сряда, 24 януари 2018 г.

МИСЛИ ФОРМИ 117
Защото „астралът" — призрачният „двойник" както на животното, така и на човека — е спътник не на божественият Аз, а на земното тяло. Той е връзката между индивидуалната СЪЩНОСТ, no-низшето съзнание на манас (умът) и Тялото, а също и посредник между преходния и безсмъртния живот. Подобно на хвърляната от човека сянка той покорно и механично следва неговите движения и импулси, облягайки се следователно на материята без никога да се изкачва до духа. Единствено когато силата на страстите е напълно мъртва и когато те 'бъдат победени, унищожени и отречени от непоколебимата воля, когато не само всички копнежи и страсти на плътта бъдат мъртви, а също и когато съзнанието на личния Аз бъде премахнато и астралът впоследствие бъде сведен до нула, ще бъде постигнато обединението с „Висшата същност". След това,когато астралът започне да отразява единствено човека, превъзмогнал чувствата си, божествената СЪЩНОСТ (ейде) може да трепти в осъзнатата хармония с двата полюса на личността — пречистения материален човек и вечно чистата Духовна душа — едва тогава тя може да стои в присъствието на БОЖИЯТА СЪЩНОСТ (или Christos при мистиците- гностици), завинаги слята, съединена и единна с Нея.Окултизмът не е магия. Сравнително лесно е да се научат заклинанията и методите на използване на едни по-изтънчени, но все пак материални сили на физическата природа. Силите на животинската душа у човека бързо биват разбудени, силите, които могат да бъдат приведени в действие от неговата любов, омраза и страст се разгръщат с лекота. Но това е Черна магия — чародейство. Защото именно мотивът и единствено мотивът е онзи, който кара всяко упражняване на сила да се превърне в черна и зловредна или бяла и благотворна книга. Не е възможно да се ползват духовни сили, ако у извършителя е останала и най- малката отсянка на себелюбие. Това е така, защото ако намерението не е напълно искрено и чисто, духовното ще се трансформира в психическо и ще действа върху астралния план,което може да доведе до ужасии последствия. Силите на животинската природа могат да бъдат използвани в еднаква степен както от егоистичния и отмъстителния така и от безкористния и всеопрощаващ човек. Силите на духа са подвластни само на съвършено чистия по сърце — и това се нарича БОЖЕСТВЕНА МАГИЯ.  Много ли ще бъдат възмутени тези претенденти за мъдрост и сила, ако им бъде казана простата истина? Въпросът не е само дали е полезно — сега дори е необходимо да извадим повечето от тях от заблуждението, преди да е станало твърде късно. Тази истина може да бъде изразена с няколко думи: сред стотиците ревностни западни последователи на учението, наричащи себе си „окултисти", няма и петима, които да имат дори приблизително вярна представа за същността на изучаваната от тях наука. Почти всички (с малки изключения) са се запътили към магьосничеството. И нека преди да възразят срещу това твърдение те се противопоставят на хаоса, който цари в умовете им и наложат там малко порядък. Нека първо изучат истинското отношение между окултните науки и окултизма и разликата -между тях, и чак тогава да дадат воля на гнева си, ако вее още се считат за прави. Междувременно ще-трябва да научат, че окултизмът се различава от магията и другите тайни науки но същия начин, по който божественото слънце се различава от слабата светлина на свещ, по същия начин, по който неизменният и безсмъртен човешки дух — отра­жението на безпричинната и непознаваема ВСЕЛЕНА — се отличава от тленната пръст на човешкото тяло

Елена Блаватска
Barack Obama, The Socialist DemonWoman Practicing Dark Magic


Когато една жена се отнася към човек/мъж, като крал и един мъж третира жената като кралица, те правят от един ад, един отбор. Брайън Бърдън"Змията е вярна на принципа на мъдростта, защото изкушава човека до знанието за себе си ... змията е символ на прототипа на Всемирния Спасител, който изкупва световете, като създава знание за себе си и осъществяването на добро и зло. Ако това не е така, защо Мойсей вдигна безсрамната змия на кръст в пустинята, че всички, които я гледат, могат да бъдат спасени от жилото на по-малките змии? Не беше ли пророчеството за разпнатия човек да е пророчество на разпънатия човек: Ако змията е само зло, защо Христос е инструктирал учениците Си да бъдат мъдри като змиите? "~ Manly P. Hall


"Когато човек знае, той е господар на всички, които не знаят; Учението/изследването е стълбата на заслугите и на властта." ~ Елифас Леви"Ти не си отделен от цялото, ти си един със слънцето, земята, въздуха. Ти нямаш живот, ти си живот." Екхарт Толе" Навсякъде, където насочваме вниманието си, харчим креативна енергия. Можем да спасим творческата енергия, ако разделим вниманието си, ако не станем идентифицирани с неща, хора и идеи. Когато станем идентифицирани с неща, хора и идеи, ние след това забравяме нашето Аз и губим креативна енергия по най-жалния начин. От съществено значение е да знаем, че трябва да спасим творческата енергия, за да събудим съзнанието, и че творческата енергия е жив потенциал, тя е носител на съзнанието, той е инструмент, за да събуди съзнанието. " - Самаел Аун Уеор


• Човекът, който е в синхрон с youniverse, става като радиоприемник, чрез който се предава гласът на  youniverse ••The person who is in tune with the youniverse, becomes like a radio receiver through which the voice of the youniverse is transmitted •"Пътят на мистика и пътя на художника е много подобен, с изключение на това, че мистикът няма занаят. Занаята държи художника на/в света, а мистикът преминава през психиката си в трансцедента. "- Джоузеф Кембъл"Запалете живота си. Потърсете онези, които разпалват пламъците. "~ Руми"Умирай.Умри за егото, умири за миналото си и ще бъдеш възкресен." Това възкресение ще те накара да отидеш отвъд смъртта, отвъд времето, отвъд мизерията ". ~ Раджнееш
"Хората като цяло съдят повече от външния вид, отколкото по действителния. Всички хора имат очи, но малцина имат дара на проникване". ~ Макиавели
"Не се страхувам от смъртта, бях мъртъв в продължение на милиарди и милиарди години преди да се родя и не претърпях никакво неудобство от нея." ~ Марк Твен"Разбира се, че не умирате, никой не умира, смъртта не съществува, но достигате само ново ниво на визия, нова сфера на съзнание, нов неизвестен свят". ~ Хенри Милър"Магьосникът винаги ще мълчи по отношение на неговия път, възход и успех. Тази мълчаливост се дава от най-висшите сили и колкото повече се изпълнява тази заповед, толкова по-лесно ще бъдат достъпни тези сили". ~ Франц Бардън
"Окултизмът е древната наука, която се занимава с скритите сили на природата, законите, които ги управляват, и средствата, чрез които тези сили могат да бъдат доведени под контрола на просветения човешки ум. Окултист е този, който вярва в реалността на езотеричното науки, изследвал ги е научно, решил е да усъвършенства собственото си съзнание според своите правила и може или не може да практикува ритуалите и формулите на Трансценденталната Магия ".
~ Манли Палмър ХолQ'lippoth (Heb.) Или Klippoth. Светът на демоните и обвивките; Същият като Асейския свят, наричан още Олам Клиппот. Това е резиденцията на Самаел, принцът на мрака в кабалистичните алегории. Но забележете това, което четем в Зохар: "За службата на ангелския свят, Святият ... направи Самаил и неговите легиони, светът на действието, както и облаците да бъдат използвани (от висшите или нисшите духове , Нашите Его) за да се возят на слизане към Земята и да служат като конете им. "Това, в съчетание с факта, че Q'lippoth съдържа материята, от който се правят звезди, планети и дори хора, показва, че Самаил с Неговите Легиони са просто хаотична, бурна материя, която се използва от нейното по-финото състояние на духове/призраци, за роби на себе си. ~ Елена П. Блаватска (1831 - 1891 г.)


Индивидът не може да разбере живота си, освен ако не настани Егото си в служба на духовен и свръхестествен ред. ~ Карл Г. Юнг (1875 - 1961 г.)


Защо се борим да отворим вратата между нас, когато цялата стена е илюзия. ~ Jalal ad-Din Muhammad Rumi (1207 -1273)"Тъй като законите се различават не само в техните институции, но и тяхното приемане, така че, ако не се налагат тиранично, те се съсредоточават в общественото благо, защото ако чрез тях се поддържа хуманно общество, правосъдието се ползва, срещу непримирието и потисничеството на друг. " ~ Майкъл Майер. 1568-1622. Темис Ауреа. Законите на братството на розата. 1656. 🌹 ⚖
Когато един камък е разбит, той не чувства; но би било погрешно да се приеме, че няма никаква връзка с такова действие. Това е математическият изглед или изгледът, възприет от необявеното множество. Окултният учен знае, че няма никакъв акт, велик или малък, който не се усеща във Вселената и въпреки че Камъкът, защото няма никакво отделно тяло на желание, не може да усети, духът на Земята усеща, защото това е Земното желание на тялото, което прониква в камъка. ~ Макс Хейндел, Розенкройцерската космо-концепция (1865 - 1919) J.J.LЗмията е вярна на принципите на мъдростта, защото изкушава мъжа до знанието за себе си. ~ Manly P. Hall (1901 г. - 1990 г.)"Можете да затворите очите си към реалността, но не и към спомените." Stanislaw Jerzy Lec (1909-1966).👊☯️👊
Светът на скръбта и цветята
на болката цъфтят
- дори и тогава.

~ Кобаяши Иса (1763 - 1828)
         Виждам психеделичния опит като право на раждане и не можем да имаме свободно общество, докато хората не са свободни да изследват собствения си ум. ~ Терънс Макенна (1946 г. - 2000 г.)
"Състраданието е осъзнаването на дълбоката връзка между себе си и всички същества." Екхарт Толе"Интуицията е внезапно потапяне на душата в универсалния ток на живота." - Паулу Коелю

"Разделянето между минало, настояще и бъдеще е само илюзия, макар и убедителна."


"Благословението трябва да възникне от собствения ти ум, не е нещо, което идва отвън." Когато положителните качества на ума ви се увеличат и негативите намалеят, това означава благословението ". -Далай Лама XIV


"Животът може да се разбира само назад, но трябва да се живее напред." ~ Soren Kierkegaard


Не губете повече време, за да спорите какъв трябва да бъде добрия човек. Бъдете. 

Когато се събуждате сутрин, помислете какво е привилегията да бъдете живи, да мислите, да се наслаждавате, да обичате ... Марк Аврелий, Медитации"Смъртта във физическото е раждане в духовното." ~ Едгард Кейси"Духовните мистерии не могат да бъдат сведени до нивото на неинформираните. Езотеричните науки не могат да бъдат опростени, те вече са прости за мъдрите, но те трябва да останат до края неразбираеми за невежите". ~ Манли П. Хол
"Ако квантовата механика не ви е шокирала дълбоко, все още не сте я разбрали. Всичко, което наричаме реално, е направено от неща, които не могат да се считат за реални. "~ Niels Bohr

Глупакът си мисли, че е мъдър, но мъдрецът знае, че е глупак. -Уилям Шекспир


"Вие искате нещо, вие сте го искали от години и сте сигурни, че го искате, стига да знаете, че не можете да го имате. Но ако всичко изведнъж изглежда така, сякаш вашето желание може да се сбъдне, внезапно намирате, че желаете да не сте желали такова нещо. "- Michael Ende


"Изложете себе си на най-дълбокия си страх; след това страхът няма власт и страхът от свободата се свива и изчезва. Вие сте свободни "- Джим Морисън


"Трябва да преобразим лидерството на личността в златото на Духа. Тази работа е възможна само в лабораторията на Алхимика". - Самаел Аун Уеор
"Няма зло и в света няма зли сили, има само хора на осъзнаване и има хора, които бързо заспиват, а сънят няма сила. Цялата енергия е в ръцете на събудените хора. И един събуден човек може да събуди целия свят. Една запалена свещ може да освети милиони свещи, без да загуби светлината си. "--- Osho                                               

"Казано е, че когато завърши храма, цар Соломон предложил бикове като жертва на Господа, като ги изгорил на храмния олтар. Онези, които вярват в безобиден живот, се чудят защо толкова много препратки са направени в Библията за животните. Студентът осъзнава, че животинските жертви са тези на небесния зодиак и че когато Овенът или Бикът са били предложени на олтара, то представлява качествата в човека, които идват през Овен, Небесния Рам и Телец, Бикът в зодиака С други думи, Инициатът, преминаващ през неговите тестове и пречистване, предлага на олтара на собственото си висше същество по-ниски животински инстинкти и желания в себе си. ~ Манли П. Хол


"Ако искате луната, не се скрийте от нощта, ако искате роза, не бягайте от тръните. Ако искате любов, не се крийте от себе си." ~ Руми


Трудността при вземането на решение за произхода на Алхимията се дължи пряко на пренебрегването на изгубения континент на Атлантида. Великият Аркан е най-ценният от тайните на Атлантската принцеса. Когато земята на Атлас потъва, йерофантите от Огънната тайна довеждат формулата до Египет, където тя остава векове наред в притежание на мъдреците и философите. Постепенно се премества в Европа, където тайните й все още са запазени. - Манли Палмър Хол." Докато не съзнаваш съзнанието в безсъзнание, то ще насочва живота ти и ще го наричаш съдба." ~ Карл Г. Юнг
"Тази змия, Сатана, не е враг на човека, а Този, който е направил богове на нашата раса. Познаване на доброто и злото; Той "опознал себе си" и научил посвещението.

~ Алистър Кроули 

"С умъртвяване няма да умрете; защото от ревността той ви каза това. По-скоро очите ви ще се отворят и ще станете като богове, като ще познаете злото и доброто. " 

~ The Serpent of Genesis


Мислите и чувствата се възпроизвеждат върху деликатните облицовки на лицето, докато лицето ви стане реплика на душата ви. ~ Манли П. Хол (The Alling Eye Eye Volume 5, 1931, p.18)

"И сега е доказано, че Сатана или Червеният Огнен Дракон," Господ на Фосфора "и Луцифер или" Светлият ", е в нас: това е нашият ум" - Е. П. Блаватска


"Доколкото можем да различим, единствената цел на човешкото съществуване е да запали светлина в тъмнината на обикновеното битие." ~ Карл Г. Юнг


"Но ще ви кажа какво разбират отшелниците. Ако отидеш в далечна гора и станеш много тих, ще разбереш, че си свързан с всичко."

 ~ Алън Уотс


"Главата на светлината изпраща своето отражение на всички, които следват пътя на закона, разума, разбирането, знанието, истината и свободата", защото тя образува образ на завесата, с която е покрила своята слава, и образът му се усмихваше и той гледаше на този образ като на неговия, за да създаде човека в съответствие с него: "Мъдрите ще светят като блясъка на небесата." Даниил 12: 3. 

Да бъдем брилянтни като диаманти - ясно кристално отражение, блестящо с всички цветове, защото има само една проста истина: блясъкът на всички неща. Сега, за този, който познава този образ, се формира върху завесата, която скрива великолепието си. Това изображение е наше собствено и той иска да го признаем и за негово. Защото когато това лице гледа лицето на светлината, то расте и става хармонично. Само тогава заповедта се възстановява ... " ~ от פול צָעִיר 

Цитирано от Сефера Ha-Zohar זֹהַר. От "Сифра Детънута". Книгата за това което е скрито. ℵ☉Ω


Този, Който затваря края, заслужава средствата, защото Той декларира Силата на Себе Си. Вътре той изпълнява великолепен акт на концентрация, съсредоточавайки всички сили на сърцето и ума си в една посока, и тази концентрация накрая произвежда резултата. Човекът, който знае, че е господар на собственото си съзнание, достатъчно, за да произведе тази концентрация, може да бъде, когато другите не могат. ~ Ърнест Е. Ууд (1883 - 1965 г.)Открий, О, Ти, Който даваш помощ на Вселената, от Когото всичко се процедира, към Когото се връщаш, това лице на Истинското Слънце, скрито от ваза на Златната Светлина, така че можем да видим истината и да направим нашето пълно задължение по нашето пътуване към Твоето свещено място. ~ Риг Веда, Гаятри мантра 

"Да разкриеш Лицето на Истинското Слънце е това, че Висшето Аз може да блести в нас и да свърши работата за просвещението.".

~ William Q. Judge (1851 - 1896)


"Хармонизирането на противоположностите, като се върнем към техния източник, е отличителното качество на Дзен нагласите, Средния Път: прегръщат противоречия, правят синтеза им, постигат баланс". ~ Тайзен Дешимару 弟子 丸 泰 仙 1914-1982.


"Депресията е като жена в черно. Ако тя се появи, не я гонете. Поканете я, предложете й седалка, настанете я като гост и слушайте какво иска да каже. "
- C.G. Юнг

             


Тази страна има прекалено много власт на глава от населението и не е достатъчно почтена. 

- Manly P. Hall (The All Seeing Eye Volume 5, 1931, p. 124)
Milla Jovovich as a Nun with a Gun


Ето защо е грешка да се смятат религиите като по същество различни, защото разликите, които се появяват в тях, са напълно повърхностни и случайни. Философът трябва по-скоро да се опитва да визуализира религията като животворен поток, чиито води, издигащи се от неизвестен източник - великолепието на Вечното присъствие - са замърсени от контакта с различните цивилизации, през които те са изтекли от началото на времето. Когато тези води се превръщат в носител на отровата на извратеното мнение и креадийската дегенерация, стават необходими пречистващи реформи. Тези реформи, обаче, не са насочени срещу първоначалната идея, а са просто усилия да се върнем към тази идея. ~ Манли П. Хол (The Alling Eye Eye Volume 5, 1931, p.35Умът с най-малък брой навици е способен на най-голямо разбиране. ~ Манли П. Хол (The Alling Eye Eye Volume 5, 1931, стр. 119)Умът с най-малък брой навици е способен на най-голямо разбиране. ~ Манли П. Хол (The Alling Eye Eye Volume 5, 1931, стр. 119)

Умът с най-малък брой навици е способен на най-голямо разбиране. ~ Манли П. Хол (The Alling Eye Eye Volume 5, 1931, стр. 119)


" Страхуваш се само, ако не си в хармония със себе си. Хората се страхуват защото никога не са притежавали себе си. "- Херман Хесе
"Звездите са като писма, които се записват във всеки миг в небето, всичко в света е изпълнено с знаци, всички събития са координирани, всички неща зависят едно от друго. Всичко диша заедно." -Plotinus


"Бъдете ясни и тихи, бдителни и откъснати, всичко останало ще се случи от само себе си". -Nisargadatta Maharaj


"В тази сила на самоконтрола се намира Семето на вечната свобода".

 ~ Йогананда Парамаханза (1893 - 1952 г.) 

(Вайрададжама Мудра е жест за йога, за който се вярва, че изгражда доверие и самоувереност.) Той е един от многото умствени / ръчни мудра, създадени за да имат положителен ефект върху физическото и психическото и емоционалното здраве. от санскрит: "Vajra" означава Мълния/Гръм, и "Mudra", означаващо жест/мимика.Тази Mudra обикновено се превежда като "Mudra на непоклатимото самочувствие".)


"Тънкостите на ума не могат да бъдат предадени с думи, но могат да се видят и трансмутират в образи"


"Остани с бирата, бирата е непрекъсната кръв, непрекъснат любовник." ~ Чарлз Буковски (1920 - 1994)
Osama Bin Laden Beer


Mel Gibson Tempted by Beer in Mouse Trap


Bach, Beethoven, Mozart and Haydn Drinking Beer
Osama Bin Laden and His Beer
Obama, Osama and McCain at Oktoberfest


Mick Jagger Drinking Beer at Oktoberfest


"Забравянето води до заточение, докато споменът е тайната на изкуплението." ~ Баал Шем Тов (1700 - 1760)
"Притежаването на материално богатство, без вътрешен мир, е като да умреш от жажда, докато се къпеш в езеро." -  Paramahansa Yogananda
Barack Obama Colonizes Mars"Смърта ли е последният сън? Не, това е последното и финално събуждане." ~ Уолтър Скот


"Бягайте от удобното. Забравете безопасността. Живейте, където се страхувате да живеете. Унищожете репутацията си. Бъдете известни. Опитах разумно да планирам достатъчно дълго. Оттук нататък ще се побъркам. - Руми


"Когато започнете да се сблъсквате с истината, процесът може да е плашещ и много хора се връщат към стария си живот, но ако продължавате да търсите истината, в крайна сметка ще можете да се справяте по-добре. Всъщност искате повече! Вярно е, че много хора около теб сега могат да мислят, че сте странна или дори опасна за обществото личност, но да не ви е грижа. Щом опитате истината, вие никога няма да искате да се върнете обратно към това, че сте невежи " 

~ Socrates


"Сегашният/Настоящият момент умира всеки миг, за да се превърне в минало, и се преражда всеки миг в бъдещето. Всички преживявания са сега. сега никога не свършва." 

~ Дийпак ЧопраЧовекът на Тао остава неизвестен. Перфектната добродетел не произвежда нищо. Никой Аз не е истински Аз. И най-великият човек е никой. ~ Chuang Tzu


"Вниманието е просто да осъзнаваш какво се случва точно сега, без да искаш да е различно; като се наслаждавате на приятното, без да се държите, когато се променя (което ще е); да бъдеш с неприятното, без да се страхуваш, че винаги ще бъде така (което няма да е). - James Baraz
"Змията, обгърната около яйцето, е символ, общ за индианците, египтяните и друидите(взаимстван от Тракийския орфизъм.) Тя се отнася до създаването на Вселената". ~ Албърт Пайк 

"В ритуал на Зороастър тя е символ на Вселената ... В Китай пръстенът между 2 змии е бил символ на света, управляван от силата и мъдростта на Твореца ... Следователно Змията, преплетена около [ Орфичното] яйце се отнася до създаването на Вселената. " ~ Мо Бедард


"В езотеричните доктрини върховното индивидуално постижение е счупването на орфическото яйце, което е равносилно на връщането на духа на Нирвана - абсолютното условие - на ориенталските мистици". ~ Manly P. Hall; Тайните учения на всички възрасти


Тракийският орфизъм съчетава почитта към хтоничните и соларните божествени сили – орфическите божества са едновременно соларни и хтонични – такива персонификации са например Орфей и Залмоксис. Според космогоничния модел на тракийския орфизъм, светът е уреден в 7 или 10-степенен цикъл:

1. Самооплождане на Великата Богиня-майка (Земята).

2. Раждане на Сина (Слънцето).

3. Възмъжаване на Сина.

4. Свещен брак на сина с Богинята-майка.

5. Раждане на сина на Сина (царя).

6. Възмъжаване на царя.

7. Свещен брак на царя с Богинята-майка.

Според тази концепция, възпроизвеждането на космоса и обществото се основава на цикличното и асиметрично, а не на линейното симетрично време. Идеята за самоусъвършенстване подхранва вярата, че преодолелият ценностните изпитания и съпруг на Великата богиня майка става бог. Тази вяра се въплъщава в тракийския цар, който е и жрец, и бог. Два са пътищата за сливане с бога и те се илюстрират с митичната съдба на Орфей и Дионис. В мистериалните обреди участниците могат да въведат бога Дионис в себе си в състояние на ентусиазъм (в колективните обреди), но могат и да се опитват да достигнат до бога-Слънце (Аполон), както се вярва, че е правил Орфей, в състояние на екстаз (в индивидуалните обреди).

'' Сънуващото око на неукротимия "dreamer" вижда отвъд илюзиите, до сърцето на това, което е реално '' ― Bryant McGill


Няма други ... Рамана Махарши


Всички са наистина Един. ~ Black ElkКойто в собствената си Душа възприема Върховната Душа във всички същества и придобива равнодушие към всички, достига най-висшето блаженство ... Manu


Бог е Един. И това, което е Един, е без име; защото няма нужда от име, тъй като е сам ... Всички неща са извлечени от Едно. ~ Хермес Трисмегист


Навиците засягат интелекта и водят до форма на нечестност, която със сигурност ще повлияе на всички решения. ~ Манли П. Хол (The Alling Eye Eye Volume 5, 1931, стр. 119)
Доларът се превърна в основата на омразата, основата на приятелството, основата на етиката, основата на повечето от отношенията на живота. ~ Manly P. Hall (The Alling Eye Eye Volume 5, 1931, стр. 125)


Putin Money to BurnИма много неща, които трябва да се научат от изучаването на парите, защото парите са огледало, в което се отразяват душите на хората. Вашият долар е жива картина на себето, отговаряйки на най-фините импулси на ума ви, засенчвайки вашата заблуда, проявявайки вашата слабост и интригувайки като вашетo собственo себе. ~ Manly P. Hall (The Alling Eye Eye Volume 5, 1931, стр. 125)


John Malkovich Money


Keith Richards, a tribesman  of  Osama Bin Laden
Джейсън "Джей" Гулд (27 май 1836 г. - 2 декември 1892 г.) е голям американски железопътен предприемач и спекулант. Той е известен като един от най-безмилостните капиталисти, който чрез спекулации, измами и мащабни кражби се превръща в един от най-богатите хора в Америка по това време. 

Цитатът е от негово обръщение във връзка с голямата железничарска стачка през 1886, в която участват над 200 000 работници. Гулд, който е собственик на железопътната компания, плаща на банди въоръжени наемници, които атакуват стачкуващите и убиват най-малко 10 души. Но работниците успяват да победят наемниците и Гулд търси военна помощ от правителството. Обявено е извънредно положение, щатските власти изпращат въоръжените сили в подкрепа на предприемача и стачката е смазана.


Подмяната на човечеството е във ход от хилядолетия , но в последните десетилетия се взе решение за окончателно изтребление на петата раса и въздигането на новия човек от шеста раса . 

☆Широко затворени очи ☆


ТИ ВЯРВАШ , ЧЕ ИМА САМО ЕДИН БОГ , ДОБРЕ ПРАВИШ И БЕСОВЕТЕ ВЯРВАТ В ТОВА И ТРЕПЕРЯТ . ЯКОВ 2 : 19Ключа на безкрайността е в теб...

             

ЧОВЕШКИ ПРАВА, „ДЕМОКРАЦИЯ“ или ГЕНОЦИД?

           

НИКЪДЕ В СВЕТА НЯМА ДЕМОКРАЦИЯ

ПОТЪПКАНИ ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА,
от които зависят ВСИЧКИ останали, както и

ФАРСЪТ "ИЗБОРИ" = НЕЗАКОННА СИСТЕМА
НАРОДНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
МЕСТЕН и СВЕТОВЕН ГЕНОЦИД

         

В интернет на български Хартата я има

като съзнателно са изпуснати всички раздели, разисквани тук. Защо ли?…

Повечето хора и прависти си мислят, че тия два международни документа
са САМО ПОЖЕЛАТЕЛНИ и че нямат
НИКАКВА ПРАВНА (ЗАДЪЛЖИТЕЛНА) СИЛА,
в което и да било национално право, защото нямало съответна САНКЦИЯ за неспазване. Което си е чиста (само)заблуда и
ОПРАВДАНИЕ за БЕЗЗАКОННОСТ!

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Глава първа. ОСНОВНИ НАЧАЛА
Чл. 5. (4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.
Чл. 6. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускатникакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Чл. 7. Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.

Т.е. ПО КОНСТИТУЦИЯ всички закони у нас, които ПРОТИВОРЕЧАТ на Хартата, са НЕВАЛИДНИ. По-долу правим пълно изследване напротиворечията на вътрешното ни право с Хартата. Ще видите и че ПРИВИЛЕГИИТЕ, основани на нереални доходи и скрити или открити кражби, са масови…а Член 7 (а(i)): той изисква РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на благата СПОРЕД ТРУДА. Това изисква ОБЕКТИВНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ на количеството, качеството и обществената полза от труда. Вместо това някакъв стихиен (безмозъчен) „пазар” „определял” цените и заплатите… Затова доказали се значими хора с най-голям трудов и интелектуален принос към обществото НЯМАТ ПАРИ ЗА ИЗБОРИ. Те са лишени от изборни ПРАВА по икономически причини.

За Член 7 (с): той определя ПРИЗНАК, по който да се подреди обществената ЙЕРАРХИЯ – КОМПЕТЕНТНОСТ. Другият признак (старшинство или трудов стаж) е в случай, когато компетентността не играе особена роля, например в армията… Нито една партия не даваНАУЧНИ КРИТЕРИИ за КОМПЕТЕНТНОСТ на кандидатите си, както и като ВЪТРЕШНО свое правило. Това липсва и в изборния закон. Показват ни разни симпатяги, които не познаваме като способности. Единственият „признак” за „избор” сега са парите…

И двете алинеи на Хартата показват, че ВСИЧКИ ПАРТИИ, ПАРЛАМЕНТЪТ, и всички ОФИЦИАЛНИ институции от горе до долу СА НЕЗАКОННИ !!! Това важи за всички страни по света, основани на партийна избирателна система.
1. По Член 7 (а(i)) ИМАШ ПРАВО ДА ИЗБИРАШ,
НО НЯМАШ ПРАВО ДА БЪДЕШ ИЗБРАН.
По икономически причини. Защото ОЛИГАРХИЯТА е ОКРАЛА де-що държавно имаше, а ти върви че СЪБИРАЙ ПАРИ СПОРЕД ТРУДА си, за да си платиш плакати, листовки, медии, бензин за обикаляне, регистрации, застъпници и …кебапчета за циганите… ВСЕКИ човек с малко пари, е ЛИШЕН ОТ ИЗБОРНИ ПРАВА, лишен е от ПРАВОТО да бъде избиран.
art6
Обратно – всеки крадец на едро е ПРИВИЛЕГИРОВАН при избори, защото ще има предимство в рекламирането, което е НАРУШЕНИЕ на нашата Конституция, Чл. 6. (2) (виж горе).

2. По Член 7 (с) НЯМАШ ПРАВО ДА се СЪИЗМЕРИШ със СЕБЕПОДОБНИТЕ си СПОРЕД своята си КОМПЕТЕНТНОСТ. Направо ти натрисат СЪСТЕЗАНИЕ по ИМУЩЕСТВО и ПАРИ!

Човек се РАЗЛИЧАВА ОТ ЖИВОТНИТЕ по ТРУДА иСПОСОБНОСТИТЕ си (КОМПЕТЕНТНОСТТА си).

"Изборите" сега са ТЪРЖИЩЕ на РАСОВИ ЖИВОТНИ, добре ОХРАНЕНИи ЛУСТРОСАНИ от ЛАПАНЕ на ДЪРЖАВНИ ПАРИ и собственост иДОИЗЛИЗВАНЕ на западни кукловодски чинии от техните канибалски пиршества по цял свят…
10
3. По Член 21 (2) НЯМАШ ПРАВО на «ДОСТЪП, при РАВНИ УСЛОВИЯ, до обществените и държавни служби на своята страна.»Пак по икономически причини бедните нямат ПРАВО на ДОСТЪП до обществените и държавни служби като телевизии, радио, печат, защото повечето са ПРИВАТИЗИРАНИ (ПРИСВОЕНИ, откраднати) и санедостъпни, за да изкажеш мнението си и да обявиш чрез тях, че искаш и можеш да се СЪСТЕЗАВАШ с други кандидати по СПОСОБНОСТИ…

Просто БЕДНИЯТ няма пари да си ПЛАТИ за реклама в медиите, той НЯМА ПРАВО на достъп до тия "обществени и държавни служби на своята страна".

НЯМА ГИ РАВНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП до медиите (не само държавни), понеже ПРИТЕЖАНИЕТО на ПАРИ, връзки и власт еНЕРАВНО…

Това е ИКОНОМИЧЕСКА ДИСКРИМИНАЦИЯ за достъп до медиите, което е нарушение на Конституцията, Чл. 6. (2)

4. ФАРСЪТ "ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕМОКРАЦИЯ" еНАЛУДНИЧАВ, понеже ФИЗИЧЕСКИ не е възможно ЕДИН единствен човек да "ПРЕДСТАВЯ" (стотици) хиляди различни хора, То е възможно (както сега), САМО ако се ОСРЕДНЯТ, УЕДНАКВЯТ,(ОБЕЗЛИЧАТ) нуждите, способностите и задълженията на всички тия хиляди хора, които (уж) "представя" даден депутат или общински съветник. Такова ОСРЕДНЯВАНЕ, УЕДНАКВЯВАНЕ (ОБЕЗЛИЧАВАНЕ)НА ЛИЧНОСТТА го няма дори в РОБОВЛАДЕЛСКИЯ строй. ТакаПРЕДСТАВИТЕЛНАТА "ДЕМОКРАЦИЯ" третира народа като някакваБЕЗЛИЧНА, средно статистическа, неопределена, хомогенна МАСА отЕДНАКВИ БИОРОБОТИ.

5. ФАРСЪТ "ПАРТИИ" е НАЛУДНИЧАВО МАФИОТСКИ, понеже Законът за политическите партии не е съобразен с изискването на Харта за правата на човека за ЙЕРАРХИЯ по способности (компетентност)(Член 7 (с)), а вместо това шефове стават тия с МНОГОТО пари илития с многото пари ДИКТУВАТ кой да бъде НАЗНАЧЕН за водач на партия ПО ПОСЛУШАНИЕ, а не по компетентност. Така ВСЯКА партия без изключение става ЗАТВОРЕНА система (мафия), която ИЗКЛЮЧВА илине допуска в себе си хора, по-способни от назначения от ОЛИГАРСИТЕ лидер или самоизбрал се като лидер ОЛИГАРХ, основал партия. ТакаВСЯКА партия без изключение става ЗАТВОРЕНА система (мафия) откорпоративни, частни или лични интереси на тия, които ДАВАТ парите, ВИНАГИ в противоречие с ОБЩИЯ ОБЩЕСТВЕН интерес.

Според Хартата ГЛАСУВАНЕТО за даден пост е "НИКАКВО СЪОБРАЖЕНИЕ", ако не е съобразено с ОБЕКТИВНИТЕ способностина кандидата, а и нито една партия или Изборният закон не даватНИКАКВИ ИЗМЕРИМИ критерии за способностите, обективно ИЗМЕРЕНИ. А ВСЯКО ИЗМЕРВАНЕ не подлежи на гласуване така, като при атлетите не се гласува резултатът от спортнотопостижение – то се измерва и СРАВНЯВА с постиженията на другите по измерими (изчислими) физически величини.

Т.е. ИЗМЕРВАНЕТО на способностите НЕ Е ОБЕКТ на ГЛАСУВАНЕ (на "избори"), а на ОБЕКТИВНАТА НАУКАТА.

Ето защо ОБЩЕСТВЕНАТА ЙЕРАРХИЯ в момента НАВСЯКЪДЕ по света еИЗКУСТВЕНО и НЕНОРМАЛНО подредена по прищевките на психопат-олигофрени, наречени политици и/или олигарси.

Т.е. т.нар. СЕГАШНО "ВИШЕГЛАСИЕ" НЕ Е СЪОБРАЗЕНО С ВИШЕГЛАСИЕТО НА ПРИРОДАТА (ЕСТЕСТВЕНА) ЙЕРАРХИЯ, на обективните природни закономерности, наречени ПРИРОДНИ ЗАКОНИ.

Т.е.
НЕНОРМАЛНА ЙЕРАРХИЯ = НЕНОРМАЛНО ОБЩЕСТВО!

6. ФАРСЪТ "%-ти (ПРОЦЕНТИ) или КВОТИ" или наречен по емоция (подсъзнателно) "ВИШЕГЛАСИЕ" е висше НЕДОРАЗУМЕНИЕ и е НАЛУДНИЧАВО МАФИОТСКИ, понеже Член 7 (с) на Хартата отново е погазен. Защо?!

Проценти не могат да се договарят, гласуват или в съответствие с процентите (БЕЗ ОГЛЕД на ОБЕКТИВНИТЕ, ИЗЧИСЛЕНИТЕ способности,ДОКАЗАНИ с ТОЧНОСТТА на ПРИРОДНИТЕ НАУКИ) да се нагласяват по СПОРАЗУМЕНИЕ.

Все едно ПО СПОРАЗУМЕНИЕ и ГЛАСУВАНЕ да се приема за вярно или не простата сметка 2+3=5. Ами ако 70% ГЛАСУВАТ против това равенство, то трябва ли да се приеме като вярно по ВИШЕГЛАСИЕ?

По същия принцип (вишегласие) е "приета" християнската Библия, като от нея са ИЗХВЪРЛЕНИ основни (важни) факти, обяснения и практики…

Т.е. "ВИШЕГЛАСИЕТО" Е ВИСШ ФОРМА НА ДИКТАТУРА НАД ДРУГОМИСЛЕЩИТЕ, понеже (например) НАУЧНИ ОТКРИТИЯ се правят ОТ ЕДИНИЦИ. И докато чакаме "вешегласието" да приеме тия научни открития, минават векове – докато откривателите умрат. Но въпреки това ПРИРОДАТА НАЛАГА откритията с желязна необходимост… Т.е. "вишегласието" е неефективна форма за достигане до истината и НАЛАГАНЕ на решения.

7. ФАРСЪТ МАНДАТНОСТ трябва да изчезне. Когато един ЕСТЕСТВЕН лидер ПО СПОСОБНОСТИ винаги е такъв по обективни величини и винаги е най-способният, защо ИЗКУСТВЕНО трябва да бъде сменян по ПРЕЗУМПЦИЯТА, че се е изчерпал или корумпирал?

Тази постановка идва още от ПРЕЗУМПЦИЯТА, че властта е мръсна работа и щеш или не, се омаскаряваш и НА ОКО е "пресметнато", че омаскаряването става до 8-10 години, а на 4-5 трябва да те проверяват чрез "избори".

При една нормална йерархия, подредена според способностите, смяната на длъжността ще дойде по естествен път. Понеже хората няма да се натискат да ръководят, а да работят за собственото си усъвършенстване в професията и за благото на другите, което е едно най-висше човешко щастие.

Смяната на водачеството ще става по всяко време, когато е необходимо и когато наистина се появи по-добър. А това в РАЗЛИЧНИТЕ райони никога няма да става по едно и също време. Затова провеждането на ВСЕОБЩИ избори е пълна олигофренщина.

При НОРМАЛНА йерархия трудът няма да бъде ПРИНУДА, за да живееш, а най-висша човешка ПОТРЕБНОСТ. Нима сега се плаща за това, че спиш или ядеш?

Никога един НОРМАЛЕН човек няма да замени ТРУДА, който те правиЧовек (развиващо се същество), със самоцелно властване над другите…

8. ФАРСЪТ "ПАРТИИ" е НАЛУДНИЧАВО МАФИОТСКИ, още защото не е съобразен и с Член 7 (а(i)) (пакта за ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРАВА от Хартата), понеже партия може да основе ЕДИНСТВЕНО човек или група от хора, които ИМАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО ПАРИ, за да я издържат (техника, консумативи, сгради, наеми, персонал, транспорт… в много градове)

А когато партия, минала бариерата от гласове на избори от 1%, почне да получава за това ДЪРЖАВНИ (НАРОДНИ) СУБСИДИИ (откраднати от народа чрез принадената стойност…), тя става НЕДОСТИЖИМА за останалите бедни партии, да не говорим за водещите, които получаватдесетки МИЛИОНИ на година. Например – ГЕРБ – 11 милиона, БСП – 8 милииона, ДПС – 4 милиона…. НФСБ – 800 хиляди… (това за 2014г.) Т.е. това е

ИКОНОМИЧЕСКА ДИСКРИМИНАЦИЯ от най-долен тип спрямо БЕДНИТЕ партии и особено спрямо бедните индивидуални кандидати, които ОТ ТРУДА си НИКОГА НЯМА ДА МОГАТ ДА ПОДДЪРЖАТ ПАРТИЯ.

Т.е. партия може да поддържаш ИЗКЛЮЧИТЕЛНО и САМО ако си ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕСТЪПНИК (КРАДЕЦ НА ЕДРО)!

Т.е. БЕДНИТЕ ХОРА СА ЛИШЕНИ ОТ ЧОВЕШКОТО СИ ПРАВО ДА СЪЗДАВАТ НЕ САМО ПАРТИИ, но и всякакви други, сдружения по икономически причини.

Някои дори не могат да си платят такси за регистрация, да не говорим за друга издръжка на цяла национална и дори местна партия.

Т.е. ФАРСЪТ "ПАРТИИ" тотално нарушава ИКОНОМИЧЕСКИТЕ права на 85% от гражданите, които са бедни.Няма коментари:

Публикуване на коментар