четвъртък, 2 ноември 2017 г.

Ниво на планетарна секретност или "операция разкриване"


                  

Вселенски Закон ; 

Висока вибрация е предпоставка за привличане на тъмните сили от по висок ранг , но вероятността да ти навредят на физически нива е по малък , поради познанията на не писания закон ; 
" Ще се случи , това ако го поискаш " 
Всичко , което се случва от двата края на матрицата е по наше желание и е урок .

" Гробарят на вашите илюзии "
Повечето цивилизации в Космоса са на качествено ДРУГО ниво на развитие, когато информацията се предава и получава не чрез радиосигнали, а ментално и холографски, а още по-точно - визуалографически. На Земята идват хиляди сигнали от Космоса от други цивилизации под формата на обемни холограми - директно и чрез контролни комплекси. Не е нужно вече да се установява контакт. Има го в конкретното въплъщение, особено след пълното спиране и прекратяване на всички бивши Контролиращи Комплекси и замяната на Интервентските Програми през 2012 г. с родните програми за "съживяване и възстановяване" на всичко, което беше на Земята преди двадесет хиляди години. Но повечето хора не разбират, не знаят и не могат да получат тази информация. Тези, които могат, превеждат тази информация на достъпен език (това са произведенията на Н. Левашов, А. Хатибов и не само). Но за съжаление, и в достъпна форма тази информация се отхвърля ...
Нека отделим два пътя. Първият е да се откажем от всякакви разсъждения за основата и природата на обществото, за новите знания и познания, да се слеем с тълпата, да имаме хляб и зрелища и да се предадем на волята на стихиите. Вторият е да се вникне в същността на случващото се, в причините за настоящите ни проблеми и да изградим за себе си модерна система, основана на НОВО ЗНАНИЕ, която освен това трябва да включва и това, което се разказва тук.

* * *

Земята е изкуствено създадено (в рамките на 10 милиарда години) образувание, за да се гарантира съществуването и развитието на живота. Клетката (животът) също е изкуствено създадено образувание, чието съществуване се определя от тактовете на Земята. Земята има свои "компютри" и Комплекси, които съставят Системата за Управление на Земята (СУЗ). На свой ред, СУЗ взаимодейства с висшата йерархия на Вселената.

                  


СУЗ е самостоятелно развиваща се, управляваща развитието и поддръжката на Земната жизнена система, създадена специално за нашата планетарна система (по-късно ще стане ясно защо нашата система не се нарича слънчева). Една от най-важните задачи на СУЗ за осигуряване на съществуването на живот на Земята е поддържането и генерирането на тактове (вид кварцови генератори) за живота на клетката, органа, организма, общността на живите индивиди, Човека и човешкото общество.
Някои тактове осигуряват жизненоважни цикли на съществуването на клетките, други тактове гарантират съвместното съществуване на клетките и т.н. Тактовите честоти на Системата за управление далеч надхвърлят честотата на всички физически вибрации, които смятаме за възможни (и отиващи в областта, както се казва, над астрално-менталната честота).
Изглежда като научна фантастика! Но в търсене на допълнителни доказателства за възможността за такова творение, нека се обърнем към материалите на Н. Левашов: "... била създадена изкуствена планета с огромни размери, но това не е всичко. Създадената бяла звезда е създадена по такъв начин, че би могла, като изкривява пространството около себе си, незабавно да се окаже в тази Вселена-венец или в това матрично пространство, където е необходима помощ ... Това, за момента е единствено по рода си творение на Разума, което не само се премества в пространството, но може да се каже, че то премества самото пространство. Това творение съответства на твърде добре известната поговорка, че "ако Мохамед не отиде на планината, планината отива при Мохамед". И ако поговорката има фигуративен смисъл, то Бялата звезда наистина го прави. Специален пространствен генератор променя пространството около бялата звезда така, че вселените-пространства една по една "се припокриват" с Бялата звезда и остава само да се зададе задачата на коя вселена-пространство трябва да се спре и ... Бялата звезда ще бъде в нужната вселена-пространство".

И ако тази информация не е достатъчна, за да задоволи скептиците, можете да вземете "Книгата на всички времена и народи - Старият завет или Танах" в леко съкратена форма. Според Библията, в продължение на седем дни Бог създава небето и земята, отделя водата от сушата, работи върху създаването на различни растения и животни. Той създал човека от прах (материя, състояща се от атоми и молекули, като всичко на земята) по свой образ и подобие, а на седмия ден се оттеглил, удовлетворен от светлите си дела. Това също така показва акта на Сътворението. Въпреки че всеки го разбира по свой начин.
Неслучайно (според Библията) за създаването на Земята и Живота върху нея на Бог ... му трябвали седем дни (денят е светлото време на денонощието, наситено със спектъра на първичната материя (фотони), но в определена последователност на техния качествен и количествен състав). Както е известно, бялата светлина се разпада на седем цвята при разлагането й, седемте основни вещества образуват гъстата субстанция на нашата Вселена и съответно планетите! И ето какво е станало при последователното им приложение:

Но защо да се изпълни работа, с която природата може лесно да се справи при подходящите условия на зараждане на живота? Вероятно с Вселената "се е случило нещо" и след това е било възможно да се започне "нов експеримент", като се вземе предвид знанието "за естеството на процесите на формиране на материята", което са успели да организират по-развитите цивилизации. По-съвършени системи за развитие и запазване на Живота на планетата бяха изкуствено създадени. С обичайното развитие на звездно-планетарната система планетата беше изложена на различни заплахи от трансформацията на материята на самия Космос - експлозията на "свръхнови" звезди, летящи "осколки" на планетите под формата на астероиди и други космически "безпорядъци", както и обективно съществуващи паразитни цивилизации.
Планетарната клъстерна система освен Земята включваше Меркурий, Венера, Марс, Фаетон, Юпитер, Сатурн, Плутон, Нептун, Уран. Всяка от планетите има определена функция, конкретна за нея. Например, планетната система не се нуждаеше от Слънце (което не е съществувало) като мултифункционален генериращ комплекс, който осигурява формирането на управляващите енергии на радиационните честоти. На Земята имаше 364 000 обекта за обезпечение на ВСИЧКО необходимо за комплексното управление на хармоничното БИТИЕ на енергията, осъществяването на процеса на цивилизационно развитие и осигуряването на условия за живот. Светлината имаше 80 октави (сегашното осветление с участието на Слънцето има 48 октави), гравитацията беше 5,82 м / сек (това променило фундаментално подреждането на живота на човека, метаболитните процеси на организма му и много други неща в състоянията на заобикалящата го действителност).
Тази Планетарна Система е създадена с цел да развие СЪВЪРШЕН РАЗУМ, за придобиване от Човека, намиращ се Земята, на Истинността за Съзнанието, Разума и Материята. За постигането на тази цел беше взето решение на базата на Живата клетка при правилно развитие на човешкия мозък в специално подготвени условия за поддържането на живота на Системата за Управление на Земята (СУЗ). Това се извършва дълго преди нахлуването на паразитните сили - нашествениците от Адските светове.imageПреди "нашествието" ...

Всяка планета от Общата йерархия на развитие на цивилизация с предвидени за нея жизнени условия трябва да има в своята моделна конструкция определен необходим "набор" управленски, осигуряващи и съпроводни обекти и комплекси, които формирани във функционални клъстерни системи трябва да са в състояние да:
автономно да обезпечат целия етапен процес за управление на развитието на своята цивилизация в предишната придобита отвън програма;
да поддържат СЪЩЕСТВУВАНЕТО на енергиите в хармонично състояние една спрямо друга;
да формират снабдяване с енергия и да правят "захранване" на вече съществуващи концепции за енергия и т.н.
Такава планета като Земята е един вид сложен, строго идентифициран планетарен моноклъстер (със собствено управление на съществуващите енергии и развитие на цивилизация с разумна ориентация), която според Програмата трябва напълно да хармонизира и взаимодейства чрез системното си управление и функционалното разпределение с клъстерни системи от по-висок порядък в хода на своя дълъг период на развитие (общо 8 етапа)

Земята е моделен комплекс, представен от енергии в инерциалните (материални) и неинерциални (нематериални) агрегатни състояния в диапазона от 12 до 512 октава енергия за ТОЗИ етап от своето цивилизационно развитие, като първи етап от внедрената програма за нейното РАЗВИТИЕ като цяло. Нашата Майка Земя не е толкова проста, колкото я представят настоящите геофизици и особено глобалистите политици, които я превърнаха в поле за добив на земните си блага, поради своята разрушителна неразумна ориентация!
Цялата система на Земята преди това е осъществявала своето движение, ориентирано по отношение на Сириус, на разстояние около 240 милиарда км (отдалечаване за Земята). Моделът на орбиталното разположение на цялата Клъстерна система на Земята беше съвсем различен, а посоката на общото движение не е било ориентирано в посоката на полярната звезда на Голямата мечка.
Основните параметри на Земята преди атаката бяха:
ъгълът на наклон спрямо равнината на еклиптиката - 25 °;
ден = 48.64 часа;
година = 864 дни (спрямо цикъла на осцилация на заряда = 1.007 секунди);
височината на решетките на истинската атмосферна структура е била 12 000 км;
броят на слоевете на атмосферата - 18.
Нивото на повърхностния слой на Земята е било с почти 11 километра по-малко от сегашното. Формата на планетата била с по-правилен дизайн на топка, такива масиви от планински образувания и останалия сегашен настроен "боклук" не са съществували. За разлика от интервентската конструкция на съществуващите слоеве атмосфера, конструкцията на истинската се различава съществено както по функции, така и по конструктивен план. Конструкцията на решетките започвало от плочите на самия фармент, т.е. Атмосферата започвала и се опирала над плочите (твърда черупка). В решетките на атмосферата бе подреден т. нар. "Мозък на атмосферата".
Преди интервенцията Земята носеше заслуженото определение за "Зелената планета" и беше "туристически рай", тъй като нямаше предприятия с днешното унищожително подобие, особено с пушеци, тъй като всички технологии в сферата на възпроизводството се основаваха единствено на използването на енергия, извлечена от околната среда. Повечето производства на какъвто и да е продукт от всякакъв мащаб разчитаха на технологията на моделния синтез във високи октави на енергия с пренасянето на самия създаден модел във физическия план на финала (чрез намаляване на октавите на енергия в материалния план, т.е. металурзите не са били необходими, а в училищата уроците по металообработка не бяха практикувани).
Нямаше нефт, газ, торф и други глупости, нямаше и сярна кал, и особено технологията на изгаряне, базирана на сяра.

На Земята нямаше заболявания, тъй като структурата на ДНК бе в състояние на пълна активност, т.е. контролът на активността на плътната клетка се осъществяваше в пълното моделно състояние на всичките ЧЕТИРИ ДНК кодона. Това гарантираше биологичния престой във физическия план на прото-Човека до 1300 години в активен режим на полезния му живот (в този случай е необходимо да се вземе предвид различната продължителност на годината и деня). По-развитият човек, комуто по една или друга причина "вменявали" чрез себе си да влияе върху развитието на другите, можел да съществува във физическия си вид 10, 15 и 20 хиляди години.
Преди година израелски учени публикуват отворен доклад, който привежда резултатите от проучвания, които показват, че човешката клетка в оптимално благоприятни условия съществува до 35 хиляди години! За информация интервентната система така и не успя да стигне до тайните на четвъртия ДНК кодон, поради което, въпреки популистките заслуги на генетици и геронтолози, биологичното съществуване на плътната клетка не може да бъде удължено. Освен това, при толкова ниски октави на мозъка на настоящите хора (максимум 63 октави) биологичното удължаване на живота повече от 125 години е невъзможно. Само повишаването на нивото до 82 октави вече ще позволи удължаване на биологичния живот до 250 години.
Както писах по-рано с цел да "изненадам" малко, именно генетиците и геронтолозите на Русия ще могат да решат този проблем чрез проби и грешки, първите положителни стъпки към това вече са направени.

Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев

Подмяна на историята на планетата Земя , подмяна на човешкия вид с нехуманен хибриден индивид и въвеждането на строга ерархична система на управление е във развитие си . Тези , които спят да продължават да си спят , тези които се пробуждат и будните да намерят ключ към себе си / там е спасението / и ще познаят, кои са себеподобни , човеци и ще призоват масите тогава ТЕ са уязвими ! " Гробарят на вашите илюзии "

Няма коментари:

Публикуване на коментар