петък, 12 януари 2018 г.

"Лабораторната работа" на паяците - 131990 -2009 г.

Своето съвършенство достига Управленският Комплекс Алпи (Алпи 1 и Алпи 2), които до края на 1989 г. обезпечават изпълнението на последния етап от формирането на "Златния милиард" (генотипове на мозъка 44). Бе обезпечено устойчиво властническо правно и социално положение, трайно овладяване и пълен контрол над основните вещни ценности на планетата, включително циркулиращото "богатство" (субститут), чрез представителите на 44 и частично на 42 генотипи на мозъка. Започна прехода към следващия и последен етап - развитието на 46 генотип на мозъка (т.нар. "Златен милион").
През 1990 г. започва работа и навлиза в активна фаза Калифорнийският Управленски Комплекс, който инициира въвеждането на новия 461 генотип на мозъка. Основният сървър за управление на тези процеси за Русия е съоръжението, разположено в Санкт Петербург (под катедралата Св. Исаак). Сега, надявам се, стана ясно защо "екипът" от Санкт Петербург "дойде" на власт в Русия. И в хода на разказа искам да отбележа, че програмните цели в развитието на този генотип на мозъка са насочени към придаване на "дрехата" на по-високо ниво на енергийна биогенеза, ориентирано към значително увеличаване на срока на биологичния й живот и придаване на по-съвършени параметри на мозъка чрез инсталиране на други функционални мантиси и известно увеличение на октавите на мозъка. Обаче в средата на 2013 г. "обектът" е бил "прекъснат", а последствията от работата му сега са балансирани от стартирания периферен комплекс "Виборгски". Значителна роля (в тактическия план) играе и Генераторът, който беше преместен от замъка на Н. Левашов във Франция, но за това малко по-късно. Просто искам да отбележа, че всички вопли - както на представителите на РПЦ, така и на представителите на т.нар. "властен елит" около катедралата "Св. Исаак" - са следствие от процесите, които са се случили и които са пряко свързани с дейността на мозъка на специфични генотипове. Но нека продължим нататък.
Управленският комплекс в Калифорния в рамките на Програмата е трябвало да извърши персонифицирано образуване на обектовия разум на отделни индивиди или на ограничени групи от тях, като приспособява тяхното ниво и състояние към програмните им функции. Подобен процес е трябвало да промени значително техния властническо-социален статус и позиция, да осигури специална правна основа за тяхното съществуване и изпълнение на програмните действия в условията на безспорно легитимно състояние на "FAS" - като авторитет от Всемогъщия, както и да съпътства и да осигури почистването на цялата властова пирамида по силата на Програмните действия на "Златния милион".
През април 2001 г. Програмата за развитие на индивиди с вменен 46 генотип на мозъка (462 ÷ 466) е напълно премахната като несъстояла се в нейното въплъщение. Това оказва значително влияние върху корекцията на изпълнителската дейност на индивидите от всички нива на управляващата класа от онова време (на държавно, сакрално-кланно, конфесионално, административно и военно ниво - от локален и международен мащаб). Тук искам да отбележа, че все още има някакъв вид автомоторност в действията на представителите на този генотип на мозъка. А когато през 2012 г. тази автомоторност също беше прекъсната, тогава пред очите ни започна процес на ДЕГРАДАЦИЯ (във всички етапи, до стареене и болести) за този генотип на мозъка, който все още е (временно) на власт.
Настоящото обстоятелство фундаментално промени хода на процеса, или по-скоро неуспеха да се изпълнят събитията, планирани по-рано от старата система в рамките на вече неконтролираните от нея Вектори на Целите на явленията, действията и събитията. Третата световна война, която те формират (от август 2012 г.), като заложена по-рано в програмния събитиен процес функция за елиминирането на всички индивиди, непринадлежащи на 4ХХ генотип на мозъка, вече не било съдено да се осъществи, независимо от всички усилия и опити от онова време! Поддръжката от старата система по този "важен епизод от събитието" вече не съществуваше.
През 2006 г. беше началото на формирането на "златния милион", т.е. на онези, които трябваше да имат перфектна защита и пряка връзка със системата за управление на Ебра. Останалите НЕ СА НЕОБХОДИМИ и биха могли да бъдат унищожени (някои биха могли да бъдат оставени за служба). Прераждането също вече не беше необходимо. И "майката с младенеца" също, тъй като животът трябваше да се превърне в регулирана система за управление на Ебра, а "златният милион" ще трябва да "живее вечно", като притежава всичко, което е било поробено. Няма революции, няма терористи (по време на преходния период е било необходимо да се сформират необходимия брой силови структури за унищожаването им). Някои от тях, имащи информация за формирането на нова защита и на "златен милион" от 04.03.2007г., побързаха да легализират своето управление от този ден (Украйна, Грузия). След въвеждането на новата защита няма да има нужда да се поддържат приказките за Христос (няма да има на кого да се разказват). Това бяха плановете на Eбрите от 2006 г. И точно тези планове се разпространяваха сред евреите чрез юдейското жречество. Но избраният "златен милион" не разбра само едно - че само техните "дрехи" ще останат избрани, а мозъкът ще бъде от този Ебровски милион, който е на Слънцето. Трудно е да се повярва, но беше така. И ако можете да осмислите написаното и да анализирате събитията, които се случват пред очите ви, започвайки поне от 2000 г., ще се убедите в това.
През март 2008 г. системата за управление на Ебра беше унищожена. Настъпиха сериозни аварии във всички Комплекси за управление на старата система (намесваше се възстановяващата се родна система за Управление на Земята), което доведе до необратими процеси, и то не само при съпровода и осигуряването на програмната дейност на изпълнителите, но и в развитието на генотипите на мозъка. От този момент насам вече нищо не е спряло или възпрепятствало възстановяването на системата за Управление на Земята (което ние виждаме, ако вече сме се научили да виждаме) да изчисти всички резултати от въздействието на eбрите върху планетата Земя и околното пространство.

Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев

Няма коментари:

Публикуване на коментар