събота, 27 януари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи


Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 2

Резултати от изпълнението на програмата:
1. Последователност на създаване на генотипове на мозъка и входни функции.
Ще разгледаме само Комплексите Кавказ, Алпи, Калифорния.
Комплексите от Андите (основен комплекс за експерименталното обезпечение) и Комплекс Китай се разглеждат отделно.
Комплекс Арарат създаде ПЪРВИ генотип на мозъка 421 през 1605 г. преди новата ера.
Казбекският комплекс създава генотип на мозъка 422 през 822 г. пр.Хр.
Комплексът Елбрус създаде генотип 423 през година 0, завършвайки формирането на първата група, т.е. генотип на мозъка 42. Мозъчният генотип 423, като по-съвършен, е основа за по-нататъшно усъвършенстване на евентуални допълнителни изпълнителски функции на индивиди от по-висок управленски ред и по-нататъшно подобряване на мозъчните генотипове.
През 1433 г. е получен първият генотип на мозъка 441 (управлението на Алпийски комплекс 1).
През 1841 г. е получен първият генотип на мозъка 442 (Алпите 2).
През 1990 г. е получен първият генотип на мозъка 461 (Калифорния).
С въвеждането на нови функции бяха въведени нови мантиси при индивиди с нов генотип на мозъка, осигуряващи изпълнението на нови, по-сложни функции. Промяната в броя на мантисите в мозъчните генотипове при въвеждането им е отразена в таблицата.
№ Год 421 422 423 441 442 461 462 Обект на енергообезпечение
1 -1605 12 - - - - - - Йерусалим
2 -822 17 12 - - - - - Самарканд
3 0 26 15 12 - - - - Византия
4 1433 28 22 18 12 - - - Рим
5 1841 36 28 24 18 12 - - Париж
6 1990 36 28 28 24 18 12 - Санкт-Петербург
7 2009 36 32 32 28 24 18 12 Москва

До 2012 г. вторият цикъл на образуване ТРЯБВАШЕ да бъде напълно завършен, т.е. да приключи работата по формирането на всички индивиди от втората група с генотипа на мозъка 46. Първият цикъл е завършен през година 0, за да бъдем точни, 0000-01-17 в 02-11.

2. Осигуряване на съществуването на генотиповете в процеса на тяхното презаселване.
Тъй като се формират новите мантиси, заедно с възможностите на системите за управление (Кавказ, Алпите и Калифорния), бяха използвани ограничени територии от типа "палатки", създадени от обекти 440. Границите на честотния диапазон, създадени от обекти от тип 440, формираха компактно такава територия, на която ставаше ЗАСЕЛВАНЕ само на НОВИ генотипове според Програмата на самия обект. Ще дам пример: унгарците бяха преместени от Урал в Европа, техният съпровождащ обект полетя там и "избута" местните "палатки" без войни.
Ако не вземем предвид изкуственото разделение на границите, създаването на места за презаселване на генотипи беше завършено през XVIII век. След това се предостави самостоятелна "възможност" за демонстриране на предимствата на мозъчните генотипове един на друг, за да се проверят самите себе си и да се покажат техните недостатъци, и да се определят начините за "реконструкция" чрез последващо добавяне на мантиси. Имаше много изяснения за териториалните отношения през този период, но по същество те бяха без причина. Следва да се отбележи, че генотипът 423 е УНИВЕРСАЛНА база за тестване на цялата гама от мантиси и тяхното допълнително подобрение, валидният им код е 423xxx, където "ххх" е функционален и различен вид генотип. Ако първичната основа за формирането на индивиди от този генотип на мозъка се формира във Византия, то нейното продължение продължило да се развива в териториите на източна Украйна, част от територията на Русия, западна Беларус, част от територията на Кавказ и Източна България.
Териториалното консолидиране на съществуването на индивиди с генотип на мозъка 423xxx е подсигурено от всички съпътстващи организирани възможности на обекти и системи, при които мантисите на този генотип са възстановени в цялото им разнообразие. Това се отнася до всички въпроси на битието, които учените ще наричат развитие на цивилизацията. Всъщност вървеше един обикновен програмен целеви процес за развитието на генотипите на мозъка и постигането на всичко, което изискваше тяхното съществуване.


Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 3

3. Създаване на запаси.
Целият обем от различни типове индивиди за всички генотипове на мозъка, независимо колко от тях са били формирани, трябва да бъдат подкрепяни и осигурени в целия комплекс за тяхното съществуване. Не изключение, а специално ВНИМАНИЕ се явява дори ескорта за намиране на самия биологичен механизъм и осигуряване на подходящо хранене. Системата за управление така придружава процеса на храносмилане и самата храна, че метаболитните процеси по време на тяхната обработка съответстват на наличието на мантиса, установен за всеки генотип на мозъка.


В страните от Югоизточна Азия се хранят дори с паяци, но метаболитните им процеси са около 1,4 пъти по-високи от на останалите, така че паяците са годни за тях. А хората с генотип на мозъка 423 не могат да ядат това, за тях "шиш кебап" е по-подходящ. Всички опити от страна на диетолозите да наложат резултатите от някои "свои изследвания" са съсредоточени единствено върху унищожаването на тази хармония, която никога не е била достъпна за мозъците им и е нищо повече от фарс и бизнес.
Необходимо е не само да се създават хранителни резерви, но и да се обучава относно цялата необходима технология, за да се придобият самостоятелно резерви - да се учат да отглеждат и събират необходимата храна за всеки индивид според особеностите на неговия генотип на мозъка. Необходимо е да се провери цялата хармония на ЕНЕРГОБИОГЕНЕЗИСА на "ДРЕХАТА", като процес на хармония с установените мантиси.
"Експериментален полигон" е създаден под контрола на комплекс "Анди". На местното население въведоха всички необходими експериментални мантиси за всички възможни в бъдеще мозъчни генотипове, и те в продължение на векове успешно експериментираха с морски продукти, животни и зърнени храни, отработвайки оръдия на труда, лов и технологии за отглеждане и прибиране на реколтата. Досега основните запаси от риба за търговия са край бреговете на Чили, а населението на Перу (Мая) в резултат на експериментални изследвания е постигнало това, че повече от 90% от зърнените култури, които са успели да развият, се използват днес по целия свят. Интересното е, че отглеждането на зърнени култури е било на различни планински височини, което съответства на различни климатични условия според паралелите на Земята. Така, в ниско разположени места се отглеждат тропически плодове, в по-високи - зърнени култури, в още по-високи - картофи и т.н.
Моделирането на повърхността на Земята течеше на доста малка площ под контрола на Комплекса Анди. След завършването на експерименталната работа, мантисите бяха отстранени от населението и селищата на маите изчезнали. Между другото, първите рампи са открити в Еквадор, първите пирамиди над обектите - в Перу, на Панамския провлак, в Мексико. И не са необходими повече легенди и болезнени "научни" фантазии за селищата на маите. Лабораторни работи и нищо повече.

4. Формиране и разпределение по функции.
Основната задача на Системата за управление е създаването на такива биоструктури, чийто мозък трябва напълно да отговаря на всички програмни настройки на системата и да бъде напълно контролируем. В същото време въплътеното управление на цялото битие на индивидите и социалната организация на обществото трябваше да бъде САМО под формата на пирамида (тъй като това се изисква от внесената основна база при изграждането на управленска информация). Повтарям следното:
Ниво 1 - Moшиах (Аллах, Буда и т.н.), генотип на мозъка 481.
Ниво 2 - "златния милион", генотипите на мозъка 461, 462, 463, 464, 465, 466.
Ниво 3 - "златен милиард", генотипове на мозъка 441, 442.
"Златният милион" са жреците, които управляват финансите, науката, обществото и разпространението на всякакви материални стоки и услуги.
"Златен милиард" - производство и попълване на материално богатство, подготовка и предоставяне на услуги.
Останалата част от населението не е била нужна и можеше да бъде премахната. Но да се унищожат няколко милиарда души едновременно - това е невъзможно. По-скоро е възможно (например както при динозаврите), но това ще доведе до екологична катастрофа. Следователно, процесът на "унищожаване" от поколение на поколение е "стартиран" преди повече от сто години и започва с "изобретението" на таблетки, ваксини, генетично модифицирана храна и т.н. И на второ място, всички планове, свързани с третата световна война, както от САЩ, така и от СССР, които сега стават публични, са планове за унищожаване и намаляване на земното население в съответствие с програмните процеси на ебровските Системи за Управление.


Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 4
5. Преглед на резултатите.
Да се върнем към атомната структура.
Външният контур и тетраедралните връзки са конструирани, като се използва златното сечение. Централният куб, като основа за изграждане на мантиси, е създаден от интервентската система с използването на прости числа. Въпреки това, при експлозията на Фаетон (планетата се взривила заедно с онези, които са били до нея), интервентският архив на прости числа над 128 октави бил унищожен. Това се оказа основното ПРЕПЯТСТВИЕ за формирането на мозъка (мантиса) на много от следващите генотипове.
Позволете ми да ви напомня как се създава необходимата честота. За да създадете индивид с генотип на мозъка 481, трябва да имате мозък не по-долу от октавата 512, но контролът на този мозък трябва да бъде най-малко 533 октави, а тактът да не бъде под 548 октави.
Правила за формиране:
намерете всички прости числа в диапазона от 512-548 октави;
преведете всички намерени прости числа в 8-а и 12-а числена система; изберете само онези прости числа, които имат съседни прости;
изберете от числата само тези, които имат в 8-а система окончание "777" и съседно "001", в 12-та система - "BBB" и "001";
добавете простите и съседните числа;
при разлагането числото на квантизациите е октава, броят на цифрите "5" е броят на връзките с пента (икосаедър), не трябва да бъде повече от 12. Числото "3" не се допуска при разлагането на реда;
остатъкът от разлагането трябва да съвпада с табличната стойност, установена само за материалните структури.
Ако е възниквала нужда да се създадат нови пирамиди, те задължително са създадени.
Спомнете си Пушкин - Дама Пика ("3"), 7, Асо (Б или 11).
Въз основа на огромния диапазон числа, както и правилата за получаване на честоти, трябва да се отбележи, че за да се реши тази задача и да се постигне целта, ще отнеме трилиони години. Системата за управление на Земята обаче прие друго решение - съкращаване на настоящите програми и премахване на всички внесени интервентски отпадъци, а именно: "Да се изгубят в календара последните 2000 години", да се върнат към условията на 0-та година от Новата ера и да започнат да създават друг "Златен милион". Но необходимо е да се направи това само с помощта на правилното златно сечение. В този случай всички индивиди, създадени след 0-та година, се пренасят по мозъка в състояние на генотип 423 (Контрол - Елбрус), а генотипи 421, 422 получават ДНК свойства на примати в съответствие с теорията на Дарвин, което можете да наблюдавате съвсем ясно, особено по телевизията.
Какво ще се промени в този преход за бившите генотипи 421 и 422:
мантисите на лимфата, костите и мускулите се променя;
промяна на мантисите на метаболитните процеси - зрение, слух, осезание, мирис;
промяна на мантисите на метаболитните процеси - дишане, обработка на храна, координиране на движенията;
мантисите на кръвообращението и на кръвоносната система се променят.
Всичко това е пряко свързано с пълното невъзприемане на реалността на промените в околната среда и условията на местообитанията, които се случват. Броят на "предсказателите" вече се разраства като снежна топка, особено в Украйна, но те говорят едва-едва и неразбираемо. Но няма да има "апокалипсис" и идването на "Антихриста". Приказките са свършили. Но не забравяйте своето желание за ПОЗНАНИЯ, в противен случай програмите ще осигурят "удобно" оцеляване за вашата "дреха" и нищо повече.
На първо място, мозъкът (заедно с носителя) вече се унищожава при наркомани, алкохолици и членове на подземния свят. Между другото, страстта към финансите се признава за форма на наркомания. Тъй като властите, натоварени със спазването на концепциите на Програмата, са приели състояние на пасивно чакане, те ще бъдат заменени. Днес нежеланието на властите наистина да премахнат наркоманиите, алкохолизма, подкупването, малтретирането на деца, ритуалните убийства и т.н., се счита за съучастие.

6. Пускът на нова програма.
Стартирането на новата програма в нейната цялост ще бъде осъществено през 2020 г. Сега всички подготвителни преходни процеси протичат много интензивно. До 2020 г. ще има значително намаление на световното население. Необходимо е да се отнасяме към това СПОКОЙНО. Луната ще бъде прибрана до 1500000 км от Земята, събиране на всички спътници на планетите около Слънцето, преустройство на структурата на Слънцето и много, много други. Вече започнали, тези процеси стават пред очите ни през последните 10 години и днес те са ясно видими.

Няма коментари:

Публикуване на коментар