понеделник, 20 ноември 2017 г.

МИСЛИ ФОРМИ 87

                


През 70-те години на миналия век, още през 1911 г. физикът Джон Уилър изказва твърдението: „Въображението създава реалността… Човекът е въображение.” А през 1944г. Макс Планк заявява, че всичко съществува като резултат от „интелигентния Разум”, който той нарича „Матрицата на цялата материя”.

Истинското откритие започва през 70-те, когато физикът от Лондонския университетоткрива, че вселената е холограмна - цялото се съдържа във всяка негова част. Точно по същото време невро-физиологът Карл Прибрам доказва, че човешкият мозък функционира на същия принцип като вселената – холографски. Връзката между тях по-нататък изследва Робърт Дж. Джан, декан на Института по инженерни и приложни науки в „Принстън“, който през 1979г. започва изследователска програма за изучаване на „ролята на съзнанието в създаването на физическата реалност“. Експериментите, които провежда, доказват, че човешкото съзнание влияе върху реалността.

В поредицата си от книги „Пространството на варианти” квантовият физик Вадим Зеланд обяснява този факт така: „Пространството на варианти представлява информационна структура - безкрайно информационно поле, съдържащо всички варианти на всички събития, които биха могли да се случат. Може да се каже, че там има всичко, което е било, е и ще бъде… Всяка мисъл, както и сектор на пространството, има определени параметри. Като „осветява” съответния сектор, мисловното излъчване реализира неговия вариант. Когато мислим или говорим, ние излъчваме енергия и чрез нея моделираме времето, пространството и собствения си житейски път.”


           


Петър Дънов, Джон Кехоу, Луиз Хей, Хосе Силва са част от хората дали своя принос в изясняване на същността и силата на мисълта да създава физическата реалност, както и в използването на нейната изграждаща битието ни възможност. Грег Брейдън нарича фината енергия, полето, което свързва всичко във Вселената, „тъкан на Творението” и „Божествена матрица” и твърди, че тя представлява Разум, тоест цялото Творение, цялата материя е мисъл. Това поле съществува и вътре в хората. „Именно Вселената вътре в нас, както и тази, която ни заобикаля, е квантовият мост между всичко, което е възможно в нашите умове, и онова, което става реално в света. Матрицата от енергия ... демонстрира и начина, по който позитивните чувства и молитви вътре в нас могат да бъдат толкова ефикасни в света край нас. Но нашата връзка с Матрицата на цялата материя не спира тук. Тя продължава и в нещата, които не можем да видим. Божествената матрица е навсякъде и във всичко. От птицата, която лети в небето над нас, до космическите частици, които преминават през нашите тела и домове така, сякаш ние сме празно пространство, цялата материя съществува в Контейнера на реалността: Божествената матрица... Актът на фокусирането на нашето съзнание – когато гледаме някъде и разглеждаме нашия свят, е акт на сътворяване. Ние сме тези, които наблюдаваме и изучаваме нашия свят. Ние сме Разумът, както го описва Планк. Накъдето и да погледнем, нашето съзнание прави за нас нещо, към което да гледаме... Актът на фокусиране на нашето съзнание е акт на съзидание. Съзнанието създава!”

             

                     

Според Петър Дънов чрез мисълта може да се лекуват болести и да се влияе както на индивидуалния човешки организъм, така и на обществените събития. Той изказва следните твърдения: „Ако хората биха концентрирали умовете си в определена точка, те биха стопили това, което се намира там. Канара би се стопила от енергията, която се излъчва от човешките мозъци. Хората, ако знаят как, чрез концентрация на мисълта си могат да разтопят всички скърби и болести.Мисълта, която ти изпращаш в света, е един физически принцип. Независимо дали мислиш право или криво, ти вече твориш в света. Тази сила, мисълта, която е излязла от твоя ум – тя твори.Следователно положителната, възходящата мисъл на човека е в състояние да помага на малък и на голям брой хора - зависи от интензивността и чистотата на мисълта. Значи човек носи отговорност по отношение на цялото човечество. Като знае това, той трябва да бъде внимателен към своите мисли и чувства, да не допуща в ума и в сърцето си мисли и чувства, които действат убийствено върху хората.


Мисълта е сила, която трябва съзнателно да се използва. Който не схваща отговорността, която носи по отношение на цялото човечество, той не мисли правилно и казва: "На мене да е добре, а какво ще стане с хората, не ме интересува".

Така мислят обикновените хора, но не и тия, които вървят в Божествения път. Ето защо всяка сутрин човек трябва да изпраща към всички хора на земята своите добри мисли и желания. Няма да мине време и той ще получи отплата за това, което е направил. Онзи, който го е създал, ще изпрати своето одобрение, което ще повдигне духа му.”


„Всичко е мисъл и мисълта е всичко. В материалния свят не става нищо, което да не е било предшествано от мисъл. Физическите действия са проявления на мисълта. Ако мисълта не е в хармония и е деструктивна, такъв ще е и материалният свят. Ако мисълта е хармонична, любеща и конструктивна, такова ще е и обществото, което ще изплува. Ние създаваме своята собствена действителност и затова проницателността е толкова важна. Колкото по-голяма е прозорливостта, толкова по-широка е действителността. Предишната прозорливост беше съсредоточена върху парите, производството и експлоатацията. Това е действителността, която тя е създала. Новата проницателност е насочена към уважението и любовта към целия жив свят и към всичко, което е Сътворение. Това е светът, който скоро ще настъпи.” 


- Дейвид Айк

Съвременна наука вече достигна до изводите за силата на човешката мисъл, които редица духовни учители отдавна са дали на хората. За съжаление световният елит не само е наясно с тези истини, но и активно ги използва, като насочва чрез различни методи човешките мисли и чувства, например чрез втълпяването на нови ценности чрез медиите и образователните институции, чрез киноиндустрията, чрез широко отразяваните представления на откриването и закриването на световни спортни и други събития, където се влагат символи с точно определено въздействие върху хората, чрез показни военни и терористични акции като събарянето на двете кули на Световния търговски център. Тези съзнателно предизвикани събития пораждат страх и представа за бъдещето, която отговаря на плановете на световния елит. По този начин той използва хората срещу самите тях чрез творящата сила на мисълта им. Единственото подходящо противодействие, преди да се стигне до пълна власт над умовете, когато ще е забранено и забравено всяко истинско знание и ще господстват само т.нар. нови ценности – какъвто е планът на елита - е концентрираната колективна човешка мисъл. Защото всяко друго противодействие чрез сила в настоящия момент само може да усили злото.


               

"Блаженството е състояние на дълбоко удовлетворение, щастие и радост, постоянно състояние на съществуване, необезпокоявано от печалба или загуба"


"Умът наистина е строителят. , , това, което се държи в акта на умственото виждане, става реалност в материалния опит. Ние постепенно се изграждаме за този образ, създаден в собственото ни умствено същество. "- Едгар Кейси„Ако хората биха концентрирали умовете си в определена точка, те биха стопили това, което се намира там. Канара би се стопила от енергията, която се излъчва от човешките мозъци. Хората, ако знаят как, чрез концентрация на мисълта си могат да разтопят всички скърби и болести.

Мисълта, която ти изпращаш в света, е един физически принцип. Независимо дали мислиш право или криво, ти вече твориш в света. Тази сила, мисълта, която е излязла от твоя ум – тя твори.


                  "Главата ти е камера - осветена."


"Докато самосъзнанието е в безсъзнание, то съответства на суперегото на Фройд и е източник на вечен морален конфликт. Ако обаче бъде оттеглено от проекцията, автономията функционира като обединение на противоположностите и така представлява най-непосредственото преживяване на Божественото, така че е психологически възможно да си го представим.~ Карл Юнг

                                "Беше време, когато хората приемаха магическия опит като естествен. Тогава нямаше свещеници и никой не гонеше тайните на окултизма. - Пауло Коело
"Разбира се, че не умирате, никой не умира, смъртта не съществува, но достигате само ново ниво на визия, нова сфера на съзнание, нов неизвестен свят". ~ Хенри Милър


"Неграмотните от 21-ви век няма да бъдат онези, които не могат да четат или пишат, а онези, които не могат да забравят многото лъжи, в които са били обусловени да вярват, и да търсят скритото знание, което те са били обусловени да отхвърлят." ~ Gavin Nascimento


"Това е великият обект на тази асоциация и начинът да я постигнеш е просвещение, просветлявайки разбирането за слънцето на разума, което ще разсее облаците на суеверие и предразсъдъци". ~ Adam Weishaupt"Реалността е отвъд слово и мисъл. Само това, което може да се изрази с думи, се казва. Но това, което не може да бъде казано на език, всъщност е това, което е тя. ''- Anandamayi Ma


"Времето във вас е осъзнато за безвремието на живота; и знае, че вчера е само днешната памет и утре е днешната мечта. "- Халил Гибран


Barack Obama Sucked Into a Black Hole"Само в любовта, единството и дуалността не са в конфликт".- Рабиндранат Тагор


"Емоцията е основният източник на всички, които стават съзнателни. Не може да има трансформация на тъмнината в светлина и на апатията в движение, без емоции. "- Карл Юнг


"Нашето възприемане на себе си не може да се намери в световната картина, защото сама по себе си е световната картина" - Ервин Шрьодингер


Hurricane Sandy Sucking Up Barack Obama


Astronaut Sucked Into a Black Hole


Просто седнете и знайте, че "вие сте" "Аз съм" без думи, нищо друго не трябва да се направи; скоро ще стигнете до естествената си Абсолютна държава. -Sri Nisargadatta Maharaj"Истинската любов е космическа сила, която минава през нас. Ако я кристализираме, тя ще стане най-голямата сила в света". -G.I. Гурджиев
                       
"Окултизмът е науката за енергията; окултната медитация се основава на умствена дейност в приемането, овладяването и насочването на енергия. "- Алис Бейли


Просто седнете и знайте, че "вие сте" "Аз съм" без думи, нищо друго не трябва да се направи; скоро ще стигнете до естествената си Абсолютна държава. -Sri Nisargadatta Maharaj


Ако сте затруднени от нещо външно, болката не се дължи на самото нещо, а на вашата оценка за него; и тогава имате право да се оттеглите във всеки един момент. ~ Марк Аврелий


"Бъдещето принадлежи на онези, които вярват в красотата на мечтите си" - Елионор РузвелтПрестани да го казваш така и започни да го казваш така, сякаш искаш да бъде! ~ Авраам-Хикс
Лекарите са хора,които предписват лекарства, за които знаят малко, за да лекуват болести, за които знаят още по-малко, на човешки същества, за които не знаят нищо
Волтер
Трудът избавя човека от трите най-големи злини:скуката, порока и нуждата.
Волтер


                                          Cyborg with Tylenol Advert


Ние ще оставим този свят така глупав и така зъл, както го намираме идвайки на него.
Ф. Волтер


                       

Владимир Путин в реклама на бира "Хайнекен"


Жаждата за живот е присъща на самото естество на живота, което е абсолютно съществуване - Сат. Въпреки, че е неразрушимо по природа, чрез фалшива идентификация със своя разрушим инструмент - тялото, съзнанието възприема фалшиво разбиране за неговата разрушителност. Поради тази фалшива идентификация то се опитва да увековечи тялото и това води до последователност от раждания/инкарнации. Но колкото и дълго да издържат тези тела, те в крайна сметка ще приключат и ще се предадат на Себе Си, което само вечно съществува. "- Рамана Махарши


"Има земно слънце, което е причина за цялата горещина и всички, които могат да видят, могат да видят слънцето, а онези, които са слепи и не могат да го видят, може да усети топлината му." Има вечно слънце, което е източник на мъдрост и онези, чиито духовни сетива са се събудили до живот, ще видят това слънце и ще съзнават Неговото съществуване, но тези, които не са достигнали духовно съзнание, все още могат да усетят Неговата сила чрез вътрешна способност, наречена Интуиция ". -Paracelsus


Всичко, в което обвиняваме останалите, можем спокойно да отнесем към себе си, защото ние сме първоизточника.


Гневът е чувството , което кара устата да говори преди ума .


Най големите учители в живота са лемурийците доказващи в ежедневието ни , че човек страда от канибализъм на собствената си душа ! " Санитарят на АзъТ "


"Всяка душа в навлизането в материалния опит прави това за целите на напредъка към това осъзнаване, че е напълно съзнавано единството с творческите сили." - Едгар Кейси"Ако не можеш да видиш Бог, изобщо не можеш да видиш Бога".- Йоги Бхаджан


" Запалете живота си. Потърсете онези, които да разпалят пламъците .!
Руми.


"Първото и най-важното нещо е да знаете, че животът е един и безсмъртен. Само формите, безброй на брой, са преходни и крехки. Вечният живот е независим от всякаква форма, но се проявява във всички форми. Животът тогава не умира, но формите се разтварят. - Шри Ауробиндо


Неграмотните от 21-ви век няма да бъдат онези, които не могат да четат или пишат, а онези, които не могат да разберат многото лъжи, в които са били обусловени да повярват, и да търсят скритото знание, което те са били обусловени да отхвърлят. -Гавин Насименто 


" Докато можеш да го опишеш, не е така. Това е мистерия. Това е отвъд описанието. Крайният( определен/ограничен с граници) не може никога да разбере безкрайността. Така че, докато можеш да го опишеш и можеш да говориш за него, не е така. И това е нещо, което винаги трябва да си спомняте. "- Робърт Адамс


"Когато една вътрешна ситуация не се осъзнае, тя изглежда външно като съдба." - К. Г. Юнг


Ако бях роден в средновековието, моето субективно обединение с Бог и Вселената щеше да предизвика еволюцията на друга гностическа религия. Но с благодатта на Майката Природа аз съм роден в епоха на науката и разума. Следователно, аз съм разрязал собствения си опит за абсолютна божественост, както и преживяванията на всички религиозни гиганти в моите дела, за да открия физическата истина под тези очевидно свръхестествени преживявания. "- Абихит Наскар


Всички медии работят върху нас, те са толкова проникващи в техните лични, политически, икономически, естетически, психологически, морални, етични и социални последици, че не оставят никоя част от нас недокосната, незасегната, непроменена. Всяко разбиране за социалните и културните промени е невъзможно без да се знае как медиите работят като среди. Всички медии са разширения на някаква човешка способност - психическа или физическа ". ~ Маршъл Маклуън"Докато съзнавате в безсъзнание, то ще насочва живота ви и ще го наричате съдба." ~ Карл Г. Юнг


"Хората като цяло съдят повече по външния вид, отколкото по реалния. Всички хора имат очи, но малцина имат дара на проникване". ~ Макиавели


"Ритуалът е въвеждането на мит и като участвате в ритуала, вие участвате в мита и тъй като митът е проекция на дълбоката мъдрост на психиката, като участвате в този ритуал, участвайки в мита, вие сте, като че ли, в съответствие с тази мъдрост "~ Джоузеф Кембъл


"Човекът се нуждае от развлечения просто, за да скрие лудостта си. Ако беше съвършено нормален, нямаше да има нужда от развлечения. Той просто можеше да седне и да гледа как расте бамбукът. Той наистина не се нуждае от развлечения. "~ Джаги Васудев"Не се страхувам от смъртта. бях мъртъв милиарди години, преди да се родя, и не съм получил и най-малкото неудобство от това." ~ Марк Твен


Няма коментари:

Публикуване на коментар