сряда, 7 юни 2017 г.

Радиестезия/Таблица на Менделей с 12 прости тела по малкоAрабските числа не са измислени а открити с махало.Те обозначават простите тела в матрицатта. На ХВ те дават серия отговаряща на числата им,нечетните числа са (-) а четните (+). Но на ВВ,се получава съвсем различно явление. Сериите над арабските числа показват броя на електроните на простото тяло от таблицата на Менделеев,с ъответствуващ на поредния му номер.Така числото 30 и цинка, на ВВ дават серия 30, но някои двойни тела например Хелий /2+2=0/ ще дадат нула. Редките газове в матрицата съответстват на знаците -деление/:/

-Хелий, събиране/+/

-Неон, изваждане/-/

-Аргон, умножение/х/

-Криптон, коренуване

-Ксенон, логаритмуване


С махало на ХС могат да се извършват всички възможни аритметични дайствия и махалото показва резултата след равенството.

Проверяваме имали прости тела след 92 и 93. Над радий махалото на ВВ ще покаже броят на електроните на всяко съществуващо просто тяло 94 дава Х(-) и В(+), 95 има Х(-) и В(-), 96 като 94 и 97 има Х(+) и В(-).

След това от 98 на горе не откриваме никакви вълни до ел.124(-)празнота.

Числото 155-дължината на атомна дезинтеграция, би трябвало да не даде никаква серия, но тъй като е от семейството на 124 дава неговата серия. 155-124=31,5х31=155,4х31=124 4х1,55 =6,20(максимална дължина на ХВ на светлината)след това разтояние вълните изчезват.А с бяло и черно 2х2м., макс дължина на ВВ става 10,20м.

Както цветовете, които лежат на вторични вълни на празнотата-124, така и първите 92 елемента на Менделеев също лежат в/у вълни 124. При 44-те метала в човешкото тяло, имаме следователно 44 линии 124. Произведението на тези две числа е 545х10 545 е общата празнота 124 + 421.

Телата в таблицата на Менделей от 92 нагоре притежават по 4 килийки, първата е тяхната собствена, втората инфра вълни, трета 124 и четвърта ултра вълни. ИВ и УВ се детектират с стрелки на кръст. След последния реален елемент 97 и трите му килийки, следва 421 и три пъти УВ, 124 и три пъти ИнфраВ. и накрая 421(+)празнота. Или общо имаме след 92: 3+4+4+4+4+4+8 = 31 килийки 155-124=31.

При това положение таблицата М има 98 елемента=14х7. Ние можем да разпределим простите тела било в 7 или 14 линии 124 и пак ще констатираме същите доказателства. Класиране на броя на електроните на последните елементи по електронни слоеве. От Торий-90 до ел.97 имат до пети ел.слой еднакъв брой електрони,2-8-18-32-18. Последния седми за всички е с два електрона. Различават се по седми ел.слой от 10 електрона за Торий до 17 за ел 97.

Ако впишем броя на електроните в отделните 7 нива за ел 98 , 2-8-18-32-18-18-2 те не дават никакви вълни. Тялото 98 не съществува в свободно състояние в природата, по същия начин до 123, не срещаме никаква нова серия.

Серията на 124 ще бъде с 26 електрона в повече 98 и се записва с 9 числа като в 5-ти електронен слой записваме 18+18, в 6-ти-18, в 7-ми-8 и в девети ел.слой записваме 2 електрона. Тези девет числа можем да навием на Па-Куа и се превръщат в компас. Чертежът не излъчва никакви ХВ. Дава серия 5 на светлината в целия кръг. Дава закон за подобните с 93, електричество Д, радия и др.

Празнотата следователно излъчва електромагнитни вълни. Тези закони следват законите на електронното групиране на простите тела и с тях се завършва семейството.Тези вълни се съгласуват отлично с магнетизма със светлината, с ел.Д със състава на нашето тяло/44 метала/, с атомната дезинтеграция. Следователно празнотата е необходима за живота.

В/у допълнителния линеал на Тюрен вълните на радия спират до делението на урания 92. Ако поставим пръста на лявата ръка в/у радия махалото бие в/у деленията от 93 до 97 и124. Този път не радия дава вълната си, а човешкото тяло, в което елементите от 93 до 97 се съдържат и техните статични/носени/вълни се носят по носещата вълна на радия и махалото ги отбелязва с люлеения с/у 93-97.

Поставяйки пръст в/у инфра, ултра и 124 махалото спира, не се намират в тялото. Но организма излъчва от тези вълни навън. Човешкото тяло излъчва навън, по оста на тялото ,очи /124празнота(-) дясно, 421(+)ляво и 545 обща празнота от епифиза/всички ултра инфра и 124.

Върху анатомична карта с радий редуваме свидетелите на горните елементи и с показалец или показалка обхождаме картата в момента когато посочим вълната на веществото подобно на свидетелите махалото ще бие м/у радия и върха на показалката. Когато почне да бие перпендикулярно на тази посока/вторична вълна/ локализираме точната точка.

Елементи 85 и 87 в жлезите, ел.93 в целият мозък.Останалите ел. 94,95,96,97 са подредени слизайки от гл.мозък по продължение на мозъчния възел на врата,94 горе и 97 долу.Накрая,124 е със седалище в очите.Без съмнение той е който позволява на очите да изпращат визуалните си вълни надалече,със скороста на Светлината а от епифизата мигновенно.

От празнотата произлизат всички прости тела, тя съдържа максималния брой електрони и електронни слоеве. Дезинтеграцията тръгва от изток, в посока(-), започва от празнотата 124(-), напуска зелено, ултра и инфра зелено и достига до следващия ел 97 с максимален брой електрони /но след 124/. Тези последните напускат материята един по един/с явления на верижна дезинтиграция/ като упадат по номер. 97 става 96 ,95, 94, 93 и спира там, от там се почва по нов начин до ел.80, след това 72, 47 и т.н. до нищо=0. 


 Айнщайний, Es

Елементът с пореден номер 99 е измама синтезиран при интензивно неутронно облъчване на уран 238. Не се среща в природата

Още една измама Нобелий, No

Елементът с пореден номер 102 е кръстен в чест на Алфред Нобел (Alfred Nobel), основателят на Нобеловите награди за природни науки, икономика и мир. Открит е през 1958 г. от Алберт Хиорозо (Albert Ghiorso), Torbjorn Sikkeland, John R. Walton и Глен Сийборг (Glenn T. Seaborg) от Университета на Калифорния в Бъркли (University of California, Berkeley, CA, USA), чрез бомбардиране на кюрий (атомен номер 96) с въглеродни йони. Има и друга версия за името, че е наречен в чест на Нобел, тъй като първото съобщение за откриването на 102-ия елемент е било направено в 1957 г. от група учени при Нобеловия институт по физика в Стокхолм, но експериментите за потвърждаване на откритието се оказали неудачни!

Останалите 10 също са измама. В холограмата има 98 прости елемента а не 110. При следващата холограма кодовете може и да се променят.

  

Няма коментари:

Публикуване на коментар