петък, 16 юни 2017 г.

GIF 43


Трипси дисни кокаинови наркотици lsd и психеделичната Алиса в страната на Чудесната Дрога.

Психеделията е субкултура на хора, употребяващи психеделични наркотици, включваща психеделично изкуство и психеделична музика, произлизащи от преживяванията на артиста под въздействието на тези наркотици. Изкуството използва изкривени и сюрреалистични визуални и звукови ефекти, ярки цветове и анимации, за да пресъздаде преживяванията на съзнанието. Терминът „психеделик” произлиза от древногръцките думи psuchē (ψυχή - психика, "ум") и dēlōsē (δήλωση - "проявяване") и се превежда като „проявление на ума”.

           Психеделичното преживяване се свързва с непознати досега за човешкия ум възприятия и с отключване на креативността на освободеното от оковите на привидната реалност съзнание. Психеделичните състояния включват промяна на възприятията, халюцинации, синестезия, изменено състояние за съзнателност, състояние на транс или хипноза и други изменени състояния на ума. Тези процеси могат да предизвикат промени във възприятието на човека за самия себе си и да породят нови разбирания, вариращи от просветление и осъзнаване до объркване и психоза.

Психеделично състояние може да бъде достигнато чрез медитация, стимулиране на усещанията, депривация и най-често, чрез употребата на психеделични вещества. Когато тези психоактивни вещества се използват за религиозни или духовни цели, се наричат ентеогени.                                 


Как действа един джнани, когато иска нещо да бъде направено? Прави ли планове, обмисля ли подробностите, изпълнява ли ги?

Джнани вниква в ситуацията напълно и веднага знае какво трябва да се направи. Това е всичко. Останалото се случва от само себе си, при това до голяма степен несъзнателно. Отъждествяването на джнани с всичко, което е, е толкова пълно, че по същия начин, както той откликва на вселената, вселената откликва на него. Той е абсолютно уверен, че след като една ситуация е била разпозната, събитията ще се задвижат в адекватен отговор. Обикновеният човек е персонално загрижен, той пресмята рисковете и шансовете си, докато джнани остава невъвлечен, сигурен, че всичко ще се случи така, както трябва; и няма особено значение какво се случва, защото накрая възстановяването на баланса и хармонията е неизбежно. Сърцевината на всичко е в покой.


П: Може би понякога сте Себето, а понякога личността?

M: Как бих могъл? Личността е това, което изглежда, че съм за другите личности. За себе си аз съм безграничната шир на съзнанието, в което безброй личности се появяват и изчезват в безкрайна последователност.

П: Как тази личност, която за вас е съвсем илюзорна, на нас ни изглежда реална?

M: Ти, Себето, което е коренът на цялото съществуване, съзнание и радост, придаваш своята реалност на всичко, което възприемаш. Придаването на тази реалност неотменно се случва в настоящия момент и в никой друг, защото миналото и бъдещето са само в ума. „Битието“ се отнася само до сегашния момент.
Битката между доброто и злото е водeна главно в неосезаемият свят между фините сили на доброто и злото. Тази битка, макар и в много по-голям мащаб, отколкото която и да било битка на Земята, може да се възприема само от лице, което има напреднало шесто чувство.

Следкато фините сили на доброто започват да печелят неосезаемата битка, то е последвано от битка във физическия свят, т.е., на Земята. Тази битка във физическия свят се отразява на целия свят, но е необходимо да се премахнат всички злодеи от лицето на Земята. Най първото бойното поле се проявява на Земята в съзнанието на хората и изглежда така сякаш ние живеем в един свят, който е полудял.Това е почти като състоянието на нашия свят в последно време.Това е най-вече заради духовете (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.), които обладават или засягат човечеството.Заедно с това съществува нарастваща интензивност на природните бедствия (като наводнения, цунами, земетресения, епидемии и суша).По-късно битката в неосезаемото, се проявява в по-голяма степен и ескалират трусовете на Земята.То най-накрая ще завърши с Трета световна война, заедно с по-тежки природни бедствия.Природните бедствия са начин за прочистване на планетата отТама преобладаващите елементи и следователно прави път за по-добър свят.


Има висок процент от населението на света, което е обладано или засегнато. Това е една от главните причини за сегашните сътресения в света. Демонични енергии работят чрез хора и се възползват от техните личностни дефекти, за да създадат конфликти и нестабилност в света на индивидуално ниво, семейството, обществото и нацията.

Някои може да си мислят: „Аз със сигурност не се чувствам като да съм обладан“, това е така, защото думата „обладан“ може да създава претстава от филми като „Екзорсистът“ и „Дяволът в Емили Роуз“. В действителност, в почти всички случаи обладаните лица не знаят, че те са обладани, докато се проявят по драматичен начин, както в случая на Емили Роуз. Това е така, защото в повечето случаи процесът на обладане се случва постепенно в продължение на период от много години. Също така с прогресивен контрол над съзнанието на човека, духът в крайна сметка улавя ума и интелекта на обладаното лицето, така че изцяло мислите и инстинктите на лицето са в действителност на обладаният субект.

                  


Няма коментари:

Публикуване на коментар