неделя, 11 февруари 2018 г.

Войната за съзнанието на Земята


Негативната извънземна програма и управляващият елит не искат земното население да се развива в по-високите честоти, както и да има достъп към достъпни за момента органични бъдещи времеви линии. За да се противопоставят на планетарния подем и да скрият течащата бифуркация, те поддържат своята желязна хватка над човечеството и агресивно насаждат всякакъв разсейващ хаос, успоредно с дневния ред на трансхуманизма.

Знамето на трансхуманизма се проявява под всяка форма на биологично залавяне и изземване на съзнанието с помощта на технологични, синтетични и цифрови методи, които се опитват да задигнат енергията на съзнанието, която съществува в органична материя.За да запазят контрола над материята, те прилагат най-агресивната военна стратегия, която ще бъде пусната в действие от извънземната и човешката технология на изкуствен интелект.
Тази цялостна стратегия има за цел да се създаде набор от изкуствени честоти и технология за картографиране на мозъка, копирайки цялата земна реалност във виртуалните реалности, като така се надяват да завземат пълен контрол.По този начин, по-голямата част от хората в световен мащаб не могат да видят разликата между изкуствените честоти, създадени от изкуствен интелект (мъртва светлина) и органичните честоти на планетата (жива светлина), докато те съществуват в изкуствена холографска реалност.Има низходящи времеви линии на планетата, работещи в по-ниските честоти на изкуствени, призрачни и фалшиви реалности, създадени от извънземна технология, използвайки фалшиви холограми от мъртва светлина.Унищожаването на протоните и електроните в честотните бариери или метални пластини е един от начините да се създадат фалшиви светлинни полета и неорганични черни дупки. И така много от нас са запознати със значителното укрепване на изкуствения интелект и изкуствените честоти на някои места и извисяващия се човек може да ги усеща много силно физически.
Тези изкуствени честоти са начин за създаване на човешки зомбита или киборги, или хора с напълно изчезнала вътрешна светлина.Места като големите градове, които са центрове на падението, ще имат общи характеристики на ниска честота: те са проникнати от престъпността и негативни, вредни или деструктивни действия на хората по отношение на себе си и на другите, земята ще се чувства изтощена или безплодна, ще има политическа и икономическа нестабилност, което ще се отрази върху обществото.Достигнали сме до по-дълбоко разбиране, че много от тези честоти, които се генерират целенасочено в световен мащаб са изкуствено създадени.Хората, които са разединени и вътрешно бедни не могат да различават този енергиен ландшафт. Най-вероятно те ще резонират с това нискоенергийно място въз основа на собствените си нерешени емоционални конфликти, страдания и културни предпочитания.Човек, който иска да се свърже с Вечния Божествен Дух се настройва към механиката на съзнанието на живата светлина, взаимосвързана с механиката на пространството и времето в съответствие с вселенските закони.Тези закони винаги ще защитават хората, които направиха този съзнателен избор, в което и да е измерение или времева линия. Този избор се прави от дълбочината на сърцето на един любящ, състрадателен и милостив човек, а не от ума.Изкуственият интелект умишлено променя универсалните закони чрез принудително пречупване на светлината, холографски вложки и копиране на кода на ДНК, за да поробят хората на Земята с помощта на измами.Ето защо сега, по време на пика на духовна борба, ние трябва да изберем своето съгласие и власт. Управлявайки личното си пространство и духовните си права в съответствие с вселенските закони като суверенни и свободни хора в реалността, ние поемаме пълна лична отговорност за сътворчеството.

https://mysteryoftheinquity.files.wordpress.com/
2015/12/8254408282_65270f8113_b.jpg?w=590&h=317

Достигнали сме нереално време, което определя с кои холограми от реалността на съзнанието искаме да се обвързваме, и с кои - не. Възходящите реалности на живите ум и дух или низходящите и изкуствените, мъртвите.При сегашното разкриване на дневния ред на трансхуманизма, използващ програмни системи на изкуствен интелект ще има поява на повече, отколкото преди изкуствено проектирани холографски реалности и технологии с изкуствен интелект.Всеки индивид или група, която се включва в изкуствена реалност от холограмите на изкуствения интелект ще бъде обект на нейните законови структури, подчинявайки се на правилата, програмирани от машина и от намерението на създателя на такава холографска програма. Това определя робската зависимост от машините.
Това е война за съзнанието на Земята, за начина, по който поемаме отговорност и също как участваме в холограмата. Ние или поемаме пълна отговорност за своето съзнание и искаме да общуваме с живия дух във всичко, или се съгласяваме с механичния изкуствен интелект и му даваме властта, предоставяйки му пълен контрол над живота ни.https://chitanka.info/text/26717-nova-zemja

Лиза Ренее


     Неоспоримо доказателство за безсмъртие

Егото се ражда чрез разделяне в човешката душа — идентичността на човека се разделя на две части, които наричаме „аз“ и „мен“ или „мен“ и „себе си“. Всяко его е шизофренично в общоприетия смисъл на думата на раздвоена личност. Вие живеете с един умствен образ за себе си, с един понятиен аз, с който влизате в отношения. Самият ви живот става концептуализиран и отделен от това, кой сте, когато говорите за него като за „моя живот“. В момента, в който произнесете или помислите думите „моя живот“ и повярвате в тях (вместо да ги възприемете само като конвенционален езиков израз), навлизате в сферата на заблудата. Ако имаше такова нещо като „моя живот“, от това щеше да следва, че аз и животът ми са две отделни неща, значи бих могъл да изгубя живота си, въображаемото безценно притежание. Смъртта се превръща в действителност и в заплаха. Думи и понятия разделят живота на отделни сегменти, сами по себе си непритежаващи действителност. Бихме могли дори да заявим, че представата „моят живот“ е изначалната заблуда, родила отделеността, тя е източникът на егото. Ако аз и животът сме две отделни неща, ако аз съм отделен от живота, следователно съм отделен от всички неща, от всички живи същества, от всички хора. Ала как бих могъл да съм отделен от живота? Какво би бил този „аз“, който е отделен от живота, от Битието? Няма такъв „аз“. Така че няма и такова нещо като „моя живот“ — аз нямам живот. Аз съм живот. Аз и животът сме едно. И не може да бъде другояче. Така че как бих могъл да изгубя живота си? Как бих могъл да изгубя нещо, което всъщност не притежавам? Как мога да изгубя нещо, което „Аз съм“? Е, няма как.

              


Няма коментари:

Публикуване на коментар