петък, 9 юни 2017 г.

Веда-Балкхара

           


Нищото - Твореца въздигна Закона над Хаоса и му даде от него две различни Нища.

А Закона повели:" Ти - Малкото и Ти - Голямото сътворете Всичко!"

Но те като бяха слепи, глухи и безчуствени, не можеха, нито знаеха как да го сторят.Затова Законът ги захрани с Любов, като даде и на двамата по равно. Така Малкото стана - Тя а Голямото - Той.

Но Тя, понеже беше малка, се изпълни и преизпълни с Любов, а на него недостигаше. И като не знаеха какво да сторят, Любовта ги научи. Той обгърна Тя от всички страни, а Тя се скри в прегръдката му и започна Лила - вечната игра за любовта на другия.
Затова се притискаха все по-силно и по силно и не остана място между тях, където да сътворят Всичкото, защото там беше Любовта.

Тогава законът им даде Омразата, а тя ги отблъсна далече един от друг и щеше да ги раздели за винаги, ако не ги привличаше Любовта. Сега те се обичаха колкото трябва и се мразеха колкото трябва. Стояха на разстояние един от друг, което Закона изпълни с Омая- там да сътворят всичкото.

"Ето - каза И Закона - на тебе давам най-голямата Тайна - Тайната на сътворението. Затова и ти ще станеш Тайна.Никой не ще види лицето ти и не ще те познава. Ще си непревземаема крепост и никой не ще може да излезе от нея докато не настъпи Изгрева и не ще влезе докато не настъпи Залеза.

Ти ще даваш светлина, но не ще я видиш, защото си мрак. От теб ще е денят след Изгрева, но Ти не ще го познаеш, защото си нощта след Залеза.

Ти си смъртта и животът. Което е в теб ще е мъртво, което си Ти ще е живо. Ти си Марга - мъртвата вода. Ти си основата и началото на пътя. От теб ще излезе Всичко, но Ти ще си винаги чиста и непорочна.

Звукът на Тайната на сътворението ще е "К". От нея ще е твоята сила и власт над Всичкото. Звукът за "Азъ" в тебе е "М", а звукът за твоята крепост е "У". Числото ти е Нула.

А на теб - каза Законът на Голямото - давам Ключа на живота. Ти си Сварга - Живата вода. Ти си първият и последният дъх и духът между тях. Ти ще си волен и ще бъдеш навсякъде около крепоста, но никой не ще те види, защото ще е в теб, и част от теб.

Ти си Просветлението и твой ще е небесният простор, защото Тя е основата, а Ти си върхът . Тя е движението, а ти си покоят. Тя е началото , а Ти си края на оМая.

Звукът за Волноста е "В" за Небесно царство е "О", за твоето Аз "М", за просветлението "С", а за покоя "Н". Твоето число е "Нула".

Така е било, така е и така ще бъде винаги, защото такъв съм Аз - Законът. Каквото е в мен това е. И никой никога не ще ме наруши.

Звукът за моята воля е "Д" а за Мъдростта и Знанието в мен "Б".Число аз нямам. А звукът, за този, който отваря всички врати е "Р". Негови са всички числа.

Вие двамата, ще сътворите Всичкото и ще сте в него. Затова и то ще е като вас. Звукът му ще е "А" и ще бъде Омая, а числото му е Единица.

Само чрез него се проявявам Аз - Законът.

Името ви е Оммарка и Азът ще ви събира и разделя.

Нещата на Всичкото ще са безброй, но сътворените последни ще са като вас, и Вие ще сте в тях

Ти - Малкото понеже си долу, ще бъдеш в долната им част, и там ще поставиш КА, а пътят към Ка и от Ка е Омая. Затова последните ще нарекат тези МайаКа, а теб ВелиКата МайКа.

А ти - Голямото, понеже си горе, ще бъдеш в горната част . Там ще поставиш ОМ. Тези последните ще се нарекат От Ца, понеже са получили ОМ от Царя Небесен. А теб ще нарекат Небесния Отец.

На тях ще дадеш ключа за живота, с който ще минават в Омая, пътя към Ка и животът ще влиза в крепостта(портала) с помоща на РА.

Когато двамата последни сътворяват те са в Омая, под власта на Тайната на сътворението и на Аза. А сътворението ще е част от Аза и ще е Ман.

Полвината Ман ще носят в себе си КА, а пътя на Ка през Омая е от крепостта до Небесното царство. Затова те ще се наричат Уоман и ще са МайКа/и.

А когато поглеждат в себе си ще пропадат надолу към крепоста, където ги тегли Ка.

Другата ПОЛовина от Ман ще носят в себе си просветлението в Омая ще се наричат Манас и ще са Отци.

Затова когато поглеждат в себе си ще политат нагоре, към Небесното царство където ги тегли ОМ.

стр 48


Ка проникна в малкото. Там я посрещна РА и двамата образуваха КаРа - творящото начало. Започна сътворението, а с него и Кал кръговрата на Ка. Излизането и отиването е Кала, а връщането и влизането е Кали.

След изгрева могъщият Хиндра настрои Небесната арфа.Единствен той може да опъне безбройните и струни, стигащи от Ур до Уран. С тази арфа КаРа ще сътвори Всичкото.

Започна Гандхарва - претворяване на Ганд по волята на Закона с помоща на Ра и промяна на Волността. Започна небесната Музика.

За всяко нещо от Всичкото има химн. Ка знае а Ра може и когато му дойде времето те изсвирват химна на нещото и то се появява в Омая.

Първа е светлината тя е Едно, но това едно е две, защото вътре е Малкото, а вън Голямото

От светлината КаРа ще сътвори Всичкото и затова всяко нещо си има свое пространство - свой път и свое време - свое пътуване. Защото освен пътя и пътуването няма нищо друго. Така се редуват Калпа след Калпа докато Ка не влезе отново в малкото." Отвъд Ума, Отвъд Времето, отвъд Пространството има Безсмъртно Съзнание." Д-р Фредерик Ленц / Рама (1950-1998)file:///C:/Users/Grozdev/Downloads/

Няма коментари:

Публикуване на коментар