петък, 16 февруари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 12За създаването на "Дрехата", провала на завоевателите и за всичко останало...

Целият животински свят и насекомите са създадени, за да контролират честотите, които човекът има.
В структурата на атмосферата (-4400Нематериалните биоструктури бяха представени от два вида.
Тип 1 са всички видове призраци, привидения и други, с които навсякъде се сблъсква цивилизованото човечество.
Вторият тип са хуманоиди - от малки насекоми до човек. В състояние на хуманоид е възможно да се пребивава в продължение на хиляди години, докато не се създадат условия за материализация. Всички хуманоиди, по правило, са подложени на прераждане.
Пример. Ако "плеснете" комара, това не означава, че сте го унищожили. Променяте материалната структура на комара, но той също има структура в 77-ата октава, в неинерционно (нематериално) състояние и новото му материализиране може да се случи само за един ден. Съвременната наука само се догажда за това. Материализирането на човешките насекоми - скакалци, буболечки, въшки, паяци и други - използвани от човечеството, се извършваше от Системата за управление на интервентите само в случай на допълнителен контрол над честотите, които тези насекоми имат.
Неудобството на интервенционистите започна, след като решиха да използват дрехите, които останаха след инвазията и разрушаването на всеки и всичко. Първо, дрехите не могат да бъдат размножени, тъй като честотите на високите октави са унищожени (или по-скоро, намалени до 2-3%).
След това спешно трябваше да спуснат своя "резервен вариант", но имаше проблем с органите за "размножаване". И тогава беше въведен "националният обичай" - да се отреже излишното. След това беше забелязано, че при контрола не всичко може да бъде проверено. Трябваше да се гори сяра, която по-късно бе заменена със свещи. Имаше редица незначителни неудобства, които по-късно бяха преведени в религиозните култове. Но все пак комари, дървеници, бълхи и други полезни насекоми са разработени за контролиране на октавните честоти от 65, 67, 71.
Ако честотите, които бяха счетени за ненужни са бивали отстранени от Ноосферата, тогава биосензорните системи също бивали премахнати. А за да контролират новото състояние, бяха създадени нови биосензори или бяха добавени нови функции към вече съществуващите. Искам да отбележа, че понятието "паяжина", е свързано именно с понятието "паяк" и това беше една от 18-те структури на системите за управление. Под паяжината е създаден мозъкът, който може да "снеме" и обработва тази информация, която е необходима точно на системата за контрол на дадена структура.
Всички биоструктури, включително Човешката, са построени по такъв начин, че имат целия набор от октави от 16 до 128. Те са различни по предназначение и преобладаването на една или друга група октави формира основата на биоструктурата

Функционалното разделение на октавите беше:

16-32 - всички видове газове и вода (всеки има нужда от дишане и вода);
34-46 - структури за прераждане (всички структури търсят да натрупат потенциала на честотите на тези октави);
48 - разпределител;
50-52 - енергиен баланс;
56-62 - управление на органи;
64 - материални структури;
66-72 - Мозъкът;
74-86 - управление на прераждането;
96-126 - контрол;
128 - задаващ генератор на такта.

Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев

Няма коментари:

Публикуване на коментар