събота, 17 февруари 2018 г.

МИСЛИ ФОРМИ 127/ ЗЛАТОТО КАТО БА СЪДЪРЖАЩ МЕТАЛ"Чрез нашите очи вселената се възприема.Чрез нашите уши вселената слуша хармониите си. Ние сме свидетелите, чрез които Вселената осъзнава своята слава и великолепие". Алан У. Уотс
                       


"Макар че вие се появявате в земна форма, вашата същност е чисто съзнание, вие сте неустрашимия пазител на божествената светлина. Идвайте, върнете се към корените на собствената си душа". ~ Руми

Още преди създаването на Свободното масонство като братство, група мистици основала в Европа това, което се наричало "Дружество на неизвестните философи". Изтъкнати сред дълбоко мислещите, които формирали членството в това общество, били алхимиците, които се занимавали с преобразуването на политически и религиозен "основен метал" на Европа в етично и духовно "злато"; кабалистите, които като следователи на по-висшите порядки на природата се стремяха да открият стабилна основа за човешкото управление; и накрая астролозите, които от проучване на процесията на небесните тела се надяваха да намерят в себе си рационалния архетип за цялата земна процедура. Тук-там се намира характер, който се е свързал с това общество. Някои смятат, че и Мартин Лутер и великият мистик, Филип Меланхтън, са свързани с него. Първото издание на Библията на крал Джеймс, което е редактирано от Франсис Бейкън и подготвено под масонски контрол, носи повече знаци на Мейсън, отколкото Катедралата в Страсбург. Същото важи и за зачитането на масонската символика, открита в първото английско издание на Флавиус Йосиф Фестивал на евреите. Извадка от лекции по древна философия, стр. 447 Manly Palmer Hall"Ние питаме четири неща за една жена - че добродетелта живее в сърцето й, скромност на челото й, сладост в устата й и се труди с ръцете си." - Китайска поговоркаАз съм най-мъдрият човек жив, защото знам едно нещо и това е, че не знам нищо. - ПлатонБез развитието на вътрешния живот, никаква физическа реформа не може да спаси общество или цивилизация. ~ Manly P. Hall (постижение по отношение на възможностите и възможностите 1971, с. 12)"Думата винаги кристализира в геометрични линии. Това се доказва от магнитните ленти. Когато речта се записва на касета, всяка буква се кристализира в геометрични фигури. След това е достатъчно лентата да се вибрира в лентовия рекордер, за да се повтаря речта. Бог геометризира. Думата е оформена с геометрични форми. "~ Самаел Аун Уеор


"Много е лесно да се съобразявате с това, което ви казват вашето общество или вашите родители и учители. Това е сигурен и лесен начин за съществуване; но това не е живо. Да живееш е да разбереш за себе си какво е истина. "~ Jiddu Krishnamurti"Da-ath - Da'at דעת, е изключително трудно да се обясни, то е преведено като" знание "или" съзнание ". Специален вид знание, несвързано с интелекта, а по-скоро някакво съзнателно познаване на вътрешното знание, свързано с душата и е уникално за нашето съзнание.Но също така е празнотата или бездната на съзнанието, което съответства на пропастта в нашите мисли, идеи и вярвания.Също така е това, което е реално, доказано и истина и което е нереално , непроницаемо и фалшиво. " ~ Пол Франсис Йънг.


"В Бездната всички неща съществуват, наистина, поне като възможност, но без никакво значение, защото те нямат субстрата на духовната ностреалност, те са изяви без закон, и по този начин са безумни делюзии". ~ Алистър Кроули. 1875-1947."Не питайте какво държавата може да направи за вас, а се запитайте какво вие може да направите за държавата си"

Това е една от най-върлите, проклети и вредни пропагандни максими, с които полираха и без друго гладките мозъчета на масите. За какъв дявол ни е държавата тогава? Тя ни е необходима за няколко конкретни цели: Да ни охранява и осигурява нашия живот, здраве и спокойствие. Да залавя и наказва онези, които нарушават това. Толкова, нищо повече! Затова плащаме данъци и я издържаме.

Иначе е възможно всеки сам да се оправя. Нали искаме да избегнем закона на джунглата, правото на по-силния? За тази цел са приети законите. Те, а не физическата сила или могъществото на парите, следва да осигуряват равенството. Всички да сме поставени по един и същ начин пред законите – това е израз на свобода и справедливост. В противен случай се връщаме назад в хилядолетията към епохата на диващината и варварството


''Love may be symbolised by a triangle. The first angle is, love never begs, never asks for anything; the second, love knows no fear; the third and the apex, love for love’s sake.'' ~Swami Vivekananda "

Любовта може да се символизира с триъгълник. Първият ъгъл е, че любовта никога не се моли, никога не иска нищо; втория, любовта не знае страх; третата и върха, любов към любовта. "- Свами Вивекананда


• Щастието излъчва като аромат от цвете и привлича всички добри неща към вас • Махарши Махеш Йоги
• Когато започнете да използвате третото си око, за да търсите истината, тогава ще се научите да виждате, че божественото е във вас. • Oracle of LightаНяма нищо за практикуване. За да познаете себе си, бъдете себе си. За да бъдете себе си, спрете да си представяте, че сте това или онова. Просто бъдете. Нека възникне истинската ви природа. Не разстройвайте ума си с търсенето. -Nisargadatta Maharaj"Най-великото нещо в света е да знаеш как да принадлежиш на себе си." - Мишел де Монтайн


"Когато чувствате, че ви липсва нещо, изпратете вашите мисли към вашия интимен и търсете Божествеността, която живее във вас." ~ АристотелПредаването никога не може да се счита за завършено, докато отдаденият иска това или онова от Господа. Истинското предаване е любов към Бога заради любовта и нищо друго; дори и заради спасението. - Рамана Махариши -


Ние сме толкова погълнати от предметите или от явленията, разкрити от светлината, че не обръщаме внимание на светлината. Азът е единствената Реалност, която винаги съществува, а от светлината на Себе Си се виждат всички други неща. - Рамана Махарши


"Глупакът се вижда като другите, но мъдрецът вижда другите като себе си." - Доген


Изместете думите си от вниманието към тишината и ще чуете. - Nisargadatta MaharajЦелта на живота е да се подчинява на скритата команда, която осигурява хармония между всички и създава все по-добър свят. Ние не сме създадени само, за да се наслаждаваме на света, ние сме създадени, за да развием Космоса. "- Мария Монтесори


"Само ако се отиде сам в мълчание, без багаж, може наистина да влезе в сърцето на пустинята. Всички други пътувания са просто прах и хотели, багаж и бърборене. - John Muir"Божествената любов е без условие, без граници, без промяна. Потокът на човешкото сърце е отишъл завинаги в пронизващото докосване на чистата любов. "- Шри Юктесвар


Ако човек разбере в сърцето си какво е истинската природа, ще откриете, че това е безкрайна мъдрост, истина и блаженство, без начало и край. - Рамана Махариши -


Човешкото тяло е Храмът на Бога. Един, Който запалва светлината на осведомеността, получава истинска светлина. Свещеният пламък на вътрешното ви храм е непрекъснато ярък. Опитът на единството е изпълняването на човешките усилия. Мистериите на живота проявени. ~ Ригведа


Ангелите на смъртта не са зли или извратени. Те работят само в съответствие с великия закон. Всяко лице се ражда в Неговия час и умира точно по негово време. ~ Самаел Аун Уор (1917 - 1977)"Каквото и да се случи, ти се случва, чрез теб, ти си творец, ползвател и разрушител на всичко, което възприемаш". -Nisargadatta Maharaj-Когато мислите мълчат, душата намира мир в собствения си източник.

~ Upanishads


Сватбата на Шива с Шакти се празнува от всички. Това е основно метафизично събитие, в което Шива (този, който отхвърля желанието) се присъединява към Шакти (тази, който се радва на желание). Така монашеският ред/орден, който се мръщи на плодородието и материализма, е принуден да признае важността на плодородието и материалните неща в светския живот. Възстановява се баланса.


"Великите мъже са като орли и изграждат гнездото си на някаква възвишена самота." ~ Артър Шопенхауер


"Сянката е жива част от личността и затова иска да живее с нея под някаква форма" - Карл Юнг


"Не можем да учим на хората нищо, ние можем само да им помогнем да го открият в себе си". Галилео Галилей" Душите обичат. Това правят душите. Егото не го прави, но душите го правят. Стани душа, огледай се и ще се изненадаш-всички същества около теб са души.Бъди един, виждай един. Когато много хора имат тази връзка със сърцето, тогава ще знаем, че всички ние сме едно, ние човешките същества по цялата планета ще бъдем едно. Една любов. И не оставяйте животните, дърветата, облаците и галактиките - всичко е едно. Това е една енергия." ~ Ram DassПогледнете назад към миналото, с променящите се империи, които се вдигат и падат, и вие можете да предвидите и бъдещето. " - Maрк Аврелий

                         

                      
"Но образът на Божието образувание в мен още не беше унищожен." - Карл Юнг

"Това място е мечта, но само спящия го смята за истинско. След това смъртта идва като зората, а вие се събуждате в смях в онова, което смятате за вашата скръб". Джалалуддин Руми


"Психиката има голямо желание да стане цялостна и да събере обратно своите разпръснати части". Карл Г. ЮнгУстните на мъдростта са затворени, с изключение на ушите на разбирането " ~ The Kybalion.

Още от младини моето първо и основно терзание, източник на всичките ми радости и всичките ми огорчения, е било това: безспирната, безмилостната борба между духа и плътта.

Вътре в мен — прастари човешки и предчовешки тъмни сили на Лукавия; вътре в мен — прастари човешки и предчовешки светли сили на Бога; а душата ми беше арената, където тези две войски се срещаха и сблъскваха.

Голямо терзание; обичах тялото си и не исках да загине; обичах душата си и не исках да пропадне; мъчех се да помиря тези две противоположни космогонни сили, да осъзнаят, че не са врагове, а съратници, и да се радват, да се радвам и аз заедно с тях, на хармонията.

Всеки човек е богочовек, плът и дух; ето защо загадката на Кришна/Митра не е загадка само на една определена религия; тя е общочовешка; във всеки човек пламва борбата между Бога и човека, а същевременно — и копнежът за помирение. Повечето пъти тази борба е неосъзната, трае малко, една слаба душа не може да издържи да противостои дълго време на плътта; натежава, става и тя плът и борбата свършва. Но за хората с отговорност, които денонощно стоят с впити във върховния Дълг очи, борбата между плътта и духа пламва безмилостно и може да продължи чак до смъртта.

Колкото са по-силни душата и плътта, толкова борбата е по-плодотворна, а крайната хармония — по-богата. Бог не обича слабите души и отпуснатите телеса. Духът иска да се бори със силна, изпълнена със съпротива плът; той е месоядна птица, която е вечно гладна, яде плът и я унищожава, като я асимилира.

Борба между плътта и духа, бунт и съпротива, помирение и подчинение, и накрая, върховната цел на борбата: сливането с Бога — ето нагорнището, по което пое Кришнаа и ни кани да го поемем и ние.

Как да тръгнем и ние за този най-висок връх, където, първороден син на спасението, стигна — ето върховния Дълг на борещия се човек.


               
Един абзац от речта на папата изпрати традиционалистите в пристъп на пълно объркване и недоумение:

«Бог се променя и се развива като нас; Бог живее в нас и в сърцата ни. Когато разпространяваме Любовта и Доброто в света, ние се докосваме до Неговата божественост и Го признаваме. “БИБЛИЯТА Е КРАСИВА СВЯТА КНИГА, НО КАКТО ВСИЧКИ ВЕЛИКИ И СТАРИ ТВОРБИ, НЯКОИ НЕЙНИ ПАСАЖИ НЕ СА ВЕЧЕ АКТУАЛНИ. Някои дори говорят открито за нейната нетолерантност или за необходимостта от преоценката й…
Време е вече да бъдат видени тези стихове като по-късни интерполации, противоречащи на посланието за Любовта и Истината, които се излъчват по друг начин чрез Писанието. В съответствие с новото Ни разбиране, ще започнем да ръкополагаме ЖЕНИ за кардинали, епископи и свещеници. В бъдеще се надявам и че ще имаме жена за Папа. Вратите, отворени за мъже, не може в никой случай да бъдат затръшвани пред жените!»

Много кардинали обаче са против тези нови постановки, формулирани от Папата

                         
Златото от тази планета заминава по канален ред в космоса и след това изчезва някъде по имперските канали. Те го искат. А тукашните управници си плащат с него част от данъците. И наистина странно съвпадение – златото изчезва дори и от големите банки. Самият федерален резерв на САЩ не показва никакво материално доказателство, че камерите им са пълни със злато. Металът, който се съхранява там, а също и в депозитите на Fort Knox въобще не е само американски. Както ще видите по-долу, икономически гиганти като Германия съхраняват огромна част от собствените си златни резерви в камерите на FED и Fort Knox… Изглежда фрапиращо, нали? Въпросът е, как така държава като Германия, абсолютен евро-лидер си държи златото в Щатските резерви, които разбира са частни... Има нещо гнило тук, което в крайна сметка води към извода, че златото наистина заминава по космо-канален ред, защото на никой нищо не се показва, бива отнемано правото на достъп до собственото богатство, и тук, както ще видите явно има над-национални (частни!) институции, чиято дума тежи много повече от тази на националните правителства, а последните – са само параван.


Ако гледаме на всичко това като манифестация на архетипно ниво, златото изчезва, просто като отражение на факта, че концепцията за Баланса все повече избледнява на тази планета, тъй като основния вид на нея потъва във все по-дълбока поляризация (тези, които са чели следговора би трябвало да разбират връзката). Ние буквално не можем да задържим „златото“ на ниво колективно съзнание и то просто „изтича“ на планетарно ниво и отива някъде другаде, където явно се ползва поради различните си свойства с различни цели. Предполагам дадени извънземни фракции са повече от щастливи да играят ролята на физически лост на това отражение.
Интересно е и как Планетарният Дух „създава“ златото в своето „тяло“ и на какво е отражение това спрямо неговия Път.
http://parallelreality-bg.com/Мистичните резерви от най- ценния метал. Къде е цялото злато
на Земята?

Земята е била посещавана от астронавти от други светове. Но ако извънземните същества са пътували до Земята, защо? Идвали са да изследват, да грабят, да учат, да ловуват или да се размножават?
Когато Армстронг и Олдрин проучват невероятното си обкръжение на спътника на Земята, установяват, че Луната е безплоден пейзаж. Тя не предлага нищо повече от безжизнени оазиси, скали и прах. Но през 1986 г. допълнителни изследвания установяват, че лунния пейзаж всъщност съдържа високи количества на хелий 3, един изключително мощен, незамърсяващ и нерадиоактивен източник на гориво.

Експертите смятат, че една-единствена совалка, напълнена с този материал, би могла да задоволи енергийните нужди на САЩ за една година.
Ние сме обект на извънземна инвазия и тя има една цел. Цялото злато, което притежаваме.
Легендите на зулу говорят за времето, когато „посетители от
звездите“ са дошли да копаят злато и други природни ресурси.
Но защо злато? Какви са уникалните свойства на този ценен метал,
заради които е важно и си струва пътуването през Галактиката?

За извънземните, златото е било важен ресурс, както за нас. Ако обществото им е напълно като нашето, едно от основните неща е да се създаде електричество.
А златото е наистина един от най-добрите проводници, с неговата ковкост и способността му да се прави на кабели.
Използването му в много малки форми, като наночастици, го правят невероятен технологичен ресурс за всяка форма на живот, достигнала нивото да борави с електричество и технологии, както правим ние.
Една от вълнуващите посоки може да е като енергиен източник, чрез свойството, наречено термоелектричен ефект, където топлината се превръща директно в електричество.
Това очевидно би било един много добър, чист източник на енергия. С капацитета си за създаване на енергия и за провеждане на топлина, някои учени смятат, че златото може да има безценно предимство в изграждането на космически кораби.
Златото всъщност отразява инфрачервената светлина. Тя основно е светлина, но не изцяло червена, затова не я виждаме, но взаимодействаме с нея под формата на топлина.
Радиацията ще взаимодейства с вашите молекули и ще ги кара да вибрират по-силно, което ще усетите като топлина. Така се изгражда един топлинен щит, отчасти, защото златото е толкова ковко.
Можете да го направите много тънко, лесно се работи с него и има големи свойства на отразяване и топлинна защита. Единственият метал, който е траен е златото.
Златото е неразрушимо. Цялото злато от древността съществува все още и днес. Но къде е цялото злато на планетата? И колкото повече въпроси задавате за златните резерви на всяка държава –толкова повече тишината завладява пространството.


Кой прилапва злато, за закупуване от дракона на ада, място в йудейското "Небесно царство"- Адхо Лока
      


Saint Ben Bernanke with Gold


Едно от най-древните имена на златото е "Aurum"/"Аурум" или "Авраам", защото [у] преминава в [в] в много езици (например: Ватсон = Уотсон, вей = уей и т.н.), тогава името на златото, "Авраам" в словото-Ра означава "въплъщение(AB) Слънце (Ra), ръка (а)." Имайте предвид, че името на злато, няма нищо общо с библейския характер на името, което неправилно е посочено в рускоезичната Библията като "Авраам", и който всъщност се пише Abraham = Ебер_Каам, т. е. "въплътения Aрa, дракон-змия Ka инструмент (Ам)". Лесно е да се забележи, че името на златото е антагонист на езиковото понятие "време": 

Аурум = Авраам => а-враам = а-врем (-е),, която означава "отричащ времето" (1) 


В действителност, златото не е подложено на действието на времето, на разрушение или унищожаване. Това означава, че притежателя на злато може да преодолее метафизически разпад предопределен от времето и да стане безсмъртен. Тъй като златото е Бa-съдържащ метал, носещ в себе си заключена / в метала/ "светлина" на Слънцето, за Бa ловуват древните драконови-змии Ka за да се "съживят" (което е защото тя е склонна да яде Бa, съдържаща се и в хората), със златото може да се откупите от адския дракон и да си спазарите "вечен живот." Както днес се разглежда в Рим, за теглото на златото се използва специална мярка, наречена ли́бра(лат.libra), която е равна на 327,45 грама деляща се на 12 унции. Подобна мярка тегло - ли́бра - използвана и в до-монголска Рус, тя се равнявала на 307.1 грама, което съответства на 72 золотника = златника. В предишни наши публикации вече казахме, че златните монети в Русия са били наричани златник. Например, известна е златната монета "Златник на Владимир" (Фигура 1).  

Фиг.1 Златник княз Владимир, предполага се, че е от края на Х - началото на XI век, Музей на Държавния Ермитаж, Санкт Петербург


 Фактът, че думата "Zlatnik" обратно прочетена се представя като: 

Златник <= кин_Талз = кан_Те_Эл_Ос = "хан Телец" (2) 

Уравнение (2) показва връзката между езиковото понятие " злато " и " Таурус "и доказва, че" Таурус "- това не е бик, както се твърди днес, а една златна монета: 

Taurus Телец = Телес <= злот (-ый) = "злотый" (3) 

Буквално, "Телец" = Te_El_Os "е превежда от Речта-Ра като" разпнат-"Распятого (Те) Всевишния (Эл) Сила, Величие (Ос)". Формула (3) показва, че думата" Таурус- Телец", прочетена наобратно, дава името на златната монета, а именно, "злота", известна още като "Голдсмит"/ "золотар", или злотник" = "златник". И, както е посочено по-горе, думата "златник" = "золотар",е свързана с понятието "Libre (и)","либр" в формата"ливр" - което в Рим и в Русия, се явявало мярка за тегло в злато. В Историята също така е известно римско- руското име "Libre"/"либр" под формата на "Livre"/ "ливр"- така наречените големи френски златни монети. Това се вижда добре и при обратно до-никонианско прочитане,като думата "Либра" приема формата: 

либр <= рбил = рубил = рубел = рубл (4) 

Наименованието "рубла" се превежда от Речта Ра като Слънчев (Ра) въплътен (Аб) Всемогъщ( EЛ) ". От (4) е очевидно, че в Рим, Русия и във Франция, мярка за тегло на златото, исторически съвсем наскоро е било "рубла", явяваща се най-голямата златна монета на Римската Държава. Тъй като до рухването си, тя е обхващала цялата Земя, то "рублите" отиваха в Рим, и в Русия, и Франция - с една дума, навсякъде, защото това е отделна валутна единица в целия свят на римските власти. Терминът "рубла" исторически остава и като наименованието на паричната единица в арианохазарска Русия, докато във Франция, името на средновековната златна монета бе прочетено от съвременните историци, напротив като "либр" = "ливр". За да скрият/маскират тесните връзки между Русия и Рим, римските златни монети също са били наричани от историците с обратното на "рубл (-ю)" слово "либр (-а)". Също и днес, най-големите римски и византийски златни монети, обикновено се наричат думата "Solid" / "солид" (от лат.solidus /солидус, което се превежда като "твърд, здрав, масивен"). Смята се, че "Solid"/ "солид" е римска златна монета, издадена от император Константин, който е бил от първите rameyskih/рамейски владетели/владици на Рим приели християнството под формата на арианството.

 

 Рис.2 Арианския солид на Константин. Заменя рамейския ауреус = авраос = аврус = убрус

 Солида е заменил както златната монета Римския "ауреус". 

Първо, солида се пуска в обращение в западната част на станалата арианска Римска империя, а след това в цялата империя. За дълго време остава твърда основна монета и парична разчетна единица на Римската империя и след Византия. Това означава, че до обръщането на Рим в арианството(от евреи начело с келти) големата златна валута се е наричала: 

ауреус = Ав_Ра_Ос = "въплатения(Ав) Солнца (Ра) величие (Ос)" (5), 

което е почти същото като името на древното rameyskо злато, представено във формулата ( 1). Така става ясна рамейската система от златни пари (дадени по реда на деноминация): основна е рублата (преиначена от арианите за да прикрият обратното прочитане на<= в "либр" = "ливр"), последвано от ауреус = авраос = аврус = убрус, ауреус = авраос = аврус = убрус,и послератеэлос = Ра_Телец (преиначена от арианите за да прикрият обратен прочит на <= в "золотарь", ставший также именоваться "златник"). Имайте предвид, че златото ауреус - е лингвистично е също като ubrus/убрус. Както е добре известно, "ubrus" или "образ", се нарича днес изображението, лика, лицето, образа на Спасителя, за който Рим знаеше че е Син на Всевишния Ra Teos_Raoh. Това означава, че златни монети на рамейския Рим, днес вече са неизвестни на човечеството (всички те са унищожени, претопени от арианохазарите), изобразявани със Сина на Всевишния Ra = Teos_Raoh, известен също като Ра_Телец. Ако рублата и ауреус = аврус = убрус са сечени от самия Рим, то ратеэлос = Ра_Телецна се оставят да се секат от рамейските владици на големите провинции на Рим. Така че, когато въплътения дракон змия Khor Христос е в Юдея (римска провинция, където той активно разработвал арианството, отричайки почитането на слънцето Ра като Всемогъщия) в Евангелието се говори че на монетите е бил изобразен "Цезар"/,"Кесарь", трябва да се разбере, че всъщност говорим за езиков антагонист:Кесарь <= Расек = Русак = Руск = Рус_Ог (6), това означава, Рус(-е)_Ог (-е) - епископ на провинция "Русь_Охия" (по аналогия: Митохия, Антиохия, и така нататък.). Когато "Rus_Oh (и)" е победило арианството и рамейская реч се превърна в а-рамейски език, след което Русия се превърна в "Хазария, Кесария", също известна като Римска Кесария:. Русь_Ох (-ия) <= Хо_ьсур (-ия) = Хазар(-ия) = Кесар (-ия) (7) От друга страна, "Х" на гръцки се чете като "кси", преминала в Латинска а в кирилица е [кс]. Тогава думата "XR" може да се пише без гласни като [Кср], и после да се огласи като "Кесарь". Но ако "XR" се прочете на обратно и се преогласи, знаейки, че "Х" - е [кс], можете да получите: XR <= RX = Ркс = Рекс (8) Спомнете си, че "Рекс (и)" се наричат именно рамейските владики., Това означава, че Исус в Евангелията, говорейки за изображението на монетата, платими предполагаемото "Цезар"/,"Кесар" в действителност, не говори за Arian Kesar (д), както се превежда тенденциозно от модерни преводачи, но за рамейски Рекс(-е) = Ра_Ог_Ос, което означава "Властелинът на Ra величието". С други думи, рамейския "Rex" , "Таурус"/"Рекс" е "Телец".. Връщайки се към концепцията за "Solid", е лесно да забележите, че: ". Злато" солид => [слд] = [злт] => золот (-о) (9) Това означава, че "Solid" е просто различна вокализация на думата "золото". Обратното прочитане на думата "Solid" дава "Taurus""Телец"/ : Т солид <= дилос = телос = телец (10) Ето защо поклонението на златния телец днес лукаво, е свързано с обслужването на Мамон, с почитането на пари. Заместването на думата "злато" с неговото значение по формула (9), а вместо "Taurus"/ "Телец" еквивалента на "Rex", може да се запише: Златния телец = Solid Rex (11). Получи се че поклонението на "Златният телец" всъщност означава поклонението към рамейския Рекс, показано на Solid - арианското име на Римския ауреус (и) = аврус (и) = убрус. Защото "ubrus" или "образ" изобразява лицето на Спасителя, под което Рим знаеше Сина на Всевишния Ra Teos_Raoh (и), поклонението на "Златноти теле" /Брахма е поклонението на Всевишния Син Ra, Teos_Raoh (у). Така, докато Моисей беше далеч за известно време, неговите хора, загубили вяра в "Бог на Израел" или Arian "бог-нищо" отляха златната статуя на "Златното теле" = РАМА Rex и по този начин се завърнаха в поклонението на Всевишния Син Ra , Teos_Raoh (у). Имайте предвид, че поклонението на златната статуя на актьорския състав на Сина на Всевишния Ra Teos_Raoh (и), обикновено се характеризира за религията на Ra. Така например, в столицата на империята на инките -в град Куско - има Kurikancha храма на Куриканча, където статуята на Сина на Бог Слънце "Инти", днес известна под названието " Punchao" Следователно, налице е пълно съвпадение на религиозни дейности, на заврналите се в рамейството израилтяни, както е описано в Библията, с религиозни дейности Incas почитали Sun "Инти" и Неговия Син. Поредния брой 79 на златото го прави едно от най-високото по брой на протони между елементи, които се срещат в природата. По-рано се предполагало, че златото се образува при нуклеосинтез cвръхнови звезди, но днес, злато и други елементи, по-тежки от желязото се формират от разпадането на неутронни звезди. Космически обсерватории са в състояние да слокализират златния образ, но "няма спектроскопски данни, че такива елементи наистина се формират." Според тази теория, в резултат на експлозия на неутронна звезда, съдържащи метали (включително тежки метали, като злато) прах се изхвърля в космоса, когато впоследствие се кондензира, както се случва в Слънчевата система и на Земята. Почти цялото злато в света в момента е в същността си. Това означава, че драконовите змии Ка_Ар = Хор = Core, която е ядрото на Земята, или на "черното слънце", има тенденция да абсорбира цялото злато за да улови духа на Sun Ба, съдържащ се в златото, а след това "оживява" за да избяга от оковите на Земята място във Вселената, и да блесне като "черна дупка", поглъщаща материя. Повечето от златото, което днес се намира в земната кора и мантията на Земята, е било доставено на Земята от астероидни бомбардировки. При поемането на археолозите, началото на добива на злато система е положен в Близкия изток, където златни бижута са били доставени, особено в Египет. Той е бил в Египет, в гробницата на владетел Зер <= Рес = Рус и един от владиците Пу-аби Ур <= Ру Иба Уп (-и) = Рааб_Аб в шумерската цивилизация бяха намерени първите златни бижута, датираща от хилядолетие III. Хр. д. В Русия, не и докато се смята времето на Петър Gold миниран. Той е внесен от чужбина в замяна на стоки и заплащане, както вносни мита. Първото откритие на златните резерви е направено през 1732 в провинция Архангелск, където в близост до едно село е намерена златна мина. Тя започва да се развива през 1745. Мината работи периодично до 1794 и даде общо около 65 кг злато. В началото на добива на злато в Русия вярват 21 май (1 юни) през 1745 г., когато Erofey Марков, който намери злато в Урал, съобщи откритието си в кабинета на изпълнителния завода в Екатеринбург. В историята на човечеството е добито около 161 тона злато (оценка за 2011 г.). Ако златото се претопи заедно, може да се получи куб със страни от около 20 метра. Gold е съществен елемент от глобалната финансова система, тъй като металът не ръжда, има много области на техническите приложения и неговите резерви са ниски. Златото почти не се губи в процеса на историческите катаклизми, но само натрупва и рафинира. В момента, златни резерви на Световната банка се оценяват на 32 000. Тонове (ако предпазител заедно всичкото злато, може да получи куб със страна само на 12 м). Gold отдавна се използва от много народи като пари. Златни монети - най-добре запазените древни паметници. До Първата световна война, всички валути в света са базирани на златния стандарт (периода на 1870-1914 се нарича "златната ера"). Хартиените фактури към момента са служили като сертификати (постъпления) на злато. Те свободен обмен на злато. През 1792 г. в САЩ, беше установено, че една унция злато ще струва $ 19.3. През 1834 за тройунция вече са дадени $ 20.67, тъй като САЩ не разполагат с достатъчно златни резерви за гарантиране на целия обем на издадена пари, и валутния курс трябваше да бъде намален. Тази цена на златото се е задържала 100 години, до конфискацията на злато от правителството на САЩ през 1933г.

               


Рис.3 Постановление от 5 април, 1933 № 6102 Президентът на САЩ Франклин Рузвелт за действителното конфискуване от населението и организации на златото в слитъци и монети.
По време на Голямата депресия от 5 април 1933 Президентът на САЩ Франклин Рузвелт издаде указ номер 6102 за действителното конфискуване от населението и организации на злато в слитъци и монети. Целта на Постановлението на Рузвелт официално е наречено спешна помощ в банковия сектор, както и за предотвратяване на паника и износ на злато в чужбина. Всички физически и юридически лица в САЩ (включително чуждестранни граждани и фирми, които държат злато в САЩ), с редки изключения,са длъжни до 1 май 1933 г., да обменят златото за книжни пари, на цена от $ 20.66 за тройунция във всяка банка в САЩ, която има право да приема злато. Също са обявени за незаконни всички договори и ценни книжа, деноминирани в злато плащания, наредено е да се произвеждат книжни пари, в съответствие с определения обменен курс. По-късно златото беше насочено към националния регистър на златото Форт Нокс (Кентъки), Федералната резервна система (FRS), който беше завършена до края на 1936 в САЩ. Както Федералния резерв на САЩ е създаден от еврейските банкери и кланове имаха монопол върху отпечатването на долара, казаното по-горе означава, че евреите с помощта на американски щат, направени конфискация, т.е. прехвърлянето в негова полза, всичкото злато, разположени в САЩ плати за неговите документи = "долара", че те самите чрез контролиране на Фед, и печатни. След конфискацията официалната цена на златото се повиши рязко до $ 35 за тройунция. За избягване на предаване на злато са определени строги репресивни мерки: глоба в размер до 10 000 $ и / или лишаване от свобода до 10 години. Документирани са многобройни случаи на преследване на частни лица и фирми, за опити за укриване и за сделки със злато. От прегледа на правото на договорите и ценни книжа, деноминирани в злато, има множество съдебни опити да се поддържат на ангажиментите, поети преди закона да беше в сила. Въпреки това, тези дела са били решени в полза на плащанията в книжни пари. Подобно решение е взето и по отношение на публичните задължения, деноминирани в злато и освободени по-рано от конфискационния закон. Някои считат, че това решение е действително установяване на неизпълнение на задълженият. В резултат на постановлението на клана Рузвелт вдъхновен от еврейските банкери, които контролират Федералния резерв, златото е престанало да бъде законно платежно средство в Съединените щати. Цената на златото остава фиксирано до 1971 г., когато САЩ законно изоставят златния стандарт. Оборотът на ценни книжа, деноминирани в злато, е реставриран през 1964. Въпреки това, все още е невъзможно да се получи физическо злато. Оборотът от злато като стока е реставрирано през 1974. Въпреки това, използването на златото като средство за плащане (например договори с плащане в злато) все още е забранено. Въпреки икономическата криза, Съединените щати се опита да запази фиксирания валутен курс на щатския долар към златото, за това повиши лихвите, но това не помогна. В тази връзка, последва от една война (Първата и Втората световни войни) златото от стария свят се движи към новия/НСР/, възстановен по времето, когато е станало вързването на долара към злато. Това означава, че в резултат на един от световните войни от 20-ти век се превръща в още по-голяма концентрация на злато в ръцете на американските еврейски банкери. През 1944 г. беше решено споразумението от Бретън Уудс. Въвежда се Gold стандартния обмен, базиран на злато и две валути - щатския долар и британската лира UK, като по този начин се слага край на монопола на стандарта на златни монети. Съгласно новите правила, доларът става единствена световна валута директно фиксирана към златото. US Treasury обеща да обменят долари за злато за чуждестранни правителствени агенции и централните банки в съотношение 35 $ за тройунция. В действителност, златото се е превърнало в основна резервна валута, средство за осигуряване на щатския долар. Така че монопола и право на печат, на долари което са получили еврейските банкери, става само в света валута подкрепена от злато, и по този начин целият свят започва да се стреми да купува долари. В края на 1960, високата инфлация в САЩ отново прави невъзможно да се запази златния клин на същото ниво, ситуацията се усложнява, и от търговският дефицит на САЩ. Пазарната цена на златото започна да надвишава значително официално установената. През 1971 г. съдържанието на злато на долара е била намалена до 38 $ за унция, а през 1973 г. - до $ 42.22 за унция. През 1971 г. президентът на САЩ Ричард Никсън суспендира долар се свързват към златото, въпреки че този ход е официално потвърдено само през 1976 г., когато е създадена ямайската валутна система на плаващи валутни курсове. Това означава, че доларът вече не е подкрепен от нищо друго, освен от американския дълг. В момента златото не се използва като международен обмен, все пак почти всички централни банки съхраняват злато като един от източниците на ликвидност. В резултат на рухването на системата Бретън Уудс до края на 1974 г. цената на златото скочи до $ 195 за тройунция, а от 1978 - до $ 200 за тройунция. До началото на 1980 г. цената на златото достигна рекорд - $ 850 за унция (над $ 2000 за тройунция в цени от 2008 г.). Gold се превърна в специален инвестиционен продукт. Инвеститорите в продължение на много години се доверяват изключително на злато. В нашата публикация "Тайната на злато, пари, капитализма и еврейските банкери" отбелязахме, че още руския генерал А. Д. Нечволодов говори, че финансовата "наука" много ентусиазирано говори за златото, но не разкрива истинските "златни тайни." "Парите като мярка за стойност - Карл Маркс пише, - е необходима форма на проявление на вътрешната (иманентна) мярка за стойността на стоката - работно време. Цена е паричната титлата на работното време, въплътена в продукта .... Gold действа като мярка за стойност (общо еквивалент). " Тази позиция, според Нечволодов, разкрива тайната на златото. Докато златото - е нормална, обикновенна стока, стойността му наистина се определя от социално необходимите разходи за труд за производство. Но веднага след като златото е в състоянието на пари ("универсален еквивалент"), неговата стойност се определя от съвсем различен принцип, а именно, че стойността на натрупаните запаси от злато е равно на обема на всички други стойности в света, които са на разположение в брой и които са предмет на борсовия пазар. Тъй като доставката на злато расте по-бавно от доставката на всички други ценности, тогава стойността на златото като пари неминуемо ще се увеличи с течение на времето. Поради това, собствениците (собственици на монопола) на злато в крайна сметка ще се стремят да правят пари злато. Собствениците на златото, казва генерал Нечволодов са международни еврейски търговци на пари, царе на Exchange: GG Ротшилд, Карнеги, Менделсон, Монтефио, Блехредер, Стерн, Fild, Галба, Fulda, Epstein, Опенхаймер, Levy, Stern, Коен, Fulda, Поляков, Малклиел т.н., това са точно представителите на хората, които създават Федералния резерв на САЩ и по-късно получиха монопол върху отпечатването световните пари - ". долара" Ако златото е функцията на пари, след това неговата стойност започва да зависи пряко от общото тегло на стоките, които могат да бъдат търгувани. "Основното недоразумение се заключава в следното: златото добито от земята остава завинаги непроменено, а всички продукти на човешкия труд подлежат на промяна и унищожаване, започвайки от прясно изпечен хляб и завършвайки с египетските пирамиди. Следователно, има огромна разлика в позицията на потребителски стоки и множеството злато "(" парично явление "в Gezzelya). Собствениците на злато не са на работа, те просто го дават на заем за производството на разменната операция, а след това си го връщат, но с интерес, купен с цената на човешкия труд. Така по време на всяка революция. Въз основа на гореизложените мотиви генерал Нечволодов разкрива "Secret злато"; "тройунция обхваща в себе си не десетки работни часове, а милиарди от тях, и тъй като количеството на златото е изключително малко в сравнение с необходимостта да се обменят знаци, с която се разполага, всички увеличения на стойността, но поскъпването на права по пътя си, и скрит, изразяващо се в намаляване на разходите за стоки, т.е. човешкия труд. " Истинската стойност на златото е, че в нея "магически" безпроблемно се фокусира целия труд и капитал на човечеството ползващ благоволението на златото, само за да споделят своите произведения на труда. " Nechvolodov обръща внимание на факта, че Маркс спретнато прескача "мистерия злато", което е разбираемо за евреин. Маркс не е рентабилно да се обясни "тайната сила на златото", защото той я скри зад "научната" дефиниция на стойността му в работно време - "необходими форми на вътрешна (иманентно) измерва стойността на стоките -. Работно време" Nechvolodov счита, че ако човечеството навремето бе разбирало тази "тайна на златото", пътя на историческото развитие можеше да е коренно различен; хората не са готови да направят социалната революция, и се опитаха да променят паричната система - по-специално борбата с търговците на злато и лихварите: "Всички съвременни теории на политическата икономия, неминуемо водещи до социалистическите принципи, са напълно неприложими към живота, и ще се сринат.Човечеството може да продължи по нови пътища, с просто постижими идеали,и то само като промени своите концепции за пари, "Изводът е очевиден: ако човечеството днес масово отказва да продават труда си за виртуални" пари-нищо ", разпадането на съществуващата система, които не е в състояние да уреди задълженията си. Тъй като това са еврейските банкери кланове които в момента контролират отпечатването на световните пари и контрола върху злато,а изземането им от обръщение означава, че в съвременния свят те контролатвластта, т. е, че те, които са закупили "сатанинска музика", придружавана с бързо разгръщащо се пред очите ни отстъпление .. . В същото време, всичко това, което генералът казва е само видимия, така да се каже "икономически" компонент на "златните тайни." Но все още, днес, има една основна метафизична, част от "златните тайните", за които човечеството не разполага с най-малка представа. Ние, споменахме по-горе, че златото е един БА-съдържащ метал, затворник в него е "светлината" на Слънцето, която ловуват древните драконови-змии Ka за да се "съживят" (защо тя е склонна да яде БА, съдържаща се в други същества ) с толкова злато могат да бъдат купени от адския драконов пазар "вечен живот." Евреите натрупват всичкото злато на човечеството, с оглед, че се очаква поява на "Moshiach" - дяволски дракон змия - и започва да поглъща човечеството, като ще поглъне и съдържащата се в хората Ба, евреите са били в състояние да предложат на"Moshiach" вместо душите си, придобитите огромни количества злато и съдържащи Ба, с това те ще откупят "своите", "избрани-БА" от поглъщащия дракон и ще влязат по този начин във "вечен живот." в еврейският рай - "Адхо Лока". В това се състои основната, свещената "тайна на златото" като средство за метафизично спасение на евреите и "вечен живот." Изводът е такъв: за да се запази човечеството от сатанистите хасиди които се готвят да жертват за храна на адския дракон, змия, трябва незабавно да се лишат евреите от ограбеното от тях златото далеч от тях, което да се направи достъпно за цялото човечество, и да се върне статута му като пари в света. Тогава Хасидите няма да има с какво да се откупят от адския змей, следователно техните опити за съживяване на хазарите и да призовават дракона от ада ще бъдат спрени, тъй като без наличието на злато тези действия просто ще доведат до самоунищожение на самите Хасиди - Дракон змия, в случай на повикване, ще погълне тях самите.

      
За тайната на злато, пари, капитализма и еврейските банкери
Религията, на която се покланяше Рим, е била тясно свързана със злато, защото златото - е пленената светлината на Слънцето, металлизирана слънчева Ба. Gold/Золото - пленника Ариман = Ка_Ар (-ом) = Куар (-ом) = Хор (-ом) дух Ба, който се поставя в света на мрака. Gold - това е светлината на слънцето във вътрешността на Земята. Но то продължава да поддържа там качествата на слънцето: той не е уязвимo от време, възраст, не се окислява, рядко, безценно kovok, гъвкаво, приема всяка форма, и се топи при температура 1064,18 ° C. По отношение на златото като Ba-съдържащ метал се проявява тайната същност на съвременната юдо-аримска система, в която империализма и финансово-спекулативния капитализъм образуват две сакрални крила, представени от една страна, от държавната бюрокрация, правителството, силите за сигурност, а от друга страна - като мултинационални компании, финансов капитал, и така нататък. Как те се обединяват в една монолитна система? Днес на човечеството се налага представата, че съвременното общество се покланя на "Златният телец". Смята се, че "Златният телец" - един глас, в отсъствието на Мойсей, златната статуя на бика, на която в Израел започнаха отново да се покланят вместо "истинския Бог." В същото време, концепцията за "Златният телец" - не е проста: той се чете еднакво като от ляво на дясно, така и от дясно на ляво. Всъщност, тъй като "ц" в много случаи, отива в "с" и обратно (например Цезар = Чезаре = Сисара, Цицилия = Чичилия = Сицилия и т.н.), както и доколкото буквата "з" може взаимобратно да преминава към "с "(Салтан = Золтан, Схария = Захар, Салман = Залман и т.д.), , то може да бъде написано без гласни:

золот (-ой) телец = слт _ тлс (1),

където има очевидно сходството на взаимното четене. По този начин думата "Taurus" в rameyski "Te_El_Os", което означава "разпнат (Te) на Всевишния (El) величието (OS)"
Тъй като златото е един Бa-съдържащ метал, златото от позицията на словото-Ra - това е "величието на Ra." Освен това е известно, че Helios - слънцето. С други думи:

Taurus/Телец = Те_Элиос = Распято Слънце (2)

Оказва се, че думата "Таурус", първоначално, няма никаква връзка с бика. Истинското значение на тази дума в Речта-Ра е "Разпятото Sun". И ако е така, тогава със сигурност в началото на думата "Таурус", пред него е "Ра", която след това, за да се прикрие смисъла, беше отхвърлена:

Ра_Телец = Ра_Те_Эл_Ос (3)

След като прочетете формула (3), наобратно, по ариански, получаваме:

Ра_Те_ Эл_Ос <= со_лэ_ет_ар = зо_лэ_ет_ар = "золотарь" = "злотарь" => "злотый" (4)

Уравнение (4) показва, че при обратно четене възниква езикова форма като "Голдсмит" = "золотарь" = "злотарь", присъстващо в оригиналното рамейско слово Pa, и значи (Ra) _ "Taurus" "Телец"е свързан с Всевишия Ра, но не с бика както ни се казва днес.

                        Фиг.1 Златник с княз Владимир, предполагаемо края на Х - началото на XI векДруго доказателство за правилността на нашата езикова реконструкция е една златна монета "Zlatnik на Владимир" (Фигура 1) Фактът, че думата "Zlatnik" при обратно прочитане се представя като:

Златник <= кин_Талз = кан_Те_Эл_Ос = "хан Телец" (5)


Формула (5) показва, че "Таурус" - това не е бик, а една златна монета. Това означава, че съвременните тълкуватели на Библията умишлено скриват от нас, че докато Мойсей е отсъствал, арианский Израел загубил вяра в Мойсей и неговия не-съществуващ "бог-нищо" и отново се обърнал към религията Ра, к Ра_Те_Эл_Ос (-у) = Ра_Тельцу = "Солнца Ра распятого (Те) Всевышнего (Эл) Величию, Силе (Ос)", отливка от чисто злато = Ба-съдържащ метал, явяващ се символ на Рa, скулптурата на Разпнатия Син Ra, Теос_Раоха днес лукаво е именувана " златния телец ".


Защо фалшификаторите обявиха "Taurus"/Телеца, за бик? За да се скрие от бъдещите поколения на човечеството поклонението към Всемогъщият Ра. за да се скрие същността на религията Ра, така че човечеството никога да не може да научи нещо за тази религия и да се върнете към нея. Със същата цел се организира и иконоборството, като са унищожени рамейските икони на Псеглавците, за което говорихме подробно в предишни публикации. По същата причина са унищожавани библиотеки ("Индекса на забранените книги"), древни кръвни линии на рамейски родове и т.н. и т.н. Изгаряни са цели градове, където жителите са имали паметници на древната, рамейска цивилизация почитали слънцето Ра. Със същата цел в юдаизма, исляма, протестантството е забранен образа на Бога, човека и животните. Тъй като арианите първоначално се поклоняха на бика/Брахма, така и измислиха легендата, за "Телец""Таурус" - бик, който се предполага, че отляха "не от същия метал," и това бе светотатство - отливка на въплъщението на бога-бик от обикновен метал, след това и желанието на всички, стремящи се към безграничната алчност. Следователно, "моралното" заключение - "на Бог-нищо" за всичко е виновно златото, този "жалък" метал, изпитвайки съблазнил Израел да се откаже от "бога-нищо" И все пак, какво е виновено златото? Фактът, че грешните ариани, не са в състояние да контролират собственото си ненаситно желание за печалба, като жадуваха за него? Gold е представено като основния виновник, защото то съдържа Ba, излъчвана от Слънцето Ра. А арианите мразят Ra и всичко свързано с него, така че те мразя златото. Gold - е страшно за арианите, тъй като то "изгаря ръцете им" - с духа на Ba, така златото не позволява да бъде манипулирано от ариани. В една от предишните публикации, бе посочено че според традицията, на ислямските бойци е било забранено носенето на златни бижута, "за да не се увеличава количеството на златото в кръвта." Фактът, че Ба, съдържаща с в златото " може да окаже натиск върху войника" и той, вместо да служи арийските цели да се превърне в рамейец. Поради относителната оскъдност на златото в природата, то не дава възможност за безкрайни спекулации. Златото е било необходимо на арианите, за да завладеят света. Но за това е бил необходим голям добив, ако ще и всички населени места да са добивали злато, такъв добив нямаше да се получи. Ето защо от XVII век банкерите започнаха да се борят срещу златото срещу неговото деижение в икономиката като средство за плащане. През Средновековието започва "движение на алхимиците", чиято основна цел не е да се намери начин "да се прави злато", а по-скоро да се унищожи колкото се може повече от метала привличащ глупаците. Резултатът е бил изкуствено създаден недостиг на злато като средство за плащане за да се "оправдае" необходимостта да бъде изоставено. За да се получи и да се увеличи спекулативна възможност, злато, сребро, се заменя от една страна, а след това се преминава на мед и други не толкова скъпи метали , а след това в/у хартия. Сега вече се използват виртуални пари, без материален носител. След като арианите успяха да изместят златото от обхвата на използването му като средство за плащане, те придобиха контрол над света днес шепа еврейски банкери, образуващи система US Federal Reserve, за ден могат да произведат толкова "зелено злато" = многоцветни листове хартия, с които можете да си купите БВП на няколко страни, произведени в рамките на година. Оказва се, този който не е - "бог-нищо" Aр е позволил на неговите последователи/адепти/банкери да присвояват неща създавани от Върховния Ра, като се изключва от обращение истинското злато и се преминава към използването на "виртуално злато" - с много нули върху банковите електронни сметки. Това означава възможност за глобално присвояване на цели държави, този, който управлява системата, просто въвежда номера на виртуална цифра във виртуалната електронна сметка - и можете да си купи всичко, което иска. Това е тайната на силата на измамната финансова система днес - Виртуални "Пари от нищото".С принуждаването на човечеството да се откаже от истинската стойност - от злато - от централните банкстери и наложените фалшиви ценности - виртуалните пари - в действителност се заявява, че "нищо", генерирано от Arian "бог-нищо" е повече от злато, съдържащо Ba, Ra, генерирано от Всемогъщия. Това е демонстрация на триумфа на въображаемия "бог-нищо" Ara над Върховния Ра. Съвременното човечеството, под действието на арианската измама, прие условията на игра наложена от Arian World System - и позволи на системата да плаща за работата му във виртуални "пари-нищо" вместо със истинско злато, съдържащо Ба. Оттогава властта на света е в ръцете на онези, които си печатат пари - предимно еврейски, банкери.


Още руски генерал А. Д. Нечволодов е заяви, че финансовата "наука" която много и ентусиазирано говори за злато, не разкрива "тайната на златото." "Парите като мярка за стойност - пише Карл Маркс, - е необходима форма на проявление на вътрешната (иманентна) мяра на стойността на стоките - работно време. Цена е паричното название на работното време, въплътено в продукта .... Gold действа като мярка за стойност (общо еквивалент). " Тази ситуация разкрива тайната на златото. Докато златото - нормална, обикновена стока, стойността му наистина се определя от социално необходимите разходи за труд за неговото производство.

Но веднага след като златото е в състоянието на пари ("всеобщ еквивалент"), неговата стойност се определя изцяло по различен принцип: стойността на натрупаните запасите от злато = обема на всички други стойности в света, които са на разположение в брой, и които са предмет на борсовия пазар. Тъй като доставката/запаса от злато расте по-бавно от доставката на всички други ценности, тогава стойността на златото като пари неминуемо ще се увеличава с течение на времето. Поради това, собствениците (собственици на монопола) на злато в крайна сметка ще се стремят към златото за да печелят пари. Собствениците на златото, казва Нечволодов, са международни еврейски търговци на пари, царете на Exchange: господата. Ротшилд, Карнеги, Менделсон, Монтефиоре, Блехредер, Стерн, Филд, Галб, Фулд, Епштейн, Опенгеймер, Леви, Штерн, Кон, Фулд, Поляков, Малклиел и пр.
Златото се явява неконсумирана стока, а всички други стоки - консумативи, се потрбяват(с различна скорост). Ето защо, сравняването на палтото което е ушито днес със злато, което е добито неизвестно кога, (може би дори и в древен Египет), е просто невъзможно. Ако златото приема функцията на пари, тогава неговата стойност започва да зависи пряко от общата маса на стоките, които могат да бъдат търгувани. "Основното недоразумение е това: Gold, добивано от недрата на земята остава завинаги непроменено, а всички продукти на човешкия труд подлежат на промяна и унищожаване, като започнем от прясно изпечен хляб и завършим с египетските пирамиди. Следователно, има огромна разлика в позициите на потребителя на стоки и собственика на злато "(" паричен феномен " на Геззел).

Собствениците на злато не работят, те просто го дават на заем за производството на разменната операция, а след това си го получават обратно, но с интерес/процент, купен с цената на човешкия труд. И така при всеки оборот. Въз основа на гореизложените мотиви генерал Нечволодов раскрива т.н. «тайна на златото»: "унция злато обхваща не десетки часове, а милиарди от тях, и тъй като количеството на златото е изключително малко, в сравнение с потребностите от знаци за обмен, стойноста на неговото притежаване постоянно се увеличава, но не пряко а скрито, изразяващо се в намаляване на разходите за стоки, т. е. човешкия труд. " Истинската стойност на златото е, че в него "магически" незабелязано се фокусира целия труд и капитал на човечеството, използващо златото само за да споделя/обменя своите произведения на труда. "

Нечволодов обръща внимание на факта, че Маркс аккуратно прескача "мистерията на златото", която, разбира се, много добре е знаел като евреин. На Маркс не му е било рентабилно да обяснява "тайната сила на златото", защото той я скри зад "научната" дефиниция на стойността му в работно време/часове - "необходими форми на вътрешната (иманентна) мярка на стойността на стоките -. Работно време". Нечволодов считал, че ако човечеството е знаело, тази "тайна злато", пътя на историческото развитие може да е различен; хората не са се стремили да направят социалната революция, а се опитаха да променят паричната система - по-специално борбата с търговците на злато и лихварите: "Всички съвременни теории на политическата икономия, неминуемо водеха до социалистическия принцип. Изводът е очевиден: ако човечеството днес масово откаже да продават своя труд за виртуални" пари-нищо ", то съществуващата система ще се срине, бидейки не в състояние да си урежда задълженията/пасива.
Тъй като именно еврейските банкерски кланове в момента контролират отпечатването на световните пари, контрола върху злато и иземване от обръщение, което означава, че в съвременния свят те контролат властта, и именно те поръчват "сатанинска музика", акомпанираща на бързо разгръщащото се пред очите ни отстъпление .. ,

Съвременните световни банкери, лихвари правят пари "от нищото" и ги отдават в растеж чрез предоставяне на заеми, посредством които присвояват реалните ресурси на планетата, поробващи цели нации и народи. Още древногръцкия философ Аристотел предупреди, че лихварството ще се превърне в норма. Той каза, че е лудост, когато парите печелят пари. В действителност, парите не правят пари, под вличнието на лихвите по заем, те просто се преразпределят в обществото, усттремяват се в крайна сметка към заемодатели, банкери. По този начин, парите за банкера са функция на времето - той ги дава на заем, и след известно време ги получава в увеличения размер. От тук има една поговорка "време - пари": арианската понятието глобална система за "време" може да се изрази чрез концепцията за "пари". Вече споменахме в предишните издания, че в речта на Ra "время" = вр_Ам (-я) = вор_Ам (-я) означаващо "оръжие (и) крадци." Сега е ясно защо това е така: времето помага на банкерите, даващи пари на заем, да създават "от нищото", ограбвайки останалата част от човечеството, изтегляне от него цялото материално богатство. Тъй както "нищото" присвоява "всичко".
Така не-съществуващия Ариански Господ Бог като "черна дупка" абсорбира материя - нещо, същност, създадена от Всемогъщия Ра. Случващото се в същото време натрупване на световното богатство в ръцете на еврейските банкери, монополно произвеждащи "от нищото" пари, се нарича с термина "капитал":

капитал = Кааб_Итал = Кааб_Итиль,


което означава "подземния дракон-змия Ka въплътена (Ab) Итил", където "Итил" - е древната столица на хазарите, наводнена от водите на Каспийско море.
С други думи, натрупването на богатство в ръцете на еврейските банкери, изключително за производство на "нищо" свят на пари, наречено с понятието "капитал", което води до възстановяване на Хазарския Итил и последващо въплъщение на ада дракона-змия Ka от ядрото на Земята.
Ето защо е налице забрана за лихварство в православието и исляма, синкретично тя абсорбира от rameyskoy Raabty Църква. В метафизична гледна точка лихвения процент на кредитиране неминуемо води до унищожаване на земята и унищожаването на човечеството.

През римската епоха лихварите юдо-ариани са се занимавали тайно, а "занаята" им е строго наказван. През Средновековието на християни и ислямисти е било забранени да отпускат кредити на лихва. За тях това е било небогоугодно, с лихварството са били ангажирани предимно иудеи- локално и подмолно. След това стават така наречените буржоазни революции. И ако се вгледате внимателно, кой е подготвял тези революции, кой е бил основен изгодополучател, както се казва, бенефициент, ще видим, че това са били еврейските лихвари. Историците казват, че буржоазната революция отваря вратата за развитието на капитализма. Важно е да се подчертае, на първо място банковия капитализъм, а не само индустрия и търговия.

През 1913 г. е създадена Федералната резервна система (FRS) САЩ - "преса" за производство на долари. Финансовата олигархия, и собствениците на банките на Федералния резерв на Уолстрийт, първо завзели властта в отделните страни, а след това почти по цялата планета. Световните банкери подготвили и отприщили през двадесети век, двете световни войни. В резултат на тези войни, доларът е станал основната валута на човечеството, и хората, които контролират Федералния резерв на САЩ, започнаха да се контролира човечеството. Банковата олигархията организира икономически и финансови кризи, които да доведат до обира на голям брой хора, цели народи губят спестяванията си. Днешният свят се управлява от тези, който печатат пари, което означава, от еврейските банкери кланове, които са създали Федералния резерв на САЩ и договарят монопол върху производството на долара. Ето защо те са толкова богати. Централната банка (ЦБ) на Русия - само "тобменник" за превода на долара в рубли. Днес Централната банка финансира и западните, и източни военнопромишлени комплекси. Като цяло, руски банки също осигуряват събирането, натрупването на богатство на страната и го пренасочат към ЦБ в Щвейцария. Експлоатация и поробване на света се осъществява чрез различни финансови институции като МВФ и централните банки собственост на Ротшилд. Целта, глобална финансова олигархия е тотална власт над човечеството и постоянни войни за захранване с човешка Ба, на дракона Хор/Христ.


Как работи съвременната банкова система? Да предположим, че един инвеститор слага пари в банката, на депозитната сметка. И тогава започва манипулация. Банката, получила парите, може да издаде няколко пъти повече дългови разписки . За да се разбере как работи, да дадем пример за това как са действали лихварите преди много векове, когато не е имало модерни банки. Те оказвали такава услуга - съхранение на злато. В онези дни, парите са били злато. Клиентът се обръша към кредитора. Той има оборудвано помешение, което може да гарантира безопасността на клиента или златни кюлчета и монети. За да се убеди клиента, че с неговото злато нищо няма да се случи, клиентът получава разписка от лихвар за определена сума на злато, например, тегло 10 фунта. Но тази разписка може да се използва не само за да се получи обратно златото от лихваря, но се използва и за получаването като разписка в качеството на платежно средство, т.е. като книжни пари. Това очевидно изглежда удобно. Известно време лихвари са действали аккуратно, без отклонение от споразумението: всеки бон/разписка се е издавала за строго определено количество злато, което означава, стопроцентно обеспечение софтуерни разписки хартия. Но след известно време банкери са паднали в изкушение на Сатана, тъй като клиентите рядко идваха за злато, а на пазара като средство за плащане започнало активно да се използват разписки.

При тези обстоятелства, за банкерите стана възможно да пускат в обращение фалшиви/фиктивни квитанции, които не са били подкрепени от злато в своята цялост. Така че на пазара се появяват повече разписки (т.е. хартия пари), отколкото е било злато, което се съхранявало в банките. Това се нарича "непълно покритие на задълженията." С 90% покритие на книжните пари в злато, този дисбаланс не е много забележим. Но апетитът идва с яденето. Постепенно банкерите ще намалят покритието предоставят 70%, след това 50% ... И днес в банките няма никакво златото. Къде изчезна обезпечителното злато? То просто е присвоено от еврейските банкери за метафизични цели. Това е всичко.

Заместници на банковото злато стават книжните знаци, правото за печат на които получили централните банки. Това - законни средства за разплащане, които се внасят в търговските банки от вложителите. Под тези законни платежни средства, търговски банки, издават други деривати средства за плащане (в ролята на които някога са били разписките за злато) - Електронни знаци: депозитни или банкови пари. Търговска банка може да издава 10 единици безкасови пари в един блок, който клиентът е внесъл на депозит - просто "напечатани от нищото" с чукване по клавиатурата на компютъра. Това се нарича "паричен/банков мултипликатор". Освен това, ако на пазара има информация, че банката има проблем, 99% от вложителите веднага идват да си вземат парите. Но банката не ще бъде в състояние да изпълни задълженията си в пълния размер на задълженията, произтичащи от използването "мултипликатор", а само около няколко процента. В същото време реалните, законни платежни средства, вложени от инвеститорите, банкерите може да се присвоят и да се използват за лични цели ... Тук трябва да се каже, че съвременната икономика - е преди всичко една идеология и "промиване на мозъци". Тя се основава на поклонението на Мамон. Много добре познатите "теоретици" са работили по прякото нареждане на лихварите. Дейвид Рикардо е спекулант и близък приятел на Нейтън Ротшилд. Карл Маркс, когато е писал "Капитал" си също е изпълнявал "специална поръчка" - разказва как индустриалците експлоатират работниците, но не обясни нищо за ролята на роднините си,... банкерите Ротшилд. Идеите на Маркс довели до революция и последвалите граждански и световни войни, от които също са се възползвали предимно еврейски банкери, лихвари ..

Съвременните общества са подведени да вярват, че капитализмът е "в основата на световната икономика" и "нов вид отношения между хората." Въпреки това, от агресивното желание да се трупа и харчи са появили не "прогресивно бизнес технологии" а квази-религиозни течения с техните собствени църкви и събрания. Капитализмът или "религията на парите", е заловил сърцата и умовете на милиони. Ако говорим за капитализма и за социалната и икономическата система, тя може да се оприличи на дървото, което е с видима част - ствол, клони, листа, и невидима - корени. Повечето учени изучават само повърхността на дървото - икономиката, правото, политиката и рядко обръщат внимание на корена на - духовната и морална диспенсация на това явление. Дори и "дивия капитализъм", който се появи на пространства на страната ни, има своето духовно измерение. Някои наричат това езичеството, някои Протестантската етика, някои Талмудически юдаизъм, и всеки е частично прав, но важното остава непроменено: всичко това няма нищо общо с рамейската традиция. Mодерния капитализъм има всички признаци на религиозен култ, като единствената разлика от други традиционни религии е, че в момента не го обявява официално, той съществува незаконно и невидимо в неговата основна настройка която е сатанизма. Днес ние трябва да признаем, че ние живеем във време, когато синкретичната християнска цивилизация се стреми да замени от изцяло нова религия и с много хищнически характер. Що се отнася до времето на възхода на капитализма няма консенсус. Някой открива корените на капитализма в древния Рим, някой свързват появата му с етиката на Ренесанса. Особено популярна е теорията на Вебер, че капитализмът се основава на протестантския морал, който разделя хората на "елит" и "други". Външният знак/признак на "избрани хора" става успеха на дадено лице в бизнеса. С други думи, Бога на протестантите, обича този който имат пари, без значение колко човека го заслужи. Въпреки това, немски икономист Зомбарт твърди, че основателите на "култа към капитал" не са били протестанти и евреи. Modern/ Съвременния капитализъм, според Зомбарт, - това е нищо като икономическата форма на юдаизма. Последни протестанти, формиране на съюз с секта на садукеите, отидоха на война срещу Твореца. Въпреки, че те продължават да се наричат християни, но са били противници на духа от учението на Спасителя. Техния лицемерен почит към Христос може да се сравни с целувката на Юда.

Последиците от това предателство към нас е всеки ден пред очите ни. Именно, Европа се превърна в място за развъждане на тези нови и много опасен начин на мислене. Наследниците на анти-християнския дух на протестантството са многобройни екстремни идеологията на атеизма. Те се заселили там в началото на осемнадесети век. Theological и философска интерпретация на новите възгледи са творбите на дузина големи френски идеолози на т.нар Просвещението: Волтер, Тулуз Дидро, Русо и др. Това са "апостоли" на новата религия, която те наричат "религията на човекобога." Атеизмът на Френското Просвещение носеше агресивен антиклерикален характер. Какво е известно декларация срещу Църквата на Волтер: "Краш вредителите!". Някои семена от протестантския дух са били доведени до Русия през осемнадесети век. Припомнете си, преписката на Екатерина II с Вольтер ... Но опасното развитие на тези тенденции се вземат само от края на XIX - началото на XX век. Икономическите реформи последното време са само логично продължение на тези процеси. Апостол Павел казва, че "любовта към парите е коренът на всяко зло" (Tim. 6:10). В "култа към парите" за натрупването на богатство са добри всякакви средства, и най-ефективни са тези, които се основават на използването на човешки страсти и пороци, като алчност, гордост, удовлетворение на плътските инстинкти, измама, убийство, изнасилване и т.н. Капиталистическата богатство е един вид начин за възход на демона на гордостта измъчван мъж, пред останалите. Ето някои цитати от книгата на френския икономист Пол Лафарг (1842 - 1911) "Правото на мързел. Религия капитал ":" Единствената религия, която е в състояние да отговори на нуждите на момента, това е религията на Капитала, Капитала е истинският Бог, все по-настояще, отразена във всичките му форми; Той - и блестящото злато, и вонята на оборски тор, той - и за стадото овце и сложи кафе на зърна, той - и склада на свещената Библията, и бала на порнографски офорти ... Капитал - бог. Capital знае нито една страна, няма граници, няма цвят, не раса, нито възраст, нито пол. Той е бог международна, универсален бог, той е обект на неговото право на всички деца на човешката раса! Изтрийте от лицето на земята всички религии от миналото, забравете за религиозните конфликти, обединени сърцето и душата, да формулира нови догми на религията. " "Теолозите на капитализма", построиха невидимия храм на мамона, който се превърна в материален аспект на банковата система. Днес можем да видим как всички народи на света са дошли да се поклонят на този храм на мамона. Парите от обмена на вспомогателного средства се превръща в самоцел идол. Важна цел на "религията на парите" е засадена в обществото от три нечисти духове: алчност, консуматорството и егоизъм - трите глави на "Драконът на капитализма." Капитализмът е организиран егоизъм, издигнат в ранг на добродетел, защото инсталацията е наложено, без така наречените лидерски качества на хората не стигат. The "религията на парите" животински заповеди властта обратно в началото на костите, в близост до най-силните печели. Всяка норма, морал, проявлението на съвестта ", жреците на столицата" отдавна били уволнени. Развивайки в хората страстна жажда за консумация, капиталисти са превърнали наемните работници в живи роби, готови да работят ден и нощ. Ако в XIX век, хората биха могли да организират стачки в знак на протест, роби на капиталистите са безопасни - те не сублимират енергията си в областта на класовата борба,а в областта на потреблението. Но въпросът е, че дори и най-интензивната работа не дава на работника или служителя с достатъчно пари, така че той може да задоволи всичките им желания. Има опасност от следните: един човек, принуден да вземат заем. Чрез подаване греховни страсти сега добавя дълг робство храм на мамона - банката. Животът се превръща в болезнена серия от сянката. Modern протестантска megachurch там, се позиционират като последователи на така наречената "евангелие на просперитета." Към днешна дата, някои от тези църкви в САЩ има около 50 000 членове. Според Института Хартфорд за изследване на религиите, в последния половин век броят на мегацърквите в Съединените щати е нараснал 16-1300, поради бързото разпространение на "теология на богатство." Например, една черна протестантски пастор Йордания уредил последователите си в Манхатън две училища, "Училище за пророците" и "Училищни на икономиката пространство." Йордания обеща на слушателите си, че тези по-близо до Бога и да станат пророци, така че ще получите по-голяма печалба. Всичко това - ". Протестантската етика и духът на капитализма", не дори и протестантството, описан от Макс Вебер в книгата си Най-новата версия не изглежда да се влачат, няма душа, няма спасение. Имаше само една "марка" под името "Христос" - търговска марка, която не изисква реклама. Но, всъщност, са ангажирани Мамон, на която преди две хиляди години, Господ каза: "Не можете да служите на Бога и на мамона." Той говори за вечния живот, Мамон - само на земята. Един призовава да се бори срещу греха, а от друга - те се радват. Оказва се, че заедно с така наречените икономически реформи в Русия, ние се занимаваме с радикална промяна в цялата структура на обществото, политиката му, идеология, морал. Като цяло, ние говорим за глобална промяна на цивилизациите.
Капитализъм в Русия е наясно, че реформите, които те са били в състояние да прекарат последните две десетилетия, не може да се считат за необратими. Той е много притеснен им! Те считат, че е необходимо да се преконфигурира духовно и морално "кода" на хора, които, въпреки отчаяните усилия и щедрото финансиране от "столицата на свещениците", в по-голямата си част все още не може да се променят. Използването на фразеологията на марксизма, можем да кажем, че промяната на икономическата надстройка се случи доста бързо (приватизация на държавна собственост, премахване на държавното регулиране на икономиката), но духовно и морално основание на обществото се променя, не е много податлив, организаторите тук все още трябва да калайджия. Окончателната победа на капитализма е възможно само с пълното унищожаване на духовните и морални ценности на хората, и в замяната на техния мироглед с не просто атеистичен а чисто сатанински. Ето защо въпросът за продължаващата промяна на цивилизациите трябва да се разбира не само и не толкова от учени като, на първо място, религиозна позиция.
Трябва да се разбере, че "култа към парите" - темата не е лично и не е строго специализирани, и най-много, че нито е общото, ключът.
Имаме много да се обмисли и да се опита да извърши значителни корекции в живота си, сложи мощни духовни невидими бариери между култа и нашия дух. Чрез личното спасение, ние можем да предотвратим превръщането на Русия в една изостанала периферия на световния капитализъм.

https://sites.google.com/site/raabtaru/tajna-zolota

«ОТ РАЗОРЕНИЯ К ДОСТАТКУ». ГЕНЕРАЛ А.Д.НЕЧВОЛОДОВ О «ТАЙНЕ ЗОЛОТА», КАК «ГЛАВНОЙ ТАЙНЕ ЕВРЕЙСКИХ РОСТОВЩИКОВ»

Няма коментари:

Публикуване на коментар