петък, 9 юни 2017 г.

МИСЛИ ФОРМИ 15Всяка власт в света, какъвто и да е източникът и, е власт измамна. Ето защо, дрънчейки с шпори и меч, тя прави внушителен парад, като се старае да хвърли прах в очите с великолепие и блясък на церемонии, да не би да се осмели да надникне някой в пълното и с лъжа сърце. А тронът и несигурен - на щикове само е способен да се задържи. Своята пропита с тщестлавие душа властта украсява с куп дрънкулки, способни страх да породят, и с магьоснически амулети, за да не види нечие прозорливо око жалката и пустота.
Такава власт е проклятие и сбруя за този, който я жадува. Тя се стреми да я задържи на всяка цена и дори със страшната цена на унищожаването на властолюбеца и на тези, които приемат властта му, също и на тези, които се борят с нея.
Заради необузданата жажда за власт хората са във вечна суматоха. Имащите власт без умора се борят за да я запазят. Но тези, които нямат власт, не спират борбата също, за да се окажат на мястото на държащите властта. А човека- този обвит в пелени Бог, изпогазен от копита и ботуши, го хвърлят на полето на битката - забравен, никому ненужен.


             


Няма я думата „присъда” в моята уста, а само „Свещено разбиране”. Не съм дошъл Света да съдя, а по-скоро за да не бъде той осъден. Само невежеството обича да се кипри с ПЕРУКА и МАНТИЯ, закони да учредява и наказания да отмерва.

Най-безпощадният съд над невежеството ще бъде отсъден от самото него. Вземете човека. Ако не беше невежеството му, не би разделял себе си на две, предизвиквайки с това собствената си смърт и смъртта на всичко, което той твори в разединения свят.

Книга на Мирда

                              Способното да създава е също така способно да разрушава.Какъвто е създателят, такова е и създанието. Кой би могъл с излишък да създаде сам себе си? Или пък да се недосъздаде? Себе си единствено – не повече и не по- малко –това е всичко, което може да породи творецът. 

Вашето Аз е този първоизточник, от който произтичат всички понятия, там се и завръщат те. Какъвто е изворът- такова е и течението.


Способното да дарява е способно и да взема.


И просто разсъждавайки в Аз- рамките, живот давате на мощна маса думи, а всяка дума означава предмет, а всеки предмет е свят, а всеки свят е от космоса частица. И този космос е създаден от вашия Аз, в който са се сляли в едно и създаденото и неговият създател. И ако във вашия космос живеят палави бесове, знайте: единствено Аз- ът е този, който ги е пуснал.

                           


Вашият свят страда от постоянно раждане, където акушерка е Смъртта.

Вашият свят е свят на сита и решета, в който няма да намерите двойка сита и решета приличащи си едно на друго. И винаги в мъка сеете това, което не може да се пресее и отвявате това, което не може да се отвее.
Вашият свят е свят на люлките, които се превръщат в гробници и гробници, които стават на люлки; свят, в който дните поглъщат нощите а нощите бълват дни; където мирът върви с войната, а войните молят за мир; където усмивките прикриват сълзи, а през усмивките се процежда смях.О, ако имах сълзи, бих ги отдал в тази нощ на всяка проблясваща звезда, на всяка прашинка, на всеки ручей и на пеещия щурец, бих ги дал на всяка теменужка, която с аромата на душата си изпълва въздуха; на всеки фучащ вятър, на всяка долина и всеки връх, на всяко дърво, на всяка тревичка и на красотата на тази нощ и на всичко, което съществува в този преходен мир... пред тях сълзите си бих пролял, с молба за прошка за дивото невежество на хората и за неблагодарността им!
Та човекът, слуга на отвратителните богове на Богатството, Властта и Разрушението така е зает с тях, че не му остава нито време, нито сили, за да се заслуша в какъвто и да е друг глас, или воля, различен от тези на своите господари!И колко страшни са делата на тези хорски властелини: света на хората желаят да превърнат в кланица, в която всички са и добитък и колач. И хората, опиянени от кръвта, се стремят да убиват другите, защото вярват, че който убива повече, ще наследи от убитите част от земните богатства и от небесните щедрости.
Нещастни глупаци! Нима вълкът ще стане агънце, ако разкъса друг вълк? Нима змията ще се превръща в гълъб, ако погълне жива друга змия? И било ли е някога човек, като убие друг, радостите му да наследи, а бедите му да останат трупове студени? А било ли е, някое ухо да запуши друго и изведнаж да започне по- добре да чува Хармонията на Живота? Или пък очите, като заслепят други очи, да започнат да виждат повече Красота?В замяна на веселие в мирно единение, вие отново сте се зарили в трудове безплодни, в опити неразделимото да отделите. В замяна на запушването на пукнатините във вашето Аз, прахосвате живота си, в напразна надежда да намерите там клин, за да го забиете между това, което ви се струва, че е ваше Аз и това, което е различно от него.
И затова човешките думи са потопени в отрова. И затова дните на човеците са пълни с печал. И през нощите ги терзае болка.


Спокойно и благостно е лицето на Земята. Защо го цапате и сбръчквате с безполезните си раздори и страхове?
Земята е единна и съвършена. Защо упорито се стремите на части с с мечове и граници да я разделяте и наранявате?
Земята е послушна и безгрижна.Защо самите вие сте така угрижени и горделиви?
И все пак вие сте по- устойчиви и от Земята и от всяко Слънце, от всяко небесно светило. Ще преминат те, ще умрат, ще се разтворят, а вие ще останете. Защо треперите като листа от вятър, от страх да не умрете ?

Земята е единна и съвършена. Защо упорито се стремите на части с с мечове и граници да я разделяте и наранявате?

Земята е послушна и безгрижна.Защо самите вие сте така угрижени и горделиви?

И все пак вие сте по- устойчиви и от Земята и от всяко Слънце, от всяко небесно светило. Ще преминат те, ще умрат, ще се разтворят, а вие ще останете. Защо треперите като листа от вятър, от страх да не умрете ?

Невежото сърце е крепост на двойнствеността. Двойнственото сърце поражда около себе си и двойнствен мир, а този мир плоди нестихващи сражения и войни.
Но разбиращото сърце е единно. И поражда единнен мир. Единния мир не познава войни, защото за войната е нужна втора страна- противник.


Но словото Божие не е ехо в пустошта, не е буца в гърлото, не е пришка на езика, но така е само за лишените от Разбиране. Та нали Разбирането е Светият Дух, който оживява от това Слово, свързва го със Съзнанието. Той е на везната Предвечна кобилицата, на която са окачени двете блюда: Първичното Съзнание и Словото.Основната цел на войната е унищожаването не непременно на човешкия живот, а на продуктите на човешкия труд. Войната е начин да се разрушават или да се изпращат в стратосферата, или да се потапят в дълбините на океана материални средства, които иначе биха били използвани за прекалено повишаване на благосъстоянието на масите и оттук в последна сметка — за прекаленото им образование.


Как работят нелегалните бивши служби в Булгаристан?

Както през милиционерцоциализма,... и днес са пипало на руските служби.

Като пример ще дадем атаките на руските служби срещу изгнаника Александър Солженицин

И така, от документите, които началникът на дирекция „Архив“ на КГБ полковник Василий Митрохин изнесе зад граница, разбираме, как централата на „Лубянка“ включила в атаките срещу писателя всевъзможни представители на своята агентура на Запад. Сред тях – водещи журналисти в американските всекидневници “The New York Times” и “The Washington Post”; един от най-тачените коментатори на западногерманското списание “Stern” и т.н. Поредицата от операции била контролирана лично от шефа на КГБ Юрий Андропов.[11] Всъщност – по баща Либерман, а по майка Фейнщейн.

„Планът за дестабилизиране на Солженицин също така бил насочен „да предизвика състояние на изнервеност вътре в неговото семейство“ чрез постоянен поток от заплахи срещу децата му и с изпращане на подозрителни пакети, които изглеждали сякаш съдържат експлозиви. Сахарови били подложени на същото отношение.“

http://diagnosa.net/


                       


НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД, КОМУНИЗМА И Т.Н. В КРАЙНА СМЕТКА Е ЕДНА САТАНИНСКА КОНСПИРАЦИЯ КОЯТО СЕ КОРЕНИ В ЕВРЕЙСКИЯ РЕВЕРСИРАН КАБАЛИЗЪМ(НА ТРАКИЙСКАТА КИБЕЛА).

ТЕ НИ ОТКЪСВАТ ЕДИН ПО ЕДИН, ЗАЩОТО В КРАЙНА СМЕТКА ТЕ СА СЛЕД НАШИТЕ ДУШИ. ТЕ ИСКАТ ДА ПРЕПОСВЕЩАВАТ ЧОВЕЧЕСТВОТО КЪМ САТАНА, ВСЕКИ ЕДИН ЧОВЕК В ДАДЕН МОМЕНТ.

БОРБАТА Е ЗА ВСЯКА ДУША (АКО НЕ СЕ ПРОДАВАТЕ ЗА МАЛКО, ЩЕ ВИ ПРЕДЛАГАТ МНОГО ПОВЕЧЕ). ЦЕЛТА Е УПАДАНЕ НА ДУШИТЕ КЪМ АДСКИТЕ ПАТАЛИ.

ИМА И ПОЛИТИЧЕСКО ИЗМЕРЕНИЕ. "НИЕ КОРУМПИРАМЕ, ЗА ДА ВИ КОНТРОЛИРАМЕ", ЗАЯВЯВА МАСОНСКИЯ ЛИДЕР ДЖУЗЕПЕ МАЦИНИ. ПОРНОМАНЯЦИ И НАРКОМАНИ НЯМА ДА ЗАЩИТАВАТ СЕМЕЙСТВОТО ИЛИ СВОБОДА
.

         ДА СЕ ОТЪРВЕМ ОТ КОМУНИЗМА Е ВЪЗМОЖНО ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ ОТНЕМАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ВЛАСТ.

ЧРЕЗ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ОТКРАДНАТОТО ОТ КОМУНАГИТЕ.

НЕОБХОДИМО Е КОНФИСКАЦИЯ НА ЗЛОВРЕДНИТЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ КОМУНИСТИЧЕСКИ КОРПОРАЦИИ ОГРАБВАЩИ ПЛАНЕТАТА.

Днес държавите са в услуга на корпорации, когато в предишните случаи корпорациите са обслужвали тоталитарните държави.

В своя роман „Snowcrash”, Нийл Стивънсън си представя един свят, където корпорациите са формирали свои собствени нации-държави и таксуват гражданите за правото да живеят на тяхна територия.Това ли ще се случи в близко бъдеще? Или е по-удобно за корпорациите е да продължават да поддържат фасадата на правителствата, така че те да вършат мръсната работа вместо тях?


                        

Актьора Дирк Бенедикт твърди, че има хиляди убийства поръчвани от евреите в Холивуд?

Евреите притежават и контролират развлекателни и информационни индустрии, така че защо не са били разследвани за убийствата на Джим Морисън, Джанис Джоплин, Джими Хендрикс, и т.н., и по-скоро на Майкъл Джексън и Уитни Хюстън? Какво ще кажете за Робин Уилямс? Те може би са били тези изпълнители които са се бунтували срещу евреите, и евреите са решили да ги убият, за да дадат пример на останалите артисти, че е по-добре да се подчиняват на господарите си.

Освен това убийството в подходящия момент, освен като ритуално жертвоприношение може да донесе и много шекели. Джордж Майкъл работеше по следващия си албум с продуцента Ноти бой.

Звукозаписната индустрия е контролирана от евреи, а те както знаем са кошерен легион, включващ еврейски бизнес, музикални мениджъри, еврейските юристи, еврейски телевизионни и концертни импресарии, еврейски модни дизайнери, еврейските видео магнати - като например Мъри Ротщайн на MTV известен още като Sumner Redstone(свързан с убийството на М.Джексън) и т. н...

http://budha2.blog.bg/drugi/2016/12/26/.1234878


                       

Както е известно от самото начало на промените, огромната собственост – корпоративна, недвижима и транспортна, само се води на подставени лица. В действителност принадлежи на партията, комунистическата – единствената, непомръдналата, защото е непоклатима. Четете Бунич и разкритията му за партийното злато, другарки и другари.

Поради възможно най-долния им плебейски произход тези алчно червени олигархчета на конци преминават през едни и същи лични катаклизми. Започват да имитират high-life-а в съответната страна, като се издокарват по необичаен за стойките и мутрите им образец. Така се превръщат в комични образи. С един поглед нормалният човек разпознава в тях ерзац капиталиста.


                     


Това бе споразумението между номенклатурните комунистически "елити" на Източния блок с т.нар. "западни" с посредничеството на Синедриона(Най-голямата Световна Мафия начело с КГБ): "прехода" се извършва като се ликвидира икономиката(главно-индустрията) на Източния Блок, а "Запада" не пипа комунистическата номенклатура за криминалните дела, кото ще извърши, на грабеж от национализираната собственост. Разбира се, в инструментариума на грабежа се включва и безбожно-ниската РОБСКА ставка на работна ръка на работниците(на които им се отнема не само правото на труд, но и социалните придобивки).


                       

Нищо не се промени след „нежната революция“ от ноември 1989 година и „промените“ в резултат от нея. За разлика от семейството на унищожения без доказателства „манчестърски атентатор“ Салман Абеди, тук нито един убиец на българи, при това масов, не беше даже одраскан. Освен вербално – устно – и то за съвсем кратко.

Самите терористи, касапите, клали българите, ликвидирали националния ни елит, продължиха да ръководят by proxy – чрез посредници, както се изрази малайзийски премиер по отношение на евреите и тяхната глобална власт. Десетилетие преди „избухването на демокрацията“ сатрапите от номенклатурата на БКП, БЗНС и службите за партийна сигурност бяха започнали да превръщат „общонародното“ имущество в свое – лично, частно. Сетне предадоха или завещаха тази открадната собственост на своите наследници – синове, дъщери, внуци, зетьове, снахи…

Грабеж от такъв мащаб не е запомнен по тези земи. Той е мародерство и доста повече! А населението не притежава разум, за да проумее, че продължаваме да живеем под властта на БКП, БЗНС и останалите тоталитарни организации.

Това ли беше българската мечта? Какво е демократичното на Запада, в който начело на властта са намърдани все комунисти, социалисти, милиционери? Той прие и приюти потомците на най-кървавите диктатори – от Сталин и Хрушчов до Хонекер и Живков. Форумите на НАТО събират членове на комунистически партии, участвали в протести срещу… същата организация.

Например нейният главатар, норвежкият комунист Йенс Столтенберг, агент на КГБ, даже е организирал и оглавявал такива мероприятия, казано на езика на другарите. Начело на левичарски тълпи е демонстрирал пред американското посолство в Осло против САЩ и НАТО. Сега е начело на пакта! Това е умопобъркване, шизофрения, раздвоение на личността

                

Когато властват комунистите – независимо под какви партийни названия крият своите сатанински схващания – процесът става неизбежен. Тъй като те, съгласно основите на идеологията им – юдаизма – възприемат труда като наказание, а не като висша проява на човешкия талант и способности. Резултатите от това личат ослепително ярко в нашите занемарени извънстолични краища. А сбирщината от комунисти и техни дечица под формата на коалиционно правителство на БКП, е поредната официализирана измама. Все едно е как ще назовавате комунетата и ченгетата. Впечатли ме, че доста хора го проумяват. Но собственото им безсилие не ги задавя. Може би сме се върнали във времената, когато след обявяването на предстоящото общо обесване, някой задал въпроса: Вие ли ще раздавате въжетата или ние сами да си ги носим от къщи?…

                     


Понеже целта на световната революция, предприета от интернационалното Братство, е тъкмо обезчовечаването, се води и войната срещу вярата. В нея са допустими всички методи и средства. Даже църквите са хвърлени като пияна пехота в битките.

Главният герой в романа на Оруел се захваща с почти непосилната задача да води дневник, в който да вписва истината за живота, а не онова, което партийната пропаганда представя като действителност. Вярва, че все някой ден неизвестен човек от бъдещето ще намери неговите бележки. За да стане ясно какво е било всъщност.

„И все пак миналото, въпреки че по своята същност е променяемо, никога не е било променяно. Това, което е вярно сега, е вярно от вечни времена за вечни времена. Беше толкова просто. Изискваше се само безкрайна поредица от победи над собствената ти памет. Наричаха го „Контрол над действителността“, по новговор: „двумисъл“…

На бъдещето или на миналото, на времето, когато мисълта ще е свободна, когато хората ще се различават един от друг и няма да живеят в самота – на времето, когато истината ще съществува и направеното няма да може да бъде преправено:

От епохата на монотонното еднообразие, от епохата на отчуждението, от епохата на Големия брат, от епохата на двумисълта – привет!

Вече съм покойник, помисли си той.“

Българите – също. Останаха само комунистите и то от най-долна проба.


               

Тази България – по-точно – номенклатурна Чалгария, прилича на бабичка, зарязана на смъртния си одър. Когато усети болка, изстенва, но никой не й обръща внимание. Всички са заети със самите себе си и със своите проблеми. Останалите нямат значение. Затова вече убиват пред очите ни, а ние наблюдаваме мълчаливо, сковани от страх. С което подписваме своята смъртна присъда.

Времената се хищни, вълчи. Както между 1944 и 1977-1978 година. Наподобяват епохата на военния комунизъм, на сталинизма. Никой не се интересува от миналото, от биографиите. Готови са да доносничат срещу ближните. Срещнах мераклия, жалещ за Сталин. Разбира се – членувал в БКП. И – както се досещате – изпитва носталгия все в същата посока. Защото тогава, в онова касапско безвремие, е имало ред… Сега нямало. Но не се замисля, кому е потребен хаосът, и с каква цел.

Пренебрежението към живота на другите е същото. Никой не е застрахован. Не само тук. Убиват в САЩ, в Западна Европа. В Русия – отдавна и по традиция. От век и повече ураганни бури, придружени от смерчове, помитат Близкия изток. Живеем в свят, в който Deutschland повече не е uber alles. Парите са над всичко. А те са у едни, които поддържат расисткия център в същия Близък изток.

Нашата матрица - учебен полигон за въплътени души?

Духовността у всеки от нас не значи нищо за матричката, базирана на оцеляване и приспособяване – за нея най-страшното възможно е пробуждане на съзнанието!


Ако приемем, че руските медии се водят на частници, а фактически са държавни, и член Първи на съветската Конституция не е преставал да действа, да видим чии са основните, най-влиятелните не само в САЩ медии, водещи се… „американски“. Те са контролирани от 5-6 големи корпорации, представляващи нещо като отдели на глобалния Централен комитет на Световната комунистическа партия.

Чии са медиите в първата комунистическа държава на планетата – САЩ, нека се запознаем с това от еврейският разказвач избягал от лоното на синагогата, когато зърнал дявола там.

Всички еврейски имена, които ще чуете, са на имигранти от Руската империя, включително Полша и Кавказ, и Съветския съюз, в това число Прибалтика и Кавказките републики. Потомци на средновековните хазари и други околни народи, приели юдаизма, през седемдесетте години на ХІХ век някои от тях започнали да се преселват в Палестина, тогава в пределите на Отоманската империя. Кракът на никой от предците им никога в историята не е стъпвал в земите, където сега се намира расистката държава Израел.

Брат Натанаил е прав но не изцяло, Християнството като ревесиран Митраизъм, наистина е по-миролюбива религия от юдаизма и исляма, наложена над бялата раса от Сивите с цел ликвидирането им. Мюслите се кланят на лунния дух на АРУ - ЯО, християните на неговото мат_реално тяло, дракона КА -Хор/Христ, а юдеите и хасиди на двете разделени части, т.е. на целокупната старовремска змия, Сатана.

В Сирия по списък унищожиха почти всички митриуми, някой явно очаква идване на месия, истински месия, стремят се да попречат на слънчевото въплащение на РА

Християнската религия след като изигра ролята си ще бъде ликвидирана - като скритата цел е, с ликвидирането да бъде ликвидиран и Митраизма. След Сирия където целенасочено се унищожават храмове на Баал и Митра предстои и унищожаване на първия храм на Баал - Магурата.

                     


Ротшилд, чрез терористичните си творения Моссад и КГБ взривиха кулите близнаци, обявиха война на тероризма и въведаха в САЩ полицейска държава.

Тролчето на Ротшилд, още с монтирането му начело на Русия, чрез ФСБ и пчеченците "уахабиби".започна серия от терористични актове, обяви война на терора и превърна Русия в полицейска държава.

Новият собсвеник на Шърли Хебдо белият сигханин Ротшилд извърши атентат срещу собствените си тролчета хазари и положи началото на полицейската държава в Европа.

                


Принц Чарлз извършва танц със Саудитски меч - Саудитска Арабия, 2014 г
Звездата на Дравид(Голока Вриндавана крадната от Веда БаалХаре, станала символ на императора на Османската империя - Дауд - крипто евреи, днес преселили се в Саудитска Арабия, бащата на известния цар Соломон, но Соломон го наричаха библейските писатели, а приятели и познати го наричали Сюлейман ибн Дауд.

Знака Хексаграма която се мъдри на знамето на Израел. Има значение на положително време, пространството се разширява или Четвърти период от Кръговрата - САМАР ВЕДА.

Звездата на Давид се появява на знамето на Израел след основаването на еврейската държава.

Широко-разпространеното мнение, че "хексаграмата е символ на юдаизмът"("Меган Давид"- "звездата на Давид", "печат на Соломон" и тем подобни измислици) датират 2-3 века назаде(XVII c. AD), при формиране на юдео-масонската конспирация от Ротшилд. Юдаизмът е наложил догмата за хексаграмата, като свой символ, дори манифестиран на флагът на Израел, ционистката държава днес, която е дело на Ротшилд и Хитлер.

Езавела зачена дете, роди и го нарече с името Давид, по еврейски “откраднат”. Есей не узна за това, тя го запази в тайна.Пророк Натан Ротшилд дойде в дома на Есей и каза: “Доведи своите синове да ги обрЯзовам...

                     

Всеизвестенн е анекдотът, че когато Бог раздавал разум, пропуснал военните. Понеже точно тогава те били на маневри…

Какво предлагат униформените? Прилагането на старозаветния принцип „живот за живот, око за око, зъб за зъб“. Някой си полковник Ричард Кемп, офицер от армията на Нейно величество Елизабет ІІ, пръкнала се през април, а празнуваща рождения си ден всяка втора юнска събота, настоява за „мъдрото“:

„Задържане, депортиране, изключване: това е начинът, по който Британия би трябвало да отговори на терора.“

Тоест – въвличане на островитяните в спирала на насилието. Тя, както учи историята, може да продължи да действа дълго. Владетелите на Албиона са водили даже стогодишна война. Но нали знаем: никой не се учи от историята…

Ако се вгледате в думите на comrade полковник, ще откриете: все едно проповядва равин или още по-точно – товарищ Сталин, Йосиф Висарионович. Което е едно и също. Макар да се е борил с троцкизма – идеологията на военния комунизъм и перманентната революция, именно Джугашвили я претворил в живота по безпримерен начин. Зад гърба си оставил огромната територия на Съветска Хазария и на покорената от нея васална Европа, осеяни с труповете на няколко десетки милиона човеци!

По един или друг начин, с всевъзможни средства, военният комунизъм е в настъпление. Невъзможно е тероризмът да бъде изкоренен с насилие. За да бъде премахнат, следва да отстранят причините за неговото възникване. Търсете ги в онзи не намек, а силно предупреждение, съдържащо се в прощалната реч на американския президент Айзенхауер. Ще ги откриете във военно-промишления комплекс. Дуайт Дейвид е имал предвид само американския. В наши дни иде реч за гигантски октопод, чиито пипала са обхванали цялото земно кълбо.

Да припомним, че петте държави-членки на Съвета за сигурност на ООН са най-големите производителки и износителки на оръжия. Впрочем, ако се държи на точността, Русия изпадна. Вече заема шестото място. Ако изчислите данните на глава от населението, Израел ще оглави класацията.

So the world goes. Така върви светът.

http://diagnosa.net/


                         
             

Whose is this world? Чий е този свят?

На този етап от развитието на световната революция, наричан „глобализация“, има още много неща, смущаващи съзнанието на нормалните хора. Едно от тях е отказът от свобода, внушен чрез терор, организиран от специалните служби. След взрива в Манчестър, станал в навечерието на извънредните общи избори, Териза Мей се възползва да покаже мускули и въведе най-високата степен на тревога в страната. Вместо да се обучават в казармите, военните излязоха по улиците на големите градове.

Част от британците опитаха жилото и меда на това през 2012 година по време на летните олимпийски игри в Лондон. Днес накокошинено еврейско авторче убеждава читателите си, колко е добре във Франция, където „свикнаха с войниците край парижките музеи или патрулиращи по улиците дори на най-тихото провинциално селце – гледката се нормализира след налагането на извънредно положение веднага след терористичните атаки през ноември 2015 г., което продължава от тогава. Хората в Северна Ирландия с по-дълга памет също добре си спомнят времето, когато военното присъствие оформяше част от пейзажа. Но за останалата част от Обединеното кралство това ще бъде необичайна новост.“

По време на олимпиадата, смята коментаторът, „военните бяха разгърнати срещу абстрактната възможност от нападение, не незабавно след свършения факт на такъв истински ужас“.

Разбирате ли колко лесно е да ви убедят, че вашият живот е по-скъп от свободата? За какво ви е тя, щом не сте живи? Ето го елементарният принцип, използван от интернационалното Братство, за да надделее над народите, смятащи се за цивилизовани.

Hoc mundo iudaeus est.[42]

[42] Този свят е еврейски, лат. Това е неправилен превод, но е възприет. Точният е: Този свят е юдейски. Което ще рече – на хора от Юдея. А най-преките наследници на малобройните антични жители на римската област Юдея са днешните палестинци. Те са приели исляма почти без насилие. Когато през трийсетте години на VІІ век със завладяването на Палестина от мюсюлманския Халифат тази религия достигнала до коренните жители, те започнали масово да я възприемат и то изключително без насилие. Тъй като принадлежността към исляма ги освобождавала от данъци. Като трудолюбиви земеделци и скотовъдци, тези хора предпочели да сложат чалмите и бурките, за да живеят охолно. Не можели да проумеят дошлото до тях доста по-рано християнство. Новозаветната Света Троица им се струвала невероятна и непонятна. Затова до мюсюлманското нашествие се придържали към класическия юдаизъм – талмудизма. Талмудът поел по света тъкмо от Палестина – така нареченият Talmud Yerushalmi – Йерусалимски или Палестински Талмуд.

http://diagnosa.net                  

Единствената обща черта на всички биологични двигатели е системата от неподвижни молекулярни пръстени, един вид еквивалент на статора на обикновен електромотор. Този молекулярен "статор" позволява на двигателя да произвежда въртящ се момент, който се предава на въртящите се органи на бактериите - витла, които ги тласкат напред.

Най-големият "статор" имат бактериите Campylobacter, техният размер е два пъти по-голям от "статора" на бактерията на салмонелата и произвежда достатъчно мощност, за да може бактерията да се движи вътре в червата на жив организъм.


http://budha2.blog.bg/…/pyrvite-podrobni-izobrajeniia-na-qu…                       


Слънчевите лъчи са с вертикален подход т.е. електрически, а магнитните с хоризонтален. Радиестезията отдавна доказа че Слънцето е подобно на сферичен магнит. Това показва и разум при създаването на този магнит.

С името Луцифер например можем да кръстим някаква междугалактическата корпорация за производство на изкуствени слънца. Но новия световен ред на предприятието " Луцифер" това всъщност един изкуствен интелект, това е "квантовия' скок който ви готвят.
                               

Бившият президент на Иран пасе овцете.

Като президент, той ходел на работа с автобус, а жена му работела, като чистачка.

По време на неговото президентстване:


1. Американската телевизия FoxNews беше задала въпрос в интервю на иранския президент Махмуд Ахмадинежад:

«Когато се гледате в огледалото, какво си казвате?»

Той беше отговорил: «Аз виждам човек в огледалото и му казвах: Помни, че ти не си нищо повече от един прост слуга»;

2. Ахмадинежад, когато за първи път влязъл в президенсткия кабинет се изумил, че са пожертвали скъпите ирански (персийски) килими от най-известната Техеранска джамия и ги заменил с обикновени и евтини;

3. Когато той станал президент, подал декларация за своето имущество: автомобил Пежо 504 (модел 1977 г.) и малка стара къща, унаследена от неговите родители преди 40 години, намираща се в един от най-бедните райони на Техеран;

4. Една от вещите, която поразявала служителите от администрацията, била неговата чанта, с която президентът всеки ден идвал на работа и в която се намирала храната му – сандвич или хляб със зехтин приготвен от неговата жена;

5. Често той помагал на служителите да подмитат заедно улиците в районите, където живеел и работел;

6. Винаги, когато му се налагало да спи в хотел, той молел да не му дават стая с голямо легло, защото обичал да спи на земята върху матрак;

7. При неговото управление на страната, когато назначавал министри на длъжност, той ги задължавал да подпишат документ, на който имало следният пункт, че трябва да си тръгнат без това, с което са дошли от самото начало, както и че са съгласни да им се проверяват банковите сметки на тях и техните роднини;

8. Той даже не получавал президентска заплата, като обяснявал, че цялото богатство принадлежи на нацията и той ще защитава това до края на неговото управление;

9. Той живеел от доходи придобити от неговото писане и четене; - много бедно

                 Истината е, че сме Богове, а действителността е, че живеем, като прасета.Окултизмът (от латински occultus - „скрит, покрит“) изследва реалностите, неподвластни на физическите закони . Разбира се са положени усилия за дискредитирането му с промяна на значението на думата - например християнството иска да внуши, че това е почитание към дявола. При положение, че самите религии, както и материалистичната наука са създадени за "ширпотреба" от тези, които именно ползват знанията на окултизма - всеки непредубеден може да си направи изводите.

                        

Десет основни правила за добър живот:
1. Спрете да се притеснявате
2. Престане да се опитва да доминирате и притежавате вашите приятели и роднини
3. Умерен в амбицията си
4. Да не се натрупват повече, отколкото трябва
5. Научете се да се отпускате
6. Развивайте чувство за хумор
7. Намерете причина за лично съществуване
8. Никога умишлено да не се вреди на всяко друго лице,
9. Пазете се от гняв
10. Никога не обвинявайте(службите 😬 )другите за собствените си грешки
~ Манли Хол


                   Когато твоето невежество е тяхната печалба


"Всяко небесно тяло, в действителност и всеки атом, произвеждат определен звук за сметка на своето движение, ритъм или вибрация. Всички тези звуци и вибрации образуват универсалната хармония, в която всеки елемент, със своята собствена функция и характер, допринася за цялото. Звездите в небето пеят музика, дори и само да имахме ушите да чуем. "


~ Pythagor Πυθαγόρας 570-495.BCE


"Когато розата и кръста(на разпнатото Слънце) са обединени в алхимически брак драмата приключва. Тогава ние се събуждаме от историята и влизаме във вечноста."

~ Робърт Антон Уилсън. 1932-2007


Които обичат не записват своето щастие

                        

Марихуаната е полезен катализатор за специфични оптични и фонетични естетически възприятия.

Хашишът е лекарството, което" разхлабва гредите на душата"

Но и двете водят до проблеми/пробиви в защитното поле и съответно вселяване на нисши духове, бхутас, джинове и други енергийни същности и паразити.

                                                  


"Колкото По-тихи ставате, толкова повече чувате".~ Ram Дас
"Всичко, което осъжда другото осъжда себе си. Ако Регулирате микрокосмоса(си),... ако е по силите ви, да го направите, и Макрокосмоса ще се коригира за вас."
~ Свами Вивекананда (1863 - 1902)

Душата не се управлява от времето и пространството. Душата е безкрайна, тя се слива с Този в безкрайността.

~ Рам Дас" Няма нищо без дух, защото духът е вътре в нещата... Отвътре е духът, който е душата на обектите. Дали това е нашата психика или психиката на Вселената, ние не знаем, но ако някой докосне Земята, не може да избегне/отхвърли духа."

Карл Г. Юнг, семинари (1875-1946)


" Медитация е Наука за Реализация на Бог." ~ Парамаханса Йогинанда (1893-1952)


" Дълбоко в Сърцето Всяка Мистерия на Духа е Скрита."

~ Rumi


Материалния свят носи удоволствие и нещастия.


Отвъд Ума, Отвъд Времето, отвъд Пространството има Безсмъртно Съзнание


Смехът ни освобождава от излишна енергия, която, ако е останала неизползвана, може да стане отрицателна, това е отрова. смехът е противоотровата.

~ Г.И. Гурджиев (1877-1949)


В четвъртата книга Иасана е казано;

„Слушайте с ушите си онова, що е съвършено и изследвайте го добре, с ясен ум, за да може всеки от нас да знае що трябва да прави за тялото си, преди да настъпи Великият ден. Защото ние ще получим награда за поучението, което сме прилагали."

„Двата първоначални духа - и самите те са добили названието си според двете си естества: едното добро, другото - зло по мисъл, по думи и по дела. От тези два духа Мъдрият дух е съумял да избере правдивостта, което не е направил духа на заблудата."

„И двата духа са се срещнали в самото начало, за да образуват първото създадено същество и да го надарят с живот и със смърт. И така ще бъде със всички същества до свършека на света: злото ще отиде при злия дух, а чистата мисъл - при справедливия дух."

„От два духа злият дух е предпочел престъпните дела. Доброто е било предпочетено от твърде благодетелния дух, който има за облекло Небесната Светлина и който се нарича Ахура Мазда."

„Не променяй никога чуждестранните имена, с които Бог е означил нещата и съществата. Защото съществуват имена, които притежават неизразима двигателна сила, вложена в Свещените неща."


Нищото - Твореца въздигна Закона над Хаоса и му даде от него две различни Нища.

А Закона повели:" Ти - Малкото и Ти - Голямото сътворете Всичко!"

Но те като бяха слепи, глухи и безчуствени, не можеха, нито знаеха как да го сторят.Затова Законът ги захрани с Любов, като даде и на двамата по равно. Така Малкото стана - Тя а Голямото - Той.

Но Тя, понеже беше малка, се изпълни и преизпълни с Любов, а на него недостигаше. И като не знаеха какво да сторят, Любовта ги научи. Той обгърна Тя от всички страни, а Тя се скри в прегръдката му и започна Лила - вечната игра за любовта на другия.

Затова се притискаха все по-силно и по силно и не остана място между тях, където да сътворят Всичкото, защото там беше Любовта.

Тогава законът им даде Омразата, а тя ги отблъсна далече един от друг и щеше да ги раздели за винаги, ако не ги привличаше Любовта. Сега те се обичаха колкото трябва и се мразеха колкото трябва. Стояха на разстояние един от друг, което Закона изпълни с Омая- там да сътворят всичкото.

"Ето - каза И Закона - на тебе давам най-голямата Тайна - Тайната на сътворението. Затова и ти ще станеш Тайна.Никой не ще види лицето ти и не ще те познава. Ще си непревземаема крепост и никой не ще може да излезе от нея докато не настъпи Изгрева и не ще влезе докато не настъпи Залеза.

Ти ще даваш светлина, но не ще я видиш, защото си мрак. От теб ще е денят след Изгрева, но Ти не ще го познаеш, защото си нощта след Залеза.

Ти си смъртта и животът. Което е в теб ще е мъртво, което си Ти ще е живо. Ти си Марга - мъртвата вода. Ти си основата и началото на пътя. От теб ще излезе Всичко, но Ти ще си винаги чиста и непорочна.

Звукът на Тайната на сътворението ще е "К". От нея ще е твоята сила и власт над Всичкото. Звукът за "Азъ" в тебе е "М", а звукът за твоята крепост е "У". Числото ти е Нула.

А на теб - каза Законът на Голямото - давам Ключа на живота. Ти си Сварга - Живата вода. Ти си първият и последният дъх и духът между тях. Ти ще си волен и ще бъдеш навсякъде около крепоста, но никой не ще те види, защото ще е в теб, и част от теб.

Ти си Просветлението и твой ще е небесният простор, защото Тя е основата, а Ти си върхът . Тя е движението, а ти си покоят. Тя е началото , а Ти си края на оМая.

Звукът за Волноста е "В" за Небесно царство е "О", за твоето Аз "М", за просветлението "С", а за покоя "Н". Твоето число е "Нула".

Така е било, така е и така ще бъде винаги, защото такъв съм Аз - Законът. Каквото е в мен това е. И никой никога не ще ме наруши.

Звукът за моята воля е "Д" а за Мъдростта и Знанието в мен "Б".Число аз нямам. А звукът, за този, който отваря всички врати е "Р". Негови са всички числа.

Вие двамата, ще сътворите Всичкото и ще сте в него. Затова и то ще е като вас. Звукът му ще е "А" и ще бъде Омая, а числото му е Единица.

Само чрез него се проявявам Аз - Законът.

Името ви е Оммарка и Азът ще ви събира и разделя.

Нещата на Всичкото ще са безброй, но сътворените последни ще са като вас, и Вие ще сте в тях

Ти - Малкото понеже си долу, ще бъдеш в долната им част, и там ще поставиш КА, а пътят към Ка и от Ка е Омая. Затова последните ще нарекат тези МайаКа, а теб ВелиКата МайКа.

А ти - Голямото, понеже си горе, ще бъдеш в горната част . Там ще поставиш ОМ. Тези последните ще се нарекат От Ца, понеже са получили ОМ от Царя Небесен. А теб ще нарекат Небесния Отец.

На тях ще дадеш ключа за живота, с който ще минават в Омая, пътя към Ка и животът ще влиза в крепостта(портала) с помоща на РА.

Когато двамата последни сътворяват те са в Омая, под власта на Тайната на сътворението и на Аза. А сътворението ще е част от Аза и ще е Ман.

Полвината Ман ще носят в себе си КА, а пътя на Ка през Омая е от крепостта до Небесното царство. Затова те ще се наричат Уоман и ще са МайКа/и.

А когато поглеждат в себе си ще пропадат надолу към крепоста, където ги тегли Ка.

Другата ПОЛовина от Ман ще носят в себе си просветлението в Омая ще се наричат Манас и ще са Отци.

Затова когато поглеждат в себе си ще политат нагоре, към Небесното царство където ги тегли ОМ.


Веда-Балкхара стр. 48
Разочарованията идват следствие на очакванията . Чувството за малоценност добавя злоба . Безсилието агресия . Цикличността на несправянето води до погрозняване и перманентна депресия . Демона се появява като спасител и спокойно се нанася в резултат на болната среда . Погледа се изпразва и остава опаковката . Една от всички опаковки .. - Митко Марашев 
Когато тялото е превзето от Демони , това не е само един демон , има много . И тогава , когато този човек , който е на път да бъде напълно демонизиран , влезе в контакт с друг човек , един от тези демони или повече , прескачат в новото тяло което да убият . Пълно демонизиране означава , че оригиналът е мъртъв , това тяло сега , е ходещ мъртвец - съд ( опаковка ) за демона , който да живее вътре . - Митко Марашев

 Затова е казано не употребявай опиати - лесен начин да навлезе в теб джина и не прелюбодеяние прескачат от тяло в тяло по време на секс не е грях , а предпазна мярка !Не се плаша от хората , защото са преходни .
Боя се от Божия гняв , който не задминава никому . 


Menvra Zayn


Всички хора мислят , че са свободни , а всъщност са вързани ....вързани с невидимия свят...

Menvra Zayn


Невъзможно е да видим перспективите, докато сме “заключени” в рамките на маловажни и отвличащи теми. Нужни са ни панорамен план и хоризонт, откриващи безкрайността!Изтънчено чуване: метод на различаване

Изтънченото чуване бива два вида. Първо – телепатично, когато в главата се чува това, което духът казва. Безцветен глас, лишен от всякаква лична окраска и само по смисъл можете да се досетите кой говори. Второ – ясночуване. В този случай се чува отвъден глас като че ли през ушите, но при това не се вижда явен източник, а гласът има лична окраска.
Ако сте започнали да чувате духовете, това означава, че вашето ефирно възприятие е нараснало и са ви забелязали. Не е необходимо да се отиде на психиатър – психиатрията се отнася много сериозно към т.нар. “гласове”, така че с голяма вероятност се излагате на риска да ви вкарат в лудница. (Много от убийците признават, че действията им са управлявани от “гласове”, поради което и позицията на психиатрите е доста разумна – кой знае тези “гласове” какво ще му кажат да направи).
   
     


Към своите нови възможности трябва да се отнасяте спокойно и примирено, не реагирайки по емоционален начин.
Как да разберете кой ви говори? Методът за различаване е много прост. Високоразвитите духове никога няма да ви дадат конкретни съвети за ситуацията – “да го направиш по този начин, или иначе”; техните препоръки са с абстрактен и общ характер, тъй като тези духове бдят над нашата свобода на волята.
 
               
           

По-низшите духове просто ще превъртат подробни съвети за това как да се процедира при определени обстоятелства. Техният подход варира в зависимост от човека. Ако на някого не са му взели страха (с псувни или някакви ужасни истории), могат да се опитат да го хванат с желанието за “духовно ръководство” – “прави го по определен начин”. Ако сте съгласни с това, такъв дух постепенно се вмъква в доверието на даден човек и упражнява известна власт над него, внедрява се в аурата му и там е вече близо до пряк контрол над физическото тяло.      


Не трябва да се хващате на такива въдици. Те трябва да бъдат съзнателно игнорирани. Тогава низшите духове, които са били ваши черни учители ще видят, че нямат шанс тук и ще се отстранят.
В случай на поддаване на тяхното “лидерство” можете да попаднете в лудницата, където чрез ударни дози химиотерапия за дълго да се заглуши цялото ви фино възприятие.

               Така че към изтънченото чуване трябва да се отнасяте много внимателно.


Няма коментари:

Публикуване на коментар