сряда, 6 юни 2018 г.

Империята на Кралете NEKH

Глава II
Империята на Кралете NEKH 

 Пер продължи настоятелно:
- Важно е да имаш нещо предвид, когато изучаваш историята на хората-рептилии,
Мату. В гнездото на рептилиите-насекоми, женските са тези, които вършат работата и
Кралицата е онази, около която се върти Живота. Търтеите изпълняват две роли. Тяхната
първа цел е да се сношат с Кралицата или с женска от кралското семейство. Тяхната втора
функция е да защитават гнездото от всякакви врагове или нашественици. Докато „kheb"
еволюирали от примитивни насекоми до развита хуманоидна форма, същите роли станали
част и от тяхното примитивно хуманоидно съществуване, пренасяйки се в техните цивилизационни стадии. На бойните полета и в териториите далеч от дома, хуманоидните
мъжки водели битките и поемали контрола над събитията..., но у дома, както и в гнездото,
до голяма степен, женските били тези, които контролирали ежедневните събития. Докато
„kheb""-хуманоидите еволюирали, женските продължавали да извършват цялата работа
около централната колония. Мъжките защитавали колониите, но поради тяхната добре
позната свирепост, те рядко били атакувани. С все по-малко работа за вършене в
колониите мъжките започнали да се осмеляват да нахлуват в околните местности,
нападайки колониите и териториите на други хуманоидни раси. За кратко време ъжките
„kheb" завладели по-слабите мъжки от съседните земи и започнали да разгръщат своите
завоевателни войни. В новозавладените територии мъжките „kheb" се провъзгласили за
Крале, управлявайки с желязна ръка над своите поданици. У дома обаче, в централните
земи, Кралиците продължавали да контролират. Докато завоеванията продължавали,
Кралства се издигали и западали. Но институциите оставали същите. Монарсите „kheb"
запазвали строг контрол над правителствата и армиите на всички завладени царства, дори
над политическите институции на самото централно Царство..., но всекидневната работа
на администрацията в родната колония и нейните градове, била във властта на
рептилианската Кралица. Докато рептилоидните Крале позволявали на женските малко
участие в решенията, касаещи глобалното Кралство, Монарсите бързо се поддавали на
своите Кралици, когато ставало въпрос за решения, свързани с родните земи. Накратко -
всеобщата Империя била владение на Краля, но домът... той Мату... бил изцяло владение
на Кралицата.
Мату се облегна назад. Удивително., помисли си той. Удивително! Каква система,
домът е владение на женската, външният свят е владение на мъжкия. Домът е владение
на жената, външният свят е владение на мъжа. Боже мой..., осъзна се Мату. Точно един
друг начин да кажеш това, което винаги са ни учили за мъжа и жената в нашия свят...
мястото на жената е у дома, а на мъжа - във външния свят. Това е същото нещо..., но с
изцяло различно значение!
Пер продължи:
- Животът напредвал бързо под управлението на влечугоподобните NEKH-Крале,
Мату. Науката и технологията, първоначално развити, за да подпомагат завоевателните
войни на Кралете, напреднали скокообразно. Докато оръжията и завоевателната наука
продължили да имат най-висок приоритет в изследванията и развитието, изобретенията и
инструментите, които били следствие на новите технологии, често били адаптирани за
ежедневна употреба от средностатистическия „kheb""-човек.
Подобно на това, което се прави тук на Земята., каза Мату на себе си.
- С времето Кралете „kheb" изоставили своите деструктивни Завоевателни войни и
фокусирали своето внимание над други битки за власт. Тези войни не се водили на
бойното поле, те били водени на пазарите на Зеления свят. Започвайки като едно общо
усилие да се постигне печеливш обединен фронт над планетата, Монарсите „kheb" си
сътрудничели, не в името на мира, а за парични придобивки. Унищожителните войни
повече не се толерирали в големите Кралства на Новия свят, мирът и редът щели да
управляват, просперитетът и щастието щели да принадлежат на всички. Бизнесът се
превърнал в новото бойно поле. Войните на Новия свят, официално познати като Световни
войни на NEKH, били водени в бизнес центровете на Зеления свят. Поръчкови и други
убийства все още имало, но те вече не били в резултат на нагорещени страсти и истинска
омраза... не било лично... било бизнес. Боже мой! Мату се изправи. Не е лично... просто бизнес! Светът със сигурност е
чувал това и преди. И е на милиарди и милиарди години. Боже мой!
- В Новия свят едно семейство от „kheb“-създання успяло да вземе контрола над
богатствата и властта над цялата планета. Те били първите наследници на ранните NEKH-
Крале и били познати като NEKH-KHEB. С помощта на техните манипулации бил
постигнат Мир и започнала нова ера. Всички кралства на Зеления свят попаднали под
флага на Асоциацията на Kheb-Щатите, другото наименование на Асоциацията на
Рептилианските Щати. Силата на Новия свят можела да бъде изразена в една проста
фраза... „и печалбата ще ги води".
Боже мой!, бе зашеметен отново Мату. Боже мой!
- С вече установени институции в Новата Световна Ера, Империите NEKH започнали
да поглеждат към небесата над тях. Те започнали по подобие на човешките същества на
Земята да проучват своите луни. Внимателно разработили своите технологии, кацнали на
повърхността на луните и започнали да изграждат основи. Поколения по-късно техните
луни били колонизирани и експлоатирани, от тях се добивали ресурси и били истински
трамплини за планетите и световете отвъд. Рептилоидните NEKH-астронавти достигнали и
покорили световете на своята собствена слънчева система, изграждайки нови бази и още
колонии, използвали и развивали многото нови сателити на своите съседи. NEKH
установили общност на рептилианските създания в слънчевата система, първата
Асоциация на Рептилианските Светове.
Асоциация, помисли си Мату. Странен избор на имена...
- Извини ме, Учителю... - прекъсна го Мату - Но защо я наричат „Асоциация на
Рептилианските Щати"? Дали те се отъждествят с рептилии?
- Не, Мату... - отговори Пер - Те не наричат себе си рептилии, точно както и ние не се
наричаме „хора-маймуни". Трябва да разбереш, че за тях думата „kheb" означава „човешко
същество". За тях, всичко, което не е влечугоподобно, всичко, което не е „kheb", трябва да
бъде адресирано с определящ термин. Например, ние няма да бъдем познати като
„човешки същества", а ще ни споменават като „хора-маймуни" или „маймуни" заради
нашето родословие. Същества, чиито предци са били вълци, за хората „kheb" биха се
казвали „хора-вълци" или дори „вълци". Трябва да разбереш това, в очите на всяка раса
същества, тя е тази, която вярва, че представлява истинските „човешки същества". Всички
други биват отъждествявани със своето потекло... „хора-вълци", „хора-риби", „хора-
птици" и т.н. За нещастие, в опита си да ти разкажа тази история по начин, който ще
разбереш, аз също съм принуден да използвам определящи термини, за да направя
обясненията си малко по-разбираеми. Ако се опитам да бъда абсолютно точен, не бих
използвал описателния термин „рептилия", но тогава вероятно би изпитал по-големи
трудности да следиш кой кой е в историята на нашата галактика. Моите извинения,
Мату..., но аз ще продължа да използвам тези определения, за да подпомогна обучението
ти.
- О, не, Учителю... - отговори бързо Мату - Благодарен съм, че правиш това. Сигурен
съм, че използваш най-добрите възможни думи, за да ме учиш... Не се извинявай,
Учителю. Трябва да ти благодаря, че си толкова мъдър. Благодаря ти.
Пер кимна, оценявайки признателността му. Младият мъж бе наистина проницателен.
- Асоциацията на Рептилианските Светове... - Пер направи пауза и се усмихна на Мату
-Асоциацията на Световете Kheb, била само първата крачка, Мату. Кралете NEKH
започнали да достигат отвъд границите на своята имперска слънчева система, до други
слънчеви системи и техните светове. Притежавайки невероятна технология и боен арсенал, с огромни ресурси и Звездни бойци с хладна преценка, Кралете NEKH започнали да
изучават и експлоатират други светове. Точно както правели на Зеления свят и точно както
правели в своята собствена слънчева система, те започнали нови серии Завоевателни
воини. Но в тези Завоевателни воини, хората-рептилии се сблъскали с други хуманоиди от
галактиката ЕРИДАНУС. Ето започва се!, каза си Мату. Внимавай, гелактико!
- Когато Звездните кораби на NEKH осъществили първи контакт с други светове, те
били предвидимо внимателни, разбира се..., но за изненада на рептилианските Звездни
бойци, създанията на другите светове ги приели с отворени обятия. Тъй като другоземците
не били успели да развият своя собствена космическа технология, новата цивилизация
гледала със страхопочитание и почти благоговение на корабите на NEKH. Завладяването
на техните планети било лесно.
Разбира се, помисли си Мату. Превъзхождащата технология несъмнено доминира
над по-нисшите сили... особено ако тези сили отворено приветстват своите
завоеватели.
- Докато другите светове се предавали на Звездните NEKH-бойци, Кралете бързо
установявали свои собствени марионетни правителства, със свои собствени NEKH-
администратори, които упражнявали властта. Всички други светове щели да
функционират под същите системи, установени в Империята NEKH. Всички
новозавладени популации щели да се подчиняват и да живеят според правилата на
институциите на Световете NEKH и всички новозавладени популации трябвало да оказват
чест на Краля на звездите NEKH, който стоял на Трона на Империята NEKH... Всички
приветствали Краля NEKH! Всички приветствали Краля на Небесата!
Мату поклати глава. Навсякъде е едно и също, удивяваше се той. На земята, на
звездите... просто не се променя.
- Но завоевателните кампании не били винаги лесни, Мату. Докато рептилоидните
Звездни бойци продължавали да настъпват към непознати светове, те скоро открили, че
съществуват други раси бойци, които не били лесно победими. Някои звездни раси били
защитавани от воини с удивителна физическа сила и способности, които рептилианските
бойци не били виждали преди. За почуда на Кралете NEKH, някои завоевателни войни
били загубени.
Браво!, помисли си Мату. Чудех се дали някой ще може да се изправи срещу тях.
- Ерата на Първите Междузвездни войни била завършила. И за известно време имало
крехък мир в космоса. Кралете NEKH били забавени.
Ерата на Първите Междузвездни войни, записа си Мату. Това определено предполага
Втора ера.
- Дори със своите напреднали технологии и присъщата жестокост и студенокръвност
на подчинените им рептилианските бойци, Кралете NEKH се озовали в една война на по-
високо равнище, както по интензивност, така и по смъртоностност. Тактиките и оръжията
трябвало да бъдат преоценени... както и съставът на войниците на бойното поле. В
резултат на все по-големите изисквания на тези грандиозни „Междузвездни войни", нито
един рептилиански боец не можел да бъде отхвърлен или пренебрегнат... независимо от
неговия пол. Преглеждайки историята на успешните войни на Империята, скоро било
установено, че в миналото рептилианските женски са водили битки рамо до рамо с
мъжките войници във Войните на Зеления свят. Тяхното участие не било без значение за
успеха и победите в старите войни. Нямало причина да се счита, че не могат да допринесат
за победите в новите войни. Както се било случвало и преди много, много години, рептилианските женски отново били зачислени в армията и поставени на бойното поле до
техните мъжки половинки.
Страшничко..., помисли си Мату.
- Това, което щяло да се случи после, Мату... - каза Пер - ... било напълно неочаквано.
Ооо..., Мату спря да пише. Бе трудно да се повярва, че рептилианските бойци имат
нужда от помощ, но ако това е вярно... Господ да пази враговете, които трябвало да се
изправят пред женските рептилии.
- След кратък период на мир, вражеските битки в космоса започнали отново. Кралете
на Рептилианската империя започнали да се придвижват напред... отново. Но този път
Звездните сили на Кралете били оборудвани с усъвършенствани оръжия и нови
технологии... и рамо до рамо с мъжките, се сражавали смъртоносните женски рептилии.
По дяволите., помисли си Мату. Аз бих се отказал още на място. Прекалено страшно
е дори да си го представиш!
- Малко след като започнала Ерата на Вторите Междузвездни войни, било открито, че
бойните условия на далечните светове създават поразителни промени в метаболизма на
женските рептилии. На техния роден свят те били облъчвани постоянно от силна слънчева
радиация от множеството техни слънца. Пулсиращи слънчеви бури форсирали ритмична
флуктуация в техните репродуктивни цикли, принуждавайки ги да произвеждат химикал в
телата си, който подпомагал регулацията на раждането и процеса на зачеване. Но в
далечните дълбини на космоса, далеч от слънцата на дома и далеч от силите, които
генерирали вътрешните телесни цикли, флуктуацията на женските спряла... напълно!
Менструалните цикли на женските рептилии секнали! В космоса женските рептилии все
пак можели да заченат и да родят деца, но само чрез директна и умишлена стимулация на
зачатъчните хормони! Значението на това, Мату... - наведе се Пер напред - ... било, че
женските рептилии нямали менструален цикъл. Те можели напълно да избират кога и дали
искат да забременеят! Това, което е много важно и трябва да се отбележи, е че
менструалният цикъл бил вследствие на соларните флуктуации на техните родни слънца!
Мату размишляваше върху идеята.
- Означава ли това, Учителю?... - започна той.
- Означава, че свободни от радиацията на слънцето, жените на Земята могат да се
освободят от менструалния си цикъл... толкова е просто.
- Боже мой! - Мату бе шокиран - Но Учителю... - той почти трепереше - Да не би да
казваш, че менструалният цикъл на жените на Земята е пряк резултат от флуктуациите на
излъчванията на нашето собствено слънце?
- Да, Мату... - отговори Пер - Но не точно на излъчванията. Когато една жена се излага
на изригванията на нашето слънце, всеки цикъл може да бъде базиран на напълно
случайни събития. Тук става въпрос за излъчванията, причинени от въртенето на слънцето,
Мату...
Мату все още бе зашеметен.
- ... и прекия контрол на още едно тяло в небето, което регулира цикъла на жената
толкова прецизно.
Друго тяло на небето?, чудеше се Мату.
Пер започна отново, не оставяйки никакво време на Мату да разсъждава върху тази
мисъл:
- Запомни, Мату, отровата, която жените-рептилии произвеждали в телата си
действала като активиращ спусък, който позволявал репродукцията да се осъществи.
Слънчевата радиация активирала отровата, която сама по себе си задействала способностите за зачатие. Без влиянието на радиацията от техните слънца, отровата не се
задействала и зачеването не можело да се осъществи. Съвкупление можело да има, но не и
бременност.
Естествено раждане., помисли си Мату.
- Но, въпреки че процесът на зачатието липсвал, Мату... естествено произведената
отрова продължавала да тече през системите на рептилоидните жени-воини. За изненада
на рептилианската Асоциация по Медицински Изкуства, както и на самите женски,
отровата започнала да се трансформира отново. Докато някога отровата била регулатор и
естествен защитен механизъм, при условията на другите светове и новите соларни сили тя
се върнала към своята основна функция... на отрова, която се използва за самозащита. Но...
за изненада на всички, естествената отрова на женските рептилии станала още по-
смъртоносна от всякога!
О, чудесно!, помисли си Мату. Сякаш вече не бяха достатъчно смъртоносни.
- Но имало още, Мату... - продължи Пер.
О, супер!, направи гримаса Мату. Има и още! Какво остава?
- Под влияние на бойните условия притокът на адреналин, който минавал през кръвта
на женските, правел отровата още по-силна...
Божичко,.., потръпна Мату. Кога ще спре това? Още колко смъртоносни могат да
станат тези женски?
- За приятна изненада на Кралете и за нещастие на техните врагове, поради
естествената трансформапия на отровата и поради влиянието на адреналина, естествено
произведената отрова на женските рептилии ги направила далеч по-опасни... и далеч по-
смъртоносни от мъжките рептилиански воини. Новата „придобивка" да плюят гореща
смъртоносна отрова в очите на своите врагове, на практика осигурявала смъртта на всеки
войник на бойното поле, който дръзнел да се изправи срещу женските рептилии. Мату
просто стоеше, клатейки глава. Пер се усмихна. Посланието бе предадено.
- И разбира се, Мату... - добави той - освен това женските били и природно по-зли.
Разбира се..., съгласи се Мату, кършейки пръсти във въздуха.
- Когато били провокирани в битка, те не оставяли логиката или чувствата да попречат
на тяхната цел... крайното им намерение било тотална и абсолютна победа. Женските не се
биели за слава или завоевания, те се биели за своя свят и живот. Когато били разгневени,
никой не бил по-смъртоносен от рептилоидната женска. Тези фактори променили хода на
много битки между расите на Звездните същества в нашата галактика.
Разбира се..., помисли си Мату. Кой ли би имал шанс?
- Въпреки че повечето решителни битки били водени в небесата над „другите светове",
сухоземните сили все пак били нужни, за да се затвърди победата спечелена горе. При тези
ситуации никой не можел да се сравнява с женските бойци рептилии. В ръкопашен бой
женските рептилии можели да инжектират своята отрова в кръвния поток на техните
опоненти чрез захапване или чрез плюене върху остриетата на ножовете си, след което
ранявали враговете си с тях. Дори рана от нокът на женска рептилия можела да доведе до
парализа или смърт. Лидерите на другите светове, както и военните командири, се
страхували от остриетата и ноктите на женските рептилиии и предпочитали да преговарят
с Кралете, вместо да се изправят пред студенокръвните женски, в чиито очи се виждала
смъртта.
Добър ход..., помисли си Мату.
- По подобен начин и населението на другите светове се подчинявало в присъствието
на женските рептилиански стражи, поставени да контролират новите правителства. Враждебните тълпи били лесно контролирани от женските рептилии, които били въоръжени само с дълги остри ножове и копия. Когато правителствата-марионетки били
основавани, нито един дипломат не смеел да оспори властта, на която и да е женска
рептилия, оставена да командва новосформираната администрация. Легендите за
смъртоносната сила на отровата на влечугоподобните жени били разпространени
навсякъде. Малко същества от другите светове не били изгубили приятел или роднина от
отровата на женска рептилия. Последователните успехи в завоеванията и контролът над
другите светове били базирани в голяма степен на участието и влиянието на женските
бойци. В историческите записи на Зеления свят се виждало, че Империята на хората-
рептилии била родена от „Войните на Черните". В по-късните записи на Живота в нашата
Галактика, „Междузвездните войни" били тези, от които била родена Междузвездната
Империя на рептилиите. Но и в двата случая, Мату, женските бойци били тези, за които
били разказвани страшните истории. Светкавични атаки срещу превъзхождащи ги сили,
смъртоносни битки с черни мъжки рептилии, потоци отрова от женски рептилии, твърд
контрол над други светове от отровните женски... всички тези фактори довели до
легендите... и статута... на рептилоидната Империя на една от най-големите сили,
появявала се в Деветия сектор на галактика ЕРИДАНУС. До края на Ерата на „Черните
междузвездни войни", Империята NEKH на рептилианските воини-Крале била оставила
своя кървав отпечатък на стотици планети. От примитивно начало до високо развито
общество, рептилианските хуманоиди се установили здраво в историческите анали на
Деветия сектор.
Мату седеше мълчаливо. Елавата му все още бе изпълнена с картини на летящи
рептилиански воини.
- Но Епохата на влечугоподобните Черни Крале, Мату... щяла скоро да приключи.
Мату бе почти напълно изтощен и имаше десетки въпроси. Той се загледа през
прозореца. Трябва да е много късно..., помисли си той. Не ми се спи, но... съм изморен.
Пер започна отново, сякаш без дори да си поеме дъх:
- По време на разширяването на Империята, под управлението на Кралете NEKH,
мъжките ръководели на бойните полета и в правителството, но женските били тези, които
ефективно водели администрацията, съобразно нуждите и изискванията на институциите и
правителствата на многото други светове. Освен това, точно женските рептилии
поддържали директен контакт с управниците и народите на Империята и женските
рептилии били тези, които управлявали и поддържали каналите на властта. Това, което
било интерпретирано от мнозина като лоялност към Кралете от страна на женските
рептилии, било всъщност упражнение в коварните скрити методи на влечугоподобните
Кралици. Разбираш ли, Мату..., докато рептилоидните Крале първоначално държали
реалната власт в Ерата на Завоевателните войни на Зеления свят, до периода на
нашествията в другите светове вече Кралиците и техните лоялни женски администратори
били тези, които формирали истинския център на властта в Империята. Във всяка
Империя, управлявана от „скрита сила", представителните лица винаги имат най-ярък
образ. В Империята дори се вярва, че издаването на заповеди идва изцяло от тях. Дори
понякога представителното лице наистина счита, че то издава Кралските заповеди. Но
всъщност човекът, който следи за изпълнението на тези заповеди, е този, който държи
властта. И във всеки случай, това бил женския администратор, който бил отговорен за
изпълнението на Кралските заповеди. Запомни, Мату... Женските от расата „kheb" са тези,
които вършат работата. Мъжките са бойците и любовниците на Кралицата. На Зеления свят и на другите светове женските били онези, които в действителност ръководели
световните дела.
Разбира се..., помисли си Мату. Светът на ,,kheb" не се върти около мъжа, а около
жената.
- Кралете рутинно издавали заповеди, предназначени да влязат в сила в цялата
Империя, а Кралиците и техните женски администратори били тези, които редовно
променяли или забавяли изпълнението на Кралските команди. В полза на Кралиците било
абсолютното убеждение на Кралете, че те, бидейки Монарси, притежават истинската власт
в Империята. Когато Империята, под управлението на Кралете NEKH, започнала да
придобива значително влияние сред звездите на Деветия сектор, Кралиците започнали да
преосмислят ролята си „зад кулисите". Управлението на новата Звездна Империя
поставило още по-голяма власт и отговорности в ръцете на женските рептилии. И те нито
се уплашили, нито се провалили. Доказали се като способни и продуктивни
администратори..., а се били доказали и на бойното поле. Но с новия статус на Империята
като център на властта в сектора, рептилианските Кралици започнали да оказват натиск
върху трона за по-видна позиция в управлението на Империята.
Не считам, че бих застанал на пътя им..., помисли си Мату.
- За да избегнат трудностите у дома и за да успокоят Кралиците и женските
администратори, рептилианските Крале неохотно дали нови отговорности на Кралиците.
Кралиците станали по-видими и заели по-значима част в церемониите на Държавата, на
които хората винаги се наслаждавали. Някои по-незначителни програми били дадени на
Кралиците и техните лоялни женски сили..., но Кралете никога нямало да се откажат от
своя авторитет в контрола на Империята... той трябвало да бъде отвоюван.
Опааа..., помисли си Мату. Това не е добре! Лош ход!
- И за тяхна изненада и почуда той бил. Това, което Кралете не осъзнавали било, че
давайки допълнителна власт в администрацията на Империята, и особено давайки им по-
видима роля, те подарили на Кралиците допълнителна власт... в очите на хората от
Империята. Тази грешка щяла да се окаже фатална за Ерата на Кралете. В очите на Краля,
Кралицата на Империята стояла на трона като Първа дама на Империята. Нейните
задължения били много прости: тя трябвало да оставя сред другите светове от Кралството
и другите светове от Деветия сектор много ясно и категорично впечатление, че всички
женски от рептилианската Империя стоят зраво и ревностно зад своя Крал. Дори на
Кралския двор на Кралицата било наредено да представя същия образ на световете от
Деветия сектор. И тъй като всички жени, включително и Кралицата, докладвали директно
до мъжки представител на Краля с по-висок ранг, Краля бил убеден, че ролята на
Кралицата била илюзорна и с малко влияние. За Краля Кралицата била орнамент в Двора и
декорация за Монарха, с която да се показва... нейното присъствие било напълно
формално... - Пер направи пауза и се усмихна - ... или поне така смятал Краля. Какъв
наивник..., помисли си Мату.
Пер започна отново:
- Легендата за „Нощта на сълзите" ни разказва следното, Мату... В ранното утро била
свикана сутринна среща на Кралския щаб. Делата на Империята винаги били главен
утринен приоритет. Членовете на кралския щаб били изненадани, когато вместо Краля, в
залата влязла Кралицата. Женските войници от нейните Кралски елитни части стояли
близо зад нея. Докато войниците оградили стените на Кралската зала, Кралицата седнала,
но не в нейния стол, а в този на Краля! Няколко души от щаба на Краля подскочили и
шумно протестирали срещу нейното недопустимо действие. Когато Елитните гардове на Кралицата пристъпили напред, мъжете седнали и замлъкнали. Анонсът бил бърз и прост:
Кралят бил убит по средата на нощта. Кралицата едва успяла да се спаси от наемните
убийци. Ако не били нейните лоялни Елитни гардове, можело и тя да не оцелее. Въпреки
че мъжете-убийци били ликвидирани незабавно, те не могли да бъдат разпознати, нито пък
източникът на заговора можел да бъде определен. За да се запази реда и за да предотвратят
бунтове и безредие, Кралицата незабавно поемала контрола. За да се предотврати заговора
от безскрупулните неизвестни мъже с власт, които със сигурност стоели зад това
похищение, Кралицата издала заповеди до всички женски командири и администратори да
поемат контрол над съответните дестинации. За да се избегне преврата от тази
безскрупулна и неизвестна мъжка сила, всички мъже трябвало да бъдат освободени от
техните властови позиции... за доброто на Империята! Докато Кралицата успеела да
осигури безопасността на Империята и нейните поданици, рептилските светове щели да се
управляват от жени-администратори, които вече били заели места. Когато Кралицата била
удовлетворена от осигуряването на мира и сигурността, тя щяла да върне властта на
Кралския наследник.
Невероятно!, каза си Мату.
- Протестите на мъжките рептилии, които били на власт били значителни и шумни, но
новата позиция на Кралицата нямало да бъде разклатена. Тази съдбовна нощ, която по-
късно щяла да се наименува „Нощта на сълзите" била най-повратният момент в историята
на Империята.
Вероятно крокодилски сълзи., помисли си Мату.
- За ужас на хората от Империята и в привидно потвърждение на предвидения от
Кралицата опит за преврат, за относително кратко време много от висшите командири и
администратори от мъжки пол умрели при странни обстоятелства. Изглеждало, че
превантивните мерки на Кралицата се оказали доста проницателни и точно навреме.
Имало и допълнителни усложнения, Мату. Потомци и наследници на рептилския Крал
също били мистериозно ликвидирани. Висши представители на Краля на ключови позиции
на други светове в Империята също загинали. Заговорът бил безскрупулен и старателно
подготвен.
Обзалагам се..., каза си Мату.
- Но Кралицата била твърда и непоколебима. Тя уверила поданиците си, че никога
няма да ги изостави. Щяла да запази контрол и да защитава своя народ до последен дъх.
Уверила ги също, че следите от женска отрова, които били открити в телата на много от
убитите мъжки лидери, били умишлено поставени от тайна непозната мъжка сила, която
искала да подкопае целостта на Империята на рептилоидните хора. Хитрият опит да се
настроят мъже срещу жени нямало да проработи, Кралицата щяла да се погрижи за това.
Тя обещала да води своя народ през времената на криза. „Нощта на сълзите" нямало да
свали Империята, бил обетът на Кралицата пред народа! Вашата Кралица няма да ви
измени, обещала им тя! Да живее Кралицата., помисли си Мату саркастично.
- В последвалите периоди мъжете с властови позиции и тези, които били кръвни
роднини на Краля, както и потенциалните кандидати за трона, били мистериозно убивани.
Някои просто изчезнали. Женските военни командири и администратори затегнали
контрола и мерките за сигурност. За да се запази реда, всички административни, военни и
политически програми били рационализирани така, че да дават по-добри резултати.
Империята на Кралиците-рептилии се превърнала в доста ефективна и добре смазана
машина.
Пер пристъпи към прозореца.- Имало и други значими събития по това време, Мату. Много от враговете на рептилската Империя от другите светове вярвали, че убийството на Краля и взимането на
властта от Кралицата и нейните женски сподвижници било знак, че има слабост в
отбраната на Империята. Кралете винаги били управлявали Империята, Кралиците винаги
били второстепенни фигури. Кралиците-рептилии трябвало да бъдат слаби, вярвали
вражеските Крале.
Това не е добре., каза си Мату.
-Те направили грешка... смъртоносна грешка. Били планирани и осъществени атаки
срещу Империята на хората-рептилии... и те се провалили напълно. Смъртта на рептилския
Крал не била отслабила куража на „хората", а дори някак го подсилили. А превземането на
властта от Кралицата не било ограничено само до границите на рептилската Империя.
Много съседни звездни светове наблюдавали промените, които се случвали в Империята
на влечугоподобните. Нашественическите сили залели царствата на вече превзетите други
светове, като изглеждало, че се опитват да запазят контрола над населението. Това, което
съседните светове не очаквали обаче, било че тези сили не се спрели на границите на
рептилското Царство. Те пресекли граничните територии и нападнали световете на
близките звезди.
Леле, „голяма изненада"., помисли си Мату.
- И не спрели дотам. Смъртоносните рептилиански воини разширили границите на
Империята на Кралицата по-бързо и с по-голяма опустошителна мощ, отколкото някога
армиите на Кралете. Въпреки че командирите на рептилските сили били само жени,
мъжете воини също се присъединили към женските си половинки, за да доставят слава и
богатства на Трона на Кралицата. Повечето вярвали в своята Кралица и нейния Трон,
други се биели от страх за собствената си безопасност. Но, независимо от причината,
наградите от победите за войниците били по-съществени. Империята на рептилиите се
превърнала в царство на тотална женска доминация и контрол. Докато в миналото
рептилиите живеели и благоденствали в Ерата на рептилианските Крале-воини, по време
на Династиите на рептилианските Кралици, Империята се разширила както никога досега
и се превърнала в най-мощната от всички Звездни Империи в Деветия сектор на
ЕРИДАНУС. Страховитата Империя на рептилските Крале NEKH се превърнала в почти
непобедимата Династия на рептилианските Кралици NEKH-T.
Пер неочаквано спря. Той не продума повече. Просто гледаше звездите.
Мату бе облекчен и... изумен. Той се облегна на стола си. Погледна звездите през
прозореца. Гледаше ги втренчено. Някъде там..., каза си той. Някъде там има свят на
влечугоподобни същества. А аз си стоя тук. Аз съм продукт на древно същество-примат,
Адам или кроманьонец или каквото и да е..., а там, на звездите, са рептшоидните
същества, които са произлезли от предци наречени „kheb". Колко надменни сме., помисли си Мату. Колко надменни...


Няма коментари:

Публикуване на коментар