неделя, 11 юни 2017 г.

МИАЛИ ФОРМИ 16


Fusion Power Over Russia


                          Woman Holding a Da Vinci Sun


                                  

                                  Light Bulb in the Sky

                                 
Не “осветявай” там, където не е нужно, не се включвай в “игра” с изгладнели ловни кучета!


НАСА откри произхода на лунните кратери" Пийте от виното на медитация, вкусна чаша с перфектна концентрация." ~ Самаел Аун Уеор, Мистерията на Златното Цвете (1917-1977)


Очевидно е, че всички сили и добродетели на низшите тела не са открити/струпани само в едно нещо, но са разпръснати сред много от съставките тук сред нас; затова е необходимо, ако има стотици добродетели на слънцето, чрез толкова много животни, растения, метали или камъни, да съберем всички тези заедно и да ги съберем в една форма, в която ще видим всички добродетели, които са обединени. Франсис Барет, Магус (1801)


Кундалини е опашката на Сатана. това е сексуален огън, който се спуска надолу към атомния ад на човешкото същество. Училищата, които преподават разтваряне на "i" (мистична смърт) са бели училища, защото унищожават лошите последствия от този орган... Училищата, които преподават как да укрепи психологическия "аз" са черни училища, защото лошите последствия на органа се засилват с тази процедура. ~ Самаелl Аун ((1917-1977)


" Ти казваш, че сме в игра на карти със Смърт, Дявола и Съдбата, и Бог се занимава с всички ръце, и това е начина, по който ние ги играем, което зависи от нас. Тук някакъв дявол слага тези карти в тези ръце, и се кълне, че аз трябва да играя тях, и никой друг. Така че, как да играя ?. Това мое собствено желание ли е?... и как да определя." 

Пол Франсис Йънг.


       Генезисът на съзнание, мислене и реч"Всяко небесно тяло, в действителност и всеки атом, произвеждат определен звук за сметка на своето движение, ритъм или вибрация. Всички тези звуци и вибрации образуват универсалната хармония, в която всеки елемент, със своята собствена функция и характер, допринася за цялото. Звездите в небето пеят музика, дори и само да имахме ушите да чуем. "

~ Pythagor Πυθαγόρας 570-495.BCE


Когато твоето невежество е тяхната печалба


Десет основни правила за добър живот:
1. Спрете да се притеснявате
2. Престане да се опитва да доминирате и притежавате вашите приятели и роднини
3. Умерен в амбицията си
4. Да не се натрупват повече, отколкото трябва
5. Научете се да се отпускате
6. Развивайте чувство за хумор
7. Намерете причина за лично съществуване
8. Никога умишлено да не се вреди на всяко друго лице,
9. Пазете се от гняв
10. Никога не обвинявайте(службите 😬 )другите за собствените си грешки
~ Манли Хол


Спокойно и благостно е лицето на Земята. Защо го цапате и сбръчквате с безполезните си раздори и страхове?
Земята е единна и съвършена. Защо упорито се стремите на части с с мечове и граници да я разделяте и наранявате?
Земята е послушна и безгрижна.Защо самите вие сте така угрижени и горделиви?
И все пак вие сте по- устойчиви и от Земята и от всяко Слънце, от всяко небесно светило. Ще преминат те, ще умрат, ще се разтворят, а вие ще останете. Защо треперите като листа от вятър, от страх да не умрете ?


В замяна на веселие в мирно единение, вие отново сте се зарили в трудове безплодни, в опити неразделимото да отделите. В замяна на запушването на пукнатините във вашето Аз, прахосвате живота си, в напразна надежда да намерите там клин, за да го забиете между това, което ви се струва, че е ваше Аз и това, което е различно от него.
И затова човешките думи са потопени в отрова. И затова дните на човеците са пълни с печал. И през нощите ги терзае болка.


И колко страшни са делата на тези хорски властелини: света на хората желаят да превърнат в кланица, в която всички са и добитък и колач. И хората, опиянени от кръвта, се стремят да убиват другите, защото вярват, че който убива повече, ще наследи от убитите част от земните богатства и от небесните щедрости.
Нещастни глупаци! Нима вълкът ще стане агънце, ако разкъса друг вълк? Нима змията ще се превръща в гълъб, ако погълне жива друга змия? И било ли е някога човек, като убие друг, радостите му да наследи, а бедите му да останат трупове студени? А било ли е, някое ухо да запуши друго и изведнаж да започне по- добре да чува Хармонията на Живота? Или пък очите, като заслепят други очи, да започнат да виждат повече Красота?


О, ако имах сълзи, бих ги отдал в тази нощ на всяка проблясваща звезда, на всяка прашинка, на всеки ручей и на пеещия щурец, бих ги дал на всяка теменужка, която с аромата на душата си изпълва въздуха; на всеки фучащ вятър, на всяка долина и всеки връх, на всяко дърво, на всяка тревичка и на красотата на тази нощ и на всичко, което съществува в този преходен мир... пред тях сълзите си бих пролял, с молба за прошка за дивото невежество на хората и за неблагодарността им!
Та човекът, слуга на отвратителните богове на Богатството, Властта и Разрушението така е зает с тях, че не му остава нито време, нито сили, за да се заслуша в какъвто и да е друг глас, или воля, различен от тези на своите господари!


Вашият свят е свят на люлките, които се превръщат в гробници и гробници, които стават на люлки; свят, в който дните поглъщат нощите а нощите бълват дни; където мирът върви с войната, а войните молят за мир; където усмивките прикриват сълзи, а през усмивките се процежда смях.

                              

Вашият свят страда от постоянно раждане, където акушерка е Смъртта.
Вашият свят е свят на сита и решета, в който няма да намерите двойка сита и решета приличащи си едно на друго. И винаги в мъка сеете това, което не може да се пресее и отвявате това, което не може да се отвее.


Истината е, че сме Богове, а действителността е, че живеем, като прасета.
Това е!
В холограмата има 98 прости елемента а не 110.

При следващата холограма кодовете може и да се променят.

От празнотата произлизат всички прости тела, тя съдържа максималния брой електрони и електронни слоеве. Дезинтеграцията тръгва от изток, в посока(-), започва от празнотата 124(-), напуска зелено, ултра и инфра зелено и достига до следващия ел. 97 с максимален брой електрони /но след 124/. Тези последните напускат материята един по един(с явления на верижна дезинтиграция) като упадат по номер. 97 става 96 ,95, 94, 93 и спира там, от там се почва по нов начин до ел.80, след това 72, 47 и т.н. до нищо = 0.Има ли озон в атмосферата?НЕБЕТО НЕ Е СИНЬО

Кислородът има Х(-) и В(+), Аргонът има само В(-)вълни. Ето защо О и Аr образуват индукция един с друг само на ВВ. Азот има Х(+) и В(+)В, Хелия само В(+)вълни. Ето защо азот и хелий образуват индукция на В(+)В.

Въздухът се състои главно от кислород и азот. При дезинтеграция на материя ХВ изчезват и тялото има само ВВ в посока С-Ю/И-З и не притежава никаква следа от първичната материя а само и винаги: хелий аргон,водород,алфа,бета,гама, светлина,електричество, въглерод,азот и ел.93. Вертикалните плоски стени дезинтегрират въздуха и ние констатираме хелий в долния край на повърхност и аргон в горния им край,с техните ВВ на двата вертикални планове. Можем при това положение да заключим,че при тази дезинтеграция чрез вертикални планове азотът дава/поражда хелий/, а кислорода дава аргон и че долавяме именно началото на явлението Д, долу и горе при всички тези верикални планове виждаме да се пораждат хелий и аргон.

Вън от това, понеже горе констатираме азот и аргон ,на В(-)В,логично е да се допусне, че втория газ произлиза от първия. По същия начин хелия произлиза от азота и двата газа притежават В(+)В. Кръгла колона не поражда хелий долу и аргон горе.Със свидетелите кислород и азот също не намираме вълни. Единтвено вертикалните планове/вертикални плоски стени/ дезинтегрират въздуха.

Движение на освбодените елементи в атмосферата.

В първия стадий на Дезинтеграция тези елементи са още в кристалографско състояние. След това РА/радиоактивноста/ ги отделя и се стреми да ги въвлече вертикално. Те веднага се отделят от масата и изпращат вълните си до 20см - максимум височина - и не могат на този етап да отидат по далече. В тази ниска база дезинтеграцията продължава своето действие, като след време 84-те слънчеви елемента ,които излъчват вертикални вълни се изкачват на хиляди метри, но накрая те изпитват съдбата на цялостната дезинтеграция и се групират в електрически и светлинни вълни във вертикални планове С-Ю/И-З.

Останалите 8 тела са много по бавни в дезинтеграцията си. 
Луните тела са именно тези които нямат ВВ и техните ХВ не се намират на повече от 20см. над самите тела.В лунния лъч се срещат телата 11,12,14,20,30,36,50, плюс елементите на дезинтеграция.

В защитната зона от 20см. се осъществява преходът от твърда материя, която малко по малко губи от атомите си и стигайки над 20см. вече няма атоми а само ВВ и вълните на хелия, аргон, въглерод, водород, лъчи(алфа,бета,гама) ел.Д и светлина.

Имали озон в атмосферата?

Над 50км. дебел пласт, върху който радиовълните се отразяват? С хелий като свидетел детектираме че има такъв/хелий/ и най вече над верикалата. С аргон, като свидетел,също детектраме такъв в атмосферата.

С озон като свидетел махалото остава неподвижно, до 200км. височина.

От 0 до 50км. има хелий, от 50 до 100км. има аргон, отново хелий и втори път аргон от 150 до 200км. В първата зона,от 0 до 50км. има и аргон от дезинтеграцията който се изкачва по вертикалните планове, със скорост 300000 км/с.Както физическите 3D тела хвърлят двуизмерна плоска сянка на земята, когато са осветени, така и идеите от 4D формират 3D-отражения.[ Ето защо в 4D ние можем да творим неща, които да имат своя сянка или отражение в 3D. Това е причината поради която в астрала всяка една мисъл е мигновено проявление на идеи, които винаги имат поне някакво физическо естество.]

Всеки ден, извършвайки всякакви действия, ние изразходваме енергия. Дори размишлявайки, пак губим от нея. Енергията и съзнанието на човека са взаимносвързани. Ако изразходваме прекалено много енергия, съзнанието ни отслабва и деградира; съзнанието на човека се превръща в съзнание на животно: интелектът се понижава, моралът деградира, отслабва силата на волята. А това е много добре известно на нашите непримирими врагове - „световното правителство", което напълно съзнателно ни манипулира, принуждавайки ни да губим колкото може повече енергия. Та нали хората със слаба енергия по-лесно се манипулират, тяхното поведение действително почти не се отличава от поведението на стадните животни.
Най-интересното е, че в резултат на електромагнитните вибрации на сградата се формира статично електричество, което се кондензира в най-фините елементи на сградата, а декоративните елементи на покрива, често наподобяващи пирамида или антена събират у себе си най-мощен заряд. Зарядът на статичното електричество, събрано върху кулата на сградата йонизира въздуха и по този начин, заедно с топлия въздух се изпраща в йоносферата, образувайки един вид невидима мълния, излизаща от гръмоотвода в небето, работейки по толкова сходен начин с антени от типа на комплекса HAARP.

Естествено, ефектът оказан от една сграда на земната йоносфера няма да доведе до забележима реакция или реакции, но в мащаба на големи градове са налице значителни електромагнитни потоци на определена честота, които имат огромно въздействие върху общия ритъм на планетата и могат да доведат до значителни промени в околната среда, а не само върху човешката умствената дейност .Нашата Земя е имала начало създаване, концентрация на етера в кристализирала материя, която е достатъчно стабилна.

Ако Д-та не спре нашата земя ще има край, и това е етерът.

Ако Д-та започне да се забавя, за да стигне до 0,Земята ще устои по дълго време, но ще загине от студ съгласно принципът,че именно на дезинтеграцията дължим топлината(повече или по малко активизирана от космически и други вълни.).

Ако дезинтеграцията се увеличава, което е по възможно - по причина забавяне скороста на атомите, Земята ще завърши с излишък на РА и на разпад, с отделяне на огромно количество топлина, преди всичко да се обърне на етер.

Но мъглявините чрез концентриране и кристализация ще образуват други планети подобни на Земята.


Материята е кондензирана енергия ,вътрешно-атомна енергия на материята която прави възможна дематериализацията.

Д-та на материята (разлагането и на атоми) е превръщането на нейната стабилна форма на кондензирана енергия, в нестабилни нейни форми: светлина, електричество, топлина,

Способноста на материята да се разпада, изпускайки лъчи не се отнася само за РА(торий, радий и др.) телата, които само представляват в по-висока степен едно явление,която всяка материя притежава в по-малка степен.

Всички тела подложени под ударите на светлините фотони, излъчват радиации.

Вътре-атомната енергия се схваща като жироскоп,където атомите се задържат благодарение на извън мерна ротационна скорост.

При забавяне се извършва изхвърляне на атоми със скорости м/у 100000 и 300000км/с.

Акумулираната ядрена енергия е огромна но се трансформира на етер само чрез дезинтеграция, продължаваща векове. Каквато и да е първичната материя продуктите на Д са все едни и същи: йони, електрони, лъчи и др.

Излъчванията, йони, електрони, лъчи Х,светлина ,електричество в действителност са само фази на трансформация на инфра атомната енергия, която тя може да разходва без нищо да заимства отвън.

Силата и материята са две различни форми на вътрешната й енергия.

Топлина, светлина, електричество и др. представляват нестабилни форми на една и съща енергия.

Торосите на етера(раждащи се от електрони) се представляват от материални флуиди. С въртежа на молекулите си една течност може да придобие геометрична форма без при това да престава да бъде течност.

Електрическият флуид представлява пружинен ефект. Законът на кристалографията управлява всички явления от полза на развитието на земята:топлина,светлина, звук, ЕМ, които съществуват в реманентно състояние в етера.

Горенето на въглерода е кристалографска Дeзинтеграция. Форма на въглерода "С" (иксион) в етера е калоричен приемник и предавател. Вълна с дадена честота може да служи за носеща вълна на всички други с по малка честота обратното е невъзможно. Следствие на това вълната на светлината е вълна проводяща на атомите иксиони на въглерода, те са които създават сияйноста/блясъка/.

По тази причина навсякаде има въглерод в разлагане. Идеята за вълна преносваща движение без транспорт на материя, не е приложима за светлината която пренася въглерод.

Геометричната форма на минералите, растенията и на животните, им е дадена да детектират и приемат вълните на въглерода.

Растенията са антени със заземяване и детектират въглерода чрез хлорофилната функция и вземат от вълните сияйноста/светлината/ идваща от слънцето, различните цветове които тя концентрира в листата и цетовете им.

Растенията с най-добре развита многолистна детекция са иглолистните, които са най-добрите кондензатори на "С".

Оцветяванията при животните са само резултат на детекция, поглъщаща светлина.

Въглеродът поради своето реманентно състояние на кристалографна Д, е единственият, голям оживител на живот върху земната повърхност.

Въглеродът е единственият от металите който преминава в газообразно състояние, без преди това да минава в течно.

Следователно Слънцето е въодушевителят на живота на живота на земята, благодарение на въглерода който то праща.

То ще изгасне и с него и холограмата живот.Човек представлява електро-магнитна антена,подобна на вертикалната наклонена магнитна стрелка.Тази В- на Антена притежава 5 броя хоризонтални магнитни равнини минаващи на 5 височини от тялото(през ходилата,върха на чатала,пъпа т.е. през центъра,върха на раменете и петата допирателно на темето) От петата хоризонтална магнитна равнина се излъчват нагоре два индукционни плана вертикални електрически равнини в посоите С-Ю и И-З,точно както при компаса

Пространството, което заобикаля човека антена се състои от аерозоли,имащи 8м.дължина на вълната. Неговият отрицателен вертикален край е на височината на темето(отговаря на червения цвят)Положителния му вертикален край е в ходилата, с виолетовия цвят, както е при наклонената стрелка.

Човекът е съставен от клетки и вакум, без прекъсване и в състояние на вибрационно движение на вълни и колоидна среда. Всеки орган представлява движение на клетки с нормална постоянна честота, която може да се измерва.
Съвкупноста от всички органи дава дължина на вълната 8м.,когато тялото има добро вибрационно равновесие.

Организмът съдържа аерозолите на 44 метала (от 92-а елемента +5 допълнителни) и всички те дават 8м. на вибрационната вълна. Враговете от вън и вътре търсят прочее чрез своите вълни по-къси от 8м., да разкъсат хармонията на вибрационното здраве на човека-антена, която нормално е 8м. Човекът има специални радио-активни точки, излъчващи мощни вълни: очите, ръцете, голям симпатик, мозък, малък мозък, яйчници, тестикули, гръбначен мозък, и т.н. с излъчване на вакум и инфра вълни към Юг и Запад.

За да се предпазва от вълните врагове човек, е обвит с три аури подобно на Земята и трите небесни дъги, съставени от вакум с инфра-(бяло, черно, червено, зелено), но без ултра-виолетово.

В аурата има също хелий и аргон, тъй като има дезентиграция, също и неутрони. Тези аури пречат на ВВ на преминават направо (както болестните вълни) те приемат точната форма на тялото и обхващат обикновенно 20,40, 60 см. навън от тялото.(Лудите нямат аура около главата си и тя не е предпазена от лошите вълни от вън.).

Човек живее в електромагнетизма на Земята,т.е.съставен от

магнитни вълни с хоризонтална походка/като обикновен компас/,

и от електрически вълни, с вертикална походка/като на наклонена магнитна стрелка/.

Обикновените електрическите вълни които приема са с със 7,5м.дължина на вълната и са неблагоприятни, а вълните на дезинтеграционото Електричество имат 8м. дължина и са благоприятни за приемане. За тази цел човек е снабден с много голямо количество естествени кондензатори: венерини възвишения/основа на палеца/срамни органи/върхът чатала/подмишниците, булба, големия симпатик,ломбардите, слънчевият плексус и всички жлези.

Животът е явление на дезинтеграция, отлично подредено, като се има в предвид правилното разпределение на топлината в тялото и че чрез мозъка могат да се контролират и координират всички физически движения като интелектуални вибрации. Седалището и е в булба, където намираме вълни на елементи поставени един над друг:(97-ят най горе и по долу от 96-ят до 93-ят,във формата на 5 еднакви хоризонтални ленти, сбити в двата вътрешни мозъчни"педонкула".

За да подържа тази дезинтеграция, човек има нужда да поддържа вълната си на 8м.дължина и наличието на своите 44 метала.Тази именно дезинтеграция е, която му позволява да поддържа топлината на тялото.

Металите той взема в колоидно състояние от атмосферата ,която ни заобикаля и където тия метали са под формата на аерозоли т.е. много лесни за асимилиране, тъй като са в колоидно състояние(с добавка от Chemtrails).

Ето какъв е човекът- антена, въоръжен с аурите си, с вълните си от 8м., с дезинтеграцията си, с живота , за да се защитава от всички вълни на злото.Ние излъчваме вълни:

а). Първо прости хоризонтални вълни - ХВ,... по цялото тяло. Вибрационните вълни на клетката ни са:(+)за мъжете през дена и (-) за жените. През ноща е обратно. Ние следваме както растенията хлорофилната функция. ХФ е причина известни тела да променят ел.-та си посока 2 пъти в деноношието в часа на зеления лъч за 55 сек.Това явление засяга както човека така и всички тела,чиито атоми имат само един слой електрони и на които атомната вълна има височина h-13 см. всички до елемента калий които е №19 или с втори електронен слои.


б) РА вълни/ 4-те движения на махалото/:излъчват:
върхът на подмишниците и върхът на срамната кост-това са 3-те V-та.

Същите вълни излъчваме в:слънчевия плексус, булба, кръста, а при жените от върха на подмишниците до съответните пъпки на гърдите (за да може детето,с РА-те си устни да намира мляко).

Накрая,венерените възвишения,в основата на палците и на малките пръсти са кондензатори, които са в деректна връзка с булба посредством Големия Симпатик.

Между очите също така,чустваме вълните на хипофизната жлеза.(всяка друга Ра точка от организма представлява болестна точка).

в) Вертикални вълни(ВВ) - излъчвани от мозъка, които могат лесно да се детектират над слепите очи./Освен тези вълни, клетките ни са направени да вибрират само на вълни с хоризонтална походка.

Когато срещаме ВВ в организма ,необходимо е те да бъдат премахвани незабавно. Те са враг №1.

Няма коментари:

Публикуване на коментар