петък, 2 юни 2017 г.

МИСЛИ ФОРМИ 13
                          


Първата стъпка към щастието е знанието...
СократНе забравяй: най-тъмно е винаги преди изгрева. А умората и отчаянието, които изпитваме в момента, не са знаци, че трябва да се откажем, а начинът на съдбата да ни покаже, че даваме всичко от себе си. А когато даваме всичко от себе си, рано или късно успяваме...


                   
Йехова Арома

Ако Раи-те = рамейците се на "Абог", то арианите се покланяха на неговият антагонист "Бог". Имайте предвид, че ако думата "Абог" = "Абок" се прочете наобратно, получаваме:
Абог = Абок <= Коба (2.4.5)
Получи се думата, "Коба" - партийното име на младия Сталин. Оказва се, че в действителност, Сталин не е бил враг на Бога, тъй както считат много православни, а на Абога. В предишни публикации ние показахме, че основния Арий се е наричал "Йехова Арома"/«сущий Аром», което означава «сий Ар(-ом) = "Sea Ar (ия) =" цар ". Тъй като думата/словото "сущий" е синоним на думата "въплътен", то "сий" може да се замени с "Ав", тогава имаме:
сий_Ар = Ав_Ар = Авар, или Эвер = Евер – «въплътен Ар» (2.4.6)
Уравнение (2.4.6) обяснява истинското значение на библейския извънземен патриарх Евер, от който се смята, че са възникнали евреите: Евер + (-ей) = еверей - един, който следва Евер, тоест "въплътения Аром" (2.4.7 ) В бъдеще, буквата "е" в средата на думата "Евер", за да прикрият смисъла на думата е била отстранена от написаното, резултатът се оказва познатата на всички дума "евреин". Всъщност, както казва Библията, "евреите" са произлезли от Евер, тоест, от "въплътенаия Aра", превръщайки се в неговите последователи. Тъй като буквите "и" и "е", "в" и "б" - са взаимозаменяеми, думата "евреин" може да бъде представена в подобни по смисъла на форми, например:
Еврей = Ибрий, или Ибри (2.4.8)
Тогава района в света, където са се преселили след въплъщението на Аром се нарича "Иберия", или "Иверия", което също може да звучи като "Авария/Катастрофа". В историята е известен "Аварския каганат", което сега става ясно, е каганат на Евера = Авара, т.е. въз основа библейския Евер и потомците му. В Кавказ, има народ, "аварци" = "Авар_сий", полученото название показва че Авар = Евер е "сий", т.е. "сущий/съществуващ". От езикова гледна точка, "авари" - е едно и също с "евреи". Имайте предвид, че английската дума ever означава "винаги", в смисъл: по всяко време, което отразява характеристиките на вечността. Тази функция е от ключово значение за разбирането от арианите на своя бог, който според техните вярвания е съществувал "преди всички векове."


Древните летописи на всички народи до 1700г.пр.Хр. никъде не докладват,че я има или, че са наблюдавали планетата Венера? Знаели са за 4-ри планети (Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн) и Слънцето.А след това всички пишат за Денница, защото е толкова ярка, че се вижда и посред бял ден и Зорница, защото се вижда при изгрев много ярка.
А катаклизмите предизвикани от приближаването на кометата
са били наистина опустошителни за Земята, поради което в
древността хората много са се страхували от кометите -
опашатите звезди или слънца.

Имануил Великовски - космополит, роден в Русия, имигрирал в САЩ, психиатър по образование, приятел на Айнщайн и непоправим авантюрист с книгата си „Сблъсъкът на световете”, излязла през 1950 г., подпалва фитила на най- яростния научен скандал през ХХ-ти век, какъвто светът не помни от времето на Коперник, Нютон и Дарвин. Великовски изказва идеята, че Венера е образувана преди няколко хилядолетия след сблъсък между небесно тяло и Юпитер, че първоначално е била голяма ярка комета, предизвикала невъобразим хаос в Слънчевата система и, че тези космически катаклизми се отразили и върху Земята, а чудесата, за които се разказва в древните митологии, включително и в Библията, не са художествени измислици.
(http://www.book.store.bg/…/eretikyt-velikovski-leyrd-skrant…)

Според него планетата Венера се появила на небето
около 17-ти век пр.Хр. като комета, чието близко
профучаване всеки път било причината за големи катаклизми
по земята, м/у които и едно от най- мощните вулканични изригвания на о-в Санторини, Гърция, през 1610 г.пр.Хр.
Поради Венера за дълго, живеещите по света били изправени пред голям глад, хаос и страх за живота си.
Едва към 11-ти век сл.Хр. Венера заела орбитата си на планета; до тогава хората я виждали като най- светла комета,
толкова ярко светеща, че се виждала дори през деня.

Навярно точно това древно астрономическо събитие е имал в предвид пророк Исая, когато в 7-ми в.пр.Хр. сравнил падението на Сатана с Денница или още Зорница т.е. с планетата Венера (Исая 14:12-17)?

"Докато чете Стария завет и други древни еврейски текстове и египетски папируси, Великовски стига до идеята,
че в исторически времена планетата Венера се откъсва от газовия гигант Юпитер във вид на капка (по космическите
мащаби, разбира се!) и започва да обикаля досущ като комета около Слънцето по силно елиптична орбита.
И в своя път преди около 3500 години Венера се приближава до Земята точно по времето, когато древните евреи напускат Египет.

Ефектът от навлизането на Земята в опашката на „кометата” Венера е катастрофален. Земята потъва в мрак.
Цели биологични видове погиват, пометени от калта, скалите и морската вода, заляла сушата. В Египет избухват епидемии.
Войската на фараона се дави в Червено море от приливния ефект.

Постепенно катаклизмът отминава и Венера не се приближава до Земята в продължение на 52 години. После, по времето на Исус Навин, идва вторият удар. Този път земната ос се накланя, слънцето сякаш спира да се движи и настъпва всеобщо опустошение.

След няколко столетия Венера смущава планетата Марс и променя орбитата й. Първото приближаване на Марс към Земята предизвиква ужасни земетресения. По него време половината от планината, западно от Ерусалим, се откъсва и се срутва. Към небето се устремява огнен стълб. Сградите се рушат и много хора погиват. (за земетресението в дните на Юдейския цар Озия - виж Зах.14:5).

Марс се приближава още два пъти до Земята — в 721 и 687 г. пр. Хр. Тогава разрушенията сякаш са по-малко, но при втората злополучна среща 185 хиляди войници на Сенахирим, разположени на бивак край Ерусалим, по удивителен начин са изгорени живи, а земната ос се накланя с 10 градуса. Оттогава Марс спечелва мрачната си слава на планета на войната.

По-късно (след 30 века - чак 11-ти в.сл.Хр.!)
двете планети най-сетне се кротват и се установяват на близки до днешните си орбити около Слънцето.
По-голямата част от данните, използвани от Великовски в подкрепа на хипотезата му, са почерпени от древни писмени източници, грижовно цитирани в бележки под линия. Този факт особено вбесява консервативните академични среди."
(М.Асадуров, "Мистерии")

https://chitanka.info/text/609/16


                


ЙИС - РА - ЕЛ <= ЕЛ - АР - СИЙ

Ра <= Ар (2.2.1)

Aр е противник на Рa, враг, обърнал се срещу него. След Големия взрив, бунтовниците са разпръснати по всички кътчета на Вселената, и бяха за наказание оковани затворници в материята. По този начин, ако Sun Ra е във връзка с нас, земляните, в простора, на небсния свод, и се явява визуално наблюдаемо, и затова е съществуващо/видимо,... неговия противник антагонист Ap е окован, затворник в плен на материята, и е визуално невидим, скрит за наблюдение от хората в оковите на материята, и затова е несъществуващ-несущий.
Ако понятието същност, съгласно (2.1.2) се изразява в думата от словото Рa "Сий", то противоположното му понятие е не-същност по аналогия с (2.2.1)и ще бъде изразено с думата "Йис":

Сий <= Йис (2.2.2.)

Уравнение (2.2.2.) се явява фундаментално, свързващо концепцията за същността и не-същноста като две противоположни вещества. По този начин, сравнявайки формулите (2.1.2), (2.1.3) (2.2.1), получаваме следното важно утвърждение (2.2.2.):

Ра_Сий <= Йис_Ар (2.2.3)

Уравнение (2.2.3) отразява, посочения по-горе постулат, че антагонистичния противник на Рa е не-сущий Aр. Ако Pa е Сий, то Ар е Йис. В един момент на Земята се появява една общност от хора, които се отказват от Рa като Върховният Творец, и престават да Му се покланят. Тези хора са дошли до вярата да считат за създател Universalния враг на Рa, неговия антагонист несъществуващия Йис_Ара и се поклонили на не-сущия Йис_Ара като бог. От древни времена, гласните на писмото се пропускат, а след това формулата (2.2.3) може да се представи като:

Йис_Ар => Йиср => Иср, или Изр (2.2.4)

Отивайки малко по-напред, тук ще се въведе още едно понятие за словото Ra, а именно думата:

Ал = Эл = Ил(-ь) - означаващо "Творецът", "Доминанта", "Всемогъщият" (2.2.5.)

Като се има предвид формулите (2.2.3), (2.2.4) и (2.2.5.), Заедно, можем да установим, че отстъпниците, които отхвърлиха ГОСПОД Рa в полза на Йис_Ара, започнаха да възприемат като свой Създател Эла = Ила. Именно така е създаден библейския "Израел":

Йис_Ар => Йиср => Иср + Ил = Иср(-а)_Ил = Израиль (2.2.6)

-Което може да бъде преведено като "не - същ Aр Създател" От друга страна, буквата (-а) може да бъде отнесена към думата "Ил", а към думата "Ил", тогава терминът "Израел" може да бъде представен от гледна точка на Рa под формата на :

Израиль = Иср_а-Иль (2.2.7)

Тъй като частицата "А" преди думата както е известно на човечеството от древни времена, има ролята на отричане, думата "а- Ил" означава "противник Ил", че е "враг на Създателя." От друга страна, смисловия антагонист на Създателя е Разрушителят. Това тълкуване на формулата (2.2.7), най-добре отразява същността на библейската дума «Израиль» като съобщества от хора следващи не-сущия Аром, или Йис_Аром = Изр(-ом) а-Ил(-ом), или Изр(-ом) Destroyer противник антагонист Creator (под "Творец", разбира се, в речта Ra Рa се отнася към себе си). По този начин, ние даваме следния превод на библейския термин "Израел":

Израиль = не-сущий(от не-битието) Ар (или Йис_Ар = Изр), Разрушител и противник на сущего(в битието) Создателя Ра (2.2.8)

Превода на формулата (2.2.8), идеално корелира с Библията. Припомнете си, че Бог е дал на Яков името "Израел", защото той се бореше с Бога (Бит32: 28). По този начин, името "Израел" е свързано в Библията с антагонизъм, с противопоставяне на Бога. Същото значение, получихме, с превода на думата "а-Иль" като "враг на Твореца", че е "борец с него", или "Разрушител". Името "Израел" е поело върху себе си общност от хора, които са последвали не-сущия Аром = Йис_Аром, враг на Сущего Рa. И така в момента всички големи световни култове се покланят на несъществуващия/нереален Йис(-а). Например: - християните се покланят на Христос, който е Йис - мюсюлманите следват "ислям", което е Йис_Эл_Ам (в речта Ра това означава, че "не сущия Йис(-а), оръдие на Създателя ") - иудеите служат на Йис_Ару като отричащ Всемогъщият а-Ил(-ю), т.е., на "Израел".

http://budha2.blog.bg/technology/2016/06/17/.1413654


                               


Това космическо проявление изработено от три материални качества е точно като една къща затвор за обусловените души

                 


Евреите (иудеите) изначално са били оформени с ислямистите като една общност (умма), където евреите заемали висши управленски позиции (въплъщение на Mуса вариант), а ислямистите като войните на Батай са инструменти (воини на Mуса) за разпространението на арианството (джихад).

Известно е, че именно монголо-татарите на Батай силно са подкрепяли и насаждали православието в Русия а самата епоха на "Монголо-татарското иго" в Русия се смята за разцвет на православните манастири и храмово строителство. Ние вярваме, че и Александър Невски, след като станал побратим със Сартак, т. е. е осиновен син на Бату, също е станал християнин в Златната орда, той като е приел арианството именно от Бату и от Сартак. Това води до извода че именно Монголо-татарите донесоха християнството в Русия, наложили го с огън и меч за да се покланят на Христовия хор от ада, а до Монго-татарската инвазия Русите се покланяха на Sun Ra и Неговото въплъщение Teos_Raoh (Y), антагонист на Христос , Идентификация във формулата (1.44) Бату = Мойсей = Петър, т.е. ламята с три глави: основателя на ордата = орденския (Бату), Католическата = католическия (Петр) и еврейския (Моисей), или трите арахамски религии, всяка от които е един вид арианството, което потвърждава думите на Христос че "Петър" е "камък", на която Христос ще изгради вярата му, т.е., арианството. Имайте предвид, че католицизмът в началото на формирането си, се е развивал като съвкупност от "ордени" или "орди" от тамплиерите, (хотелиери - в кръга на шегата) хоспиталиерите, йезуитите, доминиканци, францисканците, и т.н.). По същия начин, Руската православна църква на Запад има устойчивото название, известна е като "ортодоксална", т.е.«Орда-Докс» = Орда_Теокос което лингвистично означава, че Православната църква в своя произход е същото ординска = орденска както и католическата. Имайте предвид, че в исляма името "Мойсей" се произнася като Муса, което е съзвучно с името на Католическата служба "меса." Ние вярваме, че не случайно: ако Петр = Моисей = Муса е основател на католицизма, то в негова чест е наречена и службата на католическия обред. Интересно е, че съвременните последователи на исляма се счита за основател на тяхната вяра, на пророка Мохамед, или в европейска огласовка Магомед = Магамед = Муха на "мед". В същото време, ислямистите в Русия се наричат "мюсюлмани", а на Запад - ". Мюсли" Да разгледаме дадения термин в граматиката на Речта Ра:

Муслим = Мус_Эль_Ам – «Мюсли "божествено" демонично(Эль) оръдие, ръка (Ам)» (1.45)

От формулата (1.45) следва, че "муслим", или "мюсюлманите" са тези, които са "божествената страна, която е инструмент на" Mуса = Мойсей, т.е. , неговата военна сила. В турски терминът "евреин" се прехвърля към думата "мусави". Получихме ясно езиково правило: Мусави - евреин, мюсюлманин - е ислямист. Тъй като думата «мусави» = Муса_Ав(-и)» - означава" въплъщението на Муса (AB) ", че като се има предвид (1.45), можем да заключим, че методът на езиковото реконструкция показва, че евреите са били считани за въплъщения на основателя на арианството, т.е., въплъщения на Муса а ислямистите, се явяват като "ръката на Мойсей, негов инструмент", като по този начин се считат за ръка, инструмент на евреите, защото евреите са въплътени Муса(-и).

Приведената лингвинистична реконструкция перфектно корелира с данните на съвременната историческа наука, което показва, че евреите (иудеите) изначално са били оформени с ислямистите като една общност (умма), където евреите заемали висши управленски позиции (въплъщение на Mуса вариант), а ислямистите като войните на Батай са инструменти (воини на Mуса) за разпространението на арианството (джихад).


               


Capital = = Kap_Ital Kaab_Itil /Кааба - Капитал(12)

Уравнение (12) показва, че "Капитала" е "Дракона-змия Ka въплътена в Итил", т.е. с помощта на "Капитал" "Ротшилд", вярват, че в крайна сметка ще намерят Итил, за възстановяване на олтара на храма на Соломон, залагане в него на атомен заряд, произвеждане на взрив и ще освободи от небитието несъществуващия свой прародител от ада,принасяйки му в жертва цялото човечество.
Всичко, което е казано, че "Ротшилд" - това е тайния Aриански езотеричен световен център, който е в тясна връзка с духовните сили на мрака и допринася за тяхното изпълнение в света.


http://budha2.blog.bg/…/s-kakva-cel-sa-se-poiavili-religiit…                       


Варяги и еничари - са били наистина едно и също нещо.

Според Вергилий, Анубис с кучеглав шлем е изобразен върху щита на легендарния Еней. Ювенал споменава за поклонението на Анубис в Рим. Траките са идентифицирали Анубис с Хермес Гермес(-ом) <= сий_Ам_Раог(-ом), или «съществуваща ръка на Слънцето Ра - Владика» Hand Sun Ra - Lords" В действителност, традицията на изпълнение на бойни каски на войници в вид на глава на куче се запазват много дълго време. По-долу (фиг. 35, 36, 37) са снимки на рицари от средновековието, конструкцията на шлемовете на които, външно чувствително напомнят на главата на кучета. Имайте предвид, че козирката попълнено челюсти на кучетата. Тъй като думата "Knight/Рицар", дори и от неговия звук е свързан с "Ра", а в действителност в Речта Ра е представена като Ра_Оć(-ы)_Рай = "служител на силите на Слънцето Ра служител, последовател" първоначално са били воини на Рим, войници на Ра , След това, по-късно, заради предателството на много от тях и вземане на вяра Раав, войниците на Ра са преминали при арианите обаче рамейската традиция на каски успешно продължилс да се използва. Войнът Ra също се наричал и Ра_Аб(-ы)_Ок = Рааб_Ок = «Раави владика», което е дало езиковото производно на "рубак(-а)" Ето защо и до сега войниците често се наричат "рубаками." Ако войните/рубаки се покланяли на Раав (-е), като неговите господари, техните религиозни опоненти, арианите, напротив се покланяли на ваар(-е) = вар(-е), или вер(-е), и затова се наричали вар_Аг(-и) = варяг(-и) = враг(-и). Когато историята разказва как варяги = враги = враговете дошли в Русия, и направили я "киевска", ние трябва да разберем, че става дума наистина за това как Русите които се покланяли на Раав (-е) и Sun Ra, са завладени от арианите служители на вярата в Ара = Хора = Ка_Ара. По този начин, в Русия е станало въплъщение на Ка, т.е. Ка_Ав = «Киев», в резултат Русия от Райской = Римской е станала "каавска" = "Киевска". Варяги = враги са били "вер(-ы) Аги = владики, господари" и са разпространявали арианската Ар_Эс = "ерес" (т.е., забавни истории за "силата и величие на Ара"), тъй като тази ерес се е разпространявала от варяг(-ами) = враг(-ами) = врак(-ами), то техните еретични приказки "за Aра", днес се наричат "християнство", "ислям" и "юдаизъм" рамейците в тези времена са били наричани "враками", кото е лъжа. Оказва се, че "варягите са творили враки-лъжи." Фактът, е че варягите са "веры_Аги", което означава «веры владыки», "господари на вярата", то следва, че главният им се нарича, агата от агарта, Ага (което означава "господар" или крадец на Речта-Ра). Ние знаем от историята, че заглавието на "ага" носеше главата на еничарите, който беше в същото време лидерът на суфи ордена на "Бекташите". Тъй като темата на еничарите не е предмет на преразглеждане в момента, ние ще отбележи само, че лингвистична идентичност на имената на техните владетели "Aга" дава добра причина да се смята, че варяги и еничари - това са наистина едно и също нещо.

Рис.34 «Маска на Анубис» Религиозно-обряден вариант боен шлем на воините на Ра. Музей Ремер-Пелицеус, Хилдесхайм

http://budha2.blog.bg/…/quot-pesoglavci-quot-ili-ricari-na-…


                                         

Рис. 26 Анубис. един от повелителите на древен Египет. Верен слуга на Абог Ра.

Сравнете стенописи и икони от Русия и чужбина с образа на "Песоглавеца" избразен на, фигура 26, която показва един от началниците на древен Египет, верен слуга и предана ръка на Aбог Рa, Анубис. От сравнението е ясно, че стенописите и иконите на "Песоглавците", са написани в една и съща древна рамейска традиция, като на египетското изображение на Анубис. Спомнете си, че по стените на египетските пирамиди в Африка, с изключение на Анубис, също има и изображения на много други хуманоидни същества с глави на кучета. Доколкото пирамидите на африканския Египет се създавал, когато на Земята е бил почитан Рa, за да му служат, и там са широко представени изображения на хора с глави на кучета, традицията на рисуване на "Песоглавци" в руската иконопис може да се счита за древната традиция на Ра, чиито корени са в образите по стените на пирамидите в Египет, която е преднамерено унищожена от арианите през ХVIII век, след като те са били в състояние да вземат властта и да унищожат Райския Рим, превръщайки го в един свят на а-риани. Имайте предвид, че в образа на Анубис, и изображението на "Песоглавеца" се съдържат същите композиционни решения. Така, Анубис в едната си ръка държи Taу - кръст, а в другата копие. Същото се случва в образа на "Песоглавеца": в едната си ръка, той е с кръст, а в другата или с меч или копие. И най-важното, и Анубис и "Песоглавците" имат на глава на куче. На Фигура 27 се изобразява Съда на Анубис, където човекоподобни същества с глави на кучета претеглят сърцата на хората. Текстът на "Книга на мъртвите", приведени в "Папируса на Ани", се дават подробно описание на представите на египтяните за задгробния живот. Една глава описва Съдът на Озирис, където Анубис претегля сърцето на кантара на истината. От лявата страна на везните, се поставя сърцето на покойника, отдясно - перо на богинята Маат (-ары) = Матери <= Ратеам, която символизира количеството на величината Бa, дадена на човека от абога Рa първоначално/изначално при рождение. Бa това е "леко" вещество. Ако човек е живял живот на праведник, и размера на Бa в сърцето му се е увеличило по време на преживения живот, замествайки мястото на "тежката" плътска енергийна компонента на човешкото тяло Ka, то сърцето на човека в края на живота е станало по "леко", отколкото при раждането, така че перото на Ратеам надделява, и така духа на човека Бa се втурва по теглото на Истината, към Слънцето РА към Pайските планети. Като изпълнил своята мисия в света.
                             

Ако сърцето на починалото лице при тегленето е по-тежко от перото на Ратеам, това означава, че за живота си човек е намалил в сърцето си размера на Ба, даден му от Абог Рa при раждането, и е подменил загубил "светлинната/леката" Бa с плътска "тежка" енергия Ка, тоест с "енергията на греха. " Колкото повече в сърцето е греха "тежката" Ka, толкова по-малко, е съдържащата се в сърцето "леко" на тегло Ба, така че ako "тежкото" греховно сърцето на починалия надхвърля перото на Матери <= Ратеам, то духа на човека се втурва по скалата на истината надолу към Aру в ада като не изпълнил своята мисия на Земята. Ето защо сърцето се претегля на Съда на Озирис, за идентифициране на Бa / Кa в сърцето на покойника в сравнение с еталонното значение Ба /референтна стойност/, достъпно с раждането. Оттук и произлиза изразът "натежало сърце", "болен в сърцето", синоним на характера, което означава едно и също нещо: вмъкване на змията на грехът в сърцето на човек, и изяждаща даденото на човека по рождение Ба. С други думи, плътския грях - змията Ka поглъща Ба.

                         

    Средновековна икона на песоглавец, съкрушаващ Сатана

В концепцията за словото-Рa "дух" и "душа" са дефинирани много ясно, духа - е Бa, а душата - е персонифицираната субстанция на животнинската енергия Ka, разположена в тяло от плът на всеки одушевен и неодушевен предмет в света. Ако Бa се намира в сърцето на човека (именно затова по време на процеса на Анубис се претегля сърцето), душата на човека Ka е разпределена по цялото човешко тяло (включително в голяма степен и в човешката кръв. Поради това, "кръвта" е Ka_Ar_Av = Hor_Av т.е. въплъщение на Хор), съставляваща така наречената "Памет на тялото" или "мускулна памет."

Душата на човека в източните учения се дефинира с понятието Ци (Китай) и Ки (Япония). Осъзнавайки, че "ц" лингвистично отива в "к" (цезар = кесар), се оказва, че и в Китай и в Япония, "душа", в действителност, се нарича по един и същ, начин т.е. Kи = Ke = Ka. Ориенталски майстори на ушу и карате се преподават концентрация на енергия Ki = Ka в така наречената "живачна/киноварна област" - в мислена точка в рамките на тялото, под пъпа. Това решение душата енергия Ki = Ka, майстори на бойните изкуства се стремят да увеличат силата на въздействието и предпазни средства. По този начин, бойните изкуства, са строго фокусирани върху властта на животинската Ka компонента на човешката душа.

Същото важи и в индийската йога, насочени към активиране на енергия от животни "по-ниски чакри", наречена "кундалини" = Ка-андалини, която във вид на змия се издига по човешкото тяло, разкривайки последователно една след друга по-висшите чакри. Докато същевременно рамейската военна традиция, която практикуват "Песоглавците", се фокусира върху духа на Ба. В това е разликата между рамейските и арианските училища. Рамейците търсят подкрепа в боя от духа на Sun Ra, тоест, от Ба (римските войници, "Песоглавци"), а арианите се молеха за своята душа на Ka за подкрепа както на личната си душа-Ka, или от свързания с личната им душа Big Ka, т.е. Хор. Не случайно, поради това, човешката "душа" се счита по своята същност, за "християнска" - наистина, доколкото "душата" е персонализирана Ka, то тя се явява част от едно цяло, а именно от Хорах-Христа, и следователно е "християнска".

Арианите по света вярват, че ако телата им са били погребани в земята след смъртта, ще бъдат възкресени от Христ/ Хор от мъртвите за вечен живот, след като той успее да разчупи оковите на Земята <= Аламос (ите) и избяга от земния ад, за да засенчи Слънцето Ra и се превърне в ново слънце Кон (ия) = Chorus-Христос. Те вярват, че ако тялото на починалия ариан напълно се разложи в земята, т. е., материалът ще се слее с Хор-Христос, и индивидуалната персонализирана душа Ka ще се слее с голямата Ka на Chora на Христос, представляващ ядрото на Земята, след освобождаването на Хор-Христос и неговото царуване в Вселената, вместо Sun Ra, арианите ще се възкресят от мъртвите, телата им отново се отделят от плътта на материята в индивидуализирани същности, а индивидуално - персонифициранта душа Ka ще се върне в регенерираното тялото от единното поле на Голямото Кa, т.е. Хор - Христос.

Така че арианите се надяват да получат "вечен живот" в материята. Имайте предвид, че никъде в арианската доктрина не става въпрос за спасение на духа (т.е., Бa). Навсякъде, само и единствено за спасението на душата КА (т.е., индивидуално персонализираната Ka). Тъй както, видяхме по-горе, индивидуалната човешка душа Ka е поместена в цялото човешко тяло, то загуба и невъзможността за възстановяване от майката на плътта на тялото означава, че индивидуалната душа Ka просто няма къде да се върне от единното поле на Голямото Ka, т.е. Хор - Христос след неговото възцаряване, което означава невъзможността за такъв индивид да влезе
във "вечен живот." Ето защо арианите са изоставили древния обичай на изгаряне на трупове, а юдеите, например, внимателно събират разлятата, след убийство на техен колега кръв, взета и погребана заедно с тялото.

             

http://dido.bajhui.org/pics_aquarium/mountain/rila_sep_22_2007/IMG_1408.jpgМусалà, с предишно име Сталин (Предишно наименование на върха не е запазено), е най-високият връх в България и на целия Балкански полуостров с височина 2925,4 m, измерено от равнището на пристанище Варна. По-висок е с 8 m от връх Митикас в планината Олимп, Гърция и с 11 m от връх Вихрен в планината Пирин, България.

Мусала = Защитник на Балканите(смяна на името = отпадане на защитен тотем)

Името Мусала на словото РА прочетено както при руническите надписи, Магура и хиперборейската Торе от дясно на ляво:

Мусала = Мос Ала,,<= Аламос

Арианите по-света, както и Путин вярват, че ако телата им бъдат погребани в земята след смъртта, ще бъдат възкресени от Христ/ Хор от мъртвите за вечен живот, след като той успее да разчупи оковите на Земята <= Аламос (ите) и избяга от земния ад, за да засенчи Слънцето Ra и се превърне в ново слънце Кон (ия) = Chorus/Хо-ар-Христ.(антагонист на Раох-Теос).

Връх Мусала като оръжие на Баала Рама

Баларама е продължител на шестото превъплащение на Вишну. /Става дума за Паршурама – Рама със секира./ Той бил браман с предназначение да погуби кшатрите.
Бала Рама(Белобог) имал за оръжия : хала - орало, мусала - чукало, с което мелел брашното. Той предал на хората знанията по земеделие и бойно изкуство. Заради ралото бил наречен Орача - Гер. Чукалото-оръжието на Херкулес или Геракъл - подобен на Небесния орач. Той е и Хероса на тракийците, и Герос (гр. силен, здрав) и Герой и Хор - небесния орач - орела*гаруда* .

Името на героя носи и град Пловдив – Пулпудева –
Баладева. Най-северното пловдивско тепе – Небет тепе
на всички езици значи „защитник”.

Древен бог, на който евреите насила му сложили рога, за да го изкарат Сатана и Дявол – това е Бал /Баал/! А Неговата Сила (на Баал) е носела името КиБаал или Кибела/!”

По мнението на хасидските кабалисти сега е точното време да се отцеди делтата на Волга близо до Астрахан, а след оголването да се появи наводнения през 1666 Хазарския Итил стари Астрахан = Мека библейския Ерусалим пръвия храм - ". Храмът на Соломон" .

Втория Храм (Крим), и третият храм (Москва) - са "под една корона," доминирани от един ариански Цар, оръжие на Хабад, а именно, Владимир Путин,

Целта на Хасидите е възстановяване на "Храма на Соломон", атомната бомба положена в олтара, и след това ядрен взрив, с което "Бог Иеова" ще жертва цялото човечество. От олтара, на "Соломоновият храм" бележи точката на най-тънката част на обвивката на Земята, ядрена експлозия на този етап ще доведе до разрушаването му, и освобождаване от вътрешността на Земята на нейното ядро Chora Христ, т.е. древния дракон-змия Ka, което ще му даде изход през света на мъртвите ... от ада в космоса. Това ще бъде "цезарово сечение", произведено във връзка с Майката Земя, генериране на

"Цезар" = Ka-цар.

Унищожаването на обвивката на Земята ще промени гравитационните сили, което ще доведе от своя страна до експлоадиране на кухата черупка на Луната, и на този който е в нея, бунтовния дух Yis_Ar ще се събере с тялото си - излязло от утробата на Земята Хор-Христ по езикова формула:

Ka_Ar Yis_Ar = + (Na + Ве) _Ar = Kaos_Ar(Хаос_АР) = "Цезар"

тоест, създавайки "Kaos/КА-ОС" = хаос, блясък в Вселената и поява на второ, "Black Sun/Черно Слънце", опитващо се да засенчи -Ра, абсорбирайки го.


Новият областен управител на София с предложение към президента Румен Радев да се смени името на връх Мусала със Свети Иван Рилски

                     


На картата на Фигура 2

броя " 1 "означава мястото на първия храм (" Храмът на Соломон "), със седалище в град Астрахан = Old/Стария Итил = Библейския Ерусалим в делтата на Волга, която е наводнена от водите на Каспийско море на 1-ви Април 1666 - Гранд наводнение, настъпило след разпятие и смърт на кръста, на змей-змията-Христос Хор (или по-скоро, Юда Искариотски, който го е заместител на кръста или новия/навия Choir/Хор-Христос ).

Числото " 2 "означава Втория Храм =" Крим ", където арианите се преместиха след придошлите води (докато спяха0, и когато евреите бяха съживени от хазари.

Числото " 3 "представлява Третия храм =" Кремъл ", където арианството е пуснало корени във формата на православното юдо-християнство.

Лесно е да се забележи, че местата за връзка 1 , 2 и 3 дават триъгълник, на върха си до Хазарския Итил = Old Астрахан = библейската Ерусалим като мястото, където въплътен и, където е бил разпнат и "възкресен" дракона змия Хор Христос, където той пребивава в обладани от духа неговите поддръжници изпълзяли от "царството на мъртвите" - "със смърт смъртта" - и го взеха към Земята.
Mystical духовно движение на поддръжници -zmeya на Earth Dragon, арианите, показан на фигура 2 от синята линия . Това движение е известно като библейско"преселение" ислямски "джихад" или казашко "събиране" - завладяването на териториите от арианите за да останат на Земята, за да имат място "под слънцето", която преди това е принадлежала на Рим и рамейците.

До един момент, "исход", "джихад" и "спускане" са едно и също понятие докато арианите били една общност, така наречената единна "Ummah/Умма", която по-късно се разделила на християнство, ислям и юдаизм.

Хор-Христос казал на себе си, че е "Алфа и Омега", "начало и край". Това означава, че когато започна всичко, и когато трябва да приключи. И когато всичко свърши, все още предстои да започне.

Христос се е родил във Витлеем - предградие на Ерусалим, и там, в Ерусалим, е бил разпнат. Mystical змия изпълзя от наводнения Итил, "опашката" престоява там. И там, в Итил, към тази "опашка" трябва да пълзи глава. Snakes "ухапва опашката си" - когато началото и края се затварят, алфата става омега .

От друга страна, за пореден път се превръща в алфа омега, опашката става края на главата и се трансформира в ново начало.

Това е "Пришествието на Месията" - това са чакали и християни, и юдеи, и ислямисти. Ето защо, когато змеят ще затворят мистичния кръг, се посочва че в света, ще има олицетворение/пришествие на "Moshiach", което се очаква да Чабад Хасиди и техните поддръжници.

Имайте предвид, че днес на Земята се върти в обратната посока, на тази която се е въртяла преди Потопа: сега на Земята се върти от запад на изток, а преди потопа, тя се е въртяла от изток на запад.

Ако днес слънцето изгрява на изток, на преди Потопа Слънцето е изгрявало от запад. Следователно, мистичния дракон змия в лицето на неговите поддръжници ариани, идващи от библейския Изход - от наводнените земи на ИТИЛ - за да завладеят Рим, премествайки се от изток на запад (по посока на синята линия на фигура 2), че е "от слънцето." Това е най-буквалния смисъл - арианите се борят срещу rameytsev срещу онези, които се покланят на Ra като върховен.

Ето защо руските ариани все още мразят Запада, защото - там се издигаше мразеното от тях Sun Ra, и срещу тях и техните "роби", Raab = Romans обявиха война арианите.

Ето защо на посоката на движение на часовника съвпада с посоката на мистичния дракон-змия, показана на фигура 2 а арианските часовници измерват на интензивността на движението, като стрелките се движат в същата посока като него.

Имайте предвид, че шествието в Православната църква днес също се прави срещу слънцето.

Вторият триъгълник, показан на фигура 2, има основна линия, свързваща планините на Армения (това е, като Ноев ковчег, както при спасение от Потопа) и региона на Близката Волга - това е мястото, където арианите-хазари привличаха човешки и материални ресурсри за разширяване на запад.

Началото този втори триъгълник е ориентиран към Запада, така показва посоката на библейското преселение: срещу Рим, срещу слънцето.

Имайте предвид, че това се показва и днес в Украйна (Днепропетровск, Uman), когато Чабад събират привържениците си да чакат "Moshiach".

Лесно е да се забележи, че комбинацията от два триъгълника е така наречената "звездата на Давид" - Ариански символ, в който са криптирани действията на хасидите да се възползват от Рим, превръщайки го в един ариански свят и улесняване освобождаването на дракона-змия-Христос Хор от оковите на ада.

http://budha2.blog.bg/drugi/2017/06/03/.1355440                 


В КАЛИ ЮГА НЕ ПРИБЯГВАЙ ДО УСЛУГИТЕ НА КАКА КАЛИ ОТ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА
НЕ СЪДИ И НЕ УЧАСТВАЙ В КААБАТА НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА, НЕ ПРИСТЪПВАЙ В СГРАДИТЕ ИМ ОБЛАДАНИ ОТ СИЛТЕ НА ЗЛОТО И ИЗГРАДЕНИ НА МЕСТА С АСУРИЧНИ ВИХРИ
НО ИЗОБЛИЧАВЙ В ДУМИ И МИСЛИ СИЛИТЕ НА ЗЛОТО - ЕСТЕСТВЕНО НЕ САМО ИЗВЪН ВАС.
Съдебната система в епохата на Кали е реверсиран плагиат на "Съда на Анубис" злосторниците с "тежка" душа винаги се оказват невинни.
При Съда на Анубис, човекоподобни същества с глави на кучета претеглят сърцата на хората. Текстът на "Книга на мъртвите", приведени в "Папируса на Ани", се дават подробно описание на представите на египтяните за задгробния живот. Една глава описва Съдът на Озирис, където Анубис претегля сърцето на кантара на истината. От лявата страна на везните, се поставя сърцето на покойника, отдясно - перо богини Маат (-ары) = Матери <= Ратеам, която символизира количеството на величината Бa, дадена на човека от абога Рa първоначално/изначално при рождение.
Бa това е "леко" вещество. Ако човек е живял живот на праведник, и размера на Бa в сърцето му се е увеличило по време на преживения живот, замествайки мястото на "тежката" плътска енергийна компонента на човешкото тяло Ka, то сърцето на човека в края на живота е станало по "леко", отколкото при раждането, така че перото на Ратеам надделява, и така духа на човека Бa се втурва по теглото на Истината, към Слънцето РА към Pайските планети. Като изпълнил своята мисия в света.Всяка власт в света, какъвто и да е източникът и, е власт измамна. Ето защо, дрънчейки с шпори и меч, тя прави внушителен парад, като се старае да хвърли прах в очите с великолепие и блясък на церемонии, да не би да се осмели да надникне някой в пълното и с лъжа сърце. А тронът и несигурен - на щикове само е способен да се задържи. Своята пропита с тщестлавие душа властта украсява с куп дрънкулки, способни страх да породят, и с магьоснически амулети, за да не види нечие прозорливо око жалката и пустота. 
Такава власт е проклятие и сбруя за този, който я жадува. Тя се стреми да я задържи на всяка цена и дори със страшната цена на унищожаването на властолюбеца и на тези, които приемат властта му, също и на тези, които се борят с нея.
Заради необузданата жажда за власт хората са във вечна суматоха. Имащите власт без умора се борят за да я запазят. Но тези, които нямат власт, не спират борбата също, за да се окажат на мястото на държащите властта. А човека- този обвит в пелени Бог, изпогазен от копита и ботуши, го хвърлят на полето на битката - забравен, никому ненужен.


Способното да създава е също така способно да разрушава.

Какъвто е създателят, такова е и създанието. Кой би могъл с излишък да създаде сам себе си? Или пък да се недосъздаде? Себе си единствено – не повече и не по- малко –това е всичко, което може да породи творецът. 
Вашето Аз е този първоизточник, от който произтичат всички понятия, там се и завръщат те. Какъвто е изворът- такова е и течението.


Способното да дарява е способно и да взема.

И просто разсъждавайки в Аз- рамките, живот давате на мощна маса думи, а всяка дума означава предмет, а всеки предмет е свят, а всеки свят е от космоса частица. И този космос е създаден от вашия Аз, в който са се сляли в едно и създаденото и неговият създател. И ако във вашия космос живеят палави бесове, знайте: единствено Аз- ът е този, който ги е пуснал.


Земята е единна и съвършена. Защо упорито се стремите на части с мечове и граници да я разделяте и наранявате?
Земята е послушна и безгрижна.Защо самите вие сте така угрижени и горделиви?
И все пак вие сте по- устойчиви и от Земята и от всяко Слънце, от всяко небесно светило. Ще преминат те, ще умрат, ще се разтворят, а вие ще останете. Защо треперите като листа от вятър, от страх да не умрете ?

                                 

Невежото сърце е крепост на двойнствеността. Двойнственото сърце поражда около себе си и двойнствен мир, а този мир плоди нестихващи сражения и войни.
Но разбиращото сърце е единно. И поражда единнен мир. Единния мир не познава войни, защото за войната е нужна втора страна- противник.

                                  

Нашата матрица - учебен полигон за въплътени души?
Духовността у всеки от нас не значи нищо за матричката, базирана на оцеляване и приспособяване – за нея най-страшното възможно е пробуждане на съзнанието!


Единствената обща черта на всички биологични двигатели е системата от неподвижни молекулярни пръстени, един вид еквивалент на статора на обикновен електромотор. Този молекулярен "статор" позволява на двигателя да произвежда въртящ се момент, който се предава на въртящите се органи на бактериите - витла, които ги тласкат напред.

Най-големият "статор" имат бактериите Campylobacter, техният размер е два пъти по-голям от "статора" на бактерията на салмонелата и произвежда достатъчно мощност, за да може бактерията да се движи вътре в червата на жив организъм.Слънчевите лъчи са с вертикален подход т.е. електрически, а магнитните с хоризонтален. Радиестезията отдавна доказа че Слънцето е подобно на сферичен магнит. Това показва и разум при създаването на този магнит.

С името Луцифер например можем да кръстим някаква междугалактическата корпорация за производство на изкуствени слънца. Но новия световен ред на предприятието " Луцифер" това всъщност един изкуствен интелект, това е "квантовия' скок който ви готвят.

Няма коментари:

Публикуване на коментар