неделя, 11 март 2018 г.

МИСЛИ ФОРМИ 132


                       

"Вчера се подчинихме на кралете и прекланяхме глави пред императорите, но днес коленичим само към истината, следваме само Красотата и се подчиняваме само на Любовта". ~ Kahlil Gibran
                      


Няма случайности или съвпадения. Всичко е в Божествен ред.


"Защото давате предимство на светските неща, Бог изглежда се е отдалечил на заден план. Ако се откажеш от всичко друго и го потърсиш сам, Той ще стане като "Аз". "Шри Рамана Махарши


"Субекта е течен процес, а не фиксиран и статичен обект; течаща река на промяната, а не блок от твърд материал; непрекъснато променящо се съзвездие от потенциалности, а не определено количество качества. "- Карл Роджърс
"Скрита в тази клетка на видима материя е невидимата жива птица; Обърнете внимание на нея, тя пее вашата песен. "- Кабир
Мантра има своята красота, няма съмнение, но няма нищо по-голямо от мълчанието. В себе си няма нищо по-голямо от основната сила на съзнанието. - Sadhguru -


"Бъдете бдителни; Божията благодат се появява внезапно. Той идва без предупреждение към откритото сърце. - Руми

"В началото имаше празнота и нищожност, безкрайност, безпространственост, нищо. И в нищото се появи една мисъл, целенасочена, всепроникваща и изпълнила празнотата. Нямаше никакво значение, само сила, движение, вихрушка или вибрация на целенасочената мисъл, която запълни празнотата. "

- The Emerald Tablets of Thoth
Душата не е затъмнена от форми. - Руми -


"Безграничното измерение на съществуването се отрича на онези(е отказано на тези), които остават в ограниченията на логиката." -Sadhguru

                         "Ако откриете, че преживявате времена за изпитване, трябва да осъзнаете, че сте много по-големи и можете да преодолеете това." -Sri Sri Ravi Shankar

                                           


"Последната мистерия е самото себе си. Когато човек е претеглял слънцето в баланс и измерва стъпките на луната и нанася седемте небесни звезди със звезда, и все още си остава." Кой може да изчисли орбитата на собствената си душа? " ~ Оскар Уайлд. 1954-1900. De Profundis.


"Мирът е Олтарът на Бога, състоянието, в което съществува щастието". ~ Йогананда Парамаханза (1893 - 1952 г.)"Неподчинението, в очите на всеки, който е прочел историята, е оригиналната добродетел на човека. Това е чрез непокорство, че е постигнат напредък чрез непокорство и чрез бунт". ~ Оскар Уайлд


Не сте загубени в бурята, Вие сте бурята


Птицитe летят във въздуха, рибитe плуват във водата, човешки същества живеят на земята; следователно всеки елемент изисква определена организация на съществото или създанието, което живее върху него или в него. Според този принцип мъдреците и адептите също трябва да бъдат съвместими със сферата, в която желаят да живеят.


Изцеление Чрез силата на гласа и ума "Изцелението в макро-космическата и микро-космическата вселена, ще докосне всяко влакно на вашето същество.


Всеки, който се опитва да стане по-добър, има работа за цял живот. - Manly P. Hall (Предложения за проблемни лица 1966 г стр. 14)Унука на Удроу Уилсон най вероятно уйчо на хАнгелкова - от групата на истуканите - И John Kery тоже.Станишев, съвременно физическо копие/и не само физ./,клонинг или родствена линия на Лаврентий Берия. КомуНагите работят на кланове, кръвни линии.           СБОР ПОД ЗНАМЕНАТА

Скоро тръбите ще засвирят "Сбор под знамената" и всеки трябва да бъде готов за последния бой - на умовете; за последната - мирогледова битка; за последната крачка на човешкия род - от духовност, към мисловност.

Мирогледовото първенство на обезумелия, син и студен северозапад, ще бъде отнето от мъдрият, зелен и топъл югоизток.

"Когато нещо, така или иначе ще се случи, по добре е да стане и с твое участие!" Макиавели


                


Свами Вивекананда. Учения. Свободата

188. Ако се откажем от привързаността си към тази малка вселена на сетивата и ума, ще бъдем свободни мигновено. Единственият начин да се освободим от робството, е да излезем отвъд ограниченията на закона, да излезем отвъд причинността.

189. Блаженството и вечният покой, възникващи от съвършената свобода, са най-висшето понятие за религия, лежащо в основата на всички идеи за Бог във Веданта - абсолютно свободното Битие, необвързано от нищо, от никаква промяна, от никаква природа, нищо, което да породи промяна в Него. Тази свобода е във вас и в мен и е единствената истинска свобода.

190. Обожанието на Господ, обожанието на светците, концентрацията, медитацията и безкористната работа - това са начините, по които може да бъде разкъсана мрежата на мая (космическата илюзия); но първо трябва да имаме силното желание да се освободим. Светлината, която ще прогони тъмнината, се намира в нас; нашата истинска природа е познанието. Всичко, което трябва да направим, е да прогоним облаците, които го скриват.

                     

От кой момент възниква принципа „от всеки според способностите, на всеки според потребностите“? Съществувал ли е по времето на Храмовете?

Отговор: Този принцип е най-древния. Първите общества в света са били практически комунистически – всичко било общо.

Затова принципът „от всеки според способностите, на всеки според потребностите“ е характерен или за примитивното общество или за обществото на последното поколение. А по средата – хиляди годни осъзнаване на злото.


Получава се, че последното поколение е висше ниво на примитивно поколение но осъзнато!В първобитното общество не е имало голям егоизъм – всички са живеели като в семейство. 

Принципът „от всеки според способностите, на всеки според потребностите“ лежи в основата на нашата природа, но към него трябва да стигнем съзнателно. 

Също както от Твореца е създадено състоянието на света на Безкрайността, съвършенството, пълното свойство на отдаване, но там ние съществуваме във вид на точка. 

А след това, тази точка се разгръща в своя страшен егоистчен обем, запълвайки целия свят на Безкрайността с безграничен, черен егоизъм. Но след това постепенно става осъзнаване на злото, тъй като вътре в него съществува светлина, покрита с този егоизъм. 

Такова преобразуване става дотогава, докато егоизма, покриваш висшата светлина в света на Безкрайността, не започне да свети 620 пъти повече, отколкото самата светлина. Осъзнавайки величието на висшата светлина, той увеличава светенето вътре в себе си.
                
                      


Разбиването на желанията и тяхното свързване в отдаване и любов между нас, ни приближава към Твореца. Благодарение на тях ние получаваме общата сила, позволяваща ни да се приближим към Него и да Му предоставим вътре в нас място, където Той да може да се възцари.

        

Ние сме лоши заради природата си, така че, какво трябва да направим, за да живеем добре и да не се изяждаме един друг? До каква граница можем да се потопим в егоизма си? Няма ли да чакаме, докато хората започнат да си готвят за обяд един друг?

В нас има порок, който ни превръща в злобни животни, най-лошите от всички. Защото вълкът изяжда толкова, колкото да се насити и неговият егоизъм е ограничен от количеството месо, което може да изяде. А човекът не е ограничен в егоизма си и е готов да погълне целия свят. Затова трябва да изискваме много по-сериозно възпитание, отколкото за обикновените животни. Това си заслужава да се осъзнае от всички, иначе светът ще завърши своето съществуване.


Въпрос: Егоистичните изисквания на сина ми предизвикват у мен най-егоистичната реакция. Как мога да я реализирам по нов начин, извън егоизма си?

Отговор: Това не е много лесно и изисква продължително обучение, което всъщност никога не свършва. Защото човекът се ражда егоист и егоизмът в него му говори през целия му живот. Заради това е нужно цял живот да се занимава с поправянето на егоизма си, да го удържа в правилните рамки и правилно да го изразява.

Човекът трябва да знае, че използвайки своя егоизъм по специален начин за благото на другите, той се издига на ново ниво на съществуване и в това е огромното възнаграждение.

Въпреки изгарящият го егоизъм, той желае на другите добро, вместо зло и затова започва да живее в два свята. Вътре в егоизма си той усеща този свят, а в издигането над егоизма към отдаване и любов към ближния, той ще усеща висшия свят, особено, по-високо съществуване.


                   

Въпрос: Хуморът е дар, който е невъзможно да бъде развит. Само на развитите хора ли е присъщ?

Отговор: Естествено. Например, животните нямат чувство за хумор. Те имат желание да поиграят, може би да подражават на някого, но нямат чувство за хумор.

Хуморът е това, което е присъщо само на човека, но на развития човек. Хуморът е съединяване на противоположностите, които не могат да се свържат помежду си. Но човек намира особен път да ги свърже заедно, при това по най-неочакван начин. И в това той вижда особена прелест, блясък на ума.              


Новият скок в еволюцията се отнася до вътрешното развитие на човека. Ние сме длъжни да се убедим, че е дошъл краят на нашето егоистично развитие и че е невъзможно да продължаваме така. Ако останем в нашия егоизъм, няма да можем да се развиваме по-нататък, нашият живот ще става все по-лош заради неправилната мрежа от връзки.

Има само две алтернативи. Или ще ни се наложи да скъсаме свързващата ни мрежа, което очевидно е невъзможно, тъй като съответства на вътрешната потребност на човека.

Трудно е да си представим как ще унищожим всички системи, които сме създали: facebook, google и т.н. Или да се заемем с поправянето на своята природа, на своя егоизъм, за да желаем един на друг добро, а не зло. Тогава ще можем да използваме тези системи за благото на човека.


                     

Социалните системи са огледалото, което ни показва нашето истинско лице. Ние виждаме в тях себе си.

Най-важното, което трябва да променим в себе си, за да преминем на нов етап на еволюцията, са нашите вътрешни мотиви, какво ще желаем на другите – добро или зло. В това се състои същността на еволюционния скок, който ще ни пренесе от днешния начин на живот в утрешния свят.


                                                                                  


Не можете да промените други хора против волята им, особено когато тези хора не могат да се променят според собствената си воля. - Manly P. Hall (Предложения за проблемни лица 1966 г стр. 12)
                      

                           
                      

                              

"Крайно време е да осъзнаем, че е безсмислено да хвалим светлината и да я проповядваме, ако никой не може да я види. Много по-необходимо е да проповядваме изкуството да виждаме. "~ Карл Юнг


"Така се ражда божественост в този, който вижда, и от интересите на хората, той се издига към заниманията на боговете."~ Manly P. Hall


"Когато едно чувство расте в свобода, всички други сетива също се променят. Когато едно чуство възприема скритото(скрития), невидимият свят става всеобхватен. "- Руми


"Вселената е сътворението на ума. Вселената съществува вътре в ума, тъй както цветът съществува вътре в семето..'' -Amit RayСмирението е проява на разумно сърце и представлява пример за величие, което другите трябва да следват. - Парамаханса Йогананда -
            "Когато човек е болен, природата предприема естествен опит за възстановяване на здравето. През периода на боледуване човек обикновено се показва от най-добрата си страна - болният често е един мил човек. В известна степен болките, страхът и слабостта причиняват ментално и морално пречистване и хармония. По този начин болестта предлага възможност за възстановяване на нормалната, здравата вибрация на етерното тяло. Ако този опит успее, т.е. етерното тяло успее да си отпочине, физическото възстановяване е само въпрос на време. Но ако това не се получи, значи или органите са много повредени, или пациентът по време на болестта продължава да руши здравето си и не може да намери истинско спокойствие."

Из гл.ХVII от книгата "Основи на философията на съвременните Розенкройцери" от Ян ван Райкенборг


                             
Сатана(Яллахова) многократно се кани на Луцифер в т.нар. Аврамически "свещни" книги, но- в крайна сметка в кали-йуга са в конспирация. Обединява ги синтеза на материалната изгода.


Египетския жрец Мойсей, създаде системата за подклаждане на войни в Египет: ашкенази - в източната част на Египет, и сефаради - в западната част на Египет. Военните продукти на дизайнера Мойсей са евреи "- генномодифицирани ашкенази и сефаради а "пушечно месо" са гоите. Това беше първоначалният план на Мойсей.   

До днес тази система работи добре за евреите. Сефаради са в"Демократическата партия" а Ашкенази в "Републиканска партия."."Украински конфликт е по-скоро като война/театър между Русия и Съединените щати",между Путин(човек на Буш, републиканец) и Обама(демократ). Сефарада Обама, работи срещу - гангстери и измамници, работещи в системата на Ротшилд, защото руските банки - са банки на Фед, банки на Rothschild. Сефарадския лозунг на Хитлер беше: "освобождение от руския евреин-болшевик! " Лозунга на сефарадскаия Обама: "освобождение от еврейските-руски банкери"!Говорейки за основните санкции срещу Русия, те преминават през санкции срещу Rothschild. Обама въведе закон, чрез който Federal Reserve Ротшилд е задължен да докладва за всяка стотинка изразходвани финанси. "Вярно е, финансова система Rothschild мигновено превключва на затворени схеми за "план Б(нов световен ред на изток)", което позволява на Хаганата Rothschild да продължи да има финансиране - на долара, сравнимо с хиляди атомни бомби.


Путин агент на Ротшилд, Марк Зукърбърг тоже.
КАК КИТАЙ(РОТШИЛД) "ИЗПЪРЗАЛЯЛ" РУСИЯ/Е НЕГОВА/, РОСНЕФТ(РОКФЕЛЕР/РОТШИЛД) И ГАЗПРОМ/СОБСВЕНОСТ НА РОТШИЛД/!?


           

Приватизацията на Роснефт – поглед върху новия глобален ред на президента Путин


                         


Един ден през 458г. пр. н. е. едно много малко и незначително палестинско племе от Юдея (отричано преди от израилтяните) излиза с едно расово верую. Подривният и разрушителен ефект на това верую надминава всички експлозиви и епидемии. Това бе денят, в който бе наложена теорията на господарската раса, която влезе в историята под името ,,Законът юдея".

Тази теория, утвърдена и като закон от фанатичната секта, се наложи е голяма сила цели двадесет и пет столетия върху съзнанието на човечеството. Защо се появи тя, никой не може да обясни. Това е една от най-големите мистерии на нашия свят.
През 458г. пр. н.е. юдаизмът е бил в упадък и човечеството вече не е вярвало в идоли и племенни богове. Неговият поглед е бил обърнат към един Бог за всички хора, един Бог на справедливостта и добросъседството. Конфуций и Буда вече възприели тази идея, позната много преди това на племето от Юдея.
Теорията, създадена от Юдея през 458г. пр. н.е. е единствената на света. Тя идва с твърдението, че юдеите са ,,избраните хора", които, ако наложат свой закон и присъди, ще се наложат над всички други хора и ще се установят в ,,обещаната земя". Ако Яхова желае да бъде обслужван на дадено място и в една специална земя, всички негови последователи трябва да живеят там. Ако всички те не живеят там, автоматично стават ,,пленници" на "чужденците" (хората от страните, в които живеят), ,хората, които те трябва да изкоренят", да ,,свалят" и ,,разрушат", независимо от това, дали чужденците са завоевателни или приятели. Техният закон предвижда те да бъдат унищожени или заробени. Те действително заслужават само това, защото Яхова ,,познава" и ,,признава" само ,,избраните хора". В действителност тази ,,идея" и ,,закон" е на левитите, които го лансират от името на юдеите.
Преди 458г. пр. н.е. по тези места са съществували само устни традиции. Една след като започва документираният период на свещените писания, започва и извращението. Всички добри традиции, в които са вярвали израилтяните, са били сменни от странстващи свещеници в обратното. Още от тогава до днес това разделя юдаистите, много от които не са съгласни да служат на Яхова като Бог на расизма, омразата и отмъщението. Истинските автори на този закон са били господарите на юдейското племе - левитите. Те преработват заповедите на Бога, предани на Мойсей, в пет расистки книги, в които се обещават на тези, които ги изпълняват, богатства, кръв и власт над другите, както и завръщане на обещаната им от Яхова ,,свещена земя". Всички предишни традиции за добро съжителство със съседите се преобръщат в един кръвожаден расистки закон на племето с разрушителна и унищожителна мисия. Крайната цел на този закон е била притежание на бъдещето. Този закон е бил необходим, ако юдейците е трябвало да бъдат организирани като една постоянна пробиваща и разрушителна сила в другите държави. Самите юдейски учени и еврейската енциклопедия са съгласни, че това е задачата и целта на този единствен по рода си в света закон.
В историята съществуват много противоречия. Така например се твърди, че египетското робство, изтребването на всички првородени в Египет, излизането на евреите от Египет, обещаната земя, както и съществуването на Мойсей, са само митове. Приказката за тези неща е била измислена, но урокът за отмъщение на езичниците е бил внушен и внедрен в човешкото съзнание и дълбокият ефект продължава и в наше време. Очевидно е било измислено, за да отклони юдейците от предишните им религиозни традиции, които са налагали един много опростен закон за морално поведение и добри съседски отношения. Вмъквайки в новия закон въображаеми, недействителни и алегорични случки и епизоди и представяйки ги като историческа истина, тези традиции са се превърнали в изключителен ,,закон" за установяване на омраза и отмъщение.
До 458г. пр. н.е. много племена са изчезвали и са се появявали на ханаанската земя. Така например племето, наречено ,,бен-израел", се разделя и смесва с други племена. На Запад, изолирано и обкръжено от местни ханаанци, се оформя едно малко и незначително племе, наречено юдеи. Това с племето от което произхождат расовата идея и думите ,,юдаизъм", ,,еврейско" и ,,евреин". Това е едно племе, което никога не е живяло в добри отношения със съседите си, а произходът му е много мистериозен. Това е едно племе, което по-скоро би трябвало да бъде отхвърлено, отколкото да бъде предпочетено и ,,избрано". Левитските писания го включват между другите племена на Израел и го удостояват с наградата на Яхова - ,,избран народ". Това твърдение изглежда е фалшиво, тъй като самата Еврейска енциклопедия безпристрастно твърди, че племето юдеи не е било израелско племе. Оттук става ясно, че то само е било избрано от левитите като ,,избран народ" с единствена цел да наследи една обещана земя и владение над всички нации. Те са били предназначени за разрушение. Всичко това с много мистериозно, както и повечето от писанията в левитските свещени мниги.
Племето на Юда е имало своето значение за наследствените свещеници - левити, които са твърдели, че властта им е дадена от Яхова на Синайските възвишения, както и че те са единствените истински бащи на юдаизма. Те са проповядвали между племената, че войната на един е война на всички и война на Яхова. Идеята им е била теократична власт, една държава, в която Бог е върховен Господар и религията е закон. Според д-р Кейщайн ,,юдеи" е равностойно на ,,левити".
През 721г. пр. н.е. Израел е бил атакуван и победен от Асирия и израилтяните откарани в плен. Юдеите били пощадени и оставени да съществуват като незначителен васал, първо на Асирия, а след това на Египет, като винаги са били крепостта на левитската секта. В миналото Израел винаги е бил разделен от юдеите, защото никога взаимно не са си вярвали. Израилтяните не са били евреи. Юдеите също не са били израилтяни. Според Талмуда ,,десетте племена нямат място в бъдещия свят". Така че вратите на небето за децата на Израел са запретени от управляващата секта на юдеите, затова загдето те отказвали да се изключат от човечеството на Земята. Според Херцел и някои други равини израилтяните нямали никаква връзка с юдаизма. Голяма мистерия е защо ционистите нарекоха новата държава, създадена през 1948г., Израел. Трябва да са имали много сериозни съображения, за да използват името на хора, които не са евреи и нямат нищо общо с идеята, която доведе юдаизма. Ционистката държава бу установена със съгласието и помощта на великите западни
държави. Сбъдна се едни ,,библейско предсказание" за сметка на унищожението на много невинни хора.
Ако ционистката държава от 1948г. може да има някакви претенции за някакво име от древността, това може да бъде само името ,,Юдея".

             

Да, комунизмът не е руски продукт. Първият нееврейски милиардер в света Хенри Форд е бил прецизен в заключението си, че:

„Еврейската революция в Русия беше осъществена от Ню Йорк. Настоящето правителство на Русия беше превозено почти в комплект от долната част на нюйоркския Ийст Сайд. Нюйоркското гето отдавна беше пренаселено от жители на долен East Side…

На практика горната част на нюйоркския East Side е обширен дял от едно еврейско гето. Процъфтяващият West Side и населеният от средната класа район на града северно от Central Park практически са еврейски.

С изключение на един голям универсален магазин[66] и на няколко по-малки, всички огромни универсални магазини в Ню Йорк са еврейски. Мъжката и дамската конфекция, обществените перални, кожухарството, магазинерството като цяло, са монополизирани от евреи. Юридическата професия е преобладаващо еврейска. Установено е, че 25 000 от общо 27 000 нови вестникарски будки, които контролират разпространението на четива в Ню Йорк, са в ръцете на евреи. Само в нюйоркския квартал Ийст Сайд има 360 синагоги.

Руският болшевизъм произлезе от Ийст Сайд в Ню Йорк, където беше откърмен и насърчаван – в религиозен, морален и финансов план – от еврейските лидери. Леон Троцки (Бронщейн) беше от Ийст Сайд. Неизвестно е, дали бе част от нюйоркската еврейска общност. Обаче силите, поощрили онова, което той възнамеряваше да стори, бяха съсредоточени в Kehillah.

А Кехилът, и свързаният с нея Американски еврейски комитет, бяха заинтересувани от работата, която той се готвеше да свърши. Преди всичко – свалянето на установеното правителство, един от съюзниците на Съединените щати в неотдавнашната война. За постигане на целите си руският болшевизъм беше подпомогнат от еврейското злато в Съединените щати. А сега, когато е сигурно, че той е далеч по-многоброен и по-силен в САЩ, отколкото в Русия, този факт не предизвиква ни най-малко безпокойство.

Отричането е безполезно, защото истината е толкова очевидна и тъй дълго се рекламираше. Онова, което поразява изследователя на еврейския проблем в Съединените щати, е глупостта, позволила на еврейския болшевизъм да се развява насам-натам толкова открито през последните няколко години. Единствено възможното адекватно обяснение е, че евреите никога не бяха и сънували възможността американският народ да се събуди достатъчно, за да им се противопостави. Настоящото мащабно демонстриране на еврейските тактики в Съединените щати без съмнение изненада еврейските лидери. А това не може да бъде разбрано другояче, освен, че те са придобили толкова грамадна територия от съзнанието на американците, за да допуснат евентуална съпротива.

Остава да видим, дали еврейските лидери ще бъдат способни да контролират онзи Франкенщайн,[68] който тяхната погрешна политика сътвори. Следвайки буквално програмата за Русия, която еврейските водачи одобриха и приеха, организираното нюйоркско еврейство излага на показ такова увлечение, ревност и прямота, които понастоящем еврейските вождове биха искали да обуздаят, ако съдим по оплакванията на някои от еврейските болшевики.“

Който мисли, че поставям знак за равенство между САЩ и Русия, греши. На теория САЩ са либерална демокрация с капиталистическа икономика. Внушава го и пропагандата. Истината е печална. От Първата световна война насам, през сухия режим, Голямата депресия, Рузвелтовият нов ред и ядрената епоха те са образцова диктатура на малък свръхбогат елит, предвождан от талмудската мафия.

http://diagnosa.net/


             


Специалният отряд за убийства на Моссад се нарича Кидон. Представлява не голямо военно подразделение, комплектувано с отлично обучени професионални убийци, действащи по целия свят. Те са в състояние да изпълнят операция за предизвикване на двустранни и многостранни междудържавни скандали и противоречия, какъвто е инцидентът със Сергей Скрипал. Израелски агенти на високи политически постове като Борис Джонсън, пък изпълняват задачи за информационно обслужване на акциите.

Някоя „световна“ медия да е възроптала срещу това нерегламентирано „правосъдие“? Даже след убийството на агента на Моссад, но и на поне още две разузнавания – MI6 и КГБ, британският еврейски магнат Робърт Максуел, шумът беше минимален и продължи три дни. Всеки любопитен беше наясно, че той е свързан с комунистическите режими в СССР, Източна Европа и Израел. Завлече натрупаните пенсионни осигуровки на поне половин милион британци. И какво от това? Политиците наредиха случаят да бъде потулен и медиите млъкнаха.

Откъде още през 1990 година роденият в Чехословакия с името Ян Лудвик Химан Бинямин Хох беше узнал, че предстои въвеждането на единна европейска валута? Уводната статия в първия брой на неговия седмичник “European”, излязъл на 11 май 1990 г. носеше заглавието „Едни пари в Европа“. (Вижте илюстрациите.)

Връзките на капитан Боб, както наричаха Максуел, въобще не бяха случайни. Те се простираха по цялото земно кълбо. Мрежата му обхващаше британската кралица, американския президент и съветския генерален секретар. В Политбюро на ЦК на КПСС го наричали „наш первый секретарь Лондонского обкома“. Беше близък с Тодор Живков, но още повече с Андрей Луканов и Огнян Дойнов. В Израел го посрещаха държавните ръководители. После те го ликвидираха.

        


              
Ребека Рот обвинява Израел за проникване в американското общество но забравя руските служби които са над Моссад в ерархията. Израел/Моссад и КГБ/ФСБ са просто инструменти на Централния Банков Картел. Банкерите подбуждат "терор" като претекст за налагане на полицейска държава. Те трябва да защитават монопола на кредит (валута), за да се гарантират 17000000000000$ "държавен дълг". САЩ е дойна крава на Израел и Русия, а службите й за сигурност след убийството на Кенеди са инфилтрирани с руски и израелски агенти. Всички научни открития направени в САЩ са източвани и прилагани или не, в Русия и Израел - водородни бомби, Хаарп, психотронно оръжие. В Китай където е централния офис на звяра Ротшилд, също, от интерет до 3Д принтери - източвани технологии от САЩ и не само. Патентите на всички открития се предоставят на Ротшилд, чрез измама, натиск или убийства и напредъка на цивилизацията се замразява или се използва за лични цели на левитския орионски елит.

              


„Сидни Готлиб, син на еврейски имигранти от Унгария… В младежките си години Сидни Готлиб се увличал по комунизма, въпреки че никога не станал член на партията. Когато кандидатствал за работа в ЦРУ, казал на комисията за своите убеждения. Нямало никакво значение. Бил период в историята на ЦРУ, когато трудно се намирали правилните хора. Амбициозните предпочитали по-възнаграждаващи кариери в академичния свят и в бизнеса, както по отношение на заплащането, така и на обществения престиж… Привлекателни за доктор Готлиб били патриотичният порив и тайнствеността, в която щяла да бъде обвита работата му. Чувствал, че винаги ще знае повече от другите навън. Оказало се точно така. Управлението му дало възможност да работи в рамките на собствената си етика, в която целите оправдавали средствата.“

Комунизмът винаги е привличал духовно бедните, неудовлетворените, комплексарите. Давал им е възможност да се усещат по-висши от другите.Комунизмът е фарисейство, юдаизъм. Поставяне на лични и тясно групови интереси над общите. Като чрез пропагандата прокламира тъкмо обратното. Върши всичко уж все в името на общественото.

Малко ли са материално бедните, които никога не са били обладани от комунистически идеи за равенство и братство? Повечето са такива. Тези хора вярвали, че могат да надделеят над бедността и да постигнат по-добър бит. Без да мразят и насилват, с труда си. Мнозина се уповавали и на Божията воля.

Комунизмът никога не е действал в рамките на законността. Конспирацията е негово кредо. Затова – повтарям – чуя ли „тайно“, „секретно“, бивам нащрек.

Никой да не твърди, че мерзавците от тайните служби са служили на държавата. Те обслужваха малка алчна фашизирана, егоистична клика –номенклатурата на комунистическата партия, която беше и държавата. Тези негодници бяха стожерите на ужасен режим, който смазваше всяко различно мислене и усещане, да не говорим за опит за промяна или противопоставяне. Те са престъпници. Също – всички униформени.

И не само те, а и членовете на БКП и БЗНС – повече от един милион и сто хиляди духовни мизерници, които бяха базата, носещите колони на режима, неговата опора. В замяна биваха дарявани с привилегии. Някои – дребни на пръв поглед, но всъщност доста съществени. Например при кандидатстване за работа комунистът ползваше предимство. Малко ли е?

           
Рекс Тилърсън: Вероятно Русия стои зад отравянето на Сергей СкрипалПрезидентът Доналд Тръмп уволни държавния секретар Рекс Тилърсън

Няма коментари:

Публикуване на коментар