събота, 24 февруари 2018 г.

Тайната на света. Сатурн, ЦЕРН и звездните портали

Тайната на света. Сатурн, ЦЕРН и
звездните портали (1 ЧАСТ)


               


Теориите описани в тази статия са спорни и са посветени на
ЦЕРН, Сатурн, Сатурновия кораб или Слънцето и
междуизмерните портали.


Тази статия предполага, че ЦЕРН може да бъде пресъздаване на Вавилонската кула. Най-важната нейна част е „Сатурновият звезден портал“.


Но преди това бих искал да заявя, че не споделям
конвенционалния възглед за космоса или планетите на агенции като НАСА.


Митът за Сатурн

           

В своята книга „Митът за Сатурн “ Дейвид Талбот „изследва
небесните събития, които оформяли ранните култури“. Той
твърди, че „великият Бог“ или „универсалният монарх“ на
древните не е бил Слънцето, а Сатурн, който „увиснал
зловещо над Земята и визуално изпълнил небето“.
Имало време, когато Сатурн бил по-близо до Земята и бил
фиксиран „неподвижно“ в небето. Въз основа на древни разкази от цял свят Талбот описва период на „огромен сблъсък“ на небесни тела, когато Сатурн, Венера и Марс се спуснали и се подредили.


Последвали различни катастрофи и накрая се формирала
„космическа Марсианска планина“, привидно свързваща се със Сатурн, сякаш това било някаква пътека.


Символът от корицата на книгата се появява в различни
цивилизации по света и един от символите в тази връзка
съдържа двата равностранни триъгълника на Соломоновия
печат над Космическата планина на мястото на Сатурн.
Сатурн е наричан „Богът с хилядата имена“ и отъждествяван с мъжки и женски божества.


През този период на „небесен катаклизъм“ Сатурн (и
планетите разположени на една линия с него) преминават през различни конфигурации и в един момент дори образуват триъгълник и око, които Талбот свързва с „Всевиждащото око“.


При все това, символът изглежда се отличава най-вече с
колелото с 8 спици. Полумесецът под Сатурн впоследствие е
морфизиран и антропоморфизиран. Сатурновият полумесец е видоизменен в крила, а слънчевият диск (Ра или Сатурн) е поставен в центъра, както при египетския крилат Хепри, асирийския крилат Ашур или колелото с 8 спици на Шамаш (Сатурн). Талбот обяснява, че Богът слънце тогава бил Шамаш, Сол, Ра (Ре) и Хелиос, които били отъждествявани със Сатурн.


Сатурн е „буквално представен като плаващ над океана в
кораб“, отбелязва Фабер. Всички сатурнови богове на шумеро-вавилонския пантеон плават в небесен кораб, един от имената на който е „Голямата небесна лодка“.


От полумесеца в първичните изображения и древните
източници присъстват тези основни форми: рогата на
боговете изобразявани като бик (или на изобразяваните като
крава богини).


Корабът на великия баща. Вдигнатите ръце на небесния гигант.


Разперените крила на богинята майка (или крилат бог). Но
същите тези крила или ръце представляват ветроходния
кораб на великия бог, който−на свой ред, е изобразен като два блестящи рога.


Лодката на Ра (или Сатурновият кораб) е сходна с
традиционните изображения на червеевите дупки.


Според Талбот Сатурн бил свързван със символа диск с крила,който понякога е бил поставян на върха на Космическото дърво (представляващо Космическата планина) или до кораб.


Ра (Сатурн) непрекъснато възкръсвал под формата на бръмбар Скарабей. Той възкръсвал в непрекъснат цикъл на смърт и прераждане. Тази идея за възкресението на Сатурн може да бъде свързана с червеевите дупки. Колелото с 8 спици е Шамаш (Сатурн).

Тайната на света. Сатурн, ЦЕРН и
звездните портали (2 част)


       

Сатурновият полумесец е представен от украшението за
глава на „разперените криле на богинята“. Полумесецът е
представен и от египетския крилат Феникс, от който
изглежда е вдъхновен орела на доларовата банкнота.
Над главата на орела са изобразени равностранните
триъгълници на Соломоновия печат, а символа на Прометей е вдъхновен от египетския Феникс и изобразява Сатурн.

Рисунката на мъжете скорпиони (вероятно изображение на
„двата върха [или двата стълба] на световната планина“), ги
изобразява стоящи извън портите на Шамаш в Кедровата
планина.

Трейси Туман отбелязва приликите между ковчега на Ной, Кивота и Сатурновия кораб:

„Заслужава да се отбележат приликите между Ноевия Ковчег и Кивота. Точно както небесната лодка понякога била наричана „Колесницата на слънцето“, така Кивотът бил наречен „Колесницата на Бога“.

Освен това Божият трон в Небето е описан в Библията като
колесница, а Кивота е наричан Божия трон, докато за Кораба на Сатурн се е смятало, че съдържа и неговия трон. Думата
„Кивот“ означава контейнер и е корена на група думи в няколко езика, които означават ковчег, затвор, лодка и тайна.

Ето какво е бил Острова на Сатурн. Магьосникът се разполага в кръга и след това може безопасно да пътува до невидими астрални реалии без това да навреди на смъртното му тяло. Вселената около него се трансформира, но той запазва своята част от привичната си реалност в кръга.

В този смисъл кръгът е подобен на магически килим. Според
мен именно това е бил Ноевия ковчег (или Кораба на
Сатурн). Това е бил херметически затворен съд, който
позволявал на пътниците да бъдат повдигнати в по-високо
измерение, така че когато светът край тях се
трансформирал, те оставали в безопасност. След излизането
си от Кивота те се оказвали в един нов свят
Талбот асоциира Космическата планина с Олимп, Цион и
Вавилонската кула, както и с „вдигнатите ръце на подпиращия
небето гигант“.

ЧЕРНОТО СЛЪНЦЕ

Черното слънце често се отъждествява със Сатурн.
Черното слънце се споменава като ‘Sonnenrad’ което
означава ‘Слънчево колело’. Както Сатурн, Слънчевото колело често е представяно като колело с 8 спици.

Свастиката била символ на Черното слънце. В Германия има
фреска на свастика обкръжена от колело с 8 спици, характерно за Шамаш/Инана (в Bank of America има изображение на жена в куб, над който е изобразено черно слънце).

Свастиката също често е изобразявана обгърната от крила,
което я асоциира със Сатурн. В настоящата статия ще
използвам термините „Сатурново слънце“, „Сатурнов кораб“ и „Черно слънце“ като взаимозаменяеми, защото вярвам, че
представляват едно и също.

Макар че Сатурновият кораб може да не е същия като
Сатурновото слънце, защото други планети (като Венера и
Юпитер) може да са подредени пред Сатурн, а Космическата
планина може да е водела до различни планети в различните периоди, по време на тези небесни конфигурации. Дейвид Талбот обяснява, че Сатурновият кораб произхожда от Сатурновия полумесец.

СЪЩЕСТВА ИЗЛИЗАЩИ ОТ КОЛЕЛО С 8-СПИЦИ

Цитат от изследователя Уилям Хенри:
„Маите казват, че от това подравняване на дърво/звезда
идва навитото като змия въже с просветленото същество,
наречено Кетцалкоатъл и „благословена субстанция“ или “ sap„, която маите наричали Itz (буквално „благословената
субстанция“). Според маите навитото като змия въже излиза от центъра на галактиката −символизиран от колело с 8 лъча или спици. Космическата жизненост се излъчва от това Световно дърво или Космически кръст.

Но може би още по-интригуваща става картината, когато
ученият Джон Дженкинс заменя термина „навито като змия
въже“ със съвременния термин „червеева дупка“. Много
интересно е, че тази „червеева дупка“, която излиза от него, е символ с 8 лъча (галактиката), което съвпада с Големия адронен колайдер в ЦЕРН с 8 лъча или 8 спици.

Няма коментари:

Публикуване на коментар