сряда, 7 юни 2017 г.

Има ли озон в атмосферата/НЕБЕТО НЕ Е СИНЬО


ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ НА ВЪЗДУХА ЧРЕЗ ВЕРТИКАЛНИ ПЛАНОВЕ
Озоновия слой преодоля старите хладилници

Кислородът има Х(-) и В(+), Аргонът има само В(-)вълни. Ето защо О и Аr образуват индукция един с друг само на ВВ. Азот има Х(+) и В(+)В, Хелия само В(+)вълни. Ето защо азот и хелий образуват индукция на В(+)В.

Въздухът се състои главно от кислород и азот. При дезинтеграция на материя ХВ изчезват и тялото има само ВВ в посока С-Ю/И-З и не притежава никаква следа от първичната материя а само и винаги: хелий аргон,водород,алфа,бета,гама, светлина,електричество, въглерод,азот и ел.93. Вертикалните плоски стени дезинтегрират въздуха и ние констатираме хелий в долния край на повърхност и аргон в горния им край,с техните ВВ на двата вертикални планове. Можем при това положение да заключим,че при тази дезинтеграция чрез вертикални планове азотът дава/поражда хелий/, а кислорода дава аргон и че долавяме именно началото на явлението Д, долу и горе при всички тези верикални планове виждаме да се пораждат хелий и аргон.

Вън от това, понеже горе констатираме азот и аргон ,на В(-)В,логично е да се допусне, че втория газ произлиза от първия. По същия начин хелия произлиза от азота и двата газа притежават В(+)В. Кръгла колона не поражда хелий долу и аргон горе.Със свидетелите кислород и азот също не намираме вълни.Единтвено вертикалните планове/вертикални плоски стени/ дезинтегрират въздуха.
Движение на освбодените елементи в атмосферата.

В първия стадий на Дезинтеграция тези елементи са още в кристалографско състояние.След това РА/радиоактивноста/ ги отделя и се стреми да ги въвлече вертикално.Те веднага се отделят от масата и изпращат вълните си до 20см максимум височина и не могат на този етап да отидат по далече.В тази ниска база дезинтеграцията продължава своето действие,като след време 84-те слънчеви елемента ,които излъчват вертикални вълни се изкачват на хиляди метри,но накрая те изпитват съдбата на цялостната дезинтеграция и се групират в електрически и светлинни вълни във вертикални планове С-Ю/И-З.Останалите 8 тела са много по бавни в дезинтеграцията си.Луните тела са именно тези които нямат ВВ и техните ХВ не се намират на повече от 20см. над самите тела.В лунния лъч се срещат телата 11,12,14,20,30,36,50,плюс елементите на дезинтеграция.. В защитната зона от 20см. се осъществява преходът от твърда материя,която малко по малко губи от атомите си и стигайки над 20см.вече няма атоми а само ВВ и вълните на хелия,аргон,въглерод,водород, ,лъчи(алфа,бета,гама)ел.Д и светлина. 
Имали озон в атмосферата?

Над 50км. дебел пласт, върху който радиовълните се отразяват? С хелий като свидетел детектираме че има такъв/хелий/ и най вече над верикалата. С аргон, като свидетел,също детектраме такъв в атмосферата. С озон като свидетел махалото остава неподвижно, до 200км. височина.От 0 до 50км. има хелий,от 50 до 100км. има аргон,отново хелий и втори път аргон от 150 до 200км. В първата зона,от 0 до 50км. има и аргон от дезинтеграцията който се изкачва по вертикалните планове, със скорост 300000 км/с. 


 В атмосферата следователно, трябва да има 4 сферични концентрични повърхности на 50,100,150,200км.,които обгръщат Земята, като и 4-те могат да съставляват зони отразяващи вълните. Всяка равнинна вертикална повърхност възбужда ЕМ вълни с вертикален подход (+)долу и (-) горе.Така жилището ни е пълно на всеки етаж с вълни (-) и(+), образуващи истински сноп от планове с ВВ, които следват своето трасе в план и се издигат в пространството. Всяка хоризонтална равна повърхност която рамкова горния край на стената образува РА равнининна повърхност. Това е нормално, те са планово успоредни на земната повърхност.

Всеки път когато хоризонтални или вертикални (-) срешнат РА-ност, автоматично се преобразуват в еднакви на тях вълни но с различен знак-въпрос на общо равновесие в холограмата.

Вертикалните стени,бидейки в горния край (-) и срещайки горен РА хоризонтален план, то следва нов вертикален план(+) непосредствено над хоризонталния РА план на стената уравновесявайки минуса на горния край на стената.Този втори вертикален план се устремява вертикално в атмосферата,както вълните на уредите на Ферие и в един момент срещат неутрална сферична повърхност обгръщаща Земята.

В прочутите си опити Ферие е констатирал едно отскачане на тези вълни към земята и чрез регистрираното от тях ехо е пресметнал, че то става на 50км. В съгласие с него всяка вълна изпратена нагоре от вертикална стена се изкачва на горе и на 50км. например среща сферична неутрална зона в стратосферата. Но съгласно опита с стените, от там нагоре ще да има друг план продължение на първия ян план, но с В(-)В-ин, който ще продължава най малко 50км. нагоре и така общо 4 пъти. Следователно линиите,отбелязани в/у един план се уподобяват на РА стена с безкрайно малки дебелини,на които хелий и аргон са смесени, но над тях следват в пространството серия от вертикални планове следващи очертанията им и представляват вертикалните вълни на хелия(+) тези вълни ще се изкачват най малко на 50км.,където ще срещнат своята нула,за да продължат по-нагоре в аргон. В разделната зона се създава индукция за четене в/у план.

Ако вземем план на къща и го ориентираме С-Ю,с хелий за свидетел ще почустваме В(+)В над всички начертани стени, точно така като че ли се намираме над самите построени стени. Това е така защото този план излъчва сноп от вертикални планове с хелий,напълно еднакъв по мащаб,на снопа от хелий,излъчван от верт.стени на самата къща,представена на плана. Имаме следователно две подобни фигури,които са и подобно ориентирани. Снопът с хелий на плана и на реалната къща си взаимодействуват. Законът за подобните на Нютон ни казва че между тях има индукция,която детекторите ни могат да констатират,разтояние от хиляди км.,м/у построената къща и нейния план не смущава явлението.

М/у две подобни фигури: кръгове, сфери,чаши от един сервиз и т.н. махалото се люлее в посока м/у тях, те са свързани през пространството чрез явлението вълни, което може да се детектира по радиостезичен път. В това виждаме проявление на закона на Нютон за всемирното превличане. Този закон се прилага за тела с различен състав,но с подобна форма и най-вече ако прибавим носещата вълна на радия, пронизваща вселената.

Не е нужно да ориентираме план, ако премахнем ХВ на земния магнетизъм, като поставим вертикално радия или св.93 или ако се поставим в фарадеев кафез от ВВ. При тези условия четенето в/у план се улеснява. Обяснението на това явление е че вертикалните планове на хелия и на аргона, с безкрайна височина, в стратосферата вече не са подложени на магнитното действие на ХВ. Те вече не са длъжни да се подлагат на законите на С-Ю и И-З. В стратосферата при това положение, те могат да влязат в индукция,по закона на подобните и импрегнирани от индукцията,отново слизат на земята, където можем да отчитаме импрегнацията на тези вълни.

Когато плана е ориентиран, ЗМ с хоризонталните си вълни служи за носеща вълна на индукцията, напротив с радий само на ВВ, плана във всяка точка се подчинява само на една ВВ,като жичка можеша да се върти около себе си,и планът няма нужда да бъде ориентиран С-Ю. Когато планът е непълен и не съдържа трасетата на всички стени,или ако конструкцията на обекта има изменение, в/у плана може да възтановим всички липсващи трасета. Смисълът тук се състои в това, че индукцията е тотална в/у всички стени излъчващи хелий, и че снопът който е над плана автоматично се попълва с всичко от само себе си. 


Небето е синьо.Този израз както много други е грешен. Небето в действителност е с цвят индиго.Такова се вижда в страните,където в въздух няма водни пари. Индиго е точно цветът на аргона какво учудващо има че виждаме цвят индиго,когато гледаме етер с дебелина стотици километри. В всеки случай може да кажем, че в стратосферата има газ, който излъчва индиго. Той не може да е нито хелий,нито азот,нито кислород,нито озон. Дтекторите със съответния свидетел не реагират.Той не може да бъде друго освен аргон,на който те реагират много леко. С цвят индиго за свидетел можем да проверяваме и цвета индиго и чисто небе. 

Цвят на небето на голяма височина.

Гледано от земята при много ясно време, синьо-индиго, на 0,5км.-чисто индиго,на 10км.-индиго възмораво, на 12км.-тъмновиолетово. По на високо цветът става възмораво сиво-черно като грамофонна плоча.А неуките илюминати ви обясняват че Озоновият слой за първи път е започнал да се възстановява, благодарение на взетите мерки по съкращаване на емисиите, унищожаващи озона“!/?
                  

Няма коментари:

Публикуване на коментар