неделя, 17 декември 2017 г.

ОТВЪД ХАЗАРИТЕ

          

                


Лев Леваев-циганин, Цветелин Кънчев-хазар 

> Бели сигхани=хазари=персийски евреи/Когато ромите бяха само цигани!

             

        

                              
               

Семейное древо. Дина Мухина из Херсон


                                      

                


                    


ХАЗАРИТЕ - един евреин за "така наречените евреи"

Далеч от какъвто и до бил умисъл за антиционизъм, или не дай Боже, антисемитизъм, публикуваме три различни възгледа от два източника?! върху един проблем - Хазарите, който според нас, е от фундаментално значение за развитието на БЪЛГАРИЯ през през последните 1 500 години от нашата история - проблем, умишлено или не, заобикалян от нашите "историци".

Случайно или не, ни идва на ум нещо от кръчмарския бит - който плаща за музиката, като правило, поръчва и "парчетата" /т.е. песните/.

Бенджамин Фридман един евреин за "така наречените евреи"

"Какви са фактите за евреите?

Наричам ги евреи, тъй като са известни като "евреи". Но аз ги наричам "така наречените евреи" тъй като знам кои са те. Източноевропейските евреи, които формират 92 % от световното население, от този народ, които наричат себе си евреи, са всъщност хазари, племе, което преди векове е живеело дълбоко в Азия. Те са били толкова войнолюбиви, че азиатците са ги изпъдили.

               Те са създали Хазарското царство, което по онова време е давало под наем своята армия от 40 000 войници. Кланяли са се на фалуса и повечето са били хомосексуалисти. Кралят на хазарите е бил толкова отвратен от дегенерирането на своето царство, че решил да приеме монотеистична вяра – християнство, ислям или онова, което днес се нарича юдаизъм, или по-точно талмудизъм. Кралят избрал юдаизма, който станал държавна религия. Той изпратил в тамудистките училища в Саура ученици, които станали равини и отворили синагоги за хората, които се нарекли "евреи". Нито един от тях не е имал прародител и не е бил стъпвал в свещенната земя. Не са били чували въобще за Стария завет. Нито един от тях.

Но дошли при християните в Европа, за да повярват в техните претенции към Палестина и "тяхната обетована земя". "Това е християнски дълг. Ние дадохме едно от нашите момчета, което става ваш Спасител, ходите на църква и му се кланяте. И ние сме евреи." Но това са били хазари, погани, конвертирани евреи. Смешно е, че те се наричат "народа от Свещената земя".

Но тези хазари, погани, азиатска монголоидна раса, изпъдени от своите съплеменници в Източна Европа, тъй като техният крал приел талмудистката религия, станали изведнаж "евреи". Представяте ли си вече, колко глупаво е за християнските народи да говорят, че помагат на тези хора да се върнат в тяхната древна земя. Може ли да има по-голяма лъжа? Но американците и европейците са повярвали в тази лъжа, в която е затънал съвременният свят.

Знаете ли какво правят евреите, когато влезат в синагогата? Знам, защото бях един от тях. Влизат и казват първата молитва три пъти. С тази молитва те сключват сделка с Господа, че всяка клетва и обещание, която направят през следващите дванадесет месеца няма да има никаква сила. Клетвата няма да е клетва, обещанието няма да е обещание, тяхната църква ги освобождава и опрощава. Това не е престъпление.

Това е тяхната религия – талмудизмът."

Фонограмата на речта на Фридман може да се намери на няколко сайта в Интернет

Не можем да спрем да се чудим, защо под една и съща рубрика - /khazars/, в wikipedia.org на английски и български, има два съвсем различни текста, които публикуваме без изменения:

"Хазарите са полуномадска народност, вероятно от севернокавказки произход, впоследствие тюркизирана. Първоначално те обитават крайбрежието на днешен Дагестан и делтата на река Волга. Водени от тюркски управляващ елит и хаган от рода Ашина, между 6 и 10 век те създават Хазарския хаганат, обширна държава, разположена между Волга, Дон и Кавказ. В отделни периоди те поставят в зависимост също Волжка България, части от днешните Азербайджан и Казахстан, както и някои руски княжества.

В края на 8-ми век или в началото на 9-ти век поне управляващият елит на хазарите приема юдаизма и той става официална религия в Хаганата. През 9-ти век част от хазарите, пазеща своята езическа вяра и известа под името кабари, въстава срещу централната власт и се присъединява към маджарите.

Според някои историци /А. Н. Поляк, А. Кьостлер и други/ след унищожаването на Хазарския хаганат много хазари с юдейско вероизповедание се заселват в Източна Европа, поради което част от днешните евреи /ашкенази/ има не семитски, а хазарски произход. Тази теза, която хвърля сянка върху традиционните възгледи за произхода на част от евреите, не се приема от мнозина учени и дори се характеризира като антисемитска пропаганда, тъй като се използва като аргумент срещу създаването на еврейска държава в Палестина.

Според други автори /Лев Гумильов и други/ православните и рускоезични бродници от 12-ти век, както и наследилите ги донски и гребенски казаци имат хазарско-руски произход."


Хазарите са много лесно разпознаваеми. Това е видно най-вече от фенотипните белези по лицето. Тъй като талмудизмът ги кара да се капсулират и да не приемат бракове с други етноси те са започнали да се бракосъчетават вътре в групата си. От това капсулиране много скоро са започнали да се натрупват генетични мутации и изява на рецесивни гени повече от нормалното. И всичко това започва да се изписва по лицата им предимно, а в телата им масово са диабетици. Лицевите белези са ненормален ъгъл на ущите спрямо черепа, неравна ушна мида, огромни торби под очите, разреждане на зъбите и т.н. и т.н.


Днес е доказано, че не всички евреи са семити. Евреи, като етно група би трябва да има семитски произход (да са наследници на древните израилтяни) за да претендират, че наследници на богоизбрания народ от Юдея. Но има много евреи, които са приели юдаизма през различни периоди от историята. През последните 20 века има много хора, които нямат семитски произход, не са наследници на древните израилтяни, които са приели авраамическа религия по различни причини - това прави ли ги евреи?!

Евреите са затворена група, по-скоро са били затворена група поне до 135 г., когато римския император Адриан потушава поредното еврейско въстание, изгонва ги от Юдея и преименува територията от Юдея на Палестина. Има и данни за много евреи по средиземноморските пристанища и преди 135г., но техните гонения от Юдея започват през I век, продължават и през II и III век. Много юдеи (евреи) са изпратени за гладиатори в робство или бягат от Юдея и дават началото на първото (насилствено) разселване на еврейската диаспора.

Евреите се заселват в Европа, като този процес се засилва особено след 7 век, след като ислямски халиф Омар ибн ал-Хаттаб (Омар Велики и Фарук Велики) завладява Месопотамия, след това Палестина, Сирия, Египет и по-голямата части от Сасанидската и Византийската империи. Той е вторият и най-могъщ от четиримата Праведни халифи, един от най-влиятелните мюсюлмански владетели в историята. Близък сподвижник на ислямския пророк Мохамед. В същото време Християнската Църквата успява да привлече в лоното си всички европейци едва през 9 век, като налага каноничното право сред европейските народи, включително и правилата за общуване с хората от други вероизповедания. В този смисъл е и наложената на практика забрана за общуване с евреите, които продължават да запазват своите религиозни обичаи и традиции и не се покръстват. В повечето страни евреите живеят в мир, но не след дълго все повече проблеми създава тяхното нежелание да се покръстят и да изповядват християнството — нещо, което Църквата започва да налага активно, особено след 9 век. В повечето страни евреите живеят в мир, но не след дълго все повече проблеми създава тяхното нежелание да се покръстят и да изповядват християнството — нещо, което Църквата започва да налага активно, особено след 9 век. Църквата обаче продължава да се опитва да наложи християнството върху евреите, а съпротивата им довежда до различни ограничения на техните права. Така се появяват и отделните квартали (гета) в градовете — само за евреи.

               През 10 век настъпва промяна в отношението към евреите в Европа. Появяват се нови евреи в Европа, наречени ашкенази, с което европейците ги разграничават от сефарадите. Терминът "сефарад" е употребен в Библията и обозначава Иберийския полуостров, т.е. за евреите, които са дошли от юг. Ашкенази е името, което носят евреите, заселили Централна и Източна Европа, основно Германия, Полша, Франция, Украйна и Русия. Това са наследници на Хазарите, но след 10 век и разпадането на Хазарския хаганат те се разселват в Европа. Те развиват собствени обичаи и закони, което ги разграничава в определени теми с другата част на еврейския народ - сефарадите. Стигат дотам, че създават собствен език, идиш, възникнал като комбинация от немски диалекти в района със славянско и еврейско влияние.
     През 861 г. Кирил и Методий (Хазарска мисия, 860-861 г.) участват в хазарската столица в диспут между представители на основните монотеистични религии, организиран от хазарския хаган (бей, управител), който тогава е бил привърженик на пратюркския монотеизъм, но не успяват да го убедят в предимствата на християнството. В неговото обкръжение се е изповядвал юдаизмът и ислямът. Около 861-865 г. хазарските владетели и значителна част от аристокрацията приемат юдаизма - това е уникално явление за еврейската история, защото една група гои (неевреи) биват приобщени към религията на "децата на Израел", етно-религиозна група, наследници на древните израилтяни, които и днес имат претенции, че е наследница на богоизбрания народ, наследници на древните израилтяни. Този акт на приемане на юдаизма от хазарите (нееврейски народ) е в пълно противоречие с юдейския конфесионализъм. Хазарите-евреи остават в тези територии до средата на 10 век. През 965 г. киевският княз Светослав I успява да разгроми хазарите и да превземе най-важните им крепости и столицата Итил. Експанзията на Хорезъм, киевския княз Владимир I (980-1015) и узите нанасят последен удар на Хаганата. Ашкенази е името, което носят евреите-хазари които се разселват из Европа след разпада на Хазарския хаганат през 10 век.


За нееврейския произход на Ашкенази изследователите съобщиха още в края на 19 век, «подобно предположение изказа в Русия и М. Гумплович в очерците си «Начало на еврейската вяра в Полша». Същото се опитваше да докаже професора от Тел-Авив-ския университет А. Полак в научния си труд «Хазария» през 1951 год.» (1. 1-23). През 1976 год. на бял свят излезе сензационната книга «Тринадесетото коляно» на писателя А. Кестлер. В нея той доказва, че сегашните ашкенази нямат нищо общо със "сина на Аврам", а са потомци на хазарите, разселили се в Европа след разпадането на хаганата през 10 век. Според Кестлер, ашкеназите са тръгнали не от Йoрдан, а от Волга, не от Хаан, а от Кавказ, което означава, че са по-близки до народи като хуните, угурите и др.

Съвременните генетични изследвания доказват, че произходът на евреите в Европа е свързан със смесване на родословия, много от които произхождат от кавказки племена, приели юдаизма. Те би трябвало да сложат край на дебати, които продължават повече от два века. Евреите ашкенази, днес съставляват около 90 на сто от евреите по света.


За да хвърли светлина върху този въпрос, новото изследване сравнило геномите на 1287 души от осем несвързани помежду си групи еврейско население и на 74 неевреи. Генетикът Еран Елхаик от медицинския институт "Джонс Хопкинс" в Балтимор, Мериленд, внимателно анализирал данните, търсейки мутации в ДНК кода, свързани с географския произход на дадена група.

Подобни индикации са били ползвани в миналото, за да се хвърли светлина върху произхода на баските и на пигмеите в Южна Африка.

Сред евреите в Европа генетикът открива древни индикации, които ясно сочат към Кавказ и в по-малка степен към Близкия изток. Получените резултати подкрепят друга хипотеза, която е противоположна на "рейнската" и е известна като "хазарска". Според втората хипотеза евреите в Източна Европа произхождат от хазарите - племена, установили се в района на Кавказ в първите векове от новата ера. След като били повлияни от евреи от Палестина, хазарският каган, приближените му приемат и по голяма част от поданиците му приемат юдаизма през 8 век (851-860). Според "хазарската" хипотеза, ашкеназите нямат еврейски генетичен произход, те в края на краищата се разпространили в Централна и Западна Европа и представляват 80-90% от днешните евреи в света.

Така днешните съвременните генетични изследвания доказват научните изследвания от края на 19 и 20 век на руския изследовател М. Гумплович, професора от Тел-Авив-ския университет А. Полак и писателя А. Кестлер.

Става ясно, че по-голяма част от днешните евреите имат нееврейски произход (според генетичните изследвания до 90%, но те не могат да се приемат за достатъчно представителни на този етап). В една дискусия моя опонент - евреин ми каза: "Опасявам се, че ние сме единствените, които слагат знак за равенство между етнос и религия.", но не можа да ми отговори на въпроса - "Ако аз приема юдаизма означава ли, че си сменям етноса?". Ако трябва да съм честен моя опонент ми отговори "личното ми мнение - евреин е този, който счита себе си за такъв." , което е само потвърждава "хазарската" хипотеза - повечето евреи днес имат нееврейски произход.

Когато човек започне да изучава древната история на Близкият Изток, той много бързо осъзнава че е изправен пред огромен обем от информация, която сякаш успява да убие в зародиш мисълта за отсяване на истински важното в търсене на причините поради които евреите доминират света. В края на този фаил ще приложа линкове към някой вече написани факти за тях. Евреите възникват като народ в земите на плодородният полумесец. Езиково и расово те принадлежат към семитските народи. Според добре познатата от библията история, Якоб и дванадесетте му сина(символизиращи 12те евреиски племена), напуснали Ханаан и отишли в Египет, където били поробени. 400 години Мойсей предвожда евреите обратно в прародината им. През 6 век преди Христа Вавилон завладява Палестина и пленява всички евреиски аристократи във града. Те биват освободени от Персите, когато последните завладяват Вавилон. В 63-година преди Христа Римската Империя завладява Палестина. Оттогава датира разселването им из целият средиземноморски свят описано от Страбон:

„Евреите са заселили почти всички градове и по целия свят е мъчно да се намери място, където да не живее представител на това племе“ (60-25г. пр.Хр)

"Евреите не се смесват с другите народи и гледат на тях като на врагове." - Диорид, І в. сл. Хр.

Официалният управляващ орган на евреиският народ е бил синедриона. Той се е състоял от 72 мъдреци от етнически евреиски произход. Синедриона бил забранен от римската империя, но просъществувал на открито до 358 година. След това мистериозно изчезнал и никога повече не се появил.

Първият записан контакт на българите с евреите е от 4 век, когато част от тях живеещи в Кавказ, се изселват в Армения, в област съседна на тази обитавана от Ванандовите Българи:

"Неговото време /на Аршак 4век след христа/ някои ЕВРЕИ от тези, които живеели при българите в долината на КАВКАЗ, се оттеглиха от другите и дойдоха да се установят в полите на КОЛ"

арменски патриарх Йоан Католикос 5 век.

Класическите евреи присъстват и на балканите без да има ясна представа откога са се настанили. В епохата на византииското робство, е запазено сведение за евреин от Костур на име Товия Бар Елиезер, наричан с прозвището „А явани“, сиреч гъркът.

"един ден до Симон Потамо, в който се намират 50 евреи с раби Шеломо и раби Яков. И това е началото на Влахия. И нейните жители обитават планините и това е племето наречено власи. И те са леки в краката си като газели. И слизат от планините за да грабят и плячкосват земята на гърция. И няма човек, който да може да излезе да воюва с тях. И цар няма, който да властва над тях. И те не поддържат вярата на християните. И именуват децата си с имената на юдеите. И има, които казват че били юдеи и наричаха юдеите "наши братя". При все това, когато ги ограбват, не ги убиват. И те нямат никаква вяра. 1185 година пътешественика Раби Бенеамин от Тудела(днешна Испания) преминал през Македония!


           

Равина Бенджамин от Тудела прави първото документирано обхождане на териториите населявани от класически евреи през 1185 година след христа. Истинските цели и задачи на тази обиколка остават неизвестни. За евентуалното родство между власи и евреи ще стане дума по-късно.
„... от там два дни до Драма, в която има 140 евреи, начело на които са раби Михаил и раби Йосеф...“ За Константинопол същият Раби Бенеамин дава изключително сведение, а именно:

„И в града между гърците няма евреи, защото са преместени отвъд морският ръкав, а морският ръкав на Мраморно море ги обикаля от другата страна. И не могат да излизат освен по морският път за да търгуват с жителите на града. Мястото в което живеят евреите се нарича Пера. И там има около 2000 евреи знатни рабанити и около 500 караими(хазари), от друга страна и има разлика между тях....... Не дават на евреите да яздят коне“

Караимите са вътрешно юдеиска секта, която изповядват около 25 000 хазари живеещи главно в Крим, Полша и Литва. Рабанитите са обикновенни талмудисти, а от текста става ясно че има и разлика между тях, тоест те са класически евреи. Буди интерес и сведението че евреите „не им давали“ да яздят. Покръстването на Хазарите

В днешния ден не знаем друга нация под небето в която християни да не живеят освен в земите на Гог и Магог, които са хунска раса и се наричат Газари... обрязани и следващи законите на юдаизма. Българите обаче, които са от същите седем племена, в момента се покръстват.
Кристиян от Ставелот, в Expositio in Matthaeum Evangelistam (864)

Сведението ни сочи че Хазарите вече са били юдаисти, когато българите се покръстваме, както и че народа им е монолитно приел новата вяра.
„Хазарите и царете им са всичките евреи“
Ахмед Ибн Фадлан 922 година
„Всички хазари са евреи. Но са били юдаизирани скоро“
Ибн Ал-Факих – 930 година След тези дни, се надихна от синовете на Булан цар на име Обадиах. Той бе смел и честен човек. Реорганизира царството и установи евреиската религия правилно. Построи синагоги и училища, докара много евреиски мъдреци, даде им злато и сребро, и те му обясниха 24те книги на Библията, Мишна, Талмуда и реда на молитвите. Той се страхуваше от Бога и обичаше закона и заповедите“Хазарския Хаган Йосиф в отговор до Hasdai inb-Shaprut 955година.

Един от евреите започна обръщането на Хазарите, които са съставени от много народи, и ги обърнаха и ги присъединиха към религията. Това стана в дните на Абасидите. Но това бе човек, които сам отиде при велик цар и много духовни хора, и те бяха обърнати без никакво насилие или меч. И те приеха трудните задачи наложени от закона на Тората като обрязването, очистването, миенето след семеизхвърляне, забраната за работа в Събота и по празници, забраната за ядене на месо от забранени животни според религията и така нататък.
Абд ал-джабар ибн Мухамад ал-хамдани – 1009-1010

Ще намерите евреиски селища разпръснати навсякъде. Чак до Даилам и реката Итил, където живеят Хазарите, които станааха просветени. Хазарският Хаган Йосиф прати писмот до Хасдаи ин Шапрут и го информира че хората му следват равинската вяра. Ние сме виждали Хазари в Толедо, ученици на мъдрите, и те ни казваха за спомена от учението им в равинската вяра.
Абрахам ибн Дауд от Толедо – 1161

Ибн-Ал-Атир ни казва как в дните на Харун, императорът на Византия накарал евреите да емигрират. Те дошли в Хазария, където намерили интелигентни но непросветени хора и им предложили релгиията си. Населението я сметнало за по-добра и я приело.Димашки 1327
                                                                                                                
Отношенията на поюдеичените хазари с българите

Тъй като ХАЗАРИТЕ и БАРСИЛИТЕ ( БЕРЕЗИТИТЕ )
извършват прехода си от ХОРЕЗМ до Северозападното край-
брежие на Каспийско море през Дербентския проход, това сочи,
че те НЕ СА НОМАДСКИ, а ЗЕМЕДЕЛСКИ племена. Областта
ХОРЕЗМ е северно от ПАРТИЯ и е била под прякото нейно
влияние, била е част от ПАРТЯНСКАТА държава, образувана от
БАЛХАРЦИТЕ. ХАЗАРИ И БАРСИЛИ са говорили ЕДИН И СЪЩ
ЕЗИК, както останалите ХУНО и САРМАТО БЪЛГАРСКИ племена.
ИСТАХРИ: “ ХАЗАРСКИЯТ език не прилича ни на ТЮРК-
КИЯ, ни на ПЕРСИЙСКИЯ, ни на някякъв известен език,
а прилича на БЪЛГАРСКИЯ “.
Мойсей Хоренски в “ История на Армения : “ Между 193
и 213 год. тълпи от ХАЗАРИ и БАРСИЛИ , съеденявайки се
преминали вратата Джора ( Дербентския проход ) … преминават
Кура и се разпростряли встрани от нея “.
Първо ХАЗАРИТЕ И БАРСИЛИТЕ се настаняват между ре-
ките Сулак и Терек, между други две също БЪЛГАРСКИ племена -
ОНОГХОНТОР БЛГР и ЧДАР БОЛКАР.
Древноруския летописец Георгий Амортел оприличава ХАЗАРИТЕ със Скитите.
През средата на Пети век, по време на военната експанзия на АТИЛА, част от БАРСИЛИТЕ се преселват по долината на река Места и Западните Родопи.
---------------
- 2 -


През Втори и Трети векове след Христа, Атлантическите циклони се изместват на Север и преминават през Волго-Окско-
то междуречие. Валежите нарастват в тези райони. Волга става
мътна и пълноводна, образува се делтата.
Нивото на Каспийско море е било със 6 метра по-ниско от
настоящето. Такова се запазва до Осми век.
През 552 год. се създава ВЕЛИКИЯ ТЮРКСКИ ХАГАНАТ, начело с Хан ТУ МИН. Хаганата подчинява под своя власт ХАЗА-
РИТЕ И УТИГУРИТЕ ( УТРИГУРИТЕ = АТРУГУРИТЕ = РУГИ-
ТЕ ). За Каган на ХАЗАРОБЪЛГАРИТЕ е поставен по-малкия
брат на Ту Мин – Истермин. Хазарските Кагани са от рода
АШИНА ( АСЕНЕВЦИ ) – клон от рода ДУЛО и като такива са се
ползували от финансовата подкрепа на Кан КУБРАТ.
Изтощената от войни ХАЗАРИЯ , през 690 год. попада под
власта на избягалите от Персия ЮДЕИ – МАЗДАКИТИ.
От 690 г. до 965 г. ХАЗАРИЯ е плацдарм за нападение срещу съседните народи и като щит срещу Арабските домогвания през Кавказ към Източна Европа. Нейната столица – ИТИЛ в делтата на Волга, става търговски център за набиране на РОБИ.
- 3 -


Трябва да се отдаде уважение към ХАЗАРОБЪЛГАРСКИТЕ бойци, които непрекъснато са воювали срещу АРАБИТЕ – нашественици от Юг през Осми век. Войните между ХАЗАРИ и Араби са с променлив успех. Но благодарение на ХАЗАРО - БЪЛГАРИТЕ е спряно Арабското проникване в Кавказ и на Север от него.
През 708 год. е първата битка между Араби и ХАЗАРИ.
713 год. – успешен поход на Арабите, превзет Дербент, но
на Север ги посреща ХАЗАРСКАТА войска. Арабите
отстъпват.
721 год. ХАЗАРИТЕ изклали Арабския гарнизон
в АРМЕНИЯ.
721 год. – битка между 25 хилядна Арабска и 45 хилядна
ХАЗАРСКА войски. Победа за Арабите. ХАЗАРИЯ понесла големи щети. Но събира нови войски. Научавайки за това Арабите се оттеглят на Юг. ХАЗАРСКИТЕ войски превземат АЛАНСКИТЕ ЗЕМИ. ЮДЕОХАЗАРСКИЯ ЦАР облага АЛАНИТЕ с нечувани данъци, което ги принуждава да се оттеглят в степите на днешна Украйна. Под властта на ХАЗАРИЯ падат териториите на АЗЪРБЕЙДЖАН и АРМЕНИЯ.
724 год. - ХАЗАРСКИЯТ пълководец Борджил нахлува в
Кавказка Албания. Отблъснат от Арабите.
725 год. – ХАЗАРСКАТА КОННИЦА заедно с Планинските
народи правят светкавични набези срещу Арабските войски на
различни места. По късно, в битката при Ардебил, ХАЗАРИТЕ убиват над 25000 араби.
732 год. – ХАЗАРИТЕ възстановяват господството си над
Дербентските села. 40 хилядна Арабска войска, начело с Мерван
потегля срещу ХАЗАРИЯ. Но обилните дъждове спират Арабското
настъпление.
735 год. – Нови войни между ХАЗАРИЯ и Арабите.
След 30 години войни между Араби и БЪЛГАРОХАЗАРИ, бил
сключен мир помежду им.
Южна ХАЗАРИЯ е била разорена от тези войни. Но с цената на много жертви, ХАЗАРИТЕ спират домогванията на
Арабите, спират стремежа им да овладеят не само Кавказ, но и
Източна Европа.
763 год. ХАЗАРИ и ТЮРКИ нахлуват в Армения и из-
биват много мюсюлмани. Превзет е Дербент. Разгром на Араб-
ската армия. Пленени 55 хиляди Арабски бойци.
764 год. – ХАЗАРИ и ТЮРКИ от Хорезм отново нав-
лизат в Армения. Халиф Мамсур изпраща две армии срещу тях.
Едната се разбягала при стълкновението с ХАЗАРИТЕ и ТЮРКИ-
ТЕ, втората била сразена.
Арабските халифи завинаги загубват Кавказ.
787 год – ХАЗАРИТЕ усмирили ГОТИЯ.
785 год. – Арабският предводител Осман ибн Омара
се укрепил в Дербент. Но избухналата епидемия покосила голяма
791 год. – ал Фадл напада ХАЗАРИЯ. Разгромен.
798 год. – заради починал


798 год. – заради починалата си дъщеря, за което били обвинени Арабите, че са я убили, ЮДЕОХАЗАРСКИЯТ ЦАР
нахлул в Арабските владения и извършил жестоки погроми.
808 год. - Преврат, извършен от Обидий. Заграбване на
ЦЕНТРАЛНАТА ДЪРЖАВНА власт от Юдеите.
810 год. Начало на гонение на Християните в ХАЗАРИЯ .
817 год. – Установяване на границите на ЮДЕОХАЗАРИЯ:
на Юг – Дербент, на Изток – Яик, на Запад – Северен Крим, на
Север – Волжка България.
821 год. – В ХАЗАРИЯ окончателно побеждават Юдеите,
разгромямайки Тюркско Хазарската аристокрация ( КАБАРИТЕ ).
822 – Война между МАДЖАРИТЕ и ЮДЕОХАЗАРИЯ.
От Двадесетте години на 9-ти век, РАХДОНИТИТЕ извършват търговията между Китай и Прованс ( Франция ).
834 год. - при САРКЕЛ е построена крепост срещу МАДЖАРИТЕ и КИЕВСКА РУС, пазена от наемници ПЕЧЕНЕГИ и ГУЗИ.
854 год. ХАЗАРИЯ – мюсюлмани емигрират в Задкав-
казието. Гонение срещу мюсюлманите.
860 год. ХАЗАРОБЪЛГАРИТЕ край реката Дон приемат
Християнството.
Западната граница на ЮДЕОХАЗАРИЯ опира до река
Днепър.
През 9-ти век ЮДЕОХАЗАРИЯ завладяла: БУРТАСИТЕ по
Средна Волга; за кратко БЪЛГАРИТЕ по Горна Кама и ЧУВАШИТЕ,
МАРИТЕ, ЕРЗИТЕ, ВЯТИЧИТЕ и СЕВЕРЯНИТЕ по Горна Волга; южните Донски земи, засаждайки ги с лозя; Северен Кавказ и Северното Причерноморие.
913 год. ХАЗАРИТЕ с помощта на племената ( Б )УЛИЧИ
и ТИВЕРЦИ, на ГУЗИТЕ разгромяват ПЕЧЕНЕГИТЕ при Яик и Ембл.
924 – ВИЗАНТИЯ подбудила ПЕЧЕНЕГИ, ГУЗИ, АСИ срещу ЮДЕОХАЗАРИЯ. Разгром на коалицията. Признаване на хегемони-
нията ня ЮДЕОХАЗАРИЯ.
932 год. – изгонване на Християнските свещенници от
АЛАНИЯ, която била подвластна на ХАЗАРИЯ.
936 год. – Смъртни присъди над Християни. Война с
ВИЗАНТИЯ.
948 год. – Начало на нови войни с РУСИТЕ.
958 год. - Война против КИЕВСКА РУС.
-----------------
Преди идването на Юдеите, ХАЗАРИЯ е била веротърпима държава. Тангризъм, Будизъм, Християнство и Мюсюлманство.
Християните са имали 7 епархии.
Но още в началото на Осми век, започва насилственото поюдейчване на ХАЗАРИТЕ. Особенно жесток е бил
цар Обидий, който хвърлил ПЕЧЕНЕГИТЕ срещу въстаналите Кримски християни. Те смазали въстанието с нечувана жестокост.
Четири ХАЗАРОБЪЛГАРСКИ християнски рода, от които
един княжески успяват да избягат при МАДЖАРИТЕ, преселили
се в земите между реките Днепър и Серет. От спасилия се княжески род, след 350 години ще се родят братята ТЕОДОР
( ПЕТЪР ), АСЕН и КАЛОЯН, които ще създадат ВТОРАТА БЪЛГАР-
СКА ДЪРЖАВА със столица ТЪРНОВО. В началото на Десети век,
ЦАР СИМЕОН преселва Маджарите в ПАНОНИЯ. Земите Западно
от река Днепър стават отново БЪЛГАРСКИ, каквото е било спора-
зумението между братята АСПАРУХ и БАТ БАЯН в края на Седми
век.
Децата от смесени бракове, между ЮДЕИ и ХАЗАРИ-
- Черните хазари са възприемали Юдейското веро-
изповедание, но самите ЮДЕИ не са ги приемали в своята община, за тях те са копелета. Отношението на чистите ЮДЕИ
към ХАЗАРСКОТО население е презрително жестоко,
като към Роби – източник за войската, подтиснати и закрепостени земеделци, създатели на блага за Царя и неговите
сънародници: чиновници, военна върхушка, собственици на
земеделските земи и имоти. Друг техен поминък е Рибарството.
СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ НЕ ПОЗНАВА ТАКОВА УНИЗЕНО, БЕЗ-
ПРАВНО, ЖЕСТОКО ЕКСПЛОАТИРАНО НАСЕЛЕНИЕ, КАКВИТО СА
БИЛИ ХАЗАРОБЪЛГАРИТЕ.
През 965 година, Накрая: една Персийска легенда, която потвърждава принадлежността на ХАЗАРИТЕ към БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ:
“ Рус и Хазар били от едни майка и баща... “.
княз Святослав,
син на Олга и Кан Рюрик, се спуска с лодки по реките Ока и Вол-
га, изненадващо напада столицата на ЮДЕОХАЗАРИЯ – ИТИЛ,
разгромява ЮДЕИТЕ, освобождава ХАЗАРСКИЯ народ от
ЮДЕЙСКО робство. В кампанията си, Кан Джилка е подпомогнат
от Гузи и Печенеги. ЮДЕОХАЗАРИЯ престава да съществува.
Хазарските юдеи се разпръснали:
- в Дагестан – планински евреи,
- в Крим – Караимчи,
- военнолюбивите юдеи избягали в Западна Европа.
----------------
ХАЗАРСКИЯ етнос се разпада на:
- Християнски: Терски и Донски казаци,
- Мюсюлмански: Астрахански татари.
----------
Какви сега са истинските потомци на ХАЗАРОБЪЛГАРИТЕ.
- в долината на река Дон – първом са наричани БРОДНИЦИ,
после КАЗАЦИ,
- в долината на река Терек – ТЕРКСКИ КАЗАЦИ,
- тези от тях, които са били по река Волга, някои от тях се
разселват на Запад от реката.


След приемането на Юдаизма както става ясно хазарите стигат връх в своето могъщество. Според Ибн-Фадлан държавата им е имала 28 васала, а Хагана – 28 съпруги, до една принцеси на околните народи. Сведенията който той оставя не са от първо лице а са му преразказани от волжките българи, тъй като Фадлан идва от държава, която тогава е била враг на Хазария.Всичко в неговото сведение е важно, но най-подир си заслужава да обърнем внимание на следния параграф:
И когато в 922 до царя на хазарите пристигна вестта, че мюсюлманите са разрушили синагогата (караимско кенасе), намираща се в двореца Ал-Бабунадж, то той заповядал минарето да бъде разрушено, муезинът бил осъден на смърт и изрекъл: "Ако наистина не се побоях, че в страните на исляма няма да остане неразрушена нито една синагога, аз непременно щях да съборя и джамията."

От това сведение се вижда директна агресия срещу Хазарската държава, защото е унищожена именно Караимската синагога – на преселниците хазари, а не синагогите на оригиналните евреи, които са много по-многоброини в Багдад.

С българите Хазарите влизат във война по времето на Цар Симеон, когато хазарското племе Кабари в съюз с Маджарите атакуват днешното Унгарско Плато и Войводина, като превземат първото, но не успяват с второто. Във Войводина е запазен масов гроб на хазари със юдеиски амулети и конни погребения. Село Челарево пази 263 човешки скелета носещи със себе си и находки от Салтово-Маяцката култура, и медальони с надписи „Йехова“, „израел“ и „Йерусалим“.

Но ако войната със Симеон ви се струва нещо неспоменато от източниците, то почакайте да разберете какъв е етносът на Патриарх Фотий – знаменитият византииски църковен плъх, който „дава напътствия“ на Борис I, как точно да ни покръсти. Всъщност Фотий е бил известен с прякора „Хазарското лице“ . Та този същият пише над 100 точки в който описва „в какво се състои един княз“ и указва на Борис всичко, от това как да се моли лицемерно, до това как да се смее пред други хора. Всеки може да прочете сам заповедите на Фотий до Борис.ЕВРИЯ 

Концепцията на Еврия е създадена от Хазарите, и се прилага през последното десетилетие. Хазарите, виждащи усиленото мелезиране в Израел и неспособността да удържат жените си, от полови сношения с евреи търсят ново място за своя прародина. В същото време археолозите доказват близостта на прототракииската култура с тази на хората обитаващи Палестина. Сходство дотолкова голямо, че да става дума за идентичност в находките. С други думи концепция че траките са били една мигрирала вълна , която по късно се изразила в родственост между оригиналните евреи и траки.

               

По-горе се вижда платената и написана от евреи книга „Българи и евреи“. На базата на тази историческа основа, евреите масово изкупуват българска земя както на частно така и на държавно ниво и градят своите кибуци. На държавно ниво Израел изкупува земи в Полша, Румъния и Унгария4, а скоро вероятно и в България, под ръководството на социалистическият лидер на Израел и Ашкеназ – Шимон Перес. Настоящият премиер на Израел Нетаняху също е Ашкеназ.        

                 
       
Плана Еврия започва да се движи в синхрон с навлизането на „руската мафия“ на балканите. Тяхната пълна доминация към 2010 година улеснява изключително много деиствията им. През време на управлението на Костов, генерал Атанасов и Богомил Бонев започват да изпълняват заповедите на американските евреи, и настъпват сериозно интересите на ашкеназите. От страната е изгонен Чорни, инвестициите на Елиезер Фишман също са отхвърлени. С идването на Симеон и Доган, нещата се променят и в следващите осем години на власт е отново върхушката създадена и режисирана от Русия. 2009 беляза събитията със идването на Бойко Борисов. Последният е верен слуга на американските евреи и продължител на делото на Костов, като от България са изгонени солидни хазарски колонизатори като Владимир Циганов, Андрей Панпурин и други. Последните са в изчаквателен режим, до ново превъртане на колелото и идване на проруски сили.

Най-общо казано и сафариди и хазари имат обща цел българите да ги няма, но сафаридите нямат желание върху нашата земя след това да се настанят хазарите, дори тъкмо напротив. С оглед на събитията логичният извод ни казва, че синедриона и до днес е сафаридски и държи контрола над света, като желае да държи под юзда всяка една конкуренция, а такава днес останаха само хазарите. Конфликта между двете сили ще се засилва.

            
     
                        

В българският политически живот, подкрепящите сафаридите са разделени на две крила, които се борят за това представителство. 

Първият лагер е ДСБ, СДС, ГЕРБ, 
Вторият: РЗС, Дончева, Алексей Петров, Стефан Гамизов, Слави Трифонов.

       


Хазарин от Херсон до него бял циганин от Унгария

Представители на ашкеназите*хазари* са: БСП. А ДПС освен на хазари е представител и на турските крипто евреи *дьонме*.


И трите групи партии пазят интересите на съответната група евреи.Съответно страната е поделена на три области.     

                 
Източна-руска,"хазаро-ешкеназка" 
Западна-сефарадска 
Южна-турски евреи,дьонмета

Разделянето на България(БЪЛГАРИЯ Е ПОДЕЛЕНА ОСТАВА САМО ДА СЕ УЗАКОНИ) и Украйна е предварително уговорено от Евреонала, а театралните сценки са необходимост за да стане това, и за заблуда на гоите. Според българския посланик в Москва Бойко Коцев 450 000 руски "хазрско-ешкинази" граждани били собственици на имоти в България.
Темпът на нарастване е изключителен. Само преди година бяха около 350 000. Този темп може да се конкурира само със скоростта, с която българската нация изчезва.


Руснаците все пак купуват строителни имоти - основно в курортите. Докато турските дьомнета , чрез подставени лица и фирми, масово изкупуват земя. Положението ВЕЧЕ е стряскащо. Земи ( земеделски и гори ) в половината Странджа и Родопите ВЕЧЕ са турска собственост. Земеделски земи на север от Балкана...    

                   


„Eврейски инвестиции в земеделието и китайски – във високите технологии договаря Бойко Борисов в Ню Йорк”, крещяха заглавия в местни медии. Държавата Израел има население от 7 645 600 души. 

Още в издадената през 1896 г. книга „Еврейската държава“ – програмата на ционисткото движение, нейният автор и официален основател на „политическия ционизъм“, виенският журналист Теодор Херцел е записал, че „евреите не са селяни (земеделци)”. И обобщава, че не бива да се има „доверие на желанието на евреите, които са интилигенти, да станат старомодни селяни”. Цялото сегашно селско стопанство на „ционисткия рай“ е постигнато с парите на няколко свръхбогати юдейски фамилии – преди всичко на Ротшилд и Хирш, и с непосилния евтин труд на палестинците – истински потомци на древните юдеи, които приели исляма. Ала по тези места битува изключително просто, психясало мнозинство. Без да притежава образование и ерудиция, то има „мнение“ по всички въпроси. То предпочита самозваните „евреи“ пред всички останали хора. Харесва ги във вид на болшевишки, американски или тукашни терористи. Готово е да бъде клано от тях в качеството на жертвено животно пред олтара на Яхве-Йехова – „бога“, чието име не бива да се произнася, понеже е на… сатаната. Споменатата преобладаваща „общност“ от същества, смятащи се за „българи“, смята за истина само показаното по тиражните медии. Затова е уверено, че „евреите“ са „най-умните“ и „най-интелигентните“ хора на света. За мен принадлежността на ционистите към човеците е твърде съмнителна. Но повечето тъй „мъдри“ и „знаещи всичко“ нашенци неусетно полягат пред ционистите. Ето ги бъдещите палестинци тук – робската работна ръка на „богоизбраните“. 

Ще изброим само отраслите и сферите, в които пълномощниците на Ротшилдови инвестират. 

          

Става дума за земята ни, която хилядолетие е хранила не само българите. Казват, че чуждестранните инвеститори нямало да я отнесат навън. Притежават ли я, ще държат в ръцете си храната на тукашните хора. От дълбоката античност е известно, че народ, който не е в състояние да се изхранва, загива!“

                

Да изреждаме ли предългия списък с други огромни израелски „инвестиции“ на тази, на нашата бащина земя. Колко са техните закрити селища край столицата, в Пловдив, Велико Търново, по Черноморието? Ами т. нар. молове и други големи магазини? Те изкупиха и продължават да пазаруват на безценица най-плодородните земеделски земи в Добруджа и Старозагорско. Преди осем лазарника бабичка от селото, в което имам лятна къща, продаде 10 декара на израелец, защото й предложил „добра цена“ – по 50 лева за декар! И така, с петстотинте лева щяла да може да посрещне своя внук, който работи в… Италия! По данни, взети от една книга на Симон Шама, двама от Ротшилдови придобиват 80% от
земята на Израел. Едмунд дьо Ротшилд работи съвместно с Теодор Херцел, който изпълнява
ролята на основател на ционизма - политическо движение, целящо установяването на Палестина за
Родина на евреите. Ротшилд стои в същото време зад друга една сила под името Шаим Вайцман,
друг водач на ционизма. Ето какво заявява Ротшилд на Вайцман:
"Без мен ционизмът не ще успее, но без ционизма моята работа също ще бъде
разрушена."
Ротшилдовите финансови натрупвания, еврейско установяване в Палестина, Ротшилдовите
агенти, присъстващи официално в правителството, пропагандата за пречистването на Родината -
всичко това поддържа изпълнението на Плана на Ротшилд и готовността на евреите за Родината. Еврейските фермери изпълняват заръките какво да посадят на този, който ги финансира, знаейки
добре, че ако не спазват заповедите, ще бъдат изхвърлени. През 1901 г. евреите се оплакват на
Ротшилд относно диктатурата по установяването им или т. нар "Йишув". Те правят запитване:
"Ако желаеш да съхраним Йишув, първо вдигнете ръце от него и позволете на новопристигналите да имат възможността за корекция според нововъзникналите си
нужди."
Барон Ротшилд отговаря:
"Аз създадох Йишув, аз самият. Следователно никой човек, който и новопристигнал
да е, или организация няма право да се намесва в моя план."
Накратко, вие виждате истинското поведение на Ротшилдови към еврейския народ, както и
към хората въобще.Всъщност Ротшилдови като хора не са евреи, но, както твърди Дейвид Айк - те не са също и
обикновени хора, защото "притежават кръвна линия, която е размесена от генетическия код на рептилоидите, използващи ги, както използват и целия еврейски народ от биороботи като параван и средство за постигане на своите цели".Ротшилдови винаги са били основна движеща сила на Ционисткото движение. Ционизмът е
всъщност ЦИОН-изъм, (ЦИОН означава слънце), следователно името на елитарното тайно общество,
намиращо се зад кръвната линия на Меровингите, наричащо се Ционско братство. Ционизмът обаче не е еврейският народ.Той е само помощно средство на този ционизъм. 

                

АМЕРИКА или ЕВРИЯ . Двадесетото семейство във всяко село! – ТАЛМУД
Евреи-комунисти са ни нагъзили от по рано, а именно от самото начало на комунизма защото те са го наложили.Иначе ето някои от съветниците на Живков. Не всички евреи са комунисти, но всички комунисти са юдеи.
Евреи – съветници на Тодор Живков и идеолози на БКП: Нико Яхиел, Робърт Максуел, Леон Фабрикант, Исак паси, Валери Таджер, Валери Натан, Жак Натан Примо, Барух Шамлиев, Нансен Бехар, Андрей Луканов.Както е известно, в когото са парите, в този е и реалната власт. Освен финансовата власт, евреите обладават властта във водещите уж демократични режими. И това не е тайна. Но, освен всичко това, еврейските банкови къщи поддържат и армия от верни слуги и масони. Именно с тяхна помощ еврейството прикрива своята всепроникващата власт над света. Масоните оглавяват правителствата на всички страни на Запада. Те управляват науката, културата, в техните ръце са всички средства за масова информация. С тях са препълнени до горе и спец службите.По Талмуда, както знаем, пълноценни хора се явяват само евреите. Само те се считат за народ, останалите етноси са по-нисши и от свине. Ето излиза, че демокрацията – властта на народа, т.е. е власт на евреите. Всичко е просто и разбираемо. Истината се дава само на посветените. За какво ни говори това – проекта за заграбването на властта над планетата е в самия си разгар. Демократите на Запада насаждат властта на „избраното племе“ по целия свят. Насаждат я нагло, безсъвестно, използвайки петите колони, шовинизма, тероризма и пряката агресия.          Властта на Маймуна


Във всички протести по света може да се проследи еврейската режисура, познайте чии слуги отново ще ни натресат и на кого се очертава да станем поданици… Сегашния уж спонтанен опит за преврат е дългосрочен проект за въдворяване на тяхната държава на нашите земи. Кисинджър преди няколко години заяви че до 10 години Израел ще престане да съществува?   


                       

       
Програма за еврейско възраждане на Балканите
                                  
“Юпита с кипа`” ще укрепват юдаизма по американски проект

Българският партньор в нея е организацията “Шалом”
Програма за еврейско възраждане на Балканите е създал Американският еврейски комитет за диаспората (JDC), съобщи "Ню Йорк таймс".

"Основа за еврейското възраждане ще станат еврейски семейства, които раждат еврейчета и ги възпитават в юдейските традиции", обяснява Диего Орнике, живеещият в Париж координатор на комитета, който управлява Балканския проект.

Смесените бракове с неевреи и имиграцията нанесоха тежки поражения на еврейските общности от Дунава до Черно и Егейско море. Днес в Румъния са останали само 15 000 евреи, в Македония те са едва 250, казва той.

Българският партньор на комитета е организацията "Шалом". У нас, по данни на JDC има към 7000 евреи.

Програмата е насочена към младите и влиятелни професионалисти или, както казва един от участниците в нея – "юпитата с кип€".

"Това са хората, които имат енергия и интерес да застанат начело на еврейското възраждане. От младите зависи това да се случи", каза Яир Камайски, един от директорите на програмата. Тя е финансирана от фондацията "Хари и Джанет Уейнбърг", базирана в Оуинг милс (Мериленд).

"Ню Йорк таймс" разказва за едно от събитията в изпълнение на програмата – тридневната среща "гешер" (на иврит "мост") в курортното село Ханиоти в Северна Гърция.:

"Плажният клуб се люлее от танцуващите босоноги посетители, които флиртуват помежду си и не престават да поръчват студени напитки. Добре дошли на срещата за възраждане на еврейската култура на Балканите.

Тя беше смес от пролетно настроение, потапяне в юдейската култура и усилени запознанства.

Музиката, която огласяше хотела, се менеше от рап, изпълняван от 50 сент до израелски народни песни. По време на юдейския шабат над 300 младежи на възраст между 20 и 30 години се подчиниха на юдейския обичай да не използват електричество и машинария, начиная от залез слънце в петък. За много от тях това бе първото преживяване на юдейския шабат.

от доста време еврейските групи на Балканите водят съдебни битки за възстановяване на имоти, принадлежали на жертвите на Холокоста, или конфискувани от правителствата. През май най-висшият съд на България започна слушания по едно от най-големите дела,заведено от една еврейска организация за почти половината от правата за собственост на един от най-известните хотели в София ("Рила"- б.р.). През 1943 г. българското правителство конфискува по-голяма част от собствеността на евреите, включително и едно еврейско училище, разположено на терена, върху който днес се издига хотелът, разказва Орнике.

Има и опасения за антиеврейски сентименти, насаждани от екстремистки групи, пише вестникът. "Да, има стари предразсъдъци и отношение към евреите", казва д-р Алек Оскар, 26 годишен невролог от София, където живеят повечето от 7-те хиляди евреи в България.- "Но ние не искаме да гледаме назад. Търсим нов модел, опитваме се да създадем нова мрежа за евреите на Балканите".

Оскар участва в ръководството на организацията "Шалом", която откри чат форум в интернет и организира бизнес курсове за юноши. Нейни доброволци ръководят програма за подпомагане на циганите, наричани още роми – една от най-силно дискриминираните групи в региона, пише "Ню Йорк Таймс".

‘От опит знаем какво е да си преследвано малцинство", казва Оскар.

Юдаизмът присъства на Балканите от древността, но в края на XV век започва засилена имиграция към Балканите на евреи, изгонени от християнска Иберия, разказва "Ню Йорк таймс". Те се заселват в Османската империя, чиито мюсюлмански управители били по-толерантни. До началото на ХХ век броят на евреите на Балканите надхвърля 2 милиона. Някои градове като Солун стават важни центрове на еврейската култура и търговия. Холокостът изличи цели еврейски общности. Дори в места, които бяха пощадени – например нацисткият съюзник България, която оказа съпротива срещу изпращането на евреите в концентрационни лагери, следвоенната имиграция на евреите в Израел и Съединените щати "пресуши" еврейските общности. Онези, които останаха в съветска орбита, бяха поставени под натиск да се откажат от еврейската си култура и традиции. Днес на балканите живеят около 70 000 евреи. Към тях трябва да приобавим хиляди израелци, които започнаха да идват на полуострова след 1990 г. в търсене на възможности за бизнес.

‘Мислим за себе си като за феникс. Ще възкръснем от пепелищата", казва 24-годишната Лела Садикарио от Скопие.               


         
Разделянето на България и Украйна е предварително уговорено от Евреонала, а театралните сценки са необходимост за да стане това,... и за заблуда на гоите.        Ротшилд съвсем тихичко и спокойно превзема Пловдив.
Купуват се терени, разработват се върху тях скъпо струващи жилищни комплекси от затворен тип.
Най-характерното е, че тези жилища се строят край река Марица, точно по почина, по който са строени първите ни селища и градове - край реки и по поречието на река Марица, каквато е праисторическата селищна могила Асъ тепе, в кв. Лаута, почти напълно унищожена от фирмата на Язов, зад която стоят еврейски капитали, за да се стигне до проекта "Маричини градини" на пряко подчинение на фамилията Ротшилд.
  

                
            
Българи и евреи-многовековно съжителството ? - Максим Бенвенисти Шалом - Мосад      


  
България е в основата на договор още отпреди 20 години (впрочем, в пълно съзвучие с прословутия план Ран – Ът) между Турция и Запада (САЩ), който бeшe фopcиpaн прeз поcлeдните 3 години и в кoйто ca зaлoжeни следните договорки: - Ако Турция помогне на американският план за превземане на нефтените полета в Близкия Изток и Северна Африка, прикрит зад името Арабска пролет, то за награда на Турция ще й бъде позволено да си върне старите, от времето на Османската империя вилаети на Балканския полуостров, в което число сме и ние, плюс малка част от нефтените богатства на „освободените“ страни от Арабската пролет (Сирия и Ирак).

Бонусът-България Турция ще получи като компенсация за териториите й, които ще се влеят в Нов Кюрдистан, подчинен на западните кукловоди. Според горепосочения договор на българския етнически гражданин е отредено да е обслужващ персонал за евреите, които вече са изкупили почти една трета от Северна България, а и не само, водени от вероятността, заложена в плана на световните кукловоди, Израел да не оцелее като държава в морето от мюсюлмани и израелският народ да бъде принесен в България.
      И така на изток територия на ТИМ с Ашкенази - производно на Персийския-кавказки жидохазари .
На юг криптоевреи дьонме.
На запад Сефаради и Хасиди(чернодрешковци).

             Повечето от тези евреи се крият под имената, присъщи на тази нация, сред които са паразитни и те искат да поробят.
 

             


Източната геополитика през Средновековието и ролята на евреите за унищожаването на двете най-силни империи в ЕвропаЦелта е била:
- Унищожаването на двете най силни империи в Европа - Източната Римска империя и Второто Българско Царство;
- Възхода на Османската империя;
- Засилване Ролята на евреите сефаради в Европа и Азия.
Геополитиката на Средновековието (11-15 век) е тясно свързана със сефарадските евреи, тяхната роля за унищожаването на двете най-силни империи в Европа по това време – Източната Римска империя (т.н. Византия *) и Българската империя (Второто Българско Царство) и обособяването и възхода на Османската империя.
Еврейската дума сефарад като етимология идва от библейските книги, където се говори за изгнанието на Израиля в Сефарад, имайки предвид най-западните еврейски общности по времето на Навуходоносор в Мала Азия.
Сефарадите се свързват още и с Испания през Средновековието, като вече придобива значение на нещо като западна или най-западна еврейска общност (вж. Сефаради).
Терминът сефарад даже е употребен и в Библията, и обозначава Иберийския полуостров (?). Прието е с този термин да се наричат живелите на Иберийския полуостров евреи и техните потомци.
Тъй като след 1492 г. евреите са прогонени от Испания, а няколко години по-късно и от Португалия, сефарадския юдаизъм се разпростира в целия средиземноморски ареал след изгонването им от Иберийския полуостров, а по времето на Великите географски открития и в Новия свят.
Онези от сефарадите които приемат християнството по времето на реконкистата, за да запазят имуществото си, общественото си положение или някакви привилегии стават известни още като марани (маранос). Под страх от аутодафе след инквизиционен процес, те нямат правото да се конвертират обратно, т.е. да се връщат към старата си религия - юдаизма.
Маранос е произхода и на кубинския диктатор Фидел Кастро Рус. 

                    
   
    
 Днес НПО-та на Евреонала са заместители на детските кръстоносни походи. Там са събрани заблудени, нееврейски деца или юдеизирани криптоевреи от смесени бракове. Ползват се за сценки и ритуални жертвоприношения. Еврейският бог иска кръв,това е ухание приятно на демона ЯХВЕ. 

В Кали юга управляващия елит е едно цяло ,Евреонал срещу населението на земята(като в това население не включваме продадените души ,биороботи(евреи) и клонинги.Бъдещето на Меркел-Райх на ашкеназитата.


Разделянето на Еврия, северната и част ще бъде вкарана в руската (православна) зона Евразия (а Родопите в Османската зона)

          

Как ще продължи да се развива световната политика и каква ще бъде съдбата на България?
Карта на планираното от тайните йезуитски и масонски общества разпадане на ЕС (2016, 2017) на две от десетте зони на новия световен ред, начело с папството - антихирста, звяра от морето (Откровение 13.1-10), и на планираното разделяне на териториите на Европа, Близкия Изток и част от Северна Африка между зоните.
България ще бъде вкарана в ,,Зоната Еврей-азия" - Православна в която ще влизат следните страни: Русия, Казахстан, Беларус, Източна и Южна Украйна, Молдова, Източна Румъния, Северна и Централна България, Гърция, Кипър, Сърбия, Северна Македония, Грузия, Армения, Латвия, Естония, Северен Узбекистан, Северен Киргизстан.

Другата зона в която ще бъде вкарана Родопската област е Османската мюсюлманската зона - сунитска - Близък Изток, Средна Азия със страни и територии.

Турция, Северен Ирак, Северна Сирия, Западен Кюрдистан, Южна България (Родопи), Южна Македония, Албания, Южна Босна и Херцеговина, Южен Узбекистан, Северен Туркменистан, Йордания, Палестина, Ливан.

Как може да стане това разделяне, което никой не вярва, че ще стане?

   

Първи сценарий:

Войната в Украйна, както и ,,санкциите" на ЕС срещу Русия и ответните такива, всъщност се правят съгласувано от ЕС, САЩ и Русия с цел ускоряване на създаването на ,,новия световен ред" начело с последния - антихрист. При тези ,,санкции" Русия ще имитира, че не се е разбрала за цената на нейния природен газ с Украйна, а и ,,най-вече" като ответна мярка на т.н. санкции ще спре доставките на газ за Източна Европа и за България

Другите страни ще се справят по някакъв начин с липсата на газ, но положението на България ще бъде най-тежко поради липсата на резерви. Това ще доведе до режим на тока и до недостиг на горива, което ще предизвика повишение на цената на газта за автомобилите, а оттам ще скочат цените на всички горива. Увеличат ли се цените на горивата те ще повлекат след себе си увеличението на цените на всички стоки. Всичко това ще става на фона на взаимните обвинения на политиците в корупция и защита на чужди интереси.,,Десните" ще обвиняват ,,левите" в пристрастия и обвързване с Русия и Путин и ще посочват, като причина за кризата енергийната ни зависимост от Русия, и обратно т,н, ,,леви" ще обвиняват т.н. ,,десни" в слугуване на ЕС, САЩ, НАТО и Обама и че санкциите срещу Русия са предизвикали и спирането на горивото.Този политически театър, който ще се командва от масонските и йезуитски централи извън България, на фона на новото правителство след изборите ще доведе до колапс икономиката, държавата и политическите отношения и ще предизвика небивало разделение в обществото, между привържениците на Русия и на Запада. По този начин ,,събитията от Украйна" - взаимна омраза, противопоставяне, нападения, дори престрелки ще се случат и у нас.
България ще иска да излезе от Европейския съюз, тъй като не ще може да ,,издържи на последствията на санкциите, които ЕС и Евразия си ,,налагат". (В крайна сметка до 3-4 години и Европейският съюз ще се разпадне според плана за новия световен ред на две зони - католическа и протестантска за да отстъпи място на десетте зони, които ще се подчинят на папството.)


В същото време тази изкуствено предизвикана и умишлено неовладяна информация може да доведе до банкова криза, затваряне на банки и дори до срив на валутния борд. Поради настъпилата зима ще се получи бедствено положение за голяма част от хората поради липса на отопление, храна, медицински грижи и транспорт. Според този сценарий, ЕС умишлено няма да окаже адекватна помощ, като се оправдае с политическата нестабилност в България и ще се занимава с все по-нарастващите си вътрешни проблеми (тероризъм, политическа и икономическа криза).

Путин ще предложи помощ с горива за България, като единственото условие, което ще постави е България да прекрати участието си в ,,санкциите" срещу Русия. В резултат на този план на масоните и йезуитите вътре и извън България повечето от хората ще бъдат съгласни България да влезе в руската православна зона Евразия само и само да има някакъв ред и нормално снабдяване с горива и стоки.


Втори сценарий:
Вече целия свят следи с гняв и отвращение действията на ,,Ислямска държава" (бившия ИДИЛ) и зверствата, които те вършат в Ирак и Сирия, Турция от своя страна (турската армия е втора по численост в НАТО след тази на САЩ) бездейства и се дистанцира от коалицията държави, които искат да унищожат терористите от ИД. Според този хитър план, който се осъществява под замисъла и ръководството на Ватикана, Турция ще чака и ще наблюдава действията на широкомащабната международна коалиция, която ще се бори срещу терористите от ИД.

Най-интересното в този сценарий е, че коалицията от над 50 държави няма да успее да победи ИД. Ще бъде заявено, че това не може да стане без участието на всички (същото заяви и папа Франциск). Едва тогава след приемането на съответна резолюция на ООН и с благословията на папата и всички обединени срещу тероризма религи турската армия под мандата на ООН ще се намеси. След кратка съпротива тя ще ,,освободи" териториите окупирани от терористите и така Турция ще бъде посрещната като освободителка, но турската армия няма никога да напусне тези земи и по този начин ще се образува ,,Османска зона".. Освен това турските военни ще заявят, че не са успели да заловят терористите от ИД и те са се ,,изплъзнали и избягали" в страните от които са дошли в цяла Европа (Англия, Франция, Германия, Испания, България, други балкански страни и т.н)

По такъв начин многобройните терористичните актове, които ще се вършат в Европа и другаде по света ще се свързва с Ислямска държава. При тази ситуация ще се твърди, че група терористи (примерно 100-150 човека) са се скрили в Родопите и от там нападат и се готвят за терористични актове. Преди това, веднага след изборите през октомври ще се задейства ,,плана на тайните масонски общества", (за който те са получили заповед от масоните и йезуитите извън България) за противопоставяне на етническа основа.

Комуниста Ционист няма да позволи нищо да живе в мир, нито човек, нито животно

   Турското и ромското малцинство ще бъде подведено от ДПС да иска ,,подкрепа и закрила на правата си" от Турция, а националистически настроените партии, ще настройват български младежи да ,,поставят на място етническите врагове и престъпници". Ще има погромни и нападения между двете враждуващи страни. Турция веднага ще изпрати военен контингент за да окупира Родопите, като ще заяви, че новото правителство на България след изборите е слабо и не може да се справи с терористите от ИД.
По същия начин Турция може да се намеси и в Македония и да окупира Южна Македония. Така ще се образува ,,Османската зона" - от Босна и Албания, през Македония, Родопите, Турция и Сирия до Йордания и дори до Ерусалим.

Русия от своя страна ще заяви, че изпраща сили за да гарантират сигурността и своите интереси (газопровода Южен поток) в останалата част на България и за да се противодейства на евентуална турска агресия.

По този начин отново ще се стигне до разделяне на България в две от десетте зони, които ще се образуват според замисъла и под ръководството на последния папа.

"Ако видим, че Германия е печеливша ние сме длъжни да помогнем на Русия, и ако Русия е печеливша, ние сме длъжни да помогнем Германия, и по този начин да се убиват възможно най-много ..."- Хари Труман." Ето това е - фирмения стил за борба с човечеството: "Раздели - завладей!", което йудеите- левити, използват още от Древен Египет.

Ние не знаем кой план ще вземе превес и кой ще бъде задействан пръв. Най-вероятно ще се приложи комбинация от двата сценария.

illuminatibg.blogspot.bg/2016/01/blog-post_25.html


                   


Открийте 10-те прилики! :) "Жокер": Cultural Zionism ( צִיּוֹנוּת רוּחָנִית, translit. Tsiyonut ruchanit) — в компанията на шаббатян и шаббатс-гой.Ваксинотерорист от Булгаристан и ислямски джихадист от Туркистан
Думата евреин е употребена за пръв път в Новия завет. Хазари са първия народ в Европа, наречен еврейски. .Т.е. евреите са юдеи.

Оксфордският речник, световно признат за един от най-достоверните, в т. VIII, с. 1838 обяснява думата семит така:


„лице, произхождащо от семитската раса, която включва народите, споменати в Библията — Стария завет — като потомци на Сем, първия син на Ной, а именно юдеин, древен жител на Палестина, живеещ в Юдея — Палестинска провинция. За семити се считат още: асирийците, етиопците, сирийците, арабите, а също така и лицата, които говорят като свой роден език един от семитската група езици.“

Според Британската енциклопедия, т. XX, с. 208, семитските езици имат общ произход и се говорят в районите на Месопотамия, Палестина, Сирия, Арабия и Кюрдистан.


"Спасението е от юдеите" Йоан 4:22

Хубаво е библейските християни да четат своята библия.
Защото там се казва, че 'християнин това е духовен семит, 
върнал се в лоното на Аврам(Ибрахим)".
Библейското християнство е хитроумен начин 
да се подчинят белите(арйаните) на Римската империя,
но този път- чрез доктрината на аврамизма на евреите.


Христовото учение е различно то християнската доктрина-догма.
Христовото учение се възприема лесно от белите арйани, тъй като то е взаимствано от
ХИПЕРБОРЕЙСКИЯ БРАХМАНИЗЪМ.
Нещата се объркват, когато се намеси църквата, като институция.
Там лъсва змийската религия на кървавите жертвоприношения на Аврам/Ибрахим,
тъй като аврамитите са "а-брахмити/и-брахмини", т.е- псевдо-брахмани.


Исус Христос е бил известен на своите съвременници като юдеин, а не като евреин. И днес историците го определят като такъв. Самият Пилат Понтийски (авторът на надписа на кръста, на който Христос е бил разпънат) пише: Jesus Nazaretus Rex Iudeorum — Исус от Назарет — Цар на юдеите. Думата евреин е употребена за пръв път в Новия завет.

Религията, практикувана в Юдея по времето на Христос и позната като „фарисизъм“, се е позовавала изключително на Талмуда — сложна схоластична система от коментари към старозаветните книги и сборник от юдейски религиозни закони. По онова време Талмудът е нещо като магна харта на евреите: обявяване на независимостта, конституцията и закона за правата на човека, събрани заедно за тези, които изповядвали фарисизма.

Днес Талмудът фактически обединява под диктат всички, които се наричат евреи, независимо дали те разбират това или не. Духовните им водачи (равините) дори не се опитват да обясняват правото си на контрол над живота на евреите. Тези водачи далеч превишават законните граници на духовните си прерогативи. Тяхното властване извън религиозните им правомощия над професионалния и обществен живот на евреина няма по обхват и влияние равно в света.

Ролята, която Талмудът играе в юдеизма, практикуван днес, е обяснена официално от равина Морис Кертцер, директор на международните връзки на Североамериканския еврейски комитет. В качеството си на официален говорител на този комитет Кертцер в статията си „Какво представлява евреинът?“обяснява значението на Талмуда по отношение на юдеизма днес така:


„Талмудът съдържа 63 книги, писани от древните равини, засягащи правото, закона, нравствеността и историята. Той е издаден пет века след раждането на Христос и представлява сборник от стародавни знания, религиозни норми и обществени закони[1]. Талмудът е правният кодекс, който съдържа еврейските религиозни закони, и е учебник, който се използва за подготовка на равините“.

В книгата си „Фактите са факти“ Бенжамин Фридман казва:


„От рождението на Исус Христос та до днес никъде не са били регистрирани по-злобни, отвратителни и порочни хули по отношение на Христос, християните и всички народи, неизповядващи еврейската вяра, отколкото между кориците на тези прочути 63 книги, които са правният кодекс на еврейския религиозен закон[2].“

Талмудът е публикуван на английски език за пръв път през 1935 г. в Лондон от Сонсино прес. Тиражът й е много ограничен и за свободна продажба тя не е пускана. Предназначена е била само за младото еврейско поколение, което не говори староеврейски, както и за подготовката на младите равини, говорещи английски. Талмудът може да се намери само в Конгресната библиотека на САЩ, или много рядко като колекционерско притежание.

Волята и стремежът на евреите е съдържанието на Талмуда да се пази в тайна от неевреите, и затова досега няма цитирани публично дори извадки от него, независимо че като цяло представлява голям интерес. Време е пълният превод на Талмуда на български език да бъде направен, макар че това ще струва немалко средства и труд.
Т.нар. "евреи" не са нито -"раса",
нито-"нация", нито-"етнос"!
Те принадлежат към т.нар. СИВ РАЗ-САД от деволюцията на БЯЛАТА РАСА
от т.нар. "Червено Засяване" от континента "МУ" в Пасифика.
При т.нар. "горски евреи"(кавказци) се постига по-европейския вид на евреите
При всички МУ-наци е характерно острите черти, особено НОСА- "орлов клюн",
издраващ иманентния характер на задълбаване в ниските нива на матрицата и "края на материалните цикли" на култа, който изповядват- Шива-Рудра.
"Евреин" буквално значи "ап-ир"(водно-земен), а -"ар-ап"("земно-воден").


Евреите представляват ранните арио-семити, докато арабите-късните арио-семити.
По-примитивния характер на арабите се обяснава с факта, че на по-късен етап
се намесва и разсада от култа на Кали(от Кумари-Кандам- "Лемурия" в Индийския океан)
Тази връзка е много важна да се разбере, за да се осъзнае "топлата връзка" не само между евреи и араби, но и между евреи и турани(днешните тюрки).


Тяхната мисия е разпад на БЯЛАТА РАСА чрез нейното смесване с низшите разсади-особено от Лемурия. Болшинтсвото от лемурийците днес изповдват Лунния култ- една Индонезия са мюсулмани, а преобладаващата част от Индия са към лунния култ Шива-Кали; за турките-турани-не говорим изобщо.
За лунния култ е характерно старшинството(от Сатурн) и войнствеността-от Марс.

Без каквото и да е съмнение напоследък се доказа какъв е произходът и историята на евреите, и по-специално на европейските, които нямат нищо общо с легендарните „десет изгубени племена“, споменати в Библията. Нито един евреин от Европа не може да бъде исторически приет като пряк потомък на тези десет юдейски племена. Изследванията доказват, че евреите от Европа не са били никога семити, и че те, европейските евреи, не могат да бъдат считани за семити.През 1976 год. на бял свят излезе сензационната книга«Тринадесетото коляно» на писателя А. Кестлер. В нея той доказва, че сегашните ашкенази нямат нищо общо със "сина на Аврам", а са потомци на хазарите, разселили се в Европа след разпадането на хаганата през 10 век. Според Кестлер, ашкеназите са тръгнали не от Йoрдан, а от Волга, не от Хаан, а от Кавказ, което означава, че са по-близки до народи като хуните, угурите и др.

Съвременните генетични изследвания доказват, че произходът на евреите в Европа е свързан със смесване на родословия, много от които произхождат от кавказки племена, приели юдаизма. Те би трябвало да сложат край на дебати, които продължават повече от два века. Евреите ашкенази, днес съставляват около 90 на сто от евреите по света.

Според хипотеза, известна като "рейнска", евреите ашкенази произхождат от евреи, които са избягали от Палестина след завладяването й от мюсюлманите през 638 година. Според същата хипотеза те са се установили в Южна Европа, а по-късно, в края на Средновековието, са се преместили от Рейнска област в Германия към Източна Европа. В такъв случай раждаемостта сред тях ще е 10 пъти по-голяма в сравнение с тази сред местното нееврейско население и въпреки икономическите трудности, болестите, войните и погромите в еврейските общности.

За да хвърли светлина върху този въпрос, новото изследване сравнило геномите на 1287 души от осем несвързани помежду си групи еврейско население и на 74 неевреи. Генетикът Еран Елхаик от медицинския институт "Джонс Хопкинс" в Балтимор, Мериленд, внимателно анализирал данните, търсейки мутации в ДНК кода, свързани с географския произход на дадена група.

Подобни индикации са били ползвани в миналото, за да се хвърли светлина върху произхода на баските и на пигмеите в Южна Африка.

Сред евреите в Европа генетикът открива древни индикации, които ясно сочат към Кавказ и в по-малка степен към Близкия изток.Получените резултати подкрепят друга хипотеза, която е противоположна на "рейнската" и е известна като "хазарска". Според втората хипотеза евреите в Източна Европа произхождат от хазарите - племена, установили се в района на Кавказ в първите векове от новата ера. След като били повлияни от евреи от Палестина, хазарският каган, приближените му приемат и по голяма част от поданиците му приемат юдаизма през 8 век (851-860). Според "хазарската" хипотеза, ашкеназите нямат еврейски генетичен произход, те в края на краищата се разпространили в Централна и Западна Европа и представляват 80-90% от днешните евреи в света.

Защо от столетия насам историята на хазарите и на хазарското царство не е изучавана напълно и подробно?… Каква и коя е тази сила, която е успяла да изключи от учебниците по история археологическите факти и писмените документи на Великото Хазарско Царство?… Произходът и историята на хазарите са неоспорими за специалистите, които от друга страна отдавна са установили безспорно и произхода и историята на евреите, и по-специално на тези от Източна Европа. Това доскоро беше една добре пазена тайна, която обаче днес излиза наяве… Никой няма право да изопачава историята — истината за миналото, а тя е:
Хазарин от Херсон до него бял циганин от Унгария

През 10 век настъпва промяна в отношението към евреите в Европа. Появяват се нови евреи в Европа, наречени ашкенази, с което европейците ги разграничават от сефарадите. Терминът "сефарад" е употребен в Библията и обозначава Иберийския полуостров, т.е. за евреите, които са дошли от юг. Ашкенази е името, което носят евреите, заселили Централна и Източна Европа, основно Германия, Полша, Франция, Украйна и Русия. Това са наследници на Хазарите, но след 10 век и разпадането на Хазарския хаганат те се разселват в Европа. Те развиват собствени обичаи и закони, което ги разграничава в определени теми с другата част на еврейския народ -сефарадите. Стигат дотам, че създават собствен език, идиш, възникнал като комбинация от немски диалекти в района със славянско и еврейско влияние.

В редица страни евреите са подложени на изселвания и преследвания, особено силни по време на кръстоносните походи. Така например, през 1290 г. на евреите е забранено да живеят в Англия (забраната отпада едва през 1655 г.). Обяснението за тези преследвания е в престъпленията, които се приписват на евреите. Те биват държани отговорни за престъпления, датиращи на хиляди години, както и за всяко природно или човешко бедствие. През 13 век евреите са обвинени за нашествието на монголските орди. Сто години по-късно евреите са обвинени за чумата, обхванала континента. През 1394 г. те са изгонени от Франция, а по-късно и от редица области в Германия, Италия и Балканите.

Зародишът на религиозния антагонизъм се крие в юдейско-римския сблъсък в края на античността. Окончателното скъсване на християнството с юдаизма настъпва след Първия Никейски събор. Същевременно християнството печели нови територии и позиции в Северна и Източна Европа. По време на тези схоластични спорове юдаизмът реализира единственото си значимо религиозно завоевание -Хазарския хаганат, който приема за официална еврейската религия - едно уникално явление в историята с оглед юдейския конфесионализъм.

През 861 г. Кирил и Методий (Хазарска мисия, 860-861 г.) участват в хазарската столица в диспут между представители на основните монотеистични религии, организиран от хазарския хаган (бей, управител), който тогава е бил привърженик на пратюркския монотеизъм, но не успяват да го убедят в предимствата на християнството. В неговото обкръжение се е изповядвал юдаизмът и ислямът. Около 861-865 г. хазарските владетели и значителна част от аристокрацията приемат юдаизма - това е уникално явление за еврейската история, защото една група гои (неевреи) биват приобщени към религията на "децата на Израел", етно-религиозна група, наследници на древните израилтяни, които и днес имат претенции, че е наследница на богоизбрания народ, наследници на древните израилтяни. Този акт на приемане на юдаизма от хазарите (нееврейски народ) е в пълно противоречие с юдейския конфесионализъм. Хазарите-евреи остават в тези територии до средата на 10 век. През 965 г. киевският княз Светослав I успява да разгроми хазарите и да превземе най-важните им крепости и столицата Итил. Експанзията на Хорезъм, киевския княз Владимир I (980-1015) и узите нанасят последен удар на Хаганата. Ашкенази е името, което носят евреите-хазари които се разселват из Европа след разпада на Хазарския хаганат през 10 век.

Хазарската държава през X-то столетие е била една от най-обширните държави в Европа. Тя е обхващала площ от 1 600 000 кв. км. Хазарите не са семити, а са азиатски народ. Модерните антрополози ги определят като тюрко-фински тип. От незапомнени времена хазарите са живели в сърцето на Азия. Те били известни като извънредно войнствен народ, който непрекъснато е воювал със съседите си, които накрая успели да го изтласкат на запад. Поради тази причина хазарите нахлули в Източна Европа, където се установили и създали най-голямото и силно царство. Отношенията между хазарите и византийските императори били много добри. Например Юстиниан II прекарал в изгнание доста години при хазарите и дори в 704 г. се оженил за сестрата на кагана им.

Като нахлули в Източна Европа, хазарите били езичници с най-различни форми на идолопоклонничество, каквито по онова време съществували у азиатските народи. Това продължава до VII в., когато техният каган Булан решава да премахне практикуваното дотогава идолопоклонничество и да го замени с една от наложилите се три основни религии — християнство, мохамеданство и юдеизъм.
След обстойно проучване Булан се спира на юдеизма, днес познат като талмудизъм. Този факт е много добре установен и документиран от историята[3].

Каганът Булан и 4 хиляди благородници феодали приели новата вяра на талмудизма чрез специално доведени в страната равини от Вавилония. От този момент всякакво езичество и идолопоклонничество били забранени. Много равини били поканени в страната със задача да се построят синагоги, училища и да проповядват новата религия, която била обявена за държавна религия. Сменилите по този начин религията си хазари са първия народ в Европа, наречен еврейски. Ето това са евреите от Източна Европа, а именно — потомците на масово приелото юдеизма през VII столетие хазарско население.

След приемането на юдейската вяра религиозните водачи в хазарското царство стават и граждански управници. Те налагат на хазарите учението на Талмуда като основно ръководство в живота им. Идеологията на Талмуда става оста на политическите, икономическите, културните и социалните отношения и дейност в цялото Хазарско царство. Талмудът е основата, върху която се създава цивилния и религиозен закон на хазарския народ[4].

Между VII и X в. вследствие на стриктното прилагане на Талмуда еврейската вяра се налага, и всички хазари вече са евреи. Наследникът на Булан, наречен Обадих, налага още по-категорично еврейската религия и образование. Хазарският говорим език се е запазил, но писмеността е била еврейска — със староеврейски букви. Обадих е наследен от своя син, наречен вече Исак; Исак от сина си Маназех II. Следва синът му Низи, а после неговият син Арон II. Следващият цар Йосиф е син на Арон. Еврейското духовенство още в VII в. започва въвеждането на староеврейски имена, които, както личи и по имената на самите хазарски царе, към X столетие напълно се налагат. Поеврейчването на хазарския народ е завършено, и от края на X в. нататък започва разлагането на хазарската държава…

Още през VIII–IX век руснаците-варяги се установяват в Киев и впоследствие постигат окончателното завоюване на хазарите. Много членове на хазарската царска династия успяват да емигрират в Испания, други в Унгария, докато хазарският поеврейчен народ остава по родните си места.

Един от най-известните историци — специалист по произхода и живота на евреите от Европа, епроф. Х. Грейтз — самият той евреин. В своята „История на евреите“ той пише:

„Когато евреи от други страни чуят някакви разкази за евреите от хазарското царство, те вярват, че тези хазари, приели еврейската религия, са едно от «десетте изгубени племена». Тези разкази са причина за легендата, която все повече и повече се налага, че Палестина е родината на обърнатите в еврейската вяра хазари[5]“.

Според Еврейската енциклопедия родният език на хазарите през I столетие, когато те завладяват Източна Европа, е бил от азиатски произход. В VII в. каганът Булан приема юдеизма и староеврейските букви, които той харесал, разглеждайки Талмуда. По същия начин нецивилизованите западноевропейски народи, които не са имали собствени азбуки, приемат за своя писменост латинската азбука.

След унищожаването на Хазарското царство езикът на хазарите в еврейските общности се възприема като някакъв староеврейски (идиш), донесен от еврейските равини от Вавилон. Въпреки изминалите много столетия от унищожаването на хазарската държава и въпреки че голяма част от населението й се е заселило в Източна Европа и от много поколения потомците на хазарите живеят и се раждат в други държави като Русия, Полша, Румъния, Чехословакия, България и др., то те продължават да считат себе си по националност за евреи, наричайки се идиш. Всъщност идиш е името на стария майчин език на хазарите със слаб примес от немски език. Идиш в никакъв случай не трябва да се бърка или смесва със староеврейския. Няма нито една дума в идиш (иврит) от староеврейски, която да съответства с него, независимо че ползват една и съща азбука. Идиш е интернационален език и се говори от 90% от евреите, живеещи в повече от 40 страни в света, които въобще не знаят староеврейски.

През периода X–XIII век, по време на бързото разрастване на руската нация, става постепенно поглъщане на хазарската държава. С това се обяснява и големия брой евреи в Русия след XIII столетие. Те вече не се наричат хазари, а се знаят като идиши както в Русия, така и в другите европейски страни, в които са се преселили.

В 986 г. владетелят на Русия Владимир III приема християнската вяра и я налага като държавна религия, която замества практикуваното дотогава езичество. Владимир III, както и следващите владетели, многократно се опитват да покръстят евреите, останали в Русия след разгромяването на хазарската държава. Историята свидетелства за голям натиск над тях: кланета, погроми, преследвания, дискриминации и всякакви други насилия с цел покръстването им, без от това да се е получил някакъв реален резултат. Те твърдо и категорично са отказвали да сменят вярата си и да приемат християнството.

Едно сравнение на черепния индекс на еврейско и нееврейско население от различни държави открива пълно сходство между едните и другите, което води до заключението, че с течение на столетията евреите са се кръстосали толкова многопосочно, че са загубили своята народностна идентичност. Неоспорим факт е, че по исторически или географски причини евреите са заприличали на местното население, особено в държавите, в които са живели от много поколения. Показателен пример е, че китайските евреи от Кай-Фенг, които са просъществували до XIX в., са заприличали физически напълно на китайците. Етиопските евреи — т.нар. фалаши, имат също като чистите етиопци черна кожа.

Същото е положението и по отношение на кръвната им картина. Сравняването на биохимическия индекс показва следното: германски евреи — 2,74, германски неевреи — 2,63; румънски евреи — 1,54, румънски неевреи — 1,55; полски евреи — 1,94, полски неевреи — 1,55; марокански евреи — 1,63, марокански неевреи — 1,63; иракски евреи — 1,22, иракски неевреи — 1,37; туркестански евреи — 0,97, туркестански неевреи — 0,99.

Това са само няколко примера от Британската енциклопедия. Според нея през 1070 г. в света е имало около 14 милиона евреи. В момента в нито една държава в света не съществува такова народностно еврейско разнообразие, каквото има в днешен Израел, където са събрани евреи от повече от 70 страни. Точно там личи по-ясно, отколкото на което и да е друго място в света кой е факторът, който е вдъхновил евреите да издържат и да останат евреи — безупречното следване на строгите им религиозни закони. Това в никакъв случай не е расово или генетично обстоятелство, а е съвкупност от традиционни, исторически, религиозно-възпитателни и национални елементи. Според законите на Израел всяко дете, на което майката каже, че е еврейче, се приема за такова, независимо дали майката е еврейка или не. Всяко лице, което декларира, че е евреин, трябва да бъде прието за такъв.

Почти всички, които се наричат евреи, не са в състояние да удостоверят и да докажат, че по произход са същински евреи, защото нямат нищо общо със старите юдеи, които са живели някога в Юдея. Те могат само чрез последователното и стриктно спазване на еврейската религиозна вяра да се представят заюдеи, т.е. хора, които изповядват и вярват в юдеизма — така е според Оксфордския речник.

От много години, и особено през и след Втората световна война, думата антисемитизъм умишлено бе наложена в речника на почти всички езици. Това е дума, която напоследък американци и англичани се стремят да елиминират от английския език. Думата антисемитизъм служи само на една основна цел — да опетни и изцапа някого.

Когато т.нар. евреи почувстват, че някой иска и може да се противопостави на някакво тяхно намерение, те се опитват да го дискредитират, като му прикачат прозвището антисемит. Така се получи и по отношение на мен в България. Невежи евреи и професор-историк заклеймиха книгата ми„Световната конспирация“ като антисемитска и ме атакуваха с няколко нескопосани статии. Настоящата книга доказва, че не съм антисемит, защото т.нар. евреи не са семити, и още защото аз съчувствам на изстрадалите и потиснати народи като палестинци, кюрди и други, които именно са от истинските останали на земята семити.

Поради това, че не съм съгласен с ционистките терористични действия, някои от българските евреи се настроиха агресивно към мен. Никой другаде по света освен тук, в България, не окачестви книгата ми„Световната конспирация“ като антисемитска. Това го доказват хилядите писма, които получих от много страни с поздравления от читателите й затова, че ги осведомявам какво всъщност става в света.

Вие, драги сънародници — наричам ви така, защото сте родени и живеете в България — погледнете с грижа и разум към Отечеството си, което винаги ви е давало хляб в тежки времена. Безнравствено е някои от вас да отправят злостни нападки срещу хора, които показват света такъв, какъвто е в действителност. Ако отворите който и да е справочник или енциклопедия и прочетете обясненията за организацията на ционистите, вие ща се убедите, че опитите да бъда обвинен в недобро разположение към нещо, което цял свят осъжда, са некоректни. Не отричам правото на който и да било да отиде да живее където поиска. Някой желае да отиде да живее в Палестина, да отиде, но — ако го приемат. В никакъв случай това не трябва да стане насилствено и за сметка на тия, които вече живеят там. Самият аз бях принуден да напусна Родината си и да се установя в САЩ… трябваше да мине доста време, докато бъда законно приет от тази страна. Законите са валидни за всички, важат и за вас. Палестина е завоювана не от бедните евреи, а от богатите ционисти, с чиито намерения вие нямате нищо общо. Разместват ви като пионки и в даден момент ще решат да ви пожертват така, както бяха пожертвани през Втората световна война няколко милиона нещастни човешки същества — трагедия за Човечеството.Бележки[1] записани в предшествуващите Талмуда религиозни книги-сборници Мишна, Гемара и Тора — б.а.


[2] Christian Technocracy, от Hillman Holcomb, стр. 131.


[3] Encyclopedia Britanica, т. XIII, стр. 329.


[4] Еврейската енциклопедия, Т. IV, стр. 1–5.


[5] История на Евреите от проф. H. Groetz, стр. 141.https://chitanka.info/text/25157/41

Няма коментари:

Публикуване на коментар