неделя, 19 ноември 2017 г.

ТРАТАКА ПО БОРИС САХАРОВ

                

От Йогирадж Борис Сахаров:

Без да мигаш и затваряш очи, гледай малка точка, докато не ти потекат сълзи. Мъдреците наричат това ТРАТАКА.

Посредством това упражнение несъмнено се постига САМБХАВИ МУДРА. Изчезват болестите на очите и се постига божествена способност за виждане.

Смисълът на тази ТРАТАКА не се състои в укрепването на очите, както многократно се е писало, нито в придаването на ясновидски или магнетични качества на същите. Ако се абстрахираме повече или по-малко от магнетичното (хипнотичното) действие, то погледът всъщностт няма в себе си никаква „магическа“ сила, той просто се явява път за изразяване на волята, която произлиза от определен център (АДЖНА или САХАСРАРА) и който център действително обладава тази магическа сила.

Упражняването на ТРАТАКА има съвсем друга, за съжаление по-малко известна и, поради това, по-малко оценена определена задача, а именно: да укрепи погледа.

Какво означава това?

Погледайте в продължение на няколко секунди даден предмет. Вие веднага ще откриете, че погледът ви не е постоянен и пълзи от една точка на друга. Вследствие на раздразването на ретината при фиксирането на погледа, преместването му всеки път оставя лек „нимб“ - следа от предмета във въздуха, при всяко преместване на погледа към друга точка.

Сега направете друг опит. При фиксирането на предмета помислете за нещо – и ще откриете, че вашето мислене се прекъсва всеки път, когато погледът ви се премести, когато направи „скок встрани“. Сега ни се изяснява смисъла на ТРАТАКА – това упражнение трябва да ни научи на способността да не пречим на концентрацията на мисълта с този блуждаещ поглед. С други думи – посредством ТРАТАКА погледът трябва да изгуби своето „блуждаене“.

И как се постига това?

Не с помощта на право гледане в точка в продължение на минути и часове – нещо, което често показват като истинната техника!

Свами Абхайананда например съветва да изпълняваме такова гледане (на нарисуван слънчев диск със знака ОМ) в продължение на време, непревишаващо един час. След шест месеца погледът, а заедно с него и мисленето, трябва „да се разтворят“, естествено следствие на което ще бъде състоянието НИРВИКАЛПА-САМАДХИ (висшата степен на Йога). А бедните жители на Земята трябва да изминат поне милион години от своето нормално развитие, докато стигнат до това състояние!...

Но те могат да се успокоят, защото така бързо и така просто това състояние не могат да го постигнат дори и йогините...

Да се върнем обаче на нашата ТРАТАКА. Това свойство на погледа се използва сега по такъв начин, че вие сами ще можете да определяте движението на погледа. Това може да се направи по два начина: или да оставиш погледа си да блуждае, без да му влияеш дори за един миг, но това е много трудно, защото вашият поглед постоянно ви се изплъзва, и по този начин цялата ви работа ще е просто никаква; или, разглеждайки картината, според главното правило, се спирайте на всеки детайл толкова дълго, колкото погледът ви издържи да остане на него и после да се плъзне към друг детайл – произволно или с намерение – като преди всичко тук важното е да се отчете, че фиксирането на погледа не се прекъсва, без намеса на вашата воля. Когато упражняващият се разрешава на погледа си да подскача от един детайл към друг, той прецаква работата си и всичко предприето се оказва безцелна загуба на време.

Но ТРАТАКА преследва и друга цел – макар това да не е обяснено никъде – и се явява като причина за лечебното действие на упражняването на очите. Обстоятелство, което, по всички вероятности, е предизвикало факта, че това упражнение е заслужило похвалата, че посредством него се постига „божествена“ способност на зрение.

Когато съумеем да фиксираме погледа си по-продължително и съответно по-съзнателно и целеустремено към разглеждания обект, погледът придобива склонността „да се разлива“. Значението на този факт за по-нататъшното течение на упражненията сега ще бъде разяснено. Погледайте по обичайния си начин пред себе си, но „устремено“ и отново помислете за нещо. Този ход на мисълта ви ще бъде прекъсван всеки път, когато прекъснете и погледа си. Сега погледнете „разливащо“, т.е. през предмета, все едно очите ви са устремени към безкрайността. Този вид поглед изобщо не пречи на хода на мисълта, дори и да „пълзите“ около този разлят поглед!

Когато погледът е устремен към безкрайността, то лещата на окот и свързаните с нея мускули са отпуснати. Всеизвестният зорък поглед на моряците и планинците е такъв, именно поради постоянната устременост на погледа им в далечината и презизвиканото благодарение на това разфиксиране на очите. Когато очите ви се изморят от дълго взиране, то пробвайте за няколко секунди да гледате с разлят поглед – и веднага ще оцените ефекта на това упражнение.

Дългогодишното пренапрягане на очите при четене, ръчни дейности и подобни въздействат на акомодацията на лещата до такава степен, че с времето става необходимо носенето на очила. Тук упражняването на ТРАТАКА ще помогне много, и макар че не винаги ще успее да отстрани всички заболявания на очите, все пак ще ги укрепи в значителна степен.Второ, тази размазаност на погледа по един начин се явява и нещо като преход към по-висока степен на ТРАТАКА, и дори по-скоро като преход към ШАМБХАВИ МУДРА. Не е нужно да се упражняваме дотогава, докато потекат сълзи. Напълно достатъчно е да правим това, докато при затваряне на очите не се появи чувство на натиск по небцето. Това чувство възниква дори и при включването на „размазания“ поглед – макар и тогава да е значително по-слабо. Както ще видим, ТРАТАКА с това е постигнала своята цел – затворете очи, това вече е ШАМБХАВИ МУДРА. Фиксираният поглед се появява вследствие на концентрацията, а не обратно.

По същия начин, устойчивият поглед, без мигане,зависи от степента на концентрация. Ако сте овладели концентрацията на мисълта, то погледът без мигане си идва от само себе си.

Превод: Соня Петрова – Аеиа

За интересуващите си, ето го и конкретното описание на техниката ТРАТАКА, от книгата на Венцеслав Евтимов „Йога“:

ТРАТАКА (ХИГИЕНА НА ЗРЕНИЕТО)

Упражненията, предлагани от йогите за очистване на очите, се наричат Тратака, което дословно означава взиране, втренчване или съзерцание. "Йогасастра" описва като Тратака всяко упражнение, което изисква втренчване в даден обект. Чисто физическите упражнения Тратака представляват насочване на погледа към върха на носа, междувеждието, Слънцето, Луната, някои предмети.

Фиксиране на погледа върху запалена свещ.

Седнете в една от познатите пози — Сукхасана, Сидхасана или Падма-сана. Упражнението може да се изпълни и с насочване на погледа към зелен или черен кръг с големина на монета от 50 ст. или 20 ст.

Пламъкът на запалената свещ трябва да бъде на нивото на очите — на разстояние половин до един метър. Взирайте се с широко отворени очи в центъра на пламъка (кръга), докато очите започнат да сълзят. Затворете ги. При продължително гледане на светлина или по-ярък обект след затваряне на очите пред тях остава светла следа. Това се дължи на възбудата на зрителните центрове в мозъка.

Опитайте се да проектирате тази светла следа точно в междувеждието — отначало тя е ярка, а после постепенно избледнява. Повторете упражнението.

Така продължавате всеки ден, докато добиете способността да се взирате в пламъка в продължение на 10-15 минути, без да мигате с очи. Тогава ще установите, че центърът на светлата следа е заобиколен от много други по-слаби светлини. Не отмествайте погледа от централното петно. Когато най-после не виждате нищо друго освен светлината на мястото на свещта, това означава, че сте овладели упражнението. Впоследствие може да увеличите времетраенето на 30 минути, 1 час и повече. Пълното овладяване се постига тогава, когато получите усещането, че потъвате в тази следа и че се сливате с нея.

За йогите това е и едно от упражненията за съсредоточаване.

Тратака (наред с редица други упражнения за очите) изостря зрението и подпомага лечението на някои дефекти. Очите стават бляскави, а погледът — силен.

Тратака може да се изпълни, като се взирате в изгряващото или залязващото Слънце.

Застанете прави и фиксирайте погледа в Слънцето в продължение на 1 минута. След това затворете очите и се концентрирайте за 1 минута върху вътрешната (проектирана) светла следа. Повторете още два пъти така, че да имате общо 6 минути взиране — по 3 минути с отворени и със затворени очи. Добре е да се взирате в Слънцето през лятото на брега на морето или в планината, но може и през отворен прозорец, стига да е разположен на изток (съответно — на запад). Тратака се прави преди всекидневната практическа програма. Никога не фиксирайте погледа върху Слънцето повече от половин час след изгрева (или половин час преди залеза), защото рискувате да повредите очите си.

Когато фиксирате погледа върху пламъка на запалена свещ, е необходимо да се спазват следните условия:

Изберете подходящо място, където ще имате спокойствие и тишина, за да не се разсейвате. Спуснете завесите и заключете вратата, за да не ви безпокоят.
Заемете удобна медитативна поза, която може да запазите поне половин час, без да променяте положението на тялото.
Необходима е пълна релаксация по време на концентрирането. Тя ще ви освободи от дразненията от ставно-мускулния апарат така, че да остане само чувството, че сте се слели с обекта.

Това е трудно да се разбере отначало, но след като концентрацията достигне известна степен, при която гледането без мигане не представлява трудност и при която сте в състояние да се взирате половин час и повече, ще изпитате усещането за сливане. По този начин в резултат на фиксиране върху предмета се стига до по-сложни психически процеси, което е първа стъпка в упражненията на Раджа Йога.

Доброто състояние на зрението зависи до известна степен от правилното хранене, както и от нормалното състояние на нервната система. Ако очите ви са уморени, направете пълна релаксация.

Всекидневното изпълнение на някои специални упражнения ще им гарантира необходимата почивка.

Ето едно от тях — когато пътувате в автобуса, трамвая, влака или гледате през прозореца на стаята, фиксирайте за няколко минути погледа си върху хоризонта или някой далечен предмет. Ако носите очила, свалете ги, освен ако зрението ви е толкова слабо, че не виждате без тях.


                 


Няма коментари:

Публикуване на коментар