неделя, 14 януари 2018 г.

Kак тракийската героиня е превърната в Блудницата от Апокалипсиса?

Дъщеря на финикийския цар Агенор, сестра на Кадъм. Според легендата, Зевс се явил пред Европа, която играела с приятелки на брега на морето под вида на бял бик и я похитил, отнасяйки я на остров Крит. Там той приел образа на прекрасен младеж и обладал Европа. От този съюз се родили Минос, Радамант и Сарпедон.
Впоследствие Европа се омъжила за Астерион, царя на Крит, който умирайки бездетен, оставил властта над острова на синовете на Европа от Зевс. 


 ДНЕШНАТА МОДЕРНА ЕВРОЕВРЕЙСКА-МИТОЛОГИЯ

превръща тракийската героиня в нещо неузнаваемо. Нещо което очебийно напомня на блудницата и звяра от "Откровението". Приликата е явно съзнателно търсена - въпреки, че това са две напълно различни истории. Ето как нашата героиня Европа е превърната в Блудницата от Апокалипсиса в окултната митология на днешните еврогении:
ЕС - НОВИЯТ ВАВИЛОН Още от древността са евреите"откраднали" историята на предците ни ...

... и плагиатстват на база същата !! Тъй като се краде богатство(предвид историята ни), а богатство не се захвърля следва да се ползва.

Но тази култура и вярвания не са техни - поради което и тези гротескни образи, които наблюдаваме в момента по отношение на ползваната символика и нейното тълкуване. - Защо се получава така ? - защото те просто не познават същността му и като посредствени плагиати създават тези чучела, като образност и идеи !! 

 Бика например,символ на Брахма - златният телец е превърнат в златно кюлче. Юдейският храм, по начало, е бил - банка, а членовете на Синедриона - банкери!!

 

 "Отвличавето на Европа" - Веронезе - 1580 / и Рубенс - 1636


Европа и Бика(Брахма) - Помпейска фреска, Национален археологически музей в Неапол, 1 век пр. Христа 

Във всяка легенда има и частица истина, преданието за хубавата принцеса Европа не прави изключение. Древните писания разказват, че тя била дъщеря на цар Агенор. Запленен от красотата й богът на светлината Зевс се влюбил в нея. Явявайки се под формата на красив бик, той се приближил до младата благородничка и кротко полегнал. Удивена от необичайното поведение, Европа седнала на гърба на необикновеното животно. Тогава преобразеният бог се изправил бързо и отнесъл надалеч (чак до остров Крит) смаяната девойка.....

Това е легендата, каква обаче е истината, какво е значението на името Европа? Първоначално с името Европа се е обозначавала територия в Тракия, не във Финикия, или Гърция. Най-древната Европа е област обхващаща земите на юг от Стара планина до Егейско (Тракийско) и Черно море.За да разберем повече за произхода на красивата принцеса ние трябва да обърнем поглед към нейното семейство. Бащата на Европа носи името Агенор. Въпреки, че е обявен за финикиец, той носи трако-троянско име, което няма обяснение в нито един от езиците на Ориента. От любовта със Зевс красивата благородничка ражда трима сина – Минос, Радамант и Сарпедон. Неин брат е Кадъм – основателя на Тива и баща на Земела.

Името на Земела не се нуждае от много коментар. Земела е тракийската богиня на земята. Връзка с името й показват хетската дума самана, санскритската ксама и разбира се старобългарската землia-земя. Земела е майката на тракийския бог Дионис. На него се приписва покоряването на Индия и създаването на цивилизация там.Синът на Европа Минос се е славил с мъдростта си, затова е логично да свържем неговото име със санскритският глагол манати-мисля, който пък отговаря съвсем точно на старобългарския мьнети- мисля. Приликата е толкова голяма, че санскритската и българската дума могат да се вземат за диалектни варианти принадлежащи на един език.

Името на Радамант – втория син на Европа също притежава обяснение на санскрит и български. Частицата Pада е съпоставима със санскритската дума рада- успех, благополучие...радост и разбира се старобългарската дума радъ- радост. С частицата мант се изразява притежание в санскрит (пашумант означава имаш животни, паша ). Мант отговаря на старобългарският глагол имати- имам, чиято насализирана форма е иманти. Т.е. Радамант означава имащ радост, радостен. С подобен строеж е са тракийските имена Акамант и Йфидамант (съюзници на трояните).

Сарпедон е защитно име със значение кривчо, изкривен. Обяснява се с хетската дума сарпа – сърп (крив предмет), санскритската сарпа – влечуго (криволичещо, виещо се) и нашата дума сърп. Понеже в древността детската смъртност е била висока, то на новородените често са се давали защитни имена със значение крив, грозен, черен ( Грозьо, Черньо) с цел да се отклони злото.


Европа, Луната на Юпитер..рупа - от НАСА


Какво обаче означава Европа (Europa)? Едно е сигурно, в дълбока древност името на чаровната девойка е звучало съвсем различно. Според мен частицата ЕУ (Eu) имаща значение хубаво, е звучала първоначално като хув, хуу, хуб. В действителност гръцката дума еу – хубаво отговаря на авестийската хуу, галската су, санскритската суба – хубаво ...и разбира се нашата хубаво, убаво (диал.форма).

Втората частица ропа отговаря прекрасно на санскритската и авестийска дума рупа, рупия – форма. За рупа-форма трябва да се добави, че е свързана с тракийските думи рупия, руфия, ромфея – меч ( нещо, с което се сече, оформя, дълбае). Връзката форма- режещ инструмент можем да видим и в нашите думи образ и режа, ряз, т.е. образът, формата са нещо, което е изрязано, издялано ( М. Фасмер). Дори и нашата дума тяло има значението нещо издялано, оформено ( М. Фасмер). Санскритската дума твастр означава както създател на тела, оформящ тела, така и дърводелец. Твастр е сродна на нашата творя – създавам, правя, а също на авестийската таста – оформен, от която произлиза и хуташта – добре оформен(а).

Истинското име на Европа е звучало като Хубрупа, Хурупа и е означавало – хубавицата, жена с хубави форми. Най-древният вариант на името на красивата тракийка дала названието на цял континент е запазен в български диалекти като Юрупа, Урупа... Любопитен факт е това, че рупа - втората частица от името на Европа (или по-точно Хурупа) се среща и в названието на Рупите. Този особен топоним има значени – местност с особени форми. Който е бил там знае, че това отговаря на истината...


РУПИТЕ - МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ

Похищението на красивата тракийска принцеса от взелият формата на бик Зевс е всъщност романтизираната миграция на траки в посока юг, към остров Крит. Бикът е символ на древно тракийско божество олицетворяващо първичната сила. Не случайно тракийския Загрей – бикът е почитан на остров Крит.

За тракийска миграция на остров Крит спомена Б. Хрозни в работата си “Ancient History of Asia Minor, India and Crete”. Даровитият учен свърза появата на особен вид керамика на остров Крит с идването на балкански преселници. От друга страна критските топоними Кносос, Пергам, Гортиния, Ида... показват връзка с тракийските Книшава, Пергам, Гордион, Ида. Да не забравяме и това, че на древни документи с Линеар А (от Крит) са документирани тракийски лични имена като Арей, Питак, Диза....

Време е истината да излезе наяве, трябва да се знае, че най-старата област носеща името Европа е в Тракия. Ние сме потомци на първите европейци, на първите просветители, благодарение на които милиони хора получиха писменост. От нашите земи се разпространиха организираното земеделие и скотовъдство, които направиха възможна неолитната революция. Дедите ни създадоха първата възвишена и хуманна религия отричаща насилието и отмъщението.

Нашите предци бяха носители на светлината, затова и мразещите доброто хвърлиха много усилия да ни заличат. Досега не са успели, дано и да не им се отдаде. Просто не трябва да позволяваме да ни унищожат духовно. Светът има нужда от нас!

http://sparotok.blogspot.com/2013/03/blog-post_8.html
              

Няма коментари:

Публикуване на коментар