четвъртък, 21 декември 2017 г.

МИСЛИ ФОРМИ 99
Знанието за закона на карма не ни изключва от изпълнението му и всеки живот е изработването на собствената му съдба. ~ Manly P. Hall (Натискът на обстоятелствата 1971, с. 5)George Bush reincarnated as a Leprechaun


California-Condor

Знанието за закона на карма не ни изключва от изпълнението му и всеки живот е изработването на собствената му съдба. ~ Manly P. Hall (Натискът на обстоятелствата 1971, с. 5)
"Веднъж, когато жените бяха птици, имаше просто разбиране, че да се запее в зори и пее до здрач е да се лекува света чрез радост. Птиците все още си спомнят какво сме забравили, че светът е трябвало да се отпразнува. "- Terry Tempest Williams"Нашите страхове са по-многобройни от нашите опасности и ние страдаме повече в нашето въображение, отколкото в действителност." ~ Lucius Annaeus Seneca


"Понякога хората не искат да чуят истината, защото не искат техните илюзии да бъдат унищожени." ~ Фридрих Ницше


Зимното слънцестоене е времето на завършване и началото, мощно време - време да размишлявате за вашето безсмъртие. Време е да простим, да бъдем простени и да направим ново начало. Време за пробуждане. ~ Д-р Фредерик Ленц / Рама (1950 - 1998)Човекът е рационален, докато природата е брутален факт в който изобщо липсва рационалност. Човекът се стреми да направи природата полезна за неговата идея за рационалност. Рационалността започва с издигането на съзнанието от първичното несъзнавано. Съзнанието прави възможно за човешкото същество да отразява собствените си действия и събитията, които се случват около него. Това разсъждение му дава властта да се издига над обикновената природа или факти и да го доведе под Неговия контрол. ~ Д. Т. Сузуки (1874 - 1966 г.)Хората се страхуват, много се страхуват от онези, които се познават. Те имат определена сила, определена аура и определен магнетизъм, харизма, който може да извадят живи младите хора от традиционното им лишаване от свобода. Събуденият човек не може да бъде поробен - това е трудността - и той не може да бъде затворен. Всеки гений, който е познал нещо от вътрешната страна, ще бъде малко трудно да бъде погълнат: той ще бъде раздразнителна сила. Масите не искат да бъдат тревожени, макар и да са в мизерия; те са в мизерия, но те са свикнали с мизерията. И всеки, който не е нещастен, изглежда като непознат. Събуденият човек е най-великият в света; той не изглежда да принадлежи на никого. Никоя организация не го ограничава, няма общност, няма общество, няма нация. - Ошо


Тайните на алхимията съществуват, за да трансформират смъртните от състояние на страдание и невежество до състояние на просветление и блаженство. Deepak Chopra


Древните представят своя свят на две половини - мъжки и женски. Техните богове и богини са работили, за да запазят баланса на властта. Ин и Ян. Когато мъжете и жените бяха балансирани, в света имаше хармония. Когато те бяха небалансирани, имаше хаос. Дан Браун


Има земно слънце, което е причина за цялата горещина и всички, които могат да видят, могат да видят слънцето; а онези, които са слепи и не могат да го видят, може да усетят топлината му. Има вечно Слънце, което е източник на цялата мъдрост, и тези, чиито духовни сетива са събудили живота, ще видят това слънце и ще осъзнаят Неговото съществуване; но тези, които не са постигнали духовно съзнание, все още могат да усетят Неговата сила чрез вътрешна способност, наречена Интуиция.Парацелз

                   


               
МИТРАИЗЪМ И ХРИСТИЯНСТВО
             Бикът представлява съществуващите, по-горе, това, което живее в свят, където Митра е роден - Голока Бриндавана( вечната обител на Кришна в кришнаизма) ... и съдбата му е да го убие? Тавроктонията започва, когато Mitra се посещава от гарвана/Гаруда, пратеник на Хелиос (Слънцето)


Да Митра лошия а Иешуа добряка...!!!


Произход на религиите - Масони във Ватикана и Полемиките за Исус
               


Превъплъщенията на бога Слънце

                    


Във Веда има Митра, който често върви заедно с Варуна - брат му и ги споменават заедно Митра-Варуна. Те са Деви и са божества, свързвани със Слънцето, макар в Индия да си имат Слънчев Бог, наречен Surya.Митра и Варуна владеят световните води. Митра контролира дълбините на океана, а Варуна по-горните части на океана, реките и бреговете. Освен това за Митра са свойствени изгрева и деня, който се издига от морето, а Варуна се свързва със залеза и нощта, които потъват под неговата повърхност.
Митра-Варуна са изобразявани като седнали един до друг в златна колесница, водена от седем лебеда.
Смята се, че Митра и Варуна поддържат небето и земята с техните обширни океански води.
Да се върнем на Митра и да разгледаме по-подробно особеностите около него. В договора на Шативаза и Супилилиума се споменават и други богове, а именно Варуна. В “Риг Веда” Митра е почти винаги заедно с Варуна, говори се даже за Митра-Варуна. В двадесет и четири песни на “Риг Веда” Митра е споменат заедно с Варуна, и един път сам ( H.W. Obbink, Cybele, Isis, Mithras, De Erven F.Bon N.V. 1965, p. 95-96). За името на Варуна са правени много спекулации, свързват го с дъжда, водата, покритие...но забравят, че се касае за аспект на слънцето. Варуна се обяснява прекрасно със старобългарската дума ВАРЪ – жега, горещина. Жегата и горещината пасват съвсем логично на слънцето. Наставката УНА във Варуна е също наша, тя отговаря на УНЪ в Гостунъ (стар български княз), среща се също и в български лични имена като Баткун, Благун, Драгун, Славун, Добрун, Перун, Ярун, Белуна, Братуна...Виждаме, че не само етимологията, но и морфологията на името Варуна са български.

Какво би било тълкуването на името на Митра тогава...то трябва също да отговаря на някакво качество на слънцето понеже както Митра, така и Варуна са имена, аспекти на слънцето. Името Митра означава светлия, чистия и е изведено от старобългарските думи МЫТИ – мия, правя чист, почиствам, МЫТО-награда, дар, заплащане ...в злато – сияен метал( мидха е индо-арийската дума за награда, заплащане). Абсолютно същата семантика притежава и едно друго индо-арийско име на слънцето - Читра Аркис. Читра означава чист, сияен, светъл, а аркис отговаря на яркост.

Митра е едно от най-древните тракийски имена на слънцето. Не случайно този бог се изобразява с тракийски дрехи, такива каквито са носили гетите и фригите, които са почитали божеството на светлината под името Митра Бата - Господаря Митра. (фригийски надпис Nphr. – 48).
Следва да се отговори на въпроса – След като Митра е по произход тракийско божество как култа към него попада в Персия и Индия? Отговора е лесен, има доста исторически извори свидетелстващи за тракийски поход към Индия. Старите автори Филострат, Еврипид, Хигиний, Цицерон, Сенека, Аполодор, Овидий, Ноний, Плиний и др. говорят за това. Ариан дори приписва на тракиеца Дионис създаването на индийската цивилизация, като добавя, че Дионис дал и религия на индийците. Религията на индийците е запечатана във Ведите където са споменати Митра и Варуна. (Обърнете внимание, че веда е тъждествено на старобългарската ведь-знание).

От Херодот пък знаем, че медите ( сродни на тракийските гети) са покорили персите в древността и са ги повлияли значително. Персийската сатрапска система на управление била взаимствана от медите ( История – I- 134).Ето, никак не е трудно да се обясни как вярата в древното тракийско божество попада сред перси и индийци.

Някои ще попитат -Защо тогава Митра не е известен като тракийски бог? В интерес на истината и археолози, и езиковеди знаят прекрасно, че Митра е тракийски бог, знае се много добре, че фригите са почитали слънцето под името Митра Бата. Името на тракийския бог се чете пределно ясно на надпис Nphr. – 48. Епитетът Бата обаче май е неудобен за някои личности понеже показва връзка с българските лични имена Бат, Бато, Батой..( Бат Баян означава господаря Баян). Премълчаването на тези изключително важни подробности определено не е научен метод. С укриването на тези данни се създава една изкривена и неверна историческа картина...

Има и други фактори допринесли за слабата известност на факта, че траките са почитали Митра много преди римляните, и др. европейски народи. Не трябва да забравяме, че култа към Непобедимото Слънце първоначално не е бил всенародна религия, а мистерия предназначена за ограничен брой хора. Това е основната причина да се знае твърде малко за ранното почитане на Митра в Тракия. Всъщност на Софокъл е било известно, че слънцето е върховен тракийски бог ( Д.Попов, Гръцките интелектуалци и Тракийския свят, Издат. Лик, София, 2010, стр.98)...По неизвестни причини по-късните автори премълчават това...

Ето и нещо друго, през V-ти век преди Христа Херодот смята, че траките имат малко богове: Арес, Дионис, Артемида и Хермес (История, IV-7). Благодарение на посветителски надписи, а и сведения на други стари автори става ясно, че предците ни са почитали много други божества. Според Владимир Георгиев до втората половина на 20-ти век са изследвани около 160 тракийски теонима.( V.Georgiev, La Religion Thrace, Noi Tracii, XII-104-105, Iulie –Aug. 1983, s. 9-14). Тези данни показват колко малко са знаели гърци, римляни и др. за религията на нашите предци. Напълно естествено е, че след като култа към Митра е бил мистерия, той е останал дълго време незабелязан.

Още един пример може да се даде със Сбелсурд. Херодот изобщо не споменава този тракийски бог, Тукидит, Страбон, Плиний, Мела също не са го забелязали, но е факт, че Сбелсурд е тракийско божество, чийто култ е преминал дори при келтите (A.Holder, Altkeltischer Sprachschatz- Belsurdos).

Влиянието на траките върху европейските народи е огромно. Тракийските Арес, Дионис, Атис, Бендида, Кибела, Земела, Сбелсурд, Берекинтия са почитани от гърци, римляни, етруски и келти. Иполит дори твърди, че религията на келтските друиди е основана върху учението на тракиеца Залмоксис. Щом толкова много тракийски божества, а и доктрини са били приети от други народи, то какво пречи Митра да е бил приет от перси и индийци?
Всеки непредубеден изследовател би определил Митра за древно тракийско божество, чийто култ е приет от индийци и перси благодарение на тракийските миграции в Средна Азия.

МИТРА И ХОР
             


Началото на Новия Български календар, е 01 Зимен (22.12). Най-късият ден през годината. Денят на зимното слънцестоене. Този ден е единият от двата най-неблагоприятни дни за Земята през годината. През тези два различни неблагоприятни дни, слънчевото поле оказва най-силен натиск върху земното.

Земното поле не е кълбо като самата Земя, а диск, със широката си част навън от екватора. Можем да си го представим като широкопола шапка върху главата на човек. Всички знаем какво ще се случи със широкополата шапка, ако има силен насрещен вятър и човекът си повдигне главата нагоре – ще бъде издухана.

Вятърът, който духа от Слънцето към Земята, макар и променлив, е постоянен. Но в деня на зимното слънцестоене, дискът на земното поле се е завъртял челно, с най-голямата си площ спрямо слънчевия вятър. Затова и натискът върху земното поле, като следствие от наклона на земната ос, е най-силен. Поради това този ден е един от двата най-неблагоприятни дни през годината.

Вторият най-неблагоприятен ден през годината е 14 Зимен. Денят, когато Земята е най-близо до Слънцето – денят на перихелия. В пътя си към Слънцето, от афелия към перихелия, Земята се движи срещу слънчевия вятър. Естествено е в деня на перихелия, натискът на слънчевият вятър върху земното поле да е най-силен.

Тези два неблагоприятни дни от годината – 01 Зимен и 14 Зимен, ограничават две седмици помежду си и определят дните на зимните празници в Новия Български календар, които нашият народ отколе нарича "Мръсните дни".

Това название е било толкова здраво вплетено в съзнанието на народа ни, че дори и след приемането на Християнството, когато един от най-големите му празници – Рождество Христово попада в Мръсните дни, българите, дори и вече християни, са продължили да ги отбелязват и спазват.

Защо годината в Новия Български календар започва с мръсни дни? Нали всичко ново идва в името на доброто и трябва да се посреща с радост и веселие. Ами защото не бива, когато Земята е "мачкана" и страда, ние да се веселим. Тя се бори с "несгодата" за да ни има и нас. Ние не можем да и помогнем, като участваме в тази борба, но поне символично можем да бъдем съпричастни и да съпреживеем случващото се с нея. Нали ние и Земята сме едно. Ако досега не сме приемали нещата така, трябва да го направим.

Много от празниците ни в миналото са носели странни, неясни и неразбираеми названия. Такива названия има и в Новия Български календар. Някои от тях са от езика Бхаджа – свещения език на древните българи, в който са закодирани недостигнати още от съвременната наука знания за Вселената.

Денят преди Мръсните дни и денят след тях, също са важна част от зимните празници. Денят преди тях, 30 Снежен (21.12), е последният ден от старата година и се нарича Мардув ден, от името на Марду Кхан – МАР ДХУ КХАН. Названието Марду Кхан означава – владетелят на края на живота, предвестник на смъртта.

Мардув (ударението пада върху а), е първообразът на съвременната българска дума мъртъв. Думата мар, днес на много езици означава мъртво, смърт. От названието Марду Кхан разбираме, че древните българи не са употребявали думата и понятието Бог, а Кхан – владетел, което е по-близо до истината – природен закон.

Денят МАРДУ, е последният ден от старата година, когато тя символично умира. На този ден се отдава почит на починалите близки хора. На Мардув ден се появяват страшните кукери, като предвестници на смъртта.

                      Земята, с нас и без нас си води своята борба през двете седмици на Мръсните дни. Не е зле и ние да се преборим със себе си. През Мардувите седем дни, символично и ние ще умираме, като последователно, според инволюцията, ще ни се затварят седемте "прозореца" към света.

През първия ден – 01 Зимен, ни се затваря умът.
През втория ден – 02 Зимен, ни се затваря душата.
През третия ден – 03 Зимен, ни се затварят очите.
През четвъртия ден – 04 Зимен, ни се затварят ушите.
През петия ден – 05 Зимен, ни се затваря кожата.
През шестия ден – 06 Зимен, ни се затваря носът.
През седмия ден – 07 Зимен, ни се затваря устата.
 

                     
             


Свами Вивекананда. Учения

106. Как да разберем, че умът ни е станал концентриран? Това ще постигнем, когато идеята за времето изчезне в нас. Колкото повече време минава незабелязано, толкова по-концентрирани сме. В ежедневието си можем да видим, че когато четем увлекателна книга изобщо не обръщаме внимание на времето, а когато оставим книгата, често сме изненадани да открием колко много часове са изминали. Когато концентрацията бъде постигната, всеки момент от времето ще има склонността да идва и да остава в настоящето. Дава се следното определение: когато миналото и настоящето дойдат и се слеят в едно, умът е станал концентриран.

107. Ето в какво се състои разликата между човека и животните - човекът има по-голяма сила на концентрация. Разликата между отделните хора също се определя от различната сила на концентрация. Сравнете най-нисшия и най-висшия човек. Те се отличават по степента си на концентрация. Това е единствената разлика.

108. Умът на всеки човек се концентрира в различни моменти. Всички ние се концентрираме лесно върху нещата, които обичаме и обичаме нещата, върху които можем да се концентрираме.

                
      
                              

                 


Не желаете „нов световен ред”, желаете свобода. И започвате да мислите как да няма „нов световен ред”. Щом мислите за това, вие го проявявате, въпреки, че не го желаете. Тоест, когато мислите и вярвате в нещо негативно, то го създавате. Щом вярвате, че нещо се заформя, тогава то се заформя. Така излиза, че теоретиците на конспирацията и говорещите за това са основни играчи в помощ на самата конспирация, бомбардирайки ви с „факти”, според които тя се заформя. В това отношение медиите са изключително „полезни”. Така, хората, които „осъзнават”, или се „пробуждат” за подобни явления, са тези, които го създават. Тоест, ако вие заявявате, че някой ви контролира, всъщност му осигурявате пълен контрол. Ако приемете със същата сила, че сте и Пътят, и Източникът, и Животът, то значи не съществува сила, която да ви контролира и вашата реалност се променя – в нея липсват „нов световен ред” и „контрол” откъдето и от когото и да е. Тоест, вашата задача в живота, спрямо Единното информационно поле и вас самите остава непроменена. И тази задача може да е само с една посока – Единявай и Давай… Следователно е нужно да търсите Вселенския Разум, Източника, нулевата точка, за да получите истините и директно да ги използвате практически. Така, щом получите послание от информационното поле, е добре първо да го реализирате, а после да го осмисляте като резултат. Първо прави, после мисли… Така ще сте в хармония с всичко, което Вселенският закон ни предоставя, защото предоставеното е създадено, за да ви предизвика да го приемете, без да го филтрирате или интерпретирате.
Като противоположност на това – щом четете нещо (това важи и за тази книга), или взаимодействате с холограмния свят – „първо мисли, после прави”. Така отново се учите – да определяте статистически границите си на приемане (зоната на комфорт) и да търсите начин за осъзнато излизане извън тях.Предсказанието на Морган Робъртсън

Морган Робъртсън бил слабоизвестен английски журналист и фантаст. През 1898 г., след като никой не пожелал да публикува романите му, изпълнени с космически гущери и динозаври, той решил да смени мястото на действието си в новото си произведение наречено Futility (в българската литература го превеждат като „Напразно”, „Безсмислено” или „Безсилие”, а дори и като „Гибелта на Титан”), като за сцена избрал Северния Атлантик. Главният герой на романа – суперголемият и суперлуксозен лайнер „Титан” тръгнал на първото си плаване от Англия за САЩ с милионерите на стария и новия свят. По време на плаването си в една студена априлска нощ „Титан” с пълна скорост се врязъл в айсберг и потънал. На борда нямало достатъчно спасителни лодки и по-голямата част от около 2000-те му пътници загинала.

Излишно е да се споменава, че фабулата никак не разчувствала британските души и години наред романът трупал пласт след пласт прах върху кориците си. Но след 14 г. донесъл на своя автор място в първата колона на авторитетния „Таймс”. През април 1912 г. катастрофирал и потънал презокеанският кораб „Титаник”. Англичаните не могли да повярват – съвпаденията им дошли в повече. А и само един бърз поглед показвал каквъв зъл гений се оказал Робъртсън: потъналият в романа кораб се казвал „Титан”, реалният – „Титаник”. И двата кораба имат по 4 комина и по 3 винта. „Титан” е дълъг 260 метра, а „Титаник” – 269 метра. Измисленият имал водоизместване 70 000 тона, а истинският 66 000 тона, Робъртсъновият имал мощност 50 000 конски сили, срещу 55 000 конски сили на този на „Уайт стар лайн”. Скоростите на двата парахода съвпадали – 25 възла. Да не говорим, че и двата лайнера пътували през април, в студено време, с пълна скорост, блъснали се в айсберг през нощта и потънали. На борда им се возели много хора от висшето общество и лодките така и не достигнали за над 2000-те им пътника.

До злополучния „зъл гений” завалели стотици гневни и отчаяни писма на близки и роднини на загиналите, а романът му станал проклет, макар че той го преиздал. Злият гений починал не много след това – на 24.03.1915 г. е намерен мъртъв в хотела си в Атлантик сити.
Дали Морган Робъртсън е имал видение „свише” или всичко това е просто съвпадение? Каквато и да е истината, само едно е напълно сигурно – писателят с точност е описал в книгата си детайлите около потъването на „Титаник” и по този начин е предсказал една от най – големите катастрофи по онова време.
        


    Mr Bean the Titanic Survivor

Не желаете „нов световен ред”, желаете свобода. И започвате да мислите как да няма „нов световен ред”. Щом мислите за това, вие го проявявате, въпреки, че не го желаете. Тоест, когато мислите и вярвате в нещо негативно, то го създавате. Щом вярвате, че нещо се заформя, тогава то се заформя. Така излиза, че теоретиците на конспирацията и говорещите за това са основни играчи в помощ на самата конспирация, бомбардирайки ви с „факти”, според които тя се заформя. В това отношение медиите са изключително „полезни”. Така, хората, които „осъзнават”, или се „пробуждат” за подобни явления, са тези, които го създават. Тоест, ако вие заявявате, че някой ви контролира, всъщност му осигурявате пълен контрол.


            1.Възстановяване на Османската империя, Хазарски каганат или Велик Израел:


Международната коалиция от над 60 държави сред, които и три ядрени сили до момента няма никакви значими успехи срещу Ислямска държава.
Според сценария за събитията, тази огромна коалиция изобщо няма да може да победи шепата "терористи". Ще се твърди, че за да може да бъде победена ИД е необходимо всички държави ( вкл. Турция) да се обединят и да се намесят в конфликта.
Въпреки, че боевете с ИД се водят на стотина метра от турската граница, Турция не се намесваше със свои войски. Това е безпрецедентно поведение на Турция, която
притежава втората по численост армия в НАТО и в миналото атакуваше и бомбардираше с повод и без повод , както Кюрдистан, така и Ирак.
Турция беше готова дори да бъде заклеймена от света и да понесе протести от своите граждани, но да не се намеси. Разбира се, че това поведение е част от сценария. Скоро предстоеше посещение на папа Франциск в Турция.
Според плана той успя да убеди Турция да помогне, което ще отговаря на неговите досегашни твърдения, че само обединението на всички страни ще донесе успех в борбата с ИД и започна атака срещу кюрдите/които са хора на Израел, обучавани там/. От своя страна Русия ще постави като условие че за своята намеса във Войната получаването на мандат от ООН. Такъв ще бъде даден набързо от ООН под "натиска" на Израел и Великобритания и със съгласието на всички държави, които ще са "уплашени" от неуспеха на коалицията от над 60 държави в борбата срещу Ислямска държава.
Така руската армия под шапката на "международна коалиция" ще "освободи" териториите завзети от ИД. Така ще бъде "възстановена" Османската Империя или Велик Израел за което отдавна говорят мнозина в Турция и особенно в Русия. Разбира се, че тази структура няма да има нищо общо с Османската империя, това ще бъде Османска зона, част от десетте зони, които ще се подчинят на - антихриста, звяра от морето (Откр. 13:1-10)
2.Разпадане на Европейския съюз:
След като турската/или руската/ армия, като част от "международна коалиция" под мандата на ООН "освободи" завзетите от ИД територии в Сирия, Ирак, Ливан и дори може би Йордания руската армия ще заяви, че "джихадистите"
са се "изплъзнали" и с помощта на своите международни паспорти са се смесили с бежанците от размирните райони и са се завърнали в държавите от ЕС , САЩ, Канада и Австралия и др. откъдето са дошли.
Там "терористите" ще започнат да "отмъщават" на международната общностза това , че са били победени в Близкия изток. "Терористите" ще извършват терористични актове с ядрено, химическо и бактериологическо
оръжие ( според английската министърка на сигурността), както и с ебола, заразени игли или отрови (според министъра на сигурността на Испания).
Дръзките и жестоки терористични нападения, в Лондон, Париж, Мадрид, Берлин , Рим, Ватикана и други( които ще се правят от самите тайни служби, но ще се приписват на "джихадистите") ще засилят позицията на така наречените "евроскептици" в ЕС и той ще бъде разделен
на две зони католическа и протестантска.

3.Възстановяване на Британската империя:
Тайните служби на ИЗРАЕЛ, ВАТИКАНА И ФСБ и други също ще организират "терористични" актове, които ще се приписват на "джихадистите". В същото време ще се твърди, че единственият начин да се противодейства на "тероризма" е да се обединят страните от общността на бившите колонии на Англия. Така ще бъде "възстановена" Британската империя, но разбира се това няма да бъде Британската империя, а зона , която ще бъде един от "роговете" на двурогият звяр от земята-(лъжепророка)(Откр. 13:11-17)ЧОВЕЧЕСТВОТО Е ПОРОБЕНО ОТ ILLUMINATСКИЯ ЦЕНТРАЛЕН БАНКОВ КАРТЕЛ, ЗА ДА ЗАЩИТИ СВОЯ МОНОПОЛ ВЪРХУ СЪЗДАВАНЕТО НА КРЕДИТ. ПОВЕЧЕТО ОТ НАШИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ "ЛИДЕРИ" ПРЕДСТАВЛЯВА КОЛОНИАЛЕН ЕЛИТ, КОЙТО СЛУЖИ НА САТАНИНСКИЯ ДНЕВЕН РЕД НА БАНКЕРИТЕ. "ТЕРОР" СЕ ПРОИЗВЕЖДА КАТО ПРЕТЕКСТ, ЗА ДА СЕ ИЗГРАДИ ТАЗИ ПОЛИЦЕЙСКА ДЪРЖАВА. Властта идва от прецедент. Полицията, като изпълнителната власт, сега е установена над закона. Законите, които се прилагат за обществеността не се прилагат към полицията, президенти, президентските назначения, и служби като ФСБ, МОССАД ,ЦРУ....


4.Приемане на антитерористични и "антиекстремистки" закони
Терористичните актове извършени от специалните служби, но приписвани на "джихадистите" ще се използват като претекст за да се приемат жестоки антитерористични закони и драстични мерки за сигурност.
Ще се записват всички телефонни разговори, интернет трафика и мрежовия такъв най-малко за 6 месеца, а по-вероятно за 1 година назад.
Ще се въведат всякакави методи за биометрична идентификация - пръстови отпечатъци, ирисово сканиране, гласова идентификация, разпозаване на
лица, походка, цифрова татуировка. Микро-чиповете ще станат задължителни.
Всички парични трансфери - покупки, теглене на пари и преводи ще преминават през тях. Парите "кеш" ще се премахнат. Хората ще приемат с готовност всички тези мерки, тъй като ще бъдат убедени от медиите, че живота им, сигурността им и бъдещето им зависи от това.
5. Цензура и преследване на медии и интернет сайтове.
Ще се въведат драстични мерки за цензуриране на медиите и интернет съдържанието, защото ще се твърди, че "джихадистите" използват интернет за да планират и осъществяват своите атаки. Всеки намек, че не се одобрява някое действие на органите на държавната власт
ще бъде тълкувано като екстремизъм. Дори споменаването,че гей-браковете , педофилията или някоя друга мерзост са грях ще се разглежда като престъпление - реч на омраза. Веднага медията илисайта "виновни в престъплението" ще бъдат затваряни, ако са собственост на дадена организация тя ще бъде забранена. Лицата замесени в деянието
ще бъдат идентифиирани, разследвани и осъдени на глоби, затвор и др.
Хората не само ще одобряват тези мерки, но и ще съдействат на службите, не само в реалния живот но и в Интенет/който ги учи на доносничество/ като донасят и подават сигнали за "екстремистко" съдържание. Те ще вършат това, тъй като ще са убедени, че "екстремистката идеология"
ще доведе до отнемане на благата им и дори на живота им.

6.Обединение на държавите под властта на ООН. Световно правителство.
Всички тези действия ще бъдат одобрени от големите държави, включително Русия, Китай, Иран. Ако някоя от по-малките т. н. "независими" държави но не и пионките на левитския интернационал Северна Корея, Венецуела, Куба и други си позволи да не се съгласи с тези мерки тя ще бъде "осъдена" от ООН на жестоки санкции след което ще бъде подложена на военно нападение от международни коалиционни военни сили.
Откровение 13:11 И видях друг звяр(ООН), който възлизаше от земята; и имаше два рога прилични на агнешки(християнски организации - зони: зона Латинска Америка и зона Британска империя); а говореше като змей(като сатана т. е. с измама и насилие).

Страха от "екстремизма" или от санкциите на ООН ще кара хората да искат все по-голямо "обединяване" на държавите под шапката на ООН и увеличаване на правомощията на световното правителство за да се увеличи "мира, сигурността и безопастността" в света.
               


Ротшилд, които са масони-йезуити създадоха Израел, за да допринесе за тяхния план за световна диктатура.Новата израелска сградата на Върховния съд, която те проектират и финансират е пълна с масонска символика объркваща за повечето евреи. Очевидно той е предназначен да бъде за Върховния съд на Новия световен ред. Емблема на Ротшилд е на израелското знаме. Техният образ е на валутата. Те финансираха изграждането на Кнесета, точно като техните поддръжници Рокфелер дари земята за ООН.
Най-трудната част за евреите е да признаят, че Ротшилд финансира Хитлер чрез посредници, отчасти за да се мотивират руските евреите да започнат"еврейска" държава.
Причината, че Израел се радва на празен чек с финансите на САЩ е, че Ротшилд стои зад контрола над кредитите и ЦБ от САЩ и Европа, до Китай и всяка държава.


7.Обединение на религиите. Създаване на религиозен съд - инквизиция.
От своя страна фалшивите религии - католицизъм, паднал протестантизъм, ислям, православие, будизъм, индуизъм, шинтоизъм, шаманизъм, вуду и други ще декларират , че са за мир и сигурност и че осъждат "религиозният тероризъм и фундаментализъм". Всички те ще се обединят в духовен Вавилон(бъркотия) въпреки несъвместимите си религиозни доктрини. Фалшивите религии ще бъдат единни в действията си срещу "екстремистките идеологии", както те ще наричат истинните Библейски учения.
Всяко твърдение, че дадено религиозно учение е заблуда ще се посреща като израз на "религиозна омраза". Ще се забрани свободното цитиране на Библията. Ше се създаде специален религиозен съд -инквизиция към ООН, който ще определя кое е правилно да се казва и кое не може да се казва.Този съд ще бъде създаден по подобие(образ) на папския
религиозен съд - "светата инквизиция".
Откровение 13:14 И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра,
като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя.

Всички неодобрени религиозни учения ще се
считат за престъпления от "религиозна омраза" и тези които ги правят ще бъдат обявени за "еретици", "сектанти" и ще бъдат предадени на анатема. Хората неистово ще мразят т. н. "религиозни екстремисти",и тези, които ги подкрепят, защото ще ги считат за проклети от Бога и ще се страхуват, че те могат да им донесат някаква "проклетия" и  да станат причина "душата" им да гори вечно в "огнения ад" или пък да натрупа "лоша карма". Така сатанинската измама за "душите" на починалите , за "ад" и "чистилище" и други спиритически заблуди ще се използват от сатана за да накара хората от страх да ненавиждат тези, които не приемат неговите заблуди.

8. Поклонение на света на - антихриста, звяра от морето (Откровение 13:1-10)
Както политическото обединение на държавите под ръководството на ООН и под юрисдикцията на едно световно правителство, така и обединението на всички фалшиви религии ще става под контрола на папството. То ще бъде върховен авторитет, както в политическата област така и в религиозните доктрини. Нито световното правителство, нито
религиозният съд - инквизицията, нито която и да е институция на ООН ще взима своите решения без те да са одобрени от последния папа - антихриста. Така хората тръпнейки от страх и ужас за живота си от ужасните терористични актове и войните , които ще се правят
от тайните служби по целият свят, в градове, в самолети и кораби ще приемат да се поклонят на папството за да имат "мир и сигурност"
2 Солунци 2:8-10
и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си, тогова, чието идване се дължи на действието на сатана,
съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудесаи с всичката измама на неправдата, между ония, които погиват,
защото не приеха да обичат истината, за да се спасят.

Така хората ще търсят мир и безопастност от този, по чийто замисъл и под чието ръководство са водени войните и е осъществена терористичната операция под фалшив флаг "Ислямска държава".


             Защо йезуитите от Ватикана Вашингтон и Русия създадоха Ислямска държава?                  
                         


                              

Франция планира да криминализира „конспиративните теории“

                      


Израелския премиер Бенямин Нетаняху шпионира Париж заедно с ISIS екстремист


Свидетели сме ТРИ ГЛОБАЛНИ ВОЙНИ водещи се ЕДНОВРЕМЕННО:

"Войната срещу терора," "войната срещу Запада" и "войната срещу Асад."

Само в една еврейско-контролирана среда с Jewmerica и Джусия може да съществува такова странно и чудовищно състояние на нещата. 
 
                           


Зад тази акция стои могъща централа, за която ислямска държава е завеса, бежанците са мощно оръжие, а терористите наивни хлапета. Исляма и бежанците нямат нищо общо с удара в Париж, но подхвърлените улики подвеждат разследването и публиката именно в тази посока. Защо? Кой има интерес? Европа е слисана, САЩ са в управленска парализа от изненадващите хибридни ходове на този, който стои зад всичко, което се стоварва върху главите на европейските и арабските им съюзници и бедните сирийци и хорицата от Близкия Изток и Северна Африка..Следвайки правилото на изключването, има само два варианта за отговор, според интересите на евентуалните конспиратори. САЩ - може,но само ако предположим, че Обама и администрацията му са отстранени от реалното вземане на решения по действията на държавния апарат. Иран,но само ако намесата на Франция и Запада не е срещу интересите на аятоласите, а то е. Ердоган, но антиислямистките настроения в ЕС ще пречат на членството на Турция. ИД, но те нямат такава способност, атентаторите не са под контрола им, нито имат интерес точно в този момент от обединяване на всички срещу тях. Китай - изключено.Остава това да са израелците с тяхното огромно влияние върху половината свят,с пряк интерес да принудят запъващите се до сега Обама и Европа да се намесят срещу арабите с войски, които ще са щит за Израел, защото влязат ли няма да излязат скоро и пр.Вторият са руснаците поради добре известните причини. Най-вероятно е обаче бежанската атака и атентатите да са съвместна операция на горните две, или поне единият да набутва другия.Мисля,че Путин е разбрал това и бърза да се измъкне от поставения му капан.Предположението, това да са световни задкулисни бизнес играчи има логика, но трябва да разполагат с мощта на ЦРУ, КГБ или МОСАД, което е най-вероятно - А. Гълъбов

Зад това събитие си личи професионализмът не на самите извършители, а на този, който е сглобил събитията през фаталната нощ. Което означава, че при такова събитие освен тези, които се натискат първи да кажат, че са извършители, може да стои някоя много мощна специална служба, която да го извърши под чужд флаг. От друга страна, хората са склонни да считат, че зад такива събития стои дадена държава или нейните спецслужби. Но аз бих искал да обърна внимание, че вече в нашия свят има огромни икономически субекти, които имат своя собствена глобална политика. Същите притежават и всички ресурси да извършат подобна варварщина. Едно е ясно - ние живеем в една нова епоха. Не че не е имало досега подобни събития, но не и с такъв мащаб. - Боян Чуков 15.11.2015

Има една дълбоко състояние на еврейско влияние във Франция и в цяла Западна Европа.

И подобно на фалш флаг атаката Charlie Hebdo, еврейските лобита няма да позволят кризата да не се оползотвори.

Дори еврейката Le Pen е заета със сценария: "ислямския фундаментализъм, трябва да бъде унищожен"

А войната срещу тероризма ще бъде засенчена от войната срещу Запада.

Това няма да свърши ... докато евреите не вземат плячката си.

                

В интервю за Press TV, Скот Бенет посочи два сценария, като се аргументира, че атаките може да са или да не са извършени от ИДИЛ терористи или "чуждестранни лица". Те биха могли да бъдат и "нещо като ционистката Мосад, МИ-6, операция на ЦРУ, или обучени бойци, които са обучени и финансирани от САЩ и Саудитска Арабия и много други", Много скоро този терористична маниак машина ще започне удря навсякъде а тя няма навик да щади дори своите собствени извършителите и привърженици. Фалшиви знамена, реални атаки и такива убийства ще станат толкова объркани заедно ... че това ще е, новия пси-он тероризъ


Френското правителство /обикновенно използва под наем израелски агенции за сигурност/ е убило жертвите и след това да ги засаждат обратно на сцените. Това обяснява напълно защо няма реална стрелба. МЕКСИКАНСКАТА жертва е била потвърдено жива и невредима СЛЕД "стрелбата" в BATACLAN ,за да свърши обратно в САТАНИНСКИЯ TЕАТЪР НА МЪРТВИТЕ за ФОТОСЕСИЯТА. Това мексиканското момиче е взето под стража, убито, е и доведено обратно в Bataclan като са я влачили към мястото, където са я пуснали мъртва. Това обяснява следите от кръвта по пода в Батаклан, защото те са влачили убитите и са ги нареждали за фотосесия. Дали всички са избити извън залата?

СТРЕЛБАТА В ПАРИЖ ... ДОБРЕ ЗА ЕВРЕИТЕ?/ЖЕРТВИТЕ В БАТАКЛАН СА ИЗБИТИ ИЗВЪН ЗАЛАТА

             

ПРОТОКОЛ №9 ЮДЕИТЕ СЪЗДАВАТ РАЗЕДИНЕНИЕТО И ПОДРИВАТ ОСНОВИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ. От нас изхожда всесковаващият терор. Ние имаме в услуга хора, представляващи всички мнения и всички доктрини: монархисти, демократи социалисти, комунисти и всякакви утописти. Ние сме впрегнали в работа всички и всеки един подкопава последните остатъци на властта, старае се да срине всички установени порядки. Всички държави, измъчени от неуредици, искат покой. За да имат мир, те са готови да пожертват всичко. Но ние няма да им дадем мир, докато те открито и с покорност не признаят нашето интернационално свръхправителство.


Знакови обекти в Брюксел осветени в цветовете на белгийското знаме


              


Между унищожаването на няколко страни от Близкия изток, целенасочено заливащите Европа бежанци, препаратките за III световна война срещу Русия и Китай, както и продължаващия фалш флаг терор, връзката е ясна "творческо разрушаване" на света.

Кой убива Париж -Ционистката банкерска мафия                           

ЮДЕИТЕ НЕ СЕ ТОРМОЗЯТ ДА МИСЛЯТ. ДНЕС ИЗПОЛЗВАТ ПАК МИНАЛИ ТЕХНИ СХЕМИ.Жорж-Жак Дантон, роден на 28 септември 1759г. в провинцията Шампан, Франция, е един от най-сложните, полемизиращи и противоречиви държавници от периода на Френската революция. Завършва право в Реймс и се установява на практика в Париж. Като млад адвокат започва революционната си кариера като уличен оратор под егидата на Орлеанския херцог. Много бързо изпъква със своите горещи и импулсиращи речи. Всеизвестно е, че той е поддържан и финансиран от херцога заради речите и агитациите му, които довеждат Франция до незапомнен деспотизъм.
През цялата революция никъде няма да срещнем Дантон да участва непосредствено в безредиците, които сам предизвиква и подготвя. Той не присъства на обсадата на Бастилията и я посещава едва на следващия ден.
Става министър на правосъдието и играе много важна роля по време на революцията, която - както многократно е подчертавал, не е негова политическа аспирация, а средство за удоволствие и облаги. В началото революцията е голямо разочарование за Дантон, тъй като още не е могъл да я използва за повече доходи и е трябвало да преживява от поддръжката, която получава от бащата на жена си. По-късно орлеанистите му подсигуряват порядъчно съществуване срещу неговата агитаторска дейност и писание.
Той получава от краля сто хиляди ливри в замяна на което обещава, че ще бъде по-умерен и няма да подклажда никакви анархистични прояви. Но както е присъщо на характера му, той не удържа обещанието си и се връща отново в шайката на орлеанистите.
Дантин, по-малко кръвожаден от Марат и по-малко язвителен от де Мулен, е най-користния от всички останали. Готов е всеки момент да се продаде на която и да е партия. Човек на удоволствията и разгулния живот. Парите никога не му стигат и постоянно живее със заеми.
Той е човек с необуздан ентусиазъм и буен темперамент, без всякаква интелектуална или морална дисциплина. Най-голямата му заслужа към Франция е тази, че действително е много привързан към страната си.
Осъден на смърт, той е приятелите му са гилотинирани на 5 април 1794г. Преди да бъде екзекутиран, се обръща към палача и му казва: ,,Покажи главата ми на народа, заслужава си труда", на което обаче тълпата не реагира и остава безмълвна.
Може да се спори дали неговото осъждане и ликвидиране е оправдано и необходимо.

Няма коментари:

Публикуване на коментар