сряда, 20 юни 2018 г.

Тълкуване на Сий и Йис по рамейски, езика на Ра

              

Рис.1 Ариане сжигали рамейские книги, чтобы не дать нам сегодня узнать о религии Ра.> Как Речь Ра открывает прошлое, позволяя формировать будущее


В рамейския език има две основни концепции, които вече споменахме, като ключ, от първостепенно значение, а именно
сий, сей - разширение на предходното/илюзията, означава "принадлежност към това което е", т.е. "Който е", "съществуващ", "материален", "въплътен"
йис - както се вижда добре, при обратното прочитане на предходното понятие, съответно имаме противоположен смисъл: "не-който е", "не съществуващ", "не-материален", " не-въплътен "

Както знаете, по църковнославянски името на Исус Христос писмено е Iисъ, т.е. Йис, и всъщност се превежда по рамейски като "не-който е", "не съществуващ", "не-въплътен" Тогава Иисус = Йис_Ус = Йис_Ос означава буквално преведено от рамейски език "не-въплътена, не-материална сила величие "
Днешните християни, включително и "православни", наричайки техния Бог "Иисус", като по този начин провъзгласяват, че той е "не-който е", "не-въплътен" призовават в молитвите си към "не-въплътена сила."
Днешните християни, включително и "православни", наричайки техния Бог "Иисус", като по този начин провъзгласяват, че той е "не-който е", "не-въплътен" призовават в молитвите си към "не-въплътена сила." В действителност, днешните християни, от естеството на молитвата не се различава от евреите и мюсюлманите - те също вярват, че техният бог не е въплътен, т.е. явява се "несъществуващ", Разпнаия крал който днес ни се иска да разбираме под името на Христос, евреи и мюсюлмани не подчитат за "Бог". Като се има предвид че техния "бог" е невъплащаващ се, евреите, например вместо това, очакват да влезе/да се въплъти/ в света Moshiach, или Месия, които, според тях, ще им предостави пълна власт над този свят. Преведено по рамейски:

Машиах = ма_Йис_сий_Ах означава "моят несъществуващ, стана съществуващ, господар/владика,"

Мессия = ма_Йис_сия означава "моят несъществуващ, стана съществуващ (т.е. въплътен)"

Иудеите са в очакване на своя "не-чист "Господ Бог който ще стане " съществуващ ", т.е. да дойде в този материален свят, от някои други измерения, а именно от "несъществуването". И днес християните, без дори да осъзнават своите молитви се молят на "не-съществуващ" ариански бог "Йис(-у)", и го молят да дойде от света от нищото, от царството на мъртвите. Ето защо окуражени евреите на Запада, и сега в Русия, все повече и по-открито, назовават текущата западната цивилизация днес, като "юдео-християнска" (обърнете внимание на думата "юдео" поставена в началото). Това е голямата лъжа, тази тайна на беззаконието в действията, за която в Библията се казва, че в някакъв исторически момент ариано-хазарите ще заменят/подменят концепцията/понятията, и ще реверсират рамейското слово Ra наобратно, те го превърнаха в Arianски "език" , лишен от света на истинските думи и името на Всевишния. В тази статия ние няма да определяме кога и как арианите- хазари направиха това. Между другото, думата "език" е пряко свързана с вярата в "невъплъщавящия се Бог":

език = йас_ык = йес_ык = Йис_Ык това означава "не-който е господар" , "не-чист ", "не съществуващ

По този начин, посочените в историята "езичниците" - са тези, които вярват, че Бог е несъществуващ Йис(ия), че той не е въплътен, не е бил разпънат и не е въскръснал. С други думи, "езичниците" са евреи и мюсюлмани! Но и християните не са много далеко от тях, доколкото продължават да вярват в несъществуващия Йис-ак. Генерираните с речевия апарат на арийаните, звукови редици, носят в себе си отричане на Въплъщението на Спасителя Ра, Неговото разпятие и възкресение, и са наречени "език". По своето същество, "говоренето", наречено "език" е безбожно/богоборчество, обратна реч противоположна на речта на тези, които почитат Разпнатия Ra_Te, Всевишния.Самата думата "говор" е обратното прочитане на рамейского Ра_аВ_Ог, което означава "Слънце Ра Въплътен Владика", т.е. днешната реч "говор" - това е богохулство срещу Всемогъщия Абог Ра. Имайте предвид, че думата "говор" е близка по звучене и в същото гръбнакът според думата "гебр", които днес разбират древните йудеи. Науката за древните евреи, така директно, наречена "гербаристика." По този начин, названията на древните ариани и арийските наречия противоречи на Абог Ра, т.е. от името «гебр» = «гебер» = «гевер», произлиза словото «говор», обозначаваща езика на днешните ариани, т.е. нашия език. Оказва се, нашия език, който ние погрешно наричаме "Руски", в действителност, е получен от езика на древните евреи- "алгебра", наложен ни от тях. Огледайте се наоколо: че никой учител по "Руски език", че нито един експерт по "Руска" словесност, не е руски а е евреин. Това не е ли странно? Днес речта си, ние руснаците, наричаме още "език" и процеса на произнасяне на думата е "език" - "говорене": читателя вярвам е забелязал от предишни ни представяне, колко далеч сме всички ние от Раав на Разпнатия Абога Ра, и осъзнава цялата чудовищна степен на аринизация на модерния руски език, които в действителност, вече не е "Руски" но е останало само едно име. Ние вярваме, че тук се крие обяснението за древната традиция на "molchalnichestva", която е приело много светци през Средновековието. Факт е, че когато в средата на XVII век започва арианското обръщане на словото Ra в "език", който се е насаждал чрез сила, хората просто със силата на оръжието са били принудени да "забравят" словото Ra и да започнат да общуват на арианския новговор, много рамейски светии за да не да бъдат убити, но да не вземат греха на богохулство при произнасянето на думите на Aboga Ra Arian говора , доброволно приеха "обет за мълчание", тоест те предпочетоха, по този начин да съхраня в себе си Раав. Текущата версия на историята, сега чисто езиково потвърждава нашето заключение: Наистина, днес се смята, че "народите" винаги са се бори срещу така наречените "Християни" и "християните" винаги са се борили срещу "езичниците." И кои са "християните"? Официалната версия, приета навсякъде, потвърждава, че "християни" - "това са привържениците на Исус Христос, вярват в Него като въплътен Бог." Но - просто за коментар, пояснение така да се каже. Но каква е истината?! Aрианите наложиха на света "християнство", против нашата воля, да плачем и да се поклоняме на дошлия от света на нищото, от царството на мъртвите "не-чистия" Йис, и да го почитаме за свой "Бог". Т.е. в действителност, "християни" и "езичниците" са едно и също нещо. Ето защо руските християни днес наричат словото "език". И се бореха срещу "езичниците" не тези, които ние сега наричаме "християни", а срещу някой друг, за когото ще говорим по-подробно, по-късно на страниците на тази книга. Те воюваха против езичниците "Рицари" Войниците на Aboga Ра, изчезнали заедно с отстъплението на човечеството от Раав в Ra. Ние разбираме, че за по-голяма част от читателите нашата позиция е религиозен и културен шок. Но знаейки истината, ние може да се очистим от Arianската мръсотия и лъжи и да започнем борба за този които дойде на света и бе разпнат за нас, а не за да се получи не копелета се смеят в лицето ни, твърдейки Aboga Ra за Ra_Siya, че нашите Almighty завои " Аз никога не е съществувал ", че той е" не-просто " Йис_Ар.. Особено се обърне внимание на факта, че възкръсналия Спасител в тялото му, което е, Това потвърждава факта на Възкресението е същността на материала! То е в рамките на материала на тялото, което означава, именно материална същност, Спасителят се възнесъл до Слънцето, се връщат в лоното на Aboga Ra, все още остава видим, т.е. съществуващ, тъй както всеки път ние виждаме над нас Sun Ra! Библията казва, че за този, позовавайки се на Илия изострено. Следователно, приемането в средата на XVII - началото на XVIII век Име на нова Nikonian църква, която съществува в плът, Всемогъщият, възкръснал и се е възнесъл а именно този в плътта на слънцето Ра, наречен "Йис", което само по себе обозначава в речта Ra "не-съшност", и е факт за сливането на никонианската Църква с ерес, заговор на ариански протестанти и лютерани, които иззели руския трон, в древния синкретизъм на рамейската Раав в Ra с арианска вяра в ара, което намери приглушен отзвук в руската история, известен като "ерес на юдеите/жидовствуващите." Именно този чудовищнен факт на предателство "на Романови", Петър I и неговите последователи на древната Arian рамейска Раав и доведе до безредици, Гладън Split! За тези читатели, които все още не вярват на нашите думи, предлагаме просто упражнение: нека да прочетем името на Исус = Йисус наобратно:

Иисус = Йисус <= сусий = сущий

...................................................................................

> Еще раз о Сий и Йис

Няма коментари:

Публикуване на коментар