сряда, 7 март 2018 г.

Фабрикуването на насилствени религии и ритуали


imageЛюбими методи за манипулация

от страна на Луцифер сред масонските ложи

Посочва се дадена цел и чак в последния момент, се показва какво се крие под наименованието например на понятието “Велик Архитект”.

Ниските етажи на пирамидата не знаят към какво се стремят, те просто щурмуват някаква светла цел или идея. В последния момент се разбира, че под т.нар. “комунизъм” е стояла цяла една сатанинска доктрина под флага на Тайни общества от Илюминати.

Светлото бъдеще на комунизма се разкрива в хода на десетилетията, когато се разбира разликата между думи и дела.

Йезуитският лозунг, че целта оправдава средствата, че всъщност в името на делото, човек трябва да има две лица, че всъщност, е необходима конспирация за да успее това велико дело, всичко това са извадки от Метода на Луцифер

В името на доброто, използвайки присъщия исконен стремеж в човека да върши нещо творческо, светло и добро, /отново на гърба на Небесният Отец.- използвайки делото на този, който мрази и против който възстава/ да даде на човека импулс, който да го заведе към бездната.

Опити да обединение, за светли дела, революции, освобождаване от тирания, преврати, всичко това все върху една финна струна - човекът да се прояви като герой и освободител.

А колко подобни на Ницше има сред нас и колко ницшеанци спят в нас, докато не разберем, че този свръхчовек всъщност трябва да се изработи с много труд и най-великото Търпение на Нашият Отец, който стои отгоре и отвътре в нас и ни наблюдава с най-голямото разбиране според нашия език и интелект.

В този смисъл Луцифер се явява също и като крадец на творението на Създателя, защото той умело се възползва от вече вложеното в човека и точно там е Великата експлоатация на стремежа да се прави добро!


Колко милиони години ще изминат за да разбере човек, че не всяко добро е в негово благо. Че не всичко което се представя за добро и светло е в действителност - светло.

Че единственият път за развитие, който е оптимален, това е пълното доверие в истинският създател, и тогава ако той бъде слушан, не може да стане грешка в дилемата – наистина ли онова светло и добро се оказва благо!

Човечеството страда понастоящем от стремежа на отделни герои да направят светло и добро, което като импулс им бива вдъхнато от Луциферианския план.

Колко геройствания от този тип са създали войни, страдания, кръвопролития, все в стремежа да се направи добро и светло, импулсирано винаги от Луцифер, който винаги е факлоносецът! Винаги представящ себе си за Спасител, даже по – голям от “Онзи на кръста”.

Луцифер е в блестящи одежди, той не се унизява, той не обича да слиза при хората, той е привърженик на елита и ненавижда стадото. За разлика от Онзи – когото наричат Христ/Hor – Спасител, и брат му(Horus) който се пожертва на кръста.          


                 След инвазията на планетата, която се проведе в няколко етапа, като се започне с бунта на Луцифер, Негативната Инопланетна Програма беше създадена, за да се подготви населението на планетата за поклонението на Фалшивите Извънземни Богове. За да наложат своята Патриархална доминация на човешката култура, някои архетипи на лъжливия Отец бяха ръчно избрани от Негативната Извънземна Програма и представени като Патриархални Пророци на насилствените религии.Чрез техники за промиване на мозъка, използващи стратегията на милитаризацията с технологичен контрол над съзнанието, мисленето на хищника и неговите религии бяха заредени в планетарния ум.
Когато настъпила инвазията в планетарния разум, колективния разум на човешката раса се променил завинаги. Сред поколенията, подложени на религиозно програмиране, истината за нашествието на Негативната Извънземна Програма е забравена чрез постоянното изтриване на съзнанието и рециклирането на колективното тяло на Земната душа.Това позволило на идеологията на Негативната Извънземна програма, поддържаща убийства, войни, преследване и изтезания на хора, да се разпространи по света, за да накара хората да вярват, че те са свързани чрез най-различните безумни "религиозни" ритуали. Повтарящите се ритуали в ортодоксалната религия са предназначени за умствен контрол над хората, задържащ ги в рамките на строги догматични вярвания, смесени с маниакално ниво на тревожност.Имплантати за контрол на ума се използват, за да активират безпокойство в човека, ако ритуала, молитвата или жертвоготовността не отговарят на определени изисквания. Това е форма на внушение в тяхната символика и религиозно тълкуване. Може да се отбележи, че импланта на религиозния фанатизъм или Сатанинският Ритуал храни вампирската същност със страха и безпокойството на човека.
При това същността стимулира връзката с религиозната или ритуалната зависимост за продължаване на производството на енергия.Когато човешкият разум е догматичен, обсебен и ритуален, той е затворен и губи достъп до свободната и открита гледна точка. В крайна сметка, страхът и строгите мисловни форми фрагментират разума, и това може да доведе до биполярни и маниакални симптоми, които в крайна сметка създават многобройни личности, наречени алтер-его.Когато умът е фрагментиран, тялото е лесно да бъде обладано под формата на тъмен портал. Всяка множествена личност е свързана с вариант на демонична същност или с ниво от йерархията на падналите ангели, управляващи и манипулиращи алтернативната личност, за да изпомпват енергията на даден човек. Това е един от начините за образуване на тъмни портали в човешкото тяло.По-голямата част от систематизираните религии са били предназначени за подготовка към подчинение на бъдещата пълномащабна инвазия на чуждите богове на Земята, за да могат те да репликират човешкия генетичен код, когато и където е необходимо.Ако те са в състояние да копират генетичния код и да поддържат жизнеността, те биха могли да съществуват на Земята без дегенерация и разпад на физическите си тела. Те са установили извънземна хибридизация и развъдна програма за поетапни генетични промени в човешкото тяло, които биха могли да се използват като бъдещи съдове за въплъщаване на тяхната раса.При астрални отвличания по време на сън или чрез военно сътрудничество в програмите MILAB, те генетично експериментират с изкуствения интелект и хибридизацията на човешката генетика, за да помогнат на обитателите на други измерения в пълен мащаб да съществуват в хибридно човешко тяло на земята. Може да се каже, че падналите ангели и тяхната йерархия, която по-рано не е могла да се въплъти в човешкото тяло, сега могат да направят това, благодарение на достъпа до Портала на Съзнание.Някои от нас ще забележат определени човешки тела със зли или остъклени очи, или нямащи енергията на човешката аура. В много случаи това са тъмни портали за падналите ангели или са притежание на Тъмния Галактически Дух. Когато тялото умира, падналите ангели или съзнанието на Галактическия Дух напускат земния план чрез това човешко тяло.
Човечеството в голямата си част е било принудено да приеме религия на насилието и промиване на съзнанието от религиозните власти, подготвящи хората да се подчиняват на тези извънземни фалшиви богове.Чрез сплашване и заплахи в течение на много поколения, хората са приели насилието и кървавите жертвоприношения като Божия воля. Те също така приели зашеметяващо ниво на гонения, деградация и дискриминация чрез срам, обиди и унижения, вярвайки, че не са достойни самостоятелно да получат духовно знание или истина и търсели светец посредник. Този посредник е извънземния фалшив Бог Отец, откраднал пряката връзка с творческите сили, първоначалните учения на Земята и намесващ се във вътрешния дух на човека.Ето защо повечето духовни знания по света са демонизирани като дело на Сатана, и са манипулирани, след като е внушен страх от тях в масите. Докато хората се тероризират от идеята за учене и истина, те ще бягат в страх от такива знания. Знанията са сила и поради това негативната извънземна програма пречи те да станат достъпни.Например, в мюсюлманските страни те убиват ученички и жени, които просто искат да имат основното право да учат или да се научат да карат кола. Всички нива на източници на публична информация, знания и образование на населението по света са под непосредствена атака на планетата.Тази негативна извънземна програма ръководи отгоре надолу по субординацията. Можем да си мислим, че хората го правят, но това не е така. Ето защо ние трябва да положим усилия, за да научим повече за дневния ред, който се разиграва по света в момента.neonula.blogspot.bg/

Няма коментари:

Публикуване на коментар