неделя, 12 ноември 2017 г.

МИСЛИ ФОРМИ 81Точно толкова сигурно, колкото оптимистът може да види твърде много добро, песимистът вижда твърде много зло. Нито оптимистът, нито песимистът не могат да видят истината. ~ Manly P. Hall (променете себе си и промените всички 1969, стр. 7)ТАЙНАТА ПОМОЩ НА РОЗЕНКРОЙЦЕРИТЕ

„…Но ние ще помагаме по скрит начин на доброто дело, според това дали Бог ще позволи, или забрани. Защото нашият Бог не е сляп като Фортуна на езичниците, а е украшение на църквата и чест за храма…”

ЗОВЪТ НА РОЗЕНКРОЙЦЕРСКОТО БРАТСТВО
FAMA FRATERNITATIS R.C.

…Ако се намерят достатъчно на брой хора, готови напълно самоотвержено да изследват намеренията на макрокосмоса по отношение на микрокосмоса, на Божия план за света и човечеството, и по този път успеят да проникнат до същността на Универсалното учение, което се разстила над Вечността, тогава в тях ще се развие една нова сила, способна да създаде едно ново творение, дори само чрез тяхната излъчваща и разрушаваща способност. В старите анали на розенкройцерите тази сила се нарича „тайната помощ”…

Из „Езотеричен анализ на Fama Fraternitatis R.C.»
Ян ван РайкенборгВ т.нар. "западен"(йудео-масонски), незнайки защо лансиран, като "християнски" е променен на РОЗА-та(цвете пренесено в Европа от Персия или днешен Иран.Счита се, че отглеждането на рози за получаване на розова вода и по-късно на розово масло е започнало в Индия и Египет. С придвижването на турците и арабите през 9 век то е пренесено в Персия и Тунис). Явно неистовото желание за "copy-paste" иде от неистовото желание за притежание на матрицата. Оттук => най-големите пазители на "западният езотеризъм" са Розен-кройц-ерите("Rose"-роза, "Kreuz"-кръст).


Много интересна символика: Розенкройцерски пеликан Типичен пример на извращаване на смисълът на лебедът(парама-хамса) Пеликанът като "Христос", който храни с кръв малките си -7 бр.(Сатурн) Виждаме, разбира се пергелът, като масонски символ # 1, за Луцифер като плагиат на Брахма, като "Архитект на Вселената", (виж публ. Брахма-Арйанският дев) Короната на европейските царски династии, която се е йудеизирала с царят на Йудеи(INRI-"Исус Назарянинът Цар на Йудеите") и кръстът и розата, разбира се, които са атрибути на кабба-ла.


Знаем слабостта, която води до насилие. Знаем, че насилието е загуба на самоконтрол; че човекът се откъсва от кода си в някакво прекомерно действие. Или постепенното разработване на фалшив кодекс, който защитава насилието. Напълно съзнаваме, че под повърхността на средния човек има насилие. Това не означава, че повечето хора ще излязат и ще се занимават с разрушителни действия, но ще излязат с езика, който се бори срещу някого. Повечето хора ще се обърнат с омраза към ближния си. Всъщност не могат да направят нищо, но омразата е там, темпераментът е там, враждебностите са там. Има пламък в индивида, който е готов да се разпалва във всеки един момент с жестокост или подозрение или ревност или някакво друго отрицателно отношение. ~ Manly P. Hall (Силата на десния пример 1969, стр. 7)


When Korean Marshall is farting, Korean people are happy!

Нека да спрем само да обвиняваме другите за лошия свят. Нека започнем да осъзнаваме, че този лош свят съществува преди всичко само в собствения ни череп: че извън нас всъщност живеем във вселена, която се развива в справедливостта, място, в което човешките души и други форми на живот се учат от опита да живеят добре. ~ Manly P. Hall (Промяна на себе си и вие променяте всичко 1969, стр.13


Има само една природа, за която сме тук, за да я завладеем, и това е нашата собствена. И има само един вид природа в нашия опит, който наистина се нуждае от рехабилитация, и това е човешката природа. ~ Manly P. Hall (променете себе си и промените всичко 1969, стр. 4)


Привилегия на човека е да работи с Небето за изпълнението на всички добри неща. ~ Manly P. Hall (Мистичният опит в ежедневния живот 1962, стр.14)


Всички разсъдливи хора ще получат голяма полза, ако позволят на себе си кратки периоди, в които просто култивират спокойствие. ~ Manly P. Hall (Мистичният опит в ежедневния живот 1962 г., стр. 11)
Егото трябва да бъде модерирано. Тo трябва да бъде доведенo до състояние, в което може да съществува в пространство от друго битие, без да се използва или да се експлоатира. ~ Manly P. Hall (Универсалният план за живот изисква лично страдание? 1968, стр.14)"Човек трябва да се държи в сърцето си; защото ако го напусне, скоро ще загуби и контрола над главата. "- Фридрих Ницше"Не се заблуждавайте - просветлението е разрушителен процес, няма нищо общо с това да станеш по-добър или по-щастлив." Просветлението е разпадането на лъжата. Вижда се през фасадата на преструвките. Това е пълното премахване на всичко, което сме си представял, че е истина." ~ Adyashanti
Homeless George Bush

Swami George W BushАко сте задвижвани от страх, гняв или гордост природата ще ви принуди да се състезавате. Ако сте водени от смелост, съзнание, спокойствие и мир, природата ще ви служи. - Амит Рей


"Истинската мъдрост означава да зачитаме простите неща, които правим, защото те могат да ни отведат там, където трябва да отидем." - Пауло Коелю


"Полето в нулевата точка е безкрайно, интелигентно и любящо. Проникването в това поле далеч надхвърля потенциалните предимства на физическия комфорт и изследването.Трансформирането на нашия свят от Илюзията за разделяне към опитност на Небето на Земята е истинската" крайна граница " -Heartmath


Духовното пътуване не се състои в пристигане в нова дестинация, където човек печели това, което не е имал или става това, което не е. То се състои в разсейването на собственото невежество относно себе си и живота и постепенното израстване до това разбиране, където започва духовното пробуждане. Намирането на Бога е връщане към себе си.


Божието царство не идва с наблюдение, нито ще кажат: Ето тук! или, ето там! защото, ето, Божието царство вътре във вас е.


Както горе, така и по-долу ... От микро до макро космос"Астралните течения, създадени от въображението на макрокосмоса, действат върху микрокосмоса и произвеждат определени състояния във външна природа и тези течения могат да достигнат далеч, защото силата на въображението достига дотам, докъдето може да се стигне с мисъл" - Парацелз


"В мистичните традиции, собствената готовност е тази, която прави изживяванията екзотерични или езотерични." Тайната не е, че не ви се казва "Тайната е, че не можете да чуете". ~ Рам Дас


"Според моята опитност всеки ще каже, че иска да открие истината, докато не осъзнаят, че Истината ще ги лиши от най-дълбоко задържани идеи, вярвания, надежди и мечти. Свободата на просветлението означава много повече, отколкото опитът на любов и мир.Това означава откриване на Истина, която ще преобърне вашия възглед за себе си и живота с главата надолу. За този, който наистина е готов, това ще бъде невероятно освободително. Но за този, който все още се прилепва по някакъв начин, това ще бъде изключително изпитание. Как да разберем дали са готови? Единият е готов, когато те са готови да бъдат абсолютно погълнати, когато искат да бъдат гориво за огън без край ". ~ Adyashanti


"Ако сте самотни, когато сте сами, вие сте в лоша компания." ~ Жан-Пол Сартр


"Този настоящ момент, тъй като не познава нито минало, нито бъдеще, е сам по себе си безкраен, а това, което е вечно, е Вечно. Така вечният живот принадлежи на онези, които живеят в настоящето". -Ken Wilbe


Каква връзка може да има между това, което е и каквото просто изглежда? Има ли някаква връзка между океана и неговите вълни? Реалното дава възможност на нереалното да се появи и причинява изчезването му. Последователността от преходни моменти създава илюзията за времето, но вечната реалност на чистото същество не е в движение, защото всяко движение изисква неподвижен фон. Самият то е фон. След като го откриете в себе си, знаете, че никога не сте загубили това независимо същество, независимо от всички разделения и обособявания. Но не го потърсете в съзнание, няма да го намерите там. Не го търсите го никъде, защото нищо не съдържа. Напротив, то съдържа всичко и проявява всичко. То е като дневната светлина, която прави всичко видимо, докато самата тя остава невидима. - Nisargadatta Maharaj


Swami George W BushТова , което ще се случи тепърва на Земята е в резултат на грешките породени в действията на хората от предишни времена и колкото по рано изкупим греха си по леко ще е . Казвате , защо ще страдат децата ни за нашите грешки ? Нима всичко заченато в грях , не ражда тръни и не сее раздори ...?! Време е да се отсее житото от плявата и да се тури ред на планетата ! " Гробарят на вашите илюзии "
Възможностите ти са толкова , колкото е ограничението на ума ти ! Menvra Zayin


Колкото повече се сгъстява материята на земята , толкова повече ще страдат хората .Ще се увеличава насилието помежду хората , ще се засилват трептенията на енергията . Закона на кармата ще се изпълнява по бързо . Неразположението на хората ; безсъние , стрес , паника , несигурност , дисхармония ще се увеличава в резултат на триенето . Закона на триенето гласи ; Колкото по твърди са частиците толкова повече ще се трие материята , следователно ще има страдание.... Духовните хора бързо ще се приспособят към тези времена , останалите ще бъдат погълнати от високите магнитни вибрации , които тепърва ще обхванат земята . Способността / шейпшивтинг / на рептилите да преминават от едно състояние в друго чрез контрол на разума си ги кара да бъдат свръх адаптивни при такива събития и за да оцелеят използват човека като средство на неизчерпаем източник на енергия / батерия / в 3 D холограмата на Земята . " Гробарят на вашите илюзии "


Човек дохожда на Земята ; ражда се , яде , облича се , учи . Изразходва грамадно количество слънчева енергия , светлина и топлина , различни елементи , кислород , водород , азот , фосфор , желязо , сребро , злато и др. Всичко това струва милиони и милиарди на Вселената . Направете сметка , колко коства на един човек за да разбере има ли право той да злоупотребява с онова , което му е дадено ?! " Книга на съдбата 
Денят на паметта ("Poppy Day") се отбелязва на 11 ноември, за да припомни края на военните действия по време на Първата световна война на тази дата през 1918 г. 

Военните действия официално са приключили "на 11-ия час от 11-ия ден на 11-ия месец" 11/11/11
WORLD WAR ONE/Първа световна война = 888 888 + 888 = 1776 

888,000 християни са загинали през Първата световна война 

888 = CHRIST/Крест

И в Хаоса си има порядък , стига да умееш да го спазваш !

Menvra Zayin


Колкото по - дълбоко се потапяш във ума , губиш илюзията на живота . Menvra Zayin„Вдигаме пенсионната възраст в България на 72 години, защото емигрантите които изгонихме изоставиха родителите си на нас, да ги храним… На този етап не е задължително пенсионната възраст да скача на 85 години, както спомена вчера премиерът. Това е твърде драстично. Но поне 72 г. са неизбежни. Решението е взето от Министерски съвет и още следващата седмица ще бъде внесено за гласуване в парламента. И ако бъде прието, ще влезе в сила още в началото на 2018 г.
"Прелюдията" към великия Радичков разказ "Верблюд" от "Свирепо настроение":

"Един циганин имаше няколко циганчета. Те бяха черни като дявола и мръсни като дявола. Веднъж циганчетата се втурнаха в една локва, почнаха да си играят и да се плакнат в нея и станаха по-черни от дявола и по-мръсни от дявола.
Излезе старият циганин пред катуна, видя черните и мръсни деца в локвата и възкликна от умиление:
„Лебеди мои!“

               

Всъщност Комисарят беше един червендалест, тлъст и плешив чичко, който приличаше повече на бостанджия, отколкото на висш полицай. Появи се във Варна от Сливен и оглави местната дирекция. Още с идването си в средите на подземния свят се заговори, че е купен от варненската групировка ТИМ и че са му броени едно куфарче пари. С времето червенобузестият чичко от Сливен стана генерал, благодарение на главния секретар на МВР, който го взе под личното си покровителство. Защо, беше лесно да се предположи. Във Варна нищо не мръдна и на йота в работата на вътрешната дирекция. Ченгетата спряха да работят, защото стигнеха ли в разработките си до нечии висини, бяха или уволнявани, или им спретваха по някое активно мероприятие, от което напускаха системата, оплюти като бандити. През годините, в които Комисарят се подвизаваше във Варна общината и всички общински институции бяха табу за разследване, в града не бе хванат нито един корумпиран, нито пък бе заловена или разследвана някоя корупционна схема. Нямаше и как да се случи. Чичкото с червените бузи се беше предал или продал на червените, които управляваха града и беше стиснал ръка с кмета, срещу който важеше правилото – или добро, или нищо – все едно, че беше умрял.

Комисарят ненавиждаше Емо и всички онези, които си бяха профита – ченгета. А във Варна, в дирекцията, те бяха вече толкова малко, че нямаше и как да ги обича. На Комисарят му трябваха кариеристи некадърници, които да му вързват читав фалшивия годишен отчет и да не кипят от излишен ентусиазъм, когато трябва да разработват някого за корупция. И най-важното – да не си пъхат носа в контрабандните канали, над които във Варна бе опънат непромокаем чадър, дръжката, на който бе в ръцете лично на покровителя на Комисаря.

Захарула бях аз.
Червендалестия чичко – комисар – ген. Веселин Петров.
Ченгето Емо беше Емил Петров.
Жоро беше Георги Илиев, Данчо – Данчо Марков, останалите ....
Времето беше за книга с думи – бухалки.
И за истински имена. Като куршуми.
Историята чакаше да я опиша.


ЧЕТЕТЕ КНИГАТА „БАНДИТСКА ВАРНА“ НА ВЕСЕЛИНА ТОМОВА!„Господарската раса” разярява нарочно „дебилния бик” с червен плащ
                       

Планирана асиметрична сценка на руските служби, изпълнител ДС -ТОРА НОСТРА, основна цел постепенно замитане/ликвидиране на БСП, която като наследник на БКП вече си изигра ролята.След това изказване поне още 30-40% от заухавия електорат на престарялата комуно-бабалюга ще се оттече в канавката!

Разбира се 80% от истинските българите(т.е около 40% от населението които не са комунисти и повечето работят навън) не са такива. Може би Иво Христов има пред вид другарите със старозаветни физиономии но с български имена, същите наследници на 80% от членовете на "Народния съд", благодарско за спасяването им ! Използува се думата, за да се оскърбят българските граждани и то публично. Това е организирано, не е случайно, преследва определено антибългарски цели и е част от повсеместната пропагандна и политическа война, която водят комунистите-руски подлоги срещу българската държавност и българското население. Неуспехът в Черна гора и Македония е вбесил Москва и сега атаката е с всички възможни средства срещу България. Въпросът е: има ли България правителство, парламент, съд и президенство, които са способни и искат да работят в интерес на България и да защитават България от подобни атаки?Не... 
Вероятно проф. Иво Христов е прав, че 80% от небългарите плод на расово смесване са дебили...?! Кой ги направи? Кои се възпроизвеждат? Нормалните хора не се възпроизвеждат в тази мизерия! Възпроизвеждат се само мутри, новобогаташи комунисти, мюсли и индо-българите, (б.а. "сиганите" - от 100-на хиляди за 30-на години, вече над милион на социалната копанка)под контрола и насоките на небългарската ДС-ТОРА НОСТРА

Господарската раса” разярява нарочно „дебилния бик” с червен плащ

Светослав Пинтев

„50 нюанса сИво....остаФка..”. Това.е новият призив, който броди из „Фейсбук”. „Дебилната” реплика на проф. Христов и разсъжденията му на тема червената армия удариха като гръм българското общество с безочието си, а

ехото още не заглъхва

Даже кънти все по-силно…И затова си има причини.
Мислещите българи с право са бесни, но бойците от червената професура, социология и депутатското червеноармейство нямат намерение да им дадат възможност да се успокоят, напротив. Изглежда се стараят да ги изкарат от кожата им съвсем педантично и целенасочено.

„Благодаря на всички хора, които ме подкрепиха. За мен е чест да ги представлявам!" , написа в профила си във фейсбук Иво Христов. Към публикацията е прикрепил и илюстрация с надпис "От нас зависи". От тях зависи да посочват „дебилите” очевидно.

В БСП и сателитите тече надпревара да оправдаят проф. Иво Христов за неговите арогантни думи.
Сашето Симов даже заяви, че проф. Иво Христов се е проявил като „модерен будител”, да го прости Господ. Сигурно така го виждат наистина, което илюстрира

докъде са стигнали

Репликата на проф. Иво Христов, който без съмнение е интелигентен човек и чудесно разбира какво прави, неслучайно предизвика такъв взрив в общественото съзнание. Това е търсен ефект. Провокирана е поредна реакция, изтръгната от състоянието на непрекъснато раздразнение, в което някой се старае да държи обществото ни.
Изглежда точно това е целта. Да се провокират мислещите хора, за да ги посочат с пръст като дебили, да им скроят шапка. В светлината на опитите за преврати на Москва в Черна гора и Македония, на паравоенните струкрури, които също не сдържат агресията си,

картинката добива зловещи оттенъци

Червените не само не се стараят да тушират скандала, но сякаш се стремят да усилят напрежението, да очертаят фронтовете, за да доведат до открито противопоставяне между защитниците на професора и нормалните граждани. Някой се стреми да разяри бика, размахвайки му червения плащ и забивайки пиките на московските атаки в гърба му. Със садистично удоволствие.
Как иначе. „Будители” като „философа” Дугин отново ги облъчват, че, ако си българин трябва да обичаш горещо Путин, внушава им

те са господарската раса

В случая не е точно господарската раса, а господарската класа, създадена от Лукаво-лилавите, но тези различия са дреболия за националсоциалистите от миналото и днешните наши социалисти. Реално става въпрос за една каста, чийто възход тръгна точно на 10 ноември 1989 г., която най-сериозно е решила, че може да ни скача по главите с подковани червеноармейски ботуши. И го прави винаги, когато има тази възможност или й наредят. Активността на червените имбецили в социалните мрежи и крайната им агресивност също показват, че се работи по план.
Дебили са всички онези „еврогейове”, които не приемат идеологията за вредата от Европа на евразийския шаман Дугин, един интересен хибрид между институцията на политкомисарите и тази на юродивите.

Нали е идеолог на хибридната война, какъв да е

Войната между евразийците и атлантиците продължава, излизайки на нов етап, внушава идеологът. И господарската раса ще владее България. Ако се пребори с „онези” 80 %, разбира се..
"Дебилите в България съвсем не са малко. Хората, които не познават историята са много повече от 80%", заяви още социологът Кольо Колев. Не разбрахме само дали той я познава, нито спасила ли е съветската армия евреите ни, което би илюстрирало тезата му по неповторим начин, както вече писахме.

Особено безцеремонни са уж „неутралните”

За тях тази дума е пълен абсурд, класически оксиморон, но нали сме „дебили”, ще го преглътнем.
„Изказването на г-н Иво Христов не е политически коректно. Не е добре да кажеш дори на дебилите, че са дебили”, заяви Кольо Колев в ефира на предаването ”Денят на живо” по Канал 3.
Един светъл ум е този Кольо, които е строго неутрален, нали е социолог, както добре знаете. Един апологет на красивото, доброто вечното, безпристрастен съдник на процесите в родината. Един гений, пред който нищите духом трябва да коленичат. Нали не се съмнявате във всичко това .
Вицепремиерът Валери Симеонов и той адвокатства на Иво Христов. Седнал бил човекът на маса, разприказвал се повечко. Тия три неща… „Това ли е проблемът на България”, пита зам.министър-председателят. Това е един от основните й проблеми господа и другари. Това е начин на мислене, насаден предимно сред червената „аристокрация”, колкото и нелепо да звучи това понятие.

Няма коментари:

Публикуване на коментар