сряда, 6 юни 2018 г.

Империята на рептилианските Кралици 2ч.Мату кимна, той нямаше да забрави отново.
- В ранните дни на Империята, когато Кралете NEKH все още били на власт, била
назначавана елитна стража, за да пази Кралицата. Помни, Мату, че по това време тя все
още раждала Кралското потомство. В тези дни, тя все още била Кралица МА. Бойците,
които били назначени към Кралицата, били сред най-добрите воини на Империята.
Войниците SAKH, които се отличавали в битка, но не можели да стоят повече на бойното
поле поради различни видове травми, можело да бъдат назначени като елитни гардове,
като награда за тяхната служба. Интелигентни и с опит, на тези способни и безжалостни
бойци им била давана най-новата технология, която да им помага в защитата на
Кралицата. Бойците, които били назначавани като елитни гардове на Кралица МА, били
познати като... МАКН. С времето Кралиците предпочели да имат женски МАКН-бойци до
себе си. По времето на „Нощта на Сълзите" частите МАКН били съставени почти изцяло
от женски бойци. В опасните времена, които последвали, точно МАКН-бойците били тези,
които стояли лоялно на нейна страна, пазейки я от различните опити за покушения над
нейния живот. В по-късните епохи точно воините от частите на МАКН развили
технологии за контрол над съзнанието, които се оказали едно от най-важните постижения
на Империята.Контрол над съзнанието?, ушите на Мату се наостриха.
- В дните на Империята, когато крилатите рептилиански Крале управлявали,
завладените популации имали един избор: да се подчинят или да бъдат унищожени. Доста често хората от покорените светове отказвали да се предадат. В Епохата на Кралиците
една от тях осъзнала, че унищожаването на завладяното население било и унищожение на
потенциална продуктивна работна сила. Обръщайки се към учените на нейните елитни
части МАКН, тя ги инструктирала да изследват интензивно и да разработят наука за
манипулация над съзнанието. Тази ранна Кралица се надявала, че вместо да унищожава
противниците си, учените МАКН можели да открият някакъв начин да „репрограмират"
съзнанията на завладените народи.
Умен ход., помисли си Мату. Умен ход.
-И, Мату, те успели. Първоначално чрез простата употреба на електромагнитна
стимулация на мозъка, МАКН, успели да създадат система на „награда и наказание", която
можела да се използва за контрол над съпротивляващите се маси. Но за период от много
милиони години изследвания и разработки, манипулацията над мозъка била успешно
завършена чрез много различни техники. От непосредственото програмиране на мозъци в
лаборатория до контрол и влияние от голямо разстояние, технологиите за промяна на
съзнанието на МАКН се превърнали в основа на административните програми, които били
пускани в действие на новозавладените светове. Военните сили на завладените светове
били винаги първите субекти, които преминавали през репрограмиране на съзнанието.
След като техните умове били изменяни, подчинените сили покорно заявявали своята
пълна лоялност и посвещение на Кралицата. Веднъж щом били тествани в своята вярност,
всички военни сили на завладените светове били поставяни в смесени войскови части на
рептилианската Империя. Като новопосветени войници на Кралица ТТ-ТТ, те били
обучавани да се превърнат в най-безжалостните и способни войници в Деветия сектор и
им били давани някои от най-смъртоносните и напреднали оръжия и сеещи смърт
технологии. В резултат на тяхното обучение и налично оръжие, бойците на Кралицата
станали безспорните шампиони в сеенето на смърт от името на техния Матриархат.
Съвместните сили били познати като „Смъртоносната Кралица", могъщите и недосегаеми
ТТ-ТТ-КНАА, или по-просто ТАКН. Но тук е нужно едно разграничение, Мату. Силите
ТАКН, които стояли на място в родните си светове, извършвайки своите задължения като
пазители на своите родни региони, били познати като ТАКН, това е вярно..., но силите,
които били докарани в сърцето на Империята и извършвали завоевателните войни от
името на Кралицата и световете на SSS... тези съвместни сили били познати като SSSTAKH
или SSS-TAKH-A.
Свастика!, бе удивен Мату отново! Свастиката! Обединените сили на армиите
ARYAN на Хитлер се биели под знамето на свастиката! Обединените сили на армиите
ARRA-AN също се биеш под знамето на SSS-TAKH-A! Боже мой!, Мату за малко да падне
от стола си. Боже мой!
Пер се облегна назад и погледна към своя чирак, който бе в състояние близо до шок.
Май отново е време за разходка., помисли си той.
Мату бе нервен. Бе също така развълнуван и изплашен. Искаше да научи още, но
същевременно не искаше да слуша повече. Той имаше честта да му се позволи да научи
тайните на Братството и мразеше това, че е бил лъган през целия си живот в Истинския
свят. Пффф!, изсумтя той наум. „Истинският" свят... само ако хората знаеха Истината.
Пер влезе отново в стаята. Той отправи един поглед към Мату и му стана ясно, че
младият мъж е достигнал важен момент в своето обучение. Пер се приближи до него и му
подаде ключа от „Стаята на Спомените".
Мату погледна към ключа в ръката си. Това бе ключът, който можеше да му позволи
да си събере вещите, с които бе дошъл в това училище... и да си замине. Мату изобщо не се поколеба. Той се изправи и предаде ключа обратно на Учителя. След това отиде до
записките си... и взе един химикал. Той отново бе готов.
Пер се усмихна. Той се обърна и отиде до прозореца.
- Хората от звездите на ARRA-AN знаели, благодарение на техните учени, че целият
Живот във вселената е зароден от „Великата Празнота". В огромното изтласкване на Дъха
на Празнотата, в първичното издихание, всички елементи, необходими да се създаде
Живота във всички негови форми, били изхвърлени в нашата вселена. По този начин се
родил Живота. Но учените открили също, че един ден „Голямата Празнота" ще вдиша и че
цялата вселена ще колабира върху себе си. Живота ще се завърне там, откъдето е започнал.
Когато хората-рептилии се опитвали да имитират звука на „Диханието" на Празнотата, те
отваряли широко своите усти и издишвали дълго и силно. Поради особената структура на
техния ларинкс, те издавали силно съскащия звук... „кйаааааа". От този странно съскащ
звук на рептилианския „дъх" дошло името, което хората-SSS използвали, за да изразят
Празнотата... КНААА. Дори в Епохата на Кралете било възприето, че Празнотата,
Великата КНАА, която дала живот на всички неща... била с женска природа. Само женска
същност можела да даде живот на вселената. Идвайки от утробата на Празнотата, Живота
се зародил във вселената. Когато Кралиците се издигнали на Трона, поради тяхната голяма
власт скоро започнало да се вярва, че управляващата Кралица на Империята AYA била
абсолютният представител и въплъщение на самата „Велика Пустота":
... Тя била Единствената манифестация на Великото Съзидание...
... Тя била Абсолютната Небесна Майка...
... Тя била Вечна, Тя била Всемогъща и Тя била Всезнаеща...
... Тя, Кралица AYA, била въплъщение на Празнотата, Тя била Единствената, от която
всички неща произлизали и към Която всички неща се завръщали.
В Империята на хората-рептилии SSS, Кралицата била живата КНАА. Тя, както
Великата Празнота, била Живота... и била Смъртта. В съзвучие с Кралската традиция
историята щяла да запише нейното име като „Нейно Величество, Кралската КНАА-КНАА"
или „Нейно Величество, Кралската КНА-К". На повечето от другите светове силният звук
от дишането на хората-рептилии бил записван като „haaa", с меко „Н" в началото, вместо
гърленото „kh". На тези светове Кралица AYA, в своята роля на манифестация на
Пустотата, била позната като Нейно Величество Кралица „НЕН-НЕН" или по-простото -
Нейно Величество Кралица НЕН.
Пер направи пауза. Мату знаеше какво ще последва. Той подготви още един лист
хартия.
- Като Абсолютно въплъщение и Божествена манифестация на Великата КНАА,
Кралицата била Абсолютната ТТ-женска в Империята и следователно Кралица AYA
носела титлата „Нейно Върховно Величество, Божествената Кралица КНАА-ТТ".
Свещената египетска котка., помисли си Мату, докато записваше титлата.
- Като Божествената КНАА-ТТ, Абсолютната женска манифестация на самата
Празнота и като „Първа и Най-важна" UR-представителка на Голямата Празнота, Кралица
AYA била позната като „Нейно Върховно Величество Божествената Кралица KHAA-TTUR".
Това е Богинята Хатор., помисли си Мату, докато записваше името.
- Като Абсолютно въплъщение на Божествената манифестация на Великата КНАА и
като Първа и Най-важна UR-представителка на Пустотата, Кралица AYA, носела титлата
„Нейно Върховно Величество, Божествената Кралица KHAA-UR". С времето, тази титла
станала просто „Нейно Върховно Величество, Божествената Кралица KHAR".Какво ли е това име?, чудеше се Мату.
Сякаш очаквайки този въпрос, Пер започна отново:
- В тази титла на Кралицата, Мату, в титлата на Божествената „KHAR", стои една от
тайните на „Древните", Учителите на Старото, които са основали това Братство.
Кралицата на звездите на ARRA-AN имала властта и богатството на хиляди звезди в
ръцете си. Тя можела да прави каквото си поискала, тя можела да отиде където пожелаела
и можела да има всичко, което копнеела. С такава власт и богатство на нейно
разположение, Кралицата направила свое задължение и своя отговорност да преследва
знанието, да открие мъдростта, да събере най-чудните съкровища на изкуството и да
натрупа богатството на всички култури под неин контрол. И най-важно от всичко, Мату,
тя се задължила... да се наслаждава на всички удоволствия в нейния свят. Нейният ден
преминавал в наслаждение на радостите на изкуството, танца, кулинарните специалитети...
и, особено, тя се наслаждавала и се отдавала на радостите на физическото удоволствие!
Мату се понамести на стола.
- И тя му се наслаждавала, Мату. Тя се отдавала на физически удоволствия на всеки
свят в нейната Империя и се отдавала на физическите удоволствия само с най-
качествените и млади мъже в Империята. Голямата страст на „Нейно Величество,
Божествената KHAR" била да се слее в едно с удоволствията на тялото.
KHAR... HAR... Whore!, препускаше съзнанието на Мату. Можели това да е
източникът на „лошата" дума, която означава „лека жена"?
- За да не си помислиш, че преследването на удоволствията на тялото от Кралицата
било само упражнение за нейните първични животински желания, бъди спокоен, Мату -
имало и друга причина за нейния неутолим глад. Виж сега, малко хора знаят, че в
насладата от страстната интимност се произвежда електрическа енергия. Почти всички
хора се фокусират над повърхностните и незабавни чувства на удоволствието. Малко са
тези, които могат да се насладят на чувствата, които следват интензитета на
удоволствието, така нареченото „следоргазмено състояние". Има само шепа хора, които
разбират тези неща и могат да насочат своето внимание към енергиите, които се създават.
В преследването на удоволствието, Кралицата на ARRA-AN търсела повече от
зареждащото чувство на екстаза... тя търсела да създаде електрическа енергия, която да й
позволи да разшири съществото си и оттук - връзката й с Великата Пустота.
Мату бе тотално удивен... и мълчалив. Боже Господи., помисли си той. Сексът
създава енергия? Електрическа енергия?
- Трябва да ти бъде ясно, Мату... - подчерта Пер - ... това не е оправдание за леко
поведение... напротив. Разюзданият секс не се фокусира над потенциалните енергии, които
се произвеждат и могат да бъдат впрегнати. Моите думи към теб са само обяснение, че има
големи мистерии зад повечето първични и обикновени човешки навици. За нещастие,
човечеството не е било научено как да разпознава тази енергия, нито е било научено как да
събира естествените електрически сили, които могат да дойдат от изразяването на
радостта на душата.
Мату стоеше зашеметен от това, което Пер му обясни току-що. Някъде в акта на
интимност има електрическа енергия, която може да бъде събрана. Без присъда за добро
и зчо, само за правилна и неправилна употреба на електрическата енергия... невероятно!
- В служба на задоволяване на Кралицата били избирани внимателно определени
мъжки рептилии, които имали само едно задължение... да доставят удоволствие на
Кралицата, по който начин тя желае. Хора на изкуството, танцьори, музиканти и експерти
във физическите удоволствия, само най-добрите образци от мъжката половина на SSS имали позволението да бъдат с Кралицата. Ако някой се провалял или проявявал
несигурност, той бил или незабавно ликвидиран, или прокуждан на далечен свят
предназначен за „нежелани". Но ако били верни и покорни слуги, ако били образци в
своята служба към Кралицата, те били третирани като Върховни мъжки на Империята.
Гледайки към „Нейно Величество, Божествената Кралица KHAR", мъжките, които били
винаги до нея, били познати като „KHAR-IM".
Мату почти подскочи... отново! HAR-IM! Nаrет! Място, в което живеят
любовниците! Само че не жени..., а мъже! Боже мой! Боже мой... само ако светът
знаеше? Чудя се какво ли биха казали хората, ако знаеха, че харемът се съставлява от
мъже?
- За да служат като част от Кралските KHAR-IM, младите мъжки били избирани по
тяхната физическа красота и способността им да задоволят Кралицата. С времето
Кралицата поискала от своите учени МАКН да разработят програма за тяхното
„развъждане", която да осигури на Кралицата по-добри и по-красиви KHAR-IM с всяка
следваща генерация. С прогресирането на програмата мъжете действително ставали все
по-красиви и на базата на обучаващите аспекти на програмата, ставали все по-големи
адепти в изкуството на страстта. И помни, Мату, най-успешните мъжки доставяли
„семето", което било използвано, за да се родят Принцесите на Империята. Това служело,
за да се произведат рептилиански Принцеси, които били най-красивите жени в Империята.
Под програмата KHAR-IM някои физически качества, които Кралицата намирала за
нежелани, били премахвани от мъжете KHAR-IM. Тъй като младостта била нещо, което
Кралицата намирала за желана характеристика, мъжете KHAR-IM били програмирани да
имат кратък живот. Това осигурявало на Кралицата винаги млади и здрави любовници. И
въпреки факта, че „издръжливостта" на мъжете в това да доставят удоволствие, било нещо
желано, Кралицата настояла мъжете в програмата KHAR-IM да бъдат развъждани така, че
да имат един или два „пика" на сексуално удоволствие. Тъй като Кралицата имала
възможност за множество кулминации на удоволствие, ограничаването на мъжете до един
или два „върха", подсигурявало това Кралицата да може да има множество партньори по
време на всяко нейно занимание. По този начин скуката никога нямало да завладее
Кралицата.
Мату трудно можеше да повярва на това, което чуваше. Мъжете на звездите на
Орион били размножавани, за да задоволяват Кралицата! Каква концепция само!
-Но Кралицата била същевременно и мъдра, Мату... - продължи Пер - За да държи
доволни жените, които й служат, тя разширила ползите от програмата KHAR-IM към най-
лоялните й и верни помощнички. Впоследствие всички мъже в империята станали субект
на програмата за размножаване. С времето всички мъже рептилии в Империята умирали в
много по-млада възраст, отколкото жените. Рептилианските жени също имали
възможността да се наслаждават на своите млади партньори и поради това, че всички
мъже били способни само на един или два кулминационни момента, те също можели да се
наслаждават на множество партньори, ако пожелаели. Освен това, младите партньори
освобождавали жените от притеснения относно мъжкото его и нуждата им да разказват за
техните невероятни преживявания. А разширяването на програмата KHAR-IM към
останалите родни светове имало и други предимства. С поддържането на всички мъже
млади се предотвратявала възможността те да постигнат мъдрост и зрялост - нещо, което
можело да донесе потенциални проблеми за Империята. Младите и незрели мъже не се
бунтуват срещу основните закони на Кралицата и нейната Империя. А дългият живот не
бил необходим на мъжките рептилии и без това... тяхната цел и без друго била да служат на Кралицата и да доставят удоволствие на нейните лоялни последователи. С времето
програмата KHAR-IM се превърнала в основополагаща за начина на функциониране на
Империята SSS, Мату... - завърши Пер - Това са само някои от причините, поради които тя
била разработена.
Мату бе онемял. Разкритията на Старейшината никога не преставаха ла го изумяват.
Имаше толкова много въпроси. Докато гледаше листите си, забеляза, че Учителя е тих,
сякаш размишляваше дълбоко. Мату си помисли, че може би е най-добре да изчака за
момент. Чудеше се за какво ли щеше да говори Пер, когато отново бе готов за това.
След известно време Пер проговори отново:
- Искам само да спомена между другото, Мату... след време ще разбереш защо трябва
да спомена архитектурата на Империята SSS. В ранните времена на Зеления свят, родния
свят на хората-рептилии SSS, първоначалните рептилиански предци пчели-водни кончета
от SSS, строели своите гнезда от кал. Често гнездата достигали до небето, извисявайки се
над всичко наоколо. Клетките вътре в гнездата обикновено били шестоъгълни, но винаги
били строени около централна камера, която се простирала до ядрото на гнездото.
Централната стая била най-голямата камера в гнездото и имала кръгла подова конструкция
с големи стени и висок таван. Гнездата на няколко колонии често образували огромни
кални структури със заострени кули, които пробождали небето. Когато рептилоидните
хуманоиди еволюирали, те обикновено строели своите убежища с кръгла подова
конструкция и покритие, което правело колибата да изглежда като купол. В по-късните
етапи на тяхната еволюция значимите сгради, като Съда на Империята и Залите за
Събирания, както и други централни зали, имали високи заострени кули с големи кръгли
централни камери или куполоподобни сгради с кръгли конструкции на пода. В ерата на
Кралиците официалните сгради, посветени на Кралицата в нейната роля на КНАА, винаги
имали множество заострени кули и кръгла камера в ядрата си.
Това описание звучеше като модерен небостъргач на Мату.
- В ранните Династии на рептилианските Кралици и докато Кралицата все още била
отговорна, както за ръководенето на Империята, така и за Кралското потомство, учените-
SSS, които работели с развитите от МАКН програми, открили специално хранително
вещество за Кралицата, което й помагало по много начини. Базирайки се на добре
познатия факт, че специални протеини в кръвта на топлокръвните създания подпомагали
производството на отровата, която била необходима за зачеване и раждане, учените от SSS
започнали да разработват екстракти, базирани на такива хранителни вещества от
топлокръвни. Това много специално вещество било познато като S-MA. Течността
действала като „ускорител" на метаболизма на Кралицата. Увеличавал нейните енергийни
нива, давал й повече устойчивост и фактически увеличавал физическата й сила.
Мату повтори името. S-MA... S-MA... Боже мой! Може ли да е било „сома"? Звучи,
сякаш е възможно..., а сомата била позната като „Храната на Боговете"! Пер видя
изражението на лицето на Мату, но не спря:
- Ето още един важен факт, за който трябва да знаеш, Мату. В езика на хората от
Орион, звукът „S"... като представка... бил каузатив. Той буквално означавал „то
причинява", „кара да се случва" или „прави го". Тъй като в този случай „S" предшества
термина „МА", титлата на Кралицата като Кралска Майка S-MA буквално означава „кара
да бъде - Кралската Майка". Тъй като течната S-MA била допълнително разработвана и
пречиствана, били направени и други открития за нейните необикновени свойства.
Продължителната употреба на S-MA например, увеличавала продължителността на
живота на Кралицата. Чрез внимателно рафиниране на различни видове S-MA, било открито, че животът на Кралицата можел да бъде увеличен до стотици хиляди години.
Станало ясно също, че S-MA запазвала жизнени телесните функции на Кралицата. Това
бил нейният „Извор на Младостта" и „Бокала на Вечната Енергия". За да предотврати
възможността други женски, включително нейните собствени дъщери, да се издигнат от
ранговете на Благородници в Империята и да се превърнат в претенденти за Трона и да
узурпират нейната роля на „Абсолютната женска" в царството, Кралицата незабавно
забранила S-MA и всички нейни производни на пазара. Употребата на течността била
ограничена за ползване само от Кралицата. Вторични продукти с по-ниско качество и
съответно много по-малка сила, били предоставени на Кралицата-Майка и Седемте
Дъщери-Принцеси. Всеки, който не бил член на Кралското семейство и който бил хванат в
притежание или употреба на този стимулант, трябвало да бъде екзекутиран на място... SMA
била вещество само за Божествените! Чрез програмата S-MA, Кралицата
допълнително инструктирала нейните учени да продължат с изследванията и разработката,
с което да намерят начин да удължат още повече живота на Кралицата и нейното
семейство. В по-късните фази на програмата S-MA, учените SSS, разработили и
усъвършенствали науката за съживяване и създали програма, която позволявала
връщането на живота на всеки, който бил умрял. След години на интензивни изследвания
смъртта се превърнала в нещо като болест, която можела да бъде излекувана. Чрез
създаването на специални камери учените от SSS открили, че могат да съживяват телата на
хора, които били умрели наскоро. Телата, разбира се, не трябвало да бъдат в състояние на
разлагане, както и да не им е нанесена някаква непоправима травма. Ако имало някакви
незначителни поражения, важните работници в определени области можели да бъдат
съживени, ако били убити при инцидент или дори умишлено. Можеш ли да си
представиш, Мату... - каза Пер с една от неговите дяволити усмивки - ... какво биха си
помислили хората от другите светове, особено ако са примитивни, ако видят същество с
дълга падаща дреха да слиза от светъл сребрист обект, идващ от небесата? И какво, ако
това същество можело да вземе паднал другар, който току-що е умрял... и след това да го
върне към живота. Какво мислиш, Мату... какво би си помислило обикновеното
примитивно същество?
- Би си помислило, че е видяло ангел... - Мату трябваше да го каже - Би си помислило,
че е видяло ангел с Божествената сила да връща мъртвите към Живота.
- Да... - съгласи се Пер - И това възкресение би се възприело като знак, че спасеният е
„специален" или „благословен". Съществото няма да види в тази сцена как един управител
спасява работник, който му носи печалба..., вместо това ще види „благословение".
По дяволите!, помисли си Мату. Бизнес, а не доброта! Разбира се, те можели да
спасят всеки посветен на каузата работник, който носи печалба! По дяволите!
- Относно Кралицата, Мату... - продължи Пер - ... реанимацията значително удължила
нейният жизнен цикъл, отличителна черта достойна за „Абсолютно Божествената". Ако
евентуално станела жертва на инцидент или умишлено покушение, тя можела да бъде
съживена.
Мату видя един недостатък в този план.
- Но тогава би било необходимо да има доверие на тези, които контролират процеса,
нали Учителю? - попита той - Дори ако за процеса са нужни няколко души, не трябва ли да
има доверие на абсолютно всеки един от тях?
- Забравяш нещо, Мату... - каза Пер - Забравяш, че учените МАКН били дали на
Кралицата възможност да програмира всички нейни служители. Чрез програмиране на
служителите в контролната зала и всеки участващ в процеса, Кралицата можела да бъде сигурна, че те ще се подчинят на всяка нейна команда. Със сигурност това изисквало
Кралицата да знае всеки детайл от процеса и че тя е единствената, която държи финалните
кодове, но да не забравяме безкомпромисността и ефективността на Кралиците от
ARRAAN. Не трябва да си с голямо въображение, за да разбереш, че Кралицата би взела
всяка необходима предпазна мярка, за да осигури безопасността си в камерите за
реанимация. Мога да те уверя, Мату..., тя изпипвала нещата детайлно.
Би трябвало да го прави., помисли си той.
- Но с времето, успехът на програмата за съживяване бил повлиян от едно неочаквано
усложнение. Учените открили, че дори и с предимствата на S-MA, продължителната
реанимация на Кралицата все пак се отразявала негативно на нейното тяло. За да решат
проблема на това износване, учените от програмата S-MA изследвали и развили науката на
регенерацията в опит да произведат заместващи части за тялото на Кралицата. Взимайки
клетъчен материал от самата Кралица, учените успели да клонират цялото тяло на
Кралицата, като по този начин можели да доставят части от нейната анатомия, които
можели да се ползват, за да заменят наранени или напълно унищожени части от тялото й.
С времето няколко клонирани тела на Кралицата били пазени непокътнати и жизнени в
случай, че се наложи трансплантация или заместване. С успеха на този аспект на
програмата на Кралицата още веднъж й била дадена възможността да удължава живота си
до още по-големи и почти невероятни времеви периоди.
Пер направи пауза за момент.
- Запиши си тези неща, Мату... - инструктира той младежа - Ако си спомняш, името на
Кралицата винаги било AYA, или понякога ARRA. В нейната позиция на същинско
въплъщение на Празнотата, като Кралица на Империята, като Върховна женска... всички
тези титли показват важността на нейното физическо съществуване. Нейното тяло, Мату,
следователно, било най-важното тяло в Империята. То било познато като „Върховното
тяло" или „Тялото на Най-висшата". Можеш ли да ми кажеш каква би могла да бъде
титлата на нейното тяло?
Мату бе хванат неподготвен. Той се обърна за помощ към записките си и намери „най-
висша".. или AN. Тялото ще бъде „контейнер" или BI. Следователно... Най-висшата... AN,
тяло на... BI.
- AN-BI, Учителю? - предположи Мату.
- Това е вярно... - отговори Пер - AN-BI е правилно. „Тялото на Най-висшата" на
Нейно Величество Кралица AYA или „Тялото на Най-висшата" на Нейно Величество
Кралица ARRA, Мату, как би се казвало то?
Тялото на Най-Висшата... AN-BI, на Краища AYA...
- Би било AYA-AN-BI или ARRA-AN-BI... - записа си Мату.
- Прав си отново, Мату... - усмихна се Пер - ARRA-N-BI би била официалната титла на
тялото на Кралицата, която заема Трона. Точно тази титла била дадена на Програмата за
регенерация и тя официално била позната като Програмата ARR-AN-BI. Не би трябвало да
бъде изненада за теб, Мату... фактът, че древната египетска дума за подмладяване била
„RENPI".
Мату си записа и тези думи. Когато приключи, той погледна към своя Учител. Боже
мой!, помисли си той. Знай, че тези неща са верни, свидетелствата продължават да се
натрупват..., но кой е записал всички тези неща?, чудеше се той. Кой е предал това
познание на човешките същества?
Преди да може да зададе въпроса си, Пер започна отново: - В една от финалните фази на програмата S-MA, елитните учени МАКН, които сега
били познати като учените по „Произхода", поради своята способност да създават и
манипулират Живота, били инструктирани да се опитат да изолират и да заловят
„съзнанието" на дадено същество. Надявали се, че ако „съзнанието" можело да бъде
заловено, някак си може да бъде трансплантирано в друго тяло. Помни, Мату, това били
същите учени, които разработвали науките за преправяне на съзнанието, които били
използвани толкова успешно в програмите за контрол над населението. Въпреки че
задачата била монументална и изглеждала с малка вероятност за успех, след милиони
години и безброй провали, учените по Произхода МАКН - успели. След неуморни опити и
гениални хрумвания, бил разработен процес, който позволявал цяло съзнание да бъде
трансплантирано от едно тяло в друго. Една от трудностите, с които се сблъскали обаче
била, че първоначалното съзнание на тялото-приемник не можело напълно да бъде
премахнато без да се прекрати животът на това тяло. В резултат на това, след трансфера на
„съзнание" новото тяло било с две напълно различни личности. За да се преборят с
потенциалните проблеми на объркване, учените по Произхода били принудени да добавят
втора процедура към трансферния процес. Вече се знаело от програмите за контрол над
съзнанието на МАКН, че мислите и спомените можели лесно да се имплантират в мозъка
на конкретното същество. Също така се знаело, че определени спомени можели да бъдат
елиминирани в конкретния субект. Чрез увеличаване на процедурите и подсилване на
интензитета на техниките за изтриване на паметта и имплантиране, след трансфер на
„съзнание" разумът на тялото-приемник можел да бъде накаран напълно да възприеме
новото съзнание. След процедурата тялото-приемник щяло да вярва, че новото съзнание
винаги си е било оригиналното такова за това тяло. А какво ставало с оригиналното
„съзнание"? То изпадало в подсъзнанието на тялото, където понякога щяло да се показва
на повърхността, като ярък сън или необяснимо видение.
Уау!, удивяваше се Мату. Цяло ново съзнание... В друго тяло! Удивително!
- С успеха на програмата за трансфер на съзнанието на МАКН Кралицата от звездите
на Орион имала властта да прехвърли цялото свое съзнание в едно от клонираните
ARRAN-BI-тела. Ако възможно най-лошите обстоятелства станели факт, ако тялото на
Кралицата било значително повредено, нейното съзнание можело да бъде прехвърлено
напълно. В комбинация с успехите на програмите за регенерация и реанимация Кралицата
имала възможността да удължи своя живот отвъд всякакви граници и въображение. Когато
нейните поданици и населенията на другите светове твърдели, че Кралицата на Империята
била „обладана" от „Вечен живот"... те на практика били прави. Поради напредъка на
Науките по Произхода, тя била близко до постигането на безсмъртие. Докато поколения
нейни поданици живеели и умирали, Кралицата надживявала всички. И чрез ограничаване
на най-сложните процеси от Науките за Удължаване на Живота единствено за себе си,
рептилианската Кралица се подсигурявала, че ще може да живее милиони години и че ще
остане най-мъдрото, най-интелигентното и най-опитното същество в цялата Империя.
Удивително!, каза си Мату. Просто удивително! Тогава внезапно му хрумна една
мисъл:
- Но как можела да се довери на хората, които извършвали процедурите по трансфер
или процесите на клониране, Учителю? - чудеше се той.
- Добър въпрос... - отговори му Пер - Всеки техник, учен или който и да е свързан с
Програмите за Удължаване на Живота, бил подлаган на Програмите за промяна на
съзнанието на МАКН. Всички мисли, които били опасни или можели да застрашат
Кралицата, били напълно елиминирани и били имплантирани мисли на абсолютна лоялност и подчинение. Чрез тези предпазни мерки Кралицата можела да се подсигури, че
учените и хората, които ръководели която и да е от операциите или процедурите по
Програмите за Удължаване на Живота, ще правят точно това, което тя искала. Вярвай ми,
Мату, Кралицата се обезпечавала добре, че няма да бъде предадена на нито едно
равнище... и за да го постигне, тя използвала в пълна степен програмите МАКН..., за да
контролира всекиго, когото било необходимо да контролира. И ще бъдеш изненадан за
някои от хората, които били включени в програмите МАКН.
Мату бе сигурен, че нямаше да бъде.
- За да запази живота на високопоставени работници и администратори, които били
безценни за поддържане на системите в Империята, Кралицата заповядала за ключовия
персонал да бъдат използвани опростени версии на клониране и реанимация. В програмите
за клониране и реанимация били включени важни командири, администратори и асистенти
и ако техният опит и познания били важни за администрацията на Империята, системата за
трансфер на „съзнание" осигурявала това, съзнанието им да не бъде изгубено за
Империята... и в частност за Кралицата. За да бъде поддържана SSS-T-IM силна, на
различни важни членове на Империята били осигурени много по-слаби версии на S-MA,
като по-силните флуиди били предназначени само за частно ползване от Кралското
семейство. Но Върховната S-MA била стриктно пазена само за Кралицата. И... като крайна
мярка на сигурност, Мату, Кралицата подложила Кралицата-Майка... и своите Дъщери...
на програмата за контрол над съзнанието МАКН. По този начин Кралицата си дала сметка,
че никой, дори собственото й семейство, няма да има дори една едничка мисъл за бунт или
възражение към нейното Управление.
Пер приключи и се изправи отново.
Мату можеше само да го гледа втренчено. Какъв невероятно безжалостен управник
била Кралицата на Орион... И все пак, по един странен начин, Мату можеше да разбере
предпазните мерки. Ако бях на нейно място, вероятно щях да постъпя по същия начин.,
мислеше си той. Но все пак... Кралица на Империя с хиляди звезди... цивилизация от
същества с рептилоиден произход от звездите на Орион... контрол над съзнанието,
реанимация, клониране и трансфер на съзнанието... какво ли би казал останалият свят,
ако знаеше наистина, че тези неща съществуват..., че не сме сами в галактиката?
Те вероятно не биха искали да знаят., отговори си сам той.

> Глава IV Вълчите Крале от AST-AR                                                                                                                                                                       

Няма коментари:

Публикуване на коментар