сряда, 27 декември 2017 г.

МИСЛИ ФОРМИ 103


Ако приемем , че Адам и Ева са първите хора на Земята , защо са изобразяващи с пъпове , кой ги е раждал , ако не Хилядолетната Змия и са имали пъпна връв ?!
На въпроса кое е първо , яйцето или кокошката , ще кажа Змията / Земята / ....


Ivan Toskov Hristozov

Живите същества ( растения, насекоми, влечуги и птици, и животни и хора) се раждат от земята, от плесента и ферментитали продукти, от яйца и от семето. - Шримад Бхагаватам.

При растенията на сушата семето за оплождане се осъществява чрез прашец, който се разнася по въздух. Това е така, тъй като растенията има само етерно съзнание,т.е ВИРАжно Астрално съзнание.Растенията не изпитват болка.
Кришна казва в Бхагавад Гита 10:39
"Аз съм семето, което поражда всичко съществуващо. Няма същество — движещо се или недвижещо се, — което да може да съществува без Мен."

"Семе" на Санскрит е "биджа". Сперматозоидите са само превозно средство(вайхана) за предаване на семето до яйцеклетката. Животните имат МИРажно Астрално съзнание със сложна нервна система, плюс кръвоносна. Зачатието на плодът става не във въздушна, а - ВЪВ ВОДНА СРЕДА.Кришна е в семената на всичко съществуващо. "Съществуващо" означава ТОВА, КОЕТО ПРИТЕЖАВА ИНДИВИДУАЛНА ДУША- "ДЖИВА-АТМА". Според ВЕДА - от вирус до дев носи индивидуална душа(джива) и се размножава чрез семе(биджа). Вирусите, едноклетъчните, многоклетъчните, вкл. растения и животни, хора и деви се размножават чрез биджа(семе), където се намира Самият Кришна. Според Абрахамските религии- Бог създал мъжът и жената от кал и "им вдъхнал живот". После им казал, че "душата=животът им е в кръвта. Aдвентистите, считат, че дори и че "човекът нямал душа", а - САМО "Христов дух". Този, който нямал "Христов дух" щял да изчезне завинаги в несъщесвуващото(нихилото), т.е. "душата му ще умре"и др. подобни заблуди.Минералите(вкл. и библейската "кал") не притежават душа, следователно НЕ СЪЩЕСТВУВАТ, те са ИЛЮЗИЯ. Ние ги възприемаме тъй като имаме индивидуалност и съзнание, но те не възприемат нищо, тъй като нямат индивидуалност и съзнание. Там съществува Кришна, но в "сърцето" на атомите, като "Парам-атма". Кришна прави разграничение между своята низша енергия- материалните атоми и по-висшата си енергия- "джива-атма"(индивидуална душа).В живите същества Кришна същестува в семето(биджа) и в сърцата(сърцевината) им!!Душата влиза в тялото(яйцето, символ на материалната енергия) при ополождането от семето "биджа".След оплождането яйцето (материалната енергия) започва да се дели именно благодарение на Кришна, първоначалното живо същество, в нея. Процесът на деление на клетката продължава до умирането и. Биологичната смърт настъпва, благодарение на това, че Кришна е излязъл, зедно с индивидуалната душа от клетката. Същото се отнася и за "Развиващата се Галактика". Сперматозоидът е носител на индивидуалната душа, която е водена от Свръх-душата(Кришна) към утробата на Вишну и Майа за НОВО ПРЕРАЖДАНИЕ. Изпълнението на ритуалът на Шива-Линга/Майа-Йони се ръководи от Кришна, тъй като Той е в основата на процесите. Всемирното Космическо яйце(Брахманда) на "самороденият Брахма" не е нищо друго освен "фин, космически материал" за Оплождащият Кришна.
Яйцето(egg~ego) не е нищо друго, освен КЛЕТКА или ДЕТЕРМИНИРАНА МАТРИЦА в която ще се движи Кришна, като "съзнание". В този аспект- "клетките"(cell) са ОГРАНИЧЕНИЯ от Самият Кришна за отделните типове съзнание при многообразието от форми на живот - 8,400,000 в цялата Вселена.Новата карма на преродената душа, винаги започва с Брахма, който е на върхът на лотусът, непотопен във водата. Докато плодът е във водна среда(Утробата на Вишну и Майа) душата все още си носи СТАРАТА КАРМА от предната инкарнация. Новата карма започва с ВДИШВАНЕ НА ПЪРВАТА ГЛЪТКА ВЪЗДУХ.! (лица в Кришна-съзнание не консумират не само месо, но дори и животински зародиши-яйца, хайвер, т.нат., тъй като не поемат никаква карма!!)Същите етапи, които претърпява оплодената яйцеклетка от зигота до биологичната смърт на излезлият плод от Утробата, преживява и Вселената, чиито образ е Брахма(първи излязъл от Утробата на Вишну). Спирането на развиването на Галактиката в периферията и означава "разтваряне в пра-лайа"- "просмукване"("свиване") във Вишну. Рибата е символ на РАННОТО Християнство(НЕ- библейското!!), не за друго а защото презентира Вишну- спасяване на душата в Утробата на Вишну"U-Terra"             

Сперматозоидите са само превозно средство(вайхана) за предаване на семето до яйцеклетката.

"Семе" на Санскрит е "биджа", но сперма(σπέρμα) на Гръцки значи "семе". Сперматозоидите са само превозно средство(вайхана) за предаване на семето до яйцеклетката.
При растенията на сушата семето за оплождане се осъществява чрез прашец, който се разнася по въздух. Това е така, тъй като растенията има само етерно съзнание, т.е ВИРАжно Астрално съзнание. Животните имат МИРажно Астрално съзнание със сложна нервна система, плюс кръвоносна. Зачатието на плодът става не във въздушна, а - ВЪВ ВОДНА СРЕДА.


           Кога влиза душата в тялото? 

Душата влиза в тялото(яйцето, символ на материалната енергия) при ополождането от семето "биджа".

След оплождането яйцето (материалната енергия) започва да се дели именно благодарение на Кришна, първоначалното живо същество, в нея. Процесът на деление на клетката продължава до умирането и. Биологичната смърт настъпва, благодарение на това, че Кришна е излязъл, зедно с индивидуалната душа от клетката. Същото се отнася и за "Развиващата се Галактика". При тези организми, които се размножават във водна среда(вкл. и такива на сушата)- чрез най-бързият сперматозиод, а при растенията- чрез прахът на тичинките. Сперматозоидът е носител на индивидуалната душа, която е водена от Свръх-душата(Кришна) към утробата на Вишну и Майа за НОВО ПРЕРАЖДАНИЕ. Изпълнението на ритуалът на Шива-Линга/Майа-Йони се ръководи от Кришна/Митра, тъй като Той е в основата на процесите.Точно в този момент, веднага след като яйцеклетката се оплоди, Духът, Душата, същността, Cъ-знанието, т.е. Аспектът на Божественото, придобива физическо тяло.
Това се случва независимо от продължителността на бъдещия живот на тялото, както живот вътре в майката, така и след
това – отвън. Продължителността на живота на всяко тяло е известна на Аспекта на Божественото проявление още преди
момента на оплождането на яйцеклетката. Освен това, Продължителността на живота изначално се определя от самия Аспект. И това не се отразява на заселяемостта на
тялото. Яйцеклетката във всички случаи ще бъде изпълнена в момента на оплождането с Аспекта на Божественото проявление, защото, преди всичко съществува енергия,
и материя не може да възникне без нея.

Клетката възниква от тази енергия. Определени свойства и параметри, присъщи на Единното Цяло, и които трябва
да се проявят във физическото тяло, включително и аномалиите, са разделени поравно и зададени в определени
яйцеклетка и сперматозоид, на които им предстои да се съединят в момента на оплождането.

Тези същите свойства и параметри, присъщи на Единното Цяло и разпределени поравно между определена
яйцеклетка и сперматозоид, определят магнетизма на тяхното привличане един към друг. Като ключалка и ключ.
Само физическото тяло има способността да чувства, изпитва, усеща, и да преживява Емоции.
Емоциите – това е енергията, която може да се проявява само чрез физическото тяло. Така, чрез въплъщението, Всевишният
познава себе си в тази проява.


       


Защо се боиш от смъртта Това е най-красивото приключение, което ни дава живот. Питър Пан


И ще бъдеш благословен.


"По-скоро бих бил дявол в съюз с истината, отколкото ангел в съюз с лъжата" - Лудвиг Андреас фон Фьоербах. 1804-1872.


"Вътрешната сила на човека може да го отгледа над неговата външна съдба." ~ Viktor E. Frankl (1905 г. - 1997 г.)


"В тези дни, когато фактите изглеждат толкова важни, ние сме склонни да поставяме под въпрос произхода на нашите вярвания." ~ Манли П. Хол. 1901-1990.


Всяка душа ще осъзнае, че е способна да комуникира с божественото (дори с цената на хиляди инкарнации - бел.ред.). ~ Едгар Кейси (1877 - 1945 г.)


"Трябва да се чувства.Не трябва да се мисли". ~ Екхарт Толе


Това, което може да се види на земята, не означава нито пълното отсъствие, нито очевидното присъствие на божествеността, а присъствието на скрит Бог. Всичко носи този знак. -Блез Паскал


"Ако истината ще ги убие, нека умрат." ~ Имануел Кант


"Аз казвам, че няма тъмнина, а невежество.

~ Уилям Шекспир


"Единственият начин да се справиш с един несвободен свят е да станеш толкова абсолютно свободен, че самото ти съществуване е акт на бунт".
~ Албърт Камюс


"Вярата е предмет на главата. Предаността е предмет на сърцето, а медитацията свързва и двете. "

- Шри Шри Рави Шанкар


Божеството не идва в бунтовното сърце, нито в предубедения ум. ~ Манли П. Хол (удоволствията на мислещия живот 1971 г., стр.15)


Човекът, който не може да контролира ума си, ще бъде негова жертва. ~ Manly P. Hall (Романтиката на розата 1971, стр. 16)"Божественият ум се е принесъл като жива жертва и е разкъсан и изяден от света. След като даде своя дух и тялото си на тайна и свещена вечеря на дванадесетте маниера на рационалните същества, този Божествен Ум стана част от всеки живот. Човек е могъл да използва тази сила като мост, през който може да премине и да постигне безсмъртие, който е вдигнал душата си към този Божествен Ум, служил е на Него, бил е праведен, и след като е постигнал правда, освободил този Божествен Ум, и се върнал отново в славата на своя собствен божествен източник. " ~ Манли П. Хол. 1901-1990.

"Който ще пие от устата ми, ще стане както Аз съм; Аз ще стана Той, и скритите неща ще му се открият." ~ Гностическите евангелия.


Преместете се в центъра на вашето битие. Което е Спокойствие ... Научете се да бъдете спокойни и винаги ще бъдете щастливи. ~ Парамаханса Йогананда (1893 - 1952 г.)


Има хиляди неща, които не позволяват на човек да се пробуди/събуди, което го държи в силата на мечтите си. За да действа съзнателно с намерението да се събуди, е необходимо да се знае естеството на силите, които държат човека в състояние на сън. Преди всичко трябва да се разбере, че сънят, в който човек съществува, не е нормален, а хипнотичен сън. Човекът е хипнотизиран и това хипнотично състояние непрекъснато се поддържа и укрепва в него. Човек би си помислил, че има сили, за които е полезно и изгодно да държат човека в хипнотично състояние и да му пречат да види истината и да разбере своята позиция. "

- Г. И. ГурджиевРаждането от Бог означава докосването на Духа на любовта, Светия Дух, който изпълва подготвената система със своята светлина. Раждането от Бог означава разрушаването на старата система и възобновяването на първоначалното същество. Раждането от Бог е "словото станало плът". Това е посланието, благата вест, която трябва да ви носим отново и отново: трансфигурация от петорната болка от природния упадък. Умирането в Митра, нашия Господ. Който е готов да умре по този начин, пробива стените и се новоражда чрез Светия Дух. Той намира лодкаря, който отвежда пилигрима през реката на смъртта. Нищо не може да го задържи назад. С безпогрешна сигурност неговия водач ще го заведе при сияйния живот на Аркадия.


"Вместо да избягваме тъмнината, ние можем да се изправим направо в нея с отворен ум. Когато правим това, неизвестните промени се появяват, страшните неща стават разбираеми и се предлага истината: загадъчното присъствие на човешкия ум се връща от мрака. " - Уитли Стрийбър


"Всеки глупак може да разбере. Целта е да се разбере."- Алберт Айнщайн


"Перфектното съпружество е съюза на две същества: човек, който обича повече, а другият, който обича по-добре. Най-добрата религия, която има човешката раса, е Любовта". -Samael Aun WeorЧовешката мъдрост винаги трябва да бъде ограничена и неправилна; и дори правилното мнение е само нещо междинно между невежеството и знанието. Нормалното състояние на човека е това на напредъка. Философията е един вид пътуване, което някога се учи, но никога не стига до идеалното съвършенство на истината. Масонът, както и мъдрият Сократ, трябва да поеме скромното заглавие на "любовник на мъдростта"; защото той трябва да продължи дълго, след нещо по-добро от това, което притежава, нещо, което все още не е достигнало до него, което той иска да направи свое вечно. Извадка от Морал и Догма на Албърт Пайк

                  


"Аз съм искра от Неограниченото, не съм плът и кости, светлина съм." - Парамаханса Йогананда
"Но твоята самота ще бъде подкрепа и дом за теб, дори и в средата на много непознати обстоятелства, и от нея ще намериш всичките си пътеки/пътища." ~Rainer Maria Rilke

                 
"В средата на движение и хаос, пазете тишината вътре в теб." - Дийпак Чопра


"Вие сте единственият свидетел на всичко това, завинаги свободен.. Единственото ви робство е че не виждате това". ~ Ashtavakra GitaАко човек живее цял живот, обсебен от секса, ако не знае нищо отвъд секса, ако сексът е бил всичко, за което е живял - той е получил богатство, за да се наслаждава на секса, той е заемал висока позиция в стремежа към секс, искал да има добри за да може той да се отдаде повече на секс - ако сексът е най-преобладаващият център, функциониращ в живота му, то тогава цялата енергия ще се сближи в момента на смъртта. Тогава новото му пътуване ще започне от секс центъра. Защо? - защото следващото му раждане ще бъде едно продължаващо пътуване на един и същ секс-обсебен център. Съзнанието на този човек ще се събере в секс центъра в умиращите моменти и това е моментът, в който животът му ще приключи. Живата му енергия ще напусне гениталиите му. Ако този човек е преживял друг център, енергията щеше да се концентрира да излезе от този център. Центърът, около който се е завърнал животът, е центърът, откъдето ще тръгне. Мястото, където живее целият живот, ще бъде мястото, откъдето ще тръгне. Следователно, йоги може да напусне ахя чакра и любовника(не плътския) от сърдечната чакра. Живота на един просветлен човек щеше да напусне сахасара, седмата чакра - черепът му ще се отвори, докато си тръгва оттам.Точката, от която човек прави изход, е убедителното доказателство за това, как човек е живял живота си. Такива техники са били открити в миналото, че ако погледнем мъртво тяло, бихме могли да кажем чрез коя чакра, през която врата съзнанието напусне тялото. Всички чакри са входни и изходни врати. Душата ще използва същата врата, за да влезе в друго тяло, което използва за излизане от умиращото тяло. Душата ще влезе в новата клетка в майчината утроба през същата врата, от която се е появила при предишната смърт - това е единствената врата, която знае.Следователно умственото състояние на бащата и майката, както и тяхното състояние на съзнание по време на полов акт, определят каква душа ще навлезе в утробата, защото само този тип съзнание, този вид душа ще бъде привлечен търсете тази утроба, която се вписва в центъра, който е най-близо до съзнанието на бащата и майката по време на полов акт. Ако двама души, които са проникнали дълбоко в медитацията, не обичат желанието за сексуално удоволствие, а като експеримент за раждането на душа, те могат да използват най-високите възможни чакри за тази цел.


Това е причината, поради която по-висшите души трябва да чакат дълго време - защото имат нужда от утроба с по-високо качество, което е много трудно да се намери. Следователно много добри души не могат да се раждат отново стотици години. Същото е и случаят с много от злите души. Обикновените души се раждат веднага. Те раждат незабавно, без никакви затруднения, защото всеки ден има много подходящи утроби. Около сто и осемдесет хиляди раждания се провеждат всеки ден, като се изключва броят на хората, които умират. Всеки ден около двеста хиляди души могат да влязат толкова утроби - но това се отнася само за обикновените души.


Много души, които след голяма трудност са се родили на тази земя, са били принудени да раждат на други планети. Земята стана неспособна да им даде новорождение. Това е същото, както ако учен, роден в Индия, е намерил подходяща работа в Америка. Той щеше да се роди в нашата почва, ние ще му осигурим храна и вода, грижи и храна, но не и една жива възможност, която да отговаря на неговия опит и обучение. Очевидно е, че е принуден да търси позиция в Америка.

Днес повечето от учените от различни части на света се заселват в Америка. Това е задължително. По същия начин, въпреки че ние помагаме на душите да се развиват на тази земя, ние не предоставяме подходяща утроба за тяхното следващо раждане. Естествено, те са принудени да търсят възможности за раждане на други планети. - ОшоAko ние живеем в съответствие с дълбокото ни желание за шофиране. Това желание по време на смъртта определя това, което следва да бъде следващият ни живот. Ще се върнем на земята, за да постигнем удовлетворението на това желание. ~ УпанишадитеAko ние живеем в съответствие с дълбокото ни желание за шофиране. Това желание по време на смъртта определя това, което следва да бъде следващият ни живот. Ще се върнем на земята, за да постигнем удовлетворението на това си желание. ~ The UpanishadsАко човек живее цял живот, обсебен от секса, ако не знае нищо отвъд секса, ако сексът е бил всичко, за което е живял - той е получил богатство, за да се наслаждава на секса, той е заемал висока позиция в стремежа към секс, искал да има добри позиции за да може той да се отдаде на повече на секс - ако сексът е най-преобладаващият център, функциониращ в живота му, то тогава цялата енергия ще се сближи в момента на смъртта. Тогава новото му пътуване ще започне от секс центъра. Защо? - защото следващото му раждане ще бъде едно продължаващо пътуване на един и същ секс-обсебен център. Съзнанието на този човек ще се събере в секс центъра в умиращите моменти и това е моментът, в който животът му ще приключи. Живата му енергия ще напусне гениталиите му. Ако този човек е преживял друг център, енергията щеше да се концентрира да излезе от този център. Центърът, около който се е завърнал животът, е центърът, откъдето ще тръгне. Мястото, където живее целият живот, ще бъде мястото, откъдето ще тръгне. Следователно, йоги може да напусне ахя чакра и любовника(не плътския) от сърдечната чакра. Живота на един просветлен човек щеше да напусне сахасара, седмата чакра - черепът му ще се отвори, докато си тръгва оттам.
Ако човек живее цял живот, обсебен от секса, ако не знае нищо отвъд секса, ако сексът е бил всичко, за което е живял - той е получил богатство, за да се наслаждава на секса, той е заемал висока позиция в стремежа към секс, искал да има добри позиции за да може той да се отдаде на повече на секс - ако сексът е най-преобладаващият център, функциониращ в живота му, то тогава цялата енергия ще се сближи в момента на смъртта. Тогава новото му пътуване ще започне от секс центъра. Защо? - защото следващото му раждане ще бъде едно продължаващо пътуване на един и същ секс-обсебен център. Съзнанието на този човек ще се събере в секс центъра в умиращите моменти и това е моментът, в който животът му ще приключи. Живата му енергия ще напусне гениталиите му. Ако този човек е преживял друг център, енергията щеше да се концентрира да излезе от този център. Центърът, около който се е завърнал животът, е центърът, откъдето ще тръгне. Мястото, където живее целият живот, ще бъде мястото, откъдето ще тръгне. Следователно, йоги може да напусне ахя чакра и любовника(не плътския) от сърдечната чакра. Aко Живота на един просветлен човек щеше да напусне сахасара, седмата чакра - черепът му ще се отвори, докато си тръгва оттам.
Точката, от която човек прави изход, е убедителното доказателство за това, как човек е живял живота си. Такива техники са били открити в миналото, че ако погледнем мъртво тяло, бихме могли да кажем чрез коя чакра, през която врата съзнанието напусне тялото. Всички чакри са входни и изходни врати. Душата ще използва същата врата, за да влезе в друго тяло, което използва за излизане от умиращото тяло. Душата ще влезе в новата клетка в майчината утроба през същата врата, от която се е появила при предишната смърт - това е единствената врата, която знае. Умственото състояние на бащата и майката, както и тяхното състояние на съзнание по време на полов акт, определят каква душа ще навлезе в утробата, защото само този тип съзнание, този вид душа ще бъде привлечен търсете тази утроба, която се вписва в центъра, който е най-близо до съзнанието на бащата и майката по време на полов акт. Ако двама души, които са проникнали дълбоко в медитацията, не обичат желанието за сексуално удоволствие, като експеримент за раждането на душа, те могат да използват най-високите възможни чакри за тази цел.

Ako ние живеем в съответствие с дълбокото ни желание за шофиране. Това желание по време на смъртта определя това, което следва да бъде следващият ни живот. Ще се върнем на земята, за да постигнем удовлетворението на това си желание. ~ The UpanishadsOsama Bin Laden's Restaurant

Много души, които след голяма трудност са се родили на тази земя, са били принудени да раждат на други планети. Земята стана неспособна да им даде новорождение. Това е същото, както ако учен, роден в Индия, е намерил подходяща работа в Америка. Той щеше да се роди в нашата почва, ние ще му осигурим храна и вода, грижи и храна, но не и една жива възможност, която да отговаря на неговия опит и обучение. Очевидно е, че е принуден да търси позиция в Америка
-Ошо


Днес повечето от учените от различни части на света се заселват в Америка. Това е задължително. По същия начин, въпреки че ние помагаме на душите да се развиват на тази земя, ние не предоставяме подходяща утроба за тяхното следващо раждане. Естествено, те са принудени да търсят възможности за раждане на други планети. - Ошо"Способността да възприемаш или да мислиш по различен начин е по-важна от придобитите знания." ~ Дейвид Бом

                                 Договорът между юдеите от Анта-рикша на атмосферата с кому-нагите от подземното царство Била-сварга е: НИЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ ВИСША ТЕХНОЛОГИЯ, А ВИЕ ЩЕ ВОДИТЕ ЧОВЕКЪТ( в гуната тамас чрез потребителско съзнание) КЪМ НАШИТЕ НИЗШИ ЛОКАЛИ                       

Кетцалкоатъл-Христос играел ролята на добрия бог...на гоите, а Хуитцилопохтли(ЯХВЕ)-лошия бог на,... тази схема по късно се прилага и в играта на леви десни ,комунисти-капиталисти и т.н. Тува/Тула е мястото, където се намират входове към индианската/монголската Шамбала — Яшчилан (Yaxchilбn) (едно от имената на индианската Шамбала, която била построена от маите във вид на град). Впрочем от Тула има и вход към подземния свят — Миктлан (Mictlan)Билла сварга-царство на нагите.


Упадъкът на Ведическата кутура е започнал с Месопотамия после в МезоАмерика-царството на нагите.....После клановете(нагите) са се преместили в Йудея, после -в Рим, Британия, САЩ, т.нат...днес към Астана, Китай и Русия. Поредица от нови световни редове/цикли, не по спирала а в кръг, без развитие.
Майа Даанава/Dānava & и кланът/households"Нага" на Санскр. още значи и "клан".Референция: 13 рептилни фамилии, които управляват света днес. Те се зовят "ционисти" заради кланът на "богоизбраният спасител от Цион" 


Сукадева Госвами в Шримад Бхагаватам 5:24 8. На тези седем планетни системи, които са известни също и като "подземен небеса" [Била сварга-Bнlб-svarga], има много красиви къщи, градини и места за забавление и сетивна наслада, които са още по-богати, отколкото тези в по-горните(висшите) планети(планетарни системи), тъй като демоните имат много висок стандарт на (сетивно)чувствено удоволствие, богатство и влияние. Повечето от жителите на тези планети, са известни като Данаи, Дайтйас/Daityas, Даанавас/Dānavas и нагите, живеят като икономи на кланове(големи фамилии)в луксозни къщи. Техните съпруги, деца, приятели и обществото са изцяло ангажирани в илюзорно, материално щастие. Сетивната наслада на полубоговете понякога е нарушавана, но жителите на тези планети се радват на живота, без подобно обезпокояване. По този начин се разбира, че те са много привързани към илюзорното щастие. 9. Мой скъпи Царю, в имитацията на небесата(небесният рай Сварга на ИндРа), известен като Била-Сварга/Bнlб-svarga съществува велик демон на име Майа Даанава/Dānava, който е експерт в изящните изкуства и архитектура. Той е изградил многобройни блестящо-украсени градове. Има много прекрасни къщи, стени, врати, монтажни къщи, храмове, дворове и храмове с имения, както и много хотели, изпълняващи ролята жилищни резиденции за чужденци. Къщите на лидерите на тези планети са декорирани с най-блестящи скъпоценни камъни, и те винаги са пълни с живи същества, известни като наги и асури/аsuras, както и много гълъби, папагали и други подобни птици. В крайна сметка, тези имитации на небесни градове са най-красиво подредени и атрактивно обзаведени.

                    

Ционистите изповядват талмудически равинизъм, най-радикалният юдаизъм, а най-лесно манипулират производните юдео-християни(библейки християни, последователи на Тора), както и най-новата версия на юдаизъм-"ислям" а Коран, чиито рай "Джанна"(Араб. "Градината") е точното място на Била-сварга-лока.Всички тези земни духове(бхутас)-ракша, йакхша и пишачаот Анта-ришка-лока със пълна сила се стремят към Питра-лока, като раят, където иска да се "паркират" е БИЛА-СВАРГА ЛОКА!


Справедливостта е ДЪЛБОКО заровена в яма в Земята-"Питра-лока".
Йама-раджа е брат и "сянка" на Сурйа-раджа(Слънцето).
На български "дупка" е "яма",а на английски е "pit"(иде от Санскр. Pita, Piter)
Не искай справедливост, а се моли за враговете си никога да не бъдат съдени,
тъй като това означава, че те са слезли в безсъзнание в най-низшите локали.
Договорът между юдеите от Анта-рикша на атмосферата с кому-нагите от подземното царство Била-сварга е: НИЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ ВИСША ТЕХНОЛОГИЯ, А ВИЕ ЩЕ

ВОДИТЕ ЧОВЕКЪТ КЪМ НАШИТЕ НИЗШИ ЛОКАЛИ


Анунаги-Комунаги - са конспиративна астрална организация на нагите от низшите планетарни системи(живеят на кланове, както в Билла сварга така и на Земята ), които не само, че направляват елитът, цялата управленска общественост, но - и включително т.нар. "религиозен" елит, особено на Абрахамските религии и "източни" религии с безличностен "бог", като някаква неопределена безлична "енергия".
Играта на Богът се нарича раса-лила. Тя е коренно-различна от нага-лила, играта на "свободните наги", излезли в нелегална конспиративност за управление на материалната енергия на Богът за собствено наслаждение-перверзия, спекулация с делегираният разум от Брахма. Докато Брахма е Първоначалният Неподправен Разум, то нагите са древни инкарнации на джива-атма, които не са се върнали в Трансцеденталният свят, а обитават низшият Астрал(низшите планетарни системи) чрез частицата ум, разум и его(само в фина-ефирна форма), която им е останала от древността. Този разум е по-висш от човешкият, но по-низш от на Брахма и девите(полубоговете)

             Тъкмо от Тула/Тува Кетцалкоатъл отива на Тринадесетото небе.


Кетцалкоатъл-Христос играел ролята на добрия бог...на гоите, а Хуитцилопохтли(ЯХВЕ)-лошия бог на,... тази схема по късно се прилага и в играта на леви десни ,комунисти-капиталисти и т.н. Тува/Тула е мястото, където се намират входове към индианската/монголската Шамбала — Яшчилан (Yaxchilбn) (едно от имената на индианската Шамбала, която била построена от маите във вид на град). Впрочем от Тула има и вход към подземния свят — Миктлан (Mictlan)Билла сварга-царство на нагите.


     Сергей Шойгу, Владимир Путин и князь Монако Альбер II во время сплава по реке Енисей, Республика Тува(Монголския вход към Шамбала)


Рьорих нарича АгАРта с терминът от Веда-"Шамбхала". Ето така я вижда....Шамбхала е селце, където ще се роди Калки, който, според Шримад Бхагаватам,ще унищожи именно асурите и нагите които населяват Била-Сварга.
 

Ануннаки са зад Новия Световен Ред, който е бил планиран вече дълго време. Индустриалната революция е била планирана от Ануннаки, не за да подобри жовота на масите, а да ги плени в желания и недоволство, така че хората лесно да забравят за духовното съществуване. Освен това тя променила начина на живот и объркала хората, но най-вече позволила предмети от материален комфорт на управляващия елит(Еевреи биороботи).Ануннаки водят военна икономика. Истински мир никога не се предвижда от тях. Те пилеят ресурси за да държат хората поробени. Те присвояват всички остатъци за свои удоволствия. Генното инжинерство е било практикувано потайно на тази планета доста дълго време. Днес генната модификация не е вече тайна. Обществено достояние е че растения, животни и хора се манипулират генетично и се клонират. Размерите на тези проекти от друга страна, са скрити от общественото око. Преди индустриалната революция, технологичните напредъци били буквално в застой от много векове.Това им позволило да подобрят методите за контрол и поробване на хората. Ануннаки се нуждаели от напреднала технология за да финализират техните планове за поробване на земляните чрез НСР с единствена управляваща – обединена полицейска власт. НСР бива наложен от управляващия елит, който някои наричат Ционисти. Някои хора мислят, че всички евреи са ционисти, което не е правилно. Не всички евреи са ционисти, както и не всички ционисти са евреи.Но всички чисти евреи са биороботи.Книгата Битие била записана от цивилизациите, създадени от Ануннаки.Шумерите били една от първите култури, която имала записи на плочи, описващи историята на Ануннаки на Земята, което било в съзвучие с това, което нареждали Ануннаки. Книга Битие била създадена за да накара хората да боготворят Елитните Ануннаки.Историята на Битие не е Истинската История на Божественото Сътворение.

Историята на Битие е толкова скорошна в сравнение с цялостната картинка, че е абсурдно да се счита за вярна.

Вече имало различни групи извънземни и земляни, когато Елитните Ануннаки завзели част от Земята.

Имало битки за надмощие между различните групи, но Елитните били прекалено силни за тях.

На шумерските плочи са записани събития от така наречения произход на човека и сътворението

които всъщност били записки от последната колонизация на Елитните Ануннаки.
Завоевателите сами написали тези плочи.
Така, това което е записано от шумерите е било диктувано от техните така наречени богове.
Опитът на Ануннаки им подсказвал, че създаването на религия би помогнало в опита да се контролира отново населението.

Старият Завет е посветен на Яхве. Той е много мъжки настроен поради боготворенето на Божествената Майка от коренните жители на Земята.
Старият Завет потвърждава съществуването на много от „боговете” Ануннаки на земята в ранните времена.

Битие разказва за поколенията следвали Адам и Ева и историята на разочарованието на „божествения” от човечеството, което живяло след потопа. Ануннаки са били хората от Сим и те са дошли на Земята и копулирали с примитивни земляни,това е записано в историята Битие.    

                   
                                   
С животинско възприятие е невъзможно да се съществува в по-различни условия от тези , които се предлагат понастоящем. И масово се залага на животинския , а не на духовния и разумен човек. Извод – не търсете разум и духовност в живот, наподобяващ ферма за домашни любимци!Мнението на болшинството е винаги грешно, защото болшинството от хората са подлъгани от идиоти. Особенно революционери и патриоти, подлъгани от фалшифицирана история и схоластични идеи. Така те/ но и поради собственно невежество./, са в услуга на идиотите които ги пасат.   

      


А ти сега не си ли точно роб? Не взе ли заем или ипотека, не ореш ли на три работни места като обладан, само за да има къде да живееш и какво да ядеш? Цялата страна не вижда нищо, освен да работи – само за да оцелее, без да имат сили за други цели.
А ако изведнъж парите свършат ? Точно така, нощни клубове, лимузини, алкохол и ядене. Още? Покупки на футболни клубове, изграждане на вили и издръжка на любовници. Не се виждат разлики между обеднелия офисен плъх, касовия рапър и олигарха – и тримата са роби по дух. И ти си идиот, ако все още не си разбрал това.

              

Гилотина за длъжниците с ипотека и нов подарък за банките – с поправки в закона

             
В Кали юга основната цел е продажбата на души на групи. Бизнеса (корпорацията), ще ви убеди, че присъединяването към McDonald, Coca-Cola, Mercedes, ШЕЛ(Ананта Шеша), масонство, компютърни игри, всичко това е ритуал с голяма сила, но на влизане в БИЛЛА, вие ритуално влизате в долните локи - Била Сварга. Особено, ако се присъедините към секта за масово поробване, без значение от каква полярност, като сциентология, ислям, Кабала, атеизъм, масонство, долар, дори партийни агитки от тип, например "Котки или Котараци"-Герб, ДПС, БСП без да се разбира, и да се отчита тяхната власт, скрита цел и ритуал, поради собственото си невежество подлъгани че това е за добро, така душата ви упада в долните патали....


Реликвите, които поставиха(в стил - чрез нас всички пътища водят към Рая) са достатъчни да превърнат този свят в Ад. Избранико, близо си до своята цел. Знай, че Ада е планиран за теб! Вече корпорациите хранят децата ти - бъдещите роботи, които ще задвижват системата. Всяка твоя нужда ще бъде задоволена в този нов смел свят, но ти ще си мъртъв, с изключение на твоята плът и няма да можеш да го почувстваш. И тези отгоре - служители на сивите - тези, които унищожиха първия свят, ще унищожат и втория.

               Келтския жрец Мойсе издига в пустинята- "Кундалини шакина" или символът на Абрахамския клан от рудрическите духове на Лемурия- генът на южняшките наги, които смятат да оцеляват като паразити сред класовите Арйани.


Змията, не носи никакво друго знание, освен КЛАННО-ГЕНЕТИЧНО. Змията НЕ носи Трансцедентално Знание- за избавяне от матрицата. Тя е създадена за тези, които са в гуната на мракът-ТАМАС. Змията ги "облаготелства", като ги върти в цикли на самасара. Бог проявява своята милост към демоните, като ги убива и ги инкарнира в други материални форми, тъй като те нямат съзнание за избавяне от страданието, то Кришна периодически ги поставя в състояне на тамас-несъзнаване. Но после пак следва циkли на страдание....и така тази игра продължава, докато душата се осъзнае.
Така, че змията има тази функция да участва с циклите от страдание до без-съзнаване.


Ционистите изповядват талмудически равинизъм, най-радикалният юдаизъм, а най-лесно манипулират производните юдео-християни(библейки християни, последователи на Тора), както и най-новата версия на юдаизъм-"ислям" а Коран, чиито рай "Джанна"(Араб. "Градината") е точното място на Била-сварга-лока.Всички тези земни духове(бхутас)-ракша, йакхша и пишачаот Анта-ришка-лока със пълна сила се стремят към Питра-лока, като раят, където иска да се "паркират" е БИЛА-СВАРГА ЛОКА!
Някои реализират ислямския рай(х) "Джанна"("Градината") още ТУКА ...други ще чакат след като умрат?...
Наградата за благочестивите мусулмани се нарича "Джана"( جنّة"Градината" , Garden). Това е Райската градина на Адам и Ева- "Едем", описана в юдейската библия, който талмудчени хазари са диктували на неграмотният Мохамед, инкарнация на демонът Маха-мада). Адам и Ева, коити и изфабрикувани персонажи да са, да плод на фантазията на извънкласовите, не можейски да разберат Шастрите, които са за брахмани и класови. В "Градината" се живее "на корем". При влизането в Градината те огрява Силна Лунна Светлина, следват фонтани и водопади. По цял ден се опъва праведникът под дебели сенки, когато ограднее си отваря устата и някой плод пада директно в нея. Градината е изключилно за праведни материални мъже, които са носели бради. Между другото- в джамии и мусулмански храмове се допускат само материални мъже. Мусулманският Рая е за тях. Като "материални мъже", тези примитиви са били на Земята в човешка форма, вечно с огромен сексуален апетит. Ако не са успели да имат там много жени за разплод, то в раят "Джанна" всеки праведник има минумум 72 девствени девици(за разплод, разбира се). Млади юноши им прислугват, поднясяйки им в златни посуда плодове, вода и вино. Забележете- приживе на Земята са яли месо, като кучета, а сега в раят си - плодове!! Вече са вегетарянци и ненасилници!! ).

                  

            Книгата Битие била записана от цивилизациите, създадени от Ануннаки.Шумерите били една от първите култури, която имала записи на плочи, описващи историята на Ануннаки на Земята, което било в съзвучие с това, което нареждали Ануннаки. Книга Битие била създадена за да накара хората да боготворят Елитните Ануннаки.
Историята на Битие не е Истинската История на Божественото Сътворение.
Историята на Битие е толкова скорошна в сравнение с цялостната картинка, че е абсурдно да се счита за вярна.
Вече имало различни групи извънземни и земляни, когато Елитните Ануннаки завзели част от Земята.
Имало битки за надмощие между различните групи, но Елитните били прекалено силни за тях.
На шумерските плочи са записани събития от така наречения произход на човека и сътворението
които всъщност били записки от последната колонизация на Елитните Ануннаки.
Завоевателите сами написали тези плочи.
Така, това което е записано от шумерите е било диктувано от техните така наречени богове.
Опитът на Ануннаки им подсказвал, че създаването на религия би помогнало в опита да се контролира отново населението.

Старият Завет е посветен на Яхве. Той е много мъжки настроен поради боготворенето на Божествената Майка от коренните жители на Земята.
Старият Завет потвърждава съществуването на много от „боговете” Ануннаки на земята в ранните времена.
Битие разказва за поколенията следвали Адам и Ева и историята на разочарованието на „божествения” от човечеството, което живяло след потопа. 

             


Ануннаки са били хората от Сим и те са дошли на Земята и копулирали с примитивни земляни, това е записано в историята Битие.

Елитните Ануннаки също започнали високо развита цивилизация във Вавилон.

Както винаги те унищожават култури и избиват населения когато излезнат извън контрол и след това ги зараждат наново.


             

"Всичко бива едно" след разграждане до безкрайност в У-Тробата на Вишну- там нематер. атми и матер. атоми стоят редом в махат-таттва(латентност -непроявенст в матрицата) и чакат Ново проявление в матрицата, и съобразно ИНДИВИДУАЛНАТА СИ КАРМА атми-те(индивидуалните душИ) попадат в различни материални светове с различни материални тела, изградени от комбинация на различни материални елементи. Т.е . - ТОВА СЪЗНАНИЕ, КОЕТО ПРИЕМА ЗА "У-СТОЙ" МАТЕРИНСКАТА ЕНЕРГИЯ-МАЙА, ЦИКЛИ ВЕЧНО В САМСАРА -КРЪГ ОТ ПРЕРАЖДАНИЯ, като влиза многократно в утробите на Майа, под формата на различни нейни тела, исъщоб в Трансцеденталната Утроба на Вишну след голям цикъл на РАЗРУШЕНИЕ СЛЕД КАЛИ(гр. Хаос)-"Нощите на Брахма".
В "Утробата и на Вишну"- Шива-Линга или в утробата на Майа- "Йони"- душата се намира в състояние на НЕ-СЪЗНАВАНЕ(БЕЗ-СЪЗНАВАНЕ)-СПЯЩО СЪЗНАНИЕ, НА КОЯТО Е СИМВОЛ И КАЛИ!! Несъзнаването е състояне на душата подобно на съзнанието на атомите в неживата материя-несъзнаван транс в материята, поради липса на индивидуалност. Подобно състояние изпитва душата, когато спи, въплътена в новородено-няма още будно или свръх-съзнание, но все още не може да се възползва от опитът си от прераждания от сънищното, натрупан в подсъзнанието. Други състояния на съзнанието по-долу:
Сънищно със сънища/мечти, т.нар. "Астрално съзнание" на нагите, известно като "ПОД-СЪЗНАНИЕ, архетипно съзнание", "колективно несъзнавано";
Будно съзнание(на Будха и Брахма, познато, като "просетление в матрицата, достигайки най-високите и нива-Брахма-лока, това съзнание е известно под понятието "Човешко съзнание"), както и
Свръх-съзнание на Духовен екстаз в Трансцедентлният свят, реализиран от Чайтанйа Махапрабху.
Съзнанието е степента на Осъзнаване на Върховната Изначална/предначална Трансцедентална Личност или още състояние на "разсъбличане" на душата от обвързаността и с материята(гуни-"въженца") и цикличните условности.
Нещо повече- дуализмът и поли-измът на Майа, материалната енергия, е с двойствен характер, дължащ се на Времето и Духът в материята-Маха-дева Шива. Не случйно- Лунният харатер на двойката Шива-Майа се манифестира с вплетеният сърп(серпентина) в косите на Шива. Женският, материалният аспект е спътник(Луна) на Духът(Сатурн)-Мъжкият, а Луната-Полумесец е израз на това(както и Рогата на Бикът). Луната е свързана с циклите в материята-приливи отливи и менструалните цикли в женската утроба от Майа. ЗА ТОВА КАЛИ ИЗИСКВА КЪРВАВИ ЖЕРВОПРИНУШЕНИЯ, за да вкара душата отново в утробата си. Символът на Майа е Луната-материалната утроба на жената, а символът на Шива е Сатурн-Трансцеденталната Утроба на Вишну-"U-Terra, U-terus". Утробата на Майа- Кали изисква кървави жертвопринушения, а Утробата на Вишну-Шива пушек. (за това предствителите на лунните сатурниански култове на Кали и Абрахамските религии-принасят жертва ВСЕИЗГАРЯНИЯ НА ПЛЪТ, като самият дух Йах/Аллах казва, че такава миризма е "сладка арома за него").

      


          

Изплезеният кървясъл език е символ на ПЕРЕВЕРЗИЯ(обръщане всичко с главата на долу и с вътрешността-навън: "Wearing the inside-out"). В частност, е символ на вечно-зеещата Утроба, вечно-незадовлена жена с материя и сексуални сетивности, тъй като сексът е висша степен на сетивно наслаждение).
Кали е неблагоприятното лице на Майа и е конзортът на Шива-духът в матрицата.за това Кали на Краят на матер. цикъл беснее върху трупът на съпругът си Шива-Съзнанието. Кали е още Върховна Илюзия- Маха Майа.Μήτρα(Митра) на гръцки означва Утроба(Uterus, U-terra). "Майка" е μητέρα(Ми-Терра).U-Ma е майката на Вишну(U), а арабите често я наричат О-ма-майка(0) на преражданието(8) на Духът(1) в матрицата(0)- 10810810810180180........
1+0+8=9
9 е числото на "Пуруша", буквално "Наслаждаващият се" - Бог(Духът)-навиваща се галактика(спирала)-"Вдишване на Вишну"-"in-hale".
6 е числото на Пракрити - Душа(Материята) - развиваща се галактика(спирала)-"Издишване на Вишну"-"ex-hale"
             
                         

Материалистичното поведение на водещите човечеството групи, с всичките скрити етерни, астрални и ментални причини, сътвори такова състояние на съществуване, което е по-страшно, фатално и смъртоносно от всичко, което беше изпитано и преживяно по време на войните през изминалото столетие. Това е едно пъклено дихателно поле, един ад, който необуздано въздейства с всички сили на огледалната сфера върху човечеството.
Това, което някога беше предизвестено като заплашителна опасност, сега е станало факт. Резултатът е едно много ясно и извънредно тежко психическо смущение в подрастващите поколения. Без преувеличение може да се каже, че човечеството е на път с много бързо темпо да стане фундаментално душевно болно.

Под ръководството на своите авторитети човечеството е вкарано в пропастта, а великите сили взаимно си пречат, за да може то да се измъкне оттам, така както беше още в праисторическите времена.

Ян ван Райкенборг
Из «Универсалното лекарство»

            

"Както магнитът чрез своето излъчване привлича железните стърготини, така и човекът чрез своите мисли, които също така са силно магнитни, привлича атоми от прасубстанцията. В зависимост от играта, вида и основния тон на вашите мисли едно кълбо, което непрекъснато се пълни с безброй атоми, привлечени и задържани от вашите мисли, непрекъснато кръжи около вас. Когато мислите ви се променят основно и вземат един фундаментално различен ход, редът на тези атомни кръговрати съответно се нарушава и променя. Определени групи от атоми биват дори изхвърлени от кълбото. Така във вас в малък мащаб става онова, което се случва почти ежедневно по различни причини в огромния диалектичен универсум..."


Из "Египетският прагносис и неговият зов във вечното днес"
2 част, от Ян ван Райкенборг
Ако не направиш промяна в себе си , не очаквай промяна от света .

The Undertaker of your illusionЗа да влезете в Царството Божие станете като децата .
Защото по лесно е камила да мине през иглени уши отколкото богат да влезе в Божието Царство .

Лука / 18 :25 /

Казвам Ви , докато не се изчистят сърцата ни и отворят очите ни , ще ходим по тъмни пътеки ....там дето мъка и тъга се простира. 
Мнозина от вас гледат в погрешките на Ближния си и го усъждат , а своите умножават .
А " ТЕ " през това време на заблуждение на човечеството изпаднало в невежество го оформят в тяхна угода. 
Кеймтрейлси , ваксини , минд контрол , храни , стрес , убийства ....
Всичко иде отвън ...
Концентрирай се навътре " ЗАЕДНО " да повдигнем Света ! 

The Undertaker of your illusion
Според Новия Български календар, нощта между 07 и 08 Зимен (28 и 29.12), е Бъдни вечер. Названието Бъдни вечер, идва от глагола "съм" в бъдеще време. Той означава "съществувам", "живея". През Бъдни вечер се решава бъдещето на Земята и на хората. Затова тя е и Нощта на Надеждата – че животът ще продължи и през следващата година. Тази е нощта с най-отрицателна полярност – ИЛ ИН, Илина нощ. 

На Бъдни вечер, преди полунощ, кукерите трябва да проведат символична битка между Марду Кхан, чрез защитниците на крепостта и Зурва, Сурва Кхан – белият, добрият – владетелят на началото на живота, предвестник на раждането. Чрез своите светли войни, Зурва Кхан трябва да превземе крепостта и да я владее седем дни. Това ще означава, че Земята е устояла и животът продължава.

След полунощ тръгват коледарите, които (най-късно до зазоряване) пеят и възхваляват: "Че се роди Млада бога, млада бога, Бела бога". 

БЪДНИ ВЕЧЕР, е най-големият зимен празник. Тогава хората си разменят подаръци и пристига дядо Коледа. Тържествената вечеря е от седем ястия. В огнището трябва да гори дебело дърво – бъдник, който трябва да гори преди и след полунощ. Трапезата не бива да се разтребва за през нощта. По масата трябва да остане храна. Бъдникът и храната са символът "пълно – пълно". Благата и успехите от старата година да преминат и в новата. 

Денят 08 Зимен (29.12), е КОЛЕДА. Началото на колелото, на възхода в годината. Тогава започват седемте Зурови дни. Те са втората половина от Мръсните дни и са наречени така по името на Зурва (ударението пада върху у), Сурва Кхан – ЗУР ВА КХАН, владетелят на началото на живота, предвестник на раждането. На Коледа, по обед хората си устройват богата трапеза в домовете, а на мегдана се вият кръшни хора и се провеждат различни забавления.

През време на Зуровите дни, символично ще се раждаме отново, като последователно, според енволюцията, ще ни се отварят седемте "прозореца" към света.

През първия ден – 08 Зимен – Коледа, ни се отваря устата.
През втория ден – 09 Зимен, ни се отваря носът.
През третия ден – 10 Зимен, ни се отваря кожата.
През четвъртия ден – 11 Зимен, ни се отварят ушите.
През петия ден – 12 Зимен, ни се отварят очите.
През шестия ден – 13 Зимен, ни се отваря душата.
През седмия ден – 14 Зимен, ни се отваря умът.


Възможно ли е хората наистина да са духовни същества, хванати в капана на физическите тела. Дали тъмните сили държат хората във физически окови на Земята? Ако е така, дали силите на светлината и мрака са в епична битка за влияние върху човешкото развитие? Някои сериозни автори и духовни учители казват „да“ и предполагат, че доказателства могат да бъдат открити в един от най-ранните разкази за създаването на човечеството – месопотамския епос “Атрахазис“. От шумерските клинописи знаем, че боговете са създали хората като роби. Нашите предци не можели да го разберат. Те погрешно смятали извънземните цивилизации за богове, защото са слезли от небето, влияели са на хората и имали свръхестествени сили. Месопотамската история за сътворението разказва, че извънземните богове искали да създадат раса от работници, за което били необходими няколко елемента. За да може тялото да функционира, е трябвало да му дадат душа. Но боговете изработили тялото като един вид затвор. В него божествените искри или душите на светлите същества, били заключени в човешка форма. Дали тази дуалистична или хибридна природа на човечеството е нещо като игра за извънземните посетители? Нека създадем конфликт сред хората и да видим какво ще стане. Тази максима се изповядва и до днес като екот от минали хилядолетия. Хората по същество са хибридни и конфликтни същества. Част от нас е духовна и светла, а другата – материална и тъмна. Този постоянен конфликт помежду им управлява живота на хората и е определящ за нашата цивилизация. Катарите са вярвали, че трябва да водят идеален, образцов живот, за да се измъкнат от този свят. Защото, ако били твърде обвързани с материалния свят, щели се преродят отново. Не е имало ад. Той е бил тук на Земята. Катарите са имали много странни идеи относно човешката раса. Основната им идея за рая, или за краят на вселената, била, че всички ще се върнат към духовната си същност, а материалните неща ще изчезнат. Тъй като дяволът е господар на този нетраен, физически свят, той се опитва да размени материалните блага на този свят, за безсмъртни и нетленни неща, а именно човешки души. Много хора толкова силно желаят нещо, че са готови да се откажат от безсмъртната си душа и да живеят под властта на дявола, в замяна на временно богатство.

https://novotopoznanie.com


Няма коментари:

Публикуване на коментар