неделя, 18 март 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 2

Функции на слоевете на атмосферата на интервентската система

В научната общност все по-малко остава предишната самозабравена увереност в непоклатимата твърдост на предполагаемата "природна основа" на естественото саморазвитие на природата и естественото протичане на процеса на хармонично усъвършенстване на цивилизацията (включително хората) и много повече.
Най-после науката е помислила върху проблематичните въпроси - кой или какво, над кого или над какво осъществява някакво мистериозно Управление, което е недостижимо за нашето съзнание? И има ли факт за присъствието му? Има ли някакво управление над съзнанието на хората и ако е така, как става това във физическия план при протичането на самия процес като такъв? По какъв систематичен начин се достига хармонията на РАЗВИТИЕТО на цялото разнообразие около нас в материалните и нематериалните състояния на енергиите? Вероятно, вместо утвърдените безсмислици относно необходимостта от съществуването на естествени "хранителни вериги" в цялата биологична среда, има по-сериозни основания за съществуването на такова огромно разнообразие от същности от биологични видове? Възможна ли е някаква корекция на това състояние от страна на КОМПЛЕКСНИЯ КОНТРОЛ? Ако е така, то кое място е определено за настоящата корекция на състоянието на хората за в бъдеще? Какво ще се случи с тях и какво е приемливо или необходимо за тях сега, за да съхранят живота си и да претендират за място на тази планета, и то не на равнището на сегашното потребителско плодовито "животновъдство" само за свое добро? Това са някои от ключовите въпроси, поставени от онези, които тръгнаха по пътя на ЗНАНИЕТО и поне започнаха да "разбират" нещо, събуждайки се от съня на невежеството, в който бяхме потънали.
Как стана така, че през дългия период на съществуване на живота на Земята с участието на хората, разбирането за същността на възникващите физически процеси на предполагаемото "саморазвитие" е оградено с плътна завеса от дълбочинното му опознаване от хората? Кой и защо ги изолира от тези знания?
Това е много добре написано от Н. Левашов, който обстойно разследва този процес и той изглежда така: колкото по-надълбоко се "опознава" светът, толкова повече възникват въпроси за физическата същност на процеса на неговото съществуване. Повечето от предишните основни константи и догми от научно и религиозно позициониране са разпръснати в прахта, а "новите" не винаги са представени разумно и интелигентно. Любознателните умове често се увличат към езотеричното разбиране за света, демонизма, космополитизма и т.н., което създава още по-голяма недостъпност до ИСТИНАТА, водеща това нестабилно познание до състояние на пълно неразбиране на самата истина.
Пътят за нас е само един - намирането на истината за "създадения свят", което ще ни позволи да разсеем закостенелите знания поне за хората като за някакви интелигентни същества (единствени от цялото разнообразие от същности в биологичния свят), ще подтикне към развитие общото ниво на старото стагнационно състояние на познанието за света около нас. Възможно ли е това на сегашното ниво на мозъчната октава, състоянието на мозъчните функции и съответния механизъм на осъзнаване на хората? И ако това е възможно - какво могат да направят хората за това?
В рамките на проблемите за формиране на индивидуалното и обществено съзнание на хората, природата на сегашното му състояние във връзка с продължаващите системни ПРОЦЕСИ на кардинални промени, нека разгледаме изграждането на земната атмосферна решетка. А по-точно, ние умишлено се ограничаваме да разглеждаме само някои от основните функции на управлението, гарантиращи съществуването на живота на хората.

Формиране
Всичките истински слоеве на атмосферата, като най-сложната хармонична конструкция на строго идентифициран набор от енергийни мрежи са формирани при моделното създаване на Земята. Именно такава истинска пластова конструкция на атмосферата обезпечаваше преди всичко самоуправлението по Програмата "Условия за обитание и управлявана околна среда", които от своя страна фундаментално полагат основата на самия факт на "зараждането" и съществуването на най-истинския Живот с ориентацията му към "Разумната основа".
Освен това само такова специфично оформление на атмосферата трябваше да бъде едно от задължителните условия и в същото време важна затваряща връзка при формирането на необходимите условия за осигуряване на поетапното развитие на Земния разум и неговата много важна роля - Човешкият разум. Няма друга хармония в процеса на развиване на истинската цивилизация на Земята и всичко останало е неподходящо за разумен живот. Такава е нейната истинска програмна същност и въплътената цивилизационна същност.


За Земята (като специфичен моделен комплекс - Планети), която се намира според нейното функционално разпределение в Общата йерархия на планетите, програмно ориентирани към развитието на цивилизациите с "Разумна ориентация", се предвижда (е вложено) следното. Цялото въплъщение на най-сложния път в развитието на нейната цивилизация трябва да се осъществи в осем последователни етапа с нарастващо ниво на съвършенство (с определен такт на събитийното време в хода на поетапния програмен хронопроцес), с постигането при всеки от тях на пълно съвършенство на хармоничното "битие на енергиите" в границите на строго установени за всеки определен етап октави на тези енергии.
Този сложен процес на развитие на хармоничното битие на енергията предвижда както собствените Програмни възможности на управлението на всичките текущи хронопроцеси с помощта на Системата за управление на Земята, така и възможността за "външна" помощ и контрол при условия на ограничена външна намеса в процеса. Тук е полезно да напомним на тези, които са скептични относно възможностите на Н. Левашов - той е могъл да се намеси и се е намесвал (дори ако се съди по това, което казва в своите книги) в процесите на управление.
Изглежда приблизително като на картинката. Тя показва работата на генератора на Левашов (прехвърлен от Франция в Русия) при взаимодействието и корекцията чрез него на енергията на един от процесите на управление, конкретно действие (процес), свързано с реални събития.Към момента на интервентската намеса на Земята тя беше само на ПЪРВИЯ етап на своето цивилизационно развитие, предвиждащ приемлив лимит за постигане на съвършенство за "цялата гама за устройване на битието" от октави на енергии, равна от 12 до 512 октави. Нашата Земя е млада според стандартите на времето от друг вид. В рамките на тези граници на октавите на енергиите се формира целият истински "Създаден свят" за Планетата Земя, като започваща собствения си дълъг път на съвършено развитие, притежаваща уникално състояние на живота - поетапно контролируем стремеж към "Разумна ориентация". Това ЕСТЕСТВЕНО състояние на развиващото се битие на енергиите е съчетано с изграждането на собствени хармонични и строго идентифицирани конструкции на енергийни мрежи (идентифицирани от додекаедричния дизайн, т.е. Ди-структура). Процесът на развитие е под единно управление от страна на собствената си Система за управление на Земята, програмирана да постигне съвършената хармония на "битието на енергиите" на цялата планета в техните материални и нематериални състояния. Искам да отбележа важна характеристика. Протичането на самия процес на развитие на цивилизациите за планетите, имащи съществуващ конкретен живот върху всяка една от тях и които са в общата йерархия на планетите с "разумна ориентация", трябва да има някакво ВМЕНЕНО за тях задължително условие. Това ЗАДЪЛЖИТЕЛНО условие, свързано преди всичко с признаването на постигнатото ниво на тяхното съвършенство в развитието си по време на прехода от етап към етап, е задължителното постигане на необходимото ниво на съвършенство на Разума на планетата. Достигането само на една хармония на съществуването на енергиите в техните материални и нематериални състояния далеч не е достатъчно за признаване на съответото ниво на развитие на цивилизацията на планетите с живот. Точно същата логика може да се намери и при Н. Левашов. Има много живот, но недостатъчно Разуми!

Останалите планети, които нямат "жизнени условия", са предварително програмирани за ограничен процес на своето развитие към съвършенство или липсата на такова изобщо. Те са функционално предопределени като "складове" за натрупване и съхранение на някои форми и видове енергии в различните им състояния в качеството на генериращи формиращи елементи на нещо под нечий контрол (включително информация от различни видове), или извършване на различни защитни, рециклиращо-регенеративни, експериментални функции и т.н. Съответно те са оборудвани със своя конструктивна форма и съдържание по съвсем различен начин (за разлика от планетите, които имат условия на живот), но хармонично с тяхната идентифицирана функция. Във всяка планетарна, галактическа, междугалактична и друга КЛЪСТЕРНА система са необходими собствени специфични компонентни елементи от планетите. Разнообразието и техният състав зависят от функционалната цел на даденото ниво на клъстера.
За Земята, по-специално, Развитието на Разумa на планетата не може да бъде без хармонично развит Разум на човека като самото признаване на съвършенството на нивото на развитие на цивилизацията. Следователно и преходът към втория етап на развитие, който предвижда повишаване на горната допустима стойност на октавата на енергията от 512 до 1024 октава и т.н. по нарастваща дискретност също не може да бъде, т.е., няма и не може да има движение в нейното развитие.
Поради тази причина пресъздаваният човек е важен именно с това, че асоциираният негов Разум е неразделна част от Разума на планетата, без който последният е непълен (неокомплектован). Човешкият Разум обаче също не е самостоятелен, тъй като може да се развива само в процеса и чрез развитието на Разума на планетата, и непременно с придружаващия процес от страна на истинската система за управление на Земята.
Във връзка с това всички легенди за развитието на предполагаемата четвърта цивилизация на Земята НЕ са истински (просто са измислени) и са с умисъл от страна на интервентската система на Ебра. Няма реална основа за такива преценки изобщо, тъй като първата "родна" цивилизация все още не е развита и завършена до съвършенство и хармония, понеже преди 18000 години това развитие е спряно от намесата на чуждата система!
Този сложен процес на комплексното развитие на Земната цивилизация (в рамките на 12 ÷ 512 октави на енергии) сега започва да се възстановява във всичките си истински състояния и направления, получавайки съпровод от родната система за управление на Земята и външна помощ за попечителство отвън, от страна на по-развитите Управленски състояния и цивилизации. В същото време, АКТИВИЗИРАНА е ликвидацията на всички последици от предишните интервенционални конструктивни и управленски намеси.
В този "процес" Н. Левашов прие АКТИВНО участие. Това е основната причина за убийството на Светлана (съпругата му), а след това и на самия него. Сега това вече може да се каже. Само част от това, което са били извършили и реализирали (тук наблягам - заедно със Светлана и без участието й), е описано в неговите писания. Всичко останало е направено без публичност (въпреки че хората, които е трябвало, са знаели за това).

Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев

Няма коментари:

Публикуване на коментар