петък, 3 ноември 2017 г.

Повечето души не знаят че всички служат на една и съща система.

                  


ЗАЩО ВЕЧЕ НЕ СЪМ СВЕТЛИНЕН РАБОТНИКПланетата Земя и голяма част от нашето кътче на вселената от дълго време са жертва на магия – магия, която изпълва умовете ни със съмнение относно това дали сме или не сме свързани с Безкрайния Източник на цялото творение. Магията ни кара да се чувстваме самотни, уязвими и изолирани – прокудени от Небесните Царства и захвърлени в един жесток, безскрупулен свят. Тази магия е чиста измислица, измама от най-висш порядък, но е обхванала дълбоко този и други светове. На тази холографска магия е вътрешно присъща идеята, че дуалността и полярността са естествени аспекти на живота и че ние трябва да служим на едната или на другата страна на дуалността. Това елегантно просто внушение за двойственост е станало толкова общоприето, че сме изгубили от поглед по-голямата холографска магия, от която то произтича. В действителност, ние напълно сме изгубили от поглед холограмата и сме започнали да вярваме, че тя представлява съвкупната реалност. Хората са били обусловени да боготворят холографската измама и агентите, които я увековечават. Индусите са наричали тази холограма Мая, а гностиците са я наричали Покварения Демиург. Според мен този термин представлява едно доста точно описание и оттук нататък аз ще я наричам покварения демиург. Мрак в противовес на (фалшива) Светлина – дуалността на демиурга За да може да улови и контролира възможно най-широкия спектър от души, поквареният демиург разделил агентите си на два привидно противоположни отбора: Мрак в противовес на (фалшива) Светлина. Не всеки може да бъде светец, така че в рамките на демиурга трябва да има място и за грешници, стига всички участници да са под неговата магия. Онова, което е от най-голямо значение за демиурга, е ние да боготворим самия него или един от агентите му, без значение дали този агент е от светлия или от тъмния отбор. Играчите в тази космическа, многоизмерна драма имат много имена и вие несъмнено сте чували някои от тях като: Луцифер, Йехова, Велзевул, Архангел Михаил, Сатана (който е различен от Луцифер), Аштар, дузини Арх(онт) ангели, предполагаеми възнесени "учители" и различни други канализирани същности. Макар че някои от тези същества играят за отбора на мрака, а някои – за отбора на (фалшивата) светлина, те ВСИЧКИ в крайна сметка играят за покварения демиург, който ги контролира. Тази, накратко, е най-голямата тайна на архонтите: Те са не само "злите, демонични същества", но и онези, които претендират, че са ангели и възнесени учители. Каква е целта на целия този контрол? Поквареният демиург представлява ентропна система на изкуствено предизвикано отделено съзнание, която бавно умира и която разчита на жъненето на енергията на въплътените в тази система души за поддържане на своето съществуване. За да жъне възможно най-голямото количество душевна енергия, той е създал парадигмата за дуалността мрак-светлина, правейки по този начин така, че всяко същество, въплътено в свят, който е под неговата магия, да служи като "душевна батерия", която да поддържа демиурга енергетизиран. "Добрите" души се ориентират към отбора на (фалшивата) светлина, а "лошите" души се ориентират към отбора на мрака, но онова, което повечето от тези души не знаят, е, че всички те служат на една и съща система. За да поддържа играта на дуалност интересна за участниците в нея, демиургът създал плътности на съществуване, през които "посветените" от пътищата на мрака и на светлината да могат да се възнасят. Това осигурява на съществата, придвижващи се през тези плътности, усещане за реализираност, докато те в действителност навигират през един лабиринт от демиургична илюзия. Играчите от по-високите нива на йерархиите знаят, че се намират в една самообслужваща се система, но сделката ги устройва, тъй като се сдобиват с власт и получават енергията на боготворенето от съществата, които са по-надолу по стълбицата. Как стоят нещата с "духовната йерархия"? Повечето от канализираните същества твърдят, че принадлежат на основаващата се на (фалшивата) светлина "духовна йерархия", която включва "архангели", "възнесени учители" и "добронамерени извънземни". От тези канализирани послания има колкото иска човек и ежедневно се изливат нови. Малката мръсна тайна е, че тези същества са верни на покварения демиург и водят психологическа война срещу хората, които не желаят да се асоциират с която и да е формална религиозна структура. С други думи, "ню ейдж" представлява многоизмерна психологическа операция, предназначена да канализира душевната енергия на "вярващите" в тези учения към "възнесените" учители. Друга тяхна тайна е това, че повечето от така наречените "възнесени учители" от тяхната "йерархия" никога не са имали човешко въплъщение. Това са едни изключително измамни същества, които играят игра, за да обират енергията на боготворенето. В истинската вселена на не-измама никой не би ги боготворил, но в илюзорната "под-вселена" на покварения демиург те са способни да прилъжат добросърдечните хора да изливат към тях енергии на любов, отдаденост и възхвала. Що се касае до "арх(онт) ангелите" – те спадат в по-голяма или в по-малка степен към същата категория. Те не са на страната на Безкрайния Източник на цялото творение, а по-скоро служат на едно по-низше същество, представящо се за създателя: покварения демиург. Така че изобщо не бих ги нарекъл ангели. В чест на наистина измамната природа на тези същества, аз съм им измислил едно ново, по-точно название: духовната лъже-архия. Тъмната страна прави така, че фалшивата светлина да изглежда добра Двата отбора трябва да играят ролите си убедително и тъмният отбор наистина са се вживели в ролята си на злонамерени отрепки, готови да убиват, изнасилват, измъчват и вършат всякакви долни неща, които могат да им се разминат. Предназначението на тъмната страна е да бъде невероятно противна, така че повечето от "добрите души" да побягнат към другия край на полярността – право в "любящата" прегръдка на една от патриархалните религии на фалшивата светлина, или на ню ейдж религията с нейния легион от канализатори и "учители". Поквареният демиург винаги е имал трудности с установяването на пълен контрол над планетата Земя. Имало е време, когато човешките същества доста силно са осъзнавали връзката си с Безкрайния Източник на целия живот и тази осъзнатост е била поддържана от духовни индивиди по време на цялото господство на мрака над тази планета. Тъй като тъмните сили не успели да "избият от нас" тази осъзнатост, бил създаден план за асимилирането на духовната природа на човешките същества. На първо място, били създадени патриархални религии, които били наложени на възможно най-много хора в света. През по-голямата част от историята, всеки, който не се е придържал към някоя от основните религии, е бил изгнаник, и така – до миналия век, когато се ражда "Теософското движение", което полага основите за възникването на "движението ню ейдж" през 50-те, 60-те и 70-те години. Оттогава движението ню ейдж продължава да набира сили, тъй като привлича много от хората, които са се отвърнали от двуличието на патриархалната религия. Поквареният демиург изглежда има "лесен отговор" за всеки вътрешен смут, който хората изживяват. Ако религията не успее да утеши индивида, тогава това чудесно ще свърши ню ейдж. На демиурга му е все едно, стига да "изберем страна", която той контролира. Ето защо е необходимо напълно да се издигнем над вземането на страна. Канализаторите биват мамени През 2011 г. написах една статия относно някои от проблемите при канализираните съобщения. В нея изложих становището, че ако религията може да бъде наречена "опиум за масите", то канализираните съобщения се явяват "надеждата-опиум за недоволното малцинство". Всяко канализирано съобщение, което идва от духовната лъже-архия, е по същество едно и също, ако премахнем от него празните приказки и използваната за поднасяне на съобщението сюжетна линия. Ето какво гласи съвременното канализирано съобщение, сбито в няколко реда: "Скъпи наши, вие сте силно обичани от всички нас от духовната (лъже)архия. Копнеем отново да се съединим с вас, тъй като ние сме вашето отдавна изгубено семейство. Останете силни и се дръжте за своята светлина, тъй като скоро ще ви известим своето присъствие. Продължавайте да чакате (и да страдате) и да се надявате да дойдем и да ви избавим от вашата ситуация. Когато пристигнем, ние ще съградим златна (к)ейдж (игра на думи: ейдж означава ера, а кейдж означава клетка) за вас на земята." Някога мислех, че тази отвратителна дезинформация, идваща от "Архонт ангел Михаил", "Сен Жермен" и така нататък, е резултат от вмешателството и поемането на контрол над канализаторите от страна на тъмните, без самите канализатори да осъзнават това. Онова, което не разбирах тогава, когато написах статията "Кой наистина е на този канал", е, че трансмисиите от "действително позитивни същества" не са обект на вмешателство и изопачаване от страна на тъмните, а са по-скоро съобщения, идващи от същества на фалшивата светлина, принадлежащи на духовната лъже-архия. "Светлинните работници" биват напълно използвани Тогава, през 1998 г., когато за първи път навлязох в сферата на енергийното пречистване, изобщо не бях чувал термина "светлинен работник", въпреки че той вече съществуваше. Чух го за първи път някъде в началото на този век и тогава ми прозвуча доста странно. Сега разбирам защо: защото "светлината", за която духовната лъже-архия се опитва да ни накара да работим, е ФАЛШИВАТА светлина на демиургичната дуалност! Разбирате ли, в ход е едно огромно усилие от страна на същества, които сега наричам "Божествени Агенти", за пълното унищожение на покварения демиург. Когато това се случи, всички същества, които са натрупали власт и сила чрез демиурга, ще изгубят тази открадната власт и сила и ще трябва да си признаят за измамите, които са разпространявали. Никой от тях не иска това да се случи, така че в своята изобретателност те са създали страхотен план за подкопаване на цялото това усилие. Планът бил прост: Да се осъществи връзка с всички въплътени Божествени Агенти – обикновено по време на сън, но понякога и по време на сценарий на "отвличане от извънземни" – и да им се каже, че, за да осъществят мисията си, те трябва да "работят за (фалшивата) светлина" и да приемат заповеди от духовната лъже-архия. Този план проработва УДИВИТЕЛНО добре, до голяма степен поради това, че Божествените Агенти изпитват трудност да живеят на Земята. Обществата тук са силно деформирани, духовността е изопачена и обругана, вибрационната плътност е тежка, по-голямата част от спомените ни са изтрити и ние бихме предпочели по-скоро да НЕ сме тук. Така че всяко същество, което е излъчвало светлина (била тя и фалшива светлина) и любов, е можело да накара Божествените Агенти да си мислят, че установяват автентичен контакт с наистина божествени същества. Все още помня собственото си вербуване от фалшивата светлина, което се случи когато бях на 6 години, по време на един изключително жив сън. Те успяха да ме убедят, че като работя за тях аз осъществявам своята мисия на Божествен Агент. Мисля си, че те винаги са знаели, че ще ги разконспирирам, макар че това ми отне много, много дълго време. Някога да сте се събуждали по-уморени отколкото когато сте си легнали да спите? Много Божествени Агенти, които са били вербувани като светлинни работници, споделят, че се събуждат по-уморени отколкото когато са си легнали да спят, и че "сънищата" им са пълни с битки. По време на тези "мисии по време на сън" духовната лъже-архия изстисква от онези, които тя контролира, толкова енергия, колкото й е възможно. Може да се будите със спомени, че сте ходили на мисии, в които сте се сражавали срещу тъмните, но крайният резултат е, че вашето тяло, ум и душа са били изчерпани откъм енергия, която е била пожъната от съществата на (фалшивата) светлина. Преди няколко месеца аз анулирах ВСИЧКИ споразумения, които съм сключил с кои да е и с всички същества, които не ми мислят най-доброто, без значение КОИ са били или са твърдели, че са, тези същества. Звучи като нещо много просто, но по някаква причина бях пропуснал да го направя. По време на процеса изпитах съпротива от страна на същества, които претендираха, че са позитивно настроени, но аз останах непреклонен и им казах, че отказвам да бъда манипулиран да отдавам енергията си на демиурга. Това ми осигури забележителната привилегия да се превърна в мишена както на отбора на мрака (хапещите глезените), така и на отбора на (фалшивата) светлина (духовната лъже-архия). Отборът на (фалшивата) светлина действително води психични войни, само че по по-различни, по-фини начини от тези на техните "тъмни" братя. Отблъскването на тези атаки си струваше, тъй като сега зная, че изпълнявам по-добре своята истинска мисия по унищожаването на демиурга, без да се отклонявам от нея като участвам в битки на дуалности. Много е хубаво също така да зная, че, когато си легна, ще се наспя добре, тъй като няма да бъда въвлечен в никакви смехотворни "мисии за борба с мрака", които съществата на (фалшивата) светлина така обичат да спрятат на своите "светлинни работници". (Честно казано, от тази фраза вече ме побиват тръпки – сега, когато вече зная истинския й произход...) За каква златна (к)ейдж (отново игра на думи: ейдж означава епоха, а кейдж означава клетка) става въпрос тук? Съществата на фалшивата светлина, работещи за покварения демиург, искат да запазят контрола си над човешката раса. Нашата душевна енергия и споразуменията да живеем в настоящата си клетка дават сила на демиурга и на съществата, които му служат, и те няма лесно да се откажат от тази енергия. Ние водим, точно в този момент, битка за своята свобода. Духовната лъже-архия иска да ни премести от нашата настояща, изключително неудобна клетка в едно малко по-просторно състояние на съществуване, но такова, което тя напълно ще контролира. Можем да опишем настоящото ни положение чрез метафората, че сме като ято пилета, затворени в малка, тъмна, миризлива птича клетка. Онези, които ни отглеждат, се готвят да ни изкарат от клетката и да ни пуснат в една по-обширна, заградена територия, където ще можем да се почувстваме малко по-свободни, но все така под техен контрол. Това е начинът, по който тези "фермери" искат да направят така, че да продължат да се хранят с нашата енергия, карайки ни същевременно да се почувстваме свободни, благодарение на добрината на своите поробители. "Духовната" лъже-архия не иска ние да израснем самостоятелно до състояние на изпълненост със сила, което ще ни позволи просто да се махнем от цялата им система на контрол. Това е причината, поради която канализираните съобщения по незабележим начин обезсилват хората, докато същевременно претендират, че им предоставят решения, които ще им дадат сила. Дотогава, докато си седим и чакаме "добрите момчета" да дойдат и да ни спасят, няма да сме в състояние да различим кой наистина ни мисли най-доброто, нито ще сме способни сами да решим собствените си проблеми. Начини за справяне със засегналата ни дуалност Как, тогава, човек може да излезе от тази дуалистична парадигма? Първата стъпка е да приложите протоколите на Системата за самоизчистване и да анулирате всички споразумения, които сте сключили с които и да е същества, които не ви мислят най-доброто. След това анулирайте всички споразумения да възприемате реалността в полярности. Не забравяйте всеки път, когато анулирате някакви споразумения, да си поискате обратно енергията, която сте вложили в тях. След това потвърдете намерението си да трансцендирате парадигмите на контрол на покварения демиург, без да се отклонявате като участвате в безсмислени битки на полярности. Препоръчвам също така кратка ежедневна практика по анулиране на всички споразумения за изживяването на трудности, ограничения, лоши взаимоотношения, здравословни проблеми, финансови проблеми, семейни неразбирателства и всичко друго в живота ви, което изчерпва енергията ви. Броят и количеството на споразуменията, които несъзнателно сме сключили в тази матрица на фалшива реалност, е смайващо голям. Ако обръщате внимание на незабележимите и на очевидните споразумения, разкриващи ви невидимите решетки на вашия затвор, ще откриете, че в действителност няма недостиг на споразумения за анулиране. След като се заемете с този процес, ще забележите оредяване на "контактите" от страна на същества на фалшивата светлина и е възможно да се почувствате малко самотни, докато не привикнете към промените. Това е много добро време да усилите връзката си със своя Висш Аз, с ядрото на Земята и с Галактическото ядро. Когато се адаптирате, може да забележите, че спите по-добре и че прозирате с по-голяма лекота през предрешените като позитивност измами. Ако все пак някакво същество се свърже с вас, можете да му кажете, че желаете да комуникирате единствено със същества, които са трансцендирали дуалността и са извън покварения демиург. Подлагайте на този тест всяко същество, което се опитва да установи контакт с вас. Директно им задавайте въпроса: "Ти част ли си от демиурга?" Съществата на Истинната Божествена Светлина, които съществуват извън демиурга, в Реалната Вселена, с радост ще отговорят на вашите въпроси. Само имайте предвид, че те не използват език по същия начин като нас, тъй като комуникират посредством така наречената от мен "душевна телепатия". Типът комуникация е основен индикатор Силите на Истинната Божествена Светлина, които съществуват извън покварения демиург, не са обвързани с ляво-мозъчните дясно-мозъчните динамики и с полярностите мрак-светлина, които характеризират демиургичната под-вселена. Това означава, че те НЕ звучат като гласове в главата ви! Вместо това, те използват "душевна телепатия", за да излъчват чувства, архетипни проявления и светлина с изключително чисто качество, която говори директно на душата ви. Разликата между едно същество на Истинната Божествена Светлина и едно същество на фалшивата светлина от духовната лъже-архия е, че светлината на първото е топла, обгръщаща, чиста и безусловно любяща, докато светлината на второто е студена, пронизваща по един неприятен начин, доминираща и често пъти прекомерно мъжествена. Духовната лъже-архия е една доминирана от мъже група и дори жените от тяхната силова структура имат доста мъжествена енергия. Тази мъжка доминация е, разбира се, причината, поради която всички въведени от лъже-архията религиозни структури имат доминиращ мъжки бог и не споменават за никакъв всеобхватен, женски създател. Друга основна разлика между съществата на фалшивата светлина в рамките на демиурга и съществата на Истинната Божествена Светлина, които служат на Безкрайния Източник, е че Божествената Светлина по никакъв начин не е контролираща, манипулираща, заповядваща или осъждаща. Безкрайният Източник НЯМА да ви наложи някаква програма, въпреки че ще ви подкрепя в избраната от вас мисия да спомогнете за разрушаването на покварения демиург. Безкрайният Източник или съществата на Истинната Божествена Светлина, които действат извън демиурга, няма да ви дадат "заповеди за действие". Те няма да ви пратят на безкрайни, изчерпващи енергията ви мисии по време на сън и няма да ви помолят да направите нещо, което ще доведе до загубата на вашата душевна енергия, за разлика от самозванците от духовната лъже-архия на фалшивата светлина. Съществата на Истинната Божествена Светлина са подкрепящи, любящи, подхранващи и ги е грижа за вас като индивиди. За тях вие не сте просто зъбче в машината, тъй като те разбират, че сте жизнено важен аспект от едно взаимосвързано по сложен начин творение. Те хранят върховно уважение към онези от нас, които доброволно сме се въплътили в тази "зверска система" на покварения демиург, за да спомогнем за разрушаването й отвътре. И наистина, нужно е да има Божествени Агенти, които да работят както вътре, така и извън покварения демиург, за да може той да бъде разрушен. Проницателността е от жизнено важно значение Предстои да напиша повече по тази тема и многобройните й следствия. Междувременно ви съветвам драстично да завишите скептицизма си и да усилите проницателността си. Прилагайте своята интуиция и логика по отношение на информацията, която получавате, и си задавайте въпроса "какво се цели с това?" В действителност, на тази планета е в ход е една доста обхватна, многоизмерна "конспирация" и тя черпи сила от нас, тласкайки ни към един или друг спектър на полярност. Всеки, който настоява да "изберете страна", просто не се е пробудил за факта, че двете страни са двете половини на една и съща монета, която се контролира от покварения демиург. Призовавам ви да обсъждате тези идеи с хората, които са ви близки, и да откривате начините, по които в миналото може да сте били манипулирани от фалшивата светлина. Това не е нещо, от което човек трябва да се срамува – съществата на фалшивата светлина са удивително умели лъжци и манипулатори. Повечето от вас, които четете това, вече сте избрали да бъдете Божествени Агенти и да се инкарнирате с цел да разрушите демиургичната система на контрол. Вие вече сте направили своя избор и сега трябва да изпълните своите индивидуални мисии. За да осъществите това, от изключително важно значение е да прекъснете връзките с "духовната" лъже-архия на фалшивата светлина, да си дадете време да възстановите енергията и силата си, ако е нужно, и да помолите своя Божествен Вътрешен Аз да ви разкрие кое е онова, което конкретно вие трябва да направите. Останете силни в истинната светлина на своя Божествен Вътрешен Аз и на Безкрайния Източник. 

КАЖЕТЕ НА "ГОСПОДАРИТЕ" НА КАРМАТА, ЧЕ СТЕ СУВЕРЕННИ – ВЕЧЕ НЕ СЪМ СВЕТЛИНЕН РАБОТНИК: Част 2


"Господарите" на кармата

Фалшиво светлите демиургични паразити, известни като "Господарите" на кармата, са навярно най-лошите нарушители на свободната воля, които съм срещал, отстъпващи единствено на самия покварен демиург. Те са главните пазители на портата, които позволяват или отказват на съществата да влизат или излизат от демиургичната система, и като такива те трябва да бъдат разобличени.

Тяхното изопачаване на естествения закон на кармата е толкова изумително по обхват, че в тази статия ще бъда в състояние да опиша само малка част от него. Като начало ще кажа, че те са отговорни за насилването на съществата да се превъплъщават отново, и отново, и отново (и отново), в очевидно нарушение на Универсалния Закон.

В "Свободната Вселена" извън поробващата система на покварения демиург, всяко същество е свободно да се въплъти на всяка планета, която си избере.

Когато физическият живот на съществото приключи (след стотици или навярно хиляди години), то се завръща в Безкрайния Източник, за да си почине, след което решава какво е следващото нещо, което иска да направи, за да продължи да се учи и да израства. Никъде в този процес не е намесена някаква йерархична група от контролиращи, манипулиращи същества като "господарите" на кармата.

Както можете да разберете по употребата на кавички за думата "господари" от моя страна, изобщо не ми е приятно да ги наричам така. Така че, в обичайния ми стил, съм дал на тези същества едно ново, донякъде саркастично наименование: Говнарите на кармата. Започнах да ги наричам по този начин след една среща с тях преди няколко месеца, когато премахвах дълбоки пластове от наложени споразумения, които те се опитваха да запазят в сила. В един момент по време на този процес аз твърдо им заявих: "Вие сте най-големите г**на, които съм виждал. Не ви дължа НИЩО. ВИЕ сте тези, които дължите на всяко едно същество, което сте манипулирали, дълг, който никога няма да можете да изплатите!" Тогава те бързо си тръгнаха.

След това, наименованието Говнари на кармата някак просто си остана. Въпреки че е малко пубертетско, мисля, че им приляга и се надявам и вие да мислите за тях по същия начин, така че да не бъдете заблудени от тяхното мошеничество сега или по-късно, когато напускате физическия свят. Сега, след като приключихме с това преименуване, нека изследваме някои от начините, по които Говнарите на кармата (ГнК) манипулират съществата.

Измамата със светлинния преглед

Основното средство, което ГнК използват, за да изманипулират едно същество да се съгласи на почти безкрайни превъплъщения, е (фалшивият) "Светлинен преглед". Когато тялото на даден човек умре, той навлиза в астралните сфери и започва да се отърсва от по-голямата част от предишната си идентичност.

Ако на този процес му се позволи да протече без вмешателство, Истинната Светлина на това същество ще изплува от дълбините му и то ще заосвобождава пласт след пласт от ограничаващи вярвания, генерирани през това въплъщение.

Онова, което се случва, обаче, в рамките на демиургичната система на контрол, е, че ГнК прекъсват това същество точно когато светлината му започва да изплува и го обграждат със зашеметяващо шоу от цветни външни светлини. (Това е причината, поради която повечето от хората с близки до смъртта преживявания споделят за преминаване през тунел от светлина.) Зашеметяващото външно шоу отклонява вниманието на съществото от изплуващата от самото него светлина и го хипнотизира чрез честотно наслагване и активиране на всякакво и на цялото религиозно програмиране, на което това същество е било изложено по време на въплъщението си.

ГнК и други членове на Духовната Лъже-архия, като арх(онт) "ангели" и "възнесени учители", често присъстват на заден план по време на този процес. Когато индивидът се изпълни с чувство на универсална любов и свързаност, му се казва, че това чувство се влива в него от външните "същества от светлина", които го обкръжават.

Това чувство на универсално единство и любов, обаче, в действителност изплува ОТ самото същество и бива отразено обратно към него от ГнК и лъже-архията. Индивидът няма никакво време да размисли върху случващото се, тъй като той бива бързо придвижен към фазата "преглед" от процеса. Показва му се кратък филм на живота му, който се фокусира върху разочарованията, неосъществените желания, болезнените преживявания и навреждащите действия, които човекът е преживял през живота си.

Посредством този пристрбстен и изманипулиран "житейски преглед" съществото бива накарано да се чувства зле по отношение на живота си, което е точно каквото ГнК искат.

Те казват на човека, че, въпреки че се е провалил в толкова много неща в живота си, ще му бъде даден шанс да се върне обратно още един път и да "поправи нещата" в едно ново въплъщение. Тогава съществото е благодарно за този шанс за изкупление и приема споразуменията, които ГнК му предоставят, да се въплъти отново.

Ако това същество е било възпитано с християнски тип индоктринация, то ще срещне "Исус и ангелите", но ще му бъде казано, че "все още не е достойно да влезе в небесното царство".

Разбира се, страхът, че може да бъде изпратено в ада е толкова силен в неговата система от вярвания, че то СГРАБЧВА възможността да се превъплъти и да стане "достойно" да влезе в "Божието царство", което е в действителност царството на демиурга.

След като се съгласи да се превъплъти, съществото бива изпратено в "небесно царство" в средните или висшите астрални сфери, където да изчака превъплъщението си. Това царство е красиво украсено със симулации на природа, прекрасни гледки и персонал от "ангели пазители", които се грижат за това тези същества да се завърнат на земята, когато им дойде времето. Разбира се, тези "пазители" са в действителност паразитни овчари, грижещи се за своето стадо, като на съществата, които биват държани в това царство, НЕ им е разрешено да ходят другаде.

Прехвърляне на карма

Ако съдържанието на живота на даден индивид, неизцелените рани и неосъществените желания не са достатъчни, за да го убедят, че е нужно да се превъплъти, на него му се поднася една още по-безсрамна измама. Показва му се нещо, за което му се казва, че е негов собствен минал живот, в който той е извършил ужасни престъпления, и му се обяснява, че трябва да продължи да се въплъщава в неблагоприятни условия, за да "отработи" тази лоша карма.

В действителност, животът, който му се показва, НЕ е негов, а по-скоро представлява действията на някое същество, което е в тясно сътрудничество с лъже-архията и което е сключило с нея пакт да избегне поемането на енергийна отговорност за своите действия.

Част от зловредната енергия на това престъпно същество тогава бива проектирана върху индивида, който бива подмамен да повярва, че някога е бил този ужасен престъпник.

Тогава това същество поема споразумения да "разсее" "лошата карма", която (уж) си е заработило, без някога да разбере, че всичко това е било една лъжа, целяща да го държи в покорство и робство. Това се прави, за да се принуди съществото да се съгласи да се превъплъти и да поеме отговорност за престъпления, които не е извършило, подсигурявайки същевременно, че следващият живот на човека ще бъде изпълнен с неоправдано големи трудности.

Прехвърлянето на карма също така позволява на тези черни магьосници, които са в съюз с лъже-архията, да избегнат последиците от собствените си действия. Това прехвърляне също така се използва широко върху населението на планетата посредством форми на масов умствен контрол и медийна манипулация. За да мога да обясня това както трябва, ще е нужно да напиша цяла отделна статия, но основният механизъм за осъществяването на това е посредством подсъзнателни споразумения, вложени в цялата медия, корпоративните лога (сигли), финансовите договори, адмиралтейското право и други "институции на матрицата".

                               Демиурга архитект на вселената.Това е Сатурн / Йехова / Енлил, създателят на "фалшивата реалност".


Принудителни демиургични входни споразумения

Един много важен аспект на споразуменията, които биват налагани на съществата от страна на ГнК, са първоначалните "входни споразумения", които навлизащите в царството на покварения демиург същества биват принуждавани да сключат, за да могат изобщо да получат достъп до системата. Много от нас са дошли тук от така наречената от мен "Свободна Вселена", за да спомогнем за разрушаването на демиургичната система отвътре, и лъже-архията налага дълъг списък от принудителни споразумения на тези "Свободни Души", за да ограничи тяхната ефективност.

Тези входни споразумения също така съдържат клаузи, които позволяват по време на въплъщението на даденото същество да му бъдат налагани някои неуточнени трудности, включващи, но неизчерпващи се с: раждане при лоши родители, физическо насилие, сексуално насилие, физически нападения, етерно имплантиране, манипулиране на сънищата, наемане в "корпусите на светлинните работници" на фалшивата светлина, проблеми във взаимоотношенията, здравословни проблеми, парични проблеми, физическо отвличане и имплантиране, липса на самоуважение и много други.

Повечето от идващите от Свободната Вселена същества са били доста уверени, че ще могат да преодолеят тези ограничения, така че са се подписали под тях.

Реално не сме имали кой знае какъв избор, но някои от нас са преговаряли по-ожесточено от други и са били натоварени с по-малък брой от тези вредни споразумения, но никой не е влязъл "незасегнат". Независимо от това колко на брой насилствени входни споразумения имаме, важно е да премахнем всички тези споразумения, за да се пречистим и да продължим с избраните от нас задачи по изцеляването и пробуждането на останалите, както и по разрушаването на демиургичния конструкт отвътре.

Анулиране на споразуменията

Това е процесът за изчистване на нашите споразумения, който аз използвам и споделям с останалите. Лъже-архията крие копия от тези споразумения в различни сфери, така че уточняването е важно в този процес. Важно е също така да предприемете този процес от позицията на своя Суверенен Вътрешен Аз (Висш Аз, Божествен Вътрешен Аз и т.н.) и да направите процеса лично свой. Работата няма да бъде свършена само с четене на анулиращи утвърждения. Ние трябва съзнателно да се ангажираме с този процес, като използваме силата на своята воля, за да предизвикаме промените, които желаем.

Открих, че щом човек започне да анулира споразуменията, с времето му става все по-лесно да навлиза все по-надълбоко и да открива повече от тях. Имайте предвид, че често пъти споразуменията са разделени на различни фрагменти, така че да бъдат направени по-трудни за откриване. Например, може да са налице споразумения да имате трудни романтични взаимоотношения, трудни взаимоотношения с родителите, с братята и сестрите си, с приятелите си и т.н. Всички те представляват различни "групи от споразумения", които трябва да бъдат изрично упоменати и премахнати чрез отделни процеси.

Така че не се наемайте да се отървете от всички споразумения наведнъж. Дайте си време и работете върху тях ежедневно, щом почувствате въздействието им. Описаният по-долу процес се базира на Ниво 1 и Ниво 2 от Системата за самоизчистване, които съставляват основата за работата по енергийно изчистване, която осъществявам.

• Установете се в силата на Суверенитета на своя Божествен Вътрешен Аз. Разширете светлината на своя Божествен Вътрешен / Висш Аз от сърцето си, обграждайки тялото си със Сърдечна Сфера от Суверенна енергия.

• Свържете се с ядрото на Земята, с ядрото на Галактиката, с Безкрайния Източник и със Силите на Светлината на Божествения Източник.

• Помолете за Галактически Вакуум, който да има готовност да отведе всичко в Галактическото ядро. (Това е един фуниевиден облак от енергия от галактическото ядро, който изсмуква всичко, което трябва да бъде премахнато и преобразувано.)

• Призовете всички споразумения, свързани с това "да се чувствате като жертва" (или каквото и да било друго) в тази времева линия и всички останали времеви линии от миналото, настоящето и бъдещето, и във всички измерения, плътности, нива, царства и реалности.

• Призовете всички възстановителни клаузи, копия, резервни копия, отражателни копия, копия на отсрещната страна и т.н. на споразуменията.

• Заявете: "От позицията на Вътрешния Авторитет на моя Суверенен Аз, аз обявявам ВСИЧКИ тези споразумения за нищожни и невалидни. Анулирам ВСИЧКИ тези споразумения, както и всички копия на отсрещната страна, възстановителни клаузи, дубликати, резервни копия, отражателни копия и т.н. на всичко, споменато по-рано."

• Обявете: "Аз изисквам обратно ЦЯЛАТА моя енергия, която е била вложена в тези споразумения." Когато вашите енергии, същини, душевни фрагменти и т.н. се завърнат при вас, ги реинтегрирайте чрез своя сърдечен център.

• Заповядайте: "Аз изпращам всички тези споразумения и всички по-рано споменати техни допълнения в Галактическия Вакуум, за да бъдат преобразувани в Галактическото ядро."

• Призовете всички "копия на отсрещната страна" на тези споразумения и ги изпратете в Галактическия Вакуум за преобразуване. Това са копия на споразуменията, притежавани от паразитни същества, които източват малки количества от енергията ви посредством тези споразумения. Някои от тези същества може да претендират, че са "господари" на кармата, за да упражнят власт над вас. Не вярвайте на никоя от лъжите им.

• Кажете на тези демиургични същества: "Аз съм Суверенен. С настоящото уведомявам всички вас паразитни същества, играещи ролята на "отсрещна страна", че ви е ЗАБРАНЕНО да въздействате отново върху енергията ми ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО НАЧИН. Ако все пак се опитате да нарушите моята суверенна енергийна сфера, ще ви изпратя НАСИЛА в Галактическото ядро, за да бъдете преобразувани. Макар че преобразуването ще е най-доброто нещо, което ви се е случвало, има вероятност никога повече да не се появите, ако във вас не е останало нищо, което да бъде спасено и преобразувано. Предупредени сте."

• След това, предложете на тези демиургични същества, играещи ролята на отсрещна страна, да пристъпят в Галактическия Вакуум, за да бъдат отведени в Галактическото ядро и преобразувани. Някои от тях ще се възползват от тази възможност, за да се освободят от контрола на Демиурга и от йерархическото робство.

• Заявете: "Премахвам ВСИЧКИ отпечатъци, импланти, наслагвания, вярвания, възприятия, отношения, идентичности, замразени емоции и т.н., свързани с тези споразумения." Помолете своя Божествен Вътрешен Аз да прокара Галактически Вакуум през целия ви несъзнателен ум, подсъзнателен ум и през цялата ви сфера на съзнание, за да премахне всички тези компоненти, както и всичко друго, свързано с тези споразумения.

• След това, разширете светлината на своя Истинен Суверенен Вътрешен Аз, така че да изпълни всички области, които сте прочистили. Това позволява на Истината относно това кои наистина сте вие да замени фалшивите конструкти, които са били отстранени.

• Призовете и Възстановете първоначалното споразумение, което сте сключили с Безкрайния Източник, да се въплътите в тази обременена с неприятности сфера и да внесете Светлината на Източника в своето въплъщение. Позволете на любящата сила, съдържаща се в това първоначално споразумение, да разтвори всички остатъчни конструкти, свързани с тези стари, изкуствено наложени споразумения.

• Най-важната част от всичко това е вашата ВОЛЯ да направите това да се случи. Ако трябва, ядосайте се малко, впрегнете праведното възмущение, с което разполагате, и използвайте СИЛАТА на своята ВОЛЯ.

• Често утвърждавайте: "Аз съм суверенен и на никого не му е позволено да отнема енергията ми." "Аз съм суверенен и на никое същество или не-същество не му е позволено да престъпва моето суверенно пространство."

                            Галактическият Вакуум

Това е средство, което използваме ежедневно при отстраняването на ограничаващи енергии, защитаването на моите Суверенни енергийни граници, както и при подпомагането на клиентите ми да направят същото. Всяка мисъл-форма, етерен имплант или непритежаващо душа същество, които се поставят във Вакуума, биват отвеждани в Галактическото ядро, за да бъдат преобразувани обратно до чиста енергия. Всички притежаващи душа същества, които се изпратят до Галактическото ядро, биват или преобразувани, пречистени от мрака в тях и реабилитирани, или разтворени обратно до основна енергия (унищожени).

За мен е все едно какъв ще бъде резултатът, макар че винаги се надявам те да се появят обратно като изцелени, здравомислещи същества, които да могат отново да станат продуктивни членове на вселената. Дали съществото ще бъде изцелено и възстановено или ще бъде унищожено, е работа между самото него и Източника. Аз не вземам това решение и просто служа като галактически проводник, за да изпратя това същество да погледне в Галактическото Огледало, да поеме отговорност за действията си и – да се надяваме – да се изцели и да възстанови здравомислието си.

Давам еднократно предупреждение на тези същества, че НЕ им е разрешено да пристъпват Суверенната ми енергия и че трябва да отстъпят или ще използвам защитна сила, за да ги изпратя в Галактическото ядро. Повечето от тях се правят, че отстъпват, но по-късно се опитват да ми вкарат енергийна сонда, или "пипало", за да продължат със замисъла си. Когато усетя това, отивам при източника на нахлуването придружен от множество Галактически Вакууми и "разчиствам къщата".

Около половината от тези паразитни, демиургични същества могат да бъдат спасени и преобразувани обратно в здравомислещи, продуктивни членове на Свободната Вселена. Това е всъщност един доста добър процент, ако се вземе предвид до какви екстремности на страх, лудост, контрол, робство, малтретиране, манипулиране, разрушение и йерархичност са достигнали тези същества.

Универсалният закон и защитната сила

                    


В повечето ню (к)ейдж доктрини се счита, че е признак на "недуховност" или на "нееволюиралост" човек дори да си помисли да използва защитна сила. Явно се предполага, че добрият малък ню-ейджър трябва да оставя хората и паразитните същества да го прегазват, да крадат от него, да източват енергията му, да го манипулират / имплантират, и да го нараняват по какъвто си искат начин. Не само това, ами той трябва също така да потиска всякакви "негативни емоции", така че по същество да бъде "щастлива жертва" на подобни посегателства. Това манипулативно, измамно "учение" идва от фалшивата светлина и няма нищо, което да е по-далеч от реалната истина.

Основният Универсален Закон е много прост: Всички същества са Суверенни и притежават свободна воля, за да проявяват своите творчески пориви по всеки избран от тях начин, но никое същество няма правото да насилва или наранява другите.

Следствието от този закон е също така много просто: Тъй като всички същества са Суверенни, те имат правото да се защитават от навреждане, използвайки всяко необходимо ниво на сила, за да предотвратят извършването на насилието, дори ако това води до унищожаването на онзи, който им причинява вредата.

                      


Поробителите и измамниците от Духовната Лъже-архия са в очевидно, пълно нарушение на Универсалния Закон. Те заобикалят естествения "Закон за привличането", който отразява действията на съществата обратно към тях, като насилват и манипулират други същества да се съгласяват да бъдат измъчвани и поробвани, както и като убеждават други същества да поемат отговорност за техните престъпления посредством прехвърляне на карма.

Многобройните слоеве на измама на демиургичните същества се основават на ГОЛЯМАТА ЛЪЖА, че ние сме отделени от Безкрайния Източник. Съществата на фалшивата светлина оттам нататък надграждат тази лъжа, като убеждават съществата, че Универсалният Закон не съществува, че индивидите нямат вроденото право на самозащита, че те трябва да се подчиняват на волята на "авторитета" ГнК, и че хората трябва да боготворят демиурга психопат и неговите "ангелоподобни" същества, за да може един ден да бъдат допуснати в "Божието царство".

Реалната истина е, че ние НИКОГА не сме били отделени от Безкрайния Източник, тъй като това е една метафизическа невъзможност. Дадено същество може да избере да пренебрегне своята връзка, да вярва, че тя не съществува, и дори да вярва, че е прекъснало тази връзка, но вярата в една лъжа не я прави истина, тъй като Истината (с главно И) не е относителна.

Ето един метафоричен пример: представете си, че група човешки същества решават да се отделят от атмосферата, като започнат да дишат само от водолазен дихателен апарат. Дали те наистина са отделени от атмосферата? Не. Те продължават да съществуват сред атмосферата, дори ако вдишват един привидно отделен източник на въздух.

                   


Независимо от това, демиургичните същества напълно са се вживели в собствената си илюзия, че са отделени от Източника, и следователно трябва да намерят алтернативен източник на енергия, който те извличат от човечеството под формата на боготворене, обожание, вярвания, насрещни договори, извратена сексуалност, измама, объркване, апатия, борба, болка, страдание, омраза, смърт и т.н. (В този пример се посочва спектърът от храни на паразитните същества, тръгвайки от енергийните "гурме храни" и завършвайки с "вредните храни".)


                          


ПОСЛЕДНОТО нещо, което лъже-архията иска, е човечеството да постигне разбиране за Универсалния Закон и колко пълно сме били поробени чрез измама. В МИГА, в който заявим: "Аз съм Суверенен и НИКОЕ същество няма НИКАКВО право да ми отнема енергията", играта коренно се променя. От това пространство на знаене, че сме Суверенни Индивидуации на Източника, ние можем да упражним своите Суверенни Права, включително праведна употреба на защитна сила.

Правилно и неправилно

Друго учение на фалшивата светлина, което е засегнало движението ню (к)ейдж, е това, че няма такова нещо като правилно и неправилно, че всичко е просто преживяване, което е тук, за да ни научи на някакъв урок. Макар и да е вярно, че можем да научим ценни уроци от неблагоприятните условия, това не означава, че е необходимо или желателно постоянно да бъдем потискани, манипулирани, имплантирани, мамени, поробвани и източвани откъм енергия. Това се преживявания, от които човешката раса е имала вече твърде много.

Разбирайки Универсалния Закон, ние можем да забележим, че е изначално погрешно да се наранява друго същество, което не е направило нищо, с което да ни нарани. Можем също така да разберем, че да работим заедно и да си сътрудничим с другите често е правилното нещо, което трябва да се направи. Ние трябва да се придържаме към тези прости концепции, за да можем да освободим умовете си от извратената "логика", представена в ню (к)ейдж ученията, които искат да ни накарат да повярваме, че невероятното количество страдание, на което е подложено човечеството, се явява изцяло негово собствено дело, както и прекрасно обогатяващо преживяване, така че не трябва да предприемаме никакво действие, за да помогнем на другите да облекчат страданието си.

Нима афро-американските роби са имали прекрасно обогатяващо преживяване? А какво да кажем за ирландските и шотландските договорни чираци преди тях? А какво да кажем за средновековните крепостни, които е можело да бъдат екзекутирани по прищявка на краля или на някой от неговите фаворити? Не, тези хора очевидно са били поробени и не е трудно да се разбере, че да се прави подобно нещо е нередно.

По подобен начин, човечеството не изживява прекрасно обогатяващо преживяване бивайки поробено от духовната лъже-архия на покварения демиург. Ние, обаче, със сигурност научаваме едно нещо и то е как да заявим своята Суверенност и да престанем да бъдем роби! Е, поне много от нас го правят.

Йерархията

Един от основните корени на тези земни и метафизически проблеми е концепцията за йерархия. Накъдето и да погледнем в света, виждаме (обикновено доминирани от мъже) йерархически системи или организации. Йерархията представлява една вредна, обезсилваща система на авторитети, подчинение и робство, която ние ТРЯБВА да надмогнем, за да можем да започнем да изцеляваме себе си и нашия свят.

По същия начин, ние трябва да надмогнем "духовните" йерархии, които подхранват робство, раболепие и сляпо подчинение. Поквареният демиург и неговите подчинени архонт-ангелите, фалшивите възнесени учители, извънземните, демоните и т.н. са крайната проява на една изродена йерархия, която поглъща жизнена сила и оставя след себе си само разрушение.

Трансцендирането на метафизическата йерархия представлява процес на себеосвобождение / пречистване, постигане на самопознание, постигане на познаване на Универсалния и Земния Естествен Закон, и упражняване на нашата Суверенна Воля. На първо място ние трябва да ЗНАЕМ отвъд всяко съмнение, че сме напълно свързани продължения на Божествения Безкраен Източник. Когато наистина знаем това, а не просто си го мислим на интелектуално ниво, ние осъзнаваме, че няма НИКАКВИ законни авторитети вън от нас самите. Съществува само вътрешен авторитет и себе-ръководство, които, когато са водени от разбиране на Универсалния Закон, ни забраняват да предприемаме действия, които биха могли да наранят някой друг.

Просветленото Себе-Ръководство и придържането към Универсалния Закон е основата за едно свободно общество. Само когато е налице такава основа, ние ще бъдем в състояние да избегнем капана на егото да упражняваме "власт" над другите, за да контролираме и регулираме техните поведения, които не вредят на никой друг.

Само посредством Просветлено Себе-Ръководство ние ще бъдем в състояние да изградим един напълно нов тип общество, което е само-организирано да решава проблемите и да се грижи за потребностите на мнозинството като автентична проява на желанието за сътрудничество и за създаване на свят, който е благоприятен за всички. Това трябва да бъде един постоянно развиващ се, сътворчески процес, който ние постоянно ще откриваме в хода на участието си в него.

Всяка идея трябва да бъде проверявана и прилагана там, където хората желаят да я приемат, в условията на свободен достъп до всички ресурси и посредством доброволно участие на всички индивиди, които тя касае, чрез един не-йерархичен, равнопоставен, само-организиращ се процес. Това изисква един напълно различен начин на мислене, организиране и предприемане на действия, като всички стари модели на централизирана, спускаща се от върха надолу власт, трябва да бъдат изоставени, тъй като, както вече видяхме, всякакви опити за налагането на някаква единствена "най-добра система" на света винаги водят до потисничество и в крайна сметка ще се провалят.

Вътре в себе си ние съдържаме потенциала да ОСВОБОДИМ всяко едно човешко същество от оковите на поробващите системи на йерархично и външно господство, да работим съвместно и да намираме решения за задоволяването на основните нужди от храна, вода, енергия, подслон, дрехи, транспорт и знания за ВСЕКИ на планетата. Създаването на самогенериращи се системи за задоволяването на всички

С много любов, Камерън Дей 
превод: Мария Казакова 
източник: 

http://www.ascensionhelp.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар