четвъртък, 15 юни 2017 г.

МИСЛИ ФОРМИ 18

                
                         

13-и Юни се отбелязва като Световен ден без месо. Целта на деня е за тези, които все още не са преминали към вегетарианство, да направят първата крачка - да намалят количеството на употребяваното месо. Когато един човек не приема месо само за ден, планетата е пощадена от достатъчно въглеродни емисии, за да заври чайник 388 пъти, плюс ежедневната употреба на вода от девет души.

100 души, които не ядат месо два пъти седмично, спестяват на годишна база 1778,7 литра питейна вода вода и спестяват замърсявания, които по индекса на глобалното затопляне се равняват на еквивалент на движение на автобус за 3 957,2 километра.


Ето и няколко мисли за храненето с месо, дадени от Всемировия Учител Беинса Дуно:

"И когато казвам, че човек не трябва да яде месо, това значи, че силите на нисшия живот противодействат на нашия живот. Ако иска да бъде силен, човек трябва да яде месо, а ако иска да стане духовно силен, трябва да яде растителна храна. Под “месо” разбирам всички нисши мисли и желания в човека и ги сравнявам с кокошки, пуйки и т. н." София, 17.12.1916г.

Господ учи хората и духовете да не ядат месо. Когато престанат да ядат месо, няма да има смърт в света.
Колко хора сѫ отишли преждевременно на онзи свѣтъ отъ салами и отъ кълцано месо! Да кълцаш и мелиш месо, да го приготвяш на салами, това е дяволско изобретение!

Ако болният яде месо или друга тежкосмилаема храна, ще отиде на онзи свят.

"Който иска да придобие мекота, Любов, да се храни с овче месо. Щом придобие тези качества, повече не се нуждае от такова месо. Според степента на умственото и духовното си развитие, някои се хранят с месо, други – с растителна храна, а трети – с плодове. До това време той ще употребява месо или растителна храна и ще отговаря за всяко насилие, направено върху живите същества. В книгата на Живота се пише за всеки човек колко птици, колко дивеч, колко говеждо месо е изял през всичките години на съществуването си на Земята, като в пансион, и ще го заставят да плаща."


                         

Канибализъм в Библията
Бог попитал Адам, не е ли ял от дървото, от което той му забранил - защото на Адам е забранено да яде само от едно дърво- на познанието в райската градина - Eдем. Неговият Бог го плаши: "... защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш ...". Но, както следва от Стария Завет, нито Ева, нито Адам починаха след дегустацията на плода на Дървото на познанието. Така че Господ Бог може би е излъгал собствените си творения, създадени по Свой образ, почти като себе си. Възниква въпросът - защо го е направил?!

Господ Бог го нарича дървото на познанието на доброто и злото означава че плода му осигурява поглед върху тези концепции, след консумация, човек става всезнаещ, и в същото време той е смъртоносен, според Господ Бог. За да се справят с това, да си спомним, че много хора, свещеници, шамани, ясновидци и т.н., използвали и използват плодове, листа, корени, кора от различни растения, за да подобрят своите психически способности и да си отворят вратите към света на духовете, на когото те се обръщат за помощ и въпроси. Карлос Кастанеда в своята книга, описваща учението на Дон Хуан казва, че шаманите от древно Мексико пътували към света на духовете като използват сок от кактус пейот. Индийски шамани от Централна и Южна Америка все още използват, за да се представи в състояние на транс, за да пътуват до света на духовете и пейот и други растения, които съдържат тези или други наркотици. Шаманите на Сибир, използвали за същите цели отровни гъби като МУХОМОРКИ и т.н.

Тракийските царе също са яли от дървото на познанието, но като посветени са се пазили с маски от слънчево БА

Думата "маска" има следната етимология, даваме обратно четене (както четем в до-никониански времена) тогава резултата е: маск(-а) <= ксам = Касим = Ка_Ос_Ам, което означава "инструмент на властта Ka" Ако рамейските фараони са използвали маските с Ba, съдържащи злато, за религиозни цели, за да служат на Всемогъщия Ра и да смажат в подземното царство на мъртвите, дракона-змия Ka_Ara =Хора за да унищожат всяко зло, страхуващите се от Sun Ra, юдоарианите-хазари/ашкинази никога не са използвали маски от злато ,а са използвали златни кюлчета и други маски с цел измами, за да служат на Хор и да преследват собствените си интереси. Арийските магьосници (например, шамани, вуду, и т.н.), в качеството сила Aра, носят маски, не за да се борят със злите духове и да ги победят, а за да крият лицата си, заявявайки заклинанията, и така принуждавайки нечистите духове, да им служат за собствени цели. Логиката е проста: принуждавайки с заклинания и магии злите духове, да направя всичко за един магьосник, магьосник крие лицето си, тъй като се опасява, че нечистият дух излязъл от под магията на заклинанието в гнева си ще се закрепи при магьосника и ще го убие. Използването на маската предотвратява това: злия дух да не може да види лицето на един магьосник, и затова в края на магията няма да може да го разпознае, за да го убие. Друг аспект е, че чрез облеклото - "страшната" маска чаровника магьосник преправя себе си под прикритието на демони, както ако той е един от тях, така че те го взеха за нея(маската или че е от тях) и се извършват това, което той иска. Ето защо маските, по рано са се наричали с думата "харя", отразяващи следване и служение на "Харе", т.е. Хор. Прякото значение на думата "маска" в словото РА е следното: Mask/Маска = ма_сий_Ка - това е, " моята Ка", или ". Моята съшност (= визуално видима) плът" С други думи, с помощта на маска, арианите-юдеи - келти си дават визуално видима плът, а истинското лице се оставя скрито. Имайте предвид, че думата "маска", е подобна на думата "Mosquito" = "джамия", което означава "джамия" - и са една и съща дума, с едва отличаващо се вокализиране. Ако в Arian маска на ариана/ариадна се крие истинското лице, то зад "Mosquito (ата)"/ "моск(-ом)" се крие тайната на Бога, който е почитан от арианите. Оказва се, че местата за богослужение се наричат "Mosquito (и)"/ "моск(-ами)", тъй като за тях, зад, както лице зад маската, се крие тайната на арианския Бог. "Mosquito" - въплъщението на Бога, с която той, според арианите като "заради маската" разкрива себе, като се запознава с хората. Аспект/ Въплащение Моск(-а) в Речта Ра е Моск_Ав = "Москва". Именно от тука идва думата "Москов (-ия)", това е област, в която следват въплъщение (Aв) Moск (-а). С други думи, името на града, "Москва" = "Mosquito" означава в словото Rа "ма_сий_Ка_Ав" (алтернативно: мa_Os_Ka_Aв), това е, "моят Kaav / Каав = Киев" - ""моя сущий/материален Ка който е въплътен." Оказва се, че тъй като Москва/Москов = ма_сий_Каав = Киев, то Москва -това е новия Киев = Кааб, че е "нова Кааба" за арианите-мюсли, "новия Ерусалим", за каквато и считали Москва патриарх Никон и неговите поддръжници, зад която маска е скрита тайната на арианския-хасидски бог.

                     


В дните на новата Велика Асси, Мрака бе изгонен от цялата Земя, който са намираше в Залите на Макош, Рада и Раса, и затова пътя на тъмните духове и душите започна да преминава само през света на хората, живеещи на Земята в Ръкава на Залата Свати, и само през света на хората стана възможно да се изкачи върха по Златния Път. Особено важна роля започна да заема Мидгард-Земя, разположена по средата, между силите на светлината и тъмнината. Поради това тъмните сили решиха да дадат власт на Бесовете над хората. Ето защо на Мидгард-Земя се провежда борба между силите на Тъмнината и Светлината, в която участват хора от различни Родов и Народов.

Райската Долина-Едем свещеното място на ДРАВИДИ и НАГИ/ Мара – дух кошМара


                

Въвеждането на звуковия език е настъпило най-напред в Европа, а после е било наложено насилствено от самозванеца Петър I в Русия, които е бил двойник на истинския, и е бил подменен в Германия. Така стигаме до ОбрЯзованието на звуковия език.

Какво означава всъщност ОБРАЗОВАНИЕ?! "Образно ваене/извайване", създаване и извайване чрез мозъчната дейност на съответни образи, което доказва, че в древността
нашите Предци са разговаряли телепатично, чрез дистанционно подаване на изваяни образи. Да, но когато се въвежда звуковата реч в образовятелната система, човечеството започва да губи своята Божествена даденост да общува по телепатичен път.

http://budha2.blog.bg/drugi/2017/06/14/.1282424


                         Роджър Скрутън: "Проблемът в политиката е, че тя често е двоична. Прогресът срещу съжалението, бъдещето срещу миналото, отворените срещу затворените: често онези, които дефинират противопоставянето, искат да спечелят от него. Това са клишета. Аз съм за прогрес в науката, традиция в изкуството, приемственост в морала и да се прави само необходимото в политиката. В положение на мир и на относително охолство, мисля, че политиката трябва да остане на мястото си. За мен това означава консерватизмът.


Що се отнася до прогреса, това е лозунг. Той беше използван от якобинците, от фашистите и комунистите, които гледаха на себе си като на инструмент на бъдещето. Бъдещето е извинение за много престъпления. Това е идол, който изисква да му се принесат в жертва хората в настоящето. Миналото не е извинение за престъпленията в настоящето. Миналото е приключило, то не изисква никакво жертвоприношение. Миналото е много по-безобидно от бъдещето. Прогресът оправдава всичко, докато традицията не изисква никакво оправдание. От рационална гледна точка, идеализирането на бъдещето е изключително опасно."


“Не величайте значимостта на почестите и славата, тогава хората няма да си съперничат.
Не величайте ценността на труднодостъпните неща, тогава хората няма да крадат.
Не поощрявайте земните желания, тогава сърцата на хората не се изпълват с емоции.
Затова мъдреца управлява, освобождавайки сърцето си от желания, напълвайки стомаха си,
намалявайки амбициите и укрепвайки костите.
Той винаги следи хората да остават простодушни и да нямат желания.
Ако това не му се отдаде в пълна степен, той прави всичко възможно, 
за да може тези, на които не е присъщо простодушието, 
да не се осмеляват да безпокоят останалите.
Той управлява използвайки Ву-Вей, 
и затова Неговото управление се оказва успешно във всичко.”

Из "Китайският гносис" от Ян ван Райкенборг


Лъжата произтича от факта, че искаме да сложим в основата на живота материята. Материята е само една възможност на Духа, това са условията, при които Духът може да се прояви. В материалния живот вие не ще можете да намерите смисъл – там ще намерите само външните условия. Ти ще се облечеш в нея и тази форма ще зависи от Духа. Духът е използвал формите на материята. 
Учителя


Ако човек стане напълно мъдър и напълно се избави от невежеството, тази мъдрост би го разрушила. Следователно невежеството е похвално, защото се редува с мъдростта и така й помага, както денят и нощта взаимно се допълват.

Мевляна Руми


Видяхме толкова хора без дрехи на гърба си. Видяхме толкова дрехи без хора вътре в тях.

Руми


Животът поставя пред нас различни видове храна, за да се види какви животни сме.

Rumi


"Съблазнителният шепот на желанията е виене на вълк, който може да разкъса човек на парчета."
Руми


"Ти от клетката избяга.
Крилата ти разперени в размах.
Не чакай - полети Сега!...
...Aко е леко твойто БА


Океанът на Съзнателността е обширен
и нашите форми се клатят/плуват на повърхността му
като празни чаши, докато не се изпълним с неговите води
и тогава потъваме в дълбините му.
Руми


"Смири се, или ще бъдеш погубен.
Ти хранил си семена на заблуда
и практикувал си презрение."
Руми


Един свят от тази страна,
друг оттатък,
докато стоя на прага.
На прага стоят само тези,
чийто език е тишината.

РумиИзпразни чашата на своите желания,
за да не бъдеш опозорен.
Спри да търсиш навън
и започни да гледаш навътре.
Руми


Макар и в земна форма,
твоята същност е чисто Съзнание.
Ти си пазачът безстрашен
на божествената светлина.
Ела, върни се при корена на корена
на своето Аз.

                                                  РумиДушата не е мъж, нито жена.
Няма коментари:

Публикуване на коментар