вторник, 20 юни 2017 г.

Луциферианското наследство - 2ч.

КРЪВНАТА ЛИНИЯ НА ГРААЛА И ТРЕТИЯ РАЙХ

В своята книга “Империята на Черното Слънце”,Джоузеф Фарел казва,че ...”арийската раса е тази,която е свързана със Светият Граал”. Тук може да се направи доста интересна(и разбира се,очаквана-от писаното по-горе) асоциация.Хората с “благородна кръв” са тези,които са потомци на онези висши същества, които са наричани Нефилими, Аннунаки, Паднали Ангели. Съществува легенда,че при тези хора кръвта посинявала, защото не била пригодена да взаимодейства с азота. Синята кръв е синоним на “царска кръв”. Дали тя е приоритет на определени индивиди,родове или на цели народи? По-горе се изброиха египтяни, шумери, келти, даже нордици! При всички тях се наблюдават общи символи и емблеми-змия, звездата Сириус, дракон(нерядко-червен), символът на Черното Слънце и много други. Прабългарският род Дуло също е свързан със Сириус и има за покровител дракон или змеят Барадж:

"...Решил Аудан,
че Всевишнияте посочил Барадж
като знак за своята милост
към българите.
Той помолил Барадж
да се засели в планината Урми в Есегел.
И заповядал да извезат на знаме
образа на Барадж..."

Освен това е известен фактът, че по нашите земи са обитавали какви ли не арийски племена-келти, нордици, дори египтяни. А колко много се говори за шумерският произход на прабългарите...Това личи в приликата за много сходства при символите, обредите(и прабългарите и шумерите са правили ритуални трепанации).Интересна е и приликата в много от имената на боговете и при прабългари и шумери-да сравним
божеството Мардук и прабългарският алп Мардукан. Те не само имат прилика в имената ами и във характерите си. А прабългарската митология и религия има прилики като цяло и със шумер и със нордиците. Тези факти дават голям повод за размисъл.

КОИ СА ВСЕ ПАК ХОРАТА С “ЦАРСКА КРЪВ”

Идеята за “арийската раса” е белязала един голям исторически период,който за много хора носи черни асоциации.Става дума за периода на Втората Световна Война и Третия Райх.Арийската идея се е проповядвала от германските мистични общества “Туле”,”Врил”,”Черното Слънце”,”Нов орден на Темплиерите”,”Орденът на Теософите”.

Виждането за арийската раса при тях съвпада до голяма степен със описанието на потеклото на Падналите ангели.

Те са били смятани за руси и синеоки,със светла кожа. Първоначално така са смятали и Туле и останалите общества. Но по-късно я отхвърлят. Химлер в едно свое писмо обявява, че такова “разграничаване” не е много “конструктивно” . Крал Дагоберт Втори е бил изобразяван тъкмо по обратния начин-с дълга черна коса,тъмни очи и тъмна кожа. Във описанието за руси коси,сини очи и светла кожа просто се вижда ликът на...Луцифер.


Арийците са господстваща раса, те са Царете на Земята. Така ги представя и Книгата на Енох,в която Йехова показва презрението си към тях и заповядва те да бъдат избити. Презрението му към силните,по-умните,по-съвършените и същевременно защитата над по-слабите,”робите” е показателна. Както стана ясно,това е била и причината да бъде изпратен Потопът, но Ной спасява Кръвната линия.

“4. От този момент насетне господарите на земята ще престанат да бъдат силни и възвишени. Те не ще могат да гледат светите мъже в лицето; защото светлината на праведниците и на избраните ще може да бъде съзерцавана само от господаря на духовете.

5. Обаче силните на този свят съвсем няма да бъдат унищожени; те ще бъдат предадени на праведниците и светите мъже.

6. От сега насетне няма да има никаква милост за тях от Бога, тъй като с времето на живота ще бъде изтекло и времето за милост. “

В своята Книга на Закона,Кроули също споменава за потомците на Граала-“Не сме ние за бедните и отчаяните,но господарите на Земята са от нашия род...тъпчете окаяните и слабите...падналите не жалете”.Думата “Цар” ,”Господар на Земята”,
Разделението на “висши” и “нисши’ в Книгата на Закона е често срещано. Така са виждали нещата и обществата на Третия райх.Онези,които не са били от арийско потекло,са били смятани за загиваща раса и “полухора”.Но все пак не са проповядвали идеите за геноцид.Хитлер по-късно внася тази идея,за да изпълни своите болни амбиции.

Интересното е,че въпреки антихристиянските си идеи,много от членовете на Туле създават т.нар. Ариохристиянство. Естествено,това не е Христос, познат от църквата.
Идеите,заложени в книги като “Шифъра на Леонардо”,”Светата кръв и Светият Граал” съвсем не са нови.”Новото” в цялата работа е, че не Господ/Йехова е баща на Христос, а отново Луцифер-защото цар Давид,Соломон са просто една от многото Кръвни линии,водещи началото си от Падналите Ангели.

В Бхагавад Гита, Бог Кришна отправя критика към Арджуна казвайки: “От къде се взе у теб това униние и колебание, Арджуна, несвойствено за Ариеца и затварящо ти пътя към небето?”. В този смисъл ариец означава “два пъти роден” или посветен.

За индийците и персийците,думата "ариец" е дадена на "краля-спасител" или Дхарма Раджа,с кшатрия,като Божествен носител на Дхарма и техния Брахмин или жрец-маг като духовен водач. Задължение на благородника,"ариеца" е да пази свещените и светските закони на страната и ако прави така,той ще стигне по-близо до Царството на Абсолютната истина или Брахман.Както споменах, самата дума "арийски" означава "царски"."

Ето какво казва и Блавадска по въпроса:

“Арийската раса,например,сега варираща от тъмно кафяво,почти черно,червено-кафяво-жълто и накрая до най-белия цвят са от един и същи корен-Петата, Коренната Раса и произлизат от общ прародител, който е живял преди 18 000 000 години и 850 000 години назад, във времето на "потъналия континент Атлантида”

Твърди се, че арийската раса може да си върне "някогашната слава" и да достигне нивото на Свръхчовека. Когато това се случи, материалния свят ще се подчинява според волята на арийците и те ще могат да му влияят, т.е. да реализират психически феномени на материално ниво, които не се ограничават до прости ефекти като телекинеза, пирокинеза, а да контролират физическите процеси с ментална сила. Дали това не означава пресъздаване във онази степен на развитие, която са имали атлантите,но в някакъв по-особен,по-нов вариант, който успява да надмогне техните недостатъци,които са ги довели до катастрофа?


ОБЩЕСТВО “УЛТИМА ТУЛЕ”

Туле е била основана от един турски франкмасон на Рудолф Фон Себотендорф. Той е бил последовател на идеите на Суфи и Елена Блавадска,член на турския Гранд Ориент..Идеите, които са развивали,са били силно антихристиянски и антисемтски. Освен това са вярвали, че арийската раса произлиза от Атлантида(или “по-късният” й вариант-намиращата се отвъд полярния северен кръг Ултима Туле),
че дълбоко в Земните недра са съществували подземни градове-каквато е Агарта и са населявани от свръххора.Тази идея звучи като псевдонаука, освен ако не приемем,че тези градове са се намирали в по-финните енергийни пластове на Земята.

От постъпващите в Туле се е искало да докажат арийски произход до трето коляно. Девизът им е бил:"знай че си германец,пази кръвта си чиста".Негови видни членове са били Рудолф Хес,Дитрих Екхарт,Ханз Франк,Карл Харер и др.Хитлер не е бил член на Туле. Други видни членове на този орден са били графиня Хейла Фон Уестарп,принц Густав фон Турм. Те са били убити от нелегалното комунистическо управление в Мюнхен..

Членовете на Туле били много-в Бавария също достигнали огромен брой, към 1500.Влиянието на ордена силно нарастнало и станало част от т.нар. Нацистка партия. В Мюнхен, столицата на Бавария агенти на Туле инфилтрирали комунистическата партия и се заели да я разрушат,като отвлекат партийния лидер Курт Аиснер и по този начин да ударят комунистическото правителство в Бавария.

В Германия един друг тулист на име Антон Дрекслер се опитал да свърже Туле с крайно десните партийни сили. По този начин, тази "смесена" партия се нарекла Мюнхенска-Германска комунистическа работническа партия.През 1919 г Хитлер се среща с видни нейни представители и германската работническа партия се преустройва в национална социалистическа работническа партия.

И тогава Туле се превръща в заплаха за партията.Работническата партия набира сили и започва да обвинява членовете на Туле в какво ли не и да ги преследва. Себотендорф е обвинен във фатална грешка от небрежност поради което няколко от най-важните членове на Туле, имащи ключова роля попадат в ръцете на комунисти те и биват екзекутирани.
Себотендорф избягва в Швейцария,а после в Турция.Връща се в Германия през януари 1933 година,но после отново избягва през 1934. Той е бил немски военен агент в Турция до 1945г.А май месец 1945 се самоубива,като скача от Босфора.

Съдбата на Туле е била трагична,но въпреки че са били жестоко репресирани,в нацистките идеи техните концепции остават. Генерал Хайнрих Химлер, за разлика от Хитлер е имал голям интерес във областта на мистицизма.


ОКУЛТНИТЕ СИЛИ,СТОЯЩИ ЗАД АРИЙСКАТА РАСА?
Черното Слънце е неизчерпаем енергиен източник.Неговата история датира далеч при шумерите и Акадия.Според тази доктрина имало две слънца-едно видимо,”бяло”,което е нашето сълнце и черно-което е невидимо,”духовно”. Във митологията на Шумер и Вавилонто е свързано със идването на “Краля на Кралете”. Можем отново да си спомним за иконата, която е намерена преди няколко години в една катедрала в Женева

Според някои,то се намира в центъра на нашата галактика.Но според езотеричният автор Schwaller de Lubicz, който имал интереси в областта на алтернативната египтология, т.нар.
Черно слънце се оказва дълбоко свързано със Сириус.От една страна това има определен смисъл. Според тибетецът Джавал Кхул,”Великата Бяла Ложа на Сириус е подобна на Великата
бяла ложа на Земята. Двете са така свързани, както душата и личността”. Гарет Найт,в своята книга “Кабалистичен Символизъм”,в главата за сефирата Даат твърди същото-че “Сириус е слънцето зад нашето слънце”.

Но Сириус едва ли е неизчерпаем извор на енергия. Според други езотерици,които имат подобна научна(или за някои ще е “псевдонаучна”) ориентация каквито е имало много всред членовете на Туле, Черното слънце е нещо подобно на черна дупка или вихър,който е отворен директно към квантовият вакуум или “точката на нулевата енергия” или просто Непроявеното.
Това, от гледна точка на хаос магията не е нищо друго, а хаос сфера! Ето защо се смята,че е извор на неограничени възможности и сила.

Можем да си спомним моментът в “Ритуалът на Наблюдателната кула” на Израел Ригарди,в който адептът отваря вихър,в който да обитава “невидимото слънце на духа”.

По време на една дискусия на 28мата степен на Шотландския масонски ритуал, Албърт Пайк казва:"в природата съществува мощен енергоизточник, който може да даде сила на един човек
сам да промени лицето на света".

Идеята за Черното Слънце не е творение на обществата на Третия райх. Но те я приемат и разпространяват. Символът на Черното слънце за тях е Свастиката, която също е своеобразен
вихър.А черният, белият и червеният цвят,които я “обграждат” са свързани със Сириус.

Енергията на Черното слънце е била известна като Врил. Идентична е със Киа на Хаотиците.
На нея е кръстено и друго такова немско общество.

ОБЩЕСТВО ВРИЛ

Думата "Врил" е взаимствана от една научно-фантастична новела на име "Врил-силата на идната раса" от Едуард Литън.Публи-кувана е 1890г.В нея се разказва са една раса,която живее под земята и владее осовен вид енергия. Думата "Врил" има шумерски корен и означава "като боговете". Врил е система,много подобна на Рейки,но може да действа добре както за "доброто",така и за "злото".

Кога точно се е появило на бял свят това братство,не е известно. Според някои то е било нещо като вътрешен кръг на Туле. Други казват,че е поддържало връзки с Херметичния Орден на Златната Зора.

Що за сила е Врил все пак и с какво е грабнала вниманието на тия тайни общества? Беше ми попаднал цитат от една книга за нацисткия окултизъм в която се казваше,че в центъра на земята има "имплантиран" къс от прима материя(или частица от т.нар.философски камък), към когото Древните Атланти са били свързани и са черпили сила. Този къс някои го оприличават на нещо като суперкомпютър или енергиен източник.

Общество Туле наред със всичко се е занимавала с нещо,което някои наричат разширена технология,други презрително биха го нарекли псевдонаука. Както стана ясно,те са вярвали,че Арийската раса произхожда от Алдебаран-звезда от съзвездието Козирог. С помощта на Врил,която те активирали с помощта на медитативни упражнения, се задвижвали специални съоражения, летателни апарати, които съществували по времето на Атлантида. Целта им била да достигнат Алдебаран. Работили са съвместно с още едно от тайните общества в Германия,казвало се е "Хората на Черния Камък" или DHvSS. Твърди се,че са получили схеми за машина за пътуване в космоса и между измеренията от "хората от Алдебаран".

Видни членове на Врил са били Адолф Хитлер, Хайнрих Химлер, Рудолф Хес, Алфред Розенберг, Херман Гьоринг и др...

Туле и Врил са били подкрепяни и подпомагани от един специален отдел на СС известен като Е4.Търсили са алтернативни енергии и технологии-леталтени апарати и евентуално оръжия. Имало е проекти да се произвеждат такива серийно. Първите проекти били за...летателни дискове или т.нар.Рундфлугцойг. Едно от най-големите постижения на Туле бил електромагнитногравитационния двигател на име Тахионатор 7. Използвали т.нар. "апарат на насочен магнитен поток" ,съчетан с динамо на Маркони(въртящ се резервоар ,който съдържа сгорещен живак) и и генератор на Ван Де Грааф. Въртящите се полета включвали динамото и това водело до редукция на маса.

През 1941 Хитлер забранява тайните общества и Туле и Врил,които били под егидата на СС и Е4 минали в нелегалност и се преименували на "Веригата". Твърди се, че членвете имали телепатичен контакт помеждуси.Врил са пазили тесни връзки с Аненербе-бюрото за окултни изследвания на СС.

Туле и Врил продължили да развиват своите технологии и 1939-1945 създали първите летателни дискове. Туле се заели с разработки на широки летателни дискове Ханебу 1-3,докато Врил са искали да се сдобият с машини за дълги полети.През 1944 бил създаден един огромен летателен диск на име Врил 7 Гайст(или Дух). Друг такъв апарат бил Апаратът Андромеда-широк около 139 м цилиндър.

Специален модул на име Зондербюро(Спешно бюро) 13 било създадено от ВВС за да изследва странни феномени като "летящи дискове" и летящи "цигари".През септември,1944 един пилот на МЕ-262 пилот забелязва един от летящите дискове на Андромеда и се обажда в Зондербюро 13,а те побързали да покажат абсолютно невежество за тия феномени.

"Магическото око на Врил" е било митичен апарат за нацистки шпионаж,който е бил направен с електромагнитно-гравитационен апарат, поставен в кълбовидно тяло,не по-голямо от диня и било снабдено с малка камера и микрофон, както и предавателна антена.

Най-мощното съоражение, което Врил се е опитало да конструира било машина за пътуване в други измерения или Jenseitsflugmaschi-ne.Научния свят ще протестира,че такива прототипи въобще не са били открити.

Известно е също така,че Врил са искали да евакуират всичките си технологии далеч от Европа в една секретна база на Антарктида, База 211. Там са искали да отворят портал към Андромеда и да извършат верижен полет. През 1944 те напускат Германия и след това никой не им открива следите...

ИЗВОДИТЕ?

Много се спори дали цитираното Общество на Сион в книги като “Шифъра на Леонардо” или “Светата кръв и Светият Граал” е истинско или митично. Говори се много,че такова има, но съвсем не е древно, а се е “родило” 1956 та година. И така да е,”тайната”,която “крие” е била позната на много други преди него. И заради нея са се водили войни. Тя е била толкова ревниво пазена.Вярно е, че Хитлер много е почитал легендите за Светият Граал и е накарал своите подчинени “магове” да отидат до Франция и да го издирват. Известна е историята за Копието на Съдбата,което той открива в една библиотека и медитира над него. И така придобива способностите си на Фюрер.

Интересното е, че доста съвременни езотерични учения са пропити с този мистицизъм.За Кроули говорихме, но и то си е ясно, че неговите идеи стоят зад мистицизма на Третия Райх,
нищо, че самият Кроули е бил против фашизма, геноцида и диктаторите.

Учението, известно като Уика също съдържа много от тях.Дорийн Валиенте,в своята книга “Вещици от бъдещето” казва,че “едно от имената на силата,която поражда магията е врил”.
Освен това можем да си спомним и за “тъй както Чашата(граалът) е на Богинята и атамеят
(копието) е на Рогатият Бог,двете съединени носят благословия”. Скот Кънингам също казва
“Нека Копието отиде при Граала, Духът при Материята, Мъжът при Жената”...Какво още да кажем за умиращият и възкръсващ Рогат Бог, който се връща по Юл, Зимното слънцестоене,
когато изгрява Черното слънце,в момента на навлизането в астрологичният знак на Козирога. Досущ като убитият и възроден Крал. Примери могат още много да се дадат.

Съвременният Ню Ейдж е пълен с тия идеи.И точно тук е мястото да споменем за т.нар. извънземни и НЛО. За християнската църква идеята за съществуване на извънземни е някак неудобна и доста християни гледат на това като поредната запаха за устоите на тяхната вяра.
Затова, за да съчетаят двата възгледа,те използват универсалното си оправдание-те са Паднали ангели. Обаче точно тук не са далеч от истината.

Идеята, че Стари Езически Богове=Паднали Ангели=Извънземни е видна от статиите “Луциферианското наследство” и “Боговете –Крале”. Въобще идеята за извънземни и НЛО е доста силно застъпена в мистицизма на Третия Райх.След Втората световна война тези “митове” започват да се засилват все повече и повече и по една странна случайност “рационалните” люде я обявяват за табу,нещо налудничаво и ирационално.За един човек,незапознат с тия теории за връзките между Падналите ангели и НЛО, не би следвало да има някакъв проблем с подобни убеждения.Нещо повече-видни учени като Карл Сейгън създадоха проектът СЕТИ. Но дори и те не са могли да накарат другите да мислят “иначе”.
Няма и как,защото общоизвестните разбирания за извънземни директно се отнасят към идеята за Аннунаките. Интересно е, че в съвременните конспиративни митове много се говори за тях като за “злите и лоши рептилии”. Аз дълго време смятах,че Рептилиите са онези зли създания, които знаем като Ancient Ones-предвожданите от пра-майката на Хаоса, Тиамат.

Но де факто Дейвид Айк и прочие “хора” смятат, че това са Аннунаките. И колко наистина цинично-та те са точно приятелите на хората,които са заложили в тях висшето начало, след като са били създадени изначално като роби, без възможност да се извисят духовно.Докато Енки не решава да промени това.

Йехова изцяло носи чертите на шумерският бог Енлил, който е искал човешката раса да остане поробена. А Енки-на Сатан. Мардук-на Луцифер. Инанна и египетската богиня-лъвица Секхмет се отъждествява с Вавилонската блудница.
Но днес те са обявени за най-големите врагове на хората. Но на кои хора,всъщност? Отново ще отнесем въпроса към
Книгата на Енох. От там става ясно,че т.нар. човечество е нееднородно. Едни хора носят в себе си началото на Аннунаки/Наблюдателите а други-на Йехова/Енлил. И ще дойде моментът, когато едните ще трябва да надделеят в битката
за това, кой ще управлява Земята.

http://occultall.7.forumer.com/viewtopic.php?t=185

Източник: http://indigota.com/index.php?topic=2624.0#ixzz4kZf9a0jm


Няма коментари:

Публикуване на коментар