събота, 2 декември 2017 г.

КАРМА И ЕГРЕГОР                   

През римската епоха е описана мистерията, при която в огромен огън от евреи се хвърляли котки до момента, в който от тъмнината не излезе котешкия егрегор като "Big Cat" и попита за това, което трябва да се извърши, за да се спре мъченията на животните. И тогава те наричат желанието си. Вие ще кажете, че всичко е една приказка, а хората тогава са били по-лоши. Но аз знам, че подобни неща се случват и в нашите изчистени от древната тъмнина дни. И по-често, отколкото си мислите. Котката днес е идеалния домашен любимец, чист, деликатен - играчка за деца и възрастни. Очите на котката са с вертикални зеници, като влечуги. Cat - продуктът е египетски. Можем да кажем, че котката е с изкуствено селектирана генетика, умело така че в нея " нещо да се прояви" не може от само себе си се да се вкопчи в човека. Гърците не са имали котки, и преди да си доставят контрабанда от Египет, са се борили с мишките с помощта на най-добрите естествени мишелови - пор и змия. Котката съчетава качеството на последните и има чувство за самоуважение. Котката е един прекрасен терапевт, между другото. Котките са били мумифицирани. С образът на червена котка египтяни понякога са изобразявали бога на слънцето Ра. Символът на въстанието на Спартак беше свободолюбива котка. По време на коронацията на Елизабет I в 1558 в Англия, са били публично изгорени няколко торби с котки.                       
Владимир Улянов (Ленин) , брат близнак на Сергей Улянов на път към реката,... за ритуално убийство на торба с котумбасикотки. Той обичаше животни, и по-късно, след получаване на диплом за образование станал "вегетарианец".
Егрегорът е основна структурна единица на тънките светове. На всяка човешка организация на Земята съответствува област в тънките светове, наречена егрегор; най-известни егрегори са онези, съответстващи на религиите: християнски, мюсюлмански, будистки и прочие. Организациите от друг тип - държави, предприятия, семейство, нации, клубове, - също притежават свои егрегори. Основният признак, по който се разпознават хората, принадлежащи на даден егрегор, е мистичното усещане, описвано с понятието"свой".

Сетивният свят представлява отражение на тънките светове. Егрегорите са много повече от различните човешки организации. В окултизма се говори за егрегор на
"Невидимата школа", обединяващ хора, които провеждат еволюцията на Земята.

Повечето от тях не се познават и дори не подозират за съществуването на този егрегор. На Земята липсват съответни организации, но това не влияе на техните действия.

Егрегорът винаги възниква преди съответната човешка организация. Той създава необходимите условия на Земята, изпраща избрани от него хора, съответствуващи на енергийните потоци, и колективът възниква сякаш от нищото.

Всеки човек е свързан с няколко егрегора: на семейството, на училището, на своята нация и държава, и много други, за чието съществувание дори не подозира. Освен това у всеки съществува личен егоичен егрегор, който персонално следи как протича животът му. Човек, който служи предимно на своя егоичен егрегор, естествено, се нарича егоист.

Когато служим на даден егрегор, ние не усещаме това като насилие. На нас ни се струва, че просто така сме устроени, че онова, което вършим, ни е интересно и точно това ни се иска да правим. Ако имаме добър канал за връзка с егрегора на семейството, тогава интересите на семейство ще се възприемат като собствени интереси. Всеки егрегор излъчва енергийни и информационни потоци на определени честоти, свойствени само за него. Поради това те се възприемат само от онези, които са настроени на тези честоти. Смисълът на възпитанието и обучението се състои в настройката на ученика на вълните на даден егрегор. Когато човекът е обучен, той е настроен на вълните на определен егрегор и мисли, чувства и действа под негово ръководство. Окултистът би казал, че при този човек се е открил канал към егрегора. Така хората започват да пишат стихове, да рисуват или да се занимават с наука.

Човек притежава определена свобода в избора на егрегор: той може да изучава математика, физика, биология, да следва философия или филология. Но бързо открива, че не всички егрегори са еднакво достъпни за него. За едни занимания притежава способности, включването към тях е лесно, а към други няма влечение, техните егрегори са трудно достъпни. И това не е случайно. В действителност всеки човек се появява на света с напълно определен набор от кармически задачи и списък на егрегори, на които е длъжен да служи. Съответните канали у него са открити още от раждането му. Онзи,
който намери своя предопределен от кармата егрегор, е щастлив и колкото и трудности да среща, винаги се чувства на мястото си в живота, тоест - в еволюционния поток. В
психологията това се нарича самоактуализация, усещане за собствена реализация.

Ако човек не е в състояние да открие своя егрегор, опитва се да намери заместител и тогава служи на чужди егрегори. Човек може да излъже околните и себе си, но не може да измами съдбата.

Ние служим на даден егрегор по два начина: или като му работим ангария, или като му плащаме данък. 

В първия случай свободна воля практически липсва, макар у нас да съществува илюзия, че не е така. Станали сме чист проводник на волята на егрегора. 

Във втория случай егрегорът дава обща програма на действие, предоставяйки ни възможност за самоинициатива в определени рамки. Реализирайки тази свобода, ние създаваме
изменения в егрегора, които са твърде съществени, но остават незабележими отчовешка гледна точка.

Егрегорът ни програмира двояко: чрез вътрешни и външни начини. Отвън това става посредством житейски обстоятелства и събития, отвътре - чрез създаване на определени мисли, емоции и желания. Равнището на свобода у човека зависи от
степента на свързаност с егрегора, от еволюционното му равнище и от еволюционното ниво на самия егрегор. Колкото по-ниско е нивото на егрегора и е по-близо до егоичния
егрегор, толкова по-малко свобода ни се оставя.

- - -

Мислите и чувствата не се създават, те само се регистрират от съзнанието.

Вниманието, направлявано от подсъзнанието към определени места в тънките светове, регистрира намиращите се там ментални и астрални същности. Субективно това се
преживява като хрумнала ни мисъл или обзело ни чувство. Човешката индивидуалност проговаря в два момента. Първо, от нея зависи направлението на подсъзнателното
внимание, и второ - оформянето на мислите в думи, на чувствата в действия. Но индивидуалната свобода се проявява и в още нещо. Ако каналът за връзка на човека с тънките светове е достатъчно широк, тоест - може да пропуска значително количество енергия, получаваме възможност да променяме структурата на егрегора и да влияем на
световната карма. Такава способност в окултизма се нарича реализационна власт. По принцип реализационната власт нараства с еволюционното развитие на човека и не
трябва да се бърка с властта в обичайния смисъл на думата.

Като правило светските владетели са добри проводници на волята на съответния егрегор. Но техните възможности за въздействие обикновено са малки. Затова са безволеви марионетки на егрегора. Реализационната власт всъщност е власт над егрегора. Човек, който притежава голяма реализационна власт притежава и власт над външния свят. Но тази власт е невидима. Неговата воля реално се въплъщава чрез действията на егрегора, което се възприема като "случайно" стечение на обстоятелства. Впечатлението е, че на даден човек много му върви.

В съответствие със степента на реализационна власт можем условно да определим три равнища на човешка свобода.

На първото равнище управлението на подсъзнателното внимание напълно се поема от егрегора. В този случай за дадения човек казват, че мисли и чувства с щампи, макар на
самия човек да му се струва, че неговите мисли и чувства са уникални.

На второ ниво човек в някаква степен сам направлява своето подсъзнателно внимание върху тази или онази част на егрегора. Тогава на него му хрумват неочаквани мисли и
оригинални емоции. Поведението му е трудно предсказуемо. Такъв човек бива възприеман от околните като интересна творческа личност. Той е способен на творческа дейност. Но и на това равнище човек все пак се явява като добър редактор на информацията, идваща в егрегора.

На трето равнище човек получава възможност сам да променя характера и 
структурата на астросомите и мислеформите на егрегора. Но за да се случи това, човек трябва да има широк канал за връзка с дадения егрегор и добра лична енергетика.

Егрегорът дава такъв канал само на онзи, който предварително е доказал вярност на първо и второ равнище, и е получил добра представа за егрегора като цяло. Именно на трето равнище човек Получава реална свобода и възможност да участва в процеса на еволюцията.

И макар за служенето да не се заплаща, все пак егрегорът притежава начин да поощрява своите верни слуги. И да наказва враговете и предателите. Но трябва да помним, че у егрегора няма лични чувства и мотиви, тъй като става дума за безличния
кармичен закон.

Кармичните задачи на групата обикновено се различават от външните цели, провъзгласявани официално. По принцип житейският път на човек представлява последователно освобождаване на неговия индивидуален дух от сковаващите го обвивки, разширяване на неговото същностно съзнание, постепенно доближаване до 
Световния Дух и сливане с него. Външно това изглежда като последователен низ от препятствия и изпитания, в хода на които човек се научава да възприема света и да търси своето висше "аз", осъзнавайки низшето си "аз" като външна обвивка. Често тази работа се извършва в рамките на колективна дейност, притежаваща като красива
фасада социално приемливи цели.

Всъщност всички цели във външния свят са илюзорни, а победите и пораженията са фиктивни. Тази истина се споделя от повечето религии. Това трябва да се разбира в
смисъл, че всяко събитие в сетивния свят е само символ на някакво друго събитие, протичащо в тънките светове, и само второто има истински смисъл. Мъдрец е онзи, който умее да чете тези символи и по събития в сетивния свят е способен да
възстановява събития в тънките светове.

Една от най-важните цели пред всеки колектив е груповото обучение. В процеса на осмисляне на ситуациите, възникващи в колектива, неговите членове получават същностен опит, тоест -постигат света и си го обясняват. Това е основна кармична функция на колектива. Развивайки се егрегорът влияе на тънките светове и на тяхната еволюция. От участниците в колектива зависи колко хармонично ще бъде това влияние. Дали ще излети самолетът, конструиран в дадено бюро, от кармична гледна точка е второстепенен въпрос. Това е само признак, по който можем да разберем на какъв стадий
се намира съответният егрегор.

Ако не виждаме смисъл в нещо, това само означава, че засега не сме в състояние да го видим.

Народът, копнеещ повишаване на своето благосъстояние, материалистическата наука, която се опитва да създаде математически модел на света, изкуството, стараещо
се да изрази световната хармония са примери за групови дейности, чиито външни цели са непостижими. Но _______кармичните цели на тези дейности са ясни: хората трябва да се убедят, че тези цели в крайна сметка са непостижими, и че на висшето "аз" това не е
необходимо. Това е част от преодоляване на кармична програма, която в християнството се нарича "похот към живот в сетивния свят", а от индуистите - майя, илюзия.


                


http://star05.net/e-books/duhovna.lit/ezoterika/Avesalom.Podvodni-Karma.i.egregor.pdf

Няма коментари:

Публикуване на коментар