четвъртък, 21 юни 2018 г.

МИСЛИ ФОРМИ 154

                 

Това е Шри-Янтрата на Върховният, Изначален Трансцедентален Дуализъм "Шри Шри Радха-Кришна", наречена "САТ-кона" , която живее ВЕЧНО в Хармония(Хари-Мония). Янтрата е с поглед ОТГОРЕ в хоризонтална равнина (като раз-листени венчета на лотос : синьото е Кришна, а червеното-Радха), а не - във вертикална равнина, описваща принципът на Будха(Хермес) : "Каквото горе-това долу". Тази янтра не описва материалният свят!

          

1.Мантра е най-висшият начин, достъпен за онези, които имат огромна духовна енергия. Чрез назоване на имената на вещите, събитията и явленията, те биват виквани към съществуване;

2.Тантра е начинът на средните по духовна енергия същности, светове и епохи. Тантра значи ред, последователност, логика, начин – подредбата на нещата, ритуала, обреда, чрез които нещо се прави. До тантра се прибягва тогава, когато ние не можем да направим нещо, но чрез определена последователност на действията си (те следват определен закон) предизвикваме по-висши същности да направят това за нас;


3.Янтра се използва в най-бедните на духовна енергия светове и епохи и от най-бедните на духовна енергия същности. Янтра са всички технически средства. Янтра (Yantra) Йога – контрол върху геометричните форми.

Мантра и янтра не са едно и също нещо. Докато мантрата е звук, то ЯНТРАТА Е ОБРАЗ. Практикуването на янтра се състои в изобразяване и съзерцаване на образа. Той обикновено е графичен знак от санскритската азбука, или пък геометрични фигури, конфигурирани по определен начин. Счита се, че при съзерцание на тези фигури и в дълбока концентрация умът се разтваря в енергиите на янтрата. Това го наричат Янтра-йога =единение чрез янтра. Концентрирайки се върху образа на янтрата, съзнанието трябва да се освободи от своята зависимост от образите в света (от привличането и отблъскването на образите). Счита се, че това е начин за очистване на ума и сетивата.
Но янтра е и изображението на някое божество - т. е. неговата икона. Защото се счита, че божеството прониква своя образ. Така чрез съзерцаване на янтрата, ти се свързваш с божеството.

Янтрата или мантрата се дават лично на ученика от гуруто и според източната традиция не е желателно човек сам да си ги определя и практикува. Дават се чрез лично посвещение. Счита се, че гуруто ще даде най-подходящата мантра, която е за вас.

МАНТРА е санскритска дума, образувана от корена МАН - "мисля" (оттам и "манас" = ум на санскрит) и ТРА - средство, способ.

Всъщност най-общото значение на МАНТРА е "способ за контрол на ума". Но думата има и смисъл на "замисъл или мисъл, изразени като звук". В този смисъл мантра може да означава както "молитва", така и "химн", "заклинание", "съвет" и "план". Понеже санскритския е синтетичен език, думата има много значения, но се прецизира от смисъла.
Напоследък обаче в мистичната литература доби популярност значението на мантрата като средство за контрол над ума, или като вид заклинание или молитва за свързване с божествата. Но една мантра става наистина такова средство, за разлика от обикновените думи, когато е предадена по специален начин в специална атмосфера на посвещение. Гуруто освен, че ти показва правилния начин за изговаряне на мантрата, те и въвежда в състоянието, което трябва да получиш чрез мантрата. Това е - ако гуруто е истински гуру, или пък - ако е точно определения от съдбата за теб гуру (в смисъл, че не всеки истински гуру може да има ефект върху твоята душевност).
Освен смисъла и значението, което имат думите на мантрите, в окултната и особено в йога литературата някои автори изключително много държат на звуковия ефект от мантрите. Основават се на факта, че всичко в природата вибрира - трепти в спектъра с определени честоти. От атомите и електроните и другите елементарни частици, до планетите и галактиките всичко се движи. Движението, трептението поражда звуци в различните вибрационни области - така говорим за физически звуци - които ние чуваме, за етерни и астрални звуци и т. н. Мислите също са трептене на психическата енергия с различна честота. Според привържениците на тази теория и практика чрез мантрите се предизвикват вибрации, които влияят на физическото, астралното и менталното тела на човека. Така чрез мантри тези тела чогат да бъдат очистени от негативните вибрации. И обратно - чрез мантри може да предизвикате разрушителен и негативен ефект. Пеят се мантри за дъжд, за огън, за развиване на добродетели, за призоваване на божества, управляващи съответните вибрационни области, въобще за всичко, като чрез тях се опитва да се установи контрол над определени сили в човека и природата.

Така се развива мантра-йога - духовна пътека, която се основава в своята си практика основно на мантрите. При нея мантрите биват повтаряни стотици и хиляди пъти. Често тази мантра-йога се практикува съвместно с Бхакти йога (йогата на предаността към Бога) и също с Раджа йога (за контрол над ума и съзнанието) Многократното рецитиране (повтаряне) на мантрите се нарича "джапа". Повтаряйки с часове определена мантра йогът вярва, че ще се слее с енергиите на мантрата (или с божеството, което се споменава в нея). Най-известните мантри са Ом и неговите разновидности - Хари Ом (почитане на безличния божествен творящ аспект) и Ом Шанти = ОМ МИР. Счита се, че ОМ произлиза от АУМ, който е космическия творящ звук. Произнесена по определен начин АУМ обхваща целия звуков вибрационен регистър. Библейския еквивалент е АМИН, или АМЕН. Това е Словото, като според думите на ап. Йоан: "В началото беше словото ... и всичко, което стана, чрез него е станало, и нищо от това, което е станало, без него не е станало" - 1-ва глава от евангелието на Йоан. На Изток тези думи се тълкуват в контекста на вибриращия космос, породен от основната божествена вибрация, която в състояние на екстаз се чува като АУМ.

Мощно влияние върху йога оказва набралата сила след VI в. културно-философска традиция на тантризма. Тя оставя своя отпечатък върху всички значими индийски религии, като нерядко създава твърде екзотични техни превъплъщения. Философията и практиката на тантризма са изложени в текстове, наречени тантри.

Тантризмът се основава на идеята за сливането на пасивния "мъжки" принцип на Шива с творящия "женски" аспект на абсолюта, почитан като Шакти. Именно преклонението пред женското начало е ключът към разбирането на тези учения. Твърди се, че пътят на тантра е особено подходящ за тъмната епоха на Кали Юга.

Тантристките практики носят в себе си идеята за надмогване на двойките противоположности, посредством тяхното сливане. Обикновено се използват сложни ритуални действия, натоварени с богат символизъм. Така например широко са застъпени мантрите и янтрите – формули, представляващи определени сили в природата на езика на звука, респективно на геометричните форми.

В тантризма се открояват два основни пътя, известни като дакшина марга (път на дясната ръка) и вама марга (път на лявата ръка). Докато при първия от тях се набляга на насочените навътре практики и медитацията, то при вама марга основният ритуал панчамакара е свързан с извършването на пет действия, който традиционно не се препоръчват в други йога системи, а именно приемането на вино, месо, риба, препечено зърно и ритуален секс. С това се цели натрупаната енергия да предизвика събуждане на спящата змиевидна сила кундалини, пребиваваща в латентно състояние в Муладхара чакра (енергиен център в долната част на гръбнака). Физиологията на чакрите, надите и кундалини е много характерна за повлияните от тантризма йога системи, появили се през средновековието. Сред тях са кундалини йога, лая йога, мантра йога и популярната днес хатха йога. Трябва да се отбележи обаче, че както панчамакара, така и системата на чакрите имат своите небуквални тълкувания и приложения.Мантра Тантра Янтра /От времето на Тантра

          


Сахаджа-майа-вади тантра
Неистово наблягат на 6 и 7 ма чакри. 6-та чакра е позната, като "3-то око" (за проникване в матрицата)
(виж публ. "Матрицата Майа") до дъно-Утробата на Вишну-"U-Terra/Tarra"("Нощта на Брахма")
Триъгълникът с върха надолу е изплезеният език и символ на Окултното Знание на Змията в матрицата

В Астрологията символ на жената е Луната, но символ на мъжът И ДЕТЕТО е Слънцето.
Независимо от полът детето се асоциира с ПРЕРОДЕНОТО СЛЪНЦЕ.

Средната -Чакра 4 е тази на Върховният Бог(за матрицата) Горните 3(5, 6, 7) са огледален образ на долните 3(3, 2, 1).
2-ра сакрална чакра е на гениталиите, а 6-на преражданието.
ЦЕЛТА НА КРИШНА-СЪЗНАНИЕ НЕ Е ПРЕ-РАЖДАНЕ!!

Новият световен ред на йудео-масоните имат същият принцип на "Слънцето на върха" и за това лансират
материнската енергия, тъй като им трябва за ПРЕРОДЕНОТО СЛЪНЦЕ. Невежеството на масоните иде от невежеството на йудеите Общото им невежество иде от МАЙАВАДИ-сектите във ВЕДА. Затова структурата на обществата им е рационална пирамида със Змията на върха и(за жертвоприношения з а прераждане).
Те нямат Трансцеденталното Знание, че Бог се намира В СРЕДАТА НА МАТРИЦАТА,
А НЕ-НА ВЪРХЪТ И(което ще рече-НА ДЪНОТО И)


           
             


В кали-йуга религии и култовете са предимно повлияни от асура-нагите от Долната земя- Била-сварга.
Интересуват се от машините и технологиите, защото "Шри-Янтра" е телесна машина, която може да бъде контролирана, а те по този начин контролират душата(джива атма) вътре в машината. За това рептилният "елит" с това знание може да спекулира с цел ЗАРОБВАНЕ В МАТРИЦАТА, а не-ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НЕЯ!!!
Целта на йуде-нагите е да заробят джива-атма в матрицата да служи на Адити Майа и Ананта Шеша(с безкрайни цикли прераждания в матрицата). В кали-йуга религии и култовете са предимно повлияни от асура-нагите от Долната земя- Била-сварга.
Интересуват се от машините и технологиите, защото "Шри-Янтра" е телесна машина, която може да бъде контролирана, а те по този начин контролират душата(джива атма) вътре в машината. За това рептилният "елит" с това знание може да спекулира с цел ЗАРОБВАНЕ В МАТРИЦАТА, а не-ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НЕЯ!!!
Целта на йуде-нагите е да заробят джива-атма в матрицата да служи на Адити Майа и Ананта Шеша(с безкрайни цикли прераждания в матрицата). Какво представлява матрицата на 4 груби елементи и 1 междинен(квинт-есенциален) към 3 фини материални елемента. Терминът "Машина"(Machine) идва от Санкр. корен- "маха"- "голям", "велик", идва да обозначи Маха-дева Шива, но и Маха-Майа. Нем. е "Macht" - "machen" -"правя". На Санскр. "Мощ" е "шакти", оттук =>Евр. "шекина".
"Машината" идва да обозначи "ВЛАСТ В МАТРИЦАТА", базирано на змийската сила в телесната машина "Шри Йантра".
На Латински "сила" е POTENZA(потенца), следва да обозначи типът потенциална енергия, която се счита "мъжката". Потенциалната енергия е винаги в зависимост от ПОЗИЦИЯТА на енергоизточникът. За това асура-нагите(демоните) с днешната рационална пирамида пунтират Богът, създавайки "елит", който да експлоатира в йерархическа последователност, известен с италианското понятие "МАФИЯ"(скрит, паразитски "елит", не e "elected", a -"Serpent-Selected"). Женският тип енергия е КИНЕТИЧНА или - ПРОЯВЕНА и иде от Гр. κινη (кини)-"двигател", "машина"=> "кино"("движение на кадри"), Лат. engine(engenie), Араб.. Jinni, Санскр. Injana (इंजन In-jana)... Janus("Янус" или "Джанус" e на Лат. Genus -"род", "вид")=>. Оттук "Янтра"- "машина", асоциира се с Янус, Януари, месецът на Водолеят или Брахма.

       
Според ТАНТРА сахаджа майа-вади сектата

"върхът на сладоледа на духовността" е

да дигнеш змейката("ламята") Кундалин-ка

("кундала" е "навивка"="coil")

да ти "цъфне" 7-ма чакра и си "цъфнал",
но и--ЗАВЪРЗАЛ
тъй като 7-ма чакра води до 1-ва чакра...
САМСАРА с помощта на Адити Майа и Ананта Шеша
- РЕ-ИНКРАНАЦИЯ в МАТРИЦАТА!!

Джохари Хариш - Инструменты для тантры. Чакры: энергетические центры трансформации.

                                   

САТВА е гуната на Пуруша(човека, душата)-Реален свят-баланс 
РАДЖАС е гуната на Падма(лотуса, духа, тризъбеца, орела, гълъба)-Идеален свят-екзалтация 
ТАМАС е гуната на Нага(змията, спиралата, прераждането)-Материален свят-инерция

       
       
Шри Видия – плодът на тантра, което означава „възхитително знание”. Това е знание за екстатичното блаженство изразено с математическа прецизност. Никъде другаде това не е така добре изразено както в свещената диаграма на Шри Видия наречена Шри Янтра, Това изобразява ставащия сексуален съюз(сливане) на Шива (мъжките бели лингам бинду точки)и Шакти (женските сини йони триъгълници) във всеки атом на космоса. Шри Янтра в своята цялост също представя сушумна/спиналния нерв/канал, нервната система и божественият съюз(сливане), което се осъществява навсякъде - нагоре и надолу вътре в нас.

Математически, Шри янтра пресъздава вълновия модел образуван от вибрацията на ОМ, свещения звук, които се открива естествено бучащ в човешката нервна система, когато тя е прочистена и отворена. ОМ води началото си от продълговатия мозък, ствола на мозъка, напред към центъра на главата и навън през третото око. ОМ не е малко тихо нещо, което се случва вътре в нас. Той е "гръмогласен опустоштелен екстаз", който се откъсва на свобода вътре в нас и е синоним на най-висшите стадии на тантристка сексуална култивация. ОМ е кундалини и е пълно екстатично ратърсване.Някой традиции я използват като обект за медитация. Когато се появи ОМ, Шри Янтра ще бъде в нас. Ние ставаме Шри Янтра, когато манифестираме екстатичната вибрация на ОМ, който е звукът на кундалини/Шакти очароваща своя Шива вътре в нас. Тъй като това става в цялото тяло, ние сте превръщаме в Шри Янтра. Шри Янтра е начин на представяне на нашата нервна система, когато тя функционира в духовна унесеност(бленуване).Когато гледаш на Шри Янтра , просто знай, че тя е представяне на твоята събуждащата се вътрешна духовна динамика, а така също на екстатичната природа(естество) на космоса. Тя е едновременно и макро космоса и микрокосмоса, ние сме същото нещо.


                


"Аз признавам привилегията да бъда жив в човешкото тяло в този момент, надарен със сетива, спомени, емоции, мисли и пространство на ума в неговия аспект на мъдростта." - Алекс Грей

                                    "Веднъж бяхме частици от Светлина, сега ние сме същества на Светлината, излъчващи Любов" - Руми
"Не може да има прераждане без тъмна нощ на душата, пълно унищожение на всичко, в което вярвахте и помисъл, че сте били." ~Hazrat Inayat Khan


"Египтяните вярвали, че кръвта на древните воини пролята по земята била поглъщана от корените на гроздето; за тях пиянството било притежание на духовете, които се борили във вените на пияча, както някога в живота. Дори в класически времена виното се е считало за кръвта на Дионис и френзиите/безумието, които причинявали, били свещени за ритуалите на този бог. Използването на виното в съвременните тайнства е прякото настъпване на обред от Дионисиевските мистерии на Гърция(Тракия - бел.ред.). "~ Manly P. Hall
Направете мир с вселената. Радвай се в него. Ще се превърне в злато. Възкресението ще бъде сега. Всеки миг, нова красота. - Руми
"Природата не е само материя. Тя също е дух. "~Carl Jung
                 


"Бог не е Този, който е, а това, което е." Барух Спиноза

ХЕРМЕС: Интелекта, О, TAT, е създаден от самата същност на Бог. При хората този интелект е Бог, и така някои хора са богове и тяхната човечност е близо до Божественото. Когато човек не се ръководи от интелекта, той пропада под себе си в животинско състояние. Всички хора са обект на Съдбата, но тези, които са във владение на Логоса, който комадва интелекта отвътре, не са под него, по същия начин, както другите.Двете Божии дарения на човека с интелект и Логос имат същата стойност като безсмъртието. Ако човек прави това правилно, той не се различава по никакъв начин от безсмъртните .--- Corpus Hermetica"Невъзможно е Любовта да умре, защото Любовта е Безсмъртие". ~ Emily Dickinson"Ние знаем, че във Вселената има намерение и цел, защото в нас има намерение и цел." ~ Джордж Бърнард Шоу


"Ние се издигаме като вдигаме други". ~ Robert Ingersoll"Когато правилата на любовта няма воля за власт и където доминира властта, липсва любовта. Единият е сянката на другия". ~ Карл Юнг


"Не чакайте някой да ви донесе цветя. Да насади собствената ви градина и да украси собствената ви душа". 


~ Mario Quintana
"Човекът е въплътеният принцип на ума, тъй като животът е от емоции. Той стои с един крак на небето, а другият - на земята. Неговото висше същество е издигнато до небесните сфери, но низшият човек го обвързва с материята. "


~ Manly P. Hall"Ще чакам тук, за да се счупи вашата тишина, за да се разтресе душата ви, за да се събуди вашата любов". ~ Руми


"Животът е пълен кръг, разширява се, докато не се присъедини към кръговите движения на безкрайното." ~ Anaïs Nin


"Знанието говори, но Мъдростта чува." ~ Джими Хендрикс


"Аз съм древна душа, поставена/затворена в клетката на младо тяло".

 ~ Sin Madison


"В дълбочината на душата ми има безсловесна песен." ~ Kahlil Gibran


"Откакто станах любовник, това е моята окупация ..." ~ Руми

"Since I Became a Lover this is My Occupation..." ~ Rumi


"Ние не сме божествени същества в смъртните тела. Ние сме смъртни тела в преследването на изграждането на Божественото съвършенство вътре в нас". 

~ Abhijit Naskar


"Когато човек се вмъква в едно нещо от природата, той намира, че е прикрепен към останалата част от света." ~John Muir


"За да видите свят в зърно от пясък и небе в див цвят, задръжте безкрайност в дланта на ръката си и вечността в един час". ~ Уилям Блейк


"В тялото ви има повече мъдрост, отколкото във вашата най-дълбока философия" - Фридрих Ницше


"Никой не е свободен, който не се е сдобил с империята на себе си. Никой човек не е свободен, който не може да се покори. "- Питагор


"Тайната на промяната е да се съсредоточи цялата енергия не върху борбата със старото, а върху изграждането на новото." - Сократ


"Всички сили във Вселената вече са наши. Ние сме онези, които са поставили ръце пред очите и викаме, че е тъмно. "

- Свами Вивекананда"В средата на физическия свят и всичките му безумия, не забравяйте, че истинското ви Аз е духовно същество". ~ Дийн Джаксън


"Вашата задача е не да търсите любов, а просто да търсиш и намериш всички бариери в себе си, които си изградил срещу нея." ~ Rumi


"Този, чието лице не дава светлина, никога няма да стане звезда". ~ Уилям Блейк"Слънцето винаги е било наричано от египтяните, Очите на Озирис и е самият Логос, Първият, или Светлината, проявяваща се към света, което е умът и божественият интелект на скритите".

Е.П. Блаватска,


"В мистиката тази врата е сърцето и чрез духовността на емоциите си то се свързва с по-високата равнина, която, веднъж усетена и известна, се превръща в сума от стойността." ~ Manly P. Hall


"Където и да бъдеш бъди душата на това място." ~ Руми" Докато не направите несъзнателното съзнателно, то (несъзнателното) ще ръководи живота ви и ще го наричате съдба “ . ~ Карл Юнг


" Нито една култура на ума не е достатъчна, за да направи градина извън твоята душа. Душата има свой собствен свят. "~ Карл Юнг"Това, което виждаме, зависи главно от това, което търсим". ~ Джон Любок


"Човекът трябва да бъде променен отвътре, в противен случай той просто асимилира новия материал със стария модел". ~ Карл Юнг


"Някой, когото обичах, ми даде кутия, пълна с мрак. Изминаха години, за да разбера, че това също е подарък". ~ Мери Оливър


" Нито една култура на ума не е достатъчна, за да направи градина извън твоята душа. Душата има свой собствен свят. "~ Карл Юнг

Няма коментари:

Публикуване на коментар