неделя, 25 март 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 3



Обител на боговете

През миналия век руски математици проведоха интересно проучване. В един мощен (по това време) компютър учените заложили данни за всички закони на природните науки и задават един въпрос: "Как работи всичко това?" Компютърът отговори: "За да работи това, имате нужда от външен управляващ". Всъщност, съществуването на Бог беше потвърдено. (Вече разбираме какво означава Бог). А къде "живее"? Къде е неговата "обител"? Може би отговорът дойде през 1994 г., когато космическият телескоп Хъбъл направи снимки на уникален обект.




На снимките интересът на учените е бил привлечен от малко неясно петно, което не може да се обясни със смущения или оптични ефекти. Бяха направени допълнителни снимки с максимална разделителна способност. Това, което видяха учените от НАСА, веднага бе засекретено от правителството. Но тази информация стана достъпна.
Какво видяха специалистите на снимката? Професорът от Университета във Флорида Кен Уилсън видя град, съвсем истински град. Светещата структура, приличаща на "летящия остров" на Суифт, изглеждаше като нереален град на бъдещето. Обектът, който се появи на снимката, се нарича "Град на боговете" или "Обител на Бога".
Този град се простира в космоса повече от няколко милиарда километра, а в сравнение с него, Земята е просто прашинка. Какво е намерено във Вселената? Има много предположения по този въпрос, но всички могат да бъдат сведени до две възможности




1 - Неизвестна суперцивилизация създава гигантски град, който се забелязва на такова огромно разстояние, въпреки че преди това обектите с такива размери никога не са били намерени.
2 - Това е мястото, където Творецът наистина живее.
Учените продължават да изучават този участък от Вселената, но цялата нова информация все още е класифицирана. Тя е класифицирана само с една цел - те (някои от "силните на този свят" - eбрите, черните или паяците - както ви се харесва) да стигнат до Прозрение: Първо - "това" е създадено извън тяхната воля и разбиране. Второ - "това" унищожи голяма част от създаденото в рамките на тяхната система за управление, а не само. И трето - Бялото Братство съществува и неговите "представители" контролират промените, които се случват и попълват редиците си.
След убийството на Н. Левашов, за което писах през 2012 г., 8 "хора", участващи в убийството му, 6 в Европа и 2 в Япония, бяха унищожени (изцяло). Лозунгът на това действие е "За Христос, Александър, Николай и Севастопол ..."
Ето как това беше "покрито" в медиите. "В японската Осака на 21 август 2012 г., непосредствено след мълния и началото на тежка гръмотевична буря, някои жители се шокираха от необичаен феномен - светлинни стълбове". Един от авторите пише, че само искал да снима светкавицата, а се оказа, че е снимка на такъв стълб, който се появи веднага след мълнията. По някаква причина той нарече това явление "Удар от Лапута" (Лапута - "Летящият град" в облаците). По-нататък надявам се, че всичко е ясно.




Приблизително същото се случи и с хората, които се готвеха да "свалят" самолета над полуострова Синай. По-късно за това ще се каже - от тях практически нищо "не остана", както каза А. Хатибов - "разпръснати в пясъка", а след това много "могъщи хора от този свят" сериозно се замислиха за това.

Основата на проблема

Излагайки тази информация и разбирайки цялата специфичност на засегнатите теми, на първо място я насочвам към хора, чиито цели не са ограничени в рамките на този свят, а отиват в областта, да го наречем метафизика. Наистина искам тази информация да се превърне в основната, която може и трябва да тласка нагоре, ако, разбира се, има желание. Нарочно "опростявам" информацията от Н. Левашов, А. Хатибов и Изследователския институт на НИИ, правейки я (според мен) по-достъпна за читателя. Невъзможно е обаче да се въведе такава основна информация за мнозинството чрез логика. Дори и най-опростеният текст още на следващия ден или след няколко дни мнозина ще забравят и ще се върнат в подсъзнателното си положение - не защото ще намерят логично несъответствие, а защото информацията ще противоречи на съществуващите подсъзнателни настройки. Безсъзнателното е по-силно от съзнателното. Но наистина искам да се надявам, че съзнателното ще стане по-силно, ако самият човек го поиска. Ето защо аз постоянно ще повтарям това, което вече съм написал, но в по-широка форма. НИКОГА нямам съмнения, че хората, които сега участват в програмите "СветЛ", ще имат дълбоко вникване в същността на това, което е написано. Но за сега тези хора все още са недостатъчни и ако другите до известна степен се заинтересуват - това ще бъде пробив.
Но нека да продължим изложението. Най-сложната истинска Конструкция на цялата СЛОЕВА структура на атмосферата преди интервенцията съдържаше такъв комплекс от енергийни мрежи, при който във всеки слой е приложен комплексен набор ("рецепта") от група честоти на енергия от 12 до 224 октави, а дори с отделни елементи до 512 октави (само от ди-структурата). Тази слоева енергийна конструкция на решетката на атмосферата ОСИГУРЯВА формиране и запазване в зададената програмна хармония на цялото специфично необходимо разнообразие от прогресивно развиващо се хармонично битие на енергиите в нематериално и материално състояние. В същото време, постепенно и стриктно по отношение на зададения такт на събитийното време и на рамката на общия хронопроцес възниква процесът на усъвършенстване на битието на енергиите като цяло и хармонично към тях - протича Развитието на Разума на планетата Земя и Разумът на човека.
Разумът сам по себе си не е нещо неясно и безформено, т.е. неконструктивно, неконтролирано и несистемно съществуване на енергиите. Разумът също е комплекс от функционално диференцирано битие от всички възможни граници, подходящи за контролиране на октавите и състоянията на енергиите над енергиите на другите октави и техните състояния, прилагани към всеки конкретен етап в развитието на цивилизацията. Шаблонно-машинният, т.е. някакъв механичен "програмно-компютърен" или ограничен систематично-математически подход към методологичните форми на осъзнаване и опитите да се прецени Разума в този случай е неприемлив. Той (т.е. Разумът) в своето развитие придобива такова ПОЕТАПНО усъвършенстване на тези програмни функции и способности на Управление на всички процеси на развитие на Цивилизацията като цяло, които му са вменени още при моделирането на планетата Земя. Той има свойствата на контрол и самоконтрол, функционалните възможности на управление, състоянията на различните форми на контакт, включително с индивиди (четете хора), обекти и комплекси на Управление и Поддръжка, предаване, приемане, декодиране и съхранение на информация. Той притежава и неотменните условия на напълно различно ниво на дефиниция на "Живот" като форма на съществуване и състоянието на комплекс от целия "набор от енергии" като програмна истинска същност, изпълнявайки ролята на водеща ориентация и контрол над "правилното" развитие на цивилизацията като цяло. Това изобщо не е стихиен, а е конкретен предметен и предварително ориентиран ЦЕЛЕВИ процес за развитие на методи и форми на управление, които с всеки етап се подобряват. И НАЙ-ВАЖНОТО - Разумът е материален, тъй като част от конструкцията на Разума за нашата планета е представена от "материята на магнитната енергия" в рамките на определени граници на октавите на енергиите! Освен това, тази материя има способността да се движи, и в същото време няма никакви пречки в своето движение, скоростта на такова движение е много по-голяма от тази, която разбираме и сравняваме със скоростта на светлината (фотоните). Разбирането на това ми даде възможност да започна "експерименти" с "въздействие" върху конкретни обекти, включително хора - най-напред чрез комплексите, включително комплекса "Svetl-Flora", а после и директно с мозъка на определен човек с цел подобряване на здравето. За мен това беше голяма победа.

Как низшето може да опознае висшето? Въпрос, на който, изглежда, никога не може да се отговори. Не е съвсем така, тъй като низшето може да узнае всичко само под попечителска информационна подкрепа, управление и контрол от по-висшето състояние. Това трябва да се отнася и до програмите СветЛ. Трябва да отговорите и на въпроса, на който преди не можеше да се отговори: как мозъкът може да опознае сам себе си? Той може да опознава себе си, но само ако части от конструктивните му функции (по-малки или по-големи - няма значение) са изменени на по-високо ниво на ОКТАВАТА. Това не е състояние на озарение или предшественик на състоянието на някакво научно откритие, то е много по-съвършено състояние на много порядки, като предшественик на промяната в нивото на октавата на мозъка като цяло. Това все още предстои да бъде предадено на хора, които напряко се интегрират в бъдещето. Искате ли да проверите? Задайте си мислено въпроса - "КОЙ съм аз?" Веднага всички емоции ще изчезнат, защото мозъкът ще попадне в "ступор". Той не е в състояние при сегашното ниво на октави да отговори на въпроса за себе си - кой е той? Но Разумът трябва да бъде "включен", което ще позволи "да получи" директна информация от системата за управление, което от своя страна влияе на повишаването на мозъчните октави. Така че всичко, както виждате, е взаимосвързано.
Достатъчно е да зададем въпросите с необикновено за науката звучене - какъв вид разум могат да ни дадат интервентите, как и с каква конструктивна и функционална ориентация са го развили, какъв разум са вменили на хората и с какви последващи цели на програмата? За какво са им нужни хора изобщо и именно с това състояние на разума, което беше представено и вменено? Ще се опитам да отговоря на тези въпроси, но преди всичко ще е нужна информация за конструктивното интервенционно изграждане на атмосферата, което в това отношение играе важна роля в техния "създаден свят", който по същество осигурява условията на живот и обитаване на Земята, приемливи за "интервенционистите".
Тази част от "Сътворения Свят" в религиозни и научни догми често бива определяна като някакви апофатични небеса, които наистина притежават огромен набор не само от определена смес от газове, за които се предполага, че са необходими за живота и за чудесата в тях, но и истински величествени тайни, неизвестни досега.
Достатъчно е да се изброят такива неизвестни досега умозрителни прояви и ефекти на физическите процеси в небесата, които не играят водеща роля в самото предназначение на небесата, като гръмотевици и светкавици, северни сияния, произхода на системни и несистемни въздушни течения, дъги, валежи, звучен и плашещ тътен, който сега се появява в определени райони на планетата и други.


Нека се върнем към разглеждане на подреждането на истинската конструкция по отношение на непълния набор от всички по-рано установени функции по слоевете на атмосферата. Факт е, че този въпрос се явява много тясна специализация в процесите на управление на живота на Земята като цяло, което значително засяга същността на трансформациите в близко бъдеще. Следователно НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ публикуван в условията на остатъчната агресия, като комплексно взаимосвързано състояние на ЧАСТИТЕ на вменените функции на мозъка на индивиди с определен генотип на мозъка, автомоторно формиращи предишното ниво на съзнание сред някои от хората на сегашното време, носещи в себе си вменените пороци и насилие.
Това, което се предлага на читателите за конструкцията на атмосферата, е само някаква ПОВЪРХНОСТНА съставна част на общото познание за НЕРЪКОТВОРНИЯ "Създаден свят", ограничена от обхвата на дадените обяснения.

Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев

Няма коментари:

Публикуване на коментар