понеделник, 19 март 2018 г.

Теорията на относителността на Айнщайн ви прави по-малки

                  


Относителността е най-известна с това, че ни предоставя нова перспектива към времето. Колкото по-бързо се движите, толкова по-бавно тече времето. Съществуват обаче и други ефекти от нея. Така например колкото по-бързо се движите, толкова повече се свивате, пише io9.

Най-известното следствие от работата на Айнщайн по относителността е идеята, че времето се забавя, докато скоростта на един обект се увеличава. Същевременно обаче съществува и едно не чак толкова популярно схващане – изглежда, че времето се забавя само за човека, който наблюдава движението.

Така например ако двама близнаци синхронизират своите часовници, преди единия да се качи на влак, те ще показват едно и също време, докато мотрисата не потегли. Близнакът на влака – нека го наречем Иван – няма да види как времето, което часовникът му показва, се забавя. От негова гледна точка всичко ще наред. Този на гарата обаче – Петър – ще погледне часовника, ще го сравни с този на Иван и ще разбере, че този на брат му се забавя.

Кой е прав? И двамата. Изследователи правят експерименти, които показват, че нестабилните частици се разлагат по-бавно, ако са ускорени до високи скорости. Времето буквално се забавя за тях. Как обаче времето се забавя и за частиците, и за Иван, без въобще да го забелязват?

Когато настройвате времето, всичко около него се настройва спрямо него. Това важи и за фактора дължина. Едно от следствията на относителността е известно като „контракция на дължината“. Как знаем това ли? Просто защото то ни помага да разрешим проблеми, като този с Иван.

Близнаците са на едно мнение само за скоростта, с която се отдалечават един от друг. Това би трябвало да ни улесни в задачата ни да разберем кой греши относно времето. Нека приемем, че влакът изминава по един метър за секунда. Ако и двамата близнаци измерват едновременно изминатото разстояние, те ще знаят кой е прав. Но и това не им помага. Близнакът на станцията отчита след 10 секунди и установява, че влакът се е отдалечил на 10 метра. Часовникът на Иван обаче показва, че мотрисата се е движила само 9 секунди и е изминала 9 метра. Относителността изкривява и времето, и пространството.

Същото се случва и с въпросните разлагащи се частици. Ако изчислите с колко се забавя тяхната скорост, може да определите кога точно ще достигат до многократно забавяното разлагане. Същевременно обаче ако ги наблюдавате как се разлагат отстрани, ще ги видите как се движат дълго време с висока скорост, преди въобще да се разложат. Това ще удължи живота им. Ако пътувате заедно с тях и следите часовника си, ще установите, че се разлагат с нормални темпове. Ще се разложат точно там, където трябва. Финалната линия обаче няма да изглежда далече. Тя е близо. Ще видите как частиците изживяват един нормален и непроточен живот и достигат до финала за кратко. Забавянето на времето върви ръка за ръка с контракцията/свиването на дължината.

        

ПРОТОКОЛ №2
ЮДЕИТЕ ФАЛШИФИЦИРАТ НАУКАТА И ЗАБЛУЖДАВАТ ВСИЧКИ НАРОДИ.
Нека за гоите да играе най-главна роля онова, което ние сме им внушили да считат за повеление на науката, на “теорията”. За тази цел, чрез нашата преса ние постоянно възбуждаме сляпо доверие към тези научни повеления. Интелигентните гои ще се кичат със знания и без да проверяват логичността им, ще привеждат в действие всички получени от науката сведения, които нашите агенти така комбинират, че да възпитат умовете им в нужната за нас насока.

       

Айнщайн заменя понятия като плътност не етера с "изкривяване на времепространството". Етерен вятър съществува и е доказан от различни български учени като Стефан Маринов във Виена и Иван Манев в САЩ. Вибрациите на етера провеждат светлината и звука.

Титаничната работа и усилия на Юнг, Лаплас, Пуасон, Хамилтън, Гаус, Грин, Коши, Фарадей, Максуел, Келвин и много други велики физици и математици в областа на хидродинамиката на етера, след канонизацията на СТО, на практика е забравена. Поразително, но преписвачите на учебници са стигнали до там, че днес даже законите на Нютон и уравненията на Максуел, в тяхното авторско изписване са неизвестни на абсолютното мнозинство от днешни физици. Била е изменена не само формата на изписване, но и физическото им съдържание.

Според нас, далеч по-важно е не кому, а защо е било нужно всичко това, та заслугите на Айнщайн са оценени по-високо от тези на Исус Христос?

Ако ползваме изразните средства типични за хазарския начин на представяне на нещата, то можем да заключим например, че полезноста от релативисткия възглед във физиката на Айнщайн за реалния живот, едва ли е по-голяма от ползата, която са допринесли изсраните от бай Иван от Долно Камарци лайна за три години - те поне са ставали за наторяване на почвата.

Но нещата съвсем не стигат само до тук - става въпрос за гигантска перфидна манипулация, в която, ореола на светец в науката, е създаден от ционистката пропаганда, около личноста на Айнщайн и неговите релативистки теории е послужила и служи за изтласкването на световната физика и наука в задънена улица и капсулирането на научния прогреса поне за период от 100 години.

И така ето ги и отговорите на въпроса чий и кому!

Справедливо е да ни бъди позволено да си помислим, че става въпрос за нещо съвсем различно и далеч по-важно.

Справедливо е да предположим, че този ненужен ни като светец на науката, според дейноста си, по-скоро войн на познанието, е послужил за да ни отклони от нещо важно - например, приемането на научните възгледи за етера, като същност на това от което сме направени ние самите, както и заобикалящия ни свят, от един неизчерпаем, мощен източник на енергия, от която сме направени ние самите, както и заобикалящия ни свят.

Ако добавим към това и факта, че източниците на финансиране на науката и познанието фактически са в ръцете на тези които създадоха мита за гениалния Айнщайн, картината става малко или много завършена:

нас просто ни държат настрани от знанията, ... от истината, ... която маже да ни направи свободни!

Да се чуди човек, един ден как да убеди своите внуци, че портрета на рошавия дядка, не е портрет на Гения, а само портрет на това което се вижда в действителност. Че в този случай, зад лудоста нямя и помен от гениалност и зад гениалноста само лудост. Пропаганда и въздух под налягане!

Ето и още едно мнение :

Теорията на Айнщайн не е трябвало да се опровергава. Нея е трябвало или да се приеме или да се отхвърли. Човечеството не е издържало този тест за умност. Научният свят приел теорията на Айнщайн и получил една глупава наука за глупави хора.
                   Теорията на относителността послужи за тапа, затваряща пътя към нови открития


Установяването на тотален контрол на илюминатите над науката

Анализирайки съвременната политическа и икономическа ситуация, стигаме до се извода, че е необходима незабавна отмяна на забраната върху разработките на безгоривни енергийни технологии. Нещо повече, необходимо е развитието им да стане приоритетна задача в националните и международни програми. В противен случай светът е заплашен от прерастването на икономическата криза в глобален военен конфликт за ново преразпределение на света, а Русия ще бъде разчленена на суровинни региони, управлявани от Световното правителство. След въвеждането на глобален фашистки режим (новият световен ред), трагичната участ на човечеството ще е предрешена.

За безгоривни енергийни технологии е прието да се считат нетрадиционните технологии за получаване на електрическа, механическа или топлинна енергии, не използващи въглеводородно или ядрено гориво, а също и такива природни източници на енергия като слънцето, вятъра, водния поток или геотермалните източници (1-3).

За начало на ерата на безгоривната енергетика обикновено се счита 1892г., когато Никола Тесла изобретява резонансния трансформатор и на изхода му получава енергия, многократно надвишаваща входната. През 1898г. Тесла, използвайки само една турбина на Ниагарската ВЕЦ с мощност 5000 к.с., с помощта на резонансния трансформатор и безжично предаване на енергията, обезпечил с електричество цял щат. Резултатът на Тесла и твърденията му за ефирен източник на енергия били отразени в пресата. Главният финансист на програмата за електрификация на САЩ Дж.П.Морган, виждайки заплахата за своя монопол върху производството на електроенергия, успял да постигне разрушаване на полигона на Тесла. Не след дълго се състояло съвещание на правителството на САЩ по въпроса за електрификацията. Участвали са банкерите Дж.П.Морган (реалният управляващ САЩ), Б.Барух (бъдещ управляващ, съветникът на шестима президенти), Дж.Рокфелер (нефтения крал) и П.Вартбург (бъдещия глава на Федералния резерв). Банкерите взели решение за недопускане на технологиите на Тесла. Започнало изземване на патентита на Тесла от библиотеките, а неговото име практически изчезнало от печата.

Братовчедът на П.Вартбург, известният физик Е.Вартбург, член на редакцията на „Анали по физика”, осъществил операцията по премахването на понятието „ефир” от физиката. Истинският автор на математическия апарат на СТО, както изяснили от архивите немските физици, бил математикът Ф.Линдеман (4) – стар приятел на Е.Вартбург и М.Планк. Линдеман се бил ориентирал към трудовете на Поанкаре. Съдейки по всичко, Айнщайн е бил получил за задача да преработи статиите на Линдеман (изглежда, че Айнщайн е попаднал в центъра на тази операция на банкерите в сила на обстоятелството, че майка му е била възпитателка на децата на банкера Опенхаймер (5) ). Работата на Айнщайн „За електродинамиката на движещите се среди” е била публикувана в „Анали по физика”, а веднага след това пълният ѝ текст бил предаден по трансатлантическия телеграф до редакцията на „Ню-Йорк Таймс” (6) (стойността на такава телеграма била цяло състояние). По-нататъшното развитие на физиката е широко известно. Опитите за критикуване на теорията на отноителността, за връщането на понятието „ефир” във физиката или даже за създаване на научна конкуренция на Айнщайн, били пресичани твърдо (странна е смъртта на Друде, Минковски, Ритц, Смолуховски, Поанкаре, Шварцшилд, Абрахам, Нордстрем, Фридман). Положителните резултати от опитите на Милер и Майкелсон за измерване на скоростта на ефирния вятър били обявени за недействителни, а впоследствие и иззети от литературата. Опитите за възпроизвеждане на технологиите на Тесла били наказвани още по-решително – жертвите са десетки, ако не и стотици. Даже в Русия първите успешни опити по възпроизвеждане на опитите на Тесла завършили със смъртта на изобретателите и конфискация на установките и записките им (Филипов в Петербург и Пилчиков в Одеса). В резултат на усилията на банкерите, пазарът на електроенергията останал под техен контрол, пазарът на нефта радикално се разраснал, и като следствие от това се засилило могъществото им. През 1913г. чрез криминални прийоми те завладели Федералния резерв. Това им дало възможност за финансиране на двете страни в инициираната от тях Първа световна война, финансиране на преврата в Русия (Вартбург, Шифф), за финансиране на Хитлер (Вартбург, Ротшилд, Морган, Рокфелер, Буш, Гариман и др.), за разгръщане на Втората световна война с цел установяване на нов световен ред. След очевидния провал на операцията „Хитлер”, те финансират втори фронт, студената война, множество регионални конфликти, разрушаването на соцлагера и СССР, организират събитието 9/11. Само във войните през XX век общият брой на жертвите от тяхната дейност е около 200 милиона. Но съществуват и друг вид жертви. След нефта вторият по значимост източник на доходи са наркотиците(7). Те прокарват и престъпни по своята същност програми за планиране на семейството, сексуално образование, развращаване на децата с помощта на СМИ, ваксинации, алкохолизиране, внедряване на генно-модифицирани култури, разпръскване на отровни вещества над градовете, организиране на епидемии, разработка на увреждащи лекарства и хранителни добавки, финансиране на чудовищни секретни военни проекти. Броят на смъртните случаи след заразяване със създадения от тях СПИН е повече от 25 милиона. На дневен ред е въвеждането на нов световен ред. Целевият срок е 2015г. (вижте филма на британските документалисти „Кольцо власти”). Новият световен ред предвижда съкращаване на населението до 500 милиона (вижте и филма на А.Джонс „Эндшпиль. Проект глобального порабощения”). Концепцията за „златния милиард” след събитието 9/11 стана неактуална. Планът за действие на елита вече е примерно такъв: изкуствено задълбочаване на икономическата криза, нагнетяване на паника около мнимата заплаха 2012г., разпалване на крупномащабна война (възможно е прилагане на термоядрено, бактериологично и геофизично оръжие) и предаване на властта на едно Световно правителство с установяване на тотален контрол над остатъците от населението с помощта на микрочипове.

Невъзможно е да се обясни дейността на световните господари от позицията на коя да е от главните световни религии, т.нар. общочовешки ценности или даже елементарния здрав смисъл. Работата е в това, че родствените управляващи фамилии (илюминатите, или Комитет 300 (7)) се считат за потомци на свръхрасата на боговете и се покланят на египетския Амон – владетеля на ада, който очевидно въобще не е Бог, а неговата противоположност (вижте филма „Кольцо власти”). Затова тези хора съзнателно разрушават всички религиозни и нравствени ценности и водят света към унищожение. Расизмът на Хитлер е основан на представите на илюминатите, самият той е представител на тяхната главна фамилия. Въпреки разпространеното мнение, мнозинството от илюминатите не са евреи. Тяхната религия е толкова далече от традиционния иудаизъм, колкото и от християнството. В ритуалната магия те използват опита на херметичната кабала, сексуалните оргии, човешките жертвоприношения и пиенето на кръв (8) – за това писаха принцеса Даяна и английските журналисти. Този факт вече отдавна е достояние на обществеността, и не трябва да се премълчава, защото именно сатанизмът на илюминатите определя посоката на движение на съвременния свят. Само отявлените сатанисти-човеконенавистници са способни да организират кървавите месомелачки на световните войни, да хвърлят атомни бомби върху мирните японски градове, да устроят акта 9/11 и да планират ваксинирането на милиарди хора срещу мнима болест. И само хора със сатанистки мироглед са способни да унищожават безопасни и екологично чисти технологии, създадени за благо на човечеството. Политическата школа на много президенти и сенатори на САЩ е секретното сатанистко общество „Череп и кости”. Названието на това общество намеква за правото на неговите членове да минават и през човешки живот за достижението на поставената цел. Генетиката на илюминатите се предава изключително по бащина линия. Всички президенти на САЩ са илюминати (8). Генетично най-чистият илюминат Обама е син на кенийски жрец, прям потомък на нубийските жреци на Амон. Преди 20 години беше заявено, че последният президент на САЩ ще бъде четиридесет и четвъртият, което показва драматизма на ситуация днес.

Установяването на тотален контрол на илюминатите над науката е станало в началото на XIX век. Тогава сред обществото започва разпространяването на лъжливи поръчкови богоборчески теории: малтусианство, марксизъм, ницшестианство, дарвинизъм, фабианство, фройдизъм и др. Поръчител на всички тези теории било тайното окултно правителство на илюминатите, а изпълнители са ставали масоните с висока степен на посвещение. Теорията на относителността е една от тези теории. Отричайки ефира, теорията на относителността отрича и божественото начало в устройството на света. Самият Айнщайн не е бил явен богоборец, и , съдейки по статиите му от 20-те години за ефира, не е вярвал особено в своите теоретически построения. Но главната цел на създателите на теорията на относителността и култа към Айнщайн била политико-икономическа. Теорията на относителността затворила пътя на човечеството към безгоривната енергетика, неговата енергийна свобода, и позволила на илюминатите да прокарат в живота плана си за завладяване на световна власт. В този смисъл теорията на отноителността е струвала на човечеството две световни войни и множество регионални конфликти. Поразява мащабът на фалшификациите на изследванията на теорията на относителността. Фалшифицирани са всички макроскопични опити за проверка на СТО. На практика часовниците в летателните апарати вървят по същия начин както и на Земята (въпреки спецификациите, системите GPS и ГЛОНАС не отчитат релативистки поправки), релативисткият ефект на Доплер в системите за космически връзки и радиолокация не работи, а факторът на ефирния вятър вече няколко години се отчита в системите за наземна СВЧ и лазерна връзки. Опитите за проверка на ОТО имат естествено класическо обяснение (9). В опитите с елементарни частици (правени доста преди създаването на СТО) не винаги са приложими съотношенията на СТО (10). Разгласяването на истината за теорията на относителността е дълг на всички честни и мислещи учени. По-нататъшното поддържане на статуса на теорията на относителността застрашава съществуването на цивилизацията ни.

Както убедително ни показва Дж. Колеман (7), един от главните врагове на илюминатите са алтернативните енергийни технологии. Първо, тези технологии лишават илюминатите от главния им източник на реални доходи – нефта. Второ, тези технологии правят страните, регионите и отделните граждани енергийно независими, а това означава – свободни. Трето, тези технологии сриват плана за установяване на нов световен ред, тъй като главните аргументи за неговото прокарване – недостигът на природни ресурси и екологичната криза – стават несъстоятелни. Разпада се и митът за пренаселеността на земното кълбо, защото алтернативните безгоривни технологии ще позволят на хората да живеят комфортно при всякакви климатични условия и да произвеждат достатъчно количество екологически чисти хранителни продукти. А както е известно, с повишаването на стандарта на живота, числеността на населението се стабилизира.

Някои руски политици считат, че безгоривните технологии са вредни за Русия. За нефтените олигарси, безусловно, такива технологии са нежелателни. Но за Русия развитието на безгоривните енергийни технологии е абсолютно необходимото условие за нейното оцеляване като единна държава. В действителност себестойността на добиването на нефт в Русия е многократно по-голяма от добиването на нефт, да кажем, в Саудитска Арабия. Доставката на нефта до потребителя също е многократно по-скъпа. Цената на бензина в Русия е около два пъти по-висока от цената на бензина в САЩ. Енергоснабдяването на отдалечените райони в Русия по традиционен начин е скъпо и проблематично. Големите градове в Русия се задъхват от вредните емисии на автомобилните двигатели. Замърсяването на атмосферата с присадките към горивото освен всичко друго води и до раждане на болни деца. Реалните лихви за кредитите са над 20% годишно. Селското стопанство е съкратено в пъти и не може да се възроди в частност и заради високата цена на горивата. Промишлеността е неконкурентоспособна заради високата цена на електричеството. В такива условия развитието на икономиката на Русия е невъзможно. По-нататъшното запазване на забраната на безгоривните енергийни технологии в Русия неизбежно ще доведе до нейния икономически колапс и разчленение в съответствие с плановете на илюминатите. Ще се образуват няколко марионетъчни ресурсодобивни държави, които впоследствие ще бъдат присъединени към глобалния съюз. За хората, които са запознати със съдържанието на Апокалипсиса и книгите на библейските пророци, бъдещите трагични събития за човешката цивилизация са очевидни. Работата е там, че православна Русия (а преди нея Велика Тартария) винаги е била възпиращ фактор за силите на Сатаната (враждебни на човечеството инфернални същности, чиято реалност е засвидетелствана в безброй случаи и под чиято власт се намират сатанистите). Затова главният религиозен враг на илюминатите е православието (11) (финансистът на октомврийския преврат в Русия Я.Щифф поставил като първа задача пред Троцки да унищожи православието и той се разпоредил Свердлов да извърши ритуалното убийство на царското семейство). Унищожаването на този фактор означава смърт на човешката цивилизация. Новият световен ред означава край на историята на човечеството. Трябва да се отбележи, че илюминатите маниакално изпълняват плана на библейските пророци. Всички ключови събития през последния век (октомврийският преврат в Русия, жертвоприношенията във вид на две световни войни, създаването на Израил, диверсията в Чернобилската АЕЦ (вж. сайта на Э.Ходос), разрушаването на СССР, разрушаването на кулите-близнаци на СТЦ в Ню Йорк) са се случвали в съответствие с книгите на библейските пророци (преди всичко на Даниил (12)). Когато Л.Толстой научил, че западните политици съгласуват действията си с книгите на пророците и кабалистичните изчисления, той написал: „Аз съм сериозно убеден, че светът се управлява от абсолютно луди. Нормалните или се въздържат, или не могат да участват.” (от дневника му, 12.05.1900г.).

Съвременното ниво на развитие на безгоривните технологии е такова, че още в близките години (при наличие на политическа воля от страна на главите на развитите държави) енергетиката, транспортът, промишлеността и селското стопанство могат да бъдат приведени към използване на екологично чисти енергийни източници. Понастоящем съществуват няколко десетки принципно различни безгоривни енергийни технологии. От тях ще отделя три, които според мен са най-перспективни.

1. Генератори на електроенергия на основата на трансформатора на Тесла. Пример за такъв двигател е широкоизвестният на потребителите на Интернет генератор на Капанадзе. Принципът на действието му е основан на вихровия ефект в ефира и е описан в брошурата на Ацюковски. Капанадзе не получи поддръжка от президента Саакашвили и отиде в Турция, където създаде генератори на 100 и 200кВт. Не по-малко известни са устройствата на С.Марк, които са подобни на генераторите на Капанадзе, но използват тороидален трансформатор. С.Марк беше заплашван със саморазправа, сега неговото местонахождение е неизвестно.

2. Генератори на електроенергия използващи магнити или заряди, движещи се в силно нееднородно магнитно поле. Примери за такива генератори: «Тестатика», «Лютек», «Перендев» и ред други устройства. Принципът им на действие е основан на възникването допълнителни сили към амперовите при движението в силно нееднородно магнитно поле. Съществуването на такива сили следва от оригиналните уравнения на Максуел с пълни производни по времето (14), а също и от съвременните обобщении теории на електромагнетизма (15). В началото на XX век тези уравнения са били премахнати не само от учебниците, но и от книгите по история на науката. Извличането на допълнителна енергия от вакуума (ефира) също става за сметка на вихровия ефект. Генераторите „Перендев” са се произвеждали масово в Германия, но тяхната работа строго се е контролирала от производителите чрез вградени модули GSM и GPS. На генераторите им била нужно начално развъртане на ротора с помощта на старов мотор. Рекламата на такива генератори в СМИ е забранена, а в Интернет се провежда кампания по дискредитация на фирмите-производители.

3. Двигатели, използващи така наречения газ на Браун (в. Използва се ефекта на резонансно разлагане на молекулите на водата във високочестотно електрическо поле. Значителна част от енергията, необходима за разлагането на молекулите, се взема от енергията на турбулентното движение на ефира, предавано на вихровата гъба – матрица от вихрови тръби, отговорни за «нулевите колебания на вакуума» (16). Внедряването на такива двигатели се е препятствало чрез цяла серия убийства на изобретатели. В Русия са популярни работите на Ю.Краснов, където разлагането на молекулите става с помощта на кавитацията.От гледна точка на термодинамиката безгоривните генератори на енергия са монотемпературни преобразуватели на енергията на хаотичното движение на частиците в работа, т.е. това са «вечни двигатели от втори род». Действието на такива устройства излиза от рамките на приетите постулати в термодинамиката и статистическата физика, или реалните системи от взаимодействащи си частици не са ергодични (вижте например работите на групата сътрудници от ИОФАН начело със С.И. Яковленко (17)). Ограничеността на статистическите методи във физиката е показана в книга (18).

Опасни ли са безгоривните технологии? Развиващите се технологии на базата на магнитните двигатели „Перендев”, генераторите „Лютек”, устройствата на Марк, Капанадзе и другите подобни агрегати не са по-опасни от обичайните електродвигатели. Във всеки случай вредата от мобилната телефония е несравнимо по-голяма и вече е доказана от статистиката.

За съжаление илюминатите са успели да внедрят в съзнанието на някои учени мита, че развитието на безгоривните технологии е опасно за човечеството. В действителност тези технологии носят опасност само за властта на илюминатите. Няма никакъв смисъл да се стремим към тераватовите мощности на Тесла. Самият тесла е правил такива опити от отчаяние. А и трябва да имаме гения на Тесла и огромни финансови възможности за да повторим неговите опити. А гении като Тесла се раждат през интервал от няколко века.

Независимо че Тесла е работил с колосални мощности, не са забелязани видими изменения на здравето му, както и на здравето на неговите помощници. Тесла е доживял до 86 години и е умрял след като го е блъснал автомобил.

Опасността се състои в друго. Укриването на технологиите и на важните научни резултати в условията на съвременната система на властта неизбежно водят до това, че преминават в ръцете на спецслужби, секретни подразделения на Пентагона и НАСА, които по никакъв начин не се контролират от обществото. С отчитане на факта, че тези организации традиционно се възглавяват от представители на илюминатите, слуги на Амон, опасността е очевидна.

Голяма опасност носи отричането на ефира като световна среда и носител на полетата. В резултат се съхранява неразбирането на процесите в микросвета. Достатъчно е да кажем, че съвременната физика на елементарните частици в повечето случаи не може да предскаже масата на нито една частица. На физиците им е забранено да знаят за многократното превишаване на енергоотделянето при взривяването на атомните и водородните бомби. Например, през 1961г. светът е бил на границата на унищожението, защото енергоотделянето при взрив на 50 Мт бомба над Нова Земя е надвишило разчетното на близо 5 порядъка. Причината за такива гигантски енергоотделяния е преобразуването на енергията на ефира в ултрарелативистката плазма в енергия на твърдото лъчение (10).

Илюминатите са създали организации за анализ на последствията от термоядрена война. Но в публикациите на тези организации няма никакво споменаване за превишаването на разчетните енергоотделяния. Тоест, илюминатите, планиращи термоядрена война, нямат правилна представа за нейните последствия.

В Русия повечето направления на безгоривната енергетика са унищожени с помощта на РАН и нейната комисия за борба с лъженауката. Какво заставя РАН да се бори с безгоривните технологии? Академиците – хора на системата и на нея служат. Своето положение и материално благополучие те дължат на тази система. Някои академици принадлежат към така нареченото атомно лоби и придвижват безумни проекти за строителство на голямо количество нови енергоблокове АЕЦ. Освен това РАН е тясно свързана с международни научни организации и фондове. Механизмите, посредством които високопоставени учени в разни страни се направляват към диверсионна работа срещу новите технологии, са описани в знаменитата книга на Колеман (7). В публикациите на тези борци против лъженауката няма никаква сериозна научна критика. Публикациите са насочени изключително към дискредитиране на учените-новатори и изобретатели. Обвиняват ги ту в афери, ту в шарлатанство, ту в мошеничество, ту в психически заболявания, ту в харчене на някакви митични огромни държавни средства, изразявани още в съветски рубли. Но досега нито една такава злоупотреба не е била документно доказана и не е било възбудено нито едно наказателно дело. Напротив, основните обвинения на Комисията се опровергават с документи (19). Тук не говорим за „борбата” на Комисията с разни лечители, ясновидци и други деятели, нямащи никакво отношение към науката. Тази „борба” е просто параван, зад който се скрива главната цел на Комисията – да не допусне развитието на нови переспективни технологии в Русия. Спонсори на нетрадиционната енергетика у нас обикновено са частни лица. Академията на науките, използвайки административния ресурс, се бори и с тези спонсори. Към грозната кампания за борба с безгоривните енергийни технологии се включиха и някои представители на РАЕН, и се борят със своите колеги.

Според Колеман, съгласуваното унищожение на учените, провеждащи нежелателни за Комитета изследвания, се координира от спецслужбите – ЦРУ и МИ-6. Тяхната агентура, с помощта на научните, обществените и масонските организации, умело насочва високопоставени учени в различни страни към диверсионна дейност против определени от Комитета научни и технически направления. С определянето на тези направления, в частност, се занимава Римският клуб – подчинена организация на Комитета. Като опитни психолози, служителите от спецслужбите дават на учените система за поставяне на етикети, оскърбления и всякакви унижения на еретиците. Именно по такъв сценарий е станало унищожаването на изследванията в областта на студения ядрен синтез в САЩ (20). Характерно е, че организаторът на Комисията В.Гинзбург в началото на 90-те години е бил член на две масонски ложи (21), а после станал голям приятел на окултната черномагическа секта Хабад, непосредствено свързана с върхушката на илюминатите и действаща съвместно с ЦРУ. Членът на Комисията П.Капица – масон от висока степен – влиза в Римския клуб (още в началото на 90-те планиращ съкращение на населението на Русия до 50 млн., после апетитите на световното задкулисие нарастнаха) и пропагандира кабала. Другите членове на Комисията сътрудничат на Руското хуманитарно общество – богоборческа организация на т.нар. „бяло масонство” (11).

Разбира се, академиците знаят, че не са прави. Но те и техните помагачи в министерствата и ведомствата, в отрасловата и университетската наука, в самостоятелните академии, би трябвало да знаят много по-страшната истина. Със своите действия те унищожават бъдещето на Русия и приближават човечеството към глобалната катастрофа. Поради своето безбожие тези хора не са в състояние да разберат, че изпълняват волята на дяволските сили, стремящи се да поробят, а после и да унищожат човечеството.

В края на XIX век, в зората на технократичната ера, на човечеството е бил изпратен Пророк. Той му е показал пътя на естественото развитие в хармония с природата, без войни за ресурси и без унищожаване на народи и страни. Но вече били създадени транснационалните ресурсни и енергийни компании. Врагът на човешкия род, с помощта на Висшия масонски съвет, съставил план за построяване на нов световен ред чрез организиране на три световни войни. Продажната и безбожна наука отхвърлила и оклеветила Пророка. А врагът на човечеството сега завършва работата си по завладяването на душите на хората и унищожаването на тяхната поредна цивилизация.

Между другото, безгоривните технологии започнаха тихомълком да се внедряват в Швейцария, Авсрия и Германия, като решението за развитието на такива технологии беше взето на ниво Председател на Евросъюза. Това показва, че в световния елит е станал разкол. Значи, съществува някаква надежда за сриване на съществуващата програма за установяване на нов световен ред. Както се знае отдавна, Комитетът е съоръжил с безгоривни генератори подземните градове-убежища (най-големият от тях се базира в ЦЕРН под Женева), а след изнасянето на радиоактивните отпадъци на Запада на територията на Русия (за тази програма в Думата лобира членът на Комисията Ж.Алферов) сценарият за разгръщане на крупномащабна ядрена война с цел депопулация и поробване на остатъците от населението стана още по-вероятен. От друга страна, масовото внедряване на безгоривни двигатели може да обезсили идеята за депопулация в очите на значителна част от елита и да провали плана за Апокалипсиса. Засега в СМИ за развитието на безгоривните технологии не се говори (основните информационни агенции принадлежат на илюминатите). Има и сериозен натиск върху фирмите, които произвеждат устройства за безгоривна енергетика. Но има и изтичане на информация, и все повече учени, инженери и политици научават за възможността за алтернативно развитие на цивилизацията. Въпросът е само в това дали ще стигне времето за промяна на общественото съзнание, така че планът за построяването на нов световен ред окончателно да се провали.

Много аналитици и икономисти оценяват състоянието на съвременната цивилизация като критично. Илюминатите планират разразяване на трета световна война като изход от глобалната криза и установяване властта на Антихриста – господар на новия световен ред (реален кандидат е принц Уилям, за него вече е отлята короната). С отчитане на разрушаването на ядрените обекти и хранилищата за радиоактивни отпадъци, това може да доведе до пълно унищожение на човешката цивилизация. Библейските пророци са определили човечеството да продължи да съществува още само 3,5 години след възцаряването на Антихриста, което ще се опитат да реализират в живота илюминатите, намиращи се под властта на инферналния свят. Но съществува и друг начин за преодоляване на кризата – чрез програма за преход на човечеството към нови принципи на организация на финансите, икономиката и производството с използване на безгоривната енергетика и студения ядрен синтез (и уран-ториевите технологии могат да се окажат напълно конкурентоспособни). В резултат войните за ресурси ще загубят всякакъв икономически и геополитически смисъл, а човечеството ще получи шанс за по-нататъшно развитие в хармония с природата. Такива програми трябва да бъдат предложени в най-близко време. В Русия именно те (а не нанотехнологичните и информационни проекти, целящи предимно построяване на електронен концлагер) трябва да станат основа за модернизацията. Безгоривната енергетика ще стимулира производството и селското стопанство, а студеният ядрен синтез ще захрани производството на нови материали. Това е последен шанс за Русия и за човечеството. Доколкото олигарсите и академичната върхушка не са заинтересовани от такива програми, инициативата трябва да се поеме от обществените организации (в това число и научни), поставяйки политиците пред избор: или унищожение на Русия и цялата цивилизация, или преход към тези нови принципи.Л И Т Е Р А Т У Р АОпарин Е.Г. Физические основы безтопливной энергетики. ЛКИ, 2007.
Андреев Е.И. Природная энергетика. СПб, 2008.
Николаев Г.В. Тайны электромагнетизма и свободная энергия. Томск, 2002.
Рош П. Теория относительности принадлежит Ф.Линдеману
Пайс А. Научная жизнь и деятельност А.Эйнштейна. М., Наука, 1989.
Кульбицкий А. Три цвета времени. М., Молодая гвардия, 1970.
Колеман Дж. Комитет 300. М.,Витязь, 2007.
Айк Д. Бесконечная любовь – единственная истина, все остальное – илюзия. М., София, 2008г.
Салль С.А. Классическая трактовка эффектов ОТО и рамки применимост теорий Бьёрна и Гилберта-Эйнштейна //Проблемы исследования Вселенной. Вып.31. с.226. СПб,2006.
Салль С.А. Динамика больших скоростей Хевисайда и квантовая теория Томсона как основа для построения классической теории элементарных частиц //Проблемы исследования Вселеннной. Вып.33. с.469. СПб, 2008.
Краткая история тайной секты сатанистов-люцефериан от Каина до Антихриста. РПЦ, СПб, 2003.
Ньютон И. Замечания на книгу Пророка Даниила и апокалипсис Св.Иоанна. М., 2008.
Ацюковский В.А. Трансформатор Тесла: энергия из эфира. 2004.
Салль С.А. Оригинальные уравнения Максвелла и их применение для решения задач биофизики и геофизики. Тр.Конф. 2007 «Наука, информация. Сознание», 59.
Клюшин Я.Г. Некоторые фундаментальные проблемы электро- и гравидинамики. СПб, 2007.
Шипицин Л.А. Гидромеханическая интерпретация электродинамики и квантовой механики. М., МПИ, 1990.
Майоров С.А., Ткачев А.Н., Яковленко С.И. УФН, 64, 3, 297. 1994.
Смирнов А.П., Прохорцев И.В. Принцип порядка. СПб, 2002.
Жигалов В. Уничтожение торсионных исследований в России. www.second-physics.ru , 2009.
Маллове Ю. Меморандум по холодному ядерному синтезу.
Молодая гвардия, 10, 1993.


Автор: Салль Сергей Альбертович – кандидат на физико-математическите науки, доцент, научeн секретар на Санкт-Петербургската секция на Рускотоо Физическо Общество.

©Салль С.А. 2010

Е-mail: sasull@yandex.ru


               

ЗАКОНИТЕ НА НЮТОН И АЙНЩАЙН ЗА ГРАВИТАЦИЯ СА ГРЕШНИ

Законът на Нютон е изведен за земни условия и е невалиден за космоса и други небесни тела. Законът на Алнщайн е частен случай на Нютоновия закон, защото Айнщай приема ограничаващата хипотеза, че гравитацията се разпространява със скоростта на светлината. Обяснението на процеса на гравитация изисква повече усилия и изследвания. Също и извеждане на нова зависимост не може да се побере в статия с ограничен обем. Това е направено в книгата “Теория на всемирната гравитация”
Целта на тази статия е да се докаже невалидността на тези два закона. Ще разгледам две гравитационни зависимости, пресметнати по закона на Нютон – връзката на Земята със Слънцето и Луната.


Силата на привличане между Слънце и Земя се определя по Нютоновия закон:
FСЛЗ = gMСЛ MЗ / R2 = 6,67.10-11*2.1030*6.1024 / (150.109)2=3,6.1022 N
Където FСЛЗ е силата на привличане Слънце – Земя, g е т.н. гравитационна константа, MСЛ е масата на Слънцето, MЗ е масата на Земята и R е разстоянието на Земята до Слънцето. Ако разделим силата, с която Слънцето привлича Земята на масата на Земята, ще получим силата, с която Слънцето привлича 1 килограм земна маса:
FСЛЗ / MЗ = 3,6.1022 / 6.1024 = 6.10-3 N/kg
Разстоянието Слънце – Луна се променя, но съществува точка А от лунната орбита, в която разстоянието Слънце – Земя е равно на разстоянието Земя – Луна. В тази точка силата, с която Слънцето привлича 1 kg от лунната маса е равна на силата с която Слънцето привлича 1 кг от земната маса и тя трябва да бъде равна на 6.10-3 N/kg. Тогава силата, с която Слънцето привлича Луната в т. А трябва да бъде равна на силата на привличане на 1 килограм, умножена по масата на Луната или:
FСЛЛ = 6.10-3 * 7,35.1022 = 4,41.1020 N
Силата, с която Земята привлича Луната се определя от подобна зависимост, каквато разгледах по-горе:
FЗЛ = gMЛ MЗ / RЗЛ2 = 6,67.10-11*7,35.1022*6.1024 / (384.106)2 = 2.1020 N
Където FЗЛ е силата на привличане Земя – Луна, MЛ е маса на Луната, MЗ е маса на Земята и RЗЛ е разстоянието Земя – Луна.
Веднага се забелязва, че в точка А силата, с която Слънцето трябва да привлича Луната е повече от два пъти по-голяма от силата, с която Земята трябва да привлича Луната. В точка В Луната е по-близо до Слънцето и разликата в двете сили трябва да е още по-голяма. Следователно, според законите на Нютон – Айнщайн Луната трябва да напусне орбитата на Земята в точка В завинаги. Но това не се е случило досега и няма изгледи да се случи.
Изводът е, че законите на Нютон – Айнщайн са погрешни и НЯМАТ НИКАКВА ВРЪЗКА С РЕАЛНОСТТА !
Нека някой професионален учен физик да се опита да даде обяснение на този парадокс, ако има смелостта и претенцията да разбира от гравитация. Съмнявам, че ще се намери научно обяснение, но все пак всеки има своя шанс да се опита.

10.09.2010 г.
гр. Шумен инж. Пенчо Бойчев

ПП Бях приготвил схема за положението на Слънце, Земя и Луна, но не виждам как може да се приложи. Но тя е съвсем елементарна и не е толкова необходима. Просто разстоянието Слънце-Луна е равно на разстоянието Слънце-Земя.
penchoan.blog.bg/drugi/2010/06/30/zakonite-na-niuton-sa-pogreshni.570149


Теорията на Нютон за гравитацията трудно завоюва признание. В нея не вярвали
Хюйгенс и Лайбниц. Йохан Бернули положил големи усилия, за да обясни елиптич-
ността на орбитите без да използва закона за гравитацията. Във Франция на Нютон се
противопоставят последователите на Декарт, които имали противоположни възгледи по
повечето въпроси. Така например в разглежданията на Нютон било съществено, че Зе-
мята е сплескана, а измерванията на френски геодезисти (които се оказват погрешни)
показвали, че тя е издължена. По този повод през 1727 г. Волтер се шегува: “В Париж
смятат, че Земята е издължена към полюсите като яйце, а за Лондон тя е сплескана като
тиква.”. В едно отношение позицията на противниците на Нютон била силна. Точният
анализ на наблюденията показвал, че законите на Кеплер се изпълняват само приблизи-
телно, а с течение на времето малките отклонения от тях може да се натрупат и рязко
да нарушат устойчивостта на Слънчевата система. Нютон не вижда възможност да се
справи с тези “векови” смущения: “... едва забележими неравенства, дължащи се веро-
ятно на взаимодействията между планетите, които ще се натрупват в течение на много
дълго време, докато накрая се окаже, че системата се нуждае от намесата на ръката на
Твореца за привеждането й в порядък.” В отговор на това Лайбниц отбелязва: “Нютон и
неговите привърженици имат извънредно забавна представа за божественото творение.
От тяхна гледна точка Бог трябва от време навреме да навива своя световен часовник.
... Бог е създал толкова несъвършена машина, че трябва понякога да я почиства от мръ-
сотията и даже да я поправя, както часовникарят поправя своето изделие.” Математи-
ческите трудности се състояли в това, че при извода на законите на Кеплер от закона на
Нютон се разглежда задачата за две тела (Слънце и планета). Желанието да се отчете
влиянието на поне още един обект води до задачата за три тела, чието решение в общия
случай и до ден днешен е невъзможно.


Г-н Ли Хонгджъ, основател на медитативната практика Фалун Гонг, казва в "Преподаване на Фа в Канада, Фа Конференция 2001": "Какво доведе до феномена гравитация, който хората описват? Това се случва, защото всеки живот и всяка материя, включително въздухът и водата на Земята и в рамките на Трите сфери, всичко, съществуващо в Трите сфери е съставено от частици на различните нива на Трите сфери, и различните частици на различните нива имат връзка помежду си. Тази връзка може, при наличието на теглителна сила, да се разширява или да се движи в рамките на Трите сфери. Или когато се издърпа, тя може да се разшири като ластик, и когато се пусне, тя ще се върне обратно. Или с други думи, частиците имат основна, стабилна форма на съществуване. Затова всеки обект на Земята ще се върне обратно към Земята, ако го изместите от там." "За мен, гравитацията не съществува", казва проф. Верлинде. Това не означава, че той няма да падне на земята, но проф. Верлинде, заедно с някои други физици, смята, че науката е гледала на гравитацията по грешен начин и че има нещо по-основно, на което се дължи гравитацията, така както фондовите пазари се дължат на колективните действия на индивидуални инвеститори, или както еластичността се дължи на механиката на атомите.

Основата на тази теория може да се свърже с безпорядъка във физическите системи. Неговият аргумент би могъл да се нарече нещо като "лош ден за косата", приложен в теорията за гравитацията. Според нея, косата се накъдря различно при топлина или влажност, защото косъмът има повече от един начин да се огъне, отколкото да е прав, а природата обича избора. Така че отнема сила, за да се изправи косъма и да се отнеме избора на природата. Забравете изкривените пространства или призрачното привличане, описани от уравненията на Исак Нютон. Проф. Верлинде постулира, че силата, която наричаме гравитация, е просто страничен продукт на склонността на природата да максимизира безпорядъка.

Според теорията на проф. Верлинде, гравитацията по същество е една ентропична сила. Един обект, движещ се около други малки обекти, ще промени безпорядъка около тези обекти и така ще бъде усетена гравитацията. Въз основа на тази идея в Теорията за холографията, той може да обясни Втория закон на Нютон за механиката. В допълнение на това, неговата теория за физиката на инертната маса е и едно ново разбиране.Няма коментари:

Публикуване на коментар