понеделник, 12 март 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 2

Функции на слоевете на атмосферата на интервентската система

В научната общност все по-малко остава предишната самозабравена увереност в непоклатимата твърдост на предполагаемата "природна основа" на естественото саморазвитие на природата и естественото протичане на процеса на хармонично усъвършенстване на цивилизацията (включително хората) и много повече.
Най-после науката е помислила върху проблематичните въпроси - кой или какво, над кого или над какво осъществява някакво мистериозно Управление, което е недостижимо за нашето съзнание? И има ли факт за присъствието му? Има ли някакво управление над съзнанието на хората и ако е така, как става това във физическия план при протичането на самия процес като такъв? По какъв систематичен начин се достига хармонията на РАЗВИТИЕТО на цялото разнообразие около нас в материалните и нематериалните състояния на енергиите? Вероятно, вместо утвърдените безсмислици относно необходимостта от съществуването на естествени "хранителни вериги" в цялата биологична среда, има по-сериозни основания за съществуването на такова огромно разнообразие от същности от биологични видове? Възможна ли е някаква корекция на това състояние от страна на КОМПЛЕКСНИЯ КОНТРОЛ? Ако е така, то кое място е определено за настоящата корекция на състоянието на хората за в бъдеще? Какво ще се случи с тях и какво е приемливо или необходимо за тях сега, за да съхранят живота си и да претендират за място на тази планета, и то не на равнището на сегашното потребителско плодовито "животновъдство" само за свое добро? Това са някои от ключовите въпроси, поставени от онези, които тръгнаха по пътя на ЗНАНИЕТО и поне започнаха да "разбират" нещо, събуждайки се от съня на невежеството, в който бяхме потънали.
Как стана така, че през дългия период на съществуване на живота на Земята с участието на хората, разбирането за същността на възникващите физически процеси на предполагаемото "саморазвитие" е оградено с плътна завеса от дълбочинното му опознаване от хората? Кой и защо ги изолира от тези знания?
Това е много добре написано от Н. Левашов, който обстойно разследва този процес и той изглежда така: колкото по-надълбоко се "опознава" светът, толкова повече възникват въпроси за физическата същност на процеса на неговото съществуване. Повечето от предишните основни константи и догми от научно и религиозно позициониране са разпръснати в прахта, а "новите" не винаги са представени разумно и интелигентно. Любознателните умове често се увличат към езотеричното разбиране за света, демонизма, космополитизма и т.н., което създава още по-голяма недостъпност до ИСТИНАТА, водеща това нестабилно познание до състояние на пълно неразбиране на самата истина.
Пътят за нас е само един - намирането на истината за "създадения свят", което ще ни позволи да разсеем закостенелите знания поне за хората като за някакви интелигентни същества (единствени от цялото разнообразие от същности в биологичния свят), ще подтикне към развитие общото ниво на старото стагнационно състояние на познанието за света около нас. Възможно ли е това на сегашното ниво на мозъчната октава, състоянието на мозъчните функции и съответния механизъм на осъзнаване на хората? И ако това е възможно - какво могат да направят хората за това?
В рамките на проблемите за формиране на индивидуалното и обществено съзнание на хората, природата на сегашното му състояние във връзка с продължаващите системни ПРОЦЕСИ на кардинални промени, нека разгледаме изграждането на земната атмосферна решетка. А по-точно, ние умишлено се ограничаваме да разглеждаме само някои от основните функции на управлението, гарантиращи съществуването на живота на хората.

Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев

Няма коментари:

Публикуване на коментар