петък, 9 март 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 16

Кръв, ДНК и белодробна памет

Когато заменяте част от мозъка, по правило кръвната група се променя. Защо? Това медицината не може да обясни. Не само кръвната група, но и седиментната структура. Може да се появят неизвестни по-рано съединения и частици (и техните размери). Ако е имало промяна в кръвната група, тогава има промени в структурата на някои органи. Като правило, това се отнася за външните обменни структури, т.е. белите дробове. Ако програмата предвижда промяна в съотношенията на потенциалите в атмосферните решетки и / или въвеждането на нова решетка, то първо трябва да бъдат подготвени за такива промени белите дробове. Дихателните упражнения са подчинени на мозъка и границата на дихателната способност не може да бъде по-голяма от тази, осигурена от мозъка (паметта на белите дробове). С намаляването на "коридора" човекът се задушава. Обикновено намаляването на коридора (а понякога и елиминирането му) се случва в съня, когато част от мозъка отсъства. Ако има несъответствие между "газовата" среда и паметта на белите дробове в мозъка, в продължение на 4 часа се дава сигнал и ако няма възможност да се коригира ситуацията, мозъкът се изтегля.
Самото наименование на ДНК (киселина) показва, че това е само средата за трансформиране на високи октави (спермата, както бе споменато по-горе, също нараства със загубата на октави в кисела среда). Но тази среда е добре организирана и с помощта на съвременни прибори е възможно частично да се открият някои от нейните характеристики. Събрани са 64 комбинации от аденин, цитозин, гуанин и тимин. ДНК е "конвейерна лента", използвана от мозъка за формиране на йонни структури и организиране на метаболитни процеси. ДНК е седиментна структура, а при смяната на мозъка тя не се променя. Просто на този "конвейер" ще бъдат събрани други детайли. Науката установи, че от 64-те кодона се формират 20 (известни) вида аминокиселини. Останалите 44 са неизвестни. Имайте предвид, че тези 20 аминокиселини са аналози на разпределението на цеховете на "конвейера". Ако "конвейерът" е "монтажния цех", тогава трябва да има "цех за щамповане", "бояджийски цех" и т.н. Предполага се, че неизвестните 44 аминокиселини са чужди "мафиотски" структури.
И така - какво се променя при Прераждане:

кръвната група;
паметта на белите дробове;
обменните процеси, включително координиране на движенията (може да се промени походката);
структурата на паметта, например, владеене на езици, умения за пеене и т.н .;
нови записи на информация, които не са присъщи от преди за индивида;

Ще добавя, че след превъплъщение, новият мозък също така променя "дрехата", т.е. човек може да стане много по-млад или обратно - едно 3-годишно дете може да се превърне в много стар човек.
И така, прераждането имаше свойството да върне Мозъка при раждането на нов живот или на ТЕКУЩО ПРОМЕНЯНЕ НА ПРОГРАМНАТА ЗАМЯНА НА МОЗЪКА. По принцип второто беше масово използвано, с всички произтичащи от това проблеми. Прераждането се правеше само от комплекса Kaйлас. На прераждане подлежали само представители на "златния милиард", и главно - на втората част (подмяна на мозъка). Ако в процеса на живот у представителите на "златния милиард" откривали несъответствие между мозъка и програмните изисквания, мозъкът бивал разрушен. През 2000 г. е завършена 500-годишната програма за формиране на "златния милиард". Контролът, "извършен" преди Пасха, показа значителни несъответствия между функциите на мозъка и изискванията на програмата. На това "сложи ръка" и Н. Левашов. В тази връзка - всички функции на прераждането бяха сведени до нормалното възстановяване на програмните изисквания. Всички представители на "златния милиард" от сега нататък са на общи основания, без превъплъщение. Системата обаче избирателно замества мозъка в отделни индивиди както по отношение на оттеглянето, така и по отношение на пълно заместване с налагане на определени изпълнителски задачи за днес и за в бъдеще.
Църквата, която е създадена на базата на информация за прераждането, днес е ПАРАЗИТЕН елемент. Аз по никакъв начин не искам да обиждам чувствата на вярващите. Това е техният избор и право. И всички приказки за "бъдещия живот" са предназначени само за тяхното щастливо съществуване. И без значение колко се старая (използвайки произведенията на Н. Левашов и А. Хатибов) достъпно и просто да представям знанията си, знам, че хората все още няма да могат да се разделят с обичайните клишета за една нощ. Особено, ако съзнанието е загубило еластичността си и е закостеняло, което е характерно за по-старата възраст - не е лесно да се разделим с митовете, които са дълбоко вкоренени в умовете ни. Но ако хората искат, могат да върнат на изкривеното си съзнание Човешките качества, а книгата ми е стъпка в решаването на този проблем.

Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев

Няма коментари:

Публикуване на коментар