понеделник, 12 юни 2017 г.

Килърът на човешкия Аз

            


Живеем в едно от най-вълнуващите хилядолетия от създаването на цивилизацията и няма как да не се вгледаме в неговите знаци. Ще попитате какви са знаците? Те имат едно измерение. Предупредителни. И се забелязват навсякъде по пътя. Картините, рисувани от различни прогнози са толкова манипулативни, че спокойно можем да хвърлим одеждите си и да влезем в огъня на настъпилия либерален Милениум. Златният Клондайк на бързите пари пусна пипалата си в духовното развитие на човечеството преди няколко години и няма никакво намерение да излиза от там. Гуру, водач, учител, духовен баща, майка на групата – са частица от захаросаните титли, описващи не малка част от Ловците на души. Те са дошли тук преди много време – банда отстъпници от други звездни системи. Невидими, те искат да се превърнат от нежелани обитатели на Земята в нейни лидери.
Ловците на души атакуват ментално с подбрани клишета

С прилагането на технологическата магия, те са имали влияние върху всички области на живота ни. Зловещото е, че са манипулирани генетичния код на човека. С това започва и глобалната промяна на съзнанието. Тези хакери на фини частици променят самата структура на мисълта и създават изкуствена хуманоидна раса от бездушни биороботи, програмирани да заменят нас хората. За нашата цивилизация е предвидено да поеме пътя, водещ до смърт. Дали ще стане? Прониквайки в човешкия ум, “Новодошлите” са променили нашето възприемане на реалността. Те имат технологията да нахлуват в психиката с помощта на ментални клишета, които държат човека в ниска вибрация. Така се изтъкават нишките на едно изкуствено ядро, изграждащо фалшивия синтетичен Аз – килърът на човешкия Аз.Килърът на човешкия Аз


Поради тази причина на Земята, човекът – това е Бог, който е в изгнание. Той се е превърнал в затворник в прекрасния свой свят. И толкова дълго, колкото той толерира задушаващото иго на Бездушния, Човекът няма да се избави от оковите на ограниченията. Ето защо все повече информация се появява като че от нищото. “Лийкс” днес не е скандал, а протест срещу системата, налагана от ловците на души. В секретни форуми изтичат все по-стряскащи данни за колонизация на Земята от чужди цивилизации. И това щеше да е просто поредната фантасмагория, на която никой нямаше да обърне внимание. Но тези съобщения се потвърждават от неопровержими археологически, астрономически и исторически доказателства.

 http://paraatmajiwaatmavedaanta.blogspot.bg/2017/04/blog-post_29.htmlСъздаването на човек с високо разумно начало,но без сърце и душа, е целта на Луцифер

Ако се вгледате в американската банкнота от един долар, освен пирамидата с всевиждащото око, която е символ на илюминатите, чиято щафета са приели членовете на “Череп и кости”, ще видите и надписа MDCCLXXVI . Всъщност това са латинските цифри, еквивалент на арабските 1776 – годината, когато е бил основан в Бавария орденът на илюминатите. В полукръг над пирамидата има надпис на латински Novus ordo seclorum – нов бездуховен свят.

Каква е все пак целта на тези илюминати? Да изпълнят своя план. А той какъв е? Дали се изчерпва само с изграждането на храма.

Над тази цел и изпълнението на отрицателно заложената програма на богоизбраничество, стои една друга генерална цел – да се покори и овладее планетата в името на Луцифер, Зад ритуала и богоизбраната доктрина и нейното осъществяване, стои нещо съвсем практично. Кое е то? - Властта над човешкия род в името на Луцифер и създаването на синтетичното човечество.

Това е човечество не въз основа Плана на Отеца. Луцифер прави опит да създаде човечество, което от гледна точка на духовната тъкан, отсъстваща в случая, е изкуствено, тоест човечество без душа, съдържащо само разумно начало.

Опитът да се създаде Универсална религия или Единна религия, /Единна религия е различно от понятието за Единна вяра/ това е от Луцифер. Опитът да се обедини човечеството под формата на Глобализация или Нов Световен ред със старото човечество, това е от Луцифер.

Любими методи за манипулация на Луцифер е съзнанието сред масонските ложи.

Посочва се дадена цел и чак в последния момент, се показва какво се крие под наименованието например на понятието “Велик Архитект”.

Ниските етажи на пирамидата не знаят към какво се стремят, те просто щурмуват някаква светла цел или идея. В последния момент се разбира, че под т.нар. “комунизъм” е стояла цяла една сатанинска доктрина под флага на Тайни общества от Илюминати.

Светлото бъдеще на комунизма се разкрива в хода на десетилетията, когато се разбира разликата между думи и дела.

Йезуитският лозунг, че целта оправдава средствата, че всъщност в името на делото, човек трябва да има две лица, че всъщност, е необходима конспирация за да успее това велико дело, всичко това са извадки от Метода на Луцифер

В името на доброто, използвайки присъщия исконен стремеж в човека да върши нещо творческо, светло и добро, да даде на човека импулс, който да го заведе към ниските локали.

Опити да обединение, за светли дела, революции, освобождаване от тирания, преврати, всичко това все върху една финна струна - човекът да се прояви като герой и освободител.
В този смисъл Луцифер се явява също и като крадец на творението на Създателя, защото той умело се възползва от вече вложеното в човека и точно там е Великата експлоатация на стремежа да се прави добро!

Най-жестоката манипулация!

Колко милиони години ще изминат за да разбере човек, че не всяко добро е в негово благо. Че не всичко което се представя за добро и светло е в действителност - светло.

Че единственият път за развитие, който е оптимален, това е пълното доверие в истинският създател, и тогава ако той бъде слушан, не може да стане грешка в дилемата – наистина ли онова светло и добро се оказва благо!

Човечеството страда понастоящем от стремежа на отделни герои да направят светло и добро, което като импулс им бива вдъхнато от Луциферианския план.

Създаването на човек с високо разумно начало,но без сърце и душа, е целта на Луцифер

Няма коментари:

Публикуване на коментар