сряда, 6 юни 2018 г.

Империята на рептилианските Кралици 1ч.

Глава III
Империята на рептилианските Кралици 

 Как спа, Мату? - попита Пер.
- Имах сънища, Учителю... - отговори чиракът.
- Сънища за...? - подпита Старейшината. Мату леко се усмихна.- Имах сънища за Кралицата на рептилиите, Учителю... - отговори той - Или... поне
мисля, че беше Тя, Учителю. Беше отвратителна... ужасяваща. Имаше люспи и змийски
зъби... и беше зелена. Много зелена. И бе висока, Учителю, много, много висока. Може би
3,5 или 4,5 метра. И искаше да ме изяде, сър. Бях уплашен... това ме събуди! Не успях да
дремна много след този сън.
- О, Мату... - Пер се усмихна - Забравил си нещо.
Мату изобщо не можеше да си представи за какво говори Старейшината.
- Забравил си, Мату... - Пер все още се усмихваше - Хората-рептилии вече не
изглеждат като влечуги. Сега изобщо не изглеждат ужасяващо. Помниш ли като ти казах,
че те вече са много красиви хора, може би най-красивите в нашата галактика. Сънят ти е
продукт на твоето въображение, Мату. Днес нещата не стоят по този начин.
Мату погледна към Учителя. Е, това е някакво облекчение., каза си той. Красиви, а?
Не и тази Кралища... не и в моя сън. Тя беше истинска...
- Време е да научиш за начина на живот на рептилиите, Мату... - започна Пер - Трябва
да научиш за техните институции и традиции... и трябва да ги научиш добре. В тях ще
намериш ключовете за много от тайните на „Древните".
Мату отиде до масата и седна. Той бе готов... отново.
- По време на еволюцията на рептилоидните хуманоиди и поради специфичната
структура на техните усти, те винаги издавали съскащ звук докато говорели. Подобно е на
това, което ние наричаме фъфлене в нашия свят, Мату. Ако те произнасяли думата „stone",
например, щяло да звучи „sss-tone". Ако звукът „S" бил в края на думата, изглеждал дори
още по-дълъг, като в думата „horse". Хората-рептилии биха казали „hor-ssss". В течение на
многото поколения, звукът „sss" се превърнал в характерна черта на езика на рептилиите.
В резултат на това, на всички други светове звукът „sss" сам по себе си станал нарицателно
за влечугоподобните. Те били познати на всички други светове като „SSS" или „SSS-A".
Доста подходящо., помисли си Мату. Хора-рептилии, които ще бъдат познати със
съскането в техния говор. Вероятно това е и плашещо. Тогава му хрумна нещо...
- Те не бяха ли известни като NEKH, Учителю? - попита той.
- Това е вярно, Мату. На техните родни светове те се наричат „наследници на NEKH".
Но на другите светове всички рептилиански потомци се наричат „SSS".
Мату кимна с разбиране към Старейшината.
- Ето нещо много важно, което трябва да запомниш, Мату. Като най-могъщата жена в
рептилианската Империя, Кралицата била абсолютният символ и въплъщение на хората-
SSS. Тя била известна, по думите на хората от другите светове, като „Върховната SSS" или
дори „Абсолютната SSS".
- Тя била Кралицата на SSS... - добави Мату.
- Да, Мату, това е вярно. Но има звездна традиция, която се спазва от кралете и
кралиците на Империите в галактиката. За да покажат своята власт и титла, те удвоявали
своите имена, като по този начин демонстрирали кралската си позиция. Така
рептилоидната Кралица официално била позната в галактиката и в собствената си
Империя като „Нейно Величество, Кралица SSS-SSS". На някои други светове нейното
име било произнасяно по малко по-различен начин. Там тя била позната като „Нейно
Величество, Кралица SSS-A-SSS" или „Нейно Величество, Кралица SS-A-SS". В някои
случаи дори била наричана „Кралица SSA-SSA".
Кралица SS-A-SS или Кралица SSA-SSA., започна да си води записки Мату. Това беше
важно, бе убеден в това.
- Докато пишеш, Мату... - спря го Пер - ... запиши също и тези думи.-Терминът „UR", означава „Първият и с най-голям чин от" или „Първоначалният".
Когато се използва като наставка, предполага „Първият от групата" или „Величествена
персона от"... Наставката „I", означава „някой, който е от страната на", подобно на личен
асистент или директен партньор... Наставката „IМ" е множествено число на „I". Означава
„тези, които са от страната на", лични асистенти или партньори...
Мату пишеше бързо.
- Запиши и тези в списъка, Мату... - продължи Пер - Наставката „US" означава „някой,
който е от...", но НЕ е същото като „I". „US" означава „последовател или поданик на",
докато “I” означава „асистент на”, което е позиция много по-висока от прост
„последовател" или „поданик на".
Мату продължаваше да записва... Последовател, а не асистент.
- Прибави и друга наставка, Мату. Завършващото „U", което в действителност е
множествено число на „US". Окончанието „U" означава „тези, които са от". Мату си записа
и този термин.
- Мога ли да ти ги повторя, Учителю? - попита той - Само, за да се уверя че съм ги
записал правилно?
- Да... - отговори му Пер.
- Това е списъкът ми, Учителю:
... SSS е името на хората-рептилии по принцип...
... завършващото „UR" означава „Първият и с най-голям чин от" или
„Първоначалният"...
... завършващото „US" означава „някой, който е от"...
... завършващото „U" означава „тези, които са от"...
... завършващото „I" означава „някой, който е на страната на"...
... и завършващото „IМ" означава „тези, които са на страната на".
Пер кимна на Мату.
- Всичко е вярно, Мату... - каза той с усмивка - Помни... всяка от тези наставки
означава някой, който е от нещо. Сега нека приведем тези термини в употреба. Ако
Кралицата на рептилиите е „Първа и с най-важен чин в царството", каква би била нейната
титла?
Мату погледна в списъка си.
- Тя би се казвала SSS... - започна той - завършвайки на „UR". Така че би се казвала
Кралица SSS-UR, Учителю?
Пер се усмихна.
- Браво, Мату. Но като „Първо и с най-голям чин" лице в Царството, тя не се нарича
„Кралица". Тя е позната просто като „SSS-UR" или „SSA-UR", или още по-просто „SSA-R"
на Империята.
Боже мой!, помисли си Мату.
- Оттук ли произлиза титлата „цар", както я знаем на Земята, Учителю? - попита той
въодушевено.
- Да, Мату. Докато напредваме, ще откриеш, че много от титлите използвани тук, на
собствената ни планета, имат за корен титлите на Кралицата на рептилиите на далечните
звезди. Сега... като Кралица на Империята, Мату..., помниш ли, тя удвоявала имената и
титлите си. Като „Първо и най-значимо лице" и като Кралица, една от нейните
многобройни титли ще е „Нейно Величество, Кралица SS-SS-UR", или „Нейно Величество,
Кралица SSA-SSA-R".
Caesar!, почти подскочи Мату. Caesar! - Сега, Мату... - Пер се обърна отново към него - Можеш ли да ми кажеш как биха се
наричали асистентите на Кралицата? Помни, че те са кралски помощници.
Мату погледна в списъка си.
- SS-IM...? - опита се да налучка той - Не... чакай, чакай. Не е така... като Кралски
помощници всеки би се наричал SS-SS-I, а като група биха се наричали SS-SS-IM, нали
така, Старейшино?
- Точно така, Мату! - усмихна се Пер - Като група биха се наричали SS-SS-IM!
- Assass-im? Assass-in... Assassins! - изтърси Мату. После се спря. Наемни убийци?
- Да, Мату... - каза Пер - ASS-ASS-IM били бойци, които стоели от страната на
Кралицата и изпълнявали всяка нейна команда и желание с жестокост и свирепост отвъд
всякакво сравнение. За да бъде сигурна, че ASS-ASS-IM са винаги в готовност, винаги
свирепи, неуловими и готови да унищожават на секундата, Кралицата държала своите
наемни убийци постоянно под влиянието на наркотик, направен от нейните учени МАКН,
група, за която ще говорим по-късно, Мату.
Мату си спомни обяснението дадено за думата „assassin" от експертите. За това име се
предполага, че идва от наркотик наречен „hashashim". Но според Пер наркотикът бил
наименуван първо на ASS-ASS-IM. Невероятно! И в двата случая, както в рептилианската
Империя, така и на Земята, един наркотик произвеждал жестоки и безжалостни воини.
Пер все още говореше:
-Но забележи това, Мату. Каква би била титлата дадена на помощниците на
рептилианските женски, назначени като администратори на други светове? Помни, че на
другите светове те също били наричани SSS-женски.
- Те биха били наричани... - Мату отново погледна надолу към своите записки -... те
биха били наричани SS-I като индивиди и SS-IM като група.
Изведнъж името го накара да си спомни нещо.
- Essenes! - промълви той - Essenes! Почакай малко..., помисли си той.
Пер кимна.
- Как е възможно това? - попита той Пер - Есеите не може да са били помощници на
рептилоидните женски администратори. Учителю.
Той погледна Старейшината с озадачен поглед, чудейки се къде бърка.
-Не, Мату... - Пер се облегна назад - Не бъркаш. С времето ще научиш тайната на
есеите от нашите исторически книги. Те били пазители на религия, базирана на
влечугоподобната Кралица, за която ти говоря. Но търпение, младежо. Ще дойде ред и на
това.
Мату бе развълнуван.
- Сега, Мату... какво би било името на последователите на Кралицата на рептилиите? -
прекъсна Пер въодушевлението му.
- Биха се наричали... - Мату погледна към записките си - ... биха се наричали SS-U, а
само един последовател би се наричал SS-US. SS-US... Zeus? - той погледна към Учителя.
- Браво, Мату... - отговори Пер - Трябва да се научиш да прилагаш тези термини към
други титли на Кралицата, които ще разгледаме. Пази този списък близо до сърцето си,
младежо. Той е безценен в това, което може да ти разкрие.
Мату щеше да се погрижи за това.
- Кажи ми имената на помощниците за които научи досега... - каза Пер на чирака си.
- Това е моят списък с титли, сър:
... всеки от кралските асистенти на Кралицата ще бъде познат като SS-SS-I...
... като група, кралските асистенти ще бъдат познати като SS-SS- IM...... асистентите на рептилоидните женски администратори на други светове биха били
познати индивидуално като SS-I...
... асистентите на рептилските женски администратори на други светове, като група,
биха били познати като SS-IM...
Пер кимна в знак на одобрение.
- Много добре, Мату..., но нека не спираме дотук, нека продължим. В ранните периоди
на рептилианската Империя, когато войните се водили нокът до нокът, рептилианските
крилати воини имали специален начин да се изправят пред всеки враг. Първоначално те се
изправяли толкова високо, колкото могат, разпервайки своите криле и се опитвали да
изплашат врага си със своя размер. След това те започвали бавно да се спускат до по-
наведена позиция, подобно на кобра, чиято глава се спуска леко, когато е готова да
атакува. Движейки се бавно встрани, боецът издавал тежко предупреждаващо съскане-
„sss-sss“ След това, като последно предупреждение, отварял челюстите си и оголвал зъби,
позволявайки на гърлен приток на въздух, дълбоко от тялото да излезе навън. Звучало като
комодски варан, Мату... звукът който излизал бил... „khaaaa“
- Khaaa-aaa! - подчерта Мату звука. Той бе чувал за страховития звук на комодските
варани, шумното издишване, от което всичко наоколо вибрирало.
- Това често бил последният звук, който повечето им врагове чували... - добави Пер -
Но звукът, който ужасявал най-много врагове бил този, издаван от женските рептилии.
Точно както мъжките се навеждали и съскали, така също и женските се снишавали преди
атаката си. Но основната разлика, която ужасявала враговете им, Мату, се криела в
момента, в който започвали да съскат. В края на тяхното съскане, женските изплювали
отровата в очите на своите врагове. Звукът бил нещо подобно на „sss-sss" и след това
шумен „Ш"-звук. Sssss-ss-ttt! И след това отровата била изпръсквана. Ослепен или
парализиран, врагът имал малък шанс да оцелее след това, което щяло да последва. Дали
от ноктите, зъбите или мъчителния предсмъртен гърч, който означавал, че отровата си е
проправила път в кръвообращението... при всички случаи, смъртта била на практика
сигурна. С времето, Мату... плюещият звук „ttt" започнал да представлява самите женски
рептилии. Един начин, по който хората от други светове различавали рептилианските
мъжки и женски, бил да наричат мъжките SSS, а женските SSS-TT. Някои хора познавали
рептилианските женски само под името ТТ.
ТТозначавало „женскарептилия помисли си Мату. А в действителност това е звукът
от плюенето. SSS-TT означавало „женска от рептилиите". Не е толкова объркващо...,
каза си той.
- Но сега, Мату... - спря Пер - Нека отново тестваме твоите новопридобити знания.
Мату се усмихна, той бе готов.
- Каква, Мату... - започна бавно Пер - ... каква би била титлата на Кралицата като
Кралска женска?
- ТТ-ТТ! - едва не експлодира Мату.
- Правилно! - усмихна се Пер - Хората от други светове се отнасяли към нея като
„Нейно Величество Кралица TT-I-TT" или „Нейно Величество Кралица ТТА-ТТ", или дори
„Нейно Величество Кралица TTI-TTI", или „Нейно Величество Кралица ТТА-ТТА".
- И каква, Мату... - продължи той - ... каква би била титлата на Кралицата, когато тя е
Първа сред женските рептилии?
Мату си помисли за момент.
- Върховната TT-UR... - отговори той - И като Върховна Кралска женска, тя би била
позната като „Нейно Величество, Кралицата TT-TT-UR".Пер се усмихна отново.
- Отлично, Мату! - поздрави го той - TTA-TT-UR е още едно произношение, но мисля,
че схвана основната идея.
- Прости ми дързостта, Учителю... - Мату бе окуражен - Мога ли да се опитам да
произнеса титлите и имената на различните членове на администрацията на Кралицата?
- Да, Мату... - съгласи се Пер - Моля, направи го.
- Кралските Асистенти на Кралицата TTI-TTI биха били познати като TT-TT-I...
... като група, Кралските Асистенти ще са познати като TT-TTIM...
... индивидуалните последователи на Кралица TTI-TTI ще са известни като TT-TTUS...
... като група, те ще се наричат TT-TT-U.
Пер имаше голяма усмивка на лицето си.
- Много добре, младежо! - поздрави го той, Мату наистина се гордееше със себе си.
- Сега ще те запозная с друг термин, който да сложиш в списъка си, Мату. - каза му
Пер - В целия Девети сектор на ЕРИДАНУС, думата, която символизира и означава „Най-
висшият" била думата „N" или „AN". Тъй като Империята на рептилианските Кралици се
издигнала до най-могъщото царство по това време, в същината си „най-висшето царство",
много звездни хора започнали да използват термина AN като име за самата рептилоидна
Империя.
N или AN..., записа си Мату.
- Когато AN или N се употребява като наставка, означава „Най-Висшият от",
обикновено ползвано за личност или създание с много висок ранг... - обясни Пер - Сега,
Мату, от времето на „Нощта на Сълзите", когато мъжете от Империята започнали да
измират и/или изчезват, администраторите и представителите на Кралицата на другите
светове били винаги женски рептилии. Те били...? — Пер направи пауза, за да може Мату
да отговори.
- Те биха били познати като ТТ... - отговори Мату.
- Да... - кимна Пер - Много добре. Сега женските, които били Държавни глави и които
били представители на Кралицата с най-висок ранг, биха били познати като...?
- Те ще бъдат познати като „AN"... наставка, която ще бъде прикрепена към ТТ.
Титлата на Държавния глава ще бъде позната като... TT-AN? Нали така Учителю?
- Да, правилно... - съгласи се Пер - Терминът е TT-AN или TAN, термин който
буквално означава „Женски Рептилии - Най-висшите". Всяка женска представителка на
Кралицата на рептилианската Империя, която имала най-висок статус, била известна като
TT-AN. Но кажи ми, Мату, каква ще е титлата на назначената от Кралицата
представителка, на който и да е от другите светове?
Мату погледна в записките си.
- Като Кралска женска, тя ще бъде ТТ-ТТ... - започна Мату - Като най-висша Кралска
женска тя ще бъде... ТТ-ТТ-AN?
- Да... - усмихна се Пер - Това е вярно Мату!
TT-TT-AN! TT-TT-AN! Титан!, повтори Мату. Това е думата Титан! Това е думата,
чиито корени дори експертите лингвисти не са могли да намерят! Невероятно!
- Важно е да помниш, че женските представителки на рептилската Кралица
управлявали с твърда ръка. Никой, на който и да е от другите светове, не можел да направи
нищо без нейното одобрение. Всяко умишлено отклонение се наказвало със смърт.
Разбира се... оттук идва концепцията за почти неуязвимите бойци!- Тъй като назначената от Кралицата представителка в някой от другите светове била
официално почната като „Нейно Величество Кралица TT-TT-AN"... можеш ли да ми
кажеш как са се наричали нейните Елитни женски стражи, Мату? - попита Пер.
- Бойци-охранители? - чудеше се Мату. Не можеше да намери нищо в записките си,
което да му подскаже каква може да бъде титлата на Боец.
- Те ще са от страната на Кралицата, Мату... - подсказа му Пер.
- TT-TT-AN... US? - чудеше се Мату - TT-TT-AN-US за индивидуалните бойци. TTTTAN-U
за групата, Учителю?
- Да, Мату, да... - потвърди Пер, давайки подкрепата си за опита му - Кралската титла
TT-TT-AN-US била резервирана за членове на Елитните женски воини-охранители, които
защитавали самата Кралица. Те били познати като Кралските TT-TT-AN-US и често се
обръщали към тях като TT-TT-ANS... женски рептилиански воини, които не познавали
страх... и нямали равни. A TT-TT-AN-U пък била титлата на цялата Елитна войска.
Това е!, бе сигурен Мату! Не била Кралицата, а Елитната стража! TT-TT-AN-US или
ТТ-ТТ-AN-S!!! Браво! Това е!, бе развълнуван Мату.
Пер можеше да види искрата в очите на Мату. Той реши да засили натиска.
- Сега, Мату... - започна той - ... нека да комбинираме някои от парченцата, които ти
напасна.
Мату се изправи. Той очакваше предизвикателството.
- Какъв беше терминът, който различаваше мъжките рептилии от женските рептилии?
- попита го Пер - Внимавай... не отговаряй припряно.
Мату обмисли внимателно.
- Отличителният термин бил SS-TT, сър... - отговори той.
Пер стоеше тихо, взирайки се в него. Мату бе изненадан, той бе сигурен, че Учителя
щеше да се усмихне и да му каже, че е прав. Но той просто си седеше.
- Ооо... - светна му на Мату изведнъж - Отличителният термин в действителност е ТТ,
Учителю!
Този път Пер се усмихна.
- Това е вярно, Мату! - поздрави го той - Но аз бих искал да ти обясня един любопитен
термин. Хората-рептилии били познати като SSS, ти си запознат с това. Но трябва да
помниш, че контактът, който повечето хора от другите светове ежедневно имали, бил с
женските рептилии. В резултат на този едностранчив контакт много другоземци се
обръщали към всички хора-рептилии като SS-TT или SSA-TTA. Въпреки че това не е
технически правилно, терминът SS-TT се превърнал в приет термин за наименуване на
хората-рептилии.
Мату кимна. Добре е да го знам., помисли си той.
- Сега, Мату, като Кралица на хората SS-TT, можеш ли да ми кажеш каква би била
официалната титла на Кралицата?
- Тя би се наричала „Нейно Величество Кралица SSTT-SSTT" или може би „Нейно
Величество Кралица STI-STI", или „Кралица STA-STA"... - предположи Мату.
- Това е вярно... - отговори Пер - Но най-често била позната като „Нейно Величество,
Кралица AST-AST", Мату.
Кралица AST-AST..., записа си чиракът,... била най-често използваната титла.
- Но кажи ми сега... Мату... - погледна Пер към чирака си - Каква ще бъде титлата на
Кралицата като „Първа и Най-важна" рептилианска женска?
- SST-UR или може би SSTA-UR, сър... - отговори той без колебание.- И AST-UR... - добави Пер - А каква би била нейната титла, като „Първа и Най-важна
Кралска рептнлианска женска"?
- SST-SST-UR... - отговори Мату - Не, Учителю, почакай. Ако нейното най-
употребявано име е било Кралица AST-AST, тогава вероятно е била позната като ASTAST-UR.
- Правилно! Сега, каква е титлата на Кралските Асистенти на Кралицата? - продължи
Пер.
- AST-AST-IM, сър... - отговори бързо.
- Каква е титлата на Асистентите на рептилианските женски Администратори на други
светове, Мату? - попита след това Учителя.
- AST-I като индивидуалности, Учителю... - отговори той - ... AST-IM като група.
- Продължавай, Мату - каза му Пер.
-AST-AST-US са индивидуалните последователи или поданици на Кралицата...
... AST-AST-U са последователите или поданиците като група...
... AST-AN е титлата на женските администратори на други светове...
Мату се спря, мислейки, че трябва да има и още.
Пер му се усмихна. Той се гордееше с младия мъж.
- Има ли още, Учителю? - попита чиракът.
- Титлите на Кралицата... - подсказа му Пер. Мату си помисли за момент.
- ... AST-AST-AN е титлата на Кралицата в нейната роля като Най-висша рептнлианска
женска!
Пер се облегна назад.
- Това е забележително добър отговор, Мату... - каза той - Справяш се превъзходно.
Мату се усмихна широко.
- Има още един детайл, който искам да споделя с теб, Мату. През многото еони на
Династията на рептилианските Кралици, самият Трон на Кралицата започнал да се нарича
„Тронът на AST-AST" или AST-Трон. С времето, като почит към мощта на Кралицата на
рептилианските хора, самият Трон бил наричан просто „AST". В хода на историята на
галактиката звездните хора от всички светове постепенно започнали да наричат троновете
на своите собствени империи „AST". Тъй като Империята на рептилианските Кралици
нараснала до степен да включва хиляди други светове, станало необходимо да се
оптимизират институциите на правителството за максимална ефективност, с минимална
поддръжка. За да се избегнат трудностите, била създадена обособена форма на управление
в цялата Империя. Ежедневните задължения, свързани с бизнеса и военните дейности на
световете от рептилианската Империя, се изпълнявали винаги от SSS-T женски рептилии,
които били назначени от Кралицата. Всички асистенти на SSS-T, независимо от пола, били
подлагани на строги мерки за контрол. Нито един детайл, независимо колко дребен, не бил
оставян без инспекция от женските администратори SSS-T. На нито едно правителство не
му се разрешавало да се отклони по какъвто и да е начин от институциите, наложени от
рептилианската Империя. Всички помощник-администратори на Държавния глава от
женски пол на другите светове, били познати като SSS-T-IM. Те трябвало да изпълняват
задълженията, които са им поставени, точно и без никакво отклонение. Фактически, Мату,
отклонението от стандарта означавало смърт за този, който извършвал прегрешението. С
времето, терминът SSS-T-IM бил прилаган не само към помощник-администраторите, а и
към самите институции. По този начин, Мату... се родила SSS-T-IM или The System.
Знаех си!, празнуваше Мату в съзнанието си. „Системата" трябва да идва от името
на администраторите SSS-T-IM! - Сега, Мату... - облегна се Пер назад - Сега ще се запознаем с още един термин, който
да включиш в списъка си. По-рано говорих за силния гърлен звук, който бил изричан от
рептилианските воини, звукът „khaaa", който предшествал удара на смъртта.
Мату си спомни, че звукът му напомня за комодските варани.
- Звукът „khaaa" с времето произвел думата КНАА, термин, който означавал самата
„смърт". Рептилианските SSS-воини, както мъжете, така и жените, „раздавали смърт" на
своите врагове с такава лекота, че придобили името SSSA-KH, измамно прост термин,
който буквално означавал „рептилиански същества - смърт от", или в по-разбираема форма
- „смърт от рептилиански същества". Отново, в продължение на много еони, както се
случвало и преди, въпреки че титлата била подходяща за бойците-SSS, хората от другите
светове започнали да използват термина SAKH, както за рептилоидните воини, така и за
рептилоидните хора по принцип. Така че звездите и родните светове на рептилианските
същества придобили името SSAKH-звезди и SSAKH-светове.
Мату разбра и кимна на Старейшината.
- Знаейки това, Мату... нека се върнем към нашия списък от термини и да
конструираме още една група от наименования и титли, които били използвани в
рептилианската Империя. Но този път, нека да произведем титлите и термините от
военните SAKH-рептилиански същества. Като въплъщение на естеството на боеца SSAKH,
Кралицата била позната като „SAKH"...
... като Кралица на SSAKH-бойците и Върховен воин тя била позната като „Нейно
Величество, Кралица SAKH-SAKH". На някои от другите светове тя била известна като
„Нейно Величество, Кралица SAKA-SAKA"...
... като „Първи и Върховен SAKH-воин", друг начин за изказ на Главнокомандващ, тя
била позната като SAKH-UR...
... като Кралски главнокомандващ била позната като SAKH-SAKH-UR...
... като Най-висш SAKH-воин Главнокомандващата Кралица била позната като S
AKH-S AKH-AN...
... помощниците на Кралицата, нейните придворни, били познати като SAKH-SAKHIM...
... Държавните глави на другите светове били познати като SAKH-AN... ...
индивидуалните SAKH-бойци, помощници на Държавните глави на другите светове, били
познати като SAKH-I...
... като група същите били познати като SAKH-IM...
... индивидуалните Воини на Кралицата били познати като SAKH-US...
... а воините като група били познати като SAKH-U.
Боже мой!, каза си Мату, докато пишеше бързо. Как така има толкова много титли?
Списъкът му ставаше все по-дълъг.
- Защо има толкова много титли, Учителю? - осмели се да попита докато пишеше -
Защо няма просто една титла или име, вместо всички тези объркващи обяснения?
- Всяка титла отразява определена функция на Кралицата, Мату... - отговори той - ...
или обръщение към индивидуално същество. Вземи, например, как ние се обръщаме един
към друг тук на Земята. Когато един човек влезе на мястото, където работи, той може да
бъде наречен „мениджър", „счетоводител" или „вицепрезидент". Вкъщи, същият този
човек може да бъде наречен „съпруг" или „любим". Неговите деца ще го наричат „татко"
или „баща", докато неговите родители, братя и сестри ще го наричат „син" или „брат".
Това е един и същ човек, просто перспективата, от която се гледа на него, му дава
различни титли или имена.Пффф!, помисли си Мату. Да, добре... предполагам, че е така. Но все пак е
объркващо.
- Добре... нека преминем към друга институция на Империята, Мату... - каза Пер.
Мату бе облекчен. Може би няма да има толкова много имена в тази., помисли си
той.
- В ранните векове на Империята Кралицата, седяща на Трона, изпълнявала две
различни роли. Едната като Кралица на Империята, която управлявала своите поданици, а
другата като Кралица-Майка, която давала живот на кралските потомци, рептилианските
Принцеси и Принцове, които олицетворявали бъдещето. След ерата на „Нощта на
Сълзите", разбира се, на фокус било раждането на деца от женски пол, бъдещите кралици
на Империята. Всички титли, които прегледахме, Мату, са титли на Кралицата в нейната
роля на Управляващ Империята. Това, което искаме да видим сега, са някои от титлите на
Кралицата в нейната роля на Кралица-Майка.
Onaaa! Хайде, почва се отново., помисли си Мату докато вадеше още един лист
хартия.
- Майчинството било представено с термина МА, същият корен, който и ние на Земята
използваме днес. Като въплъщение на природата на Майчинството, Кралицата, като
Майка, била наричана просто „МА". Но в нейната роля на Кралска Майка, тя била позната
на всички като „Нейно Величество, Кралица MA-МА, Майката на Майките".
Достатъчно просто е., помисли си Мату.
- Сега насочи вниманието си към своя списък Мату... - каза му Пер - Следвай титлите с
мен...
... като Първа Майка и Първи поданик на Империята, тя била позната като MA-UR,
или ако го представя по-просто „Великата MAR"...
... като Първи Кралски поданик и въплъщение на Майчинството в рептилианската
Империя, към нея се обръщали като „Нейно Величество, Кралица MA-UR-MA-UR", или
„Нейно Величество, Кралица MAR-MAR"...
... като Кралица-Майка и Върховна женска на всички женски в Империята, Кралицата
била позната като ,,Нейно Величество, Кралица МA-ТТ"...
... и може би нейната най-величествена и всеобхватна титла, като Кралица-Майка на
Империята, Върховната женска в Империята и „Първа и Най-важна женска в Империята",
Кралицата била позната като „Нейно Величество, Кралица MA-TT-UR".
MATTUR... Mater... Mother!, бе удивен Мату! Разкритията на титлите на Кралицата
отваряха вратите към мистерии, свързани с произхода на толкова много думи.
- Това, което е важно да се отбележи тук, Мату... - подчерта Пер - е, че като Кралица
на рептилианската Империя, едно от най-мощните царства в галактиката, тя била
въплъщение на самата Империя. За всички същества в нейното царство тя била позната
като „Нейно Величество, Кралица MAR", „Кралицата на Галактическите Води". С времето
„Небесните води" и самата Кралица щели да бъдат приравнени като идентичност и размах.
И към двете щели да се обръщат със същата титла... „Великата MAR".
У ay!, помисли си Мату. „Маr" е латинската дума за „океан"!
- Сега нека погледнем отново в твоя списък и да се опитаме да конструираме имената
и титлите на помощниците на Кралицата, Мату.
Мату взе своя списък отново... и още един лист хартия.
Пер започна пак:
- Индивидуалните Кралски помощници на Кралицата-Майка били MAR-MAR-I... ...
като група били известни като MAR-MAR-IM...... жените Държавни глави на другите светове били познати като MAR-AN... ...
индивидуалните поданици на Кралицата били познати като MAR-US... ... а поданиците
като група били познати като MAR-U. Пер направи пауза.
Мату все още пишеше, докато Пер се облегна назад. Мату накрая спря и погледна
нагоре. Пер го чакаше да свърши.
- Готов съм, Учителю... - каза Мату... - Благодаря, че ме изчака.
- Чифтосването на рептилианската Кралица, Мату... - започна Пер отново -... не било
като това, което ние познаваме.
Мату се облегна назад, неговите очи бяха широко отворени. Пер бе спечелил
вниманието му.
- Когато Кралицата се чифтосвала, Мату, тя можела да носи семето на своя любовник
до края на живота си.
- Тя какво?! - Мату бе хванат абсолютно неподготвен. Той се изправи.
- Спомняш ли си, че ти казах, че предците на хората-рептилии били подобни на
насекоми, почти като водни кончета и пчели. Ако не си го знаел, Мату, Кралицата на
пчелен кошер тук, на Земята, се чифтосва само веднъж през своя живот. Тя носи семето в
специална торбичка и от нея може да оплоди всички яйца, които снася от това време
нататък.
Мату бе удивен.
- Когато рептилоидните хуманоиди еволюирали от етапите им на насекоми,
рептилианската Кралица запазила способността да прави същото. Тя можела да запази
семето на всеки свой любовник, с когото е била.
- Всички женски рептилии ли са имали тази способност, Учителю? - попита Мату.
- Да... - каза неговият учител, като се наведе напред - Но има нещо много важно, което
трябва да запомниш, Мату. Всички рептилиански женски имат способността да зачеват и
произвеждат потомство..., но само Кралицата може да даде Кралското потомство.
Ок..., помисли си Мату. Мисля, че мога да разбера това.
- Виж сега, Мату... всяко яйце, което Кралицата снесе и което се опложда със семе от
нейната торбичка... всяко едно от тях ще се превърне в женски индивид!
- Всяко едно ли, Учителю? - попита Мату недоверчиво.
- Да... - отговори Пер - ... всяко едно! Мату премисли нещата.
- Но тогава откъде идват мъжките, Учителю? - попита Мату своя Старейшина.
- Мъжките, Мату... - Пер отново направи пауза - ... мъжките идват от яйцата, които не
са оплодени.
Мату трябваше да се облегне назад. Какво?!
- Яйцата, които не са оплодени, Учителю? - той бе объркан.
- Точно така, Мату... - отговори Пер - Мъжките, родени от Кралицата, нейните синове,
нямат баща... яйцето, от което те идват, не е оплодено.
- Но... - Мату изгуби дар слово. Пер се усмихна.
- Това е пътят на Кралските kheb-семейства, Мату. Мъжките нямат баща. Вярваш или
не, до ден днешен земните пчели се държат по същия начин. Търтеите от кошера се раждат
от яйце, което не е оплодено.
- Но... - продължи да дърдори младежа.
- А женските, Мату... - прекъсна го Пер - ... женските се раждат и излъчват една аура и
благоухание, които всички други рептилии могат да почувстват и помиришат. Никоя от
другите женски не се носи и не ухае като Кралска женска. Кралското мъжко потомство на
рептилианската Кралица няма баща... - повтори Пер - а Кралското женско потомство имало ярко изразен усет за значимост... и ярко изразено благоухание. Това е най-омайният
аромат, който някой може да срещне и това е една аура, която е на практика неустоима.
Има много малко мъжки от който и да е вид, които могат да устоят на съблазнителния чар
на Кралска рептилоидна женска.
Боже мой!, мислеше си Мату. Боже мой!
- Кралиците на Империята Kheb, точно както и техните предци са правели преди тях,
винаги се чифтосвали с най-силните и мощни мъжки. В най-ранните дни рептилоидно-
инсектоидните предци на Кралицата се извисявали в небето, за да намерят най-силните и
способни мъжки. В по-късни времена, когато хуманоидите-kheb еволюирали, се
извършвали ритуали, при които най-способните мъжки били тествани в състезания един с
друг - бягане, скачане, различни силови постижения и бой помежду си, докато един мъжки
не се докажел като най-добрия. Част от наградата, която му се давала, била възможността
да се чифтоса с Кралицата..., а тя щяла да носи неговото семе с нея до края на живота си.
Това състезание, Мату, е в основата на създаването на състезанията между мъже тук, на
Земята. Първоначалната цел на състезанията била да произведе най-способния любовник
за Кралицата на Небесните звезди.
Мату се изправи. Той не можеше да понесе повече.
- Учителю... почакай! - почти извика той - Раждането на мъжко дете без баща... ъъм...
имам предвид, че ако това... предполагам...
Той запелтечи и спря, не можеше да намери думи, за да продължи. Пер му кимна.
- Да, Мату... - отговори той, без да бъде попитан - Раждането на дете от мъжки пол,
което няма баща... мъжко дете, което е Син на Божествено същество... да, Мату... това е
основата на историята за детето Христос.
- Исус! - Мату не беше на себе си - Исус! Историята за Исус, Учителю...!
- И историята за Буда и други пророци... - Пер довърши мисълта вместо него -
Историята за сина на Върховно същество, родено без човешки баща... е базирана на
реалната история на рептилианската Кралска Майка и нейното мъжко потомство.
Мату бе абсолютно зашеметен.
- И запомни това, Мату... Кралицата е можела да се чифтоса още като много млада и
никога да не го прави повече. За хората от другите светове, които може никога да не са
виждали Кралицата с партньор и въпреки това тя забременявала и раждала...
- Те биха си помислили, че тя е девица! - почти извика Мату - Те биха си помислили,
че това е непорочно зачатие... и че тя е била девица!
Боже мой!, помисли си той! Боже мой! Разбира се!
- Учителю Пер! Учителю Пер... - Мату погледна умоляващо към своя ментор - Как
бихме могли някога да разкажем тази история на останалия свят? На кого можем да
кажем?
Изведнъж той се спря сам. Спомни си своя обет и седна отново.
- Аз... Съжалявам, Учителю... - извини се той.
Мату се вгледа в своите бележки. Той клатеше главата си. Пер можеше да види в
очите на Мату, че разкритието го измъчваше. Той си спомни как сам бе реагирал и как сам
се бе почувствал, когато бе чул тази история за пръв път. Бе вълнуваща и болезнена.
Истината понякога беше почти опустошителна. Колко добре познаваше чувствата, които
Мату вероятно изпитваше точно в този момент.
Пер изпрати Мату да се поразходи сред дърветата... беше време за почивка.
Часове по-късно Мату се върна в библиотеката. Пер стоеше, изследвайки няколко
древни книги пред него. Мату седна и извади записките си. Пер продължи да чете. Мату не беше сигурен дали е готов, но Учителя бе настоял те да продължат. Разходката му позволи
да се освободи в известна степен от чувството на безсилие и се оказа полезна.
Най-накрая Мату погледна към Старейшината, като се чудеше дали го е видял, че се е
върнал.
- През целия си живот... - започна отново Пер, без да надига поглед - ... Кралицата се
чифтосвала само с най-добрите мъжки в Империята. Това гарантирало на нейното
потомство, че ще има най-добрият генетичен материал за размножаване. Това гарантирало
също, че сексуалният акт ще бъде енергичен и продължителен.
Бас държа., помисли си Мату. Най-добрите атлети... да, енергични... сигурен съм в
това.
- Макар да имала най-добрите администратори обаче, с времето едновременното
управление на Империята с нейните хиляди светове и огромен брой хора и грижата за
децата, станало прекалено трудно за Кралицата. И може би най-важното - това се
превърнало в задача, с която тя не искала да се занимава повече. По нейна заповед учените
на Империята представили решение за проблема. Съществуващата практика била такава,
че Кралиците, които се възкачвали на Трона, винаги прекратявали живота на Кралицата,
която ги предшествала, въпреки че в повечето случаи, тя често се оказвала тяхната
собствена майка. Но сега, отстранената Кралица можела да служи за нещо.
Рептилианските учени били инструктирани да премахнат яйцеклетките и семето от
брачните партньори извън тялото на Кралицата, която сядала на Трона. Веднъж извадени,
яйцеклетките и семето били трансплантирани в утробата на възрастната Кралица! По този
начин, генетичният материал бил взиман от Кралицата, която била на власт и
трансплантиран в най-близкия съвместим сурогат... нейната собствена майка! И въпреки
че възрастната Кралица износвала потомството, това все пак били деца, генетично родени
от яйцата на Кралицата, която стояла на Трона. С тази процедура Кралицата на Империята
била свободна да прекарва времето си в преследване на дейности, които били от
жизненоважно значение за добруването на царството... и такива, които й доставяли
удоволствие.
Мату се чудеше на глас:
- Дали при това положение Империята имала две Кралици, Учителю?
- Да, Мату... - отговори му Пер - Едната била Кралицата на Империята, върховният
източник на власт в царството..., а другата била Кралицата-Майка, която износвала
Кралското потомство, но която имала минимална власт в дейностите на Империята. Тя
била просто „Кралицата-Майка".
Кралицата-Майка, усмихна се Мату. Боже мой! Кралицата-Майка. Ето откъде идва!
- Рептилианската Кралица, която стояла на трона на Империята, винаги взимала името
„AY", име, което просто означава „Първият" или „Единственият". Като Кралица, тя била,
разбира се, позната като, „Нейно Величество Кралица AY-AY"... През милиардите години,
титлата AY-AY се превърнала за някои същества от другите светове в „Нейно Величество,
Кралица AYA".
AYA! Изумително!, помисли си Мату. ELLA на испански означава „тя ". AYA! Уау!
- И ето един факт, който трябва да запомниш Мату... - подчерта Пер на младия мъж -
Интересната конструкция на устата и гърлото на рептилианските същества, често давали
следния ефект: звукът „Y" бил произнасян подобно на звука „L". Името „AYA" понякога
звучало като „ALLA".
- Това се случва при някои испански езици, Учителю... - добави Мату.- Точно така, Мату.... - усмихна се Пер - Двойното „L" в испанката дума за жълто
„аmarrilo" се произнася като „Y". Ти си напълно прав.
Мату сияеше.
- Така че запомни... - продължи Пер - Името на действаща Кралица е „AY-AY" или
„AYA", но в някои случи името идва при нас като „ALLA".
Младият чирак си го записа.
- Сега..., не искам да те обърквам, Мату, но има още една вариация на името на
Кралицата, за която трябва да знаеш. В древните езици на човечеството, звукът на буквата
„L" бил често взаимозаменяем с буквата „R". Понякога ще чуеш името произнасяно или
ще го видиш написано в древните човешки езици с променени „L" и „R""-звуци. Така и в
имената на другите светове се усещало потискащото първоначално влияние на рептилиите.
Вместо администратори, може би по-подходящата дума за управляващите тези светове би
била „Повелители" - безжалостни Повелители, които действали с твърда ръка. И в
огромната част от случаите, помни Мату - те били жени. Можеш ли сега да ми кажеш
какви титли са били давани на Държавните глави, които били назначавани от Кралиците?
Те били...? Старейшината спря, очаквайки Мату да завърши неговата мисъл.
- Женските Държавни глави биха се казвали AYA-AN... - отговори той.
- А другите имена, Мату? - попита Пер.
- Може да са били познати като ALLA-AN... или ARRA-AN... - отговори Мату.
- Правилно, Мату! - каза Пер - Рептилианските Повелители на другите светове станали
известни като ARRA-AN или ALLA-AN...
Пер направи пауза и погледна към Мату. Мату знаеше, че той се готви да каже нещо
важно.
- Имай предвид това, Мату... - започна Пер - ... съществата от звездите били познати на
съществата от другите светове като ALLA-AN("s)...
Мату се заслуша в думите. Съществата от космоса са ALLA-AN. ALLA-AN s...
Изведнъж го озари. ALLA-ANs... Aliens!!! Съществата от космоса били извънземни! Но
чакай малко...!
- Пер... - чудеше се той - Как може една дума, която е на милиони години, да бъде
почти същата като думата, която използваме в съвременния английски език? Не трябва ли
да се е променила или поне да е била изговаряна в някой древен език, вместо в един от
днешните езици?
Пер се усмихна.
- Да... Мату. Има логика, че думата трябва да бъде открита в някой от древните езици,
съществували преди много, много време. Но трябва да си наясно също и че системите,
които са били използвани в другите светове, били същите, които били развивани и
рафинирани в период на милиарди години. А чудото на това една „система" да работи в
продължение на милиарди години се заключава в това, че тя поддържа едно ядро от
правила и институции, които са на практика непроменяеми. И виждайки жестокостта, с
която тези системи били налагани и прилагани от рептилиите, ще откриеш, че едно
правило, закон, метод на управление и дори думите, които се използват, са почти едни и
същи на всички други светове... Те ще съществуват в почти същата форма, позволявайки
само малки локални адаптации, те ще бъдат поставяни в действие по почти същия начин...,
а думите, Мату..., особено „ключовите" думи, ще бъдат на практика непроменяеми - или
поради времето, или поради тяхната дестинация.
Пер продължи да гледа към Мату.- Това, което казвам, Мату... е, че звукът на една дума като ALLA-AN ще бъде почти
еднакъв на всички други светове и ще оцелее през изпитанията на времето... просто поради
безскрупулната ефективност на „Системата"... SS-SS-TT-IM.
Мату остана почти без думи. Налагането на система, която да издържи на хиляди
различни светове и милиони години, говори за нейната екстремна ефикасност и тотално
налагане. Боже мой... толкова ли са всеобхватни?, чудеше се той.
- На всички други светове, Мату... ARRA-AN били символите, олицетворяващи
твърдата ръка и мощта на Империята SSS. В резултат на това, населението на другите
светове започнало да прилага имената на техните рептилиански Повелители, ARRA-AN,
към всички хора-рептилии и към самата Империя. И точно затова централните светове на
рептилианската Империя започнали да се наричат „Световете на ARRA-AN", а цялата
Империя била позната като „ARRA-AN". Днес ние ги наричаме звездите на... ORION.
Боже... мой!, каза бавно Мату. ORION! ARRA-AN! Звездите на хората-рептилии са
звездите на Орион! Но почакай...
- Учителю... - започна Мату - Извини ме... все още се чудя. Как може името „Орион",
името на звездите на английски... как може това да е било името на звездите в древни
времена? Не е ли било нещо друго?
- Да... - Пер уважи предизвикателството - Най-ранното име за звездите на Орион в
аналите на Човечеството, е в действителност акадско, Мату... и се произнася URUANNA.
И както можеш да видиш, въпреки че името е на милиони години, то запазва близкото
звучене до ARRA-AN
Мату бе впечатлен. Невероятно!, помисли си той. Звездите на Орион са родните
звезди на хората-рептилии, които влияят на събитията в галактиката в продължение на
милиарди години! Невероятно!
Докато Мату се беше концентрирал над силата, която бе дала възхода на такава
удивителна Империя, Пер се премести до неговото любимо място близо до прозореца.
- Добре се справяш, Мату... - поздрави го Пер - Изглежда, че схващаш сравнително
лесно различните титли в рептилианската Империя. Сега, когато научихме някои от
имената и титлите асоциирани с Кралицата, която стояла на Трона, нека видим някои
имена и титли, които били дадени на Кралицата в нейната роля на Майка на Империята.
Мату извади още един лист хартия. Забеляза, че запасът му от нея намаляваше.
- Ако си спомняш... в ранните дни на Империята Кралицата, която била детронирана,
обикновено била и ликвидирана. Това било правено, за да се елиминират потенциални
съперници за Трона в бъдеще. Често окупиращата Трона била една от Дъщерите-
Принцеси.
- Учителю, нима искаш да кажеш, че една от нейните собствени дъщери е
екзекутирала старата Кралица? - попита Мату с недоверие изписано на лицето му.
- Да, Мату... - потвърди Пер - Дъщерята ликвидирала Майката, когато стъпвала на
Трона. Но с развиването на науките, понижаването на старата Кралица до статус на
Кралица-Майка, решавало много проблеми. Например, това давало свобода на новата
Кралица да може да се фокусира стриктно върху задълженията си към Империята. Това,
също така, премахвало и опасностите и здравните усложнения, които можели да настъпят
при раждане. След като яйцеклетките на новата Кралица били премахвани и поставяни в
тялото на старата Кралица, новата Кралица предприемала мерки, чрез които да подсигури
нейното потомство да има идеални условия и да бъде силно и здраво. Сурогатната
Кралица-Майка била постоянно наблюдавана от личните кралски лекари и сестри, които
нямали други задължения. Доброто хранене, подходящите упражнения, достатъчната почивка и всички други неща, които една Майка трябва да прави, за да остане здрава, били
единствените задължения на Кралицата-Майка. За да се възползва от нейния опит, обаче,
новата Кралица винаги държала Кралицата-Майка в по-важните институции на
Империята, като по този начин Царството било облагодетелствано от дългогодишния й
опит на Трона. Обгрижвана на всяка крачка, всяка нейна нужда и желание били
изпълнявани така, че да я поддържат щастлива. Статусът на Кралица-Майка си имал
своите предимства.
В езика на хората от Орион, звукът „В" буквално означавал „вместилище на" или
„къщата на". Сега... когато звукът „В" се произнася с дългият звук на буквата „Е" веднага
след нея..., В-ЕЕ..., това означава да „излезе от нещо" или „да роди". Тази дума... „В-ЕЕ"...
е написана с буквите Т... BI..., но се произнася „ВЕЕ". Запомни, Мату, това означава „да
излезеш от нещо" или „да родиш". Когато бременна жена „ражда", тя се нарича „ВI” „bее".
Името, давано на Кралицата-Майка, също било BE Така, нейната официална титла била
Кралицата-Майка BI и се произнасяло Кралицата-Майка, ВЕЕ.
Кралица AY и Кралица BI?, усмихна се Мату. Бе почти смешно..., помисли си той.
Тогава се сети... Кралица BI... Кралица ВЕЕ!, започна да се пита Мату...
- В езика на ARRA-AN звукът „V" е второстепенен на звука „В". Това означава, че има
по-малко значение, но съхранява същия смисъл. Звукът „V" означава „приносителя на",
вместо „вместителя на".
Мату можеше да види разликата.
— Като приносител на яйцеклетките на Кралицата, втората титла на Кралицата-Майка
била Кралица „V" или Кралица EVE, както я наричали на другите светове. В звездите на
ARRA-AN, Мату... EVE била жената, която родила потомството на Божествената.
Боже мой!, каза си Мату. Ева, първата майка на Живота на Земята според някои
свещени текстове... е била Първата Майка на Живота в звездите на Орион!
- Сега, Мату... - Пер започна отново.
Мату едва успя да вземе още един лист хартия.
- Дъщерите на Кралица AYA, родени от Кралицата-Майка BI, били рептилианските
женски ТТ. За да се означи това в езика ARRA-AN, трябва първо да запишеш това, върху
което искаш да се фокусираш в думата. Тъй като ние искаме да се обърнем към Дъщерите-
Принцеси, трябва първо да запишем термина ТТ, рептилиански женски. След това, за да
покажем откъде идват те, трябва да поставим термина BI пред ТТ. Така имаме BI-TT, дума
която буквално означава „контейнер" - „женски рептилии, които са от".
Мату погледна към това, което беше записал.
- Значи е подобно на наставките „im" или „us", Учителю... - забеляза Мату - ТТ
означава женски рептилии, които са от. Не е ли така, Учителю?
- Наставката, както я поставяш, ти казва за какво говориш или за кого говориш. Ако
искаше да напишеш „женски рептилии от майката"... - Пер направи пауза - ... какво би
написал тогава, Мату?
Мату подраска малко върху листите си.
- Трябва да бъде МА последвано от ТТ, Учителю... - каза той - Трябва да запиша
думата МА-ТТ и тя ще означава „женски рептилии от МА" или „Майката"... Ще запиша
думата МА-ТТ.
- Браво, Мату... - усмихна се Пер - Можеш ли да ми кажеш какво би било името за
„женските рептилии от небесата"?
„А"..., записа Мату. И след това ТТ.
- N-TT... - Мату погледна към своя учител - Бихме написали N-TT, Учителю.Мату забеляза, че Пер му кимна, но веждата му беше набръчкана и имаше питащо
изражение, значи пропускаше нещо.
Мату погледна към това, което беше написал. N-TT... N-TT... Боже мой!
- Учителю! - той беше изненадан - N-TT... това е името на Богинята на Небето в
Древен Египет. N-TT или Nutt, е древната Богиня на Небето!
Пер се усмихна и веждата му се отпусна.
- Това е вярно, Мату... - съгласи се той - Това е абсолютно вярно. С времето ще
откриеш, че повечето от имената на древните божества могат да се дешифрират чрез
използването на езика на ARRA-AN, който ти показвам. Титлата на женските рептилии
родени от Кралицата-Майка BE би била...? - Пер изчака Мату да отговори.
- BI-TT... - Мату погледна към своите записки и повтори името.
- И като Дъщери-Принцеси, Мату? - попита Пер - Помни... те са кралски особи.
- Ще бъде терминът BI... - започна Мату - но с двойно ТТ. Така че ще бъде титлата BITT-TT...
Мату забеляза любопитната подробност.
- Звучи почти като името Betty, Учителю... - каза той.
- Точно като името Бети, Мату... - поправи го Пер - Титлата на Дъщеря-Принцеса,
родена от Кралица-Майка BE ще бъде BI-TT-TT, както казваш ти.
Бети... каза си Мату. Бети... това е кратко за „Елизабет". Елизабет! Боже мой!
Дъщерята-Принцеса, назначена за ролята на Кралица на други светове, може да се
нарича „Елизабет". Боже мой!
Пер прекъсна мисловния му поток:
- Но нека да кажем... - продължи Пер - че искаш да запишеш титлата на Кралицата-
Майка в нейната роля на Майка или „вместилище" на женските рептилии. Каква би била
нейната титла тогава, Мату?
- Първо ще запиша каква е тя... BI... - записа си Мату на листа - След това ще запиша
„от кои" е тя... ТТ. Това ще ми даде титлата „ТТ-ВI". Тя ще носи титлата TT-BI като Майка
на женските рептилии..., нали, Учителю?
- Точно така, Мату... - отговори Пер - Но когато гласният звук е накрая на думата
обикновено се изпуска. Въпреки че TT-BI е правилно, действителната титла, използвана от
Кралицата-Майка, била ТТ-В.
Мату реши да се позове на шанса и да се опита да отгатне:
- Като Майка на рептилианските Принцеси... тя ще бъде известна като ТТ-ТТ-В... -
Мату погледна към Пер за потвърждение.
Пер се усмихна и кимна.
- Това е правилно Мату... - съгласи се той - Тя ще бъде позната като Нейно Величество
ТТ-ТТ-В. Но независимо от титлата на Кралицата-Майка, независимо дали тя била
наричана Кралица ВЕЕ, Кралицата-Майка EVE или Кралицата-Майка ТТ-В, тя никога не
забравяла, нито пък й било позволено да забрави, каква била нейната действителна роля в
голямата схема на Империята SSS. Въпреки че била носителка на Кралското потомство на
Империята, тя служела напълно... и тотално... на прищевките и за удоволствието на
нейната дъщеря. Абсолютната власт в Империята, Нейно Величество Кралица AYA.
Това явно е нещо, което не бива да се забравя., помисли си Мату.
- За да подпомогне администрацията на Империята, Кралица AYA избрала седем от
нейните Дъщери-Принцеси да й помагат в тази дейност. Въпреки че тя имала много деца,
само седем женски, които покажели способности извън обичайните, като невероятна
красота, безжалостно коварство... и студенокръвна готовност да изпълнят волята на Кралицата... били „награждавани" да останат на Централните светове, за да подпомогнат
управлението на Империята. Въпреки че Дъщерите-Принцеси, които били назначени на
други светове можели трудно да бъдат различени от своите сестри на Централните
светове, само седем били избирани, за да подпомагат директно Кралицата на Империята.
Като женски рептилии, Седморката била SSS-TT. Но като дъщери на Кралица AYA, те
били „Първи и най-важни" UR-женски от Кралския двор, превъзхождайки всички други
женски, освен самата Кралица. В тази си роля всяка била позната като SSST-UR.
SSS-T-UR! Sister!, записа си Мату това удивително откритие.
- Всяка SSS-T-UR била отговорна за един от седемте свята в Империята и отговаряла
само пред Кралицата. В империята на ARRA-AN, само Кралицата имала повече власт от
Седемте SSS-T-UR.
Седемте сестри., почти не подскочи Мату!
- Учителю... - той трябваше да го попита - „Седемте сестри"... „Седемте сестри" е име
дадено на Плеядите, Учителю, а не на звездите от Орион. Как може това да е вярно?
- Така е, Мату... - Пер кимна с дяволска усмивка -Това, което не знаеш е, че
първоначалната титла на „Седемте сестри" била дадена на звездите на Орион. Двете звезди
формиращи рамената, двете звезди от долната част на кръста и трите поясни звезди били
оригиналният символ на „Седемте SSS-T-UR". На нашия свят, в много по-късно време,
името „Седемте сестри" било прехвърлено на звездите от Плеядите.
Разбира се..., Мату си отбеляза тази промяна.
- Можеш ли да ми кажеш, Мату... - попита Пер - Какво би било името на „Династията
на Кралските рептилии"... каква би била титлата на тези в нея?
Мату отново направи няколко записа. Кралски рептилии... SSS и после семейство... В.
- Титлата ще бъде SSS-B, Учителю... - отговори той.
- Това е абсолютно вярно, Мату... - кимна Пер - Седемте Дъщери-Принцеси на
Кралицата съставлявали седемте члена на „Семейството на Кралските рептилии" или
„Династията на Кралските рептилии" - SSS-B. Те били Върховното семейство и Най-
висшата Династия сред световете SSS. Можеш ли да ми кажеш, Мату, каква титла би се
дала на „Най-висшата Династия" или на „Най-висшето семейство от Империята SSS"?
Династията на Кралските женски... SSS-B..., записа той. AN... Най-висшият.
- SSS-B-AN... - отговори той - Seven! — избърбори Мату - Седем! Оттук идва числото
седем!
Пер се усмихна.
- Почти млади ми, Мату. SS-B-AN, Династията на Седемте Дъщери-Принцеси е
мястото, откъдето идва символизмът на числото и името. Да..., но има и още, за което ще
научиш по-късно и което ще трябва да изследваме, преди да ти стане абсолютно ясно.
Мату все още бе развълнуван.
- SSS-B-AN SSS-T-UR би била титлата на Седемте Принцеси от Кралското семейство
на Империята! - предположи Мату.
- Точно така, Мату! - Пер бе радостен от откровенията, които струяха от неговия чирак
- Сега... спомняш ли си наставката, която означаваше „смърт"?
Мату си прегледа записките.
- Да, Учителю... - откри го той - Това беше наставката „К". Оттам идваше името
SAKH. То означаваше „смърт от рептилии".
- Добре, Мату... - каза Старейшината - Седемте Принцеси, като най-висши
представители на Кралицата, имали властта да прилагат смъртни присъди на всеки, когото
изберат и по всякаква причина. Те били крайните съдии в техните светове. Така също и Кралицата-Майка имала правото да екзекутира всекиго, който не изпълнявал нуждите й
или който пречел на нейните задължения като Кралица-Майка. Разбира се, самата Кралица
имала властта да прилага смърт на всекиго, по всяко време, независимо от причината.
Накратко, Мату, всички Кралски женски имали властта да прилагат смърт. Поради това
хората от другите светове и хората-рептилии от родните им светове наричали Династията
на SSS-B с друго име... за тях, тя била Династията на SSS-B-AN-съдиите, Династията на
SSS-B-K и Династията на рептилската смърт.
Мату пишеше толкова бързо, колкото можеше.
- Сега, Мату... - каза Пер на младия мъж - ... помни това, Върховният Съд на
Империята, „Най-висшият Съд" бил наричан N-съд, или AN-съд. Всички жени, които били
членове на Кралския N-съд, носели Кралската титла N-N, NAN или NIN. Мъжките
администратори и асистенти, за които трябва да се каже, че можели да служат в Кралския
Съд, само ако са напълно лоялни и сервилни на Лейди NIN, тези членове били познати
като EN.
NIN и EN., записа си Мату.
- Сега, мой млади приятелю... - каза Пер - ... трябва да оставим Върховния Съд и да
погледнем към военните сили на Империята ARRA-AN. Можеш ли да ми кажеш, Мату,
какво бе оригиналното име на рептилианските воини?
Мату си прегледа записките.
- Те били наричани SAKH, Учителю... - отговори той - а воините на ранните
рептилиански Крале били наричани NEKH.
- Правилно, Мату... - потвърди Пер - но терминът за рептилиански боец технически е
SAKH. Във връзка с бойците SAKH, можеш ли да ми кажеш... дали били мъже или жени?
Мату търсеше трескаво. Той не можеше да намери никакви записки, които да му кажат
дали SAKH са мъже или жени.
- И двата отговора са верни... - отговори Пер сам - Както мъжете, така и жените
съставлявали ранните SAKH-сили, младежо. Помни, SAKH означава „смърт от рептилии",
всички рептилии!

Няма коментари:

Публикуване на коментар