сряда, 14 март 2018 г.

МИСЛИ ФОРМИ 133

                


"Колективно несъзнателното е безграничен простор, пълен с безпрецедентна несигурност, очевидно няма вътре и вън, няма по-горе и по-долу, няма тук и там, няма мое и няма твое, няма добро и няма лошо... ... където аз съм неделимото това и онова; където аз усещам другия в себе си и другия-от-себе си ме изпитва... Там аз съм съвсем един със света, толкова много част от него, че забравям прекалено лесно кой съм наистина. " 

-Carl G. Jung

                "Ние живеем в средата на невидими сили, чиито ефекти сами възприемаме. Ние се движим сред невидими форми, чиито действия много често не възприемаме изобщо, въпреки че можем да бъдем дълбоко засегнати от тях. " 

-Dion Fortune


" Ваше задължение е да се отнасяте към всички с любов като проявление на Господ." - Свами Шиванада
Събудете се и осъзнайте, че всичко това е съставено от мисли, само мисли. Вашата оценка на красотата е мисъл; вашето отвращение към обект, който е грозен, е мисъл. Твоето желание или отвращение не е нищо друго освен проницателна мисъл в ума. Осъзнайте, че това е само една мисъл и ще бъдете свободни. - Шри Шри Рави Шанкар -


Едно от най-странните предсказания на квантовата теория е, че системата не се променя, докато я наблюдавате е ​​потвърдено с експеримент в Университета Корнел (САЩ). Експериментите са проведени в лабораторията за свръхстудени материали (Ultracold Lab) от група, водена от професор Мукунд Венгелаторе (Mukund Vengalattore), който основава първата програма в университета за изучаване на свойствата на материали, охладени до 0,000000001ºK. Докторантите Йогеш Патил (Yogesh Patil) и Шриватсан Чакрам (Srivatsan чакрам) създали и охладили облак от около един милиард рубидиеви атоми вътре във вакуумна камера между пресичащи се лазерните лъчи. В това състояние атомите са в подредена решетка като твърд кристал. В същото време при ниски температури проявява ефекта на тунелиране, като атомите се преместват от едно място на друго в решетката. Изследователите показали, че могат да потискат квантовото тунелиране с чести наблюдения на атомите. Изследователи са показали, че квантово тунелиране на атоми може да бъде потиснато чрез наблюдаване на позицията на атомите. Този ефект се нарича квантов ефект на Зенон и по принцип се формулира като "времето на прехода от метастабилно квантово състояние на система с дискретен спектър зависи от честотата на измерване на нейното състояние". Квантовият ефект на Зенон, наречен на името на древногръцкия философ, за първи път е прогнозиран през 1954 г. от Алън Тюринг, а през 1978 г., американските физици Байдянат Мизра и Джордж Сударшан описали ефекта, наричайки го на името на древногръцкия философ Зенон от Елея. Името на ефекта идва от апорията на Зенон за полета на стрелата. Летящата стрела е неподвижна, тъй като във всеки момент от времето, тя заема определена позиция, т.е. е в състояние на покой, тъй като тя е в покой във всеки един момент, то тя е в покой във всички моменти от времето, т.е. няма момент, в който стрелата е в движение. Този странен феномен се наблюдава в квантовия свят. По принцип една квантова система може да бъде "замразена" чрез непрекъснато често повтарящи се наблюдения. Предишни експерименти са доказали съществуването на ефекта на Зенон при спинове на субатомни частици, а това е първата демонстрация на ефекта на атомно ниво.


                 


Квантово-механичното тунелиране се случва, когато една квантова система спонтанно се преминава от едно състояние в друго състояние с по-ниска енергия, при наличие на енергийна бариера, придружено с излъчване на излишъка от енергия. Основната концепция на енергийната бариера може да се покаже с помощта на следната аналогия. Представете си топка, която се търкаля в падина между два хълма. Дори при липса на триене, топката ще се търкаля само напред и назад в падината, но никога няма да премине от другата страна, защото няма достатъчно енергия, за да се изкачи на хълма, разделящ двете падини. Хълмът е енергийната бариера, която предотвратява преминаването от едната падина в другата. Топката е затворена в падината наляво, независимо, че дясната падина съответства на по-ниска енергия. Известният принцип на неопределеността на Хайзенберг казва, че позицията и скоростта на една частица са свързани и не може да бъдат точно измерени едновременно. Температурата е мярка за скоростта на частиците. В екстремни условия близо до абсолютната нула скоростта на частиците е минимална, затова у тях се проявява голямо разнообразие от местоположения. Не се движат атомите, а квантите (най-дребните частици, за които доскоро не е знаело). Те са носителите на енергия или те са енергията. Квантовата физика обяснява, че всичко е енергия (и материята се състои от енергия).

                               

"Любовта е радостта на доброто, чудото на мъдрите, удивлението на боговете." - Платон


"Нещо в теб се появява ... вроден, постоянен мир, тишина, жизненост. Това е безусловно, кой сте вие в същността си. Това е което търсехте в любовния обект. Самият себе си. - Екхарт Толе
                    
" Всичките ви опити да се свържете с мен са всъщност моите опити да се свържа с вас." - Руми


"За алхимика този, който се нуждае предимно от изкупление, не е човек, а божеството, което е загубено и спящо в материята." ~ Карл Юнг
"И никой не се е възкачил на небето освен този, Който е слязъл от небето, т. е. Човешкият Син, Който е на небето. И както Моисей издигна змията в пустинята, така и Човешкият Син трябва да се издигне; че всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има вечен живот "(Йоан 3: 13-15)
Този пасаж е много важен и слабо разбираем. В буквалния смисъл думите "вдигна змията" в най-добрия случай са класическа двусмисленост.Всеки символ има скрито значение, което трябва да бъде правилно интерпретирано. Думата "змията" тук се отнася метафорично към човешкото съзнание и жизнената сила в тънкия навит проход в основата на гръбнака, чийто поток от материя трябва да бъде обърнат, за да може човек отново да се издигне от привързаността на тялото към свръхсъзнателната свобода. Като души всички бяхме първоначално в Божиите гърди. Духът проявява желанието да създаде индивидуализиран израз на Себе Си. Душата се проявява и проектира идеята на тялото в причинна форма. Идеята става енергия, или астралното тяло.Астралното тяло се кондензира във физическото тяло. Чрез интегрирания гръбначен проход на тези три инструментални медии, душата слиза в идентификация с материалното тяло и бруталната материя. (...) Думите на Исус в този пасаж ясно показват, че всички души, които са провъзгласени обратно към небето, първоначално са се спуснали от небето и са били притиснати в земните желания от фалшивия реализъм на космическата драма, но са успели отново да се издигнат като побеждават всяка заблуждаваща привързаност към материална съблазън. Отново и отново в Евангелията, Исус подчертава, че това, което той e  постигнал, може да се постигне от всеки. Следващата му забележка към Никодим показва как.[Paramahansa Yogananda]


"Видях ангела в мрамор и дълбах, докато не го освободих." - Микеланджело


Никога не е имало време, когато не съществувах, нито вие, нито някой от тези царе. Нито има бъдеще, в което ще престанем да бъдем. Това, което не съществува, никога не може да възникне и това, което е, не може да престане да бъде. Тези, които са познали най-непосредствената Реалност, знаят и естеството на това което е и не е. Тази реалност, която прониква във Вселената, е неразрушима. Никой няма власт да променя промяната. Телата се казва, че умират, но това, което притежава тялото, е вечно. То не може да бъде ограничено или унищожено. - Krishna


"Умът не е съд, който да се пълни, а огън, който да бъде запален". ~ Плутарх"За съвършенството на човешкото общество е необходимо да има хора, които посвещават живота си на съзерцание". ~ Тома АквинскиАко вселената по някакъв начин не е въодушевена от достатъчно голяма сила, за да я води, да я води и да управлява, тогава ние живеем в объркване, което е нелечимо и всеки ден, когато изследваме тайните на живота и пространството, откриваме все по- че тази вселена е планирана, предназначена, смислена. ~ Manly P. Hall (Нов подход към предания живот 1971 г., стр. 4)Божествената природа се опознава чрез своите дела, а самият човек като религиозно същество се измерва с неговите дела; и когато човешките дела са съгласни с Божиите дела, имаме религия. Нищо друго не е заместител на това. Не може да се каже, че индивидът, който се покланя и нарушава Божествения план на нещата, има истинската религия, защото истинската религия се разкрива във великите божествени интеграти. ~ Manly P. Hall (Бабел и объркването на езиците 1971, стр.14)Упанишадите. Иша Упанишад

Ом пурнамадах пурнамидам пурнат пурнам удачяте
Пурнася пурнам адая пурнам евавашишяте.
ОМ... шанти, шанти, шанти.

Ом! Това (Брахман) е Безкрайно и онова (вселената) е Безкрайно.
Безкрайното произлиза от безкрайното.
От Безкрайното идва всичко, но То остава Безкрайно.
ОМ... Мир... мир... мир

В сърцето на всички неща, на всяко едно нещо, което съществува във вселената, живее Господ. Единствено Той е реален. Затова, отказвайки се от всички празни привидности, ликувай в Него. Не копней за човешко богатство.
Щастлив да живее сто години може да бъде само и единствено онзи, който работи без привързаност — който върши своята работа ревностно и добросъвестно, но без желание за резултатите от нея, без да копнее за плодовете от нея.

Съществуват светове без слънца, обвити в тъмнина. Там отиват невежите, убийците на Аза.

Азът е един. Неподвижен, Той се движи по-бързо от мисълта. Изпреварвайки ума, той е отвъд обсега на сетивата. Оставайки в покой, той надбягва всичко, което бяга. Без Аза няма живот.

На невежия изглежда, че Азът се движи — но Той е неподвижен. За невежия Азът изглежда далеч — но Той е съвсем наблизо. Той е във всичко и извън всичко.

Онзи, който вижда всички същества в Аза и Аза във всички същества — той не мрази никого.

За просветлената душа Азът е всичко. За онзи, който навсякъде вижда Единството, как може да съществува заблуда и скръб?

Азът е навсякъде. Той е сияен, безтелесен, без следа от несъвършенство, без кости, без плът, чист и недокоснат от злото. Той — Виждащият, Мислещият, Самосъществуващият — е онзи, който е установил съвършен ред сред нещата и съществата още от Безначалното време.

Онези, които се отдават само на живота в света, са потопени в тъмнина. В още по-голяма тъмнина се потапят онези, които се отдават единствено на медитация*.

Животът в света води до едно, а медитацията до друго. Това сме чували от мъдрите.

Но онези, които се отдават и на живот в света, и на медитация, чрез живота в света побеждават смъртта, а чрез медитацията постигат безсмъртие.

В мрак са потопени онези, които обожават само тялото, и в още по-голям мрак онези, които почитат единствено духа.
Обожанието само на тялото води до едно, а почитането на духа до друго. Така сме чували да се говори от мъдрите.
Онези, които почитат и тялото, и духа, чрез тялото преодоляват смъртта, а чрез духа постигат безсмъртие.

Лицето на Истината е скрито от Твоя златен ореол, о Слънце. Премахни го, за да мога аз, който съм отдаден на Истината, да съзра нейното величие**.

О Ти, който подхранваш всичко — единственият, който вижда и Този, който контролира всичко — отдръпни светлината си, сбери лъчите си. Нека по милостта Ти да видя Твоята най-блажена форма. Съществото, което живее в Теб: Аз съм това същество.

Нека моят живот сега да се разтвори във Всепроникващия живот. Пепелта е краят на моето тяло. ОМ... О ум, помни Брахман. Спомни си миналите си дела. Помни Брахман. Спомни си миналите си дела.

О Бог Агни***, води ни към Блаженството. Ти знаеш всичките ни дела. Предпази ни от измамното привличане на греха. Теб приветстваме — отново и отново!****

*В санскритския оригинал този и петте следващи стиха са крайно неясни. Коментаторите ги обясняват по различни, но не много разбираеми начини. (Б.а.) Вероятно смисълът е, че човекът, който е въплътена душа, не може да достигне Духа и Непроявеното, без помощта на проявената, материална вселена — без да извършва безкористни действия, без да развие морални качества и т.н., които по същността си са преходни, но му помагат да достигне Непреходното и Вечното. Шри Рамакришна говори за авидя мая, силата на невежеството, която заблуждава човека и го потапя в мрака на светското, и за видя мая, силата на познанието, която е също вид мая, илюзия, тъй като принадлежи на проявения свят, но която е, така да се каже, "илюзия на познанието", водеща човека към духовно освобождение.

**В този стих Слънцето символизира Брахман, както на много места във Ведите. Златният ореол, както и лъчите на слънцето от следващия стих са мая или привидния свят (б.а.). Смисълът на двата стиха е че привидната вселена на проялението е тази, която скрива Духа от човека. Физическата вселена с нейните безчетни обекти привлича сетивата на човека към себе си и очарова ума му. Затова е използвано сравнението със златния ореол и слънчевите лъчи, които, така да се каже, заслепяват човека. Слънчевите лъчи или проявената вселена, произлизат от Слънцето, Брахман, но същевременно лъчите не са Слънцето, т.е. вселената произлиза от Духа, Брахман, но тя не е Духа.

*** Богът (или елементът) на Огъня. Обръщайки се към Агни, отдаденият предлага делата си и себе си на Всепоглъщащия огън, т.е. на Безкрайния Дух.

****Този и предходният стих съставляват молитва, която се отправя в момента на смъртта. Те се употребяват от индусите дори и в наши времена в погребалните им ритуали. Умът бива призован да си спомни миналите си дела, защото те са онези, които придружават душата, напускаща тялото, и предопределят нейното бъдещо въплъщение. Тъй като кремирането става чрез огън, естествено е то да бъде ръководено от Бога на огъня, Агни. Тук Огънят бива призован и като елемент, и като символ на Брахман.

              "Ако не вярваме в себе си в това дълбоко вкоренено чувство, че има нещо по-високо от себе си, никога няма да намерим силата да се развием в нещо по-високо." ~ Рудолф Щайнер


"В себе си се крие целият свят и ако знаете как да търсите и да научите, вратата е там и ключът е в ръката ви. Никой на земята не може да ви даде нито ключа, нито да ви отвори вратата, освен себе си. "~ Jiddu Krishnamurti"За всяко увеличаване на съзнанието има цена. Не можем да бъдем по-чувствителни към удоволствието, без да сме по-чувствителни към болката. "- Алън УотсКОИ ВИДОВЕ СЕ РАЖДАТ ОТ ЯЙЦАТА ОСВЕН ВЛЕЧУГИТЕ И ТЕХНИТЕ ЛЮПИЛКИ ?! ЯЙЦЕТО ИЛИ КОКОШКАТА ИЛИ ТЕХНИТЕ СЕМЕПОДОБНИ ?! КУЛТА КЪМ ЯЙЦЕТО И СКОРО " ВЕЛИКДЕН " ЩЕ ПРАЗНУВАТЕ ИЗЛЮПВАНЕТО НА НАГИТЕ


"Аз познавах истинските огнища, имах връзка с тях, живееха в каузалния свят или в света на съзнателната воля и ми казаха, че отвъд ясновидството е интуицията, която е по-висша, защото принадлежи на Чистия Дух. С ясновидство молещият свят може да бъде изследван, но в света на чистия дух само интуицията функционира директно, затова интуицията е по-висша, интуицията има своите корени в епифизната жлеза, чакра Сахасара или лотосa от хиляда венчелистчета .Този факултет е свързан със Шива или пламтящия огън, поради което този център ни дава достъп до света на чистия Дух. " Arcanum 11 - Tarot and Kabbalah - Самаел Аун Уeор


"Преди да види душата, хармонията вътре трябва да бъде постигната и плътските очи да бъдат слепени за всяка илюзия." - Елена Петровна Блаватска, Гласът на мълчанието


Целта на притчите

10. Учениците дойдоха при Исус и го попитаха: „Защо използваш притчи, за да поучаваш хората?“

11. Исус им отговори: „Само на вас бе дадено да узнаете тайните истини на небесното царство. На другите хора това не е дадено. 

12.  На имащия ще му бъде дадено още и той ще има предостатъчно, но на този, който няма, ще му бъде отнето и малкото, което има. 

13. Затова използвам притчи, за да поучавам хората, защото те гледат, но не виждат; слушат, но не чуват и не разбират. 

14. Тези хора потвърждават, че е вярно казаното за тях от пророк Исая:

«Непрестанно ще слушате,
но няма да разбирате.
Непрестанно ще гледате,
но няма да проумявате това,
което виждате.
15. Сърцата на тези хора
са закоравели.
Те са запушили ушите си
и са затворили очите си,
за да не видят с очите си,
нито да чуят с ушите си
и разберат със сърцата си,
и се обърнат към мен,
за да ги излекувам.»

16. Но вие сте благословени, защото разбирате това, което виждате с очите си, и това, което чувате с ушите си. 

17. Истина ви казвам: много пророци и праведни хора искаха да видят нещата, които вие сега виждате, но не ги видяха, искаха да чуят нещата, които вие сега чувате, но не ги чуха.

Матей 13:10-17

"Това, което мислим, че виждаме, е само воали, които скриват реалността на нещата, неща, чиято истина, чието значение не може да бъде разкрито, докато тези воали не бъдат вдигнати. Едва/Само когато се вдигнат тъмните воали на въображение и предубеждение, божествената светлина ще проникне в сърцето, което ще позволи на вътрешното око да види.Тогава или слънчевата светлина, или светлината на свещта ще се превърне в метафора за божествената светлина. 

- Ibn 'Arabi, Great Sufi Master

Така че има много силно разграничение между екзотеричното и езотеричното, което е лесно възприето отвън от външното възприятие, което означава, че ние наричаме гностицизма като чувствен ум, а след това има вътрешно възприемане чрез мистичното възвисяване на съзнанието. Вътрешният ум е фундаментален за преките преживявания на истината - така се стремим да се събудим и да се развиваме.
                          


"Талантът ударя мишена, която никой друг не може да удари; Гения ударя цел, която никой друг не може да види. - Артур Шопенхауер
"Когато имаш вкус на съвършенство, не можеш да се върнеш към посредствеността." - Maximillian Degenerez• Вашата енергия и вашето съзнание са пряко свързани. Ако енергията ви е интензивна, вашето съзнание естествено расте и се изостря •


Намерете мястото вътре в себе си, където нищо не е невъзможно. - Deepak Chopra -


Блести сякаш цялата Вселена е твоя. - Руми• Колкото повече сте в хармония с потока на вашето собствено съществуване, толкова по-магически става живота ви •  ~ AdyashantiДълбоко в себе си има нещо дълбоко познато, не съзнателно, но подсъзнателно. Тиха истина, която не е версия на нещо, а оригинално познание. Това, което е абсолютната истина, може да не е наша работа ... но тя е там, която ни води по пътя на по-голямото ставане; истинското съзнание. Тя е толкова самостоятелна, че нашето признание за нея не е задължително. Ние сме потомци на такава мощно божествена сила - Създател на всички познати и неизвестни неща.  T.F. Hodge,
Превъзходството на душата е разбиране; Защото човекът, който разбира, е съзнателен, отдаден и вече божествен. - Хермес Трисмегист


"Въображението поставя света на бъдещето или далеч над нас, далече отдолу, или в отношението на метемпсихозата към себе си. Ние мечтаем да пътуваме през Вселената - но не е вселената в себе си? Дълбочините на нашия дух са неизвестни за нас - тайнственият път води вътре. Вечността със своите светове - миналото и бъдещето - е в себе си или никъде. Външният свят е светът на сенките - хвърля сянката си в сферата на светлината. Понастоящем тази сфера ни се струва толкова тъмна, самотна, безформена. Но колко съвсем различно ще ни се струва - когато тази мрак е минал и тялото на сенките се е отдалечило. Ще имаме по-голямо удоволствие от всякога, защото нашият дух е бил освободен. "Новалис, Новалис: Философски писанияКУЧЕТА - Книгата на символите стр. 296

 С издигането на кучешката звезда живите се отличават посредством Кучето от мъртвите, защото всъщност всичко, което не е вкоренено, изсъхва. 
Древен алхимичен текст. 

"Човек създава вътрешна свобода само чрез символа" - C. G. Jung


Ябълка - Книга на символите стр.170 ... Може би падане от невинността на вярата, но първа стъпка към съзнателното усвояване на загадъчната сладка отрова на ябълката. 

Painting: Hieronymous Bosch

"Видението на символа е показател за бъдещия живот, привличането на либидото към все още далечна цел, цел, която отсега нататък ще гори в него безспорно, така че животът му, пламен като пламък, да се движи непрекъснато към далечния фар. - C. G. Jung.ДАРКНЕС - Книга на символите стр.100 

Ужасена съм от това тъмно нещо, което спи в мен: През целия ден чувствам меките му пера, злокачествеността му 

Силвия Плат

"Ядрото на индивида е мистерията на живота, която умира, когато се" хване ", затова символите искат да пазят тайните си. - - C. G. Jung


Ако планираният конфликт трябва да бъде излекуван, той трябва да се върне в психиката на индивида, където има несъзнателните си начала. Той трябва да празнува Тайната вечеря със себе си, да яде своята плът и да пие собствената си кръв; което означава, че трябва да признае и да приеме другия в себе си. , , Може би това е значението на Христовото учение, че всеки трябва да носи собствения си кръст? Защото, ако трябва да изтрайвате себе си, как ще можете да давате и на другите?
C. G. Jung - Mysterium ConiunctionisУбийците от Кремъл периодично умъртвяват "предатели", за да не смеят други да последват примера им. Посланието е: Ръката на Кремъл е дълга, от нея капе кръв денонощно и тя ще намери и накаже предателите рано или късно, където и да са.


             

Огнян Даскарев: Отравянето с „Новичок” цели обединение на руснаците срещу „лошия” Запад и масова подкрепа на изборите за Путин

- Руски източници намекват за украинска връзка?

- Съществува мнение, че сега дни преди президентските избори, Кремъл не би искал неприятности и така сам да се злепостави. Заради това руснаците твърдят, че Украйна е зад това. Според мен е точно обратното – това е премерен акт на Кремъл – те са готови да влошат още по-вече и без това лошите отношения с Великобритания, но да обединят руснаците, които сега ще се почувстват жертви, зад президента Путин. Цялата случка е пропагандно мероприятие, за да се осигури още по-убедителна победа за президента.

- Всъщност СССР и Русия не за първи път се замесват и то във Великобритания с инциденти, свързани с използването на химически оръжия – убийството на Георги Марков, а по-късно на Литвиненко...

- Да, разбира се, Великобритания е била и преди поле на дейността на КГБ и следващите служби. Но трябва да отбележа, че Лондон е спокоен пристан и убежище за много руски олигарси, свързани или не, с президента Путин. Тези милиардери необезпокоявани си живеят живота с неясните си огромни пари, и британското правителство изглежда няма проблем с това. Например Площад Belgravia, в Централен Лондон, изключително престижен и скъп, апартаментите там струват 10-15 млн. лири, се нарича „Червения площад”, ясно защо.


          
Приятелите на Путин отново размахаха любимия си въпрос “За какво му е да го прави?” (вж. Политковская, Немцов и др.). Само че въпросът им е толкова основателен, колкото въпросът “Защо хапе бясното куче?”. А за това, че управляващите на Русия/СССР/Русия са поразени от бяс (имперски/болшевишки/бандитски)не са необходими кай знае какви доказателства. Само че към този мотив Фелдщински (съавторът на Литвиненко) прибавя още една причина – разследването на руската намеса в американските избори. Предполага, че с това “непредизвикано и ненужно” убийство Путин се старае да демотивира евентуалните свидетели на руската (не)ненамеса.                 Древните гърци казвали, че когато боговете искат да накажат някого, първо го лишават от разум. А какво да кажем ние, съвременниците на пълното оглупяване от страна на руското държавно ръководство? В лицето на своя представител в ООН Василий Небензя то заяви, че било възможно Великобритания да е отровила Сергей Скрипал и дъщеря му в Лондон.

Да се обяснява защо това не е възможно, направо не е възможно. Защото е адски абсурдно, но само като за хора, които са с всичкия си.

Йезуитщината на кремълското безсилие пред очевидността на руската връзка в отровителството стигна вече до дъното, от което представителят на Кремъл в ООН се провиква, че уникалната руска отрова “новичок”, разработвана от Русия като бойно отровно вещество в нарушение на международните спогодби, можела междувременно да бъде произведена и на Запад. Не за друго, а защото на Запад вече били изведени руски специалисти по производството й. Следователно, щом това не е изключено, значи е допустимо да се мисли – според малоумната логика на руския дипломат, че Великобритания е решила да изпробва руското чудно средство за мъчително умъртвяване на хора и върху 21 граждани на Обединенито краслство, които берат душа в резултат на неговата употреба в самата британска столица. За да й е зле на Матушката от факта, която е самата невинност и да страда от незаслужени подозрения.

Това е пропагандно отровителство тип “старичок”. Добре познато е от миналато на СССР.

Едно е някой да напише мръсотия в градския нужник, друго е външен министър на я произнесе на микрофона на международен форум ( без да знае, че е включен), както се случи с една изпусната псувня на майка от страна на руския външен министър Лавров преди години.

Явно не е просто въпрос на случайност, а на манталитет. Руската държава, в лицето на своя представител, се държи като трол в интернет, който подхвърля гаднички теории за това, че американците, т.е. евреите, са си ударили сами сградите със самолетите на онзи 11 септември и че пак евреите са измислили или най-малкото сами са си виновни за холокоста. Подобни анонимни признания за собствената глупост са допустими за отделните индивиди – луди ( от омраза към врага) е имало и с тях не може да се спори. Но когато държавите, при това въоръжени с ядрено оръжие, показват признаци на лудост, те трябва да бъдат усмирявани.

Санкции ли? Направо изолатор трябва за путинска Русия докато не изтрезнее от шовинистичното си опиянение и не осъзнае, че да си голям, брутален и лъжлив не те прави респеектиращ участник в общуването с нормалните общества и техните държави.

Самият Путин, който се изказва все по-носталгично за покойния СССР, може да бъде доволен. Неговата Русия се срива до нивата идиотщините от времето на съветската пропаганда, когато свалянето на южнокорейския пътнически самолет над съветска територия се приписваше по абсолютно същия начин на американците, които го били взривили, за да злепоставят Империята на Доброто, за каквато съветските злодеи представяха СССР. Лошото е обаче, че промитите мозъци в самата днешна реплика на СССР, в каквато все повече се преражда Русия, наистина са склонни да вярват, че някой лош западен конкурент трови руски спортисти с допинг от завист за техните чутовни успехи или че целият свят завижда на Русия и непрекъснато крои планове как да й навреди.

http://ivo.bg/

              
Кремъл и без това е прежалил лошите отношения с Великобритания и действа премерено и целенасочено. Руснаците се изживяват като имперска сила, която, обаче, е низвергната и победена след загубата на СССР в „Студената война”. На тази струна често свири президентът Путин, за да обедини огромното мнозинство от руснаците, които го подкрепят. Но те се считат и за несправедливо ощетени жертви, против които сега е целият Западен свят. Нападението срещу бившия руски шпионин и дъщеря му е идеална възможност руснаците да се обединят против „лошия" останал свят и така дори в още по-голямо мнозинство да гласуват в неделя за най- силния си защитник – президентът Путин.

Това е старата съветска параноя на нов глас, който гласоподавателите са на път да подкрепят с гласовете си да продължи да ги управлява ( както си иска) колкото си иска. Очевидно СССР се е разпаднал само условно и само на политическата карта на света, но географски и ментално си същестува в приблизително същия мащаб в увредените от собственото му 70 годишно съществуване глави на отровените и дезориентирани поданици на империята. Като нашият нашист от “Атака”, който се похвали, че се бил борил навремето със съветската система, но днешна Русия не била като СССР ( поради което вдъхновено й служи с изявления от сорта, че българите са се появили от нищото благодарение на Русия).


        


МИ -6 - "ОПТИМИЗАЦИЯ" на пенсионните си фондове за разкрити агенти. И едновременно с това се опитват да изкарат дивиденти на гърба на Владимир Куродържец.илиУбийството на Глушков - осъден за кражба на 122 млн. долара, докато бил зам директор на Аерофлот - активно мероприятие на руските служби цел обединяване руснаците, за да се почувстват жертви, зад президента Путин.
Близък сътрудник на покойния руски магнат Борис Березовски е намерен мъртъв в Лондон, предаде Ройтерс, като се позова на британския в. "Гардиън". Николай Глушков е бил открит от свои роднини и приятели снощи, заяви неговият адвокат. Засега не е ясна причината за смъртта на 68-годишния руснак, който е бил близък приятел на Березовски и е живял в изгнание във Великобритания, пише БТА. Лондонската полиция съобщи, че засега смъртта в се води като настъпила "по неизяснени причини" и няма никакви доказателства, че е свързана с отравянето на бившия руски шпионин Сергей Скрипал, съобщи Ройтерс. През 90-те години на миналия век Глушков е работил за руския авиопревозвач "Аерофлот" и за автомобилната компания на Березовски "ЛогоВАЗ". През 1999 г., след като Березовски влиза в конфликт с Владимир Путин и бяга във Великобритания, Глушков е обвинен в пране на пари и измама. Той прекарва пет години в затвора и е освободен през 2004 г. През последните години Глушков е живял в Лондон, където е получил политическо убежище. През 2011 г. е дал показания по съдебно дело, заведено от Березовски срещу руския олигарх Роман Абрамович, запазил добрите си отношения с Кремъл 

Поредния борец за демокрация, получил политическо убежище в Лондонстан. Осъден е за кражба на 122 млн. долара, докато е бил зам директор на Аерофлот

          


Vladimir Putin the Waitress Serving Radioactive Drinks


Microcephaly Zika Virus
Въпрос към ОШО: Как да стана добър баща? - Аз мисля че можете да направите за детето си само едно - да споделите с него собствения си живот. Разкажете му за своите родители, разкажете му за ограниченията във вашия живот, начина по който сте живели, но не искате да разстройвате живота на детето си. Нека то бъде напълно свободно - свободно от вас, защото вие за него сте минало. Необходима е голяма воля и любов на бащата и майката да каже на детето си "Ти трябва да си свободен. Не ни слушай. Разчитай на своя разум. По-добре прави грешки, учи се от тях. Това ще е по-добре, от колкото да следваш някого и да не допускаш грешки." Това е много лесно, ако го обичате. Не ме питайте "Как", защото "как" означава че питате за метод или техника, а любовта не е техника. Обичайте децата си и се наслаждавайте на тяхната свобода. Оставете ги да грешат, помагайте им, като видите че са направили грешка. Кажете им: "Да сгрешиш няма нищо лошо, но не повтаряй грешката си непрекъснато." ОШО


Безопасна „ свобода ”


Кена Упанишад

Нека покоят се спусне върху крайниците и речта ми,
дъха, очите и ушите ми;
Нека всичките ми сетива се изяснят и изпълнят със сила.
Нека Брахман ми се разкрие.
Нека никога не отричам Брахман, нито Брахман — мен.
Аз с Него и Той с мен:
нека винаги да бъдем заедно.
Нека на мен, който съм отдаден на Брахман,
се разкрие святата истина на Упанишадите.
ОМ... мир, мир, мир.

***
По чия заповед умът мисли? Кой заповядва на тялото да живее? Кой кара езика да говори? Кое е това сияйно Същество, което насочва окото към формата и цвета и ухото към звука?
Азът е ухото на ухото, умът на ума, речта на речта. Той е още дъхът на дъха и окото на окото. Отказвайки се от лъжливото идентифициране на Аза със сетивата и ума, знаейки, че Азът е Брахман — мъдрият напуска този свят и става безсмъртен.
Него очите не виждат; езикът не може да го изрази, нито умът да Го схване. Ние нито Го познаваме, нито можем да учим на Него. Той е различен от познатото, различен е и от непознатото. Това сме чували от мъдрите.
Онова, което не може да бъде изразено чрез думите, но чрез което езикът говори — знай, че Това е Брахман. Брахман не е съществото, което е боготворено от хората .
Онова, което е неразбираемо за ума, но чрез което умът разбира — знай, че Това е Брахман. Брахман не е съществото, което е боготворено от хората.
Онова, което е невидимо за очите, но чрез което очите виждат — знай, че това е Брахман. Брахман не е съществото, което е боготворено от хората.
Онова, което не може да бъде чуто от ушите, но чрез което ушите чуват — знай, че това е Брахман. Брахман не е съществото, което е боготворено от хората. 

Ако мислиш, че знаеш добре истината за Брахман, знай, че знаеш малко. Това, което смяташ за Брахман в себе си и това, което смяташ за Брахман в боговете — това не е Брахман. Затова трябва да научиш онова, което е действителната истина за Брахман.
Не мога да кажа, че познавам Брахман изцяло. Не го познавам. Сред нас най-добре го познава онзи, който разбира смисъла на следните думи: "Нито Го познавам, нито не Го познавам".
Истинско познание за Брахман има онзи, който знае, че Той е отвъд познанието; онзи, който мисли, че знае, не знае. Невежият мисли, че Брахман е познат, но мъдрият знае, че Той е отвъд познанието.
Онзи, който чувства и осъзнава Брахман в и чрез всяко движение на ума си — независимо дали усещане, възприятие или мисъл — единствено той постига безсмъртие. От познанието за Брахман идва сила. От познанието за Брахман идва победата над смъртта.
Благословен е човекът, който постигне Брахман приживе. Онзи, който не Го постигне, страда от голямо нещастие. Когато напускат този живот, мъдрите, които са осъзнали Брахман като Аза на всички същества, стават безсмъртни.

***

ОМ саха нававату. Саха нау бхунакту. Саха вирям карававахаи.
Теджасви навадхитамасту. Ма видвишавахаи.
ОМ... шанти, шанти, шанти.

ОМ, нека Той закриля нас двамата (ученика и учителя).
Нека работим заедно с голяма енергия.
Нека учим с голяма сила.
Нека не влизаме в конфликти.
ОМ... Мир... мир... мир.

(Превод от санскритски на английски език: Свами Прабхавананда)
Безполезно е родителите да се опитват да отглеждат децата като сенки на себе си. Времената са се променили; условията са се променили; и детето, на което не му е дадена определена съвременна основа, със сигурност ще страда от общо разочарование. ~ Manly P. Hall ("Греховете на отец 1967, стр. 4)


Грешим, защото отказваме да мислим достатъчно дълго, за да усетим решения; имаме проблеми, защото не мислим честно; ние позволихме на ума да стане служител на собствените ни предразсъдъци, мнения и замисли. ~ Manly P. Hall (Нов подход към предания живот 1971 г., стр. 9)Наблюдавайки това, което е грешно, ние пренебрегваме това, което е правилно. но ако обърнем внимание на това, което е правилно, ще виждаме повече от него навсякъде и ще спечелим по-голямо доверие във вътрешната сигурност  и самоувереност. Малко по малко можем да изградим безопасен личен живот. ~ Manly P. Hall (Романтиката на розата 1971, стр. 16)
Винаги външният живот е ключ към вътрешната нужда, но този ключ може да бъде допуснат да ръждясва в ключалката, без да се завърти. ~ Manly P. Hall (Нов подход към предания живот 1971, с. 5)


Винаги външният живот е ключ към вътрешната нужда, но този ключ може да бъде допуснат да ръждясва в ключалката, без да се завърти. ~ Manly P. Hall (Нов подход към предания живот 1971, с. 5)


"Три неща не могат да се скрият дълго: Луната, Слънцето и Истината." ~ Гаутама Буда


"Страхът е основният източник на суеверие и един от основните източници на жестокост. Да покориш страха е началото на мъдростта." ~ Бертран Ръсел


"При индивидите лудостта е рядкост; но в групи, партии, нации и епохи, това е правилото. "- Фридрих Ницше


"Доколкото можем да  разберем, единствената цел на човешкото съществуване е да запали светлината на смисъла в тъмнината на обикновеното битие." ~ Карл Г. Юнг"Милиони хора никога не се анализират. Психически те са механични продукти на фабриката на тяхната среда, заети със закуска, обяд и вечеря, работещи и спящи, и отиват тук и там, за да се забавляват. Те не знаят какво или защо търсят, нито защо никога не осъзнават пълно щастие и трайно удовлетворение. Чрез избягване на самоанализ хората стават роботи, обусловени от тяхната среда. Истинският самоанализ е най-голямото изкуство на прогреса. "- Парамаханса Йогананда


"Знанието е опасно, което е причината, поради която правителствата често притискат хората, които могат да мислят мисли над определен калибър". ~ Тери Пратчет


"Само когато осъзнаваме, че животът ни води никъде, той започва да има значение". ~ P.D. Ouspensky (1878 - 1947)


Много е говорено за самотата на мъдростта и как търсещият Истината се превръща в поклонник, който се скита от звезда до звезда. На за невежите, мъдрият човек е самотен, защото пребивава в далечни височини на ума. Но самият мъдър човек не се чувства самотен. Мъдростта го доближава до живота; по-близо до сърцето на света, отколкото глупавият човек може да бъде някога. Начетеноста може да доведе до самота а ерудицията може да завърши в битка с вярвания, но мъдрият човек, който гледа в космоса, не вижда празнота, а пространство, изпълнено с живот, истина и закон. 

Манли Хол


" Където и да отидеш, върви с цялото си сърце."
- Конфуций


"Знай, че онези, които вярват в Бога, въпреки че изглежда, че ходят по земята, са установени в царството на Всемогъщия. "~ Mooji


"Единственият начин, по който любовта може да влезе в живота ви, не е чрез формата, а чрез вътрешната простота, която е Присъствие. Любовта няма никаква форма. "- Екхарт Толе


"В рамките на всеки един от нас е светлина, будна, кодирана в нишките на нашето съществуване. Божественият екстаз е съвкупността от това прекрасно творение, преживявано в сърцата на човечеството. "Т. Самара


Любовта ми каза: " Аз съм всичко и аз съм нищо. аз съм вятъра и не мога да вляза в прозорци и врати, които са затворени." - Paulo Coehlo -


• Веднага след като почитате настоящия момент, всяко нещастие и борба се разтварят и животът започва да тече от радост и лекота. 
Когато се занимавате със съзнанието за момента, всичко, което правите, се влива в чувство за качество, грижа и любов, дори и най-простите действия • 

Eckhart Tolle


• Веднага след като почитате настоящия момент, всяко нещастие и борба се разтварят и животът започва да тече от радост и лекота. 

Когато се занимавате със съзнанието за момента, всичко, което правите, се влива в чувство за качество, грижа и любов, дори и най-простите действия • 

Eckhart TolleДоколкото ако Вселената е имала начало, бихме могли да предположим, че има създател. Но ако Вселената е наистина напълно самостоятелна, без граници или периферия, тя няма да има нито начало, нито край: просто ще бъде. Какво място, следователно, за създател? - Stephen Hawkin

Естествено има висши цивилизации които манипулират наличната реалност и чрез излъчватели "дублират" реалността - като материални и финноматериални холограми.


СЛЕД РИТУАЛНОТО УБИЙСТВО НА МЛАДО СЕМЕЙСТВО В ПЛОВДИВ( КОМИСАРЧЕТО АТАНАС ИЛКОВ ПРЕДПОЛОЖИЛО ЧЕ ЕДИНИЯ ОТ СЪПРУЗИТЕ УБИЛ ДРУГИЯ С НОЖ И СЛЕД ТОВА СЕ САМОУБИЛ. НА ДРУГИЯ ДЕН СЪСЕД ИЗМИСЛИЛ ПОДОБНА ВЕРСИЯ И Я СПОДЕЛИЛ С МЕДИИТЕ; МЛАДАТА МАЙКА УБИЛА СЪПРУГА СИ И СЕ САМОУБИЛА... )

ВТОРО БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛО МОМИЧЕ ОТ СОФИЯ СЕ ИЗДИРВА ОТ БЛИЗКИТЕ МУ.


                               


"Нищо не е по-активно от мисълта, защото пътува през Вселената и нищо не е по-силно от необходимото, и всички трябва да се подчинят на нея." -Thales
Вие сте неизменната осъзнатост, в която се извършва цялата дейност. - Papaji -Какъвто и да е настоящият момент, приемете го, сякаш сте го избрали. Винаги работете с него, а не срещу него. - Екхарт Толе -


• Вие сте Този, който е външен и вътрешен. Вие сте благосклонният Един съществуващ навсякъде по всяко време •


"We Hurt + We Burn = We Bloom

"Ние сме наранени + Ние горим = Ние цъфтим

                                                     

Макар душата ми да тъне в тъмнина, тя ще се издигне в съвършена светлина; Любих звездите твърде нежно, за да се страхувам от нощта. - Сара Уилямс


"Знанието и невежеството са взаимозависими; заблудата и просветлението се налагат едно на друго. "~ Ryōkan
Кена Упанишад

Веднъж боговете постигнали победа над демоните и въпреки че те го направили единствено чрез силата на Брахман, много се възгордели от себе си. Те си мислели: "Ние бяхме онези, които надвихме враговете си и победата е наша".
Брахман видял тяхната гордост и се явил пред тях. Но те не Го разпознали.
Тогава останалите богове казали на бога на огъня: "О Огън, открий заради нас кой е този загадъчен дух".
"Да", отвърнал Богът на огъня и се приближил към Духа. Духът го попитал:
"Кой си ти?"
"Аз съм Богът на огъня. Всеки ме познава".
"И каква е твоята сила?"
"Аз мога да изгоря всичко на земята".
"Изгори това", казал Духът, поставяйки една сламка пред него.
Богът на огъня се спуснал над сламката с цялата си сила, но не могъл да я изгори. Затова побягнал обратно при другите богове и казал:
"Не мога да открия кой е този загадъчен дух".
Тогава останалите богове казали на Бога на вятъра: "О Ветре, открий за нас кой е той".
"Добре", рекъл Богът на вятъра и се приближил до Духа. Духът го попитал:
"Кой си ти?"
"Аз съм Богът на вятъра. Няма някой, който да не ме познава. Аз се нося с голяма бързина из небесата".
"И каква е твоята сила?"
"Мога да издухам всяко едно нещо на земята".
"Издухай това", рекъл Духът, поставяйки една сламка пред него.
Богът на вятъра литнал към сламката с цялата си сила, но не успял да я помръдне. Затова се върнал при останалите богове и казал:
"Не мога да открия кой е този загадъчен дух".
Тогава другите богове казали на Индра, най-великия сред тях: "О почитаеми, молим те, заради нас, открий кой е той ".
"Добре", рекъл Индра и се приближил до Духа. Но Той изчезнал, а на Негово място се появила Ума, Божествената Майка, с прекрасни накити и несравнима красота. Когато я видял, Индра попитал:
"Кой беше духът, който се яви пред нас?"
Ума отвърнала: "Това беше Брахман. Вие постигнахте победата и величието си не сами, а чрез Него".
Така Индра, Богът на огъня и Богът на вятъра познали Брахман. Те превъзхождали другите богове, защото отишли най-близо до Брахман и били първите, които Го разпознали.
Но от всички богове най-висшият е Индра, защото от тримата той се приближил най-много до Брахман и бил първият, който Го разпознал.
Истината за Брахман по отношение на природата е следната: независимо дали в блясъка на мълнията или в мигването на очите — силата, която се изразява във всяко едно нещо е силата на Брахман.
Истината за Брахман по отношение на човека е следната: в движенията на ума — силата, която се изразява е тази на Брахман. Поради тази причина, човек трябва да медитира върху Брахман ден и нощ.
Брахман е обожаемото Същество във всички същества. Медитирай върху Него като такъв. Онзи, който медитира така върху Него е почитан от всички други същества.

Ученикът: "Учителю, научете ме на познанието за Брахман".
Учителят: "Дадох ти тайното познание. Аскетизмът, самоконтролът, изпълняването на собствения дълг — всички те представляват тялото на това познание. Ведите са неговите крайници. Истината е самата му душа.
Онзи, който постигне познанието за Брахман, освобождавайки се от всяко зло, открива Вечния — Върховния".

                

4-те етапа на живота според известния психиатър Карл Юнг

Етап на спортиста

През този период непрекъснато се грижите за това как изглеждате вие ​​и вашето тяло. Най-вероятно прекарвате много часове пред огледалото, за да се грижите за външния си вид. Най-важното за вас на този етап е как изглеждате.

Етап на воина

Когато сте на този етап, вашата основна задача е да се вдигнете и да победите. Искате да сте най-добрият, правите всичко възможно за да постигнете най-добри резултати. На този етап просто мислите как да постигнете нещо повече от всеки друг.Харесва ви да се сравнявате с другите хора и да се чувствате по-добре, отколкото те. Тъй като сте успели в много отношения, вие вероятно ще станете храбър войн.

Етап на утвърждаване

В този период започвате да разбирате, че вашите постижения не са достатъчни и това ви прави нещастни. Защото сте започнали да си мислите, че не сте съвършени; започвате да търсите алтернативни начини за да промените света и така да бъдете полезни.

Освен това, всичко, което имате, власт и пари, няма да има същата стойност както преди. Чувствате, че вече не сте свързани с тези неща, защото сега имате нещо повече в живота.

Въпреки това, вие все още приемате тези неща и ще бъдете благодарни. Но вие вече сте готови да ги споделите с другите. Спирате да бъдете егоист и започвате да помагате на другите хора. След като сте научили, че един човек дава, а друг получава, преставате да бъдете егоист. Така вие се опитвате да направите живота си по-добър, като помагате на другите.

Етап на духа

Това е последният етап от живота ви. На този етап осъзнавате, че нито един от горните етапи не определя кой сте вие като човек. Сега разбирате, че сте нещо повече от външния вид на вашето тяло, приятели, нация, вещи и т.н.

Накрая вие разбирате, че сте прекрасни и че имате духовно начало. Също така ще разберете, че този свят не е вашият дом и вие не сте този, за който се считате. В този момент можете да видите себе си от другата страна. Сега започвате да разбирате кои сте и да видите всичко в истински цветове.

                

Няма коментари:

Публикуване на коментар