сряда, 7 март 2018 г.

КАК МОЖЕ ДА СЕ СПАСИМ ОТ СИВИТЕ?/СВАЛЯНЕ НА СВЕТОВНОТО МАСОНСКО ПРАВИТЕЛСТВО НА СИВИТЕ

ИСЛЯМ - СЪСЕД - СИВИ

ИСЛЯМА Е ИДЕАЛНА РЕЛИГИЯ ЗА СИВИТЕ, РЕЛИГИЯ ИЗДИГАЩА ПЕДОФИЛИЯТА В КУЛТ, В СЛЕДСТВИЕ ОТ НАЛАГАНЕТО Й - ПО-РАННО РАЖДАНЕ,ХАРЕМИ, МНОГО ДЕЦА, ОСВЕН ТОВА Е ВОЙНСТВЕНА Т.Е. ПО-КРАТКИ ЦИКЛИ И СЪОТВЕТНО ПО-КРАТЪК ЖИВОТ. ТАКА ПРИ ПО-БЪРЗИ ЦИКЛИ НА РАЖДАНЕ, СМЪРТ, ПРЕРАЖДАНЕ СЕ ОТДЕЛЯ И ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЯ ОТ СМЪРТ КОЯТО ПОДХРАНВА НЕГАТИВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗАВЛАДЯЛА ЗЕМЯТА ПРЕДИ ПОСЛЕДНИЯ ГОЛЯМ ПОТОП.През определени периоди сивите имат нужда от войни - в точен астрологичен момент за засмукване на повече енергия от смърт.

Така за период от близо 10000 г. поради неконтролируемо източване на съсед енергия и злато от Сивите, населението и Земята са загубило около 50% от енергийния си потенциал, което е довело до отслабване на защитните им ЕМ-ни полета(Аура). Това отслабване е довело до по лесни пробиви при атаки на енергийни гостоприемници като мафлоци, бхутас, джинове, главно при престой в обсега на енергийните портали на планетата като църкви, кааби, стадиони и др.Има различни видове енергийно-информационни паразити: вербални, емоционални, мотивационни, понятийни, светогледни; вируси. на възприятието и паметта; вируси, поразяващи колективното безсъзнателно и много други. Например психичните вируси или паразитите на съзнанието са същности, обитаващи низшите астрални светове.Тези невидими с просто око астрални същности се наричат още мафлоци. Те са най-елементарните енергийни полу-етерни същества. Имат само някакви проблясъци на разум, но нямат ДУША. Мафлоците са роби на по-високо организирани негативни същности с ДУША. Последните обитават низшите астрални светове, така наречените „Кръгове на Ада”.

По принцип повечето болести са създадени от негативната цивилизация завладяла Сатурн на енергийно ниво като независими вихрови енергийни единици, които след като преодолеят по слабото ЕМ-но поле създават определен проблем на материално ниво, и са наречени болести.
При първото засяване "боговете" използвали
собствените си гени при създаването на черната раса, а при второто засяване със сив разсад, генетичен материал от коренната бяла раса смесен с черен разсад.

             

Синовете на Ной:

Според библейската сказка, расите се формират от 3-те сина на Ной, като централно място ще заема Сем(евреи и араби- сивите хибриди), който е духовен наставник на Яфет(бялата раса) и командир на Хам(черния разсад). Бит. 9:27

           

Ражда се Ной с тен на кожата, получен чрез генно
инженерство. Човечеството преживява настъпване на ледников период в комбинация с изпитания, предизвикани от Енлил.

40 000 г.пр.Хр. Миграции на север са причина за първи път да се наблюдава "съвременно" поведение в Европа.

20 983 г.пр.Хр. Сим, Хам и Яфет се раждат на Ной от жени от три
различни етнически групи.
10 983 г.пр.Хр. Потопът.Тази теза се потвърждава от текст за Енки и Нинхурсаг (Нинти), където семето на Енки е основа на всичко Енки и Нинти против волята на Енлил създават едно съвършено същество притежаващо качества присъщи на боговете, притежаващо ум, разум и полово съзнание, способно да се самовъзпроизвежда
и да съществува самостоятелно, без зависимост от боговете. Това недопустимо „нарушение” води до низ от драматични събития описани подробно в библията и шумерските източници.
Змията описана в библията е самият Енки. Ябълката откъсната от дървото на познанието не символизира формирането на сексуално знание и съзнание у Ева и Адам. Това знание е реверсираната Хиперборейска Тора - Сроти(Шрастри) което е предадено от змията-Енки на сивите. След това ги изгонва(АДАМ И ЕВА) от „рая-генетичен център” да завладяват планетата. Въпреки несгодите на пустинята Сивите - "Адам и Ева" не само оцеляват, но успешно се адаптират и размножават.
Подразбира се, че това не е станало без помощта на техния създател Енки. Така на Земята се появява сивия разсад.
По време на Великия потоп демонът Хаягрива откраднал Веда и Вишну се превърнал в риба, за да държи нещата под око, докато земният живот бил спрял. Брахма и Шива потънали в размисъл. Само Вишну бил нащрек.

Когато възникнал Брахма и светът се започнал отново, Вишну унищожил Хаягрива и върнал Веда на бог Брахма. А ревесираната от анунагите Торе останала на Земята чрез която в гуната "Тамас" управляват Земята и до днес, водейки я към адските планети на Билла Сварга. 
          

Според Стария завет, бялата раса ще се бъде наставлявана от сивите хибриди, като ще се смеси с тях чрез Аврам(потомък на Сем) и ще стане "Авраам"("баща на множество народи"). Бит. 17:5
Според Новия завет, "християнин" значи "ДУХОВЕН аврамит(семит)". Галатяни 3:29
Имайки предвид тези библейски обстоятелства, защо библейските християни се оплакват, че официалната римска църква, в конспирация с юдейския Санхедрин(Синедрион) заселва Европа с мигранти от семитски и хамитски произход?...

         
David De Rothschild - JESUS! 

Тъй като "нав" е света на мъртвите, тогава ние говорим за Иисусе Навин = "Иисус, човекът от Navi." Т.е. за Исус, "освободен от мъртвите" за фалшиво възкресение на разпнатия дракон змия Хор-Христ, чието име на иврит звучи като "Yehoshua/Иехошуа бин Нун", или "Yehoshua син на луната", като "бин" - това е "син" и "Нун" - древния бог на Луната. Тъй Joshua - нов Исус уж възкръснал от мъртвите Ар, явяващ се "син на Луната" или "Нибиру", за това "Нибиру" е лунния-бог Мардук, "бог на смъртта", което астрологически съответства на Луната като космическо тяло, сателит на Земята . В действителност, в речта-Ra думата се изписва така: Нибиру = На_Ба_Ар (-у) – «човекопротивник (На) дух (Ба) Ар (-а)». Както е известно, дух Ар (-а) е Йис_Ар = «Изр» - едната от двете съставляващи, е именно не-чист ипостас на «черното слънце» Ар (-а). С други думи, вавилонските текстове, говорещи на Нибиру, всъщност първоначално имат предвид не същия-ипостас "черното слънце" Aра, а именно, духът му Yis_Ar/Йис_Ар затворен в кухата Луната. Неговото въплъщение в лицето има "Мардук" = новия Aр = Наби Ar = "Нибиру". Ето защо "бог" Мардук е астрологически планетата "Нибиру", което означава, че е Луната. Наистина, арианите- се покланяха на Лунния полумесец - общ символ на Aрианството. Това означава, че в астрологически смисъл Нибиру - е Луната. Имайте предвид, че терминът "Нибиру" съответства на невъплътения Мардук, не-чисто въплъщение на Aрa, разположен вътре в кухата Луната. Въплътен като Мардук (т.е. съществуващ, възкръснал) по правилата на речта Ра съответства на езиков антипод (както плът - това е различно вещество по отношение на дух). След това: Нибиру (не-сущий/не-съществуващ(не-чист) дух)
Неконтролираното размножение на хората предизвиквало ответна реакция на Енлил. Той предприема мерки чрез бактериологични средства, като предизвиква болести, войни и религиозен джихад в човешката популация: „Eнлил проведе събрание.
Той рече на боговете, негови синове:” „Голяма е глъчката на човеците Този шум ме разстройва; От тяхната врява сън не ме лови. ......нека се разпространи малария там. Епидемията мигновено ще сложи край на този шум! Нека като буря тя да се вихри над тях, гадене, главоболие, малария, болест!”
Из „Атра-Хазис”

Но предприетите мерки не довеждат до желания
резултат поради изключителната приспособимост на хората и не без помощта на Енки. Енлил решава да продължи чрез прилагането на глад: „Човеците не станаха по-малко, а са повече отпреди. Тяхната глъчка ме разстройва;
Суматохата им ми пречи да заспя. Нека голямото дърво бъде отсечено от хората; Нека коремите им се нуждаят не от зеленчуци а от месо. Отгоре нека Адад да направи оскъден неговия дъжд.”
Из „Атра-Хазис”ХОРАТА АБСОРБИРАТ ЕНЕРГИЯ ОТ ДРУГИТЕ ЖИВОТНИ, А СИВИТЕ - НА ВЪРХА НА ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА - АБСОРБИРАТ ЕНЕРГИЯТА НА ОРАТА. ВСЕ ПО ЗАКОНИТЕ НА КАРМА.

Според „Атра-Ха-зис" известно време преди Потопа Енлил решил да накаже човека с помощта на инфекции, зарази и серия засушавания а след това и с намаляне продължителноста на живот чрез генно инжинерство. Днес се използват също евгеника и ваксини(за подържане на живота до около 80г. а може да се намали и още) и атомно оръжие , нищо ново. А едно обещание за по дълъг живот може да купи всяко правителство, религия, масони и милиони последователи. Когато Авраам бил на деветдесет и девет години, Бог ЯХВЕ му се явил и му казал:
„Аз съм Бог Всемогъщи (Ел Шадаи), тръгни след мен и бъди благословен. Ще потвърдя договора между теб и мен и много ще увелича числата ти(живота ти)."!?

Древната змия Ka искаше чрез камъните на кулата на Вавилон, на гърба на костите на съблазнените строители/масони отново да се изкачи до небето, от където е била свалена от бог Ра, за да стигне до не- материалния си дух, и да се съедини отново с намиращия се в центъра на Луната, несъществуващ/не-материален/не-чист дух на Ара, и така да си върне плътта, и да стане Ка_Ар(-ом), или Хор(-ом) = Хрис. или Хор. В онези дни хората подведени от левитското свещеничество се продават на Ару и Ка, свещеничеството е предало Ра, и се поклонило на не-материалния, не-сущия дух ARU и князът на този свят Ка, а не на Върховния Създател, Sun Ra. Именно Aр и Ka, чрез измамата на свещеничеството срещу Всевишния Ра лукаво обещаха на хората да владеят над материалния свят, цялата земна власт, богатство, власт и тайно знание, обещаха да направят самите хора богове, ако те им се покланят и ги обслужват с жертвоприношения, за да хранят с човешка БА, княза на този свят Ка. И огромен брой хора, паднаха в очарованието на греха и последваха Aра и Ka в бездната на ада, като вещество, за да бъде изядена искрата от божествената им душа Ба.
Негативната цивилизация която държи планетата под контрол чрез свое световно правителство се захранва от вас енергийно, като освен чрез войни всекидневно през всеки ден ви измуква по стадиони, църкви и през интернет чрез некросферни атаки, а вечер ви източват чрез кааби-жилища построени от техните служители от зидаро мазаческия масонски легион който е подлъгван да им служи с обещание за по-дълъг живот в материята.Освен това източването продължава и след шахмат"реалния живот във вторичната матрица на Сивите. Благодарение на некрофилските абрахмански религии въведени от сивите, вместо огнено погребение или отдаване на тленните останки на елемента въздух, вашето КА отива към елемента земя и вода за подхранване на дракона змия КА намиращ се в съботен кидош-кааба в кухата земя.

Освен това на още по-финно ниво тази цивилизация са ловци на души. Знаем че при тежка БА душата излиза през най-долната чакра към адските планети. По-леките БА излизащи през Седма чакра (Сахасрара) могат да бъдат подлъгани от фалшивата лунна светлина и хванати в лампата на Аладин която е гигантска сфера в кухата Луна/Нибиру - затвор за души. При този случай на излизане през СахасРАра за да избегнете заробване трябва да следвате златната светлина.
човешкият род.Коя е езотеричната причина сивите(биороботи без душа служители на негативна цивилизация) да изберат Исляма, една от техните аБрахмански религии налагани по местоживеене?

След потопът от 10 983 г. продължителността на живота на населението на Земята започва да намаля заедно със спадането на техния и на Земята енергиен потенциал. От тогава до днес войните - които са ритуални жертвоприношения към негативните богов,е хранещи се с енергия от смърт - и медицинския геноцид не са спрели и няма и да спрат, ако не се премахне световното правителство на Сивите. Защото анунагите, на които служи днешното световно правителство винаги ще се хранят с такава енергия и до последно ще източват златото(елемент съдържащ слънчево БА) произведено от земния Дух - в резултат на което праната на планетата е намаляла драстично.
Нека материалната Вселена е реална, няма Богове, но имаме извънземни които се хранят с нашата енергия. Чрез генно инженерство използвайки коренната раса те създали своя раса от биороботи(подобни на хората) за завладяване на Земята. След това са наложили три религии с цел да се извършват ритуални жертвоприношения над хора и животни с чиято енергия те се хранят, които заменят отдаването на мъртвите тела на елемента въздух със некрофилия и заравяне на телата в елемента земя. Техните биороботи са завладели Земята и при енергиен недостиг или спад на енергията източвана към негативната тяхна цивилизация, те периодично провокират войни за зареждане на своите господари с по-голяма доза енергия, от масов геноцид над коренното население.

Религията на коренното население била реверсирана и превърната в Християнство, което се налага над бялата коренна раса, а на своите творения биороботи се оставят войнствените Юдаизъм и Ислям.

След като завладяха Земята, днес рептилите се готвят да ликвидират създадената от тях религия Християнство и да я заменят с Ислям или Мюсли(ХР)ислям, които са насочени към по-голяма раждаемост. Новата схема се налага поради спадането на енергийното ниво на населението и Духа на Земята, в резултат на хищническото им потребление и кражбата на земното злато(произвеждано от земния Дух) което ще доведе до смъртта на планетата . По-голяма раждаемост от деца на около 10/12 г. и по-бърза смърт и намаляването на продължителността на живота ще доведе до по-голямо количество енергия от страдание и смърт за по-кратко време до рептилите, които са на върха на хранителната верига.

Явно управляващият елит слуги на сивите наистина се готвят да реализират плана "Детска Планета" население главно от деца.

         

Какво е пророкувала агента на КГБ, Вангелия Гущерова:

Онова, което е написано в Библията, ще се сбъдне! Апокалипсисът ще дойде! Вие не, но децата ви ще го преживеят. И спасете децата на Земята в пещерите.

Левитите които са реверсирали хиперборейската Торе, плагиатстват и Вишну - рибата Матся спасила децата от потопа. През епохата Кали ще господства разрухата и падението до окончателната погибел на човешката раса. Продължителноста на живота ще намаля като към края на епохата ще стигне до 23 г.
Преди катаклизъм предизвикан от Апофис или от война в пещерите с входове към Агарта ще бъдат скрити част от децата на Земята. След оттегляне на водите илюминати и содомитите левити, заедно със тези деца ще обявят детска планета, така ще изпълнят(ще се вместят в), пророчествата на Ведите за намаляне на продължителноста на живота (промяна чрез ваксини на ДНК - информацията за продължителност на живота на избраните деца). Ще бъде детска планета.

Преди редовния апокалипс който ще предизвикат с потоп или ядрена война, избраните деца ще бъдат отведени в пещери към долната земя заедно с част от дегенератите, които са начело на планетата.

Путин от сега е окупирал два от входовете за Агарта в Крим и Тува(Монголия) но трябва да си осигури достъп, до третия в България,...подготовка за Апокалипсиса който те ще предизвикат.

Как може да се спасим от сивите?

- Като им спрем достъпа до нашата и планетарната енергия

1. Премахване на сегашния елит - служители на Сивите - които за да им служат са подлъгвани с обещания за увеличаване на годинките им в материята.

Според „Атра-Ха-зис" известно време преди Потопа Енлил решил да накаже човека с помощта на инфекции, зарази и серия засушавания а след това и с намаляне продължителноста на живот чрез генно инжинерство.Днес се използват също евгеника и ваксини(за подържане на живота до около 80г. а може да се намали и още) и атомно оръжие , нищо ново.А едно обещание за по дълъг живот може да купи всяко правителство ,религия и мил.последователи. Когато Авраам бил на деветдесет и девет години, Бог ЯХВЕ му се явил и му казал:
„Аз съм Бог Всемогъщи (Ел Шадаи), тръгни след мен и бъди благословен. Ще потвърдя договора между теб и мен и много ще увелича числата ти(живота ти)."!?

Без свои хора те няма да могат да отделят необходимия генофонд за следващата си цивилизация, и поради това няма да атакуват Земята.

2. Мир, спиране на войните, забрана на религиите на сивите, възстановяване на словото на РА, спиране на погребенията в елементите земя и вода, ще доведат до спиране на енергийния поток към енергийните вампири, а това ще ги накара да напуснат Слънчевата система, по специално Сатурн и Луната(Нибиру) това ще засегне и популацията им в кухата Земя( откъдето изнасят златото добивано от планетата към техните бойни кораби.)
В КАЛИ ЮГА, МАСОНИ И ИЛЮМИНАТИ СЛУЖИТЕЛИ НА СИВИТЕ, ВЪВЕДОХА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА С ОСНОВНА ЦЕЛ ДА ДОЯТ ГОИТЕ

Числа - около 12 страници пълни с наставления за отглеждане на добитък/ГОИ (стригане на овце, доене на крави, хранене, размножаване), търговски правила (какъв вид добитък/гои колко струва и как да се продава)

Съдебната система в епохата на Кали е реверсиран плагиат на "Съда на Анубис" злосторниците с "тежка" душа винаги се оказват невинни.
При Съда на Анубис, човекоподобни същества с глави на кучета претеглят сърцата на хората. Текстът на "Книга на мъртвите", приведени в "Папируса на Ани", се дават подробно описание на представите на египтяните за задгробния живот. Една глава описва Съдът на Озирис, където Анубис претегля сърцето на кантара на истината. От лявата страна на везните, се поставя сърцето на покойника, отдясно - перо богини Маат (-ары) = Матери 

Няма коментари:

Публикуване на коментар