неделя, 21 януари 2018 г.

ПРЕДПОСТАВКА: СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ТРЕТА СИЛА

image
Много вероятно е това да е основа на мисловния процес. Не е известно дали тази сила се създава от живи същества или е постоянно присъстващо силово поле, преобразувано по някакъв начин от такива същества.Тя все пак притежава някои забележителни качества. Има нещо общо с електричеството и магнитното действие. Може да се приеме като едната трета от триединство, което е циклично.Електричеството е за магнитното поле това, което е магнитното поле за Сила X и същото е Сила X за електричеството. Оттук и наименованието „трета сила“, което не съм измислил. Светата Троица на нашите религии може би води началото си от момента, когато това е било обикновено познание в далечното минало, но при преразказването постепенно е било изкривено.Приемайки това взаимодействие с електрическата и магнитната сили, изглежда възможно съществуването на една част от троицата да създава вторична или третична следа между другите две. Така че, когато мислим, може би използваме тази трета сила, която тогава е съвсем слабо представена в чисто електрически или магнитен вид. Предполага се, че действието на тази трета сила може да бъде открито и измерено от съществуващите сега уреди. До днес не е бил правен опит за сериозно проучване.От друга страна, няма никакво доказателство, че силни въздействия на електрическата или магнитната сила или комбинация от двете са създали някакви забележителни стойности от третата сила. Те обаче наистина изглежда се влияят от последната по съвсем същия начин, както се влияе светлината.Експерименти с единствения известен преобразувател човешкия мозък — показват, че съзнанието постоянно се опитва да символизира тази трета сила в условия на електричество и вибрации. Мозъкът „вижда“ и „чувства“ електрически проводници, светкавици и често действителен физически шок, опитвайки се да преведе това енергийно поле към известно преживяване.Както бе отбелязано, един от опитите за отделяне и движение във Второто тяло бе проведен в натоварен с електричество кафез на Фарадей. Там физическото тяло бе напълно заобиколено с мощно поле от прав ток. Доказано бе, че движението през натоварените стени на кафеза чрез Второто тяло е невъзможно. След премахването на електрическия товар проблеми нямаше.В ранните етапи от експериментирането опитите за придвижване на всяко разстояние във Второто тяло бяха ограничавани от нещо, което приличаше на вплетена преграда от кабели и далекопроводи над главата ми. Те приличаха много на онези, които се срещаха в старите градове. Един от факторите при разширяването на разстоянието от физическото тяло бе да се разбере естеството на тази преграда и нейната връзка с електромагнитното излъчване.Съзнанието, усещайки за първи път такива сили, ги разтълкува като „проводници“. След като вече бяха идентифицирани, преминаването през бариерата стана относително просто.
Корелацията е показана също и в съобщението за преживяване на Второто тяло, намиращо се над улица — по-късно проверена и по физически път — и движещо се през магнитното поле на високоволтовите далекопроводи над самата улица.Навсякъде, където бе почувствано присъствието на третата сила, докато бях във Второто тяло, то бе усетено и разтълкувано първоначално като електричество.До днес не съществува доказан метод за измерване или откриване на тази трета сила. Няма и да има, докато не бъде сериозно приета възможността за съществуването на тази третина от троицата.

Робърт Монро


neonula.blogspot.bg/2016/06/iii.html


Няма коментари:

Публикуване на коментар