събота, 23 юни 2018 г.

МИСЛИ ФОРМИ 155

             " Вътрешността на нашите черепи съдържа портал към безкрайността." - Грант Морисън
"Този свят наистина е живо същество, надарено с душа и разум ... едно видимо живо същество, съдържащо всички други живи същества, които по своето естество са свързани." Платон Plato Πλάτων (424-347 г.)
Бог не спасява личния човек чрез процеса на смъртта. Той се изкупва, като се освободи от личността на човека. Истината, Мъдростта, Справедливостта, Красотата, Доброта, не могат да бъдат унищожени; това са само формите, в които те стават явни, които могат да бъдат унищожени. ~ Франц Хартман (1838 - 1912 г.)Франц Хартман. http://prikachi.com/images.php?images/555/9031555G.jpg
Според Уикипедия е немски лекар, окултист, астролог и автор. Превел е Bhagavad Gita на немски. Съосновател е на магически ордер, по-късно станал известен под името Ordo Templi Orientis заедно с Reuss и Carl Kellner.

                   Нова светлина по пътя, за тези които желаят да следват разумният път.

1. Знайте, че Всичко е Едно.
2. Знайте, че всичко е Само себе си.
3. Знайте, че Единственото(Онзи - бел.пр.), в състояние на вибрация създава голямо множество различни форми и дейности във Вселената
4. Знайте, че ако разгледате това многообразие от гледна точка на интелектуалните си разсъждения, ще достигнете до следните изводи:
5. Всичко, което ти се нарича "Живот", "Енергия", "Вещества"е Дуално/Двойствено.
6. Всяко нещо си има тенденция да се върне към Единство (Покой).
7. Всички желания и още повече цялото страдание произлиза от Дуалността.
8. Нека твоето вдъхновение да бъде за просветление (самопознанието).
9. Знайте, че резултатът от радостите, изпитвани от постигането на просветление е щастие.
10. Издигнете се над състоянието на кондензация (материализиране).
11. Знайте, че в резултатът от радостите опитани в състоянието на кондензация е страдание.
12. По пътя от Единение, в движението към Покой, е състоянието на кондензиране. То е причината за вашите илюзии, защото си представите, че е спокойствие; и това е причината за съмненията, защото го смятате за обект на вашите желания.
Знайте, че стремежът към обединението на Двойствеността е единственият източник на Вашата волята, Вашите желания и на тези радости, чиито резултати се нарича "страдание".
13. Знайте, че вратата за решение на това, което е фиксирано се нарича от Вас "Материя".
14. Знайте, че всичко трябва да мине през тази врата.
15. Знайте, че вратата за решаването на фиксираното също се наричат ​​от Вас "Живот".
16. Знайте, че всичко трябва да мине през тази врата,
17. И, че дългосрочното пребиваване в "Материя" и прекъсването на пътуването от "Живота" означава забавяне в решението за фиксирането и отлагането обединението на двойствеността.
18. Прилагайте практикуването на силата на това, което е решено над това, което се кондензира.
19. Насочете вниманието си към осъзнаването на това, което се разтваря над това, което се кондензира.
20. Носете това съзнание през всички зони на вашето същество.
21. Издигнете (образовайте) цялото си тяло с капацитета да мисли, да чува и да вижда.
22. Направете го по този начин да се превърне в удобно средство за използването на вашето (духовно) самосъзнание от Единствения и от Вашата собствена сила (резултат от обединението).
23. Преодолейте болките, произтичащи от това.
24. Когато божественият език е веднъж чух със собственото сърце - когато Краля от собственото вътре веднъж получи господство - когато ти си преминал през вода и огън, и твоята кръв е станал кръв от твоята кръв - тогава може да се каже: "Аз съм , Аз заминавам и Аз оставам ".


Франц Хартман - "При Адептите"

               


Херметизмът е науката за природата, скрита в йероглифите и символите на древния свят. Това е търсенето на принципа на живота, заедно с мечтата (за тези, които все още не са го постигнали) за извършване на великото дело, тоест възпроизвеждането от човека от божествения, естествен огън, който създава и пресъздава същества. ~ Елифас Леви


Дълбоко в мистериите на живота съм пътувал, търсел и проучвал това, което е скрито.


Когато човечеството съзнателно пренебрегва Универсалните закони, които управляват съдбата му, Природата има заобиколени начини да налага уроците си. Цивилизацията след цивилизацията са изграждани от човешка смелост и унищожавани от човешкото незнание."Облечете се с цялата Божия броня, за да можете да устоите на схващанията на дявола" (Ефесяни 6:11).

                   

Ефесяни 6:11-18 Bulgarian Bible (BULG)

11 Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.

12 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.

13 Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите.

14 Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник,

15 и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира.

16 А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия;

17 вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;

18 молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии.

                  


"Философите казват, че душата е с две лица, горното й лице гледа към Бога през цялото време а долната й повърхност поглежда малко надолу, информира сетивата, горното лице, което е върха на душата, е във вечността и няма нищо общо с времето: не знае нищо за времето или за тялото. "  ~ Meister Eckhart - Eckhart von Hochheim. 1260-1328               


"Когато душата иска да изпита нещо, тя изхвърля изображение пред нея и след това се вмъква в него." ~ Мейстър Екхарт - Екхарт фон Хоххайм. 1260-1328.


"Най-високата мъдрост понякога се намира в най-ниските места." ℵ☉Ω


"Това, което е по-горе, е като това, което е отдолу и това, което е по-ниско от това, което е горе." С други думи, формата е пропорционална на идеята, сянката е мярката на тялото, изчислена по отношение на светлинния лъч... "

Éliphas Lévi. 1810-1875.
"Пред портата на сферата за по-ниско ниво " подземният свят или жилището на смъртните същества " е пазителят на Хадес - триглавото куче Цербер. ~ Манли П. Хол. 1901-1990."Магията е Науката за разбиране на себе си и условията на човека. Това е изкуството да приложиш това разбиране в действие." ~ Алистър Кроули 1875-1947. Magick Liber ABA."Целият предмет на Магията е пример за" Митопоея "в тази конкретна форма, наречена Болест на езика." Тот, Бог на магията ", е просто човек, който изобретил писане, тъй както паметниците му обявяват достатъчно ясно. 

"Grammarye" Магия е само Гръцкото "Gramma". Така че и старото име на магически ритуал "Grimoire/Гримори" е просто граматика. Изглеждаше удивително за вулгарите, че хората трябва да могат да комуникират от разстояние и те започнаха да приписват други сили, на простото изобретение, на хората, които са в състояние да пишат. 

Пръчката не е нищо друго освен писалката; Купата, Inkpot; ножа, ножа за заточване на писалката; и дискът (Pantacle) е самият папирус; или тежеста, което го държи в позиция, или пясъчната кутия за нанасяне на мастилото. И, разбира се, папирусът на Ани е само на латински тоалетна хартия. "

- Магик Либер АБА - Алистър Кроули, 1875-1947.


"Четирите елемента на Земята, Въздухът, Водата и Огън." Едно до две "представляват автоматично разделяне на хомогенния магически агент в полярността му на мъжки и женски, двата полюса на положителни и отрицателни, активни и пасивни и т.н., две противоположности, които проникват и характеризират цялата природа - това са двете крайности, между които в своето безразлично състояние егото непрекъснато се люлее като махало, а тази крайност трябва да се преодолее психологически ". ~ Франсис Израел Редърд. 1907-1985.


За тези, които имат ирационален страх от петък, 13-ти ... "Изложете себе си на най-дълбокия си страх, след което страхът няма власт и страхът от свободата се свива и изчезва. Вие сте свободен." ~ Джеймс "Джим" Дъглас Морисън 1943-1971.
"От нищо в живота не трябва да се страхуваме, то е само да се разбере, сега е времето да разберем повече, за да се страхуваме по-малко."

- Мария Склодовска Кюри, 1867-1934 г. Физика и химик.


"Езикът е форма на човешка причина, която има вътрешна логика, за която човек не знае нищо". ~ Claude Lévi-Strauss 1908-2009.


"Човекът се стреми към магия само когато шансовете и обстоятелствата не са напълно контролирани от знанието". ~ Бронислав Каспер Малиновски. 1884-1942. Антрополог."Както магията, така и религията се основават стриктно на митологичната традиция и двете съществуват в атмосферата на чудотворното, в постоянно откровение на тяхната чудотворна сила. И двете са заобиколени от табута и спазването на законите, на пророческия свят. " ~ Бронислав Каспер Малиновски. 1884-1942. Антрополог.


"Функцията на магията е да ритуализира оптимизма на човека, да засили вярата му в победата на надеждата над страха. Магията изразява по-голяма стойност за човека на увереност над съмнение, твърдост над колебливост, оптимизъм над песимизъм ". ~ Бронислав Каспер Малиновски. 1884-1942. Антропологът."Първото нещо, което трябва да знаете е, че човек, който се познава, може да излезе извън себе си и да наблюдава собствените си реакции като наблюдател." ~ Адам Смит. 1723-1790. Шотландски философ."Музиката е една от най-силните форми на магия, която имаме, действа като магически ключ. Откривайки тайните на живота за нас и изразяването на това, което не може да бъде поставено в думи и което не може да остане мълчаливо. Като негов универсален магически език. Езикът на духа на човечеството, който отразява душата във всичко това е Hellish и Небесна слава. "~ Paul Francis Young."Всички цензури съществуват, за да не се допусне някой да оспорва настоящите концепции и съществуващите институции. Целият напредък се инициира чрез оспорване на сегашните концепции и изпълнява чрез заместване на съществуващи институции. Следователно първото условие за напредък е премахването на цензурата. "- Джордж Бърнард Шоу. 1856-1950."Цензурите и "мислещите полицаи" - полицията на мисълта - от нашата епоха се опитват да ограничат свободното слово в името на" престъплението ", като използват това, за да отхвърлят всички легитимни критики, които смятат за" обидни ", и в процеса използват същите тактики на контрол , като тези на нацистите и фашистите от Европа през 30-те и 40-те години. " ℵ☉Ω 

"Какво е свободата на словото? Без свободата да засяга , тя престава да съществува" - Салман Рушди.


"Истината, която може да се осъществи след самореализация, е, че не сте това тяло, този ум, това условие от вашето минало, това его, тези емоции, но вие сте чистата същност и дух на Бог". ℵ☉Ω"Влизането в Дзен е да хванете есенциалната природа на човека. Но е абсолютно невъзможно да се добие ясно разбиране за нашата съществена природа чрез някакъв интелектуален или философски метод. Това се постига единствено чрез опита на самоосъзнаването". ~ Yamada Koun Zenshin 山田 耕雲 1907-1989.
"Психосинтезата е метод на психологическо развитие и самоосъзнаване за онези, които отказват да останат роб на собствените си вътрешни фантазии или външни влияния, които отказват да се предадат пасивно на играта на психологическите сили, която се случва в тях и които са решили да станат майстори на собствения си живот ". ~ Роберто Асагиоли. 1888-1974) Психиатър
"Извратените тъмни алхимици днес работят за големите фармацевтични компании и големия бизнес, не за да помагат и да лекуват, а да увеличат печалбите на споменатите компании и да експериментират върху населението". ℵ☉Ω
"Всичко се случва според закона. Шансът е само едно име - защото законът не е признат, има много равнинни причини, но нищо не изчезва от закона". ~ Кибалион. 1908. ⚖
"Гравитацията обяснява движенията на планетите, но не може да обясни кой определя планетите в движение". ~ Сър Исак Нютон. 1642-1727."1 април. Това е денят, в който ни напомнят за това, което сме през останалите триста шестдесет и четири." ~ Марк Твен - Самюъл Лангхорн Клеменс. 1835-1910.
"Целта на възпитанието е да учиш, Целта на ученето е да хванеш Божественото, Целта на задържането на Божественото е да поддържаш издръжливостта на онзи, който улови радостта когато го хване" - Абрахам Бен Самуел Абулафиа - אברהם בן שמואל אבולעפיה - 1240-1291.
"Единствените закони на материята са тези, които умът ни трябва да измисли и единствените закони на ума се изработват за него чрез материята". ~ Джеймс Клерк Максуел. 1831-1879. Математически физик. ⚖"Защо една сламка проби гърба на камилата? Ето тайната: Милионът други сламки под нея - всичко това е математика." ~ Mos Def."Моят съвет към онези, изучават изкуството на научното пророчество, не е да разчитат на абстрактна причина, а да дешифрират тайния език на Природата от документите на Природата". ~ Макс Роден 1882-1970. Физика и математик."Вярно е, че първо трябва да мислиш и после да действаш - но също така е вярно, че ако нямаш възможност да действаш, мислещият ти вид става празен и глупав". ~ Ерих Селигман от 1900-1980.
"Всяко велико изкуство е революционно, защото засяга реалността на човека и поставя под въпрос реалността на различните преходни форми на човешкото общество". ~ Ерих Селигман Фром. 1900-1980"Нашите съзнателни мотивации, идеи и вярвания са смесица от фалшива информация, пристрастия, ирационални страсти, рационализации, предразсъдъци, в които къдриците на истината плуват наоколо и дават увереност, макар и фалшиви, че цялата смес е истинска и вярна. процесите се опитват да организират цялото това гнездо на илюзии според законите на правдоподобността. Това ниво на съзнание трябва да отразява реалността, това е картата, която използваме за организиране на нашия живот. " ~ Ерих Селигман Фром. 1900-1980.
"Съвременният човек живее под илюзията, че знае какво иска, докато той всъщност иска това, което той трябва да иска". ~ Ерих Селигман Фром. 1900-1980."Помислете внимателно за образите, които древните са изоставили. Те показват пътя на идващото." ~ Карл Густав Юнг. 1875-1961. Liber Novus."През нашите най-мрачни моменти трябва да се фокусираме върху светлината". ~ Аристотел (384 г. пр. Хр. - 322 г. пр. Хр.)Вие сте против голата жена не защото тя е гола, а защото те кара да осъзнаваш голотата си. ~ Ошо / Шрей Радженеш (1931 г. - 1990 г.)" Златната предполагаемост е сутрешна звезда на пълния кръг на истината. " ~ Алфред Лорд Тенисън. 1809-1892.


Всичко в света има скрит смисъл ... Мъже, Животни, Дървета, Звезди Те са всички йероглифи. Когато ги виждаш, не ги разбираш. Мислите, че всъщност са хора, животни, дървета, звезди. Години по-късно разбирате. ~ Никос Казандзакис (1883-1957)"Нека студентът от тези тайни внимателно да се пази от четенето или запазването на компанията с фалшиви философи; защото нищо не е по-опасно за учещия се от която и да е наука, отколкото компанията на неквалифициран или измамен човек, чрез който грешните принципи са подпечатани като истински а простият и учтив ум е подправен с фалшива Доктрина. " ~ Херметическият Аркан. ☤ ☉☉Ω


"Много е казано за самотата на мъдростта и колко търсещият истината се превръща в поклонник, който се скита от Звезда до Звезда. За мъдрият, Мъдрецът е самотен, защото Той пребивава в отдалечени височини на ума.Но Мъдният Човек не се чувства самотен. Мъдростта го доближава до живота; По-близо до Сърцето на света, отколкото Глупавият човек може да бъде.Начетеността може да доведе до самота а ерудицията може да завърши в битка с вярата. Но мъдрецът, който се взира в космоса, не вижда празнота, а пространство, пълно с живот, истинност и закон. "Manly P. Hall (1901 - 1990)
⚜️ Основен ключ за предупреждение ⚜️ "Последната мистерия е самата себе си. Когато човек е претеглял слънцето в баланс и е измервал стъпките на луната и е описал седемте небеса звезда по звезда, все още си остава. Кой може да изчисли орбитата на своята душа? ~ Оскар Уайлд. 1954-1900. De Profundis.


"Нека бъде светлина!" "Вика ли се победата, с която интелигентността триумфира над тъмнината? Тази дума е възвишена в сила, защото изразява просто най-великото и най-прекрасното нещо на света: самото създаване на информацията, когато, повиквайки своите сили заедно, балансирайки своите способности, казва: "Искам да се обезсмъртя с погледа на вечната истина. 

Let there be light! and there is light. Light eternal." - Éliphas Lévi. 1810-1875. 

Нека бъде светлина! и има светлина. Светлина вечна. " ~ Éliphas Lévi. 1810-1875.Когато издигаме себе си чрез медитацията лъм това, което ни обединява с Духа, ние ускоряваме нещо вътре в нас, което е вечно и неограничено чрез раждане и смърт. След като веднъж сме преживели тази вечна част в нас, вече не можем да се съмняваме, че това е съществуване. По този начин медитацията е начинът да се знае и да се види вечният, неразрушим основен център на нашето съществуване. ~ Рудолф Щайнер (1861 - 1925 г.)


Тези, които текат като жизнени потоци, знаят, че нямат нужда от друга сила. ~ Лао Дзъ / Лаози (604-513)


"Когато държите част от същността, Вие държите всичко това". ~ Баал Шем Тов (1700 - 1760)


Когато се движите сред света на смисъл, свободен от привързаност и отвращение, там идва мирът, в който всички скърби свършват и вие живеете в Мъдростта на Себе Си. ~ Бхагавад Гита 2:64


" Да се справяш със сенките и чудовищата на подсъзнанието, е като да се биеш с дракони. По-добре да завладееш тези дракони или те ще те владеят. " ℵ☉Ω


"Като я приемаме в най-дълбокия си смисъл, сянката е невидимата сауринска опашка, чрез която човек се вмъква зад себе си. Внимателно ампутирана, става лечебната змия на мистериите". ~ Карл Густав Юнг. 1875-1961.


"Цялата магия на алхимията не е нищо друго освен извличане на вода от земята и изливане на вода върху земята, докато не бъде наводнена и тази земя се разложи с вода и когато се очисти, тогава с помощта на него който управлява всичко, целият магистър се осъществява ".  

~ Morienus the Greek. Translated from the Arabic by Robertus Castrenis, in 1182.


"Магьосникът трябва да" предизвиква духовете на бурята ", като се идентифицира с идеите, чиито атмосферни явления са изразите, тъй като тяхната човечност(човешката природа) е от него. ~ Алистър Кроули. 1875-1947. Liber ABA.

"Това, което Бог каза на розата и я накара да се засмее с напълно разцъфнала красота, каза на сърцето ми и го направи стократно по-красиво." - Jalāl ad-Din Muhammad Rūmī. جلالالدین محمد رومی - مولانا1207-1273. 🌹


"И разумните ще сияят със светлостта на небето, и тези, които носят на народа правда като звездите до вечни векове גוְהַ֨מַּשְׂכִּילִ֔ים יַזְהִ֖רוּ כְּזֹ֣הַר הָֽרָקִ֑יעַ וּמַצְדִּיקֵי֙ הָֽרַבִּ֔ים כַּכּֽוֹכָבִ֖ים לְעוֹלָ֥ם וָעֶֽד:." ~ Даниил. 12: 3.


1 И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват, - всеки, който се намери записан в книгата. 
2 И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. 3 Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове. 4 А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват, и знанието за нея ще се умножава.
                                        

"Можете да затворите очите си към реалността, но не и към спомените."  

- Stanislaw Jerzy Lec (1909-1966).


"Да се запали една свещ пред Бога, а другата за дявола е принципът на мъдростта." - Хосе Бергамин (1895 1983).


"Парадоксът е патосът и страстта на мистицизма и философията" 

ℵ☉Ω

                                     


Раждането във физическото е смърт в духовното. смъртта във физическото е раждане в духовното.


"Колкото по-горе, толкова по-надолу, както вътре, така и навън, каквато вселената, такава и душата ..." ~ Хермес Трисмегист
                 "Вашата истинска личност започва да се развива, когато сте в състояние чрез дълбока интуиция да почувствате, че не сте това твърдо тяло, а сте божественият вечен живот на Живота и Съзнанието в тяло."

- Парамаханса Йогананда


" Цялата реалност съществува в ума. Външното явление/феномен, което се появява, е само външият му вид. Видимата вселена е отражение на невидимата". Платон" Ангелът е свободен заради своето знание, звярът, заради неговото невежество. Между двамата остава синът на човека да се бори."
~ Руми"Средният човек не осъзнава, че животът, съзнанието и интелигентността са отделни и различни от физическата субстанция, само функциониращи чрез химически тела по време на временния период, който ние наричаме живот в химическия свят. Едно от големите окултни закони е, че за да функционирате във всяка сфера или равнина на същност в природата, трябва да имате тяло, чувствително към и способно да се приспособява към тази равнина на същност.-Manly P Hall; Магия: Трактат за езотеричната етика.
- Manly P Hall; Magic: A Treatise on Esoteric EthicsСмъртният човек постига одушевяването само чрез едно-единство с Божественото Аз. Съюзът с безсмъртието създава безсмъртие, а този, който намира истинското си Аз, следователно е "спасен". Този Христос или Божественият човек (Пуруша, който се вози като наблюдател в джива) в човека е истинската надежда за спасение на човека - жив посредник между абстрактното божество и смъртното човечество. ~ Manly P. Hall, Тайните учения на всички възрасти (1901 - 1990)


БХАГАВАД ГИТА
„13.17.

 Той светлината е на светлините, казват че е над тъмнината и е познанието, познаваемото и това, което чрез познанието се постига, в сърцето на всяко същество обитаващ.“

БРИХАДАРАНЯКА УПАНИШАДА твърдят, че нашата същина Атма/Духът, Пуруша / се намира в сърцето:
5.10. Това пространство е мед за всички същества; всички същества са мед за това пространство; и този блестящ безсмъртен пуруша, който е в това пространство и този телесен блестящ безсмъртен пуруша, който е в пространството в сърцето – той е този атма; това е безсмъртието, това е Брахма, това е всичко." Който иска светлина, трябва да дава светлина, така че той да си плати за плащането." ~ S.A.W
Нека мирът царува във всички сърца; нека не забравяме, че мирът е светлина. Нека не забравяме, че мирът е есенция, произтичаща от абсолюта. Тази светлината струи от абсолюта. Тази светлина е светлината на древните дни. Христос е казал: " Мир аз ви оставям, моят мир ви давам." (йоан 14:27)(Йоан 14:27)
~ Самаел Аун Уеор (1917 - 1977)


"На Небето съм Аз, на земята, във водата, във въздуха, Аз съм в животни, и растения; Аз съм в утробата, преди утробата, след утробата; Аз съм навсякъде!" ~ Corpus Hermeticum. ☤


Проучете себе си, това е целта на вашето същество. Духовността е нищо повече от разбиране на тази игра на съзнанието. Опитайте се да разберете каква е тази илюзия, като потърсите нейния източник ... ~ Nisargadatta Maharaj"Ние сме скрити в себе си, като истината, скрита в изолирани факти. Когато знаем, че Този в нас е Един от всички, тогава се разкрива нашата истина. "~ Rabindranath Tagore
Ако искате да събудите цялото човечество, тогава събудете себе си, ако искате да премахнете страданието в света, след това премахнете всичко, което е негативно в себе си. Наистина, най-големият дар, който трябва да дадете, е този на вашата собствена трансформация. ~ Лао ДзъОт незапомнени времена марихуаната е била врата към Висшето духовно съзнание и е полезна за тялото, ума и душата. ~ Mynzah
                   


ЕГИПЕТНИЯТ БОГ СЕТ И САТАН 

Въпреки, че някои могат да твърдят нещо друго, няма причина да вярваме, че еврейската дума "Сатана" изобщо е свързана с египетския бог. Това е просто абсурдно твърдение, основаващо се на звука на името Set-кокошка, който идва от език, който дори не знаем как да се произнесе. Така че не, твърдението е абсурдно. Въпреки това, Set и Сатана са подобни по почти всеки друг начин. 

В сетската космология боговете се разбират като платонични форми, същността на съществуващите неща, които носят характеристиките на бога. Може да се мисли като архетипи, освен че Формите не са просто абстрактни идеи - те наистина съществуват. Комплектът е форма на индивидуална, независима самостоятелна качулка или изолира интелект. Знаеш, че дълбокото, сякаш непрекъснато Аз, което почти постоянно осъзнаваш, изглежда способно да контролира тялото ти, което мисли абстрактно и сънува през деня? Това е формата на Сет, представляваща това, което е отделно и може да се противопостави на природата. 

В популярната египетска митология Set беше "богът срещу боговете", представляващ заплаха за Ма'ат и вечно борещ се (и, разбира се, евентуално победен) от Хорус. Това е почти идентично с променящите се възгледи за Сатана през вековете. Това представлява отделяне от Бог, опитва се да ни разделя от Бога. На еврейски е противник който изпробва вярата в Бога, а в християнството буквално се опитва да ни отдели вечно от Бог. Интересното е, че едно от най-старите значения на Сет е "сепаратор" или "изолатор". Set е толкова отделен от боговете, че е единственото божество, представено от животно, което не съществува. 

В християнската символика Бог и добротата са склонни да бъдат свързани с светлината, докато Сатаната и злото са свързани с тъмнината. Това е изключително често срещана символика, открита още през египетската религия, както и слънчевото поклонение и страхът от слънцето, спряно от Апеп в подземния свят. Сет винаги е бил много ясно свързан с тъмнината, от оригиналната му форма на божество след живота, с неговите асоциации с Aпоп и чистото зло. 

Също така е важно да се отбележи, че Сатана не винаги е смятан за зъл. Първоначално Сатана работеше за Бог, за да изпита вярата на човека, която се промени само с християнството. Упадъкът на Set беше още по-голям, тъй като той някога беше един от най-уважаваните и почитани божества в Египет. За "Сет" той бил смятан за единствения син на "Нут" и е бил важен за номадските египтяни като бог, който донася бури. Въпреки това, с внасянето на асирийската религия и по този начин на религията на Слънцето, Set се превръща в злодей и изкупителна жертва, като убиец, изнасилвач, педераст и т.н. Също така Сатана, който даде знание за човечеството и действаше като агент на Бога, по-късно се превърна в представителство на всичките зли неща. 

Говорейки за змията в градината, която дава на човечеството по-високи когнитивни/познавателен способности, интересно е да се отбележи, че Set е божеството, необходимо за борба с Апо́фис (Апоп) , богът на безсмислието, хаоса и анархията. Като представител на северните обкръжаващи звезди, Set също е тясно свързан със змията, благодарение не само на Дракон, но и на Alpha Draconis(Алфа Дракон – звезда (звездата на рептилоидите) от първа величина в съзвездието на Дракона), която е бил предишната полярна звезда.

Както и да е, Set и Сатана са почти идентични форми, дори и в еволюцията на техния характер и митологии. И двете същества бяха свързани с тъмнината, като и двете представляват онова, което се въртеше около Бог или боговете, и двете свързани със змията, индивидуалната сила, и двете бавно демонизирани и изкупили се от бог на възкресението, нов живот след смъртта, понятието "грях" , и така нататък. Не, имената като че ли не са свързани исторически, въпреки че е интересно да се отбележи, че Сатана първоначално означаваше "противник", докато "Сет" много прилича на "сепаратор/сито". Може би най-интересното, съвременните религии на тези две същества произтичат от същото място и време в историята. С други думи, идеята, че няма връзка между Сет и Сатана, е с една дума фидеизъм(Идеалистическо философско течение, което дава преднина на вярата пред знаниието.).
                              Това, което изглеждате, е външното тяло; това, което сте, е съзнанието ... ~ Nisargadatta Maharaj
Всички неуспехи са очевидни/видими, не са реални. Всеки гаф, всяко изкушение, всяко завръщане към егоизъм е урок, натрупан опит, от който се извлича златно зърно на мъдростта ... ~ Джеймс АлънКоригирането на себе си коригира целия свят. Слънцето е просто светло. Това не коригира никого. Защото то блести, целият свят е пълен със светлина. Трансформирането на себе си е средство за даване на светлина на целия свят. ~ Рамана МахаршиВ Вселената няма допълнителни части. Всеки е тук, защото той или тя има място за запълване, и всяко парче се вписва в големия пъзел. ~ Дийпак ЧопраЖивотът е просто начин за отлагане на смъртта
Щастието, удовлетворението, спокойствието, любовта към красотата, мъдростта и спокойствието могат да бъдат наши, без никой друг да е по-беден. ~ Manly P. Hall (Ежедневни думи на мъдростта 15 юни)


Растежът е процес, който създава постоянна необходимост от адаптиране в живота и гледната точка. ~ Manly P. Hall (Ежедневни думи на мъдростта 12 мартПостепенно, когато ставаме по-мъдри и по-стари в опит, се опитваме да поемем по-голямо чувство за отговорност за нещата. Откъде получихме това чувство за отговорност? Някои може да кажат, че сме го получили от изпитание и грешка, и въпреки това, без нещо под формата на вътрешен модератор, опитът и грешките не водят непременно до някакъв конкретен конструктивен резултат. Лицата, които са решени да правят грешки, не са прекалено повлияни от последствията от тези грешки. Вместо да учат, те отчаяно продължават да вършат същото. Индивидът наистина не става мъдър заради това, което се случва с него; той става мъдър само когато нещо вътре в него разбира смисъла на това преживяване. ~ Манли П Хол


На първо място, един образован човек трябва да бъде любезно и разбираемо човешко същество. Ако знанието не му донесе тези качества, той се е провалил и / или системата, която го е създала, е пропаднала. Никакъв блясък не може да компенсира липсата на вътрешна благодат. Никой не може да бъде толкова мъдър, че вече да не е необходимо да бъдеш просто човешко същество. Неговото влияние за добро в неговата общност е резултат от двойното въздействие на неговата способност и неговия пример. Ако трябва да жертваме нещо, добър пример е по-голямата печалба за всички, а след това и изключителната способност. Хубаво е да се надяваме, че ще ги намерим и двете, и няма защо да сме разочаровани. ~ Манли П. Хол (ХОРИЗОН Зима 1953, с. 8)


Еволюцията доведе до средния човек силата да анализира и оценява собствения си характер. Вече не е необходимо свещениците да му покажат силите на правилното и неправилното. Всеки човек сега е свой собствен първосвещеник, свой инициатор, господар на собствения си метафизичен живот. След като осъзнаете това, собствената ви почтеност трябва да ви укрепи за пътя на ученичеството. ~ Manly P. Hall (Месечно писмо август 1940 г.)


Всеки иска да промени света, но първият ни дълг е да живеем добре в света, както го познаваме днес. ~ Manly P. Hall (Ежедневни думи на мъдростта 20 март)


Всяка мисъл, емоция и действие е свещена мистерия, а не безсмислена катастрофа, тъй както материалистите биха ни накарали да мислим. Мъдростта произтича от правилното използване на умствената енергия; добродетелта от правилното използване на емоционалната енергия; и здравето от баланса и целостта на физическата енергия. Животът е духовно приключение в използването на божествените сили и енергии. Който ги използва, добре живее добре и е в състояние на благополучие. ~ Manly P. Hall (Месечно писмо от 1 август 1934 г.)

Околната среда и наследственост ще доминират над онези, които не са доминиращи в себе си и които нямат силата да създадат индивидуално съществуване от материалите, доставяни от родителите и обществото. ~ Manly P. Hall (HORIZON Spring 1957, стр. 56)Решенията за нещата трябва да се провеждат(вземат) за кратко време. Има много малко ситуации, в които човекът може да каже: "Ще ви се обадя след няколко часа". Тази пауза е важна, давайки възможност за по-голяма замисъл и ни помага да избягаме от клопките на импулса. ~ Manly P. Hall (Ежедневната употреба на религиозни присъди 1964 г., стр. 12)Цивилизацията не е просто съвкупност от хора; това е начин на живот, вдъхновен от дълбоки и проницателни принципи. Това е кодекс на колективно поведение, взаимно договорено като основа на социални, икономически, политически и религиозни отношения. Да нарушаваме този кодекс от егоистични мотиви е да се застрашим себе си и другите и да компрометираме сигурността на цялата група. ~ Manly P Hall (ХОРИЗОН Зима 1954 г., стр. 44)

Jesus Christ Walking on Water in New England


                           

Цивилизациите са изградени отвътре навън. Те не са изградени отвън и след това яхнати от индивида. Човекът не е истински продукт на своята цивилизация. Цивилизацията е продукт на самия човек. ~ Манли П. Хол (ХОРИЗОН Зима 1945 г., стр.72)

ВРЕМЕ И ТОЗИ ИЛЗОРЕН-СВЯТ 

Миналото е отлетяло, предстоящият месец и година не съществуват; Само нашата е малката точка на настоящето. Времето е само фантастична точка, която понякога се движи. Което наричате поток от реки. 

Аз съм сам в широка пустиня, слушайки ехото на странни шумове.
ФЕНОМЕНАЛЕН СВЯТ 

Светът е въображаема фигура, Разпръсната сянка на Безкрайното; Един дъх създал световете по команда и всички живи същества. 

Както изглежда, че те излизат, така изглежда, че идват. Въпреки че не са истински идват и си отиват. Защо си отиват, но идват? 

Всички са едно, както видимо, така и невидимо. Бог най-високо, Вечният, Създава и разрушава и двата свята. 

Различните форми, които виждате, са само фантоми на вашите фантазия, а чрез бързо завъртане в кръг се появяват като едно.
РЕАЛНОТО И НЕРЕАЛНО 

Въображението произвежда феноменални предмети, които нямат истинско съществуване, Така че този свят няма съществена реалност, Но съществува като сенчесто откровение или пиеса. 

Всичко е осеяно от Абсолютното Съществуване в неговото пълно съвършенство. Има много числа, но само Едно се брои.
ТОЗИ СВЯТ Е МИРАЖ 

Къщата остава празна, освен за Истината, Защото в миг светът е починал; Тогава вие, се отървавате от себе си, летите нагоре и се съединявате с Възлюбения. 

Съюзът е ваш, когато този свят на сънищата изчезне и умре.
                          Душата е най-висша преди всичко. Тя трябва да е господар на собствените си сили и никога да не си позволява да бъде водена от своите служители - сетивата. Целта на моралните ограничения и дисциплина, налагани от религията, е да се придаде майсторство, дори когато телесната дисциплина и правилната грижа водят до здравословно физическо съществуване.
            
                          


Зад всички древни предания ние намираме една и съща идея, че човек сега не е това, каквото е бил преди да падне. Съвременните мислители, по видимому, решително отхвърлят тази мисъл. По тяхното мнение човекът, това е развиваща се молюска и затуй това, което говори митологията, преданието е невярно. Индуската митология примирява двете твърдения; тя учи, че развитието иде вълнообразно: след издигането на вълната иде нейното спадане, а след това пак издигане. Даже от гледището на съвременната мисъл човек не може да бъде само развитие на молюската. Всяка еволюция предполага инволюция. Съвременните учени знаят, че из всяка машина може да се извлече само толкова сила, колкото вие предварително сте вложили в нея. Нещо не може да бъде произведено от нищо. Ако човекът, съвършеният човек, Буда, Христос, е развиваща се молюска, то молюската, това е Буда във възможност, то в молюската е вече заключен Буда. Тази сила, която бавно проявява себе си в различни степени, докато не стане съвършен човек, не може да се появи от нищо. Тя е съществувала някъде и ако молюската или протоплазмата е като последен пункт, до който вие може да я проследите, то значи, тъй или иначе, тази сила е била скрита в протоплазмата. В настояще време има голям спор за това, явява ли се нашето тяло, това сцепление на материалните частици, източник на сила, която ние наричаме душа, мисъл и т.н. или, обратно, това тяло се явява въплъщение, проявление на мисълта, а не обратно; но съвременната наука говори, че това, което ние наричаме мисъл е само резултат на известно съотношение на частиците на материята. Но - да се спрем на това второ гледище - кое тогава прави тялото такова, или друго? Каква сила съединява тези материални частици в телесна форма? Каква е тази сила, що избира из целия материален свет нужното ù количество материя, за да направи едно тяло такова, друго онакова? Коя е причината за тези безкрайни различия във формите? Да се твърди, че силата, която наричаме душа, е резултат на известно съединение на материалните частици, значи да се поставя каруцата преди коня. Откъде се е взело това съединение? Каква сила го е направила?
                                


Силата, която сбира материята и образува от нея тялото, тя е която се проявява чрез това тяло, т.е. мисълта, душата, духа. Затова твърдението, че силата на духа проявяваща се чрез тялото, е резултат на известно съединение на материалните частици, само по себе си не съществува, няма никакъв смисъл. Тази сила не може да се развие от материята - по-лесно е да се докаже, че това, което наричаме материя, съвсем не съществува, че материята е само известно състояние на силата.
                                      
                  
Каква е тази сила, която се проявява посредством тялото? Тази сила е - Душа. или по санскритски Атман. Аз не ще се спирам тук на отделните степени от развитието на тази мисъл. Аз ще говоря само за крайния резултат от тази хиляди годишна работа. Атман, както сега са се съгласили всичките школи на индуската философия, няма никаква форма, а това, което е лишено от форма е вездесъщо. Времето и пространството съществуват само в разума на човека. Законът на причинността не може да съществува без идеята за последователността във времето. Следователно, пространството, времето и законът на причинността съществуват само в ума на човека , а тъй като Атман не е ум и като тъй, той е лишен от всякаква форма, то той трябва да бъде вън от времето, вън от пространството, вън от закона на причинността, т.е. той е Безкраен. Но две или няколко безкрайности не могат да бъдат - следователно, в света може да има само една душа. В такъв вид действителният Човек е Единен, Безконечен, вездесъщ Дух, а човекът, такъв, какъвто нам е познат, е само ограничение на този действителен Човек. В този смисъл, всички митологии, всички легенди, всички предания са справедливи: човекът, какъвто и да ни се струва, колкото и велик да е той, е само мъгливо отражение на действителния Човек, стоящ зад него. Действителният Човек, Духът, бидейки вън от закона на причинността, вън от пространството и времето, трябва да бъде съвършено свободен. Човек е като отражение, ограничен в време и пространство и от закона на причинността и затова той е свързан, или както казват някои наши мислители, като че ли е свързан, а в действителност той не е свързан. Всеки човек-дух е безкраен, затова не може и да се говори за раждане и смърт. Както земята не може никога да падне, тъй като няма къде да падне, в безкрайността няма ни върхове ни долини - така и душата не може ни да дохожда, ни да си отива: откъде ще дойде и къде ще отиде? Когато човек престане да мисли за миналото, за бъдещето, за това, което ще стане с него после, когато той отхвърли всяка мисъл за своето тяло - това е признак, че той се е повдигнал на по-висша степен на съзнание. Нито тялото, нито умът съставляват човека, но духа, зад който пребивава Вечното. И умът, и тялото непреривно и постоянно се изменят. Но Безконечният Дух не се изменя - изменя се само това, което е ограничено. Моето тяло може да се движи, вашето може да се движи, всяка частица от вселената се намира в постоянно движение, но вселената в своята цялост не може да се движи. Движението е относително; аз се движа по отношение на масата; всеки атом се движи по отношение на други атом. Но по отношение на какво ще се движи безкрайната вселена в нейната целокупност. Това безконечно единство е неизменно, неподвижно, абсолютно; това е - Единното Действително. И нашата действителност, действителният човек е - в Безконечното, а не в ограниченото. Ние сме свикнали да се считаме малки, ограничени, постоянно менящи се същества, но това е само самоизмама, стара самоизмама; не, вие действувате чрез всичко в света, вие живеете в всяко биене на всяко сърце. Само този живее, който пренася своя живот в живота на света, в другите; когато ние направим център на живота нашето тяло, нашите много малки интереси, тогава ние умираме, тогава ние познаваме страха от смъртта. Страхът от смъртта човек може само тогава да победи, когато той ясно разбере, че животът в света е един и той живее с мисълта: „аз см в всичко, във всяко тяло, във всеки живот; аз съм вселената, цялата вселена е мое тяло - как мога да умра, докато остава макар и малка част от нея?"
                        
Свами Вивекананда
БОГ И ЧОВЕК 

                   

"Да осъзнаеш духа като дух е практична религия. Всичко останало е добро, доколкото води до тази една велика идея. Това осъзнаване трябва да бъде постигнато чрез отричане, чрез медитация и отказ от всички сетива, отрязване на възлите, веригите, които ни обвързват долу до материята."
- Свами Вивекананда          

Няма коментари:

Публикуване на коментар