неделя, 11 март 2018 г.

Радиестезия/Слънце и ЛунаПри лунна светлина, в неин лунен лъч не може да открием никакви ВВ а само ХВ, обратно на това което, което намираме в слънчевия лъч.

С помоща на 92-та свидетеля на простите тела, в луния лъч намираме само:11,12,14,20,22,30,50.

Тези числа представляват семейство 7 и никое от тези числа не излъчва, в този ред, ВВ. На ХВ махалото бие по цялата линия на тези числа, а на ВВ не дава нищо.

На лунна светлина, радия поставен вертикално, губи своите вертикални вълни, цветовете поставени над него дават само ХВ, но не и ВВ си вълни и вечно зелените лисга не дават вертикалните вълни на тежките води.


Светлинния кръг около Луната , нещо като небесна дъга, притежава само ХВ, но не се образува небесна дъга както със Слънцето.

Явлението между космическия лъч на Слънцето, който причинява дезинтеграция на Земята и луния лъч, който спира дезинтегразията става в момента на смяна на ХФ.

От това явно проличава че дезинтеграцията на Земята съществува само през деня, между двете промени на ХФ и спира с ноща. Топлината на Слънце се дължи на дезинтиграция на Земята, тъй като става по студено като се изкачваме в атмосферата към Слънцето. От друга страна на лунна светлина Земята не дезинтегрира, става по студено.

Парче скала след залез дават само ХВ, но на слънце лесно се детектират ВВ на дезинтеграцията. На лунна светлина всяка ВВ изчезва.

В малко пръст оставена на слънце,след известно време откриваме съдържание на олово. Откъде идва оловото и вълните на други метали, намирани в слънчевите и лунни лъчи. 


В луния лъч се срещат телата 11 ,12, ... 50 от табл. на Менделеев, плюс елементите на дезинтеграция.В слънчевия лъч се срещат останалите 84 елемента, плюс тези на дезинтеграцията.     

Цинкът поставен на лунна светлина се импрегнира с другите останали лунни тела и знакът е (-), оловото на слънце се импрегнира с останалите 83 слънчеви елемента и е (+).Между този цинк и това олово констатираме закон за подобните, махалото бие м/у двете тела. Ако ги поставим едно в/у друго следва моментна дезинтеграция и в този момент м/у тях вече няма закон за подобните. 

Цинкът на слънце,или оловото на лунна светлина не се импрегнират с нищо.

Лунните тела са именно тези които нямат ЕМ ВВ и техните ХВ не се намират на повече от 20см. над самите тела.

Докато всички слънчеви тела имат ВВ.  

   
В първия стадий на дезинтеграция,92-та елемента са още в кристалографско състояние,след това бог РА/радиоактивноста/ ги отделя с началото на дезинтеграцията, която се стреми да им даде вертикален подход.

Те веднага се отделят от масата и изпращат вълните си до 20см.максимум височина и не могат да отидат по далече. 

84-те елемента които излъчват вертикални вълни,отиват по- високо. Виждаме ги на хиляди метри, но накрая те изпитват съдбата на цялостната дизентиграция и се групират в електрически и светлинни вълни във вертикални планове С-Ю и И-З. 

Останалите 8 тела са много по бавни в дезинтегрирането си. Лунните продукти: натрий,магнезий, силиций,калций,титан,цинк, криптон,калий са полезни за живота но и някои слънчеви елементи също са полезни.
     

Защо земния магнетизъм и магнитната стрелка имат ХВ в 20-те см. височина?      

Това е така, защото съществува нещо като защитна зона от 20 см. в която се осъществява преходът от твърда материя,която малко по малко губи атомите си и стигайки над 20см.,вече няма атоми,а само ВВ и вълните на хелия, аргона, въглерода, водорода, лъчите алфа, бета, гама, електричество Д и светлина.  
Всички хоризонтални планове дават същото явление. Над земята на слънце махалото дава своите 4 движения на ХВ/стрелки/, както в/у магнитната стрелка, а след това,над 20см.височина- своите вертикални вълни С-Ю и И-З.

Върху маса поставете радия легнал, планът става РА на ХВ, във височина 20см. Над 20см /на земя,компас или бюро/, на вертикални стрелки,ще откриете ВВ на дезинтеграция.

Следователно земята бидейки почти плоска,действува като бюрото ви в дезинтеграция.

Зоната 20см.намирана над компаса,е общо явление за всички хоризонтални планове.


АВСТРАЛИЯ ЛИ Е ЛУНАТА ПАДНАЛА ВЪРХУ ЗЕМЯТА

Чрез четене в/у план,над картата на Австралия и островите около нея, поставяме радия изправен в/у картата и върху му лунен свидетел. С махало разграничаваме цялата повърхност, където махалото бележи закона за подобните със свидетеля. Навън от тази зона вече свидетеля слънце е който бележи подобната зона. 

Океания, Коралово море, Нова-Каледония, Соломоновите острови, Лорд Хау, Нова-Зеландия, Тасмания,изглежда напълно да са от лунен произход. Взимайки свидетел Калай, може да възпризведем същото трасе. Знае се че количествата калай с които се снабдява света излизат от тези области. При падането е изхвърлена земна материя, образуваща Зондските острови, Холандска Индия, Филипините и Нова-Гвинея, никой от тези острови не дава лунен характер.  Радиестезия-Еволюция на материята

Материята е кондензирана енергия ,вътрешно-атомна енергия на материята която прави възможна дематериализацията. Дезинтеграцията на материята (разлагането и на атоми) е превръщането на нейната стабилна форма на кондензирана енергия,в нестабилни нейни форми: светлина, електричество, топлина,Способноста на материята да се разпада ,изпускайки лъчи не се отнася само за РА(торий,радий и др.) телата,които само представляват в по-висока степен едно явление,която всяка материя притежава в по-малка степен. Всички тела подложени под ударите на светлините фотони,излъчват радиации. Вътре-атомната енергия се схваща като жироскоп,където атомите се задържат благодарение на извън мерна ротационна скорост.При забавяне се извършва изхвърляне на атоми със скорости м/у 100000 и 300000км/с. Акумулираната ядрена енергия е огромна но се трансформира на етер само чрез дезинтеграция,продължаваща векове. Каквато и да е първичната материя продуктите на Д са все едни и същи:йони,електрони,лъчи и др.Излъчванията,йони, електрони,лъчи Х,светлина ,електричество в действителност са само фази на трансформация на инфра атомната енергия,която тя може да разходва без нищо да заимства отвън. Силата и материята са две различни форми на вътрешната й енергия.Топлина,светлина, електричество и др.представляват нестабилни форми на една и съща енергия.Торосите на етера(раждащи се от електрони) се представляват от материални флуиди.С въртежа на молекулите си една течност може да придобие геометрична форма без при това да престава да бъде течност.Електрическият флуид представлява пружинен ефект.Законът на кристалографията управлява всички явления от полза на развитието на земята:топлина,светлина,звук, ЕМ,които съществуват в реманентно състояние в етера. Горенето на въглерода е кристалографска Д-ия.Форма на въглерода *С* (иксион) в етера е калоричен приемник и предавател. Вълна с дадена честота може да служи за носеща вълна на всички други с по малка честота обратното е невъзможно.Следствие на това вълната на светлината е вълна проводяща на атомите иксиони на въглерода,те са които създават сияйноста/блясъка/.По тази причина навсякаде има въглерод в разлагане.Идеята за вълна преносваща движение без транспорт на материя, не е приложима за светлината която пренася въглерод. Геометричната форма на минералите, растенията и на животните, им е дадена да детектират и приемат вълните на въглерода. Растенията са антени със заземяване и детектират въглерода чрез хлорофилната функция и вземат от вълните сияйноста/светлината/ идваща от слънцето,различните цветове които тя концентрира в листата и цетовете им. Растенията с най добре развита многолистна детекция са иглолистните които най-добрите кондензатори на *С*. Оцветяванията при животните са само резултат на детекция,поглъщаща светлина. Въглеродът поради своето реманентно състояние на кристалографна Д,е единственият,голям оживител на живот върху земната повърхност.Въглеродът е единственият от металите който преминава в газообразно състояние, без преди това да минава в течно. Следователно Слънцето е въодушевителят на живота на живота на земята,благодарение на въглерода които то праща.То ще изгасне и с него и холограмата живот.
                                       

Няма коментари:

Публикуване на коментар