вторник, 28 ноември 2017 г.

Каменните полукръгове

Каменните полукръгове от Палеокастро Дали символа полукръг означава „излизане от Крешака”? Знакът е бил много почитан по времето на Премъдрите. /последните напускат Земята около 8200 г.пр.н.е./ През следващите хилядолетия знанието за полукръговете със сигурност се е запазило на Балканите, защото ги виждаме изобразени на Мадарския конник /5600-5400 г.пр.н.е./.       


                               

                           

                          Двата полукръга на Мадарския конник. /стрелките сочат към тях/
Снимките са от светилището до с. Ночево, където се намира двойната утроба! Двуутробна пещера до с.Ночево е от „времето на Премъдрите”. 

Там нали е живял Премъдър Човек и неговото жилище още стои…..Скалата е стопена, а не дялана, като вътрешността старателно е оформена в удобната за гърба сферична форма. Жилището на Премъдрия се намира точно над входа на двуутробната пещера” viewtopic.php?f=3&t=104&start=30 

Тъй че полукръга от с.Ночево е от времето на Премъдрите. Щом Премъдрия е направил полукръга над нишата значи той е част от неговото знание.


Само на някои от нишите се намира полукръг? Предположението е, че само някои от тези, които са били изпитвани, са били Бхарад.


Снимка на полукръга, който се намира на „Кози камък”.

Снимка на един голям полукръг за медитация, намиращ се на ОЧЕВАДНО място. 

Това е едно място в скалата до Мадарския конник (съвсем малка пещеричка), което са го накичили и превърнали в нещо като християнски храм. Като се влезе вътре, се вижда ясно, че това в средата е полукръг, направен в скалата. Всеки, който е ходил на Мадара, знае за какво става въпрос. Широко е и може да се сяда точно там. Идеално е за медитация. А отзад на стената, точно на гърба се пада, ако седне човек, е идеално оформен свод. Чисто и просто е направено, за да се медитира там!

                 


Ето още един огромен каменен полукръг. Скалното плато се намира близо до с.Дъждовница


На Бегликташ обърнатия на една страна огромен каменен трон се намира точно до т.нар. „къща на оракула”. 
На лявата снимка се вижда, че тронът е килнат наляво. Със стрелката се посочва накъде е обърнат. 
На дясната снимка стрелките показват посоката, чрез която каменния трон отново може да се върне в нормалното си положение.Да видим сега какво има изобразено отпред на трона… Защо на каменните тронове „отворената” част на полукръга е насочена към човека? Защото илюстрира Изхода ... за Човека... Тъй като въпросният „трон” се намира до така наречената „къща на оракула”, в случай че допуснем, че е принадлежал на местния жрец (Премъдър?!? ), по аналогия с монархическите символи върху владетелските тронове от по-ново време, можем да предположим, че символът полукръг се отнася конкретно към ползвателя на този трон. Значението на този символ в общия случай – „излизане от крешака”. Ако го отнесем към предполагаемия жрец, бихме могли да заключим, че това е бил своеобразен начин, той да заяви: „Ето, аз излязох от крешака”, т.е. казано с други думи – той е постигнал Бхарад. Двата трона с полукръговете на тях визират точно това знание – Съзнанието /Атман/, което е излязло от Крешака и е станало Бхарад! По времето на Премъдрите, когато човек е правил за себе си каменен трон за сядане с полукръг на него това буквално означавало „Аз постигнах Съзнанието Бхарад и вече съм тук”. Или по друг начин казано - по този начин той е заявявал на хората около себе си „Аз вече съществувам като Бхарад извън Крешака”. Пояснение за Бхарат: 1 Вишну Пурана, прев. Уилсън, II, 109. b) Бхаскара Ачария, който в описанията си за небесното положение на тези Двипа употребява изрази от книгите на Съкровеното Учение, говори за „Море от мляко и млечни съсиреци“ и т.н., подразбирайки Млечния Път и различните натрупвания на мъглявини; още повече, че той нарича „страната на юг от екватора“ Бхур-Лока, а страната на север – Бхува, Свар, Махар, Джана, Тапо и Сатя-Лока, и добавя: „Тези Лока се достигат постепенно, с увеличаването на религиозните заслуги“, т. е. те са различни видове на Рая.1 c) Че това географско разпределение на седемте алегорични материка, острова и планини, морета и страни не принадлежи само на нашия Кръг или даже на нашите Раси – независимо от названието на Индия Бхарата-Варша – е обяснено от разказвача на Вишну Пурана, който ни съобщава, че: „Бхарат (син на Набхи, дал своето име на Бхарата-Варша или Индия)... завещал своето царство на сина си Сумати... и напуснал живота в... Шалаграма. След това той бил отново роден като брамин в изтъкнато семейство на отшелници... Под управлението на тези царе (потомството на Бхарата) Бхарата-Варша била разделена на девет части; и техните потомци последователно владеели тази страна в течение на седемдесет и един периода от съвкупността на четири века, или царстването на един Ману (което съставлява Махаюга от 4 320 000 години).“

                

  На снимката виждате главата на „животинчето” Крешак. Знаете, че Крешакът е активно съзнание и е в постоянно движение в Океана на Съзнанието. По - долу вижте какво има изобразено на гърба му.


Виждате, че на гърба на „животинчето” Крешак има изобразена пирамида, в която се намират шестоъгълниците. Над пирамидата има два кръга, между които е ипсилонът Y. Хайде да помислим заедно – какво означават тези фигури?


Друга уникална снимка, отново от Палеокастро Тук двата кръга са един над друг, точно както се е образувал Крешакът. А вдясно от тях виждате, че отново има изобразена пирамида. Така че, не можем да говорим за някаква случайност, когато става въпрос за трираменна пирамида с кръгове до нея. Вече ще се съгласите, че все пак двата кръга на „животинчето” изобразяват двата пласта от Крешака. Но ЗАЩО авторът е представил двата кръга-пласта един до друг, а не един над друг, е въпрос, който е свързан с… ипсилона. Явно мъдрецът е оставил друго важно знание за поколенията, свързано със Силата/Y/… Щом е разделил двата кръга, за да покаже Y, значи не кръговете са важни, а Силата. Ето отговора на гатан-ката: Положението на пирамидата показва състоянието на Силата. Когато има изобразена „правилна” пирамида, т.е. с върха нагоре „Δ”, това означава, че Силата е ЗАТВОРЕНА, тя е сякаш под похлупак и не може да излезе. А когато пирамидата е изобразена с върха надолу „V”, тогава Силата е като в отворен съд , пътят пред нея е отворен и тя може да излезе. Пътят на Силата и нейното движение са били илюстрирани чрез символа „I”. Така символ на Силата в движение е станала комбинацията на двата знака „I” и „V”, т.е. получава се Y!

                         

Вижте какво има нарисувано на биконичния съд /10000 – 8000 г.пр.н.е./. 

Стрелка номер 1 сочи към знака Y, а номер 2 към Δ. Забележете, че на съда Силата е изобразена с точки!!! Когато е в Y тя отива нагоре в пространството, а когато е в Δ не излиза от пирамидата. Изумителен факт!!! Значи какво излиза от цялата работа. На Палеокастро е направен крешак (животинче) и сила Y която се движи в него. След като Силата стигне и създаде Брахманите в средния пласт на Крешака (ПараБрахман) тогава Силата се самозатваря, защото вече е в пирамидата. Когато седнеш в поза за медитация тялото ти образува точно такава трираменна пирамида, с върха нагоре? Това в прав текст означава, че при тази поза твоята енергия не напуска тялото, а се акумулира в теб. Така вместо да пръскаш енергията си за щяло и нещяло ти я събираш в себе си. След като се натрупа можеш да я използваш например… да разбереш някой текст от Упанишадите. Или да пробягаш 5 километра. Или за каквото и да е. Чистейки самскарите си самата поза ти позволява да използваш събраната енергията за този процес, а когато имаш и знанието за Силата, тогава ехеее…

                          


Най-голямата тайна на Палеокастро. Там има запазен каменен човек в поза за медитация! 

Вижте го и обърнете внимание какво има изобразено отпред на тялото му: На медитиращия човек има изобразени два триъгълника един в друг. Виж къде е полукръга – точно на мястото на сърцето! Това означава, че Атман е в сърцето и за да получи свободата си трябва да излезе през КРЕШАКА!!! Затова пирамидата е обърната с върха надолу и е отворена нагоре, защото Силата ще отведе Атман извън Крешака. Това ще го направи Кибела/Киблаал/КиБаал, а не попа, имама или гурото!
                            


От снимките на Палеокастро става ясно, че в средния пласт на Крешака има пирамиди. Но колко са на брой – една , пет или сто?.. Ако приемем, че на всяка галактика има по една пирамида, то тогава лесно ще разберем броя на пирамидите, нали? Защото при 960 млрд. галактики ще има също толкова пирамиди. Нека сега помислим върху друго. Знаете, че, когато има пирамида с връх нагоре, тогава Силата не излиза от нея. Какво може да стане ако впрегнем Силата в едно затворено пространство? Или по друг начин казано: Какво ще стане в нашата Галактика ако Силата не излиза от нея? Ще ви кажа: Еволюция. Това ще стане! Т.е. ще започне процесът на Ставането за всички същества. Какво ще стане ако в друга Галактика Силата не излиза от нея? Отговорът е същият. Разбирате ли вече… Където има енергийни пирамиди там има живот! Виждате, че пирамидата в средния пласт е с връх нагоре, но обърнете внимание, че Силата идва отгоре /червената стрелка/. Така че, реално се получава обърнат ипсилон. Така че, Силата не се задържа в пирамидата, а отива надолу към третия пласт /сините стрелки/. След като достигне пласта Вишну знаете, че отново поема нагоре към средния пласт.
След като силата достигне пласта Вишну отново поема нагоре към средния пласт. Ето движението й: Силата задържа ли се в средния пласт? Не. Защото пирамидата е отворена отгоре /Y/ и точно заради това пътя й продължава към първия пласт /Шива/. След като достигне първия пласт какво става? Ами тръгва обратно надолу. И така тя постоянно се движи нагоре и надолу. После пак нагоре и пак надолу... и пак и пак... Хайде сега да разберем при това непрекъснато движение на Силата в Крешака какво става в средния пласт: Образуват се два плетени триъгълника един в друг, нали? Помните ли какво е Шри чакра ? Ако свържем с въображаеми линии изброените шест центъра от муладхара до аджна, ще се получи фигура наподобяваща два вписани един в друг триъгълника - звезда с шест лъча. Тази фигура на санскрит се нарича Шри чакра. Точно това изображение виждате на снимката. За съжаление, през епохите изкривяването на знанието е довело до това, в днешно време да се слага знак за равенство между Шри чакра и Шри янтра.

               

Чрез двата триъгълника Силата се акумулира в точка, от която се образува формата на… шестоъгълника! В него се „ражда”… Брахман!!! Нататък е ясно какво става в Крешака.

                         

Полукръгът е символ за Крешака, а не за Атман. Когато Атман излезе извън Крешака, тогава същото съзнание вече се казва Бхарад. Изобразеният полукръг на медитиращия каменен човек означава, че Атман, за да получи свободата си, трябва да излезе през Крешака! А къде точно в Крешака се намира въпросният изход? Откъде е пътят за излизане на Атман извън материалното тяло? През Сушумна нагоре като се слива със самосъзнанието ли? По този начин на излизане къде ще се озове? Ами директно в пласта Шива. Стигне ли там, Атман излиза през… полукръга и така получава своята свобода. Ето че дойде време да обясним точно какво означава символа полукръг. Вижте стрелката накъде сочи - към един полукръг, който е точно до устата на „животинчето”. Защо е изобразен там? Защото чрез символа древните са изобразявали УСТАТА на „животинчето”! През нея трябва да мине Атман, за да излезе от Крешака и стане Бхарад! Виждате ли колко е просто? Полукръгът е символ за устата на "животинчето" /Крешака/!

                 


Винаги полукръга е обърнат с вдлъбнатата си страна към съответния обект, било то медитиращ човек или трапецовидна ниша и т.н. Тази символика не би трябвало да е случайна. В някои от случаите полукръгът е изобразен над обекта, което означава, че става въпрос за действителност вътре в Крешака. Докато при други изображения полукръгът се намира под обекта /примерно медитиращ човек/, което означава, че той е постигнал действителност извън Крешака - т.е. Чистото Съзнание, където се ражда Бхарад. Такъв символ показва, че човекът който го използва, е излязъл от устата на "животинчето"-Крешак и е постигнал Бхарад. Интересен е първият полукръг на Мадарския конник, който е разположен под медитиращия човек. Към него води една права линия и както sum е обяснявал, тази линия символизира Пътя, който е начертан и по който последователя ще "върви". Този Път ще го отведе до действителност отвъд устата на Крешака /полукръга, който остава отдолу, обърнат с вдлъбнатата страна нагоре/, а там знаем, че се ражда Бхарад. Т.е. посланието е "това е Пътя, който човек трябва да следва, за да бъде Бхарад"! А от възстановения от sum текст разбираме, че този Бхарад /Вселикия човек/ може да получи дарът на Господ /това е неговата Сила - Кибела или т.нар. Велик Свидетел/ и да отиде в Господната действителност. Само едно изключение има в намерената от мен "закономерност" и това е вторият полукръг, намиращ се над главата на Мадарския конник /по-точно над орела, който лети над конника/. Този полукръг е обърнат с изпъкналата част надолу към конника /Кибела/. Когато Атман излезе от Крешака тогава става Бхарад. Но забележи, че този акт на действие не означава някаква трансформация за Атман, като например ново раждане… Ще го обясним по друг начин. Да си представям един затвор, в който има затворник с име Пешо. Определението Атман е за Пешо. Когато затворникът излезе от затвора, тогава на същия Пешо му казваме Бхарад. Така че имаме един Пешо и две реалности. Едната е в затвора, а другата извън него. Пешо /Атман/ не се променя. Променя се реалността. Така че, много трябва да се внимава, когато казваме твърдения от сорта на „когато Атман излезе от Крешака се ражда Бхарад”. Гледайте думата раждане винаги да я слагате в кавички… Колкото до втория полукръг на Мадара… Хайде да помислим – животните кон и куче са символи за време, а то е в Крешака. Костенурката /Пара Брахман/и тя е там, нали? А орелът къде е? Ами и той е в Крешака. Знаеш, че за древните символът летящ орел означава издигнатата Кундалини в човек. Когато си в самадхи, Кундалини къде ще изведе съзнанието Атман? Директно в първия пласт на Крешака, нали? А там е полукръгът! Затова на Мадара полукръгът е изобразен над орела, защото силата ще отведе Атман до него. Точно поради тази причина полукръгът сочи нагоре ᴗ, защото оттам трябва да излезе Съзнанието! След като Атман излезе от Крешака, тогава ще бъде в позицията от фиг.3.. Абсолютно същото значение имат полукръговете на двата трона, които показахме на снимките.

                    

Колкото до окръжността пред полукръга... Този знак ни е познат от изображенията на Танит /Кибела/.

                 

Да не би въпросният полукръг с точка да представлява някакво символично представяне именно за Силата и по-скоро пътя на Силата. Може би е много стар символ, понеже древните са изобразявали своето знание по възможно най-простия начин. Полукръгът знаем, че е много древен символ представящ излизането от Крешака, а точката това е символ за друга действителност, център на Силата и т.н. Т.е. може би чрез знака първоначално се е представяло преминаването в друга действителност извън Крешака, а дори и извън Съзнанието. Старите символи обаче остават, именно заради простотата в тях, макар и основното Знание вече да се губи с времето. Има още един подобен символ, използван дори и в днешно време. Става въпрос за символът "Аум" (Ом), който свързваме с Брахман и неговата действителност.


Хайде сега кажете, че индуизма не е тръгнал от Балканите...

Сричката "ОМ" ("АУМ")

           

Точката, Кръгът(несъвършенна точка) и дъгите описват душата във Времето. Всяка една стереометрична фигура в пространството или геометрична фигура в равнината са несъвършено описание на движението на душата във Времето(+Пространството) и Отвъд него. Единствено отворените дъги и точката описват дейстителното състояние на движението на душата. Дъгата на Илюзията е Полумесецът. Той има двойнствена функция(както самата Луна и Материя). Предствялва както за-щитен пояс за Трансцедентът отдолу-нагоре, така и пропусклив инструментариум за Осъзнаване на Трансцедентът отгоре-надолу в дъгите на отделните видове съзнания. Самата дъга на илюзията представлява ВЕЧНОСТТА. Ако я разледаме с долните 3 дъги(видове съзнания и вери, съобразно 3-те гуните на матер. природа) заедно и БЕЗ точката това представялва безконечните цикли на пре-повтаряемост в материалният свят. Ако я рзгледаме заедно с точката, това това е Трансцеденталният свят, който също е вечен, но БЕЗ ЦИКЛИ. Самата дъга на илюзията(Полумесецът) представялва Времето, Спиралите("спирала"-"spiral" идва от "дух"- "spirit", Духът. Асоциира се с Господ Шива.) За това Господ Шива има трансова, или полу-трансцедентална позиция спрямо Трансцеденталният Абсолют Господ-Бог Кришна.
           Господ Шива отговаря за гуната на Невежеството, НЕСЪЗНАВАНОТО- ТАМАС. В тази гуна душата джива-атма има позиция еквивалентна на атомът от мъртвата природа. В това състояние душата минава след прераждане в Утробата на Вишну- "U-Terra", Uterus. Всички паднали душИ, които не са осъзнали Абсолютът попадат в Утробата на Вишну за ново раждане в матрицата. За това отрочетата имат още трансово съзнание- те спят сън без сънища - в не/без-съзнаване. След определен период те си при-помнят своят опит от предните прераждания, натрупани в под-съзнанието чрез Астралното съзнание, умът и гуната на страстта-раджас-сън със сънища.. Това състояние може да се задълбочи до състояние на гениалност на деви и демони. Дъгата на сън със сънища се нарича "Сънят на Вишну" при Сътворението и завършва с Дъгата на Дълбок сън без Сънища след КОШМАР, предизвикан от Разрушаването(от Шива или Кали в "Нощта на Брахма" в Утробата на Вишну). Будното съзнание няма нищо общо с Гениалността("Гениалността" е в резултат на натрупана добра карма от прераждания на душата в Астралът, съзнанието на сън със сънища). Будното съзнание е насочено към изчистване от Астралният свят до неговите най-висши нива, без обаче да преминава още в Трансцедентът. Асоциира се с Брахма и Будха-съзнание. Краят на Будното съзнание(Сатва гуна) остър, така както са остри двата края на Дъгата на Илюзията- Духът. "Тясната порта" към Трансцедентът.

             


Точката и дъгата на илюзията се презентират от "бинду" мудра. Ауро-бинду- "Златна Ваикунтха". "Бинду" значи "Точка" на Санскрит.http://forum.tisitova.com/II. Букво- звуково значение:

ОМ" се състои от 3-те букво-звука : "АУМ"= "AUM".
Латинската азбука е на основа на руническите знаци, които са произлезли от ВЕДАическият Санскрит.
Дифтонгът в някои Индо-Европейски езици "AU" да се произнася "О" идва от ВЕДАическият Санскрит.
Всъщност, Дъгата на Илюзията, разгледана от гледна точка на Трансцеденталната Вечност(без цикли) е именно "О"

AUM от гледна точка на материалният свят

"А"- Начало, Раждане, Сътворение.

Това е Брахма, Изначалният Съзидателният Горен, Северен(Източен) Огън .
Произходът на Латинската буква "А", като изначална и първа идва от руничeските знаци, чиито смисъл е заложен от Ведаическият Санскрит. Но днешните намерени рунически знаци, също маркират периодът на упадък отБрахма от а-сурите. Смисълът на АУМ съобразно днешните руни също е изкривен, но дава препретка към Божественият смисъл от ВЕДАическото сакрално буквово-символно писмо.
Смисълът на "АУМ" съобразно днешното известно нам руническо писмо е:

"Бог(А-сура) - Бик(Вода) - Човек"

(В Романските езици "човек" е "омо"(homo) а на румънски си е направо "ом". В Румънският език откриваме и думата за "змия"- "bala-ur"-"силата от Вишну")
(Т.е. "падналите деви/анунаки са сътворили от вода и бик човекът" - препратка към Шумерските анунаки/нефилими и Господ Шива).
Съобразно Готическата азбука, разбираме подмененият смисъл на AUM : "Ansuz" - "Uruz" - "Mannaz".
( Виж публикацията в този блог "Брахма- Арйанският Дев" ).
Какво означава "А"?

От изначална горна точка("бинду") наблюдаваме експанзия, разширение, еманация надолу, като двете оси са отворени и не свързани или успоредни(за това са оси, а не- отсечки!!), което показва процесът във Времето, но една хоризонтална формира геометрична фигура-Триъгълник, която е символ на Огънят. Продължаване на осите надолу и оставане на триъгълникът горе указва, че това е ГОРЕН ОГЪН.("Горен" за Северът и "Огън" - за Изтокът) Всъщност думата "горя" идва от посоката "горе", както думата "гора" на Славянски значи "планина", което е пак "горе". Думата "гора" идва от Санскритската "gAU.Ra"( на санскр. "Млечно-Бяло Злато", Платина).
Думата "Огонь" идва от Агни, тамастичният огън. Всъщност червеният лотус е символ на тамастичнитят огън, асоцииранс архетипа Овен-1. В началото Брахма седи на бял лотус и за това Брахма се асоциира с Водолей-11.
"Лотус" на Санскрит е ПАДМА, символ на Развиващата се Галактика( от гр. "Млечен Път"), и ВЕДАическата космогония е описана в ПАДМА-Пурана.

Върхът на "А" и Горният Триъгълник е Кришна, а "А" е Брахма, Първата Му Експанзия в материланитя Космос.(Температурата е най-висока на Върхът на Пламъкът, а Кришна в Бхагавад Гита 7:9 казва, че Топлината на Огънят) В Бхагавад Гита 10:33 Кришна казва, че е буквата "А", тъй като Материалният свят произлиза от Трансцеденталният, а в Трансцеденталният свят буквата "А" от "AUМ" е Кришна. В материалният свят "А" е Брахма.

U- Поддържане, Живот, Нецикличност
Какво означава U(V) ?
При Римляните това е една и съща буква с тези два знака.
Същата тази изначална тока на Сътворението се явява и У-стой, Опора на малката душа(джива-атма)при експанзия на и материалният свят в безкраят. Докато "А" се явява Съзидателен Огън, творящ Мъжки принцип, то U(V) се явява приемствен охлаждащо-мек ЖЕНСКИ воден принцип. U(V) не е ледената режеща вода, а хладко-приятната, балансираната (дори самото U е модификция на V е желание да няма режещи повърхости, а всичко да е заоблено и плавно). За това U(V) е мъжкият Трансцедентален Вишну и Трансцеденталната Му Утробата("У-торба") , която приютява ВСИЧКИ душИ без грубо-материални тела, независимо каква карма имат. Асоциира се с последният и най-висшият Лунен архетип - Риби. Вишну е мъжки дев, най-висшият дев от архетипите, но е женски воден(хладък) принцип. Него го е "запалил като свещ" в материалният свят Мъжкият Трансцедентален огън-Кришна. Вишну е поддръжникът на животът, НЕ САМО В МАТЕРИАЛНА ФОРМА. За това той има Трансцедентлна Утроба- "U-Terra", където всички душИ(дживи) са равни в своята екзистенция, тъй като са в махат-таттва, не-съзнавани, без-съзнавани в състояние еквивалентни на атомите на мъртвата материална природа.

Двете оси не формират някякъв отрязък от фигура(както става при Кали, деструктивният материален женски принцип-триъгълник, насочен с върхът надолу), което определя мекият и безкраен характер на Вишну и неговата безусловна подръжка както на знаещите, така и на невежите душИ, без оглед на тяхното временно състояние на съзнанието, Вишну се опитва да ги придвижва еволюционно чрез приютяване в Утробата си и "зануляване на паметта" за изчистване на низшите страсти при следваща инкарнация в проявеният материален свят.

Кришна казва, че е не само Първоначалният Баща, но и Трансцеденталната Майка(Вишну), докато материалната майка еМайа, да не се бъркат двете!!
"Аз съм бащата, майката, поддръжникът и прародителят на тази вселена."
Бхагавад Гита 9:17

M- Край, Трансформация/Прераждане, Цикличност


Какво означава "М" ?


Докато А и U са гласни и формират експанзия, принадлежаща към Слънчевият култ за "Вечност в матрицата", то "М" идва да прекъсне тази вечност в матрицата и да я оформира като "цикъл", т. е да затоври кръгът "О".
"М" е съгласна е загатва за тленност, разрушаване и ТРАНС-ФОРМ-АЦИЯ но- ПАК В МАТРИЦАТА!!
"8" е "усукана 0"(или- двете допрени нули).

"М" означава трасформация, но и ре-генерация, но на по-ниско ниво. "М" означава "У-плът-няване". Играта се повтаря, но става по-груба- развиване на Галактиката и низходяща спирала.
"М" е Шива като Рудра и майа като Кали(Маха-Майа).
Някой шайви и майа секти твърдят, че Шива е Богът, а не Кришна. Но това не е вярно, тъй като Кришна само предоставя на Шива(и Кали) чрез Утробата на Вишну НОВА МАНИФЕСТАЦИЯ в матрицата, тъй като Върховният Бог удволетворява всички желания.
Така Шива(и Кали) никога не дават освобождение, въпреки, че "завършват" цикъл.
Шива и Кали са въвлечени в игра на гуните и цикли от пре-раждания в проявеният материален свят("самасара") чрез Трансцеденталната Утроба наВишну....

Кога "умира" клетката? Клетката не старее а - се дели. Чрез това деление тя се приближава до смъртта си. По същият начин е и Галактиката- Централната и точка -"Галактическото Слънце"(Брахма) се дели и в периферията си тя е достигнала своят макисумум от деления и умира(поглъща се от пра-лайа и черната дупка).
Така и е с точка "А"(Брахма): Чрез делението си Брахма се прилближава до смъртта си - точка "М", който е Шива.
"М" се появява да отсече циклите, като трион. "М" е благодарение на Марсовият(плодовитост/смъртност) характер на първата и най-примитивна раудра на Шива, асоциирана както както най-низшият дев-Агни("Овен"), така и със първородният син на Шива- Сканда-Картикея- "Арес-Марс".
"Слънчевата страна"(проявената в материалният свят) на Марс управлява Овен, а "Лунната", (непроявена, но латентна в махат-таттва състояние в Утробата на Вишну), страна на Марс управлява Скорпион.

За това "М" е както разрушителният огън - земен и подземен "Агни", така и водата, станала лед-медитиращият сред ледници Господ Шива. Както и неговият първореоден син Сканда(Марс), който язди паунът, символ на 'себе'-то, като вледенена, вкаменена душа- фалшиво его "ахам". Благодарение на фалшивото его душата се преражда в матрицата.
Както и разбира се Кали, Великата Илюзия, която е под смесеното влияние на гуната на Шива-Тамас и гуната на Брахма-Раджас.Дурга, инкарнация на Майа и Кали, е АСТРАЛНОТО съзнание, тъй като язди звяр, животинската същност(Съзнание-Сън със Сънища). Докато съпругът и- Шива, като висш йоги, медитира върху кожата на същият този звяр, но не дава Освобождение от материалният свят и циклите прераждания в него-САМСАРА. Това е т.нар. ТРАНСОВО съзнание- Дълбок сън без Сънища, асоцииран с Утробата на Вишну : U-Terra, Uterus.

Докато Шива е само в гуната на мрака-ТАМАс или Сън без Сънища- Трансово съзнание на атомите на скалите, Дурга е в гуната на страстта, РАДЖАс, Сън със Сънища, то КАЛИ е под смесеното влияние на Тамас и Раджас гуни.

Заблуждаващо е мненнието на майа-вади-сектите(примерно "сахаджа-йога") , че "Събуждането на Кундалини-шакти"("Вдигане на Змията", идва от Санскр. "kundala"= Англ. "coil" - "навита спирала", "серпентина") било "Будно-съзнание".
Кундалини-шакти е АСТРАЛНО-съзнание- сън със сънища.Maya/illusion is a servant of serpent.

Богът(Кришна) е над такъв вид енергия,като танцува на главите и !
Докато Вишну е мекият лунен принцип, "женственият мъж"(мъж с доминиращи архетипи Риби или Везни), то Кали и Рудра, са съответно- жена и мъж с доминиращи архетипи на Марсовите Скорпион или Овен- "мачовците-бабаити" .


Това е така, защото от тях се иска да завършат цикъл с материални резултати на всяка цена- Времето не чака и, иначе милостивият Господ Шива, е безмилостен!


Звукът "Б"(на Брахма в Материалният свят) е "горно затваряне на У-ста-та" при манифестация от вътре на вън- екстроверция.
Взукът "В"(на Вишну в Материалният свят) е "долно затваряне на "У-ста-та" при манифестация на отвътре на вън -експтроверция.

В Българският език предлозите "у" и "в" са взаимо-заменяеми, навлзели и в Славянският език.
В Латинският език знаците "u" "v" са взаимо-заменяеми.

"У" единствено стеснява "О"-то, като приемствена(интровертна) "тясна порта".
Единственият звук, който "приема" от вън на вътре с "пълно затваряне на У-ста-та" е "М".
Звукът "П" също затваря устата напълно е "отдаващ" отвътре на вън навън екстровертен звук.

Всички съ-гласни са Лунен, женски принцип,
a всички гласни са Слънчев, мъжки принцип.

В Шумерският, Иврит и всички Дравидо-Семитски езици липсват гласните букви, а присъстват съ-гласните. Споменяватo на името на Богът е забранено и се пази в тайна,
докато в Арйанскiте езици името на Богът се въз-пява(chant, canto), мантрува.

Брахма А
Вишну U
Шива M

Б, В и Ш са съ-гласни тъй като формират "Троицата" за материалният свят,
но истинските им Трансцедентални изначални звуци са, съответно,
А, У и М - Кришна, Радха и джива-атма.
Единствено, индивид-дуал-ната душа: джива атма,
понякога е склонна да се отдава на Материалният свят и упада в него.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Докато в Mатериалният свят "AUM" се презентира от "Брахма-Вишну-Шива", то
в Трансцеденталният свят, който е пред-начален на материалният,
"AUM" се презентира, съответно, от "Кришна-Радха-джива(индивидуална душа)".


Няма коментари:

Публикуване на коментар