неделя, 3 декември 2017 г.

Елифас Леви ЧЕТВОРКА


Четворката е числото на силата. То е тройката, допълнена със своя продукт, бунтуващата се единица, вече примирена с върховното триединство.
В първожитейската си стихия човекът, забравил майка си, започна да разбира Бог само като неумолим и ревнив баща.
Мрачният Сатурн, въоръжен с отцеубийствената си коса, се захвана да яде децата си.

   
Исус, ловеца на души се родил сред тях особено за да ги спаси, т.е. да ги подлъже да се поклонят на Хор/Христ и така постепенно тези паднали души, да бъдат уловени и препратени към адските планети но той бил отхвърлен от левитите.

              

Аз вярвам, че евреите са специална група от души далеч напред по пътя на злото, която в крайна сметка ще доведе до пълна ДЕМОНИЗАЦИЯ и ТОТАЛНО РОБСТВО.

Вярвам, че те вече са били завладяли по този начин своята собствена адска планета (или обствената си "сфера"), преди да започнат да се въплътят сред нас (започвайки с Авраам). Смятам, че въплъщението на нашата планета е техния "последен шанс" да бъдат изкупени, ноповечето от тях няма да използват този шанс и ще продължат да бъде зло.

Съзнателно евреите не знаят факта за различния си произход, но несъзнателно те го усещат. Ето защо те се чувстват коренно различни от останалата част на човечеството, до такава степен, че те вярват, че те самите човеци, докато ние не сме.

Освен, че са зло, евреите имат "обърнат/реверсиран" манталитет, според който вредата над другите, е "добро", докато съпротивата срещу злото е "лошо". Затова евреите винаги са "невинни", защото да вредиш на не-евреи е добродетел. Сексуални перверзии, копрофилия и култа към грозотата са също "добродетели" сред тях.

Евреите го виждат като своя свещенна "мисия" да доведат света до ужасна антиутопия, която те наричат tiqqun олам , буквално "ремонт на света".


                 

Юпитер разтърсваше с веждите си Олимп; Йехова произвеждаше мълнии, които разбиваха Синайското безмълвие.
Въпреки това бащата на хората, явил се веднъж като Ной, позволи на света да разбере тайните на живота.
Психея, обожествена от страданията си, стана невеста на Ерос; Адонис, възкръснал от смъртта, намери отново своята Венера на Олимп; Йов, победил злото, си възвърна повече, отколкото бе загубил.

Законът е проверка за смелостта.
Ако любовта на човек към живота е по-силна от страха му пред смъртта, то той наистина цени живота.
Блажени са дръзките. Горко на плашливите!
Тъй робите на закона, които превръщат себе си в тирани на съвестта и слуги на страха, ония, които не искат хората да се надяват, както и фарисеите на всичките синагоги и на всичките черкви ще бъдат сполетени от укора и проклятието на Отеца.

               

Не беше ли Христос отлъчен и разпнат от синагогата?
Не беше ли изгорен Савонарола по заповед на върховния жрец на християнската религия?
Не са ли днес фарисеите същите каквито бяха по времето на Кайафа?
Ако някой им говори в името на разума и любовта, ще поискат ли да слушат?
         

За да спаси децата на свободата от тиранията на Фараоните, Мойсей възвести закона на Отца.
За да събори нетърпимото иго на мозаичното фарисейство, Исус покани всички хора в братството на единствения Син Божи.
              

Когато рухнат последните идеали, когато се скъсат последните земни вериги на съвестта, когато бъдат прокълнати и последните от онези, които убиха пророците и от онези, които заглушиха Словото, тогава ще настъпи царството на Светия Дух.
Слава на Отца, който удави войските на Фараона в Червеното море!
Слава на Сина, който раздра завесата в храма и чийто Кръст натежа върху кесаревата корона и разби челата на Кесарите в земята!

Слава на Светия Дух, който със страшното си дихание ще прочисти земята от всички крадци и всички убийци, за да направи място за пира на Божиите чада!
Слава на Светия Дух, обещал на ангела на свободата победа над земята и Небето !
Ангелът на свободата се роди преди зората на първия ден, преди пробуждането на разума, и Бог го нарече утринна звезда.
О, Луцифер! Доброволно и надменно ти се откъсна от небето, където слънцето те къпеше в блясъка си, за да разореш със собствените си лъчи недокоснатото поле на нощта!
Ти светиш когато слънцето залезе и искрящият ти взор предхожда зората!
Ти падаш, за да се въздигнеш отново. Ти вкусваш от смъртта, за да разбереш по-добре живота!
За великолепията на древността ти си вечерната звезда; за възраждащата се истина ти си прекрасната звезда на утрото!
Свободата не е своеволие, защото своеволието е тирания.
Свободата е пазителят на дълга, защото тя напътства правото.
Луцифер, когото тъмните векове превърнаха в гения на злото, ще бъде истинският ангел на светлината, когато завладее свободата с цената на позора и я използва, за да се смири пред вечния ред, възвестявайки по този начин доброволното подчинение.
Правото е само коренът на дълга; за да даваш, трябва да притежаваш.

Ето как възвишената и проникновена поезия обяснява падението на ангелите.

Бог даде на своите духове светлина и живот, и после им рече:
– Обичайте!
– Какво е да обичаш? – отвърнаха духовете.
– Да обичаш е да даваш себе си на другите – отговори Бог. – Тези, които обичат, ще страдат, но ще бъдат обичани.
– Ние имаме правото да не даваме нищо и не желаем да страдаме – казаха духовете, които мразеха любовта.
– Останете с правото си – отвърна Бог, – и нека се разделим! Аз и Моите желаем да страдаме и дори да умрем, само и само да обичаме. Това е нашият дълг!

                


Падналият ангел е следователно този, който от самото начало е отказал да обича. Той не обича и това е неговото изтезание. Той не дава и това е неговата нищета. Той не страда и това е неговото небитие. Той не умира и това е неговото изгнание.
Падналият ангел не е Луцифер, носителят на светлината. Той е Сатаната, който очерни любовта.
Да си богат означава да даваш. Да не даваш нищо означава да си беден. Да живееш значи да обичаш. Да не обичаш нищо значи да си мъртъв. Да си щастлив означава да се отдадеш. Да съществуваш сам за себе си означава да се самоотхвърлиш и да се самозаточиш в ада.
Раят е хармонията на благородните помисли.
Адът е сблъсъкът на долните инстинкти.

Човекът на правото е Каин, който от завист убива Авел. Човекът на дълга е Авел, който умира за Каин заради любовта.
И такава е била мисията на Христос, великият Авел на човечеството.
Не заради правото трябва да приемаме всички предизвикателства, а заради дълга.
Дългът е продължение на свободата и радостта от нея; индивидуалното право е бащата на робството.
Дългът е преданост, правото е себичност.
Дългът е жертвоприношение, правото е кражба и плячкосване.
Дългът е любов, а правото – омраза.
Дългът е безкраен живот, правото е вечна смърт.
Ако някой се бори за да победи правото, то е само за да се сдобие със силата на дълга. За какво ни е свободата, ако не за да обичаме и да посветим себе си на Бога?
Ако някой трябва да наруши закона, то е когато законът оковава любовта в страх.
„Който е запазил душата си, ще я изгуби – казва Свещената Книга, – а който е изгубил душата си заради Мене, ще я запази“.
Дългът е любов. Махнете всички препятствия пред любовта! Млъкнете, оракули на омразата! Дано се провалят вдън земя всички лъжливи богове на себелюбието и страха! Позор за робите, тези, които стискат любовта си и не я дават другиму!
Бог обича блудните чеда!

Елифас Леви ЧЕТВОРКА


               

ПУБЛИЧНИЯ ДЪЛГ НА ДЪРЖАВАТА(КЪМ ЧИФУТСКИТЕ БАНКИ) ВИНАГИ СЕ ТРАНСФОРМИРА ВЪВ ВЪТРЕШЕН ДЪЛГ(ПАК КЪМ ТЯХ).

[ ДА СЕ НАДЯВАМЕ ЧЕ ЕЛИФАС ЛЕВИ НЕ ВЪЗХВАЛЯВА ТОЗИ ДЪЛГ НА ГОИТЕ КЪМ БАНКИТЕ НА СИНХЕДРИНА
-БЕЛ.РЕД.]Всички революционери в цялата човешка история са били тоталитаристи. Такъв е и днешният свят, основан върху догмите на класическия юдаизъм – талмудизма, в който евреите са богоизбрани и висши, а останалите са низши твари, които еврейският бог пази живи с една единствена цел – да обслужват евреите. Извън това – да слугуват на богоизбраните – животът другите хора по земята, неевреите, е лишен от смисъл.

Кодекса на Маймонид

           

Евреите го виждат като своя свещенна "мисия" да доведат света до ужасна антиутопия, която те наричат tiqqun олам , буквално "ремонт на света".
ЕВРЕЙСКИЯ РАВИН, РАВ МИХАЕЛ ЛАЙТМАН, ПРЕД ПУБЛИКА В ИЗРАЕЛ, ОБЯСНЯВА, ЧЕ ЕВРЕИТЕ СА ЧУЖДИ ШПИОНИ ОТ КОСМОСА. ТЕ СА ДОШЛИ ОТ ДРУГА ГАЛАКТИКА ИЛИ ИЗМЕРЕНИЕ, ЗА ДА ЗАВЛАДЕЯТ ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ.


Рав Михаел Лайтман: В действителност, ние не идваме от тук, от Земята. Ние дойдохме от там (сочи към космоса). Това е Израел нашият корен. Така минахме през този маршрут, че ни отнеха вътре от това, което се нарича "разбиване на корабите" ... разбиването на колективната душа ... Въпрос от публиката: Кой е шеф на персонала, който е изпратил командващия блок? Рави Михаел Лайтман: Той. Създателят. Израел е част от него ... Въпрос от публиката: Така че, този началник на Генералния щаб ни изпраща тази командваща единица? Рав Михаел Лайтман: Изпратен е от команден блок. Дадена ни е здравина. Дадени са ни и връзки. Всичко ....


Но ... те са нямали избор. Какво означава това? За да ги пуснат вътре в враждебна земя, той трябваше да им даде същата форма като на говедата от тази враждебна земя. Това е като да отидем в една страна като екип под прикритие. И всеки един от нас е точно като гоите на Земята. Казват ни че ни изпращат някъде - Африка например. Така че ние ще се въплътим върху една и съща форма, например подобна на формата и цветът на хората от Африка. Характеристики, черти, подход, интереси, всичко. Точно също като невидими - отвътре и отвън ...спящи клетки. Знаете ли, това е като агент под прикритие. Той е там за известно време, никой не го докосва, той трябва да започне да работи, да построи къща, семейство ... Всичко е наред в продължение на години и години. След това, той трябва да нарави/изпълни нещо. Той получава напомняне отвън. Трябва да започне "работа". Той вече е забравил и изведнъж му се напомня. Тук е вашият командир, и това и това, нали знаете - като във филмите ... Това е, което се случва с нас. Ние трябва да се събудим.


Ние трябва да помним, че ние имаме специална мисия. И наистина, това не е нашето място. Идваме от съвсем различно място. Така че ние трябва да намерим нашите приятели според това пробуждане. Получите ли телефоннто обаждане? Аз ви се обаждам по телефона, той се обажда по телефона и така нататък, кошерен легион. И тогава ние се събираме в кошер/група. Така че от цялата тази планета, само ние извънземните, идващи от друга галактика, ще получим този лъч светлина - това пробуждане - индивидуално. И след като ние сме се събрали по групи започваме да се подготвяме да завладеме Земята. Това е мисия.


Въпрос от мургав старозаветник от публиката: Как да завладее на него? Рав Михаел Лайтман: Как да го завладее? Ние сме също така и метода. Ние ще ви показва всичко постепенно. Ние ще ви преподава. Не е точно преподаване, но е вид обучение и активиране ... което определя съзнанието ви в движение. Но в действителност, всичко това идва от нашата планета. И благодарение на тази оригинална естествена сила, ние ще сме тези, които ще останат да живеят на Земята. Защо ме гледаш така умно? Вие на мен не вярва? Казвам ви това сериозно! Нашата родина е голяма работа. Това е различна галактика, това е една различна вселена която е в друго измерение . Това е, което сме ние ...


Въпрос от публиката: "... Защо ние извънземни?" Раби Михаел Лайтман: "Ти си чужденец, защото .... Аз не говоря за външния ни вид - тялото или плът, кръв или трафик на органи на гои. Аз говоря за този интериор, който не съществува в другите хора в света на Земята, но само при нас. Това е вътрешен софтуер, който е в нас, идващите от другия свят. " "... Това, за което ние не говорим за сега е фазата, когато тези агенти под прикритие трябва да се свържат заедно и да се юрганизират, за да завладеят Земята ... Така че ние дойдохме тук, за да сложим нещата в ред - както в родната ни планета ...Адхо Лока "


РАВИН ПОТВЪРЖДАВА ЕВРЕЙСКИ ПЛАН ДА УПРАВЛЯВА СВЕТА И ДА УНИЩОЖАТ БЯЛАТА РАСА ... .. ПРЕЗ 1952 Г.! ЕВРЕИ ИСКАТ ДА ЗАПАЗЯТ БЯЛАТА РАСА САМО ЗА СЕБЕ СИ ДА СЕ ВЪПЛЪТЯТ В НЕЯ. НО КОГАТО ТЕ УПРАВЛЯВАТ СВЕТА, ДРУГИТЕ РАСИ ТРЯБВА ДА СА КАФЯВИ. По отношение на автентичността на тази конкретен реч на равина Рабинович. Юстас Мълинс твърди че е получена от унгарски евреин в Ню Йорк и това е единственият реален източник за това. Не бих се изненадал, ако е автентична (Мълинс е достатъчно надежден източник), а след това отново евреите са разпространявали невярна информация за да замърсят водите, с цел дискредитиране на абсолютната планината на фактически доказателства, показващи еврейството като виновно за това в което ние ги обвиняват. Има един тон документирани цитати от евреи със същата нагласа, които казват почти същото като равин Рабинович.Дневният ред за световно господство, иначе известен като "нов световен ред" е ясно еврейски дневен ред. Разбира се, има много боклук, от Белите, които се продават,... продават душите си на дявола и затова са готови съучастници в еврейската престъпност, но това наистина не променя факта, че евреите са движещата сила на НСР и основни координатори!


По-малко от 1% от зовящите себе си "библейски християни", не само, че не са чели цялата библия или дори -новия завет, те не са чели дори и първото евангелие(на Матей)!! Тяхната представа за Христос се натрапва от официалната римска църква(попове, епископи и пастори) и - политици!! 

Истината е, че бялата Европа и цялата бяла раса, чрез приемане на библейското християнство, СЕ ПРЕВРЪЩА В ТЪПА ОВЦА ЗА КОЛЕНЕ НА ОВЧАРЯ ОТ СЕМИТСКОТО ПЛЕМЕ(потомците на Сем от 3-ма синове на Ной)! 

Доста библейски християни искат да ме убедят(без да имат и грам информация и знание), че "библейския Христос бил различен от юдейския Яхве". "Да, ама - Не!"(е казал оня дето бучиииииии... 

Давам им генеологичното дърво на библейския Христос. КОРЕНЪТ МУ Е В СЕМ(СИМ, ШЕМ): Сем-> Авраам-> Исаак-> Яков-> Юда-> Давид-Исус бен Йосиф("Исус Христос" библейски) Моля ви се, дами и господа библейски християни!

            

КОЙ мимикрира и сее раздори в Европа за да владее?....


Обърнете внимание къде си давате вярата - ставате доброволни овци на ламята Яхве, която има за любимо свое Ноево поколение - клана на Сем, чиито наследник е и библейския Христос!! Христос бен Йосиф е от 12-те израелиеви племена на Яков-племето на Юда. Добавям само, че Мойсей е от12-те израелви племена на Яков- племето на Леви. Т.е. Йешуа бен Йосиф("Исус Христос библейски") и Моше имат един и същи бог- Яхве(Йехова)!!!!!! "Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов. А Моисей затули лицето си, защото се боеше да погледне към Бога." Изход 3 глава Обръщам внимание, че следните изводи са СТРИКНО ПО БИБЛИЯТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .......и да не чувам "гък" оплаквания от библейските християни, че Римската църква, заедно с юдейския Синедрион ви заселвал селата със семити- араби!!!Няма коментари:

Публикуване на коментар