петък, 9 юни 2017 г.

GIFS - 41 / Angels and Demons
В четвъртата книга Иасана е казано;

„Слушайте с ушите си онова, що е съвършено и изследвайте го добре, с ясен ум, за да може всеки от нас да знае що трябва да прави за тялото си, преди да настъпи Великият ден. Защото ние ще получим награда за поучението, което сме прилагали."

„Двата първоначални духа - и самите те са добили названието си според двете си естества: едното добро, другото - зло по мисъл, по думи и по дела. От тези два духа Мъдрият дух е съумял да избере правдивостта, което не е направил духа на заблудата."

„И двата духа са се срещнали в самото начало, за да образуват първото създадено същество и да го надарят с живот и със смърт. И така ще бъде със всички същества до свършека на света: злото ще отиде при злия дух, а чистата мисъл - при справедливия дух."

„От два духа злият дух е предпочел престъпните дела. Доброто е било предпочетено от твърде благодетелния дух, който има за облекло Небесната Светлина и който се нарича Ахура Мазда."

„Не променяй никога чуждестранните имена, с които Бог е означил нещата и съществата. Защото съществуват имена, които притежават неизразима двигателна сила, вложена в Свещените неща."


           

Времето прекарано на тази земя, е дар който трябва да се мъдро.

Не пилейте излишно думите и мислите си. Помнете че и най-простите действия(думи и мисли) оставят неизмерима следа в света и тя съществува вечно( до следващата пралая/(санскр. प्रलय, pralaya, «разрушение»)


Като мехурчета във водата световете се раждат, съществуват и се разтварят във Върховния Бог, който е материалната причина и опора на всичко.

Видимите обекти, такива като физическото тяло и пр., са родени от невежеството (авидя) и са тленни/чезнещи като мехурчета.

Човек трябва да осъзнае чистия Брахман като “Аз съм Брахман”, като нещо напълно различно от тях.

Бидейки различен от тялото, аз не се раждам, нито раста и остарявам, нито умирам.

Тъй като нямам сетивни органи, няма как да съм привързан кам сетивните обекти, такива като звук, вкус и останалите.

Тъй като нямам ум, аз не изпитвам мъка, желание, омраза, страх и т.н. и действително писанията декларират, че Атман е без прана, без ум; той е чист.


Така, както слънцето се появява от само себе си след като зората е разпръснала тъмнината, така Атман се разкрива от само себе си, когато невежеството бъде разрушено от знанието.
Няма коментари:

Публикуване на коментар